‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – www.assayya.com , 15 augustus 2015

‘Buitenaardse implantaten…’ door ArjunA – http://www.assayya.com , 15 augustus 2015

We hoorden voor het eerst van deze implantaten in 2001 – 2002 toen we ellenlange sessies en nachtenlange gesprekken hadden met een toenmalige vriendin. We spraken er verder met niemand over. Nu de mensheid begint te ontwaken, kunnen we er ook meer openlijk over communiceren.

Het is merkwaardig dat de Bijbel vol staat van verhalen over implantaten. Dit woord werd alleen niet genoemd; er werd geschreven over demonen… In Mattheüs 8:16 lezen we: “Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij hem. Met een enkel bevel dreef hij de demonen uit…”

image

Foto 1: Scan van een implantaat die later uit de ruggengraat werd verwijderd.

image

Foto 2: Een implantaat in de pols.

Er waren toen nog geen röntgenapparaten, er was geen mogelijkheid om het fysieke voertuig door te lichten of te scannen. Bij het collectief ontwaken, hoort ook het ontwikkelen van hi-tech apparatuur als MRI scan, CT scan of PET/CT scan. Als er in de dagen van Yeshua al sprake was van demonen/implantaten, hoeveel eerder in onze tijd/ruimte kregen deze negatieve energieën vat op deze planeet?

Tijdens de Luciferiaanse Opstand van circa 26.000 jaar geleden kwamen de planetaire Sterrenpoorten en de planetaire Grids onder controle van uiterst dominante reptielachtige buitenaardsen zoals de Anunnaki en Draconiërs. In die tijd werden de buitenaardse implantaten voor het eerst geïnjecteerd in de bewoners van deze planeet om ze in een staat van vergetelheid te houden. Wanneer we schrijven of spreken over het dunner worden van de Sluier klinkt dat minder eng dan het verwijderen of oplossen van buitenaardse implantaten.

Nu er steeds meer Sterrenpoorten worden geactiveerd en/of geopend en de planetaire Grids onder leiding van Kryon van de Magnetische Service worden hersteld, komen ook fysieke bewijzen van die implantaten aan het licht. Het collectief ontwaken heeft ook bewijzen nodig omdat de mensheid al heel lang eerst wil zien en dan pas geloven. Er zijn drie mensen die wat bewijzen hebben gevonden en de moed hebben om die te publiceren. De chiropodist Roger Leir heeft samen met Steve Colbern, een scheikundige en expert in nanotechnologie, en de fysicus Robert Koontz uitstekend werk verricht op dit gebied.

Het dunner worden van de Sluier zorgt er ook voor dat wetenschappers steeds meer herontdekken en technologieën heruitvinden die we futuristisch zouden noemen, maar in een vergeten verleden in een verafgelegen Galaxis al bestonden… We zullen diverse implantaten de revue laten passeren.

Greys staan bekend om het ontvoeren van mensen en het doden van vee. Mensen die door Greys ontvoerd zijn menen dat er bij hen een of meerdere chips geïmplanteerd zijn en dat er eicellen of zaad is afgenomen. Het is een wijdverspreid fenomeen, hoewel ze op sommige continenten vaker voorkomen dan op andere. Deze implantaten zijn thans fysiek te ontdekken, als je de symptomen erkent en herkent.

Mensen melden steeds vaker een vreemd object, of gevoel dat er iets is ingebracht na een vreemde droom of een verlammende slaaptoestand. De meeste antwoorden zullen nuchter en alledaags zijn, maar in sommige gevallen werden geavanceerde buitenaardse implantaten ontdekt. Deze implantaten bevatten bijvoorbeeld meteorenijzer met onaardse isotopen, kobalt en flinke hoeveelheden iridium.

Manna; PGM
Iridium vormt samen met rhodium, ruthenium, palladium, osmium, en platina de platina groep metalen (PGM). Deze zeldzame metalen worden vaak als wit poeder in graancirkels aangetroffen. Dit zogeheten monatomic goud werd ook in de Exodus al genoemd als Manna, het voedsel der goden. Vergeet niet dat de hele uittocht onder leiding stond van aliens!

De implantaten bevatten isotopische kwanta die in de natuur op Aarde niet voorkomen.
Een van de ontdekte implantaten kwam van nikkelijzer meteorieten die hexahedrites worden genoemd. Het is denkbaar dat zwaardere isotopen gevormd zijn in de galactische kern dankzij supernova’s. Deze implantaten zijn vaak onregelmatig gevormd en zijn bedekt met een olieachtige coconcoating om te voorkomen dat het menselijke voertuig het afstoot. Ons immuun systeem reageert er niet op, zodat er biologisch weefsel over heen kan groeien.

Dit werd waargenomen via EDX Elektron Microscopie. Sommige implantaten zenden, voor ze verwijderd worden, elektromagnetische radiosignalen uit in Scalar golven van 93 – 15 MHz. Een frequentie die ook gebruikt wordt door onze eigen satellieten ruimtecommunicaties! De olieachtige coconcoating is gevoelig voor fonons om geluidsgolven door te zenden. Een geïmplanteerd wezen is dus altijd te traceren!

Volgens Bob Koontz stellen deze implantaten zich zelf weer samen als ze worden afgebroken, en Steve Colbern ontdekte de aanwezigheid van koolstof nanobuis elektronica in de implantaten die niet op Aarde te vinden is. Het lijken wel éénwandige nanobuizen te zijn, en Steve als chemicus/materiaalspecialist/nanotechnicus beschouwde ze als veel geavanceerder dan de bekende en geheime nanotechnologie op Aarde.

De chiropodist Roger Leir vond de haarfijne implantaten vaker op vele plekken in het fysieke lichaam, maar ze bleken zich ook te verbergen in de buurt van botten, waar zenuwcellen verbonden waren aan de implantaten. Sommige van die objecten hebben sterke magnetische velden van meer dan 10 milligaus. Een aantal van de door buitenaardse wezens ontvoerde personen vertoonde duidelijk lichtgevende plekken op hun huid die een maand zichtbaar bleven voor Ultra Violet-A en vooral voor UV-B en UV-C stralen.

Kleine metaaldetectors, röntgenapparaten en Gauss meters kunnen ze in het menselijk lichaam traceren. Waar het met Röntgen lastig is ze te lokaliseren, kunnen CAT scans ze heel precies duiden. Er zijn geen zichtbare letsels/wonden te vinden waar de implantaten zijn ingebracht. Als een wond, meteen na de implantatie toch wordt ontdekt, sluit de implantaat de wond en laat binnen twee dagen geen sporen na!

Het team Leir/Colbern/Koontz heeft met succes al 24 implantaten weten te verwijderen. Sommige zijn regelmatige ruitvormige kristallijnen structuren andere zijn rechthoekige sodium chloride (zout) kristallen. Koontz denkt dat ze gebruikt worden om Scalar golven op te wekken. Het komt ook voor dat de implantaten zich van de scalpel verwijderen als de Roger Leir ze met chirurgisch staal uit het lichaamsdeel probeert te snijden.
Dit gedrag lijkt erg veel op kunstmatige intelligentie (AI = Artificial Intelligence), maar het heeft er nog meer van weg dat de implantaten voortdurend worden gemonitord.

Symptomen.
Dr. Leir ontdekte ook dat de geïmplanteerde lichamen niet reageerden met ontstekingen of koorts. Gewoonlijk roepen vreemde weefsels een acute of chronische ontsteking op, maar ook bindweefselvermeerdering en cystes of (slijmbeurs) gezwellen… De meeste mensen die door het team van Leir werden geholpen hadden noemenswaardige mentale, psychische en gezondheidsveranderingen nadat ze geïmplanteerd waren. Vier van hen meldden ook na de implantaat verwijdering nog regelmatig ontvoerd te zijn door buitenaardse wezens.

Indien de 2% van de populatie in de USA, die diverse vormen van buitenaardse ontvoering hebben gemeld, een redelijke indicatie vormt, dan is het aantal geïmplanteerde personen relatief erg hoog. Als dit de werkelijkheid is, hoeveel mensen worden dan op andere manieren geïmplanteerd of gecontroleerd/beheerst door andere buitenaardse wezens dan de Greys?

Wanneer je dit artikel tot hier hebt gelezen, sta je steviger in de realiteit dan het merendeel der mensheid die hier niets van wil weten. Je kent vast wel de blikken van afkeuring of zelfs meewarigheid als je er over durft te praten op een familiebijeenkomst.

Als het al als vreemd of eng wordt ervaren dat er buitenaardse implantaten bestaan, dan is het des te vreemder en nog enger dat het als normaal wordt beschouwd inentingen te krijgen. De aanwezigen op dergelijke bijeenkomsten vinden het echter juist goed dat de farmaceutica ons vergiftigt. De farmamaffia implanteert goedgekeurde en peperdure chemicaliën, maar dat wordt anders ervaren. Dat zijn mensen, alsof mensen geen monsters kunnen zijn.

Behalve de chemicaliën worden we ook ‘geïmplanteerd’ met conditioneringen. Generaties lang hebben we geloofd dat als je als een dubbeltje wordt geboren, je nooit een kwartje kunt worden. Dat is mentale onderdrukking. Hoeveel mensen hebben geen diploma omdat ze geconditioneerd zijn met snerende opmerkingen als: “Je hebt geen verstand!” Dat is emotionele en mentale onderdrukking.

Door ons werk krijgen we enig inzicht in wat er achter al die mooie voordeuren in ons land gebeurt, terwijl dezelfde mensen op zondag ‘voor het oog van het kerkvolk’ hun vroomheid uiten. Fysieke, emotionele en mentale onderdrukking door ouders en familieleden is een sluipmoordenaar. Minstens zo erg als een buitenaards implantaat. De verhalen die we uit eerste hand krijgen over de jeugdzorg en de instellingen die kinderen en volwassenen met een beperking ondersteunen, zijn veel enger omdat mensen het mensen aan doen.

In de maand juni 2006 publiceerde ik het artikel ‘Streepjescode’ op onze website. Lees het nog eens als je wilt. Er zijn teveel mensen op deze planeet, en daar zijn oplossingen voor ontworpen. De Wereld Elite, de Nieuwe Wereld Orde, de Medische Maffia, of hoe ze zich ook mogen noemen, zijn al heel lang bezig om de wereldbevolking te halveren.

Je kunt je afvragen welke implantaten al die machtswellustelingen hebben ontvangen om een nog groter en geheimer plan uit te voeren. Ze denken dat ze de machthebbers zijn, maar het zijn allemaal marionetten van de negatieve buitenaardse wezens.

Die laatste regel suggereert dat er ook nog positieve aliens bestaan. De heropening van Sterrenpoorten en poorten naar de BinnenAardse Steden door ontwaakte zielen in combinatie met het herstel van de planetaire Grids door Kryon hebben het opheffen van de eeuwenlange quarantaine versneld.
Ontelbare welwillende ruimtebroeders zien nu kans ons een helpende hand te reiken zonder gevaar te lopen dat de Aarde wordt verpulverd door de strategisch geplaatste strangelet bommen en andere exotische wapens waarbij het ganse wapenarsenaal van de USA en Rusland op speelgoed lijkt.

Deze positieve aliens beschikken ook over zeer geavanceerde technologieën en ook zij kunnen ‘chirurgische’ ingrepen doen die onze gezondheid en welzijn bevorderen. Op vrijdag 19 juni channelde Haggai Katz dat mijn verzoek om met buitenaardse healing teams samen te werken was ingewilligd.

Dinsdag 30 juni jl. zag ik het werk dat een buitenaards healing team deed tijdens een aurareadingsessie. Let wel ik zag het team zelf niet, ik zag alleen wat er gedaan werd. Ze haalden met een soort liposuctie apparaat negatieve implantaten uit de ready, en die voelde inderdaad onverklaarbare trillingen op de plek waar aan gewerkt werd! Voor mij was het alsof er een legioen kruipend gedierte door de ‘stofzuiger’ werden opgezogen…

Het volgende moment voelde ze eindelijk weer energie uit Gaia via haar voetchakra’s omhoog komen. Het kruiperslegioen had haar belet energie uit de oermoeder te ontvangen, waardoor ze al heel lang fysieke klachten van onduidelijke aard had.

Het lastige is dat we ons niet eens bewust zijn of er implantaten zijn geplaatst. Het is nog lastiger als straks door idiote wetgevers de mens dwingt om implantaten toe te laten om op die manier betalen met contant geld af te schaffen. Dat laatste is uiteraard een drogreden, het gaat puur om controle, beheersing, overheersing en onderdrukking van onze Vrije Wil.

Weet je, ik ben opgevoed met een adagium van de Wachters: “De vijand slaapt nooit!”
Op 11 april 2004 kreeg ik via Ronna Herman een boodschap van Aartsengel Michaël die me enorm ontroerde: “Jij stamt af van de Elohim, de Wachters…” De vraag is alleen wie is de vijand? In de wereld van vorm kan het zelfs een ieder zijn die er menselijk uitziet!

Het goede nieuws is dat die buitenaardse implantaten voortaan net als cookies op Internet verwijderd kunnen worden uit ons systeem, voorop gesteld dat het menselijk collectief leert dat we niet alleen vechten tegen machtsbeluste mensen van vlees en bloed, maar ook tegen duistere krachten uit de hemel! (Efeziërs 6:12)

‘Ik ben een soeverein wezen dat de vrije wil gebruikt bij het beklimmen van de spiraal van de geest. Mijn intentie is dat het hogere doel wordt gediend en dat het licht zegeviert. Om dat te bereiken beveel ik alle wezensvreemde energie uit enige belichaming, in welke tijd/ruimte dan ook uit mijn fysieke, emotionele, mentale, spirituele, astrale en causale lichamen te verdwijnen. En zo is het!’

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com

Advertenties

‘Schoonmaak-protocol implantaten – door Cobra en Freddy Ground Crew’ Nederlandse versie – YouTube

‘Schoonmaak-protocol implantaten – door Cobra en Freddy Ground Crew’ Nederlandse versie – YouTube…

The Portal: Cobra’s Update ‘Implantaten…’ 19 juni 2015

The Portal: Cobra’s Update ‘Implantaten…’  19 juni 2015

Als er iemand is die nog steeds de vraag stelt waarom de Event of het Gebeuren nog niet heeft plaatsgevonden, dan is het antwoord weer:

De aarde kwantum primaire anomalie fluctueert goed, of met andere woorden de primaire anomalie accretie vortex van de aarde, dat wordt onderhouden door het plasma-implantaten netwerk en ondersteund door de plasma strangelet en toplet bom vergelding mechanismen, is de achtergrond meta-strategie van de Chimera, die de quarantaine status van de aarde onderhoudt en nog steeds de Event (het Gebeuren), Disclosure (Onthulling van wat voor ons geheim wordt gehouden) en First Contact (Eerste Contact met buitenaartsen) kan voorkomen.

image

Delen van de plasma aanwas vortex structuur werden onlangs ontdekt door de mainstream wetenschap:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3107166/Giant-plasma-tubes-SPACE-Huge-structures-spotted-circling-Earth-filled-charged-particles-sun.html

De activiteit van deze plasma aanwas vortex wordt elke maand rond de tijd van de volle maan vergroot, wanneer het Aarde-Maan plasma portaal zich opent:

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/2008/17apr_magnetotail/

Wanneer het Aarde-Maan plasma portaal open is, wordt zowel de aanwezigheid van Licht en het zuiveren van de duisternis uitvergroot.

Plasma implantaten werden 26.000 jaar geleden voor het eerst bij de menselijke oppervlakte bevolking geplaatst. Elke keer net voordat een individu werd geïncarneerd, kreeg hij weer opnieuw inplantingen. Op deze manier werd de gehele oppervlakte bevolking gedurende de gehele cyclus van 26.000 jaar in amnesie gehouden.
(FrankW: Lees elders op deze site meer over deze cyclus van 26.000 jaar en onze huidige reis door de fotonengordel)

De implantaten werden onderhouden door implantaten stations onder het oppervlak van de planeet en in het hele zonnestelsel, en doorlopend aangevuld met verse afwijkende plasma vanuit de interplanetaire en interstellaire ruimte.

Een implantaat is een zwart plasma gat met een geschatte diameter gelijk aan de diameter van een elektron (10 tot de macht -17 meter). Het roteert in een sterk magnetisch veld dat een antigravitationaal effect op de plasma produceert.

Het netwerk van implantaten in de plasma energielichamen van de oppervlak mensheid vormt het diepste gat van de collectieve onderbewustzijn en de basis van de planetaire plasma anomalie aanslibbende vortex.

De implantaten in de frontale kwab van de hersenen compromitteren de besluitvorming en houdt de persoon gescheiden van de Bron.
De implantaten in het reptielenbrein cortex houden de persoon opgesloten in overlevingsangsten en daardoor gevoelig om een slaaf werknemer voor het centrale bankwezen te zijn. De implantaten boven de navel houden de scheiding in stand tussen de Hemel en de Aarde, tussen een man en een vrouw, tussen emoties en de geest en tussen de liefde en seksualiteit. Ze fragmenteren de persoonlijkheid (in persoonsdelen) en blokkeren de stroom van kundalini levenskracht. Ze onderdrukken de emoties, die hun trillingsfrequentie verlagen van vreugde in pijn, dan verder in woede, en verder naar beneden in verdriet, verder naar beneden in angst, dan apathie en tenslotte in bewusteloosheid. Dit is de reden waarom veel mensen niets voelen.

image

Licht afkomstig van de Galactische Centrale Zon lost de implantaten op. Cintamani stenen dienen als brandpunt lens voor dat Licht en zij verlichten het plasma ontbindingsproces.

U kan het proces van verwijdering van het implantaat met deze zeer efficiënte meditatie versnellen:

http://www.imagerynet.com/ties/ties.html

In deze meditatie oefening, zet je jezelf in het ene deel van het cijfer acht en uw implantaten in het andere deel van het cijfer acht, zoals beschreven in de bovenstaande link.

Hier is nog een interessant protocol voor een implantatie schoonmaak:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/05/implants-clearing-protocol.html

Het concept van karma als straf en beloningssysteem en het concept van de planeet Aarde als een leerschool werd ontworpen door de Archons om mensen de waarheid over het Archon / Chimera controlesysteem te onthouden en het voorkomen van het ontdekken van het implantaten netwerk.

Het is waar dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden en dat we kunnen leren van onze fouten, maar om te impliceren dat het ervaren van onze huidige levens omstandigheden de ‘karmische vruchten zijn’ van onze negatieve handelingen in het verleden is een zeer subtiele en ernstige vorm van manipulatie en een zeer handig excuus voor de Cabal om te blijven doen wat ze doen, als ze ons gewoon ‘een lesje wil leren in de school van het leven’.

De primaire anomalie is de oorzaak van al het lijden, en alle negatieve handelingen van alle levende wezens zijn een kettingreactie van generationele trauma, van oorsprong uit de oorspronkelijke val uit de gratie, de oorspronkelijke ontmoeting met de primaire anomalie millennia geleden, en de oorspronkelijke ervaring van het implantatie proces in dat verre verleden.

image

Dit alles zal worden opgelost als gevolg van de energetische tussenkomst van de Galactische Centrale Zon.

De Doorbraak is nabij!

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2015/06/implants.html/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

The Promise Revealed: ‘Transcriptie van het ‘Cobra Interview met Rob Potter op 20 januari 2015…’ door DaNell Glade.

The Promise Revealed: ‘Transcriptie van het Cobra Interview met Rob Potter op 20 januari 2015…’ door DaNell Glade).

Audiolink (Engels gesproken): https://soundcloud.com/thepromiserevealed/cobra-interview-20-jan-2015-interview

(Artikel is nog onder vertaling, en wordt steeds bijgewerkt.)

OK Dames en heren. Welkom nogmaals, bij een andere speciale overwinning van het Licht radioshow met Cobra. Ik ben uw gastheer Rob Potter. Vandaag hebben we een heel speciaal Cobra interview. Velen van ons hebben Cobra niet meer gezien sinds de nieuwe samenleving conferentie. We zullen met hem spreken om het even welke vragen of updates te vragen met betrekking tot onze missie op \ PFC.net.

We gaan door een aantal opwindende gewelddadige vlamzuiverende veranderingen op PFC en we liggen op ‘speedramp’ naar het volgende niveau. Voor degenen onder jullie die ons hebben gevolgd en een event steungroep (steungroep voor het event / het grote gebeuren / de gebeurtenis) hebben gehad ben ik blij te kunnen melden dat we het probleem hebben opgelost voor de event steungroepen. We zaten op meet-ups.com. Meet-up begon ons een en ander door te berekenen en we moesten al onze groepen terug trekken. Dus ieder van jullie mensen die er over de hele wereld in de PFC event steungroepen, vragen we je om naar PFC.net te gaan en een kijkje te nemen onder “how to participate” button en wij willen graag dat jullie klikken op de button “how to create an event support group” (hoe creëer je een evenement steungroep).

Daar ga je instructies ontvangen. Wat we hebben besloten om te doen is, we hebben een FB (Facebook) pagina genaamd Prepare For Change all locations (alle locaties). We stellen voor dat jullie een PFC groep op Facebook beginnen, zoiets als PrepareForChangeHeidelberg, Duitsland of PFC Clearwater, Florida bijvoorbeeld. Ga dan naar de Facebook prepareforchange all locations en laat hen het weten. Zij zullen jullie op een master-lijst zetten. Wij vragen ook dat, wanneer je naar onze website gaat nadat jullie je facebook pagina hebt gemaakt, jullie ons bij PFC dan de naam van je facebook event steungroep sturen en wij zullen het op onze nieuwe “support event group locaties” knop zetten die er zeer binnenkort zal zijn. Als je niet vertrouwd bent met FB, is dat OK. Wij vragen jullie om een ​​event steungroepsnaam te maken, nogmaals PFC (uw locatie) te creëren en ons een e-mailadres te geven waar mensen contact met u kunnen opnemen. Wij stellen voor een e-mailadres aan te maken zoals [prepareforchangelagunabeach@gmail.com]. Op deze manier kan uw informatie vertrouwelijk worden behandeld en kunnen mensen nog steeds contact met jullie opnemen voor jullie zondagse vergaderingen.

Mensen zullen dan naar ons evenement steungroep locator pagina staat en zij zullen beneden scrollen om het land en zij zullen de stad te vinden waar het evenement steungroep is. Met deze informatie zullen ze op uw e-mail en of Facebook-pagina en ze zullen in staat zijn om u te contacteren. U kunt dan beslissen ze de uitnodiging te geven en hen uitnodigen om uw evenement steungroep. Wij danken u voor de voortzetting van de missie van PFC, voor te bereiden op vreedzame geweldloze transitie naar een nieuwe samenleving.

We hebben verschillende andere updates op PFC. Een van hen is gaan we als gastheer van webinars op PFC, hopelijk een keer per maand. We gaan jullie allemaal vragen om je ogen uit voor deze informatie te bewaren door het aanmelden voor PFC.net en het ontvangen van onze informatie berichten. Nu op de hoogte als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief en blog-post-meldingen, sommige van deze kan gaan om uw spam map in Yahoo of in uw promoties map in g-mail, dus houd een oogje op die twee mappen om te communiceren met ons bij PFC en worden op de hoogte van onze webinar.

We kunnen doen onze eerste webinar voor gratis. Helaas heeft dit een kostenpost en we zijn alle donaties op PFC. We kunnen worden die een kleine vergoeding voor onze webinars. Als we extra middelen buiten de kosten van onze webinar vergoedingen te ontvangen, zullen deze in onze schatkist ga naar onze web-site te onderhouden. We hebben kosten elke maand en we moeten zorgen voor degenen. Ook zou ik graag willen dat u allen naar [http://www.prepare4change.com] en zich bewust zijn van die web-site die kort een gemeenschap leider bevat. We zullen in de nabije toekomst bevolken meer informatie over deze en hopelijk verstrekken pakketten voor u allen steun evenement groepen. Ieder van jullie die het kijken naar wat er gaande is in de wereld zal zich realiseren dat er vele vele veranderingen die plaatsvinden in de wereld op dit moment en ze zijn allemaal ter ondersteuning van de informatie van Cobra, ikzelf en vele andere mensen met betrekking tot de radicale aankomende veranderingen op de planeet. Deze zijn allemaal bedoeld vreedzame, niet gewelddadige, harmonieus te zijn, zonder enig risico voor iedereen, als dat mogelijk is.

Wij vragen u allen om je missie te onthouden op te treden als zenders en informatie hubs van rust en vrede en kennis met betrekking de sluiting van het bankwezen en de arrestatie van de wereldwijde criminelen. We verwachten dat we worden ondersteund door het noodbericht netwerken van de wereld en alle media-stations die hopelijk zal worden in de controle van de positieve krachten in de politie en het leger, die zal worden het uitvoeren van rechtmatige arrestatie van criminelen in de politieke, financiële en maatschappelijke infrastructuur van onze wereld in betrekking om financiële misdrijf en criminele activiteiten. Dit moet eindigen op onze planeet, en hoe kunnen we de verandering. Veel mensen hebben mij gevraagd hoe we iedereen de aandacht kunnen krijgen en om een ​​verandering te maken. Nou ja, kunnen we plaatsen je-buizen, konden we gaan virale. We konden eigenlijk hebben onze ruimte familie van licht verschijnen in onze luchten en iedereen zou kijken, maar dit kan verwarring en angst veroorzaken. Het is daarom verstandig geacht door onze galactische vrienden om zich langzaam aan ons te openbaren, beetje bij beetje, dus we zullen niet worden verblind door de intensiteit van de openbaring van hun bestaan ​​als geheel.

Velen van ons hier op de hoogte zijn van hun bestaan ​​en verwelkomen hen, de positieve welwillende krachten, met open armen als ze de criminelen te verwijderen uit onze wereld met de hulp, in combinatie met onze aarde gebaseerd witte hoed militaire politie bondgenoten. We willen ook graag aan herinneren dat op het tijdstip van het evenement gaan we om u aan te moedigen om samen te komen tot uw meet-up-groep. We zullen interfacing wereldwijd. We hebben een aantal leden van het team aan boord komt hier van onze wereldwijde gemeenschap van vrijwilligers die zal optreden als liaisons met ons naar onze sociale netwerken te verhogen en geven ons een aanwezigheid op alle vormen van informatie te downloaden voor mensen om ons te volgen uit verschillende landen.

Bijvoorbeeld in China, sommige mensen hebben me verteld dat FB niet is toegestaan ​​in andere landen. Ze hebben iets te noemen we-chatten. We zullen de oprichting van een PFC we chat aanwezigheid daar en op het moment van het evenement en eventueel op voorhand, zal elke post en informatie die we zetten op PFC worden geplaatst via onze social media netwerken. Wij vragen dat u allemaal bij elkaar te krijgen, vertrouwd te maken met het kort de gemeenschappen leider evenals netwerk onder uzelf voor prachtige goede ideeën die relevant zijn binnen kunnen zijn in uw land, provincie, staat, stad, dorp, gehucht, stad om te vergemakkelijken vredig, kalm vertrouwen op het tijdstip van de gebeurtenis (event).

Dus hoe kunnen we de aandacht van mensen. Nou, wat denk je, zoals we allemaal weten, het evenement per definitie signalen sluiten van het financiële stelsel in de wereld als het bestaat. De centrale banken, swift bankcodes systeem van de overdracht van het geld wordt gecontroleerd door de Rothcchilds ‘en de Rockafellers en andere criminelen binnen het bankwezen en om voor ons om over te schakelen naar een transparant systeem, we weten allemaal dat dit moet eindigen. Hoe kunnen we misschien de aandacht van mensen te krijgen en hen bewust te maken van dit. Nou, we kunnen niet echt doen door de media die wordt gecontroleerd, dus het moet zijn, voor sommige mensen, en eigenlijk voor de meeste, een verrassing. Velen van jullie zijn te praten met uw vrienden en niemand gelooft u en al dit spul.Zorgen en vrezen niet. Maar de verandering komt en wat keer dat het gebeurt, zal het organische, natuurlijke en niet-angstige en niet-vijandig tegenover de mensen van de aarde. Sommige mensen die zijn un-opgeleid en kunnen niet begrijpen van de situatie kan wat milde paniek te hebben en dat is onze positie. Als u wilt om ieders aandacht te krijgen op de wereld, kan ik niet denken aan een betere manier dan het afsluiten van het bankwezen.

Geen creditcards, geen pinpassen, geen contant geld uit geldautomaten, geen transacties on line. Dit zal veel aandacht van mensen zeer snel te krijgen. Deze kennisgeving en realisatie door het publiek kan in zekere zin veroorzaken een korte hoeveelheid paniek of bezorgdheid, maar voor degenen onder ons die weten, dit is bedoeld zeer korte duur te zijn, idealiter binnen 24-48 uur, of 72 uur. Is aangegeven kan zolang 2 weken. Dit zal zeker te maken wat spanning en ontberingen onder de mensen van de wereld en hen dwingen om te leren hoe om te delen en te netwerken en te krijgen om hun buren te leren kennen en om niet in paniek.

PFC.net – Prepare for Change – Bereid voor op Verandering

Dit is de intentie (opleiden) en de missie van PFC en we hopen dat u ons zal toetreden. Bij deelname aan een Evenement steungroep, het creëren van een nieuwe en eerst naar onze informatie over PFC over hoe deel te nemen en creëren een event support groep waar we de hoofdlijst op onze website en / of en we willen u om beide te doen – ga naar PrepareForChangealllocations op FB. Als je je groep toe te voegen, zal het naar onze meester website lijst en u kunt altijd het daar als om welke reden FB sluit ons naar beneden, zullen wij uw gegevens ingevuld op onze web-site.Vergeet niet uw e-mail adres in uw PFC, zodat mensen kunnen contact met u opnemen en hopelijk genoeg mensen en groepen over de hele wereld om te helpen en de emotionele situatie te stabiliseren, alsmede daad hebben als liaisons te presenteren niet alleen de gemeenschap leider korte, maar ook andere documenten, zwangerschap stadia in verantwoordelijke posities en politieke controle in uw omgeving aan het volk worden voorgelegd.

Deze omvatten uiteraard communicatie, vervoer, ziekenhuis, in het bijzonder de politiediensten en de belangrijkste beslissers, of het nu een burgemeester, gouverneur, een leider, wie dan ook. Wij vragen dat u uit te reiken aan die individuen en verzorgen van dat spul. Dit is een beetje langer intro die we normaal hebben. Ieder van ons aan te moedigen u allen uit te nodigen en inschrijven onder ons [http://www.prepareorchange.net] . We gaan meer proactief in het bereiken van je en vragen om uw suggesties en uw interactie met ons geworden. Niet alleen om informatie te posten op onze website, maar hoe je je voelt je een bijdrage kan leveren over het bewustzijn en de vrede en rust voor de tijd van het event (de gebeurtenis) te brengen.

We bevinden ons in een zeer unieke situatie dat we dicht bij de kritische massa. Wanneer deze dingen plaatsvinden zal het snel, hard en snel gebeuren, 1 2 3. De meer voorbereid we zijn, hoe meer rust we zijn, hoe meer ontspannen zijn we des te beter we gaan zijn met betrekking tot deze situatie. Ik zal waarderen voor die mensen die zich aanmelden voor onze groepen te beginnen te zoeken naar onze e-mail nieuwsbrief en ontploffing en we mogen alleen contact opnemen met onze groepen. Zo zou ik contact opnemen met al die mensen die onder mij in het leiderschap die zeer vriendelijk zeiden dat ze wilden helpen en hun vaardigheden vermeld hebben ondertekend. We hebben geen tijd om contact met iedereen, maar kunnen we de groep e-mails aan u met betrekking tot bepaalde plannen en informatie willen we u op de hoogte van te houden. Ook voor degenen onder u die graag een bijdrage leveren op een bepaalde manier en hebben ideeën, zijn we zeker willen teams om te beginnen met kleine eilandjes van licht in gemeenschappen te creëren, ofwel vrijwel op het internet, FB of andere media netwerk om positieve veranderingen te creëren .

Ik heb gemerkt dat vele, vele prachtige mensen het creëren van hun eigen web-sites en blogs, het delen van prachtige informatie en eigenlijk bevestigen hun alliantie en trouw, dat we niet alleen zijn in het universum, nooit geweest, nooit zal zijn en dat er een doel en een reden voor ons om te helpen als grondpersoneel in de afbraak van de elektronische hek en de sluier als het soms wordt genoemd, naar onze vibrerende licht frequentie te verhogen om de compressie doorbraak en de bevrijding van de planeet een tastbare realiteit voor ons allemaal te maken . Dus willen wij u allen te blijven in uw goede werken daar en we zijn erg dankbaar.

Zoals u allen weet ik soms praten over wat er op stapel staat voor mij. Ik zal heel kort zijn hier U kunt al deze informatie in vind [http://www.prepareforchange.net] zou moeten zijn [http://www.thepromiserevealed.com] . Ik kan het krijgen van een iets nieuwe look. De meeste van mijn inhoud zal blijven. Ik ga verhuizen sommige dingen rond op de webpagina kort. Ik heb mijn nieuwsbrief en blog gecombineerd. Als je je aanmeldt krijg je beide. Ik wil graag om mijn laatste blog post. We hebben een leuke dvd verkrijgbaar aangeboden van mijn Mount. Shasta Conference, die heeft niet veel van de verkoop. Een heleboel mensen aanbevolen, en het lijkt erop dat niet dat veel mensen het wilde. Het is een geweldige job van mijn vriend genaamd Harold. Hij is een tv-producent. We betaalden voor de kosten van een aantal dvd’s die al in onze verkoop. Alle toekomstige middelen zal gaan om hem voor zijn vriendelijke inspanningen en zijn lange lange mooie inspanningen die hij daar deed. Alle sprekers die we hadden.

Ook zal ik verschijnen in Maui op 31 januari bij de tempel van de vrede. Kijk in de agenda en er is een link en je kunt tickets te kopen. Je zou willen haasten omdat we het aanmelden die in de eilanden. Het is een eendaags evenement. Het zal slechts 3 uur, dus het is een soort van een lokale zaak. Nogmaals, een andere spreekbeurt, zal ik, op 6-8 maart Ik zal in Washington. En heel kort en ergens in de nabije toekomst, waarschijnlijk ergens vóór april, ik zal het doen van mijn eigen webinar op PFC en opnieuw opladen van een kleine vergoeding en het aanmoedigen van mensen om mij te bellen om al uw vragen te beantwoorden met betrekking tot het evenement, ET’s, metafysische vragen, spirituele inzichten en ik zal mijn best doen om mijn eerlijke mening en mijn eigen visie punt op dat geven.

Ik beweer niet dat ik een expert te zijn en alles te weten over deze dingen, maar ik heb een uniek perspectief en ik denk dat een van mijn sterke punten is de mogelijkheid om te gaan van informatie van een spirituele aard aan die van een ET, aan die van wat er gaande is in de planetaire situatie op dit moment en alle krachten die met betrekking tot dat. Ik ben blij te kunnen aankondigen Ik ben al benaderd door een liaison van Veterans Today en Gordon Duff is de aankondiging van zijn kandidatuur voor het presidentschap in 2016, en ik zou graag willen geloven dat de witte hoeden in het leger kan dit gebeuren en ik hoop dat hij goed beschermd en dat deze vooruit zal gaan. Ik heb mijn hulp aangeboden om zijn campagne team en ik persoonlijk zal hem steunen als deze inspanning van zijn te lopen voor president blijft. Hij heeft de release van vrije energie, volledige openbaarmaking van ET beloofd. Een einde aan de oorlogszuchtige, vaccinatie en vele andere dingen, vele andere waarheden, transparant, eerlijk, en gewoon financieel systeem. Spreken van financiën, kan het van de nota in Cobra’s laatste post die hij gezegd dat Rusland een alternatief voor de Swift banksysteem heeft gecreëerd. Dit zou heel goed een voorloper en de overschakeling naar een eerlijke rechtvaardige en transparante financiële systeem heel erg snel ter vervanging van het stelsel van centrale banken.

Ik kan me niet voorstellen dat de logistiek en de details van deze. Het is goed om te weten dat er een plan en eerlijke mensen in de plaats om dit te realiseren. Nogmaals, op mijn schema updates, ik zal worden in de hoop om het creëren van een webinar met Omnec OneC en haar geliefde vriend en manager Anya Schafer. Dit moet worden bepaald. Een datum ergens in maart of april. Het zal waarschijnlijk anderhalf uur met Omnec OneC en Miss Schafer en ikzelf zal ook het delen en presenteren van wat informatie.

Ik zou ook heel graag dat jullie allemaal, als je kon, en je bent de liefde te voelen, te http://www.prepareforchange.net ondersteunen met een aantal donaties. Waren erg dankbaar. We hebben wel kosten hier geassocieerd. We hebben besloten we gaan met een nieuw IT-team die uiterst geavanceerd en krachtig zal zijn. Ze zijn duur, maar we hebben besloten dit is de manier om te gaan. We hebben een aantal prachtige hulp in het verleden gehad, maar we hebben lopen in sommige kwesties en we voelen is het noodzakelijk om meer professionele hulp te krijgen. Degenen onder jullie die graag deel uit van een team van consultants te worden. U zal niet worden gegeven codes, maar om ons te helpen te begrijpen en te handelen asa adviseur helpt ons om verder te gaan met wat hulp op het internet zal worden gewaardeerd.

We zijn op zoek naar experts op WordPress, SQL, Widgets, plug-ins, Web-site management. We niet veel aan de hand met PFC nodig. We hebben onze infrastructuur up. We moeten het interactieve en meer levensvatbaar te maken en we willen om dit te creëren op een solide basis. Voor degenen onder u hier vragen wij u om u overwegen met ons te communiceren en ik ga zeggen, als je een titel zal verlaten, dan kunt u contact met mij op en ik zal dit doen toekomen aan de juiste web-site-beheerder, die zal fungeren als onze liaison met u te coördineren en hij zal samen met u in teams en als je oplossingen, nieuwe ideeën en prachtige nieuwe productieve aspect voor PFC te creëren om onze missie te ondersteunen, zullen we het te vullen op onze web-site met grote waardering en dank aan alle van jou.

Ikzelf zal ook waarderen alle donaties. Ik werk heel hard op mijn website en dit werk hier voor PFC. Ik heb een donatie knop ook. Ik heb ook een aantal prachtige producten en ik hoop dat u mijn web-site te genieten: [http://www.thepromiserevealed.com]. Ik heb je er ook aan herinneren dat we zullen het hebben van de conferentie bij Mr. Shasta deze zomer. Omnec OneC, haar eerste verschijning in 25 jaar in de Verenigde Staten. De vrouw van Venus.Ook heeft Alex Collier ingestemd om te verschijnen op mijn presentatie op Mt. Shasta, voor het eerst in 8 jaar. De prachtige getalenteerde Scott Lemriel de schrijver auteur van de Seres Agenda. Wie zal ons uitleggen in de diepte van de plannen voor het vrijgeven van de quarantaine voor ons individueel en spiritueel. We zullen toetreden onze krachten om technieken te ontgrendelen. James Gilliland wordt hoofd van onze nachtwacht waar we dit zullen doen op Mount.Shasta in de buurt van Panther Meadows. Het zal een prachtig evenement worden.

We moeten veel waarnemingen er net zo goed krijgen als het geven van een prachtige presentatie. De bruisende Ted Marr zullen doen wat MC plichten evenals zich te melden. Onya Schafer, medewerker en manager Omnec’s zal ook een presentatie en we houden de lijst soort kort en zoet. We gaan naar yoga, meditaties hebben, excursies in de natuur, muziekcentra, We gaan naar voedsel hopelijk hebben op de site. Ik ben op zoek naar een zeer natuurlijke, getalenteerde voedsel chef-kok staat voeden 3 maaltijden per dag 100-150 mensen op dit evenement in Mt. Shasta. 19-23 augustus, 2015. Ik ben ook het accepteren van aanvragen voor vrijwilligers. Ik heb een coördinator die zullen werken met die dus als jullie geïnteresseerd zijn om te komen, kunt u zeker te sturen in de onderwerpregel: vrijwilliger.

We zullen ze bestand weg en ik zal de vrijwilliger-status af overhandigen aan mijn Mt. Shasta interplanetaire uitwisseling conferentie deze zomer van 2015, “” is de titel van dit jaar. We kunnen niet iedereen nemen. De enige vereiste is dat je op -site van de 17-23 naar de locatie te bereiden. U hoeft niet te kamperen op het terrein met ons, maar van de 17-23 naar de locatie voor te bereiden op ons evenement. Met al die updates in de kan, ga ik ook ga je vragen al als je geïnteresseerd bent in een persoonlijke sessie met Omnec OneC Ik ga je vragen om e-mail me bent. Omnec OneC is heel lief persoon. Ze is niet technologisch georiënteerd en ze heeft geen computers doen en ze heeft geen internet verbinding.

De enige manier dat haar vriendin dat ze kunnen sessies doen is als haar vriend is aan haar zijde. Om dat te laten gebeuren, ze wil vliegen vanuit Duitsland naar Omnec’s locatie in de Verenigde Staten. Dit kost geld en eigenlijk voor hen om samen te komen, bieden ze sessies met Omnec om dit financieel te ondersteunen. Omnec kosten $ 200 / hr voor een sessie en ze houdt om u te zien, dus moet je Skype-mogelijkheden te hebben en dit zal worden gecoördineerd door Anya Schafer. Ik vraag u om e-mail me op: [Rob@thepromiserevealed.com] met uw verzoeken om een sessie met Omnec OneC hebben en ik zal dit doorsturen naar Anya Schafer.

Dames en heren, dat is nogal een inleiding hier vandaag. Ik wilde deze informatie aan u doorgeven. Ik weet hoe veel mensen over de hele wereld luisteren om dit te krijgen. We hebben een aantal belangrijke updates voor u bij PFC. Voor degenen onder u in Event steungroepen, ik hoop dat je dit zult luisteren en lees het transcript en pauzeer het, want dit is een zeer waardevol aspect van de dienstverlening. Voor degenen die hebben gevraagd hoe het kan helpen. Dit is hoe je kunt helpen: Word lid van een evenement steungroep, samen met ons voor meditatie voor vrede op zondag en netwerken met uw collega-broeders en zusters die hebben gezocht gelijkgestemde individuen om hun proces van ontwaken te delen, geestelijk, politiek en alle andere goede vormen van actie die je samen kunt doen om deze wereld te veranderen, ondersteunen wij u allen.

Met dat gezegd, moet ik altijd bedanken Danell Glade die de leider is van de financiële groep (transcriberen). We sturen haar onze liefde en steun. Ze stuurt haar vragen in voor ons en we zullen ze lezen op de lucht in slechts een moment.Willen we ook bedanken Rique Seraphico die onvermoeibaar moduleert Cobra’s stem en bewerkt dit interview, dus je moet de duidelijkste record van Cobra-interview ooit. Zoals altijd, Steven Smally altijd creëren enorm getalenteerde artistieke foto’s ‘diavoorstellingen op youtube die uit zal komen op dit punt.

En ik persoonlijk moet excuses aanbieden aan Rique Seraphico , hebben we een aantal grote software glitches gehad en hij zal wat extra tijd hebben dit goed te Cobra stemmen en geluidsbewerking moduleren. Hopelijk kunnen we dit professioneel voor hem doen. Hij heeft ook wat muziek onder de muziek knop op mijn website [http://thepromiserevealed.com/mysterious-spheres/].

Hij doet het voortouw bij het ​​openen van muziekbestanden en sluiten van muziek (432 Hz, geschreven en uitgevoerd door Rique Seraphico). Als u wilt om hem te steunen, hij heeft een mooie cd beschikbaar (de Mysterious Spheres CD, geprijsd U $ 15.00 (Kies 432 Hz of 440 Hz) / U $ 20.00 (432 Hz + 440 Hz) kan op Pay Pal worden gekocht, de accountnaam [mailto:riqueseraphico@gmail.com].

Ik denk dat het mensen. Ik heb niet gezegd dat maart 6- 8 de Galactische Wijsheid conferentie wordt genoemd. Er is ook een link op mijn blog. Ik ben ook begonnen uit te geven wat informatie over een spirituele aard, zoals ik beloofd.Zodra ik via een aantal van deze hindernissen, dat is alles wat ik ga doen. U kunt zich verheugen op dat goed nieuws opkomen. In de tussentijd, Victory aan het licht en hier komt de Cobra-interview. Dankjewel.

Rob – OK bedankt mensen. Dames en heren, dit is Rob Potter, de overwinning van het Licht Radio Show. We hebben Cobra op hier. Cobra heeft bevestigd met mij vandaag dat alles wat we doen op PFC gaat zeer belangrijk geworden. De informatie die ik noemde over PFC steeds een hub op het moment van de gebeurtenis is erg belangrijk voor alles wat je PFC ondersteuning evenement groepen om te weten en te realiseren. Onze taal en onze vertaalservice knoppen zullen worden bevolkt op onze site en we gaan hoewel sommige opknappen, dus wees geduldig. Zonder verder een gevolg, onze geliefde afgezant van het licht, de heer Cobra. Nogmaals van harte welkom om de overwinning van het Licht radioshow. We hebben veel aan de hand. Bedankt voor uw komst.

COBRA – Bedankt voor de uitnodiging. Ik ben blij om hier nu te zijn.

Rob – Ja, je laatste paar berichten zijn erg goed en we hebben een heleboel prachtige informatie die afkomstig is van u.Ik heb gesproken over het vóór met mensen, kunnen we niet onderschatten de scalaire plasmaveld grid-netwerk, dat is het beïnvloeden van de mensheid. Het is uiterst belangrijk, is het niet?

COBRA – Ja. Het is eigenlijk een van de belangrijkste factoren die eigenlijk vertraagt ​​de voortgang van de lichte krachten. Als dit verwijderde dingen gemakkelijker zou vele malen voorbij zijn. Dit is een van de belangrijkste kwesties die moet worden aangepakt.

Rob – OK. Dankjewel. Ik was ook verteld door Alex Collier dat een Tesla spoel implantaten zal verwijderen. Dat is wat hij zei de Andromedeans vertelde hem. Mijn technologie impliceert dat. Kunt u mij vertellen: dat zal verwijderen van de andere implantaten ook.

COBRA – Het kan, maar ik heb meer informatie nodig precies welke technologie je in gedachten hebt. Er zijn vele variaties en uitvoeringen van deze. Implantaten zijn niet alleen op één laag. Het is net als, ze zijn verschillende dimensies, is er het fysieke aspect, plasma aspect, etherische aspect en je een combinatie van technologieën om al die aspecten te verwijderen om een implantaat volledig te verwijderen nodig.

Rob – OK. Dat is wat ik vroeg me af. Hij zei dat hij het kon maken. Wat we bedoelden was als de Nicola Tesla violet wand, die werd beschreven door Edgar Cayce die verkrijgbaar is – ik wilde weten, zou dat toverstok implantaten te schakelen. Is dat zomaar verstoren een fysieke implantaat. Gaat het om een ​​implantaat dat is onzichtbaar op het etherische en het astrale verstoren. En hij zei dat beide is wat hij dacht.

COBRA – OK. Het kan helpen bij het ​​verwijderen van de implantaten, maar op zichzelf niet voldoende om het implantaat te verwijderen omdat er technologie die opnieuw worden creëert implantaten weer.

Rob – OK. Dankjewel. De techniek die ik gebruik is Dr. Fred Bell’s Pleiadian technologie die de vergulde piramides We aansluiten van een teslarol om de hele piramide hij hele piramide dingen wordt een violette vlam generator. Als u lopen naar het u kunt zien het schenden vlam krijt en het heeft natuurlijk een krachtige energie kracht. Het andere wat ik ben erg benieuwd naar de Nigeriaanse situatie. Als de bases zijn gewist van de reptielen, deze afschuwelijke Boko harem spul is dit al het oppervlaktewater of is dit gecombineerd astrale parasieten. Heeft dit iets te maken met de Congo portal.

COBRA – Het is allemaal oppervlak mensen die daadwerkelijk worden verzameld. Ze worden gericht op een bepaalde locatie. Het is een klein aantal, het is niet een groot aantal mensen dat daadwerkelijk kan vernietigen hele dorpen vrij snel en effectief met machinegeweren. Het is niet een groot aantal mensen. Die zijn in principe reptielachtige wezens geïncarneerd in menselijke lichamen die door de congo portaal in 1996. Velen van hen werden gewoon ergens wonen in Afrika kwam terug. De meerderheid van die oppervlakte reptielen zijn gewist, maar kleine aantallen is nog overgebleven.Velen zijn een deel van de islamitische staat terroristische organisatie.

Rob – OK. dus hoe deden ze in het oppervlak komen. Zijn ze holografisch geprojecteerd lichamen.

COBRA – Ze kwamen aan de oppervlakte in 1996 en sinds die tijd bleven ze op het oppervlak.

Rob – OK. Dus, naar de oppervlakte komen wat ik wil weten is, hoe hebben ze in het menselijk lichaam.

COBRA – OK. Ze waren in principe geteleporteerd met teleportatie kamers, zogenaamde, sprong kamers, als je ze wilt noemen, in de ondergrondse basis, via andere reptielen sterrenstelsels in 1996. Ze kwam net met hun lichaam naar de oppervlakte en ze bleef op de oppervlak tot dan. (In het menselijk lichaam) Ja.

Rob – Niet in reptielenlichamen?

COBRA – Het is een menselijk lichaam, maar een reptiel entiteit levend in een menselijk lichaam. Geen vorm verschuiven.

Rob – OK. Dit bevestigt mijn informatie dat ze een technologie die wanneer ze gaan in een sprong kamer, het achterlaten van hun reptielachtige lichaam en ze eigenlijk in een menselijk lichaam verschijnen. Is dat correct?

COBRA – Ja, dit is precies wat er gebeurd is en de andere situatie is dat er waren klonen die werden gekweekt in ondergrondse bases en zielen waren eigenlijk in die gekloonde lichamen geprojecteerd. De reptielen entiteiten werden geprojecteerd in de mens als gekloonde lichamen.

Rob – OK Dat is vrij “out there” dingen, maar zeer goed. Volgende vraag: we hebben een aantal enorme veranderingen in de financiële situatie hier te zien. Ik ben erg geïnteresseerd als je zou kunnen reageren. Rusland heeft niet afgesneden gas naar Europa, want dat zou een heleboel mensen, maar wat ze hebben gedaan is ze hebben hen gedwongen om te gaan via Turkije te bevriezen. Kun je een beetje over dat uit te leggen.

COBRA – Het is eigenlijk een druk op Europa om partij te kiezen. De Cabal is het hebben van een andere stijl van de druk. De Cabal is druk met terroristische acties, met militaire dreigingen, maar Rusland is simpelweg het maken van bewegingen op de energiesector en de financiële sector om de Europese landen beginnen te beseffen dat ze zullen moeten om een keuze te maken, ofwel ze ondersteunen Rusland en de Oost-alliantie, de BRICS alliantie of ze ondersteunen de Verenigde Staten en de Illuminati factie waarachter is eigenlijk het beheersen van de politiek van de Verenigde Staten op dit moment.

Rob – Recht. Dames en heren, als hij spreekt over Europa en Amerika – hij is niet te spreken over de mensen, hij spreken over de hogere echelon criminelen er bij betrokken. Dus dit is als een sanctie soort situatie die er plaatsvindt. Ik wilde alleen maar dat mensen weten dat de hardheidsclausule is in principe om de Cabal leden te kiezen om te gaan naar het licht, zonder enige schade aan de onschuldige mensen in deze landen, juist?

COBRA – Ja, precies. De situatie in Europa is intens omdat Europa in de middelste zone. Het is als een overgangszone tussen het oosten en het westen en dit is de reden waarom er zoveel druk in deze situatie, maar in principe zal de uitkomst zeer positief zijn.

Rob – OK, met betrekking tot het financiële systeem, ze hebben een alternatief Swift banksysteem gemaakt. Kunt u reageren als dit onder de controle van het Verzet krachten en zou een alternatief op het tijdstip van het evenement voor een soepele overgang bij het bankwezen van de Rothschilds wordt stilgelegd en kon niet worden gestoord zijn.

COBRA – OK. De oostelijke alliantie een alternatieve financieel systeem dat de Rothschilds daardoor niet kunnen controleren en dit is de infrastructuur die wordt gebruikt op het moment van de terugstelling, op het tijdstip van de gebeurtenis.

Contant geld

Rob – OK. Dat is goed nieuws. Nu kan ik u bevestigen dat de weerstand zal zorg dragen voor dit, omdat we weten dat er veel, veel duistere krachten die er zijn en ook al is het goed bedoeld ook goed te zijn, is het mogelijk dat het zou kunnen worden gehackt of dat er sprake zou kunnen zijn elke betrokkenheid met Rothschild jezuïet mollen binnen het nieuwe systeem of zullen deze volledig worden gecontroleerd door het verzet en een Galactische technologie.

COBRA – OK, wanneer de event komt, natuurlijk de gehele reset zal worden geëxploiteerd en geleid door het verzet en dat zal contact opnemen met de positieve krachten binnen deze nieuwe infrastructuur en ja, deze infrastructuur is geïnfiltreerd door de Rothschild en Jezuïet agenten omdat ze hebben een plan om het nieuwe systeem te kapen, maar op het moment van de gebeurtenis die mensen geen macht dan ook zal hebben. Hun plan zal niet worden uitgevoerd. Er is absoluut niets om bang voor te zijn in deze situatie.

Rob – Zeer goed. Dat is goed om te weten, zodat de infrastructuur wordt op zijn plaats wordt gezet en dat wordt toegediend om het licht van de Galactische om het te ondersteunen. (Exact). Cobra, laten we hier blijven bij de situatie van de bankgegevens. We hebben zeer goed nieuws. BIS, gevestigd in Zwitserland, is gegaan hij Euro je zei. Betekent dit dat de bankiers in Zwitserland worden steeds voldoen aan de nieuwe eis om Basel III of een echte goud terug munt systeem worden?

COBRA – OK. Wat er gebeurt in Zwitserland heeft niets te maken met BIS. Het is de Zwitserse Centrale Bank die besloot de Zwitserse Frank van de Euro los te maken. Wat betekent dat de Zwitserse Centrale Bank heeft besloten aan te sluiten bij de strategie van de Oost-Alliantie met een op goud gebaseerde valuta en weg van, uit de buurt van de Euro, die in feite een creatie van de Jezuïeten is geweest.

Rob – OK. Dus als je kunt gaan een beetje dieper in dat, betekent dat dan dat de Rothschilds niet langer de controle van de Zwitserse Centrale Bank?

COBRA – Ze beheersen nog steeds de Zwitserse Centrale Bank tot op zekere hoogte, maar ze hebben niet meer de absolute controle over het beleid van de Zwitserse centrale bank, dus het is een gemengde situatie. Ze hebben nog steeds heel veel macht in het bankwezen, maar deze macht is niet langer absoluut.

Rob – OK. Dus dat is een zeer goede vooruitgang voor de lichtkrachten is het niet?

COBRA – Ja, precies.

Rob – OK. We zien meer potentiële veranderingen te voorschijn komen. Nog een vraag met betrekking tot het financiële systeem. Winston Strout had mij eerder aangegeven, en enkele andere van mijn contacten in de Verzetsbeweging (RM) in de camper groep in Reno dat is gesproken over een heleboel. Hij eigenlijk aan mij gerapporteerd van tevoren dat het goud certificaten had gekregen naar de VS en ik zei, “waarom zouden ze dat doen als de slechteriken zijn nog steeds in control?” En hij zei, “exact”, wat betekent dat ze niet in controle en dat Benjamin Fulford’s na die kwam 3 dagen later nadat ik het hoorde, bevestigd dat het goud certificaten zijn verstrekt aan de Verenigde Staten. Kunt u ons uitleggen een beetje over deze gouden certificaten. Is dit in de plaats voor de overdracht naar het goud terug valuta en opnieuw instellen van de economie op het evenement en is het waar dat het heeft plaatsgevonden.

COBRA – Dit proces heeft vele fasen en terwijl ik weet zeker dat het horen van het is net achter de schermen afspraken die plaatsvinden zonder de betrokkenheid van de Cabal. Maar er is geen officiële erkenning van die overeenkomsten. Bij het ​​maken van een nieuwe structuur, eerst moet je een zekere overeenkomst tussen de belangrijkste mensen die het maken van de structuur te hebben en dit is precies wat er is gebeurd, maar het betekent niet dat deze nieuwe structuur al helemaal wordt gemaakt en het is niet erkend door alle krachten. Maar als het zover is, zal deze nieuwe structuur volledig massief zijn en deze overeenkomst, die heeft plaatsgevonden op dit moment, zullen worden gerespecteerd. Ik zou zeggen, de eerste fase in het creëren van funderingen voor het nieuwe financiële stelsel binnen de Verenigde Staten.

Rob – Zeer goed. Dit is allemaal heel positief informatie en we kijken uit naar grote veranderingen daar, dus lijkt erop dat we onszelf positioneren voor het evenement. Het is niet alleen gaat plaatsvinden in een vacuüm. Dit is de reden waarom het had zo lang en we kunnen naar voren worden bewegende nemen. Je hebt ook vermeld sprekende van de dingen, denk ik, kan je een klein beetje over het ultimatum aan de Cabal dat ze werden gegeven zich over te geven en ik weet zeker dat er is al heel wat opmerkingen over het uit te leggen. Maar ze hebben de opdracht gekregen om over te geven aan de witte kracht militaire groep, is dit correct?

COBRA – Je verwijst naar mijn laatste bericht?

Rob – Ja, en ik ben het soort tussen de regels hier. Ze zijn ofwel overgave, of ze zullen worden genomen en er waren schoten afgevuurd op Joseph Bidens huis.

COBRA – OK. OK. Dit is geheel andere situatie. In principe is het RM (Resistance Movement) heeft een paar waarschuwingen om de negatieve militairen en hun scalair directionele wapens die werken op te houden met die aanslagen uitgegeven en die waarschuwingen niet werden gerespecteerd, zodat de RM verder heeft besloten met een bepaalde plannen. Ik zal uitleggen; in het verleden de RM werd tegenhouden van bepaalde mensen die willen beginnen met het verwijderen van de Cabal van de planeet. Nu is de RM is niet meer terug te houden die mensen. Die zijn nu op hun eigen en ze kunnen vrij veel wat ze willen doen. De Cabal is er niet meer veilig op het oppervlak van de planeet, zodat ze niet het nemen van directe actie nog niet, maar ze zijn waardoor actie van bepaalde andere belangengroepen die niet eerder werd ondersteund, dus dit is de eerste fase. De tweede fase is dit niet genoeg. De RM zullen bepaalde acties die zullen leiden tot de arrestatie van de 4 belangrijke personen die ik in mijn blog heb genoemd en er is ook de derde fase dat ik niet over nog zal spreken initialiseren.

Rob – OK. Dus om het duidelijk te maken mensen, De RM, de Galactische Federatie gelooft niet in geweld. Zij zouden graag dit een vreedzame soepele overgang te maken. Als gevolg van de situatie van de gemeenten en hun onvermogen om daadwerkelijk te worden betrokken bij dit punt van de tijd, zijn ze veranderd achterste delen van de positieve Militaire die ziek en moe van het wachten net als wij allemaal waren en bereid zijn te nemen van deze criminelen in de arrestatie proces. Als iemand gaat in de arrestatie proces en verzet zich tegen de politie schiet ze de hele tijd. Dus de RM de GF (Galactische Federatie) is niet betrokken bij het. Dit is 3D militaire aarde bondgenoten die willen om de klus te klaren en ze nemen het recht in eigen handen een beetje en de RM is een soort van permanent terug. Is dat correct?

COBRA – Dat is niet helemaal correct. Ik zal geen commentaar geven op welke groep is het nemen van actie, want dat is geheime informatie. Ik zal zeggen dat de RM is niet direct actie te ondernemen en ook de positieve Military is nog niet direct actie te ondernemen.

Rob – OK, dus er zijn andere leden dat ze terug zijn bedrijf. Dus in het algemeen, dus het feit dat ze niet tegenhouden significant. Dus we zien veranderingen daar. Natuurlijk is iedereen die wil weten, is het op zoek als het raam van onze kans is meer mogelijk is op zoek op dit moment met deze positieve drastische veranderingen in deze laatste paar dagen met betrekking tot het evenement vindt plaats binnen dat window of opportunity (Raam van Mogelijkheden). Is het een mogelijkheid.

COBRA – Het is een mogelijkheid, maar het was altijd een mogelijkheid. Gebeurtenissen die nu gebeuren zijn slechts een weerspiegeling van alles wat er is gebeurd voor of achter de schermen. Het is gewoon niet dat is het enige verschil publiek.

Rob – OK, dat is een soort van een update over de planetaire situatie. Ik ga in te gaan. . . we hebben een aantal vragen van Danell Glade onze prachtige transcriptieschrijver die al onze Cobra transcriptie doet. Ze wilde u een vraag stellen: Wie bepaalt de tijd en de omstandigheden van de dood van een persoon.

COBRA – In principe is de status van het fysieke lichaam van die persoon. Wanneer het lichaam in een staat wanneer het niet goed genoeg is om in leven te blijven, dit is eigenlijk het moment waarop de ziel het lichaam verlaat.

Rob – Dit is een natuurlijke fenomenen of wordt bepaald door het lot of heeft een ziel kiezen voor deze?

COBRA – Het is een natuurlijke fenomenen. Het lichaam kan zichzelf in stand te houden voor een bepaalde tijd en dan is het te kwetsbaar of er is te veel entropie om door te gaan.

Rob – Recht. Dus een persoon met hoger bewustzijn en het ontbreken van negatieve gevolgen zou kunnen langer leven. Haar eigenlijk niet dan vooraf bepaald?

COBRA – Het is niet vooraf bepaald.

Rob – Dank u. Is het geestelijk nuttig om te proberen en te communiceren met degenen die zijn overleden.

COBRA – In sommige zeldzame gevallen, ja. Maar meestal is het net gevangen, omdat mensen die schijnbare communicatie te hebben, meestal contact met verschillende krachten die niet van het licht.

Rob – Ok Cobra, als je weet dat ik niet ooit geven je huiswerk. Voor degenen onder u die sturen vragen te vragen wat doet Cobra denkt over deze en sturen ze in een 2 uur durende video. Dat gaat niet gebeuren. Ik heb stuur in deze ene keer, iemand mij een bestand verzonden. Ik stuurde het naar Cobra. Het was eigenlijk een artikel over geluiden die worden onlangs te horen zijn in de lucht, luide knallen in bepaalde gebieden. Er is eigenlijk al opgenomen geluiden. Wordt dit deel van het scalaire veld netwerk wordt naar beneden gebracht. Wat zijn deze geluiden die in de lucht te hebben gehoord.

COBRA – Het is eigenlijk, zou ik zeggen een bepaalde handelingen van het licht krachten die zijn verbonden met de verwijdering van de Chimera groep.

Rob – Excellent. Heel goed nieuws, heel blij te horen dat. Iemand wilde ons vragen over de verslaggevers op de TV. Zijn een aantal van deze reptielen, de vorm shifters (andere vorm aannemen). Is er enige waarheid in dat of is dit gewoon erg gecontroleerde personen. Wat is er aan de hand met de media.

COBRA – De overgrote meerderheid is geest gecontroleerde personen. De vormverandering fenomeen is eigenlijk een technologie die is gegeven aan bepaalde hoge ranking leden (hoog in de organisatie) van de Cabal die van de reptielen oorsprong. Maar dit zo’n zeldzame verschijnselen. Dit is aanzienlijk meer dan benadrukt.

Rob – Dat is wat ik ook dacht. Hier is een goede vraag en ik heb informatie en bewijsmateriaal met betrekking gehoord 9-11 dat de motoren die werden gevonden aan de voet van de torens er werden geplant en er is gepraat, ik een helikopter video, die er was een soort gezien hebben daar vrijgelaten klein beetje sonde. Is het mogelijk dat de Cabal gebruikt een geavanceerde geheime ruimteprogramma technologie om een ​​beeld te projecteren. Dus de vraag is; was er echt een vliegtuig dat crashte in de Twintowers (New York, 9 september 2001) of was er explosies er eerder ingestelde en een holografische vliegtuig werd gebruikt?

COBRA – Het was een echt vliegtuig, maar wat eigenlijk de gebouwen verwoest was de belangrijkste, een nucleaire explosie. Het vliegtuig was gewoon een show voor de mensen.

Rob – Ja, het was een thermische bom onderaan de toren was de eerste. Ik ontmoette de belangrijkste meester van de torens William Rodrigez. Hij sprak en ik ontmoette hem en hij legde uit dat er sprake was van stof, dat de Jeb Bush is eigenaar Wakenhut het beveiligingsbedrijf voor torens op 911. Hij zei de veiligheid maakte hem terug te geven de sleutels en voor meer dan twee weekends en twee weken de schoonmaakwerkzaamheden dienst , werd niemand toegestaan ​​in de Twintowers, terwijl zij zetten thermo-nucleaire kosten in de liftschachten en binnen de trappen van de toren naar beneden te brengen, dus bedankt voor de bevestiging dat er echt een bom.

COBRA – Ja. Het was een kleine nucleaire bom en wat interessant is, is dat Donald Rumsfeld enkele uitspraken over de zwarte budgetten een dag vóór 9-11 is gebeurd heeft uitgebracht en dat zwarte budgetten zijn verbonden met het geheime ruimte programma (Secret Space Program). In principe werd het meeste bewijs hiervan vernietigd bij 11/09.

9/11 – New York, 11 september 2001

Rob – OK. Hier is een vraag: wat zou je zeggen dat de kans groot dat Obama speelt zijn kaarten dicht bij zijn borst. We weten dat hij de geest beheerst. En hij wacht zijn tijd af, totdat het veilig is voor hem te voorschijn te komen als een licht dat aan de wereldwijde transformatie leiden. 1 op een miljoen, vrij goed, 50/50, waarschijnlijk niet of vergeet het.

COBRA – Het is niet het hoogste doel om deze vraag te beantwoorden.

Rob – OK. Kun je een beetje praten, ik weet dat zelfmoord is slecht. Kun je iets vertellen over dat. Mensen willen weten wat er gebeurt met iemand die ze zelf zelfmoorden?

COBRA – Ik zal geen moreel oordeel te geven hier, maar ik zal zeggen dat strategisch is het een slechte keuze omdat de omstandigheden op het fysieke vlak zijn beter op dit moment dan de omstandigheden op de etherische vliegtuig voor de overgrote meerderheid van de mensen, dus als iemand van plan om zelfmoord plegen, het is niet een verstandige keuze, want op het etherische vliegtuig, de kwaliteit van het leven, op dit moment is veel lager en het zijn op het fysieke vlak is een voorrecht, hoe absurd dat lijkt te zijn of geluiden te zijn, de fysieke vliegtuig op dit moment is een van de beste plaatsen om te zijn op het oppervlak van de planeet.

Rob – Ja, er gaat veel transformaties en de mogelijkheden voor spirituele groei om getuige deze pure transformatie, juist zijn?

COBRA – Precies, dus als de zuivering gebeurt, de etherische en astrale gebieden worden weer hersteld naar het paradijs staat, maar we zijn er nog niet en nu is de intensiteit van de zuivering van het etherische vliegtuig is echt hoog, dus het is alsof je in het midden van een orkaan.

Rob – Een persoon heeft gezegd dat de zwarte mensen op de planeet aarde in Afrika en Haïti en de Verenigde Staten zijn zwaar doelwit van de archonten, Cabal en de Illuminati. Kunt u verlichten op waarom dit is en hoe ze kunnen een betere werkelijkheid manifesteren voor zichzelf en voor de gehele race.

COBRA – Ik zou zeggen dat iedereen zwaar doelwit van de Cabal is dus er is geen bepaald ras dat nog erger behandeling heeft ervaren. Ik zou zeggen dat het op iedereen is gericht. De mentaliteit van de mensen te verdelen in rassen is geen onderdeel van het nieuwe paradigma. Het is geen onderdeel van wat het hoogste perspectief zou zijn. Ik zou zeggen dat er zielen geïncarneerd zijn in verschillende groepen en al die zielen hebben unieke ervaringen. De Cabal is meer gericht bepaalde groepen, niet op basis van ras, maar meer op basis van hun spiritueel potentieel of potentieel voor de planetaire bevrijding.

Rob – Nou daar ga je, en volgens Omnec OneC, zijn mensen van Jupiter in de eerste plaats van het zwarte ras en zijn ze heel erg spiritueel en werken veel met geluid en muziek in hun werk hier. Ik wil graag vragen van mensen uit verschillende landen te beantwoorden. PFC en deze informatie is een wereldwijd ding. Ik weet niet waar deze vragen vandaan komen. Vroeg iemand in het bijzonder, in Argentinië, kun je daar commentaar op de situatie. Ze natuurlijk zijn dicht bij de nazi-spullen daar beneden en ze voelen dat ze zijn zeer gecensureerd in hun media. Ze zijn soort nieuwsgierig, kunt u een beetje spreken over Argentinië in het bijzonder of wat er gaande is.

COBRA – Helaas is Argentinië altijd een vesting van de Illuminati factie geweest en ze zijn er nog steeds heel sterk. De situatie zal veranderen. Ik wil zeggen dat er een zekere geheime groep is die actief is in Zuid-Amerika die zich bewust is van de situatie en zal helpen in deze situatie als we dichter bij het ​​evenement (het event) komen. Op dit moment is de situatie in Argentinië is nog niet klaar.

Rob – Ja, een andere vraag, een soort van gerelateerde neer er over Nieuw Zwabenland. De Duitsers gingen daar beneden. Ze bevolkt dat gebied. Het is onder de oppervlakte van de planeet. Hebben ze vinden een oude basis die werd verlaten door de ET’s en opnieuw bewoond dat. Wat is er gebeurd daar beneden.

COBRA – Niet echt. Nieuwe Zwabenland was onderdeel van Antarctica en ze hebben gecreëerd of bouwde een ondergrondse basis in de ’40’s. Ze hebben een aantal ET artefacten gevonden en deze basis werd door de RM ontruimd meer dan tien jaar geleden, dus er is niets dat daar beneden. Het is leeg.

Nieuw Zwabenland / Neuschwabenland

Rob – Overweldigend, dus er zijn geen nazi’s in Antarctica meer.

COBRA – Nu niet meer en als je voorzichtig bent, alle informatie (intel) dat jullie ontvangen hebben over al de ondergrondse bases is meer dan een decennium geleden. Alle insiders spreken over oude informatie. Er zijn geen insiders die spreken over recente informatie. Het is vanwege de recente ontwikkelingen die in hoge mate zijn geclassificeerd en deze informatie komt niet naar het internet.

Rob – Ja, dat is goed om te weten. Nou Bedankt voor het delen dat met onze mensen. Sprekend over ondergrondse bases. De tunnels van Set, zou u kunnen werken, toen ze werden gemaakt, wat ze zijn, hoe diep ze zijn en wat er aan de hand is er een klein beetje.

COBRA – OK. De tunnels van Set zijn niet fysiek tunnels. Ze zijn niet ondergrondse constructies. Zij zijn structuren op het plasmaniveau, het kwantumniveau (quantum).

Rob – Zijn dit deel van het plasma scalairveld netwerk of slechts een deel van de Archon en hogere dimensie negatieve ET’s waar ze bestaan.

COBRA – Dit is onderdeel van de anomalie van de plasmaniveau (sfeer) en ik zou zeggen dat ze een kwantum singulariteiten die duisternis bevatten en dit wordt nu gewist. Het is in het proces worden nu gewist.

Rob – Excellent. Hier is een interessante vraag: Is prins William gaat een rol spelen in het event.

COBRA – Niet zoveel als sommige mensen verwachten.

Rob – OK. Wat denk je dat is het belangrijkste aspect om rekening te houden in dit stadium op deze planeet in relatie tot de menselijke soort en het individu.

COBRA – OK. Ik zou zeggen dat er midden in de bevrijding fase en de focus op het licht en doen wat mensen kunnen voor de planetaire bevrijding.

Rob – Zeer goed. Werd Howard Huges verbonden met het licht krachten.

COBRA – Ja, ook. Hij was in de focus van veel verschillende activiteiten. Hij was zwaar waarop het donker, maar ook sterk geïnspireerd door het licht, dus hij was in het midden van heel veel aandacht.

Rob – Ja, want van zijn bedrijf daar. Zoals ik het begrijp, gaf hij in principe de Cabal en de illuminati de duimen naar beneden, piss off, ik werk voor het licht, en ze eigenlijk ontvoerd en doodden hem. Hier is een andere vraag, hebben we George Van Tassel, een zeer beroemde UFO contactpersoon, wiens schoonzoon een Paramahansa Yogananda discipel was. Norm Paulson, een heel spiritueel man, had een heleboel informatie, deed hij Van Tassel daadwerkelijk aanmaken van een anti-aging machine?

COBRA – OK. Van Tassel werd aangesloten en gecontacteerd door Galactische Confederatie en hij ontving bepaalde technologieën die ver voor de planeet waren. En natuurlijk was hij het ​​doelwit van de Cabal, zodat deze technologieën niet werden vrijgegeven.

Rob – Recht. Ik begrijp dat. Wat is een wingmaker?

COBRA – De oorspronkelijke WingMakers, het is als een term die mensen die naar de centrale beschaving en de centrale beschaving behoren beschrijft is een beschaving die zich heeft ontwikkeld in de centrale regio van dit sterrenstelsel, omdat het centrum van de Melkweg is de bron van het licht, de bron van de evolutie en de eerste bewuste licht is geëvolueerd in die sector van dat sterrenstelsel dus het was de eerste geestelijk ontwaakte wedstrijd die vervolgens uitgebreid door de Melkweg en creëerde de Galactische netwerk van licht en was de stichter van de Galactische Federatie.

Rob – Dank u. Wat was de Toengoeska ontploffing in de jaren 1800. Was het een UFO, een meteoor of een nucleaire Cabal / Illuminati kernbom mis gegaan?

COBRA – Dit is gebeurd in de vroege jaren van de 20e eeuw en het was een komeet.

Rob – Het was een komeet, de Toengoeska-explosie was een komeet of een meteoor.

COBRA – Een komeet die viel op de planeet als een meteoor en de meeste daarvan verdampt in de atmosfeer en dat is waarom ze nog niet gevonden geen concrete aanwijzingen dat deze feitelijke lichaam die crashte op de planeet.

Rob – Dus het grote neerdrukken van de bomen kwam echt door de schok van de meteoor, het werd echt niet veroorzaakt doordat het fysieke deel van de meteoor de bomen raakte, of zo?

COBRA – Het was alsof… een verdamping en het was een sterke ontploffing van het effect maar het geheel verdampt uit de warmte die is opgewekt door de wrijving met de atmosfeer.

Toengoeska-explosie

Rob – Hoe lang duurt het na het evenement voordat we uitgegroeid tot een geldloze samenleving.

COBRA – OK. Deze overgang kan enige tijd duren, misschien een paar jaar. Mensen moeten eerst wennen aan een eerlijke financiële uitwisseling en zich bewust worden van de nieuwe technologieën en weten hoe ze te gebruiken en dan deze transitie naar een contantloze en geldloze samenleving kan beginnen.

Rob – Ja. Ik houd van Ben Fulford en hij wilde me hebben gemeld in een van onze interviews, meldt hij precies wat de mensen hem vertellen. Hij wil niet absoluut weten alles correct of waar, maar hij verkondigde de Britse koninklijke familie om samen te werken met de familie Dragon nu en een handvol anderen, sommige goo, d aantal slechte als garant voor het goud basis voor de valuta kwesties, vooral in de richting van de Amerikaanse dollar en de US Treasury Reserve notes. Is dit waar of pure roddel of zijn er onderhandelingen gaande met de koninklijke familie?

COBRA – OK. Er zijn bepaalde mensen binnen de koninklijke familie, die samenwerkt met de draken en Fulford heeft een bron die is verbonden met die mensen.

Rob – OK. Bepaalde mensen, we gaan niet aan hen of om het even wat te noemen. OK.

COBRA – Noem ze maar niet iedereen zeker.

Rob – Kun je ons iets vertellen over de familie Red Dragon en kan je praten over de financiering van het project van David Schmidt. Hij komt naar Amerika hier en hij wordt opgeladen $ 100 en hij wil mensen aan te melden voor de welvaart fondsen als ze een 501 3c voor de dispersement van welvaart fondsen. Is dit betrouwbaar?

COBRA – OK. Ten aanzien van hem de mensen nodig hebben om hun eigen innerlijke leiding te gebruiken en zoals gewoonlijk als je om geld te betalen en te ondertekenen iets wat je moet voorzichtig zijn. Dit is het eerste deel van de vraag. De Red Dragon is eigenlijk een kracht die zich bezighoudt met het fysieke aspect van het verwijderen van de Cabal op een bepaalde manier.

Rob – OK. Iemand heeft gevraagd met betrekking tot de economische systemen van de ET’s en de politieke systemen. Ik weet dat we universele contantloze samenleving die zal worden uitgelegd aan ons, kunnen we misschien gaan in dat in een ander interview. Wanneer mensen denken aan de galactische federatie, kon je soort van uit te leggen. . . Ik weet dat alles is hier al verdeeld beneden om anarchist, communisten, kapitalisme, democraten, republikeinen. Kun je een klein beetje over hoe de politiek en de samenleving werkt verklaren. De meeste mensen zullen waarschijnlijk niet een idee hebben van hoe compleet andere wereld is zonder scalair veld netwerk dus het is moeilijk voor hen. Kun je wel wat beeld te schetsen over de werking van een planeet. Hoe de administratie van de maatschappij wordt uitgevoerd, de leiders en / of ze zijn meestal meesters van deze aard. Het verschil tussen het geestelijke en het politieke aspect op een andere wereld. Geef ons een beetje schets daarvan.

COBRA – De ontwikkelde samenlevingen hebben totaal verschillende perspectieven op dingen en alles wat ze doen ze vanuit een ziel perspectief, zodat ze niet de politiek niet draaien als mensen op deze planeet. Ze zijn beslissingen zijn gebaseerd op de ziel contact en hoger perspectief en omdat iedereen verbonden is met het hoger perspectief, ze harmonieus werken zonder dat er een noodzaak om een massale infrastructuur die de besluitvorming zou ondersteunen. Besluitvorming voor hen is zeer eenvoudig. Iedereen voelt, weet en begrijpt de waarheid en het doel. En elke persoon draagt ​​slechts op dat deel van het doel dat hij is afgestemd. Zodat ze niet hebben politieke proces op dezelfde manier die we kennen op deze planeet vanwege politieke proces op deze planeet is eigenlijk gewoon manipulatie strategie van de Cabal om mensen tot slaaf te houden.

Rob – Dank u. Hoe snel zal het evenement begint na de laatste Chimera groep locatie wordt weggevaagd.

COBRA – OK. Wanneer de laatste Chimera locatie wordt weggevaagd, kan het evenement direct beginnen.

Rob – Zullen ze nog steeds controle over het reïncarnatie proces na de laatste locatie wordt gedeconstrueerd.

COBRA – NO.

Rob – OK. Iemand heeft gezegd dat ze leven in het Verenigd Koninkrijk en ze hebben gemerkt dat een grote toename van de media black-outs en nieuws uit de naburige landen en eigenlijk de Britse geheime dienst lijkt echt te doen van een veel censuur. Kun je commentaar op geven?

COBRA – Dit is gerelateerd aan de interne strijd binnen de machtsstructuur in het Verenigd Koninkrijk omdat zoals reeds vermeld een positieve fractie dat wil enige vooruitgang en er vrij veel weerstand tegen de voortgang en dit weerspiegelt in de media. Je moet begrijpen dat Rothschilds hebben een zeer krachtige basis in het Verenigd Koninkrijk en ze controleren de media, zodat ze zich verzetten tegen heel sterk in een zeer indirecte manier. De weerstand tegen verandering is heel sterk in de mediasector.

Rob – Ja, we hebben gemerkt vooral in PFC en Cobra gerelateerde berichten… Eduardo was geblokkeerd en een aantal dingen. Hij veranderde zijn naam en hij kreeg 39-40K uitzicht op een aantal van zijn informatie en het blijkt dat ze sloten hem neer en hij kreeg onder 15. Hij kreeg een bericht dat hij iets dat natuurlijk een leugen was aan het doen was. Ook onze lieve Anya Love die zo veel tijd doorbrengt in dienst is er had ook haar hele IP-adres van haar computer geblokkeerd en ik heb iemand anders rapport over hun telefoons gehoord. Kunt u reageren op dit. Dit is nog steeds een interne strijd tussen de lichte en de donkere krachten op het internet, is het niet.

COBRA – Ja. Dus eigenlijk ze proberen te bemoeien met uw computer, kunt u gewoon veranderen en een andere computer.

Rob – Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan voor sommige mensen, maar dat is wat ik zei.

COBRA – Het is niet zo moeilijk. Mensen moeten soms gewoon veranderen hun geloofssysteem. Omdat veel dingen mogelijk zelfs zonder grote sommen geld. Veel dingen zijn mogelijk.

Rob – Dat is waar. Ik wist niet dat ik zou doen wat ik vandaag gedaan heb voordat ik maakte mijn gebed tot God om mij te gebruiken voor het licht en het is gebeurd. Een ander interessant commentaar; Ik kreeg een e-mail van iemand die ze vertelden me dat ze spraken op hun school bestuursvergadering over chemtrails en er waren bewegingen gemaakt en ze hebben eigenlijk gemaakt dat iemands kind weg van hen. Dit wordt beëindigd op het tijdstip van de gebeurtenis, correct?

COBRA – Ja, dat klopt. Ik zou iedereen adviseren de waarheid niet bekend te maken in omgevingen zoals op aanplakborden op scholen. Dat is niet de perfecte omgeving om de waarheid vrij te geven.

Rob – Met betrekking tot dat soort situaties. Iemand heeft een vraag met betrekking tot het evenement en hoe de trillingen zal veranderen in ons lichaam. Ze willen weten wil mensen met een verstandelijke handicap en autisme ontvangen genezing en veranderingen op het moment van de gebeurtenis of krijgen ze genezende technologie na of zijn ze gedoemd in de lichamen die genetisch zijn vernietigd door de vaccinaties te leven.

COBRA – Zij zullen genezing te ontvangen en in de meeste gevallen zal dit gemakkelijk worden hersteld, omdat de meeste van die trauma’s die kan worden genezen als er genoeg licht aanwezig is.

Rob – Zal dat gebeuren natuurlijk na de gebeurtenis of zal deze moeten worden georganiseerd door middel van tachyon / healing kamers en het licht.

COBRA – Er zullen veel technieken en technologieën beschikbaar om de situatie aan te pakken en het zal een geleidelijk proces zijn.

Rob – Hier is een interessante. Ik denk dat ik ga om het te vragen. Zal veel koppels krijgen onmiddellijk scheiden na het evenement, omdat ze zullen beginnen om hun zielsverwanten ontmoeten en een deel van de programmering zal naar beneden komen.

COBRA – Ja, een deel van de koppels zullen scheiden.

Rob – OK. Een vraag over de 144.000. Waarom is het zo moeilijk om de kritische massa van 144.000 mensen te bereiken.

COBRA – Het is omdat mensen niet wakker en ze werken samen en ze kunnen hun missie niet herinneren en ze weigeren om te ontwaken voor dat deel en zelfs de meeste mensen die zich bewust zijn van hun missie kiezen om niet actief te participeren in die missie. Dat is waarom het zo moeilijk is om dat aantal te krijgen. Het is niet alleen de programmering, het is ook de factor vrije wil die hier van cruciaal belang is.

Rob – Nog een vraag over de 144.000. Ik denk dat ik eerst de vraag stel. Kun je ons iets vertellen over wat Sheldon Nidle noemt de Pa-tal vertellingen. Bent u daarmee bekend?

COBRA – Nee.

Rob – De Pa-tal – volgens Sheldon, als ik correct ben, wordt soort aangeeft dat de aardse mensen zijn eigenlijk een combinatie van heel veel verschillende galactische rassen hebben genetische code naar en Alex Collier zei op een bepaald niveau, zij beschouwen onze genetische mogelijkheden te zijn als een soort van koninklijke lijn van de genetica. Natuurlijk worden we vastgelopen en nu zijn we gewoon een gebroken puinhoop, maar de pa-tal zou zijn het, ik denk dat de collectieve genetische invloed van de Galactische. Kun je commentaar, klopt dat? Hebben we veel verschillende Galactische rassen in ons DNA, in tegenstelling tot andere leven in het zonnestelsel.

COBRA – Ja, er was een hoop genetische experimenten in het verleden en menselijk DNA heeft wel veel ET invloed.

Rob – Is dit meer invloed van verschillende ET rassen dan andere planeten in het algemeen.

COBRA – Ja.

Rob – OK. De andere vraag is; er is een man genaamd Lyndon LaRosche en hij is 40 jaar hadden de moeite waard van het werk om de nederlaag van de Cabal. Hij heeft veel politieke draai tegen hem. Hij heeft geprobeerd om het Britse Rijk te verslaan. Hij is één van de eersten die dit soort kennis ontdekken met betrekking tot de achter de schermen manipulaties, althans in de Verenigde Staten. Kunt u ons vertellen, is hij het werken met weerstand op alle?

COBRA – Niet direct.

Rob – OK. Heel erg bedankt. Kunt u ons vertellen met betrekking tot de BRICS-landen alliantie, zijn ze zich bewust van de Galactische Federatie op een aantal van deze groepen, of zijn de meeste van deze gewoon normale politieke mensen die willen financiële vrijheid.

COBRA – De meeste van deze is gewoon de reguliere financiële politiek mensen die financiële vrijheid wilt, maar sommige mensen in bepaalde kringen van de BRICS alliantie zijn zich bewust van ET dimensionale van de hele situatie. Dus het is een gemengde situatie. Sommige mensen zijn zich ervan bewust en sommige mensen niet.

Rob – Sommige mensen hebben opgemerkt dat er zeker is een toename van mobiele telefoon torens omhoog gaan. Deze repeater stations en velen van hen maken deel uit van het, ik denk dat dit netwerk. Wordt deze toename wordt gepromoot op de 3D-niveau naar de kust van de verwijdering van het andere aspect van het plasma scalaire netwerk dat onlangs is genomen naar beneden.

COBRA – Een deel van deze ja, maar een deel van dit is gewoon spioneren netwerken omdat het alfabet agentschappen zijn hongerig naar data. Ze willen dubbel te controleren en driedubbele check alles hebben.

Rob – Is dit een op individuele, driedubbele en dubbele informatiecheck over personen?

COBRA – Er zijn een aantal gerichte programma’s en er zijn ook massa’s die gewoon oogstgegevens en gewoon verwerken en analyseren en vervolgens min of meer strategisch domme beslissingen van hen.

Rob – zie ik. Dus deze oogsten gegevens voor strategische beslissingen op basis van het luisteren naar de telefoon gesprekken en dingen van die aard. (JA). Oh. OK. Dus er is een heleboel mensen die extreem paranoïde van dit soort activiteiten. Ik vind persoonlijk dat ze geen individuen richten, tenzij het individu heeft heel hard bewijs of is zeer te bemoeien met hun lafhartige Cabal plannen. Maar de gemiddelde bevolking persoon hoeft niet door te draaien over wat ze te posten op het internet, toch? Ze gaan niet te worden gericht in hun huizen voor hun geloof? Of zullen ze?

COBRA – Nee, Nee. De meeste van deze gegevens is gewoon zittend op een bepaalde server ergens. Niemand leest het eigenlijk. Het is gewoon geanalyseerd met het computerprogramma en het overgrote deel van deze gegevens feitelijk nooit een menselijk oog ziet. Het is gewoon zitten ergens.

Rob – En zelfs als het zag een menselijk oog, dat doen ze zeker niet over de mensen en de middelen te ronden mensen voor dingen als chemtrails of internet berichten, hoewel ze natuurlijk zal doen wat individuele doelstellingen te proberen en stuur een bericht te zetten angst in mensen, juist?

COBRA – Individuele targeting is zeer zeldzaam. Het is uiterst zeldzaam. Het gaat gebeuren, maar het is niet iets dat gebeurt op grote schaal en het zal nooit.

Rob – Ze hebben individuele gerichtheid van de plasma-schaal veld netwerk op lichte werknemers. Er zijn veel situaties waarin de relaties van mensen worden benadrukt en daagde zelfs binnen de lichtwerker gemeenschap geweest. Kunt u een beetje meer over de technologie met betrekking tot hoe ze gericht deze personen binnen de lichtwerker gemeenschap uit te leggen. Ik ga niet naar namen of om het even wat te noemen. Wat kunnen we doen als we het doelwit van dit soort technologie. Hoe zullen we weten het en wat moeten we op letten?

COBRA – OK. Dit is een meer ernstige situatie, want, ja, de Cabal en de Chimera groep zijn gericht op het lichtwerkers en lichtkrijgers, vooral met Plasma scalaire golf directionele wapens om hun bewustzijn naar beneden te halen. Dus als je last hebt van ongewone druk, als jouw emoties op zeer vreemde manieren worden getriggerd. Als je zonder reden moe bent. Als mensen om je heen zonder enige aanwijsbare reden niet normaal doen. Als je vreemde gewaarwordingen ervaart in je lichaam, problemen met je ademhaling, hartslag of slaappatroon, is het waarschijnlijk een gevolg hiervan. En de Chimera groep combineert meestal de scalaire aanslagen met etherische niet-fysieke entiteiten(*) die tegelijkertijd aanvallen, zodat mensen die met deze dingen worden aangevallen meestal problemen in hun relatie hebben die kunstmatig worden gegenereerd. Mensen naast hen keren zich tegen hen. Ze beginnen met de mensen om hen heen aan te vallen zonder enige geldige reden. Mensen gedragen zich gewoon niet normaal en de mensen om hen heen zijn niet normaal omdat ze worden uitgelokt en getriggerd door directionele wapens en door niet-fysieke entiteiten. Dit gebeurt vooral veel met mensen die een sterke missie en die een sterk potentieel hebben om te helpen bij de planetaire bevrijding en die aanvallen kunnen zeer onaangenaam zijn.

Noot:(*) Meer over de Archons verderop in dit artikel.

Rob – Ze kunnen. Er zijn mensen die op een ander niveau van de implantatie en dit is een soort van een vraag die ik heb persoonlijk relatie met dat. Ik ben benaderd door mensen die zeer sterk zijn gericht op een meer krachtige elektronische intimidatie. Letterlijk waar ze brandwonden te krijgen, en er is energieën die door hun elektrische circuits en er is eigenlijk Cabal zoals bestelwagens buiten hun huizen. Of ze tegenkomen gaan en ze richten balken, niet onzichtbaar, maar net als met fysische agentia en deze mensen hebben niets te maken met de Cabal hebben. Zijn dit onderwerpen van mind control. Waarom worden deze mensen zo zwaar gepest.

COBRA – De eerste mogelijkheid is dat ze zijn MK ultra geprogrammeerd slachtoffers en ze verwachten dat ze om achterover te leunen en ze hebben een sterke missie die de Cabal in gevaar zou brengen. Of ze hebben een sterke spirituele potentieel of ze hebben een aantal andere potentiële dat zij als een bedreiging van de kliek. Ik zou een bepaald stuk van advies geven hier. Opnieuw lokaliseren uit de VS, indien mogelijk. En in veel gevallen mogelijk.

Rob – Ja, er zijn eigenlijk 2 mensen die ik heb interviews, Magnus Olson en Melanie Richin wie is http://www.EUCH.org elektronische intimidatie. Ze creëerde een netwerk. Ze is gemaakt sterk tegen. Ik denk dat hij geestelijk of de MK Ultra antwoord is goed genoeg. We komen aan het einde van ons gesprek wilde ik u bedanken voor uw aanwezigheid hier op.Ik heb, denk ik hier de laatste vraag, misschien twee meer hier. Bill Gates heeft beweerd dat een machine die rioolwater verandert in water en elektriciteit te ontwikkelen. Is dit een mogelijkheid dat hij probeert om het juiste te doen of is dit gewoon een beetje PR.

COBRA – Waarschijnlijk is het PR-strategie van zijn kant. Hij is eigenlijk, vooral de laatste paar jaar werken rechtstreeks met de Cabal.

Rob – Ja, absoluut. De laatste vraag voor ons is; welke rol de archonten hebben, ik weet dat je niet graag het woord Karma in hoe de wet van manifestatie hier werkt.

Noot: Lees over Archonten via de linken verderop in dit artikel bijvoorbeeld:

* [https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2015/01/31/archonten-aangenaam-bizar-fenomeen-door-guido-j-van-want-toknow-nlbe-30-januari-2015/]

* [http://nl.wikipedia.org/wiki/Archont_(gnosticisme)]

* [http://www.nieuwetijdskind.com/duistere-entiteiten-en-bezetenheid/]

COBRA – Zij komen in principe verspreiden van de overtuigingen die de macht over te nemen van de mensen en de mensen te beperken. De hele karma, geloof systeem is ontworpen voor mensen om machteloos en slachtoffers van hun vorige incarnaties voelen. Dus mensen beginnen te denken dat als gevolg van dit en dit en hun verleden leven en dit gebeurt voor mij. In de meeste gevallen is dit niet correct. De Karma programmering is ontworpen als een spirituele schuld / slavernijsysteem, zoals we hebben de lichamelijke dood aan mensen op het fysieke vlak te controleren door middel van het financiële systeem, hebben ze een spirituele schuldslavernij systeem gecreëerd als mensen hebben een bepaalde spirituele schuld moeten ze terug te betalen. Waar de waarheid is dat mensen hebben nul spirituele schuld terug te betalen. Mensen zijn vrij geestelijk ongeacht hun vorige incarnaties.

Rob – OK Cobra. Ik wil eindigen op een heel positieve noot hier. We hebben gesproken over een heleboel gekke dingen en een heleboel prachtige positieve veranderingen die plaatsvinden. We zien nu en op het fysieke vlak en dingen die er echt beweging. We hebben gesproken over de ‘onheilige 4(Dick Cheney, Donald Rumsfeld, George Bush Sr. en Henry Kissinger) en de mogelijke chaos en het belang van PFC event steungroepen. We hebben mensen gevraagd om daar te melden. Op een positieve noot, u zei dat er een activatie, ik denk dat het vandaag plaatsvindt. Vertel ons wat meer informatie over de komeet Lovejoy en de Pleiaden en hoe deze energieke golven gaan naar de tunnels van Set herstructureren en maken plaats voor een grote transformatie. Kun je het goede nieuws te delen en wat je denkt dat zou kunnen komen uit deze.

COBRA – OK. De activering vindt plaats morgen, hoewel de energieën zijn al komen. De Pleiaden stralen een zeer positieve en liefdevolle energie en het plasma van de staart van de komeet Lovejoy is nu in de zichtlijn gezien vanaf de aarde naar de Pleiaden, zodat de Pleiadische energie gaat door de plasma staart van de komeet Lovejoy vóór het de aarde bereikt. Dus zullen we eigenlijk nog wat zeer sterk geladen plasma deeltjes van licht bereiken van de oppervlakte van de planeet en die sterk geladen positief plasma deeltjes zullen de Tunnels van Set, die plasma wormgaten op een kwantum niveau zijn infiltreren en beginnen om ze te transformeren. Deze zal beginnen om een aantal oer elementaire situaties en energiek te spreken dat is het houden van deze planeet in het donker voor tijden aan te pakken. En dit is de eerste keer dat dit aan het veranderen is ooit in de menselijke geschiedenis, dus het is een enorm ding. Het gevolg is moeilijk te voorspellen maar positief zal zijn.

Komeet Lovejoy op 19 januari 2015

Rob – Dat is goed nieuws mensen. Dankjewel Cobra. Ik waardeer uw tijd en steun hier op de overwinning van het Licht.We kijken allemaal uit naar meer prachtige informatie. God zegene u. Dank je wel. Overwinning aan het Licht.

COBRA – Bedankt iedereen voor het luisteren en danken u voor uw steun.

Muziek (432 Hz): Mysterious Spheres Medley (geschreven en uitgevoerd door Rique Seraphico) – Muziek uit de Mysterious Spheres cd.

Bron: http://thepromiserevealed.com/2015-jan-20-q-a-with-rob-potter-and-cobra/

Vertaling: Frank Withoos [http://www.opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com]

Portal2012: Cobra’s Update – Event Horizon, 22 mei 2013

Event Horizon 
Elke window of opportunity (window van kansen), elke portaal is een kwantum sprong en brengt ons dichter bij de Event horizon. Bij elk geopend portaal komt meer energie en op een gegeven moment zal voldoende energie de doorbraak activeren.

Dat zal het moment zijn van de compressie doorbraak en dit is wat David Wilcock zag in zijn droom van een storm met veel bliksemschichten. Elk van deze blikseminslag vertegenwoordigt een compressie wormhole (wormgat), een hyperdimensionele deuropening van licht, die het oppervlak van de aarde verbindt met de licht boven en onder het oppervlak op het moment van de compressie doorbraak.

Het evenement zal sterke rimpelingen van Licht in de ruimtetijd sturen, vooruit en zelfs terug in de tijd. Dit is waarom sommige van jullie al dromen, impressies en visies van het evenement ontvangen.
De opening van het portaal op 25 mei is nog NIET de tijd van het evenement (The Event) zelf, ondanks geruchten en tips die je zou kunnen horen van Drake, Fulford en andere mensen. Die geruchten weerspiegelen slechts een bepaalde werking van de krachten van het Licht op het oppervlak van de planeet wat een noodzakelijke deelstap is naar het evenement, maar nog niet de gebeurtenis zelf.

Portal2012_20130522_Expansion
Voordat het evenement kan gebeuren, moeten de niet-fysieke negatieve krachten worden verwijderd. Anders zouden ze gewoon meer dan 2 miljoen mensen op de oppervlakte leiden, die erg zwaar door ernstig trauma door de Cabal geprogrammeerd waren door hun projecten met de codenamen MK-Ultra en Monarch. Die getraumatiseerde individuen kunnen gemakkelijk door de archonten van de etherische en astrale gebieden worden geactiveerd en als onderdeel van hun eindspel zich gewelddadig jegens zichzelf en anderen gaan gedragen.
De niet-fysieke negatieve krachten zijn nu zeer dicht bij de oppervlakte van de planeet  verzameld, geconcentreerd rond mensen, in een poging om het brengen van licht te voorkomen. Ze doen dit om entropie (wanorde) en chaos te behouden, want dit is de enige manier waarop ze een beetje langer kunnen overleven.
Er is een bepaalde vorm van entiteiten die nog niet werd genoemd. Ze worden Invisibles (Onzichtbaren) genoemd omdat ze de neiging hebben zich met hun omgeving te versmelten naar het punt dat zij energetisch onzichtbaar zijn. Zij leven op het lagere mentale vlak. Hun doel is om de capaciteiten van de menselijke geest af te sluiten en domheid in de menselijke populatie te brengen en verslaving in stand te houden. Zij zijn vooral verantwoordelijk voor veel vervormde overtuigingen binnen de georganiseerde religies en de laatste tijd ook in de new age beweging, die ten opzichte van het pure begin in de jaren 1980 is verslechterd tot slechts een andere vorm van geest geprogrammeerde cultus na de Congo invasie in 1996. Een van de belangrijkste mentale trucs van de Onzichtbaren is dat »alles goed«, wat mensen de suggestie geeft dingen die niet goed zijn te ontkennen en mensen dus van hun inherente kracht ontdoen om dingen die niet goed zijn te veranderen.
De archonten zijn nog steeds bezig om met behulp van hun etherische en astrale HAARP scalaire elektromagnetische veldentechnologie de zogenaamde primaire anomalie te behouden. Primaire anomalie is een willekeurige golffunctie, een verstoring van Calabi-Yau variëteiten, een gebied van micro-zwarte gaten, een ingewikkeld gebied van quantum fluctuaties, een semi-bewust gebied van anti-leven, die standaard altijd probeert Licht te onderdrukken. Dit werd uit de pure potentie bij de schepping van het universum tot stand gebracht en is de antithese van de One (het Een). Het is de primaire fout in schepping en de primaire oorzaak van het lijden. Alle overige primaire anomalie van het heelal wordt nu rond de oppervlakte profiel van deze planeet verzameld, en wacht om eindelijk te worden omgezet tot de uiteindelijke bevrijding van onze planeet, die vervolgens als laatste punt van Licht aan de galactische unie zal worden toelaten.
De niet-fysieke Archons gebruiken nog wormgaten gemaakt van dit vervormde afwijkend gebied om vrij te kunnen reizen van de ene implantaat hersenhelft naar de andere.
Nadat de krachten van het Licht het niet-fysieke elektromagnetisch veld HAARP hebben verwijderd, zullen de zwarte gat singulariteiten uitgekleed worden, zullen de micro zwarte gaten verdampen, de Calabi-Yau variëteiten zullen zichzelf recht trekken en de primaire anomalie zullen voorgoed verdwijnen uit ons universum. Dit wordt het begin van het einde van al het lijden en het begin van de echte genezing voor de mensheid.
Deze tijd komt zeer binnenkort. De uiteindelijke overwinning van het Licht is in de buurt!

 

Bron:  http://2012portal.blogspot.nl/2013/05/event-horizon-every-window-of.html 

Vertaling:  Frank Withoos  http://frankwithoos.nl 

 

 

 

Kijk nu de film of Koop de DVD: Sirius Disclosure Movie – De Atacama Humanoid

Link naar website van de  Sirius Disclosure film

Link naar website van de Sirius Disclosure film

Ashtar: Bulletin van de brug – 21 maart 2013

Ashtar3

“Gegroet, geliefde familie! Wij zijn vol vreugde om in onze volgende bijeenkomst samen met u de Wij Zijn Eenheid! te vieren (*), want we voorzien een zeer succesvolle Kristal oefening met Sekhmet, evenals mijn eigen updates en het delen van hoge energieën met jullie!

 

“Voor nu, zal ik zeggen dat wij in een zeer geschikte tijd zijn om samen met jullie je inspanningen aan te gaan die leiden tot de levensstijl van de Gouden Eeuw en die overal op de planeet aarde te verankeren!

Inderdaad, waar de weg te moeilijk is dat je op eigen kracht kan reizen, nemen we als het ware het voortouw. Net als met elke reparatie van een weg of verbetering van een project, moet het oude eerst afgebroken zijn, voordat de nieuwe op een soepele manier kan worden gemaakt. En dus monitoren we alle zendingsprojecten constant, om in te kunnen springen waar onze hulp doeltreffend kan zijn om ‘de weg voor u te effenen’!

 

“Maak in deze geen fout, geliefden – zonder jullie kunnen we niet doorgaan met wat we doen. Zoals jullie zich ongetwijfeld realiseren, is er geen ‘gemakkelijk herstel’ van de programma’s die de wereld instellingen hebben ingevoerd. De gevaren en valstrikken die  erin zitten hebben jullie succesvol tegengehouden op de weg naar jullie realisatie en actualisatie van jullie bijzondere Goddelijkheid – tot deze NU momenten!

 

“De huidige Equinox, bijvoorbeeld, biedt ons nog een kans voor ons om mee te werken, en enorme vooruitgang te boeken! Door jullie dagelijkse spirituele verbindingen met ons en met de inkomende krachtige, liefdevolle energieën, waren we in staat tot het ontwaken van veel meer mensen, samen met het meer in balans komen van het bewustzijn van wat moet worden gedaan, en de vastberadenheid om dit te doen – met andere woorden – empowerment!!!

 

“Dus, zoals wij u bijstaan in het de-construeren (afbreken, fw) van al dat niet langer de planeet Aarde dient, wees ervan verzekerd dat de weg voorwaarts glad en vreedzaam zal zijn, als gevolg van onze gezamenlijke inspanningen! Visualiseer de ‘Vrede waarmee allen de ‘kabeljauwoorlogen’ begrijpen’ en eis het op van jullie goddelijke harten, voor jezelf, en allen aan de planeet Aarde! Vervolgens, vier samen met ons, dat hetgeen onmogelijk kan hebben geleken, nu goed ‘in aanbouw’ is!!! Salut!”

 

(*) Onze volgende Ashtar on the Road Teleconference zal op dinsdag 26 maart 2013 zijn.

 

 

Gegeven bij monde van Susan Leland, 21 maart 2013.

© Ashtar op de weg publicaties 2004-2013. Alle rechten voorbehouden.

© Ashtar op de weg publicaties 2004-2013. Alle rechten voorbehouden.

www.AshtarontheRoad.com www.AshtarontheRoad.info  www.WeThePeopleForPeace.org

 

Bron: http://www.ashtarontheroad.com/from-the-bridge-3-21-2013.html

Vertaling: Frank Withoos    http://frankwithoos.nl   –  https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com