Recreating Balance: Oproep tot de Brotherhood voor Rechtvaardigheid op vrijdag 13 juli, door Untwine…

Recreating Balance: Oproep tot de Broederschap / Brotherhood voor Rechtvaardigheid op vrijdag 13 juli, door Untwine…

Ik doe voor vrijdag 13 juli een oproep aan de Goddelijke Mannelijke Scheppingskracht (Divine Masculine) om op te staan en Gerechtigheid naar de Aarde te brengen. Zoals eerder vermeld, is vrijdag 13e verbonden met Templar-tijdlijn van Terugkeer van het Licht (Return of the Light). Het is ook een dag van viering en terugkeer van de Godin.

Dus ik roep vooral mannen, broers en ook vrouwen om op vrijdag 13 juli om 02:37 uur UTC / GMT (*) wat zo’n 10 minuten is voor de exacte Nieuwe Maan-tijd, de Goddelijke Mannelijke energie op te roepen, er contact mee te maken met de Goddelijke Mannelijke energie (of scheppingskracht) en ook aan het begin of om het op te nemen in je Heilige Verbonds ceremonie (**) op dezelfde dag. En dan kun je doorgaan met de Godinnen-meditaties en Heilige Verbonds ceremonies zoals vermeld in mijn vorige post:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/06/friday-13th-july-new-moon-sirius-isis.html

Om verbinding te maken met de Goddelijke Mannelijke energie of scheppingskracht, maak je verbinding met Aartsengel Michael en zijn engelen en visualiseer je zijn Blauwe Vlam van Goddelijke Wil, en verbind je je ook met Ashtar en het Ashtar command, het Jupiter command en de energie van Mjolnir, het elektrisch blauw Licht van Goddelijke Wil.

Visualiseer dat deze Blauwe Vlam en Blauw Licht je energieveld omringen, jou volledig omringen, je kracht geven en het doel om je missie voort te zetten en je dromen te manifesteren.

Visualiseer dat deze Blauwe Vlam en Blauw Licht en Aartsengel Michael en Ashtar en hun teams zich verspreiden om de Aarde, rondom het hele planetaire energieraster, rondom het Cintamani-raster rond de Aarde en het Zonnestelsel, alle duisternis en interferentie verwijderend, de Goddelijke Galactische Gerechtigheid breng, een veilige ruimte creërend voor alle bewuste wezens om vrij te leven en volgens hun zielendoel (Soul Purpose) te kunnen leven.

blogger-image--1328131387.jpg

blogger-image--265620301.jpg

blogger-image--385350519.jpg

blogger-image--1447421059.jpg

https://soundcloud.com/caballero-del-grial/grial-rey-celestial?in=caballero-del-grial

Met betrekking tot de connectie met Godinnenenergie en het Heilige Verbond (**), zou ik opnieuw een oproep willen doen aan mannen, broeders, om er aan te denken om hun eigen innerlijke verbinding met de Goddelijke Moeder, de Godin, te bevestigen en te onderhouden en om daarmee een verbinding te maken met vrouwen. Menselijke vrouwen kunnen de innerlijke connectie met de Godin niet voor mannen doen. Proberen iets alleen buiten jezelf te realiseren, brengt alleen maar verstoringen. Het is belangrijk voor mannen op deze planeet om die innerlijke connectie zelf goed te onderhouden met zowel God als Godin. De externe verbinding en balans die we willen creëren en ervaren tussen mannelijk en vrouwelijk, moet een weerspiegeling zijn van innerlijk huwelijk, het innerlijk evenwicht.

Bevrijding Nu 💖

(*) 2:37 uur UTC / GMT is gelijk aan 04:37 uur in Nederland / België / Duitsland /Frankrijk

(**) het Heilige Verbond of de Heilige Vereniging, de Heilige Unie, the Sacred Union

Bron: https://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/07/call-to-brotherhood-for-justice-on.html

Vertaling FrankW

Geplaatst 12 juli 2018

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 11 juni 2013

Ummac Dan

Ummac Dan

0 Kayab, 3 Eb, 9 Eb

Dratzo! We zijn er weer! Op dit moment werken onze compagnons aan de aanpassingen en volgorde van grootte die nodig zijn om er voor te zorgen dat jullie overvloedleveringen volgens plan verspreid worden. Een serie laatste goedkeuringen en contractovereenkomsten worden nu gecompleteerd. Het moment voor deze leveringen om succesvol te worden geïnitieerd, nadert, en de cabal wordt goed in de gaten gehouden door een aantal verbindingsteams van de Galactische Federatie en de Agarthanen, wiens doel het is om er op toe te zien dat er geen ernstige inbreuk plaatsvindt voorafgaand aan het startschot, zoals zo vaak gebeurde in het verleden. Vanaf deze update zijn er pre-lancerings werkzaamheden gaande, en we zien geen belemmeringen die verkeersdrempels op, of afwijkingen van de ingeslagen weg zouden kunnen veroorzaken. De vele groepen waarmee we verbonden zijn hebben hun te-doen-lijsten afgewerkt en brengen het benodigde personeel in positie. We monitoren deze operatie van dichtbij om een formeel begin op een van te voren vastgesteld tijdstip te verzekeren. Deze acties, als ze eenmaal zijn begonnen, zullen de eerste pennenstreken zijn op een veel groter doek, bedoeld om jullie realiteit ongekend te veranderen!

Millennia geleden werd een rijk onder kwaad gesternte in het leven geroepen dat veel te lang jullie lot is geweest. Dit rijk verpletterde jullie enorme potentieel, verzwakte jullie Geest en liet degenen die aan de macht zijn jullie vertrappen. Dit rijk eindigt. Iedereen wordt vrij gemaakt en aangemoedigd om vrijelijk jullie afgesproken levenspad te volgen. Deze doelstelling zal gedijen zodra de alomtegenwoordige agenten van de duistere cabal uit dienst zijn verwijderd. Heel snel zullen jullie bevrijd zijn van de enorme hoeveelheden obstakels en lasten waarmee jullie sinds je geboorte werden opgezadeld. Om jullie te helpen met het begrijpen van het belang van de mogelijkheden die zich zo snel aandienen, hebben de Opgestegen Meesters en de Agarthanen een curriculum lessen voor jullie om jullie op de hoogte te stellen van wat er gebeurt, wat je moet weten en hoe je je het best kunt aanpassen aan jullie individuele omstandigheden. Deze lessen zullen alleen maar richtlijnen zijn die je kunt gebruiken om een beter begrip te krijgen van hoe jullie nieuwe wereld er uit kan zien. Gewapend met deze beginselen kunnen jullie een breder begrip krijgen van hoe jullie bewustzijn verandert, alsmede een duidelijker inschatting van het werk dat jullie en jullie individuele Federatie mentor samen zullen doen.

Stel je even voor wat een geweldige impact dit mentorprogramma op je zal hebben! Iedereen op deze planeet krijgt een eigen mentor toegewezen die verantwoordelijk zal zijn voor jullie voorzichtige en liefdevolle begeleiding uit de mist en verwarring van een duistere en stervende wereld, en in de toenemende glans van een Verlicht rijk dat velen zelfs in hun stoutste dromen niet voor mogelijk houden! Wat een boel om te verstouwen in zo’n korte tijd! Daarom hebben jullie ononderbroken (24/7) een persoonlijke gids aan jullie zijde nodig, die je kan informeren over zo ontzettend veel dingen, en die al je vragen en zorgen kan beantwoorden als ze zich aandienen. Nog veel verbazingwekkender dan de veranderingen aan jullie planeet en zonnestelsel zijn de veranderingen die binnen in jullie plaatsvinden en waar dit jullie zal brengen. Om je een beetje een idee te geven: jullie hebben een uitdrukking, (engels) “rags to riches” (van armoe naar rijkdom) en die van jullie is de moeder-van-alle-armoe-naar-rijkdom transformaties die op vele niveaus gebeurt, speciaal op het spirituele vlak. Zo’n vooruitzicht kan je snel overweldigen, en daarom zullen jullie wijze en liefhebbende mentoren nodig hebben om je op je gemak te stellen en je te informeren terwijl jullie nieuwe wereld zich ontvouwt.

Terwijl jullie nieuwe omgeving rond je tot bloei komt zul je gaan herontdekken wie je geschapen was te zijn, en waarom je incarneerde in dit specifieke deel van de physicaliteit. Nadat jullie eenmaal de enorme verandering die ‘first contact’ is te boven zijn gekomen, kunnen jullie je aandacht verplaatsen naar het begrijpen van de “brug’” welke jullie representeren. Jullie zullen in twee werelden leven: die van jullie huidige beperkte bewustzijn en het volledige bewustzijnsrijk waar jullie snel naar toe groeien. Hier worden vele nieuwe concepten dagelijkse realiteiten, zoals jullie levenscontracten en wat ze betekenen, alsmede de Vier Wetten en hun rol en implicatie in de galactische gemeenschap. Met deze gegevens kunnen jullie een weloverwogen onderzoek doen naar hoe je je galactische gemeenschap er uit wil laten zien. Jullie ervaring in het bewandelen van twee werelden geeft jullie een unieke wijsheid, en het is dit dat door de Hemel wordt gebruikt om het Licht te verspreiden. Vele wezens in physicaliteit hebben een Lichtlichaam nodig en jullie unieke ervaring op dit gebied zal voor hen van onschatbare waarde zijn om hun pad naar volledig bewustzijn te verkorten.

Gezegend! We zijn jullie Verlichte Meesters! Dit zijn veelbelovende dagen! Vele dingen gebeuren die een grote verandering in jullie zeer beperkende realiteit inluiden. Zaken op jullie wereld zijn ingesteld om te ontploffen (maar niet letterlijk!). Een nieuwe reeks van mogelijkheden is eindelijk verschenen, met beloften om mogelijkheden voor ons allen te creëren. Jullie wereld is verwikkeld in een strijd die de geboorte van een nieuw spectrum van bestaan voorbereidt; kortgezegd, een heel nieuw tijdperk en geheel nieuwe manieren om jullie levens in te richten. Het betekent ook dat we bij jullie kunnen komen om jullie te leren wat we weten van onze ervaringen om onsterfelijk te worden. Om jullie deze waarheden te brengen is een langverwacht plezier voor ons! Wat jullie je waarschijnlijk niet realiseren is dat jullie een wijsheid van onschatbare waarde bezitten die naar boven moet worden gehaald, en dit is waar wij voor van de partij zijn: het is onze taak om af te maken wat de grote spirituele leraren millennia geleden begonnen. Dan kunnen deze goddelijke waarheden eindelijk duidelijk worden erkend en door de mensheid op juiste waarde worden geschat.

Deze grote waarheden zullen het levende hart vormen in de kern van jullie galactische samenleving. Ieder van jullie is een groots en uniek aspect van de Schepper, en tezamen vormen we een prachtige verzameling die onderdeel is van de eenheid die al het leven is. We hebben allemaal plichten en activiteiten die we uitvoeren in overleg met het plaatselijke geheel, en dit op zijn beurt correleert met het grotere geheel als een enorme symfonie. Deze geweldige symfonie zal vreugde brengen aan de Hemel en aan allen die stoppen om te luisteren en te kijken naar diens gewijde effecten. De Geest stort haar Liefde en zorgzaamheid voor deze realiteit uit en we zijn toegewijd jullie een idee te geven van hetgeen gaat komen, en om jullie voor te bereiden op dit waarlijk spirituele en fysieke ‘first contact’. We hebben beloofd deze realiteit te verheffen, en daarna diep na te beraadslagen over wat het allemaal betekent. We staan op de vooravond van een golf activiteiten die onze wereld voor eeuwig zal transformeren!

Daarom komen we met vreugdevolle anticipatie en boordevol Liefde. We voelen diep de verantwoordelijkheid om jullie uit te leggen wat er zich gaat manifesteren in jullie levens. Deze wereld heeft in 13 millennia haar gelijke van hetgeen gaat komen niet gezien! De Hemel is door en door vastbesloten om ieder van jullie op zo’n manier te transformeren zodat Gaia omwikkeld wordt door een realiteit die een ware dispensatie van de Hemel is, alsmede een groots decreet van AEON *). Bovendien is er niets lukraak in deze onderneming; de intentie van het goddelijke plan vervult onze harten en informeert ons bij alles wat we doen. Sta daarom open voor wonderen en zie hoe jullie huidige duistere rijk vlucht voor de binnenkomende Liefdesstraling. Jarenlang zagen we de wereld langzaam ontwaken, en nu is het toenemende momentum van dien aard dat de lang beloofde veranderingen kunnen beginnen te verschijnen en een verschil gaan maken! Het moment waarop we zo lang hebben gewacht is nu hier! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag vervolgden we onze berichten. We danken jullie allemaal voor jullie Liefde en toewijding voor de zaak van bewustzijnstransformatie die de goddelijke Wil van de Geest is. Het tijdstip voor de grote verheffing van de mensheid is bijna daar. Dit zal het pad zijn dat ons allemaal naar ‘first contact’ en volledig bewustzijn leidt! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

*) AEON: Het hoogste rijk van de Hemel en het gebied rond de Troon van de Schepper.

 
Website: Planetary Activation Organization 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan11-06-13.html

Oorspronkelijke bron: http://www.paoweb.com/sn061113.htm

Vertaling: Rob

 

 

The Event en de Verzetsbeweging van het Licht, Informatie uit de Cobra Conferentie – Deel 1

Deze informatie over ‘het Evenement’ (The Event) als ook de Verzetsbeweging van het Licht (Light Resistance Movement) werd gegeven op de COBRA Conferentie in Los Angeles (USA) in november  2012.

Deze informatie is verzameld door Therese Zumi Sumner uit Zweden.

Meer over het Evenement op de ‘EVENT 2‘ pagina van Veritas Galactic Sweden en de website van Cobra Portal 2012.

 

Event Flash

Event Flash

 

 

ONTWAAKT PERSOON – Lichtwerker – BENT U KLAAR VOOR HET EVENEMENT?

Toen ik in het proces van afwerking van dit artikel zat, dat een combinatie is van informatie uit de Cobra Conferentie in Los Angeles plus de informatie van verschillende blogs geplaatst op Portal 2012, sinds de blog door Cobra op 31 maart 2012 werd gestart, kwam ik de volgende 30 zinnen of zo tegen, dat het einde was van een langere blog op 6 april 2012. Ik vond het beste manier om met dit hopelijk zeer algemene beeld van het komende ‘Evenement’ (Event) te beginnen.

“…Geen menselijk gezag zal beslissen wanneer dit gaat gebeuren. Het laatste woord om het ‘Evenement’ (Event) plaats te laten vinden komt direct van de bron. Dit is een Evenement van Kosmisch Belang. De laatste planeet onder de greep van de duistere krachten is bezig om bevrijd te worden en dit gaat rimpelingen van Licht de Melkweg insturen.

Vlak voor ‘The Event’, zal de Bron een puls van licht sturen door de Galactische Federatie en de Pleiadiërs zal de Verzetsbeweging instrueren om zijn 300 agenten op het oppervlak van de planeet in te zetten om contact met de belangrijkste mensen binnen het leger en de rechtshandhaving en dan zal de operatie beginnen.

Nadat de operatie is voltooid, kunnen er mensen zijn die van de situatie willen profiteren door hun eigen regering in te stellen, middelen confisqueren … Omdat voor de Cabal zal worden gezorgd, betekent dit niet dat de menselijke hebzucht en machtswellust zal zijn uitgeroeid. Het betreft hier slechts het karakter van een bepaald percentage van onverlichte menselijke bevolking. Wees gerust dat de Verzetsbeweging weet wie die mensen zijn, hun acties zijn gemonitord en het zal hen niet worden toegestaan ​​om van de situatie te profiteren.

Totdat een zekere mate van bewustzijn op de planeet wordt bereikt, zal de Verzetsbeweging achter de schermen werken voor het welzijn van de mensheid. Op een gegeven moment, waarschijnlijk niet lang voor het eerste contact met de positieve buitenaardsen, zullen zij zichzelf openbaar maken.

Ze hebben een fonds van 120 miljard dollar gecreëerd, dat aan de mensheid zal worden gegeven, samen met andere welvaartspakketten. Ze zijn in het bezit van zeer geavanceerde technologieën, meestal van buitenaardse oorsprong. Op de achtergrond zullen ze wat bijstand te verlenen bij de invoering van 6000 uitvindingen die door genieën over de hele wereld werden ontwikkeld en vervolgens onderdrukt door de Cabal. Daarna zullen ze een deel van hun eigen technologieën introduceren die nog meer geavanceerd zijn…”

 

‘The Event’ is geen Revolutie op het niveau van een 3D Aarde – Het is Goddelijke Interventie voor een Verandering om van de ene dag op de andere echt met de Gouden Eeuw van Gaia te beginnen.

De details die Cobra ons hierboven heeft gegeven een nauwkeurige omschrijving van de Orde der Dingen wanneer het Evenement plaats vindt.

Dit zal geen 3D Aarde soort revolutie zijn waar er risico’s genomen worden met het leven van onschuldige mensen. Om deze reden en alleen deze reden – zal er een vreedzame overgang zijn van de ene dag op de andere van de oude 3D ​​werkelijkheid naar een Nieuwe Wereld – dat het type van precisie vereist waar alleen de Godheid Hem / Haarzelf over kan beslissen.

Het is nu tijd voor iedereen op deze planeet om te begrijpen dat het tot stand komen van deze toekomstige Gouden Eeuw NIET in de handen is van een aantal gekke mensen die verkeerde beslissingen zouden kunnen nemen die wellicht zou kunnen leiden tot bloedvergieten.

 

Aartsengel Michaël

Aartsengel Michaël

 

Zoals Aartsengel Michael (AEM) zei op ‘Een Uur met een Engel’ op 21 januari 2013. Dit is het begin van een nieuw hoofdstuk, maar het is niet een dag van de revolutie.

We moeten nu stoppen met allemaal te speculeren over de cijfers in de posities van macht hier op onze planeet op dit moment en over de vraag of zij niet dit of dat zouden kunnen doen. Het maakt niet uit wat zij zouden kunnen proberen te doen of niet te doen, want dit is in handen van zeer capabele spirituele wezens, een deel van de Eenheid net als de rest van ons. AEM zei: Je hebt het over het oude paradigma van revolutie, van het potentieel van bloedige onrust van een gewapend bloedbad. Dat is niet de weg van de 5e dimensie, en het is zeker niet de weg van de 7e dimensie” 

Hij ging verder met te zeggen: Zijn er plannen om een deel van de politieke, economische en sociale onrechtvaardigheid, ongelijkheid te corrigeren? YES

Het belangrijkste stuk van het creëren van Nieuwe Aarde is het loslaten – dat wat je doet – en hebt gedaan – en altijd hebt gedaan – van de valse illusies die eeuwenlang door het menselijk ras zijn gemaakt. Dus al deze tendensen … en ik moet zeggen dat het loslaten van oorlog – en dat is oorlog binnenin, het is oorlog tussen individuen, en het is oorlog binnen de gemeenschappen en naties – dat is cruciaal. Aartsengel Michael vroeg ons vervolgens om onze zwaarden op een andere manier te gebruiken. Lang geleden, gaf ik je mijn zwaard en schild, en je deze hebt op velerlei manieren gebruikt. Maar het is ook handig om ze gewoon te gebruiken om jezelf los te koppelen, om koorden naar oude overtuigingen door te snijden, met oude pijn, oude wonden en oude blessures. En ik ben blij om in deze tijd samen te zijn, deze avond en elke nacht, om je te helpen bij dit streven.

Dus dit punt kort samengevat, ik moet degene die dit misschien lezen, zeer duidelijk laten begrijpen, dat deze komende ‘Event’ NIET een bloedige revolutie zal zijn, maar het zal – op de dag dat de Bron beslist – een dag van 24 uur zijn, waarin de gehele wereld en iedereen dan op de hoogte zal zijn, Vrede op Aarde, en een terugkeer naar het Paradijs op Aarde, en dan zullen we allemaal, alle hulp die we kunnen krijgen, nodig hebben van alle prachtige mensen wereldwijd, werkzaam zijn in elk gebied onder de zon om hun unieke talenten te gebruiken om aan het geheel te geven, om samen werkelijk de Nieuwe  Aarde te creëren.

 

(De komende dagen wordt de resterende tekst beter vertaald – FrankW)

Dus nu hebben we allemaal zouden moeten voorbereiden iedereen die we kennen, voor de dag van hun talenten zullen worden gebruikt voor iets anders dan proberen om rond te komen, enz. Dit is niet in handen van bewegingen of besluiten ergens iemand politicus – zo Laten we stoppen met het verspillen onze energie op al de speculaties van deze aard-ook laten we ophouden onze aandacht te richten op de VS alsof het de enige plek op deze planeet van enig belang.

 

Het Plan voor ‘The Event’.

Er is altijd een plan. De Light Verzetsbeweging is gestaag gewerkt aan de manifestatie van ‘The Event’. Ze hebben geweten dat er een manier was om ‘hacken van de Matrix’ {= de computer programma dat ons gevangen in een kunstmatige werkelijkheid houdt}, Nu weten wij als ik schrijf dit artikel op de 2013/03/02 dat uiteindelijk de Matrix is ingestort en Het zal nu slechts een kwestie van tijd, de tijd voor het perfecte moment om te starten ‘The Event’ zijn. De verhoogde Light nu het naar boven halen alles op allerlei niveaus die moeten worden getransformeerd. Omdat de Matrix nu is ingestort dit licht wordt nu dagelijks en verandering steeds op handen is. Geleidelijk met de dag van de ‘matrix’ is disintergrating.  De astrale en etherische vliegtuigen zijn nog niet perfect. We moeten de bescherming van de White Light gebruiken als negatieve dingen die we niet de controle over bombarderen ons hebben.

Een paar voorbeelden van het Licht voort te brengen van de waarheid is de geweldige moed van de MP Louis Laurent, en zijn verbazingwekkende 13 minuten spreektijd in het Belgisch parlement eerder deze week. U kunt zijn toespraak woord voor woord lezen door naar de link op mijn introductie pagina. Er zijn honderden, zo niet duizenden voorbeelden van deze wereld nu, een ander is David Willcock wiens Financiële Tirannie blootstelling – de waarheid over al het goud etc. op deze planeet, is nu aangetoond dat meer dan 120 miljoen mensen deze week in Rusland. Terwijl ik dit schrijf nu het is waarschijnlijk al vertaald in het Engels? David werd verteld niet te vertellen over het tv-programma totdat het was aangetoond, zoals hij bekend is geworden over dit voor ongeveer 6 weken. Er is een link naar zijn artikel op mijn Facebook-pagina. {Therese Zumi Sumner}

 

 

EVENT FLASH.

Wat wordt bedoeld met de ‘Event Flash’ is precies dat – een Flash van Goddelijke energie van de Bron, die via de Centrale Zon passeert, en dan zal door de Galactische Confederatie {name} Pleiaden, die op hun beurt geven de intelligentie te ontvangen lichtwerkers binnen The Light Verzetsbeweging. Op de ontvangst van de informatie de LRM – zo’n 300 Operatives, zal contact maken met de duistere krachten om te zien of ze bereid zijn om samen te werken. Als ze niet willen meewerken zullen ze niet worden opgenomen.

Dit alles zal zeer snel gebeuren. Vanaf het moment van de Flash om de Event duurt 15 minuten!

Er zal geen aankondiging zijn. Er zullen geen media betrokken. Dit zal alleen maar gebeuren. Dit zal een complete verrassing voor iedereen die niet in ieder geval naar de Cabal te zijn. Dit kan gebeuren op elk moment. Wanneer dit het geval zullen we een sterke energie te voelen.

COBRA’S Tekst ‘The Masterplan’ van 12 oktober 2012 kunt u hier vinden.

 

VGS_20130607_eventhorizon

 EVENT HORIZON.

In de afgelopen 25.000 jaar hebben we binnen een energieke zwart gat, een ruimte tijd anomalie vanwege de activiteiten van de duistere krachten. 2012 was het jaar  dat we uit dit zwarte gat. Het moment dat je het zwarte gat verlaat staat bekend als de Event HorizonDit is nu gebeurd . We zijn vergeten wat het Licht is. Het is zo veel meer briljant en spannend. WIJ ZIJN NU IN DE EVENT HORIZON.

HERWAARDERING Gaias LIGHT GRID-vortexen en PORTALS

De Planetaire Light-body Activering.  The Light Verzetsbeweging is gestaag gewerkt en continu terugnemen week de vortex na week rond de planeet. Bij elk van de Cobra conferenties daar succesvol Vortex meditaties zijn geweest. Veel mensen zijn te helpen met dit proces wereldwijd. Het moment waarop de hele energienet is gereed zullen we klaar zijn voor ‘The Event’ Flash.

 

 

DIT IS EEN TIJD vertrouwen op je intuïtie

In de vroege uren en dagen van het evenement, zal er geen sprake zijn van externe bronnen om u te vertellen wat te doen, dit zal een tijd zijn waarin je om je ware hart gevoelens en intuïtie moeten luisteren. Je moet ‘weten’ wat te doen . Vertrouw op jezelf. Er zullen velen zijn die met angst en verwarring te reageren. U zult een zuil van kracht om deze mensen te zijn. Vertrouwen op je onderscheidingsvermogen die nodig zal zijn in deze tijd van verandering. Advies aan Lichtwerkers is gewoon.

1}  Blijf rustig.

2} GEEF MENSEN INFORMATIE – ZIJ zal luisteren.

 

 

VERWIJDEREN VAN DE DONKERE KRACHTEN EN OPENBAARMAKING.

De negatieve groepen mensen waarbij – Jezuïeten, Rothschild, Rockefellers – The Event ” en Illuminati ongeveer 1 2000, mensen zullen allemaal worden na verwijderd ‘.

De duistere krachten zullen worden gevangen genomen en van de macht. Na het evenement, zullen de leden van de Cabal worden genomen om de gevangenissen met nul contact met de buitenwereld dan ook en zal worden geïsoleerd van elkaar. Een geschillencommissie proces zal dan beginnen en dit zal de mensheid als geheel te betrekken. Het zal een massa catharsis en dramatische genezingsproces voor de mensheid om te zien dat deze criminelen eindelijk verantwoordelijk voor hun daden gehouden. De meeste leden van de Cabal zijn sociopaten = niet in staat is de positieve emoties en reacties, die ons menselijk maken.

De mensheid als geheel zal beslissen wat er zal gebeuren met de personen zodat nieuwe evenwicht wordt gecreëerd. Amnestie zal worden verleend aan een aantal van hen. De meeste van hen zullen worden genomen om de centrale zon te worden gerecycled. Voor meer details over hoe de Cabal zal worden behandeld na de gebeurtenis naar de tekst met de titel ‘Het verwijderen van de Cabal’ door op de volgende link om Cobra’s artikel over Portal 2012. Je vindt het in het mei 2012-archief. De link is hier te vinden.

http://2012portal.blogspot.se/2012_05_01_archive.html

 

Massale arrestaties van de Cabal zijn niet alleen een fysieke handeling. Zoveel Lichtwerkers {en zeker begrijpelijk voor sommigen die hebben gewerkt dag en nacht voor dit nu al vele jaren,} zijn gevoel frustratie over de ‘vertraging’ als men zou het nog eens uit te drukken, keer op keer. Toch is er nooit een datum gegeven voor ‘The Event’ en enkele maanden vóór 21 december 2012 Cobra ons meegedeeld dat de 21/12 ‘The Event’ datum niet zou zijn geweest. De vertraging in ‘The Event’ in wording is omdat Spirituele steun van Boven, Onder {Binnenste Aarde geëvolueerd Society etc.} en niet in het minst hier aan de oppervlakte, is noodzakelijk geweest, en is nu noodzakelijk , zodat wanneer de massa-arrestaties gebeuren mensenmassa’s zullen niet in paniek.

Op een bepaald punt zal energieën van de Galactische Centrale Zon verbranden door alle obstakels van de Matrix op het astrale en etherische niveaus en alle negatieve entiteiten zullen worden verwijderd. Zij zullen worden vervangen door engelen en spirituele gidsen als een profetie prachtig staten.

 

“Het Net Must Come Down, It Ends, Licht Voert.

De laatste stap is simpelweg het nemen van het net. Dit moet worden gedaan en gebeurtenissen zullen dan snel volgen.

De One zal naar voren gebracht al die energie te vernietigen het net zelf en gebeurtenissen zullen bijna onmiddellijk schoppen in.

De programma’s zullen hebben geen plek om te verbergen, geen portalen, geen apparatuur, niets. Zij zullen geleid worden uitgeschakeld en weer patroon van helderheid zal beginnen. “

 

VGS_20130607_matrixcollapsed

 

MATRIX INGESTORT

We weten nu dat het evenement is zo dicht omdat Cobra informeerde ons enige dagen geleden*** dat de Matrix is ingestort. Dus elke Lichtwerker kan nu dingen te versnellen met hun voortdurende inspanningen in de dagelijkse meditatie om het Licht Krachten op het etherische, astrale gebieden leidt de duistere entiteiten er om het Licht ‘zien’ en te ondersteunen. We ontvangen regelmatig updates van Cobra als naar de huidige stand van de lopende werkzaamheden voor de astrale etherische vliegtuig rond de aarde van de archonten die daar nog steeds te bevrijden. Tot-dag May23rd 2013 hebben we net een update die je hier kunt toegang gekregen. *** Ik schreef dit 3 maanden geleden en nu vandaag zijn we zo erg veel dichterbij, maar als je hier wilt de vertragingen te begrijpen als gevolg van de noodzaak van de astraal-etherische niveaus worden ‘opgeruimd’ voordat The Event lees de link van Cobra vandaag 23 mei (geplaatst op 22/5) hier. Het evenement zal niet op de 25 mei koppeling zie hier.

Woensdag 22 mei, 2013 – Event Horizon – http://2012portal.blogspot.se/

Vortex meditaties over de hele wereld, hebben, in combinatie met onze Galactische Familie schepen zweven boven, zo ook het licht energie van de 5 Dimensionale Agartahan Society en het Licht Verzetsbeweging onder het oppervlak creëerde een positieve energienet. Dit is verder uitgebalanceerd en versterkt door de op specifieke ley lijn posities plaatsen van kostbare kristallen.Zoals u zult zien als je naar de bovenstaande link elke vortex meditatie brengt ons een stap dichter bij The Event. Dit Portal openen 2 dagen vanaf nu dat van zeer groot belang. Zie mijn artikel over de Event Intelligence pagina over deze.

In de eerste paar uur van het evenement zal de galactische krachten over te nemen van de satelliet-en communicatie-stations, en je zult intelligentie te ontvangen als om wat er gebeurt over de hele wereld. De TV zal worden in de controle van The Light Verzetsbeweging en er zullen mededelingen gedaan. De LRM heeft geïnfiltreerd 300 Operatives binnen de Illuminati-netwerk meestal in topposities in het leger en de inlichtingendiensten. Deze mensen zijn niet op te sporen en de Illuminati hebben geen idee waar ze zijn.

Het verzet hebben voortdurend fysiek {niet telepathisch} contact met de Pleiadiërs en andere positieve ET rassen binnen de Confederatie, die hen dagelijks intelligentie ongeveer elke Cabal lid te geven, waar ze zijn, wat ze doen, zelfs wat ze denken. De Illuminati hebben nu nergens te verbergen. Openbaarmaking zal de vrijgave van gerubriceerde documenten te betrekken. 95% van deze zal snel worden vrijgegeven. Dit zal een grote schok voor velen, maar na de eerste stampvol reacties die ze zal zeer blij zijn.

Voor gedetailleerde informatie over ‘Disclosure’ en ‘First Contact’ ga naar ‘The Event’ 2 pagina.

 

VGS_20130607_lightworkerscontracted

Lichtwerkers gecontacteerd.

Ten tijde van ‘The Event’ is er een eerste contact groep van Lichtwerkers die het eerst zullen worden gecontacteerd. Zij zullen de keuze van iets specifieks te doen worden aangeboden, en zal de mogelijkheid te beslissen tegen dat als ze ervoor kiezen te hebben. Als dat zo iemand anders zal worden gecontacteerd. Later iedereen zou kunnen krijgen gecontacteerd. Mensen aangetrokken tot de Cobra conferenties wereldwijd zijn potentiële contactpersonen voor deze happening.

 

 

De eerste 3-7 dagen Maximaal

In de eerste paar uur van ‘The Event’ zullen de Galactische Krachten de satellieten en communicatie stations overnemen. U zult in staat zijn om inlichtingen te ontvangen over wat er rond de planeet gaande is.  De Verzetsbeweging zal een virus activeren en een code invoeren in het computerprogramma dat het financieel systeem van de Rothschilds is. Dit heeft natuurlijk al door het verwijderen van een paar miljard dollar ‘voor de lol’ getest. Zodat ze weten dat dit zal werken. Dit virus zal het afsluiten van het hoofdframe rekeningen. Creditcards werken niet. De banken zullen sluiten.

Zal er geen manier om geld over te maken op dit moment zijn. Het zou goed zijn om geld, gouden en zilveren munten hebben.

Sommige winkels zullen open blijven. Zullen sommige winkels contant geld, goud en zilver te accepteren. Wanneer banken sluiten, zullen de mensen hebben de neiging om in paniek. Er is geen noodzaak voor deze paniek . Mensen moeten niet weg te gooien geld, die ze misschien niet in staat om te gebruiken in de eerste week, omdat dit geld later nuttig zal zijn. Er zullen een paar dagen van verwarring tot na de arrestaties zijn voltooid.

Omdat supermarkten letterlijk kan worden geleegd in het tijdsbestek van 45 minuten na het nieuws uitlekt, zou je er verstandig aan te allen tijde vanaf nu voedsel voor u beschikbaar duren van 3 tot 7 dagen maximaal zijn. Een tank vol gas is waarschijnlijk voldoende, tenzij u persoonlijk weten dat je nodig hebt om meer hebben in reserve. Levering van alles van een week is alles wat we nodig hebben bezorgd over te zijn. Zorg alleen wel dat je voedsel en water voor deze dagen hebben.

Binnen een paar dagen zal er een nieuw financieel systeem in plaats. Uiteindelijk het goud, dat is genomen door de kliek zal worden teruggegeven aan de mensheid. De Cabal hebben zelfs geen echt goud, die zij vervaardigen Tungsten goud {alleen buitenste laag is echt goud}. Wij geloven in zijn droom en dat is waarom het werkt. Het kost twee cent om een 100 $ biljet te maken! Als het ​​nieuwe systeem werkt zal de munt door goud gedekt worden. Het nieuwe financiële systeem is door goud gedekt.

Na ‘The Event’ zal er een her-evaluatie zijn. Het zal een tijd van overgang zijn voor ons allemaal. Iedereen zal de basale dingen hebben voor alles wat ze nodig hebben.

 

 

GODDELIJKE ONDERSTEUNING

Er zijn tal van Goddelijke Verrezen Meesters en Aartsengelen betrokken bij deze veranderingen en het ondersteunen van de mensheid door dit alles. Zie onderaan deze pagina. Maar hier wil ik noemen een van hen. Commandant Ashtar is Zijn Naam. Zijn laatste incarnatie op Aarde was 25.000 jaar geleden. Zijn belangrijkste project is de Hemelvaart van de Mensheid. Andere projecten Ashtar is First Contact {met onze Galactische Familie} die ik zal ook over het schrijven in de komende weken. Een andere van zijn projecten is een training in telepathische communicatie. Bij ‘The Event’ Hij kan dan de media te nemen. Alle tv-programma’s worden het uitzenden van de boodschap.

 

Geen dakloze mensen meer

Na ‘The Event’ zal er niet meer zijn enige daklozen. Huizen zullen worden opengesteld voor iedereen die behoefte heeft aan een.

 

Eerlijk en evenwichtig FINANCIEEL SYSTEEM

Het nieuwe financiële systeem zal een eerlijk en evenwichtig ‘spirituele’ financieel systeem. De helft van je geld is naar de Cabal een of andere manier. Het Rothschild systeem is een computerprogramma. In juni van 2012 brak het Licht Verzetsbeweging in het banksysteem van de Cabal zoals eerder vermeld. De Cabal heeft een Windows-besturingssysteem die ‘een achterdeur’ naar alle financiële transacties te controleren heeft. De Cabal weet precies hoe de geldstromen. At ‘ De Event ‘zal er een virus geactiveerd die zal afgesloten worden door het hoofdframe computers . Zoals eerder vermeld zijn er geen overdracht van geld. De massale arrestaties zullen plaatsvinden. Banken zullen sluiten. Geen credit cards zal werken, zodat u contant geld nodig. Al dat goud dat ze hebben geplunderd over zoveel jaren zal terug gaan naar de mensheid.

 

 

VGS_20130607_gold

 

 

Het Yamashita goud, dat in handen was van de Illuminati is in januari en februari van 2012 in beslag genomen door de Verzetsbeweging van het Licht (LRM = Light Resistance Movement). Het is nu in bewaring in de ondergrondse kamers van de Verzetsbeweging en zal na ‘The Event’ worden teruggegeven aan de mensheid, en het zal dienen als basis (als reserve), voor een nieuwe munt die overvloed zal betekenen voor iedereen.

Alle rekeningen behoren tot de Cabal zal worden ‘bevroren’. Al het geld dat ze hebben genomen van de mensheid door middel van fraude zal nu gebruikt worden om de mensheid te ondersteunen.

We zullen het houden van onze huidige munt in eerste instantie. Er zal een nieuwe evaluatie te zijn. Dinar zal niet werken.

LEGAL:  Alle overeenkomsten die wettig zal houden na het evenement. Gemeen recht zal zijn eenvoudig en gemakkelijk te begrijpen.

Nadat het arrestatieproces voorbij is en heeft er een re-set is geweest, zullen de Federal Reserve (de Bank in de VS zoals de Nederlandse Bank – DNB), het IRS (het Ministerie van Financiën in de VS) en de BIS (werkt wereldwijd) failliet zijn en zij zullen worden ontmanteld. Vanaf nu zal er alleen transparante behandeling zijn. Er zullen geen 1) Fractionele kredietverlening; 2) Geen renten; en 3) Geen beurshandel meer zijn. De beurzen  zullen sluiten om nooit meer open te gaan!

 

 

Uw geld op de bank

Gewoon zo dat er geen misverstand ik het herschrijven van de informatie omtrent dit vandaag donderdag de 23e mei 2013. Het maakt niet uit welke bank je moet je geld in op het moment van de gebeurtenis. Iedereen met een geldige bankrekening zal absoluut hebben volledige toegang tot hun geld zo snel als de banken weer open . Mogelijk is dit misschien een beetje langer duren voor sommige banken dan anderen.Mijn gevoel over dit is dat de banken die al meer afgestemd bewustzijn verstandig met het nieuwe financiële systeem sneller zal heropenen. Valutakoersen zullen wereldwijd worden afgewogen zonder grote schommelingen.

Sommige banken zullen snel heropenen en dingen die er zal zijn transparant . Banken met banden met de Federal Reserve zal worden ontmanteld. Iedereen  zal duidelijk te begrijpen wat er gaande is, zoals we zullen worden geïnformeerd over de details. Voor de eerste paar dagen het geld op uw bankrekening zal worden bevroren. Als u bent Cabal u zal worden genomen. Dus in lijn met het bovenstaande is het duidelijk dat als je bepaalde bank is een van degenen die zullen worden ontmanteld u nodig hebt geen zorgen te maken omdat je geld zal nog steeds worden verstrekt via een andere bank zolang uw account geldig. 

Het eerste geld worden vrijgegeven zal worden voor humanitaire doeleinden. Een Task Group zal zien na dit. De Verzetsbeweging zal begeleiden en kijken en vergeet niet ze kunnen je gedachten lezen! Pleiaden volgen al onze acties en ze weten wie wat doet.

 

COBRAS TEKST ‘HET NIEUWE FINANCIËLE SYSTEEM’ VANAF april 2012 is rechtstreeks te bereiken via deze link.

 

 

Faillissement.

Bedrijven als Monsanto zal zijn failliet. Microsoft is samengesteld uit een goede en een slechte kant. Het goede deel ervan zal worden geherstructureerd. Sommige 600-800 Bankiers zijn ‘pensioen’. Ze hebben geen keus ze zijn gedwongen met pensioen te gaan of anders worden gearresteerd. Dit is gebeurt nu voor een jaar of zo. Veel sites hebben artikelen gepost over alle pensioen bankiers wereldwijd – de meeste van deze zijn in de hoogste posities geweest.

Er plannen waren al vele jaren geleden voor NESARA {een gedetailleerde re-set van het financiële stelsel}. De reden dat het nooit gebeurd was vanwege 9/11, die begrijpelijkerwijs werd gestart om deze nieuwe en betere financiële systeem voorkomen dat ze in het bestaan.

 

 

PARLEMENT – CONGRES – OVERHEID

We zullen nieuwe overheden wereldwijd. Na ‘The Event’ zullen we nieuwe parlementen wereldwijd. We zullen allemaal ontmoeten bij de Verenigde Naties {die nu nog in de controle van de Cabal.} Dit zal worden uitgezonden op de massamedia. De mensheid zal onder spirituele leiding.  Sommige plaatsen op de planeet worden voorbereid  Steden van Licht te zijn.

Ten aanzien van het Congres van de Verenigde Staten is het geen deel van de Cabal. De meerderheid van degenen in het Congres zijn ofwel gekocht of gechanteerd. Het oude politieke systeem op de dag van re-set gesloten. Het zou niet veel van een spirituele hiërarchie zijn als een echt parlement zou moeten zijn. De weerstand zal helpen, maar ze willen niet deelnemen. De nieuwe regeringen zullen wereldwijd veel sneller en effectiever zijn in hun besluitvorming.

 

 

Belasting in de toekomst.

De enige belasting in de toekomst zal een belasting 14% op nieuwe items zijn. Degenen die werkzaam zijn binnen de Belastingdienst zal zijn werkloos. {Hoewel er zullen zoveel andere ‘leuke’ dingen voor hen te doen.}

 

 

100.000 $ VOOR IEDEREEN.

De financiële reset zal niet iedereen plotselinge miljonairs te maken. De totale reële waarde van alle zekerheden accounts is tussen de 500-1000 biljoen $. Dit betekent dat ongeveer 100.000 $ zal worden gegeven aan elke persoon. Er zal uiteraard individuele onderhandelingen voor elke persoon, zoals sommigen die schulden hebben, moeten de schuld te betalen van dit bedrag. De Cabal zal uiteraard ontvangt geen geld dan ook. Je moet in staat zijn om een ​​huis te kopen voor 10.000 $. Je zal niet nodig om bezorgd over gezondheidskwesties kost je geld hebt.Er zal genoeg zijn voor iedereen om goede huisvesting, eten en een redelijk comfortabele levensstijl hebben, maar niet genoeg om de rest van je dagen door te brengen een cocktail aan het zwembad.

 

 

SOMMIGE SCHULD VERGEVEN.

Sommige schulden zullen worden vergeven, opgeheven, bijvoorbeeld huis schuld. Land de schuld zal worden vergeven. Hypothecaire schuld zal worden geannuleerd. Pensioen rekeningen, Zorgverzekering, en sociale zekerheid zullen worden geregeld.

Lichtwerkers zullen worden gecompenseerd voor hun werk. Zij zullen niet langer geld betreft of een gebrek aan middelen in hun leven.

 

 

VGS_20130607_mindcontrolledpeople

Mind Controlled Mensen

Na de ‘Event’ zal geen enkele ‘Mind Controlled’ persoon macht hebben.  (Mind Controlled = door anderen bedachte, opgelegde en gecontroleerde denkwijzen, gedachten, verstand over wat waar is en niet waar is)Zij zullen moeten helen. Een voorbeeld hiervan zou president Obama zijn, die van jongs af aan erg aan controle is onderworpen. Nadat zijn mind control is verwijderd zal hij werken voor het Licht. Na te zijn genezen kan hij een machtige positie hervatten. 50% van de Illuminati zijn gewoon mensen die de pech hebben gehad om  in deze gezinnen geboren te worden en niet durfde in te gaan tegen familietraditie-regel enzovoorts. Na het Evenement zullen zij aangeboden worden om van hun mind control te genezen. Er kunnen een aantal totaal nieuwe mensen op het toneel verschijnen.

Aartsengel Michael zei op “Een uur met een Engel” onlangs dat president Obama is zeer inderdaad nog steeds de president, ondanks veel speculatie van het tegendeel. [TZ hier volgende vier zinnen} Ik denk dat iedereen met een beetje verbeelding kan duidelijk te begrijpen wat een enorme rol die hij speelt. Hij is een licht persoon die is voorbereid op deze rol in onze tijd. Of de OPPT hebben een andere persoon beëdigd hier om deze positie op een aantal officiële ‘wat’ of niet is zinloos in het verspillen van onze tijd aan het bespreken. Wanneer ‘The Event’ gebeurt President Obama zal worden in de behoefte van een goed – verdiende rust van al de beproevingen die hij heeft ondergaan, kan hij er de voorkeur aan na ‘The Event’ iets anders {helemaal niet zo veeleisend} doen?

 

 

ROL VAN DE POSITIEVE MILITAIREN IN ‘HET EVENEMENT’.

Ten tijde van ‘The Event’ is er een mogelijkheid van enige sociale onrust in diverse plaatsen in de wereld. Deze zullen gewoon geïsoleerde gevallen volgens Cobra. De positieve Military is de meest krachtige positieve groep op het oppervlak van onze planeet. Zij hebben hun plannen ontwikkeld met de hulp van de LRM: De Verzetsbeweging zal back-up van de militairen, voornamelijk alleen met gegevens van inlichtingendiensten over de Illuminati en enkele logistieke adviezen, maar ze zullen blijven meestal achter de schermen. De positieve militair in de VS, Rusland en China, zullen samenwerken in ‘The Event’. Ze hebben duidelijke kennis omdat de weg terug naar wat hun rol is in deze.Ze zullen absoluut niet worden gebruikt wapens . Er zal een aantal Galactic familieleden betrokken zijn en zij zullen de steun van ‘wapens’ {bij gebrek aan een beter woord} hebben die mensen tijdelijk kunnen bevriezen. {U kunt al eerder hebben gezien in de films-achtige ‘mannen in het zwart’}. Het leger en de politie zal helpen op een positieve manier.

 

 

Politie Geherstructureerd

Tijdens ‘The Event’ zal de militaire back-up van het civiele gezag {in de VS bijvoorbeeld door de federale marshals en wereldwijd via Interpol}, die zal back-up van de lokale politie aan de leden van de Cabal arresteren.

Na ‘The Event’ de politie zal worden geherstructureerd. Hun rol zal nu een andere rol in het dienen van de mensheid.

 

 

Mensen in Gevangenis.

Het merendeel van de mensen in de gevangenis systemen zullen worden vrijgegeven. Sommige van deze zullen psychologische hulp krijgen.Tirannen zal niet worden getolereerd in onze nieuwe wereld.

 

Nieuwe geavanceerd Gezondheidssysteem

Er zal een meer geavanceerde gezondheidssysteem geïntroduceerd worden. De meeste ziekten kunnen nu al worden genezen. Deze informatie is verhinderd het bereiken van ons door de boze werkingen van de Cabal en de vele multinationale farmaceutische bedrijven die hebben gewerkt voor hen. Gezondheidszorg zal vrij zijn. Healing modaliteiten zullen efficiënter worden en worden gebaseerd op ware spirituele principes. En dit zal alleen maar het begin zijn.

Voor uw gezondheid nu zorg ervoor dat u consumeren  veel water per dag, en dat het zo zuiver mogelijk. Zoals we allemaal verschillend zijn, iets dat Ayurveda legt heel goed, het is niet noodzakelijk voor iedereen om een exacte hoeveelheid verbruiken, zal het dagelijks variëren en zijn ergens tussen de een en twee liter. Als je zou willen om het proces van ontgifting van je lichaam te beginnen, dan is het van nut zou kunnen zijn om te weten dat een goede kwaliteit colloïdaal zilver helpt om gifstoffen te elimineren. Een manier die u de kwaliteit van uw voedselinname, etc. kan verbeteren is belangrijk want dit is de manier waarop je zal meer licht ontvangen.

NIET laten vaccineren. Zie Rothschild factie verderop op deze pagina en de pagina ‘Dark Waarheden’.

DRUGS

De drugshandel is CIA – Cabal bediend. Dit zal worden gewijzigd.

 

Nieuwe Wereldwijde Projecten van elke soort

Er zijn vele fantastische projecten wereldwijd gewijd aan ‘het bepalen van de (nieuwe) wereld’, zoals een en dezelfde naam. Er zijn websites gewijd aan deze, degene die opkomt is ‘Reality Sandwich’ waar mensen van alle rangen en standen ‘bij elkaar komen’ om de toekomst van technologie, techniek, kunst, bedrijfsleven, wetenschap, psychologie, ecologie, multimedia, gemeenschap, enzovoorts te bespreken. Mensen met organisatorische vaardigheden zullen wereldwijd nodig zijn om alle nieuwe projecten op elk gebied van het leven na ‘The Event’ op te starten. Wat kunt u bijdragen? Het zal zeer intens zijn na ‘The Event’ en zullen er zoveel projecten die hulp nodig hebben. De LRM (Verzetsbeweging van het Licht) zal deze projecten coördineren en bij ons manifesteren.  De sky is the limit!

 

 

Nieuwe Geavanceerde Technologie

De eerste en belangrijkste nieuwe technologie wereldwijd beschikbaar worden gesteld zullen Free Energy zijn. Dit is al beschikbaar, maar direct na ‘The Event’ fabrieken zullen worden gebouwd om deze technologie te leveren.

VGS_20130607_newadvancedtechnology

Er zullen grote veranderingen in het transport. Binnen enkele maanden na ‘The Event’ zul je in staat zijn om de motor van uw oude auto te vervangen. Waarom kan je je afvragen – goed gewoon omdat het dan kan draaien op gedestilleerd water. Fabrieken zal snel worden gebouwd voor deze. De 2e fase zal de invoering van meer geavanceerde auto-zweven auto’s. De geavanceerde sensoren in hen zal voorkomen ongelukken. Keshe technologie heeft al de ontwikkeling van de “vliegende” auto begon. Dit zal niet gevaarlijk zijn, integendeel ze zullen zeer veilig, want de auto zal remmen automatisch als het te dicht bij een ander voertuig.

Er zijn vele operationele werkende apparaten die zijn voorkomen in de komende de mensheid omdat de Cabal is het beheersen van hun vrijlating. Veel van deze werken apparaten zullen onmiddellijk meid beschikbaar voor de massa na de gebeurtenis zijn. Al deze nieuwe apparaten zal zeer veilig. Alles zal veel goedkoper om te produceren, zal zowat alles goedkoper zijn. Voedsel zal zeer gemakkelijk en eenvoudig te produceren. Prijzen van bijna alles zal dalen. De productie van energie zal bijna gratis zijn, zo wil verwarming en motoren. Mensen zullen niet worden ‘hebberig’ niet langer.

 

 

Een Werkdag van maximaal 3 tot 5 uur 

De werkdag zal niet langer zijn dan dit. Mensen zullen eindelijk vrij om hun creatieve potentieel te ontwikkelen. Ze zullen nu ook in staat om zich te concentreren op hun geestelijke ontwikkeling. Cobra heeft eerder gezegd dat hij denkt dat de meeste mensen zullen gelukkig zijn om het dagelijkse werk voor een paar uur, want ze zullen ontdekken dat eeuwige vakanties saai kan zijn. Ook werk zal worden zo veel meer de moeite waard, inspirerend en creatief als we niet langer zullen zijn slaven van de Cabal.

 

 

Het zuiveren van Gaia – Onze Geliefde Moeder Planeet.

We zullen met nieuwe technologie hebben de mogelijkheid om alle van de vervuiling te reinigen op Gaia. We zullen al het chemisch afval te reinigen. We zullen onze watervoorziening overal te zuiveren. We zullen het ECO-systeem te helen. Kerncentrales zal worden afgesloten. Vrije energie zal vervangen en kan worden gedistribueerd naar ons via hetzelfde systeem hetzelfde gebouw. Er zullen uitgebreide operaties om het chemisch afval te verwijderen. {Dit zou misschien een gebied van werk voor mensen die automatisch werkloos zal zijn na de gebeurtenis, zoals Advocaten en Belastingadviseurs inwoners?} Er zal ULTRA zuivering van het ECO systeem.

Een een jaar cyclus zal nodig zijn om genetisch gemodificeerde granen enz. Monsanto zal worden ontbonden vervangen, zullen alle genetisch gemodificeerde zaden worden vernietigd. Ons voedsel beter zal zijn. Ook zijn er genoeg zeldzame aarde mineralen beschikbaar voor al onze behoeften.

Aartsengel Michael zei van Gaia op  An Hour met een Engel ”  de andere week, “ Dit alles {overstroming van de energie van Moeder en Vader} wordt voortgezet, Gaia in haar dienst, wordt u ook overstromingen met de zoetheid van het leven, van het zijn in uw formulier, dat je nog nooit hebt gekend. Je mag momenten hebben gehad toen je in een ongerept bos of bij een meer of een oceaan of een grot waar je dit moment van pure gelukzalige verbinding gevoeld, maar nu is ze overstromingen u en dit is de nieuwe norm. “

 

 

Producten uit de olie-industrie.

De olieproducerende mensen en fabrieken hebben allerlei materialen beschikbaar. Er zal een omleiding van onmiddellijk van plan te zijn.

 

 

De dieren op Gaia

Er zal een algemene stijging van het bewustzijn na ‘The Event’ zijn. Dit zal een besef van de heiligheid van alle leven, die zal komen om de manier waarop we kijken op onze dieren wonen hier met ons te beïnvloeden neerslaan. Er zullen 0% tolerantie voor pijn op dieren betrekking tot de voedselproductie te zijn. Dieren worden verschillend behandeld en zij worden voorzien van veel beter eten.

 

VGS_20130607_education

Onderwijs

Het waren de Jezuïeten die het oorspronkelijke onderwijsprogramma zijn begonnen en daarmee hun mindcontrol (controle van denkwijzen) introduceerde. Terwijl ik dit schrijf hoor ik het nummer ‘The Wall’ van Pink Floyd piep in mijn oren. Het schoolprogramma van de Jezuïeten was pure hersenspoeling. We moeten afleren wat we geleerd hebben. Het overgrote deel van wat wij hebben geleerd is niet waar. We stappen nu buiten onze oude programmering. De Jezuïeten creëerde een verfijnde mindcontrol via hun universiteiten. Spirituele ideeën, zoals schuldgevoel, angst, maken allemaal deel uit van de Jezuïtische mindcontrol. Zowel fysieke als niet-fysieke archons hebben aan dit effect meegewerkt.

Er zullen geen horror films meer zijn. Na ‘The Event’ zullen de meeste van de films die gemaakt worden zeer positief zijn.

Onderwijs zal volledig worden getransformeerd. Het zal veel meer plezier geven en nog veel meer holistisch zijn. Ik vertelde mijn kleinzoon 18 maanden ‘geleden dat we binnenkort een soort van ‘Harry Potter’ scholen hier zullen hebben, en dus kocht ik voor hem en mijn kleindochter boeken over symboliek, zodat ze aan de slag konden. Michael Tsarion heeft ons gevraagd dat we alle prachtige symboliek terugbrengen naar originele staat van rechtmatig gebruik  – omdat het door de Duisteren werd misbruikt en bezoedeld.

 

 

De ware geschiedenis van onze planeet

We zullen beginnen om de ware geschiedenis over onze planeet te leren, via de media, in de eerste dagen van ‘The Event’. Ik (Therese Zumi Sumner) ben van plan om binnenkort op deze pagina een artikel te schrijven met een aantal van die gegevens in de nabije toekomst (zie haar Facebookpagina https://www.facebook.com/Therese.sumner.Zumi en haar website http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event).

 

 

EINDE VAN CHRONOLOGIE.

Een tijdlijn is een mogelijke toekomstige uitkomst van een situatie op onze planeet. Het is een definitie van een potentiële toekomstige van een bepaalde gebeurtenis. De meeste van de mogelijke toekomstige tijdlijnen zijn instorten als we al naderen ‘The Event’. Ikzelf heb ergens gelezen dat alle Tijdlijnen eindigde op 21/12/2012, die ik begrijp nu niet het geval te zijn, maar dat het ‘The Event’, dat is de bepalende factor voor het einde van meerdere mogelijke toekomstige tijdlijnen. Tot de 11/11/11 hadden we het nog steeds mogelijk negatieve toekomstige tijdlijnen – maar ze zijn toen allemaal ingestort, en vanaf die datum is er de zekerheid van een positief resultaat voor onze planeet.

Onze perceptie van tijd zelf zal met de verruiming van het bewustzijn veranderen.

 

 

Introductie van Replicators.

Replicators zal beschikbaar zijn na de ‘First Contact’. Deze apparaten zullen geestelijke volwassenheid nodig. Dit zal het punt in onze nieuwe ontwikkeling waar geld overbodig zal worden zijn. De ‘Ark van het Verbond’ dat is een oude replicator is, was in handen van de Cabal. Nu heeft de Cabal het niet meer. Het was verborgen in een tunnel en is onder de grond vervoerd door de Verzetsbeweging.

PS: De Cabal zijn beperkt tot de VS of Europa. Ze kunnen niet vrij bewegen.

 

 

EINDELIJK beginnen we onze eigen werkelijkheid te creëren.

Na ‘The Event’, na de massa-arrestaties, zullen er DERGELIJKE GROTE DOORBRAKEN VOOR DE MENSHEID zijn. Nu kunnen we eindelijk beginnen met ons eigen lot te maken zonder de onderdrukking en de controle van de mensen die hier eigenlijk nooit in de eerste plaats waren uitgenodigd.

 

VGS_20130607_theeventitself

Ascension – nu de echte Ascension Periode zal hier zijn.

‘HET GEVAL’ ZELF ZAL ZIJN EEN PORTAL. EEN ENORME spiritueel ontwaken.

Tijdens ‘The Event’ zal geestelijke groei gemakkelijker zijn en de mensen zullen beginnen naar de 5e dimensie te gaan. {Als je niet bekend bent met dit gebied zie mijn ‘Over Ascension’ Pagina}. We worden nu overspoeld door de nieuwe energie die twee maanden geleden gestart en zal nog enige tijd, deze energie die zullen ontwaken ons meer en meer naar wie we werkelijk zijn. Aartsengel Michaelingegaan op de vele klachten van mensen die zeggen Heer, ik voel me niet anders. Ik zie er niet anders uit. En Hij zei op 28 januari van dit jaar Wat ik u voorstel is dat u een moment met mij neemt, met ons allen {Raad van Liefde = Verrezen Meesters en Aartsengelen Etc} om terug te geven, niet om het in je wezen te brengen, maar gewoon om terug te denken over waar je was, wat je dacht, wat je een jaar geleden voelt, vier jaar geleden, tien jaar geleden, en niet alleen de getuige en de waarnemer te zijn, maar echt zien waar u bent geweest, de groei die je hebt gekozen, niet alleen is geschonken jou. U blijft, weet je, om te worden overspoeld door de energieën van de Moeder en Vader. 

Voor degenen die klaar zijn om op te stijgen in ‘The Event’ moet begrijpen dat er geen grenzen zijn aan het onderhouden van uw lichaam in de 5e dimensie. Er zullen veel kansen om ofwel blijven met Gaia in haar Ascension proces of ga ergens anders naar een 3D-ervaring. Het is onmogelijk om terug te gaan en Cobra zei dat hij niet kon spreken van de ‘cut off’ punt op dit moment. Er gaat een enorme spirituele bewustwording ten tijde van ‘The Event’ zijn. Op dit moment zullen de mensen veel herinneringen terug om ze te hebben, herinneringen aan contacten met hun Galactische Familie etc dat ze niet hebben verbleven kenden omdat het hen zou hebben in gevaar.

Waar informatie over spirituele zaken zal onmiddellijk worden vrijgelaten. Mensen zullen worden gegeven geestelijke opvoeding. Steden van Licht als ook kleinere gemeenschappen van Licht worden voorbereid op bepaalde plaatsen rond de planeet.

De mensheid zal onder spirituele leiding. Mensen zullen worden voorbereid voor Hemelvaart zowel op individueel als op een massa basis.

Voor meer informatie over deze onderweg naar de tekst ‘De Werkelijke Hemelvaart tot 5D’ op pagina Cobra School‘.

 

 

Vroeg iemand in LA.

Iemand vroeg Cobra als dit moment in onze geschiedenis is slechts een onderdeel van een cyclus – betekenis zullen we weer hier te zijn op een ander tijdstip in de toekomst? Cobra zei: “Nee, dit zal nooit meer nooit meer gebeuren. We leerden de les“. “Evolutie gaat vooruit, nooit achteruit in reïncarnatie. We gaan nooit terug. Gouden Tijdperken verdwijnen, maar deze Gouden Tijdperk zal eeuwig duren, omdat we dualiteit beëindigen’.

 

Cobra zei in LA:

Hij vertelde ons dat hij was verteld niet om iets van plan bent na 21/12/2012. De focus van de volgende conferenties wereldwijd zou zijn over hoe we onze wereld te veranderen. Dit zou na ‘The Event’. Hier zal ik u laten de puntjes toe helemaal zelf!

 

 

De woorden en de dingen {De reeks van gebeurtenissen in ‘The Event’}

Na ‘The Event’ zullen dingen elkaar in een bepaalde volgorde opvolgen.

*) We zullen een nieuw eerlijk en evenwichtig financieel systeem hebben.

*) De ware geschiedenis van onze planeet zal vrijkomen.

*) Er zal release (vrijkomen) van nieuwe technologieën, vooral vrije energie.

*) Er zal een nieuw Ascensie zijn – een kwantumsprong voor de mensheid.

*) Er zal een interim tijdelijke regering te zijn

*) Dan zullen er verkiezingen zijn.

*) Dan zullen we geleidelijk worden voorbereid voor ‘First Contact’ met onze Galactische Familie.

*) De eerste contacten die wij zullen hebben zijn met de Plejaden.

*) Dan zal er officieel ‘First Contact’ zijn.

*) Later zullen er massale landingen zijn.

*) Nog later zullen de Verrezen Meesters verschijnen (ook Opgevaren of Opgestegen Meesters).

 

 

VGS_20130607_weareready

 

Iemand in LA afgevraagd of er geen weerstand zelfs tot het goede komt in, ten aanzien van de overheid structuur etc. Cobra antwoordde: “Mensen over deze planeet zijn gewoon te wachten op de waarheid en alle satellieten en de media kennen zal de controle over zou zijn De Verzetsbeweging, en de mensen zullen heel snel komen om de hele waarheid, van wat er werkelijk gebeurt hier op deze planeet al duizenden jaren weten. Er zullen drommen getuigenissen naar voren komen via het tv-nieuws.

Dit gaat niet over een andere mind-programma. Luister naar je hart, contact op met je hoger zelf hoe dit werkt voor u. Open je geest. Waarheid zal blijven. Ware geluk en de ware licht niet iets nodig om zichzelf te definiëren. Er zal eeuwig geluk in het Paradijs zijn wanneer de ‘sluier’ wordt opgeheven. Dit is een natuurlijk recht in het heelal. We hebben bijna vergeten.

Dit is een van de meest bijzondere en unieke momenten in de geschiedenis. De tijd van ‘overwinning van het Licht’.

De toegenomen intensiteit die we voelen over alles, is een teken dat de dingen sneller en sneller bewegen, dat we naderen ‘The Event’.

 

WIJ ZIJN KLAAR VOOR ‘THE EVENT’ ALS WE ZIJN KLAAR VOOR HET EVENEMENT

Lichtwerkers over de hele wereld zijn moe en enigszins teleurgesteld dat er op 21/12/12 ‘niets is gebeurd’ na alles wat er was beloofd.
Het volgende moet worden begrepen.
Zolang de Matrix – de geprogrammeerde sluier rond deze planeet op zijn plaats was, zolang het vol archonten en reptielen en andere entiteiten was die hun uiterste best deden om ons bewustzijn te beïnvloeden, zou op deze planeet een grote verandering van de ene dag op de andere niet die harmonieuze gebeurtenis zijn die het zou kunnen zijn.

Helaas is een groot deel van de channeling gedaan over de afgelopen jaren is niet altijd uit de Galactics of Masters of wie werd verondersteld wordt gekanaliseerd. De reden voor dit wezen, werden die astrale entiteiten die kanalen, en doelbewust te misleiden.

THE MATRIX IS NU INGESTORT. Aanvankelijk kwamen veel van de entiteiten neer op de laag die het dichtst bij de Aarde ligt. Deze laag bevindt zich ongeveer 100 meter boven en 100 meter onder de oppervlakte.
Dit gebied wordt nu van dag tot dag gewist door de LRM en door het werk van mensen over de hele wereld die mediteren, die bijdragen tot de zuivering van deze entiteiten in steden over de hele wereld. Sommige Lichtwerkers zijn in het ‘veld’ en doen dit reinigingswerk.

Er is nu zo veel meer licht doordringt tot ons sinds de ineenstorting van de Matrix en toch, zolang het oppervlak 200 meter nog gedeeltelijk is bezet door duistere entiteiten. De Verzetsbeweging zal de kans niet nemen om een operatie te beginnen, die mogelijk een ramp zou kunnen zijn, omdat de mensen in paniek zouden raken en omdat zij niet voorbereid zijn, omdat de duisteren kunnen angst onder hen verspreiden, enzovoorts. De Verzetsbeweging van het Licht (LRM) wil dit risico niet nemen. DUS ER ZULLEN GEEN DATA WORDEN GEGEVEN.

Toen het oude negatieve raster is verdwenen, en een nieuwe frisse Light Grid is op zijn plaats, dan is de stijgende licht energie zal snel meer mensen te brengen tot een wakkere toestand. Veel meer mensen. Het is beter dat we allemaal hebben geduld en als Lichtwerkers houden ons bezig op ons ‘werk’. Als we dit doen zullen we niet de tijd om te voelen dat ‘niets gebeurt’. Als je niet iets specifieks te doen hebben dan kunt u dagelijks tijd om de reiniging van het rooster door de Angelics ondersteunen besteden. Hoe duidelijker alles energie is het verstandig rond en onder het oppervlak van Gaia, hoe sneller ‘The Event’ kan plaatsvinden zonder dat de risico’s van de mensen in paniek. De LRM hebben zo hard gewerkt voor zo lang op dit plan, ze zijn perfectionisten in de ware betekenis van het woord. Ze hebben geen half werk willen.

What Will Be Will Be.

Deze laatste paragraaf is mijn interpretatie van een interview met Cobra door Maarten Horst van ET – First Contact Radio op 31 januari 2013.

 

Aartsengel Michael zou willen vatten.

Met betrekking tot onze wens om te beginnen het maken van Nova Aarde nu, Aartsengel Michael zei.  Dat verlangen om de weerspiegeling van wat er werkelijk in je in een externe, grote, grootse manier zien, wordt steeds bijna een station, geen dwang, maar een instinctieve rijden . Het is alsof je op zoek zijn naar het geografische noorden en je hebt een kompas set en je bent niet ruimend natuurlijk.

Het maakt niet uit wat je zelf noemen, of het nu wegbereiders of zuilen of gatekeepers of lightholders of loveholders. U bent de schepper ras en stap je in de volheid van die rol. Het is niet iets nieuws. Als er iets, het is iets oud. Het is dat het sluiten van de cirkel en het begin van de nieuwe.

Ik nodig u uit, houd ik uit mijn armen om je net als alle Machtige {} aartsengelen, al de Verrezen Meesters. De Goddelijke Moeder, het Bedrijf van de Hemel, We houden op onze armen naar je toe en zeggen. Please join met ons nu in samenwerking. “

 

Dank aan Cobra voor de informatie en om mijn geliefde Mentor Aartsengel Michael.

Veel dank aan mijn kamergenoot Danell Glade voor grote complementaire notities.

 Geschreven door         Therese Zumi Sumner 2103/04/02 1633

 

De volgende artikelen zullen binnenkort komen.

1) Het Licht Verzetsbeweging.

2) Uw ‘Missie’ (als Lichtwerker)

2) First Contact met onze Galactische Familie.

3) De ware geschiedenis van onze planeet {korte}.

 

PS:

zie ‘EVENT’ INTELLIGENCE UPDATE PAGINA MET COBRA’S DETACHERING VAN 24/02/2013

 

 

Deel 2 volgt. Voor de Engelstalige tekst ervan zie de bronvermelding.

 

Samengesteld door:  ThereseZumi Sumner

Facebook https://www.facebook.com/Therese.sumner.Zumi

Bron: http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

Vertaling en tekstbewerking: Frank Withoos http://frankwithoos.nl

 

 

 

 

 

Steve Beckow met ‘Voorafje’ van 31 mei 2013 voor Een Uur met Een Engel uitzending van 3 juni 2013 – Deel 3

thegoldenageofgaia_20130531_Ascended-Masters-44

 

De Terugkeer van de Meesters is Onderweg – Deel  3

(Vervolg van Part 2.)

Spirituele adept Beinsa Douno voorspelde ook de komst van de meesters van alle grote spirituele tradities om, wat hij noemde, “De Nieuwe Tijd” te dienen.

“Alle heiligen, adepten en Meesters van onheugelijke tijden zullen komen. Hun machtige spirit zal alle ontwaakte zielen van de hele Aarde richting geven en al dezen samen zullen volmaakte orde en harmonie in de wereld vestigen.

“Nadat zij hun taak hebben voltooid, zullen ze zich terugtrekken en de mensheid loslaten om onder de nieuwe condities te leven en te werken. Aldus zal de communicatie tussen de zichtbare en onzichtbare werelden worden hersteld.” (11)

Father Andrew Glazewski, een zeer geliefde Poolse priester, een mysticus, wetenschapper en musicus, rapporteerde vanuit de spirit rijken:

“Het plan waar we ons op moeten voorbereiden… werd de Tweede Komst genoemd. Maar dit lijkt niet in het minst op de oorspronkelijke Komst van Christus. Dit zal eerst langzaamaan gebeuren en over de hele wereld zullen mensen grote dynamische kracht en macht lijken te bezitten.

“Ze zullen niet commanderen. Ze zullen in de pas lopen met jullie allemaal in alle verschillende levensstromingen, ze zullen langzaam en vriendelijk de liefdesstraal erbij halen, en hun zachte invloed zal worden gevoeld en bewaakt. Neem dit in je bewuste denken op en blijf alert om een van deze ontwikkelde wezens te ontmoeten, wat jullie misschien gaan doen.

“De Aarde is rijp voor dit gebeuren en er zijn toenemende aantallen ontwaakte mensen nu in het stoffelijke lichaam. Zie erop toe dat het aantal groeit en verlies de moed niet vanwege de schijnbare kleinheid van jullie pogingen.” (12)

Arthur Ford gaf een cryptisch commentaar over Meesters die geïncarneerd waren:

“Zoals jullie weten, zijn diverse mensen die hoorden bij Jezus in Zijn leven, nu gereïncarneerd. Ze maken dit niet bekend, maar deze mensen zijn ‘echt’. “ (13)

Ik ken zelf een discipel van Jezus die in incarnatie was toen Arthur Ford sprak. Hij wil niet worden geïdentificeerd. Ik ken ook diverse mensen die hoorden bij Jezus die nu in het lichaam zijn, diverse profeten, enz. Dus Ford’s commentaren lijken op hun plek te zijn.

Bij nog een gelegenheid legde hij uit waarom zoveel mensen claimden een roemrijke achtergrond of afkomst te hebben. Alhoewel we weten dat veel mensen ongewone achtergronden hebben, zijn ze in feite hier om te helpen bij de Ascentie.

“De reden waarom jullie zoveel tweede komsten van Jezus zien, tweede komsten van Boeddha zien en zelfs het oprijzen van magie en Satanisme, is omdat de mensheid zich vaag bewust is dat er iets groots gaat gebeuren. Als iemand zegt: ‘Oh, ik ben Maria Magdalena’ of ‘Ik ben Jezus,’ dan is dit alleen een vreemd antwoord op echte drijvende krachten.

“De mensheid stemt zich af, meer of minder bewust, op deze specifieke krachten die in deze tijd van binnenuit komen, vanuit het innerlijke plan. Een van de redenen waarom er zoveel omhoog komt met interesse voor psychische fenomenen, is uiteindelijk – omdat we ons allemaal klaarmaken voor de her-verschijning van de Christus. Alleen Jezus had een voorloper, maar de Christus van de Nieuwe Tijd zal diverse miljoenen voorlopers hebben.

“Zoals jullie weten, zijn nu diverse mensen die hoorden bij Jezus tijdens Zijn leven geïncarneerd. Ze maken dit niet bekend maar die mensen zijn waar/echt. “ (14)

Bij weer een andere gelegenheid schreef Ford:

“Als er eerder ooit een avatar was, was er ook een opheffen van vibratie van het hele menselijke ras. Jullie kunnen daar naar uitkijken en naar nog veel meer. Het stoffelijke plan beweegt snel naar de vierde dimensie. Deel van het werk van de avatar is om het bewustzijn van de planeet te doen omhoog gaan zodanig dat de specifieke overgang gedaan kan worden. Dat is het eerste ding dat zal gebeuren.

“Jullie gaan in je leven merken dat sommige dingen niet werken zoals ze eerder deden, en dit zal een aanwijzing zijn dat deze overgang aan het gebeuren is.

“Tegelijkertijd zal er een toenemend besef zijn van sommige inwoners van de binnenste zijde van leven – entiteiten zoals elven, engelen en geesten. Die is weer een andere aanwijzing van wat er aan het gebeuren is.

“Het grote werk van de komende avatar is om de fundering te leggen voor een werkelijke spirituele beschaving die is gebaseerd op een verduidelijking van de antieke wijsheid en een nieuwe openbaring. Hij zal ons leiden op de volgende evolutionaire stap voor de mensheid, die in de grond is wat elke avatar komt doen…

“Ik denk niet dat hij zal werken via het lijstwerk van de traditionele Christelijkheid net zoals Jezus Christus niet werkte via het traditionele lijstwerk van het Judaïsme. Hij zal waarschijnlijk wel zijn begin/start daar hebben, want dat zal de overheersende godsdienst zijn van de gemeenschap waar hij in zit.

“Maar ik weet zeker dat hij daar aan voorbij gaat. We vergeten dat Boeddha begon in de Hindoe religie en daarom door het traditionele lijstwerk heen brak en ook iets nieuws creëerde.”  (15)

Ten slotte zijn hier twee avatars aanwezig: Mata Amritanandamayi en Moeder Meera.  Maitreya’s terugkeer kon begrijpelijk ook bij avatars worden ingesloten (zeker Jezus werd door Sri Ramakrishna gezien als een avatar en Maitreya heeft een gelijke status).

Sanat Kumara noemde pas een lange lijst op van teruggekeerde Meesters die de ouderen insloot van het Judaïsme zoals Mozes en Abraham.  (16)

Benjamin Creme heeft erop gewacht en pas geleden heeft hij de terugkeer aangekondigd van Maitreya, de wereld leraar, samen met anderen, al tientallen jaren. Maitreya, in het interview in het komende Uur met een Engel, noemde Creme een goede vriend en een loyale supporter en Aartsengel Michaël vertelde me dat wat Creme  geschreven had over de Maitreya betrouwbaar was. Creme’s Share website zegt:

“Velen verwachten nu de terugkeer van hun verwachte Leraar, of ze hem nu de Christus noemen, Messias, de vijfde Boeddha, Krishna of de Imam Mahdi. Miljoenen weten nu dat de Leraar die al deze verwachtingen vervuld, al tussen ons in leeft.

“Maitreya, de Wereld Leraar, is niet alleen gekomen, maar met een groep van wijze Leraren die de mensheid lang geleid hebben van achter de schermen. Ze keren terug naar de dagelijkse wereld om ons bij onze meest kritieke wereld problemen, om die te helpen oplossen. Maitreya is geen godsdienstige leider, maar een opvoeder in de breedste zin. Hij kan slechts leiden, wij moeten handelen om onze wereld te redden.

“Hij is hier om ons te inspireren om een nieuwe tijd te creëren die gebaseerd zijn op delen en gerechtigheid, vrijheid en vrede, zodat allen de grond benodigdheden hebben van het leven: voedsel, onderdak, gezondheidszorg en educatie, in een wereld die vrij is van willen en oorlog.

“Zijn openlijke missie in de wereld is begonnen. Zoals Maitreya zelf heeft gezegd: “Spoedig, nu heel spoedig, zullen jullie mijn gezicht zien en mijn woorden horen.” (17)

Dus velen zijn voorlopers geweest van de terugkeer van de Meesters. Het is niet zo alsof er een lange geschiedenis herinnering is van mensen die de gebeurtenissen voorspellen die we voor onze ogen zich nu zullen zien ontvouwen. Samen met het overvloedsprogramma en de Onthulling, is de Terugkeer van de Meesters een van de grote gebeurtenissen die ontworpen zijn om ons voor te bereiden op Ascentie. Dat gebeuren schijnt te gebeuren, als het nog niet nu is dan in de zeer nabije toekomst.

In ons volgende artikel in deze serie zullen we naar de impact kijken op godsdienst door de terugkeer van de Meesters.  (Continued in part 4.)  (Maar na vier komt eerst het interview van Lord Maitreya zelf. w.)

Footnotes

(1) The significance of passing to the Sphere of Contemplation is that Jesus has passed to an exalted sphere from which communication with the Earth is less common and less likely. But that is, I think, a statement that applies to an ongoing communication with Earth, and not to a special time, such as the Masters’ return.

(2) Spirit leader Imperator in Stainton Moses, More Spirit Teachings. Electronically published by Meilach.com at http://www.meilach.com/spiritual/books/morest/mspteach.htm, 13-4.

(3) Spirit leader Imperator in Stainton Moses, Spirit Teachings. London: Spiritualist Press, n.d. (Prior to 1883), 109-10

(4) John Heslop to his wife, F. Heslop in Speaking Across the Border-Line. Being Letters from a Husband in Spirit Life to His Wife on Earth. London: Charles Taylor, 9th ed., n.d., 136-7.

(5) John Heslop to his wife, F. Heslop, medium, Further Messages Across the Border-Line. A Continuation of “Speaking Across the Border-Line.” London: Charles Taylor, n.d. , 82-4.

(6) “Stella,” FMABL, 112.

(7) Mechizedek, through Marlene Swetlishoff, March 14, 2012, at http://www.therainbowscribe.com.

(8) White Eagle, Wisdom from White Eagle. Through Grace Cooke. Liss: 1983; c1967.

(9) Silver Birch, Teachings of Silver Birch. Wisdom from the World Beyond. Ed. A.W. Austen. London: Spiritualist Press, 1962; c1938, 26.

(10) Silver Birch, Silver Birch Anthology. Ed. Wm. Naylor. London: Spiritualist Press, 1974; c1955, 40.

(11) “The Great Universal Brotherhood,” Way of the Good, at http://www.beinsadouno.org/en/node/1105.

(12) Father Andrew Glazewski in Cynthia Sandys and Rosamund Lehmann, The Awakening Letters. Jersey: Neville Spearman, 1978, 95.

(13) Arthur Ford in Robert Leichtman, The Psychic Perspective. Columbus: Ariel, 1978, 103-4.

(14) Arthur Ford, PP, 103-4.

(15) Arthur Ford in PP, 104-5.

(16) “Sanat Kumara: Many of You Have Already Ascended and Straddle Dimensions,” May 28, 2013, at http://goldenageofgaia.com/2013/05/sanat-kumara-many-of-you-have-already-ascended-and-straddle-dimensions/.

(17) “Maitreya the World Teacher steps forward,” at http://www.share-international.org/.

 

 

Bron:  http://goldenageofgaia.com/2013/06/the-return-of-the-masters-is-underway-part-3/

Vertaling:  Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

 

 

 

Sheldan Nidle’s Update voor de Galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 4 juni 2013

Ummac Dan

Ummac Dan

 
10 Chicchan, 13 Pax, 9 Eb

Selamat Jarin! Hier zijn we weer met belangrijke dingen om te bespreken. Het belangrijkste gaat over het eerste contact. In het verleden besloten we te vertrouwen op een formele ‘disclosure’-aankondiging door jullie nieuwe regeringen. Wat we nu van plan zijn is het huidige aantal waarnemingen overdag te laten toenemen, als aanvulling op de algemene ‘disclosure’ politiek van het nieuwe bestuur. Het is natuurlijk simpel om achterover te leunen en het huidige scenario zich uit te laten spelen. We zijn echter van plan een meer bevorderlijke omgeving te creëren voor deze aankondigingen door actiever de redenen ervoor voor te bereiden. We willen laten zien dat we zowel goedwillend als vastbesloten zijn tot een volledige ‘disclosure’. We zijn ons er van bewust dat velen van jullie niet begrijpen waar deze ‘fly-overs’ toe leiden: te weten de wereldwijde massale landingen van onze voertuigen en de formele introductie aan ieder van jullie van jullie eigen, persoonlijke mentoren. Elk van hen wenst jullie heel graag te ontmoeten en de lessen te beginnen die jullie voorbereiden op jullie wonderbaarlijke verheffing naar volledig bewustzijn. Jullie moeten veel leren: een compleet nieuwe geschiedenis van jullie tak van de mensheid; een nieuw begrip van lichamelijkheid en een praktische kennis over hoe de Hemel werkt. (Your First Contact behandelt deze onderwerpen prachtig en diepgaand).

Het Licht heeft bepaalde werkwijzen waar jullie over moeten weten, aangezien het de manier is waarop onze galactische samenlevingen gebaseerd zijn. Elk van deze procedures brengt jullie dichter bij een beter begrip van de Vier Wetten, en wanneer we eenmaal komen hebben we allemaal tijd nodig zodat jullie het goed kunnen bevatten en jullie je goed voelen bij alles dat verandert in jullie leven. Verveling zal iets uit het verleden zijn! Zowat alles dat jullie denken te weten zal veranderen. Kortom, de hoeveelheid verandering die jullie wordt gevraagd te absorberen is duizelingwekkend! Een voorbeeld: jullie gaan je allemaal realiseren hoe slecht jullie je thuiswereld hebben behandeld; Gaia erkent goedgunstig de bijna volledige onwetendheid van deze zaken die de meeste van jullie hebben, en dus zal de eerste orde van de dag het opnieuw instellen van de basisprioriteiten van jullie samenleving zijn. Daarna zullen we uitleggen hoe de nieuwe principes en hun bijbehorende technologieën werken binnen de structuur van jullie dagelijks leven. Dit is een voorbeeld van de belangrijke rol die jullie nieuwe welvaart kan spelen in het bevorderen van alles dat gedaan moet worden om jullie samenlevingen te verheffen. Zoveel van jullie levens, en tevens de levens van alle levende dingen op jullie oppervlaktewereld moeten worden geheeld, verlicht en hervormd.

Deze transformatie is slechts de eerste van vele waar jullie doorheen zullen gaan. Jullie bewonen een heel speciale wereld, en ze is stervende. Gaia’s diversiteit wordt ernstig bedreigd en jullie naderen snel de start van een dodelijk syndroom dat in staat is een enorme uitstervingcyclus te worden. We wachten op de uitvoering van een operatie die dit snel kan omdraaien, maar jullie moeten weten dat de cabal met een zeer sinister plan is gekomen om het leven op jullie oppervlakterijk uit te roeien. Om dit te stoppen hebben we jullie hulp nodig want jullie energie kan ons helpen deze duistere omstandigheid terug te draaien. Alles wat gedaan moet worden zullen we samen doen. Millennia lang hebben jullie onbewust je macht weggegeven voor elk vuil spelletje dat de cabal wenste; nu komt de gelegenheid om op te staan en weer je verantwoordelijkheid te nemen voor wat je wilt bereiken in jullie wereld. Het laten zien van jullie acceptatie van deze verantwoordelijkheid, alsmede de manieren van het Licht, brengt jullie snel verder op je pad naar volledig bewustzijn.

Deze voorspelde sprong in planetair bewustzijn is de reden dat we hier zijn. De Hemel heeft een goddelijke rooster voor dit alles en onze missie is derhalve overeenkomstig dit zelfde schema. We willen heel graag dat jullie toegang hebben tot alle informatie die jullie nodig hebben om op enigerlei wijze het belang te begrijpen van hetgeen goddelijk voor jullie werd verordend. Onlangs heeft de Hemel een periode van uitstel goedgekeurd, maar de nu is de tijd gekomen om het schema weer ter hand te nemen en dus zijn we van plan wat historische acties te ondernemen. Een eerste vereiste is dat jullie zien dat we echt zijn, en toegewijd aan jullie en je terugkeer naar volledig bewustzijn. We hebben een aantal gebeurtenissen met de Agarthanen gepland om jullie er van te verzekeren dat jullie niet alleen zijn. We zullen deze vele gebeurtenissen niet van te voren aankondigen, maar ze zullen op zo’n manier gedaan worden dat er geen twijfel blijft dat we hier zijn! De duistere cabal heeft deze werkelijkheid te lang gerund zonder de mogelijkheid voor jullie om aan haar tirannie te ontsnappen. Het is onze bedoeling jullie te voorzien van de mogelijkheid om dat te doen!

Gezegend, geliefden! We zijn jullie Verlichte Meesters! We komen met goed nieuws! Onze geheime genootschapsleden zijn in de laatste stadia van voorbereiding om jullie fondsen te leveren. Zodra dit klaar is zal de activering van deze fondsen het nieuwe bestuur op gang brengen, de serie formele aankondigingen en een enorme verandering in de wijze waarop jullie wereld werkt. Dit alles zal zorgen voor een gunstig milieu voor ‘disclosure’ en de mogelijkheid voor ons om onze gewijde lessen op een wereldwijde schaal te beginnen. Ons verschijnen tussen jullie zal de huidige ideeën over jullie afkomst en wat jullie toekomst inhoudt transformeren. Jullie zijn gewijde Wezens, die de laatste 13 millennia rondgewandeld hebben in een dichte mist, zonder herinnering of begrip van hoe jullie daar kwamen. We zijn gekomen om jullie weer inzicht te geven alsmede een overtuigend begrip van wat er in jullie wereld gebeurt. Daarna zullen jullie deugdelijk worden voorbereid op wat er na ‘first contact’ zal gebeuren.

Jullie nu onderdrukte spirituele vaardigheden zullen door jullie nieuwe mentoren benadrukt worden, tevens zullen ze zich focussen op een heleboel nieuwe geschiedenis, nieuwe spirituele filosofieën en zelfs de aard van jullie komende missies in het belang van de Hemel. Het raamwerk dat jullie zal worden gegeven zal in schril contrast staan met de grimmige en sombere leugens en geforceerde manipulaties die jullie werden opgedrongen sinds de val van Atlantis. Onze eigen succesvolle inspanningen om naar onsterfelijkheid en de ware Wijsheid der Tijden terug te keren waren een daad van ongelooflijke focus en louter wilskracht, en we zijn zo blij dat jullie niet ook zulke inspannende procedures hoeven te ondernemen. Deze vuurproef wordt vervangen door een levende en Liefhebbende Lichtkamer, individueel op maat gemaakt voor ieders specifieke behoeften, jullie zodoende in staat stellend om geheeld en hersteld te worden naar de pracht van je oorspronkelijke ontwerp! Dit glorieuze, in oude staat teruggebrachte Wezen kan zich dan verenigen met de Agarthanen en ons, jullie Opgestegen Meesters, terwijl we ons voorbereiden ons te herenigen met onze spirituele en ruimte families!

Jullie transformatie in een volledig bewust Lichtwezen is iets dat het duister en haar trawanten millennia lang hebben gevreesd en, zoals jullie uit eigen ervaring weten, uit alle macht hebben gepoogd te voorkomen. Nu heeft de Hemel de optimale koers ingesteld om haar gewijde edict ten uitvoer te brengen ~ jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wanneer je eenmaal uit je Lichtkamer verrijst ben je een getransformeerd individu, met nog nauwelijks een spoor van wat je was. Je keert terug naar je oorspronkelijke blauwdruk, en bent in staat om het volledige scala van je oorspronkelijke ontwerp uit te drukken. Ons werk met jullie zal dan veranderen wanneer we jullie en je persoonlijke mentoren de nuances van onze galactische samenleving laten zien. We zullen ook onderzoeken hoe we jullie nieuwe potentieel kunnen maximaliseren, als jullie je eigen, unieke galactische samenleving creëren, die al snel de basis van jullie nieuwe sterrennatie zal worden. De Hemel in van plan ‘glimlachend’ toe te zien en ons vele wonderbare spirituele gaven te schenken. Dit zal ons nog meer van onze speciale plaats in de Galactische Federatie van Licht verzekeren.

Vandaag vervolgden we onze serie updates. Wees ervan verzekerd dat de tijd waar we zo lang op hebben gewacht aanbreekt: namelijk de lang-besproken veranderingen die ons in staat stellen jullie te ontmoeten en de procedures te beginnen die jullie naar volledig bewustzijn terugbrengen. Dit is een zeer veelbelovende tijd in onze gezamenlijke geschiedenis! ! Weet, geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)
Website: Planetary Activation Organization 

Bron: http://galacticchannelings.com/nederlands/sheldan04-06-13.html

Oorspronkelijke bron: : http://www.paoweb.com/uf060413.htm

Vertaling: Rob 

 


Planetary Activation Organization | Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA
Voicemail: 530-327-9432 | E-mail: info@paoweb.com | Website address: http://www.paoweb.com

 

 

John Smallman op 2 juni 2013 met Saul: Binnenkort worden enige verrassende onthullingen openbaar gemaakt

johnsmallman2

 

Hier in de spirituele rijken, waar we echt niet van jullie afgescheiden zijn, bouwt de opwinding zich op; feitelijk borrelen we er van over!  Ik weet dat jullie dit in de afgelopen jaren al ontelbare keren verteld is, maar het is mijn taak om jullie dat opnieuw te vertellen, het ontwaken van de mensheid is goddelijk verzekerd en het moment waarop dat gebeurt is zeer nabij.  Velen van jullie voelen zich moe, boos en depressief, bijna alsof je tekort wordt gedaan, bent bedrogen, of zelfs opgelicht door de mensen die jullie vertellen over de wonderen die jullie wachten bij het ontwaken.  Het lijkt erop alsof jullie hebben gewacht en gewacht en gewacht.  Het wachten lijkt eindeloos te zijn geweest, dus het is geen wonder dat je je ontdaan voelt en dat jullie twijfels en angsten zijn geïntensiveerd.

Echter, het einde is in zicht, en de vreugde die jullie huidige levenservaring zal vervangen, zal jullie tot extase brengen aangezien jullie eindelijk volledig begrijpen wat er gaande was, en waarom.  Hou je vast aan je geloof in het goddelijke plan, waarover jullie al zeer beperkte informatie gegeven is om jullie niet te overbelasten, en om ervoor te zorgen dat de pijn en de angst van het wachten jullie niet overweldigen.  Vergeet niet dat, hoewel je het leven in een illusoire omgeving ervaart, het voor jullie heel echt lijkt, en te veel informatie over de wonderen die komen zouden een zware aanslag op jullie toch al beperkte energieën veroorzaken, wanneer jullie de enorme discrepantie herkennen tussen het leven zoals jullie dat nu ervaren en de manier waarop het zou moeten zijn, en waarin jullie zullen ontwaken.

Binnenin de illusie zijn de tekenen van de instorting, van het afbrokkelen van de systemen van de zogenaamde beschaving die op Aarde is gevestigd overal zichtbaar, en zelfs jullie mainstream media beginnen daarover te rapporteren.  Verwarring en ongeloof groeien terwijl de aantallen klokkenluiders, de angst afschuddend voor vergelding voor hun daden van het openbaar maken en het vrijgeven van informatie die onder de strakste veiligheid verborgen is geweest, zich onverbiddelijk blijven opbouwen.  Ze kunnen niet langer worden ingeperkt, verzwegen of geridiculiseerd; de waarheid zal zich laten zien.  Derhalve beloof ik jullie dat binnenkort enige verrassende onthullingen openbaar worden gemaakt, die een terugkeer naar de oude en heimelijke manieren van het runnen van de samenleving onmogelijk zullen maken.

De groep die eonenlang de politiek heeft gecontroleerd, religieuze organisaties, en alle grote multinationals – die allemaal heimelijk en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, onderwijl gehuld blijvend in de duisternis van geheimhouding – hebben nu die controle verloren.  Hun leden zijn het ernstig oneens met elkaar en leven in een staat van vrees en angst die nooit eerder door hen is ervaren, want  ze weten dat hun identiteiten, hun agenda’s en hun aangeboren corruptie op het punt staan om in het openbaar te worden blootgelegd.

Ze zullen intense schaamte ervaren – zelf-opgelegd natuurlijk – want ze wisten al heel lang dat hun gedrag gewetenloos was, en toch bleven ze erin volharden.  Oordeel niet over hen.  Laat ze gewoon in hun ivoren torens, waar ze verder geen kwaad kunnen doen, om hun volslagen en onverklaarbare incompetentie en onwil te overpeinzen om zich te verbinden met het goddelijke Liefdesveld welke, zoals alle bewust voelende leven, hun onvermijdelijke lot is.  Uiteindelijk zullen zij zich tot het Licht wenden en zeer vreugdevol Thuis verwelkomd worden als de verloren kinderen van God, die zij zeer zeker zijn.  De hemel is niet volledig totdat alle ronddolers zijn teruggekeerd.  Echter het feit van hun afwezigheid (slapend en nog steeds dromend) zal niet worden toegestaan de vreugde van degenen die ervoor hebben gekozen om te ontwaken, te verstoren.

Liefde is jullie natuur, en alleen dat wat in perfecte afstemming en harmonie is met Liefde bestaat, want dat is alles wat God zo liefdevol gemaakt heeft.  Alles wat onliefdevol is, is volkomen zeker geheel onwerkelijk.  Ontdek die goddelijke Waarheid nu – door je alleen met Liefde te verbinden in iedere gedachte, woord en daad.  Als je dat doet zul je vrede en tevredenheid vinden welke nergens anders beschikbaar zijn, want er is geen ergens anders.  Dat kun je doen terwijl je blijft slapen in de illusie, en vervolgens zal het lijden om je heen stoppen je verdrietig of angstig te maken, omdat je de kortstondigheid ervan zult zien en begrijpen dat door het sturen van liefde naar hen die lijden, je hun pijn verlicht en hen assisteert in hun pogingen om in de Liefde te ontwaken.  Het tij van de Liefde dat nu over de gehele planeet stijgt is onweerstaanbaar, en dagelijks geeft meer en meer van de mensheid zich over aan haar warme omhelzing.  De mensheid is stevig gevestigd op het pad naar ontwaken, het pad naar Huis, en niets kan het wegleiden.  Dank het oneindige wonder van Gods eeuwige Liefde voor jou, en hoe het je terugtrekt naar het briljante licht van Zijn Tegenwoordigheid.

Met heel veel liefde, Saul.

 

 

Bron:  http://johnsmallman.wordpress.com/2013/06/02/some-startling-revelations-are-shortly-to-be-disclosed/

 

Vertaling: René

 

 

 

Lord Emanuel Messages – De Glorie van de Schepping, 1 juni 2013

lordemanuelmessages

Dagelijkse Boodschappen van Wijsheid en Inspiratie

Gegroet Lieve Mensen! IK ben het, Lord Emanuel weer temidden van jullie gekomen vandaag. Is het een heerlijke dag bij jullie Lieve Mensen? En zo niet, waarom niet? Vertel het me Lieve Harten, wat is het dat iets afdoet van wat een heerlijke dag is, want dit is de Waarheid, iedere dag binnen de Schepping van God is glorieus, alles minder dan dat is eenvoudigweg niet echt, als het niet door God is gecreëerd dan is het niet echt, alles van menselijke creatie is onecht, en daarom kan het je op geen enkele manier kwaad doen, dit is de Waarheid.

 

Adem diep in Lieve Harten, een lange diepe inademing en een lange trage bewuste uitademing. Adem alle zorgen en ongerustheden uit die je mogelijk hebt, in de wetenschap dat ze niet echt zijn. Vertel me, wat is het dat je weghoudt van deze Glorieuze dag in de Schepping. Kan je er een lijstje van maken? Kom vertel het me Lieve Mensen, maak gewoon een start, vertel me alle dingen nu die je mogelijk ervan weerhouden om werkelijk te voelen hoe prachtig deze dag gewoon is.

 

Als je eenmaal op gang bent kom je er wellicht achter dat je best een behoorlijke lijst hebt, Lieve Mensen. Dat is OK, en je kan er ook achter komen dat je leven zo perfect is dat je helemaal niets op je lijst hebt staan en dat is ook OK! Maar ik denk dat de meesten van jullie wel een paar dingen op die lijst hebben staan Lieve Harten, en ik wil graag iets van jullie vragen vandaag wat een beetje anders is dan anders. Ik zou graag willen dat jullie ze feitelijk opschrijven. Schrijf de lijst van dingen op die in jullie hoofd zitten die jullie ervan weerhouden om te zien dat deze dag de meest perfecte en schitterende dag ooit is.

Dank jullie wel, dat is heel goed. Wees zo eerlijk als je kan hierbij Lieve Mensen, zo eerlijk als je kan zijn over wat het is dat zo zwaar op je drukt. En vraag jezelf nu dit. Wat op die lijst is de Schepping van God? Wie creëerde die dingen op je lijst die zoveel afleiding veroorzaken van wat echt is. Want de realiteit is, dat dit de meest perfecte dag is in een overvloedig Universum en dat jij het Scheppende Wezen bent van ongelimiteerde potentie.

 

Kijk eens goed naar wat er op je lijst staat. Is er iets op die lijst waarbij een andere persoon betrokken is? Ik bedoel, heeft één van de redenen waar je je mogelijk ontevreden over voelt vandaag te maken met je relatie met een ander? Voelt een van de dingen op je lijst als buiten je macht? Staan er dingen op je lijst waarvan je voelt dat ze van de buitenwereld komen?

 

Kijk echt naar elk punt Lieve Harten en als je de tijd niet hebt genomen om een lijst te schrijven, doe het nu, het is zo’n waardevolle oefening om gewoon feitelijk te kijken naar wat je in je hoofd hebt. Kijk naar wat er echt is voor jou, nu, vandaag.

 

Nou welk van deze dingen komen feitelijk van je lichaam? Bij voorbeeld, je zou kunnen voelen dat deze dag minder glorieus is als je hoofdpijn hebt of een chronische ziekte of je zou het gevoel dat de Heerlijkheid van de Schepping vandaag brengt minder kunnen voelen omdat je voelt dat een ander persoon je pijn heeft gedaan of je heeft verraden, je zou minder de oneindige vreugde die vandaag op je wacht kunnen voelen vanwege het weer, de onbetaalde rekening, de opstapelende schuld, de buurman die niet respectvol is, jullie begrijpen het wel Lieve Mensen.

 

Nou kijk naar deze lijst en een voor een, vergeet wat er feitelijk geschreven staat maar terwijl je de woorden leest, VOEL wat er in je lichaam gebeurt terwijl je de woorden leest, wat voor een gevoel krijg JIJ van ieder ding op de lijst. En voelt het dan gewoon, voelt het echt. Weet dat wat echt is is alleen wat God heeft gecreëerd en wat echt is is dat je nu toegang hebt tot oneindige vreugde en overvloed en het leven van je dromen.

 

Dus maak nu een keuze Lieve Mensen, hoe wil jij je voelen? Wil je iedere morgen wakker worden en de vreugde van weer een dag in een oneindig overvloedig Universum VOELEN, wetende dat je volledig veilig bent in de handen van jullie Vader-Moeder God, de Schepper van je leven, de schenker van jouw leven?

 

Voel me nu Lieve Mensen, ik BEN de Zoon van Vader-Moeder God en ik kan een brug zijn voor jullie om de Goddelijke Liefde nu binnen te gaan. Neem een diepe inademing en voel me nu, vraag me rechtstreeks om je te vullen met het Licht en de Liefde van God, zit stil en ontvang. Doe niets dan stil zijn en ontvangen. Doe het nu en wacht. Laat mij jullie vullen.

 

Voel me nu Lieve Mensen en weet dat het enige dat jullie afhoudt van je zo te voelen iedere seconde van iedere dag is als JIJ het toelaat dat iets of iemand je aandacht hiervan afleidt. Je kan deze wereld navigeren en deze verbinding houden, deze Goddelijke Liefde in je hart, je kan kinderen opvoeden en deze verbinding houden, jullie kunnen dat Lieve Mensen, jullie kunnen dat! Jullie zouden niet geïncarneerd zijn op deze planeet in deze tijd als het niet binnen jullie mogelijkheid lag. Dit is mijn Belofte aan jullie. IK BEN Lord Emanuel. Blijf bij deze boodschappen Lieve Mensen, jullie zijn goed op weg naar huis. God Zegene jullie.

Transmitted through Gillian Ruddy.

 

This message is a gift, please freely copy and share it. However, I claim the Universal copyright to this message in the name of the Ascended Master Lord Emanuel.

Archives available at  www.lordemanuelmessages.com

Contact Us  info@lordemanuelmessages.com

 

Bron: http://lordemanuelmessages.com/lord-emanuel-messages/2013/6/1/the-glory-of-creation

Vertaling: Sophie