Ella Ster te gast bij Thomas Williams, door Ella Ster, 22 november 2017.

Ella Ster te gast bij Thomas Williams, door Ella Ster, 22 november 2017.


Op zaterdag 18 november 2017 was Ella Ster te gast bij de radioshow “Een avond met Thomas.” Zij sprak er over haar ontwaking en wat haar drijft om te schrijven. Ze deelt een aantal persoonlijke verhalen en licht toe wat ze met haar blog wil bereiken.

Al drie jaar samenvattingen van Cosmic Voice en de Truth, Honor & Integrity-show

Om de mensen binnen de Truth, Honor & Integrity-groep een podium te geven, nodigt Thomas wekelijks een gast uit die veel voor zijn groep of radioshow heeft betekend. De Truth, Honor & Integrity-show wordt in ons land goed beluisterd en Nederland staat op de vijfde plaats in de ranglijst van de landen waarbinnen naar de show wordt geluisterd. Dat heeft wellicht te maken met de wekelijkse samenvatting op ellaster.nl, die mensen motiveert om zelf ook naar de uitzending te luisteren.

De rapportages begonnen in 2014 naar aanleiding van een interview uit 2012 van David Wilcock met Drake Bailey, waarin ze spreken over het massa-arrestatieplan. Dit nieuws was dermate opzienbarend dat ik vanaf dat moment regelmatig naar de radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey en Thomas Williams luisterde. Deze radio-uitzendingen zaten boordevol interessante onderwerpen, waarvan ik destijds wekelijks een samenvatting op mijn Facebook-account plaatste, die goed gelezen werden.

De vele aantekeningen van deze radioshows waren vervolgens aanleiding om een samenvatting te schrijven van de belangrijkste aspecten rond het massa-arresatieplan en de triljoen-dollar-rechtszaak. Ik vertelde ook wat de aanleiding was om uiteindelijk zelf een blog te starten en wat mijn drijfveren zijn.

Een persoonlijk perspectief op 9/11 en andere drijfveren

Ik spreek over markante gebeurtenissen in mijn leven die — zoals ik er nu tegenaan kijk — een boodschap probeerden over te brengen. 9/11 heeft uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwaking en hebben een persoonlijke betekenis omdat ik een periode in New York heb gewoond.

Uitzicht op downtown Manhattan toen de Twin Towers er nog stonden

De motivatie om in de pen te klimmen, werd gevormd door de realisatie dat er een criminele Cabal bestaat die niet alleen de mensheid uitbuit, onderdrukt en voorliegt, maar die ook een duistere agenda doorvoert, die vernietigend is voor de mensheid en de planeet. De pen is machtiger dan het zwaard en communicatie is een belangrijk wapen in de ‘strijd’ naar vrijheid.

Seksueel misbruik door de elite

Het gruwelijke misbruik van kinderen waaraan de heersende elite zich schuldig maakt — niet alleen door hun gecontroleerde pedonetwerken, maar ook door hun satanisch ritueel misbruik— is een van de belangrijkste drijfveren om actief te worden in de waarheidsbeweging.

Thomas en ik spreken uitgebreid over dit onderwerp en de weerstand die dit oproept, zowel op het fysieke als op het etherische vlak. Ondanks de aanvallen door trollen, sceptici, archontische krachten en zwarte magie, is het des te belangrijker om juist aan dít onderwerp aandacht te besteden. Het kindermisbruik door de Cabal is hét onderwerp dat de controlestructuur onderuit zal halen. Omdat de mensheid dit nooit en te nimmer accepteert, ook niet bij een geleidelijke gewenning, zoals dat bij de geleidelijke invoering van de controlemaatschappij wel het geval was.

Ondanks het feit dat mensen zich vaak machteloos voelen als ze over dit en andere duistere onderwerpen lezen, zal alleen al de bewustwording én het collectieve besluit dat we dit niet langer accepteren, leiden tot een positieve verandering. Het bewustzijn bepaalt immers uiteindelijk ons handelen en onze werkelijkheid.

Oprekken van het referentiekader

Het is een van de doelstellingen om op deze blog met een scala aan onderwerpen het bewustzijn van mensen op tal van terreinen te verruimen. Gelukkig is het merkbaar dat ook de donkere en pijnlijke onderwerpen door een steeds grotere groep wordt gelezen.

Hoewel niet alle lezers de buitengewone verhalen direct in de juiste context kunnen plaatsen, zorgt het altijd voor een verruiming van het referentiekader, ook als de informatie nog niet als ‘waarheid’ of ‘mogelijk waar’ wordt omarmd.

Anders denken en anders doen

Naast bewustwording van de duistere zaken, is het ook belangrijk om een positief toekomstbeeld voor ogen te houden. Er is namelijk een concrete mogelijkheid dat we de huidige wereld kunnen veranderen in een waar paradijs. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om anders te denken en anders te handelen. Daarbij zullen we de C’s van: Controle, Complotten en Compulsie moeten vervangen door de C’s van: Care, Compassie en Creativiteit.

Het is die gedachte van ‘anders denken en anders doen’ die steeds als een rode draad door de radioshows van Thomas Williams loopt. En ook al is er binnen de waarheidsbeweging soms een verschil van inzicht over bepaalde onderwerpen, zolang we handelen vanuit integriteit en hetzelfde doel voor ogen houden, zijn alle bijdragen die leiden tot de bevrijding van de mensheid waardevol.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

> Luister naar: “An Evening with Thomas and Ella Ster”

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/11/22/ella-ster-te-gast-bij-thomas-williams/

Geplaatst 25 november 2017

Advertenties

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 2: Pizzagate onderzoek heropend, door Ella Ster, 15 november 2017.

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 2: Pizzagate onderzoek heropend, door Ella Ster, 15 november 2017.In deel 1 uit deze serie artikelen is te lezen dat het onderzoek naar de frauduleuze Uranium One deal, waarschijnlijk zal leiden tot de arrestatie van prominente figuren rond Hillary Clinton. De informatie is onder andere afkomstig uit de beruchte Podesta-mails die in 2016 naar Wikileaks zijn gelekt. Hoofdverdachten zijn de Podesta-broers. Zij zijn ook hoofdverdachten in een ander schandaal waarvan de beerput nu toch écht open lijkt te gaan, namelijk het Pizzagate-schandaal.


2: Pizzagate onderzoek heropend

In deze Podesta e-mails kwam ook naar voren dat de politieke kopstukken in Washington DC een buitenproportionele interesse hadden in Italiaans eten zoals, ‘pizza’, ‘kaas’, ‘pasta’ en ‘hotdogs’. Ook bleek uit de e-mails dat Obama deze — normaal gesproken goedkope etenswaren — voor $ 65.000 liet invliegen voor een feestje van de politieke elite. Deze ‘etenswaren’ blijken volgens FBI-medewerkers codewoordente zijn voor ‘meisje’, ‘klein jongetje’, ‘klein meisje’ en ‘jongen’ te zijn en refereren naar een internationaal pedofielennetwerk die vanuit pizzarestaurants in Washington DC wordt gecoördineerd. Dit schandaal wordt bekend als Pizzagate, maar wordt in de mainstream media afgedaan als ‘fake news’.

Een van de centrale pizzarestaurants schijnt Comet Ping Pong te zijn. Nadat het schandaal aan het licht komt besluit de hacker met het pseudoniem Bigfish om de server van het pizzarestaurant Comet Ping Pong te hacken. Hij stuit daar op een collectie kinderporno, een internationaal netwerk en een betaalsysteem waarmee klanten beelden en video’s kunnen kopen. Hij meldt zijn vondst direct bij de Metropolitan Police Department van DC.

Pogingen om Pizzagate in de doofpot te stoppen

Hij wacht vergeefs op bevestiging dat de politie de zaak onderzoekt. Wel wordt er na zijn aangifte ingebroken in zijn huis en wordt hij bedreigd door iemand met een bivakmuts die zich verstopt had in zijn tuin. Vlak na de aangifte vindt er een schietpartij plaats in het beruchte pizzarestaurant Comet Ping Pong Pizza. Het officiële verhaal is dat er is geschoten door iemand die op die manier verhaal wil halen als reactie op het ‘fake news’ omtrent Pizzagate. De schutter schoot daarbij door een slot van een deur die toegang gaf tot een ruimte waar de computerserver zich bevond. Het ‘toeval’ wil dat een van de kogels precies de harde schijf van de server van Comet Pizza doorboort, waardoor deze onherstelbaar beschadigd is.

De hacker Bigfish vermoedt dat het hier gaat om een valse vlag aanval. Hij neemt regelmatig contact op met de politie van Washington DC, maar een formele bevestiging dat men de zaak onderzoekt blijft uit. Vervolgens neemt hij het hogerop en zoekt contact met de FBI, en medewerkers van Jeff Sessions (minister van justitie). Ook zoekt hij contact met alle lokale mediakanalen en Fox News, maar die weigeren allemaal om zijn verhaal naar buiten te brengen. In een poging om een politie-onderzoek te forceren én omdat hij zich bedreigd voelt, is hij naar buiten getreden met zijn verhaal.

De namen van de betrokken rechercheurs liggen nu op straat. Er wordt door het verontwaardigde publiek druk uitgeoefend en geëist dat politie en justitie de zaak serieus nemen en actie onderneemt. Met de (op handen zijnde) arrestaties van Tony en John Podesta, hoofdverdachten in de Pizzagate-schandaal, is de verwachting dat er wellicht achter de schermen bepaalde deals worden gesloten in ruil voor een bekentenis en benoemen van andere verdachten. Het is niet ondenkbaar dat daardoor de dominostenen op hoog niveau gaan omvallen.

Honderden geheime aanklachten wijzen op massa-arrestaties

Een anonieme bron 4chan die beweert een FBI insider te zijn, heeft geïnsinueerd dat het onderzoek naar het emailschandaal van Hillary Clinton een dekmantel was, om de meer sinistere connectie tussen de Clinton Foundation en pedofilie te verbloemen. Sommige verslaggevers in de alternatieve media claimen dat het onderzoek naar Comet Ping Pong heropend is. Een officiële bevestiging blijft nog uit. De enorme hoeveelheid schandalen die betrekking hebben op seksueel misbruik van kinderen door de elite, die de afgelopen weken aan het licht komen, is echter wel een indicatie dat deze doofpot op punt staat om volledig open te barsten.

Er zijn talloze tekenen dat er achter de schermen wel degelijk onderzoek naar Pizzagate wordt voortgezet. Volgens Infowars wordt ook de relatie tussen Jeffrey Epstein, een veroordeelde pedofiel, de Lolita Express en de elite opnieuw onderzocht. Pizzagate staat namelijk niet op zichzelf en is verweven met internationale pedonetwerken en de satanische elite. De honderden verzegelde juridische aanklachten die de afgelopen week in talloze staten in de VS zijn ingediend, lijkt deze claim te bevestigen.

Meer lezen over Pizzagate?

> Pizzagate, an overview

> Pizzagate for dummies: een pedofilieschandaal in bredere context

> Lees ook: Deel 3, Onthullingen Pedogate zijn niet meer te stoppen

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/11/15/pizzagate-onderzoek-heropend/
Geplaatst 22 november 2017

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 1: onderzoek naar Uranium One deal, door Ella Ster, 14 november 2017.

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 1: Onderzoek naar Uranium One deal, door Ella Ster, 14 november 2017.
In een aantal korte artikelen worden vijf signalen getoont die wijzen op grote veranderingen en machtsverschuivingen. De onthullingen over fraude en Pedogate zal het kaartenhuis van de machthebbers laten instorten. Cabal-leden verraden elkaar in hun strijd om de macht. Prominente figuren die ooit boven de wet leken te staan, worden opgeofferd door rivaliserende facties. Dit is destructief voor de gehele Cabal. Tegelijkertijd is er een machtsverschuiving van het westen naar het oosten, waarbij ruimte ontstaat voor nieuwe systemen en coalities. Dit alles creëert een optimistisch beeld voor de nabije toekomst.

1: Onderzoek naar frauduleuze ‘Uranium One deal’

Op 7 oktober 2016, een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, publiceerde Wikileaks de beruchte Podesta e-mails. 1244 van de in totaal 2060 e-mails hadden betrekking op nucleaire energie deals. Het ging ook over de omgang met de media met betrekking tot de donaties aan de Clinton Foundation, afkomstig uit de uranium-deals en andere nucleaire zaken. De volledige collectie e-mails bevat mails van en naar Hillary Clinton.

De deals waren onderdeel van het bedrijf Uranium One, dat werd verkocht aan Russische, door de regering gecontroleerde, belangengroepen. Daarmee had Rusland de effectieve controle over één-vijfde van de uranium productiecapaciteit in de VS. Aangezien uranium wordt gezien als een strategisch kapitaal, met implicaties voor de productie van kernwapens, moest deze deal worden goedgekeurd door een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstellingen. Eén van de overheidsinstellingen die uiteindelijk hun handtekening onder de deal plaatste was de State Department, toen geleid door staatssecretaris Hillary Clinton.

Campagne Hillary door Russen gefinancierd in ruil voor Uranium One

Naarmate de Russen meer controle kregen over Uranium One, werden tussen 2009 en 2013 miljoenen dollars gedoneerd aan de Clinton Foundationdoor personen die direct bij de deal waren betrokken, zoals de voorzitter van Uranium One, Ian Telfer. Hoewel Hillary Clinton een overeenkomst had gesloten om alle donateurs van de Clinton Foundation openbaar te maken aan het Witte Huis, hebben de Clintons de donaties van de voorzitter van Uranium One niet bekend gemaakt.*

Uit het parlementaire onderzoek, onder leiding van Robert Mueller, blijkt dat Hillary Clinton met de Russen samenwerkte voor financieel en politiek gewin. Dat staat haaks op alle beschuldigingen aan het adres van Trump dat hij geheime deals zou hebben gesloten met de Russen, in ruil voor politieke steun. Het onderzoek van Mueller richt zich dan ook steeds meer op deze uitermate dubieuze deal rond Uranium One en de deals met Oekraïne via de Podesta Group.

In de alternatieve media wordt gespeculeerd dat de broers Tony en John Podesta inmiddels zijn aangeklaagd dan wel gearresteerd. Zeker is wel dat er in een relatief korte periode in Washington DC een groot aantal verzegelde aanklachten zijn ingediend die wellicht verband houden met deze zaak. De aanklachten lopen parallel met de datadumps door anonieme bronnendie zinspelen op de arrestatie van de Podestabroers. Daarnaast insinueren deze bronnen dat de jacht op andere Cabal-leden zoals Hillary en Obama is geopend.

*) Bron Wikileaks

> Lees ook: Pizzagate onderzoek heropend

> Lees ook: Het vangnet rond het Hillary Clinton-kamp begint zich te sluiten

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/11/14/5-signalen-dat-het-kaartenhuis-van-de-cabal-instort-deel-1/
Geplaatst 22 november 2017

www.ellaster.nl: ‘De motieven voor de aanslag in Las Vegas…’ door Ella Ster, 1 november 2017.

http://www.ellaster.nl: ‘De motieven voor de aanslag in Las Vegas…’ door Ella Ster, 1 november 2017.

Aan de top van de piramide woedt een hevige strijd. Binnen de machtsstrijd tussen de rivaliserende facties van de Illuminati, wordt vuil spel gespeeld en worden mensen ingezet als offerlammeren. De achterliggende motieven hebben betrekking op geopolitieke gebeurtenissen en machtsverschuivingen, met name in de financiële wereld. Motieven worden duidelijker als we de feiten op een rij te zetten. De gecodeerde boodschap wordt zichtbaar wanneer we de symboliek van de Las Vegas aanslag ontcijferen.

De motieven voor het creëren van een valse-vlag-aanslag

Er zijn twee typen valse-vlag-aanslagen. Het eerste type is de aanslag waarbij de echte dader verborgen wordt gehouden. Zoals bij de moord op John F. Kennedy, waarbij de werkelijke moordenaar een ander was dan de stroman (patsy) die de schuld kreeg. Of de moord op Antonin Scalia, die officieel op natuurlijke wijze in zijn slaap is gestorven is, maar volgens insiders is vermoord.

Bij het tweede type valse-vlag-aanslag wordt een gebeurtenis gecreëerd die de aanleiding is voor het uitrollen van een verborgen agenda. 9/11 was bijvoorbeeld de aanleiding voor het invoeren van aangescherpte controlemaatregelen en de introductie van de Patriot Act.

Daarnaast worden valse vlaggen ook gebruikt om de aandacht af te leiden van een andere grote gebeurtenis, zoals een grootschalig geldtransport.

Ik twijfel er niet aan dat de die een grondige analyse laat zien over de aanwezigheid van vier gevechtshelikopters. De feiten rond de Las Vegas aanslag laten zien dat het officiële verhaal zo lek is als een mandje.

Het onderzoek naar de aanslag in Las Vegas

Kerry Cassidy heeft de afgelopen weken veel onderzoek gedaan naar de aanslag en sprak met verschillende onderzoeksjournalisten zoals James Fetzer, Scott Bennett en Ole Dammegard. De video met White Hat Paladin biedt een interessant perspectief dat dieper ingaat op de motieven achter de aanslag. (E*: Een White Hat is iemand die over het algemeen in overheidsdienst werkt, meestal bij een van de ‘alfabet-agentschappen’ zoals de CIA, FBI, NSA of het Pentagon, maar heimelijk de Cabal ondermijnt. Je kunt het ook een geheime verzetsstrijder noemen.) De White Hat die zichzelf Paladin noemt (een pseudoniem) is een privé detective. In het interview met Kerry bestuderen ze allerlei zaken omtrent de Las Vegas aanslag, die niet stroken met de officiële lezing.

Numerologie speelt binnen deze aanslag een duidelijke rol. De datum van de aanslag was 1 oktober 2017: 1-10-2017. In numerologie tel je cijfers bij elkaar op en krijg je 1-1-1. Verder verwijzen de cijfers 32 en 33 naar de Vrijmetselarij, 322 naar Skull & Bones en het nummer 13 naar het Satanisme. [rond
1:25:10 in de video]

Kerry Cassidy schrijft in dit artikel: “Terwijl ‘wij het volk’ schietschijven zijn, herkennen we niet de historische betekenis van de Illuminati-symboliek die zit verscholen in elke berekende aanval. Het is vermeldenswaardig dat de laatste weeroorlog met de orkanen Irma, Harvey en de laatste in dat trio, ons eraan herinnert dat er aan onze kant van de oceaan een voortdurende oorlog gaande is. Camelot is jaren geleden verteld dat 2017 het jaar voor de confrontatie omtrent de valuta reset zou zijn. Nu het einde van dit jaar nadert, is het goed om dit voor ogen te houden, want de financiële oorlog neemt toe.”

Financiële reset

George Soros (of de organisatie erachter) heeft gehandeld met voorkennis, wetende dat de aandelen van MGM (de eigenaar van Mandalay Bay hotel) na de aanslag fors zouden kelderen. Het heeft hem miljoenen opgeleverd. Dit fenomeen zagen we ook bij 9/11. Maar er is nog een andere frappante overeenkomst met 9/11.

Kerry Cassidy vermoedt dat er tijdens de aanslag wellicht een financiële transactie of groot geldtransport plaatsvond. De onderhandelingen rond de valuta reset, zoals de reset van de dinar, vinden plaats in Las Vegas en Reno. De Bitcoin is op astronomische wijze aan het stijgen en er zijn een heleboel nieuwe activiteiten rond de digitale valuta. Kerry denk dat er een verband is tussen de Britse kant van de Illuminati die een punt wil maken door deze aanslag, om de Amerikaanse kant in het gareel te krijgen. Het heeft te maken met de financiële macht in het centrum waarbinnen de valuta-onderhandelingen plaatsvinden. [luister
naar de video vanaf 1:28:00]

Zijn er grote sommen geld weggesluisd?

Kerry denkt dat er mogelijk een scenario is uitgespeeld dat vergelijkbaar is met 9/11, waarbij vlak voor de aanslag grote hoeveelheden goud uit de kluis onder het WTC zijn weggesmokkeld. Dit goud had op 12 september (de dag na 9/11) moeten worden teruggegeven aan de Aziatische drakengroepen (Dragon familie). Zij ziet deze draaksymboliek terugkomen in de aanslag in Vegas. Ze sluit niet uit dat er vanuit het Mandalay Bay hotel grote sommen geld zijn weggesmokkeld. We staan aan de vooravond van een financiële reset en misschien is deze vertraagd door de financiële transactie. Misschien zit er een boodschap verscholen in de naam Man-dalay, oftewel ‘man delay’ wat je kunt vertalen als ‘man vertraagd’.

Volgens Paladin is Las Vegas één van de grootste witwasgebieden in de VS, vanwege de grote sommen geld die er in de casino’s omgaan. De opslag en het tellen van het contante geld gebeurt allemaal ondergronds en er schijnt onder de stad een heel ondergronds netwerk aanwezig te zijn. De hypothese van een geheim geldtransport dat gelijktijdig met de aanslag plaatsvond, is daarom volgens Paladin zeer aannemelijk. De schietpartijen boven de grond waren in dat geval een fantastische afleidingsmanoeuvre. [luister
naar de video vanaf 1.33.00]

Ontwapenen van Amerikanen

Na de aanslag in Las Vegas werd onmiddellijk gesproken over het aan banden leggen van het wapenbezit in de VS. Door het creëren van een extreem scenario en verhaallijn — waarbij iemand met 10 automatische geweren op een mensenmassa schiet — staan meer mensen open voor het voorstel om het wapenbezit te beperken. Maar Kerry denkt dat dit nooit zal gebeuren: “Amerikanen zijn niet zo stom. Ze zullen hun wapens nooit opgeven. Het maakt echt niet uit hoe hard je ze treft. Integendeel, hoe harder je ze treft, hoe meer ze zullen beseffen dat ze wapens nodig hebben om zichzelf te verdedigen.” [luister
naar de video vanaf 1.44.00]

De factie-oorlog wordt op het publieke toneel uitgespeeld

Het oorspronkelijke plan van de bloedlijnen was om de dollar te laten crashen en een Nieuwe Wereld Orde te introduceren, maar dat plan valt uit elkaar. Je ziet op dit moment een enorme verschuiving van macht op het wereldtoneel. De petrodollar verliest zijn macht, de opkomst en vraag naar nieuwe energievormen bedreigen de olie-industrie in het Midden-Oosten. De Chinezen krijgen steeds meer macht in de VS, doordat ze vanwege de oplopende schulden steeds meer grondgebied, infrastructuur en nutsbedrijven in handen krijgen.

De VS is echter altijd onder controle geweest van de Europese bloedlijnen, maar er zijn ook Amerikaanse groepen die zich hiervan los willen maken, zoals de Amerikaanse Marine. Daarnaast heb je een groep in Azië die de financiële macht naar zich wil toetrekken, zoals de Dragon-familie en de Aziatische White Dragongroep die mogelijk wél in het belang van de mensheid werkt.

Er zijn meerdere aanwijzingen dat er grote veranderingen aankomen. Onthullingen door bijvoorbeeld de FBI, CIA-agenten die uit de school klappen, e-mails die worden gelekt, seksueel misbruikschandalen die naar buiten komen, et cetera — hebben allemaal te maken met de interne strijd die op dit moment achter de schermen plaatsvindt. [luister
naar de video vanaf 1.53.17]

De machtsverschuiving is vervelend voor de groepen die de macht verliezen. De recente aanslag in Las Vegas moet daarom in dit kader worden gezien, waarbij de oude macht, de Britse factie van de Illuminati een verborgen boodschap de wereld in stuurt.

Mensenlevens tellen niet voor de Cabal

Het is voor veel mensen moeilijk te begrijpen dat de Cabal op het ene niveau samenwerkt, maar elkaar op een ander niveau afmaakt. Kerry legt uit: “De bijkomende schade treft henzelf niet. De bijkomende schade dat zijn wij, de mensenmassa. De mensen doen er voor hen niet toe.” Het gaat er voor hen alleen om wat ze elkaar te vertellen hebben en om de symboliek die in de aanslagen is verborgen. Een valse-vlag-aanslag is voor hen niet veel meer dan een toneelstuk met een gecodeerde boodschap, die wordt opgevoerd in het publieke domein. Een live schaakspel met mensen als pionnen die worden opgeofferd.

De locaties, specifieke plekken, monumenten, gebouwen en namen worden niet willekeurig gekozen. De symboliek die hierin is verborgen, is altijd een verwijzing naar een gecodeerde boodschap. Niet alleen de boodschap van de gebeurtenis zelf, maar ook in de vooraankondiging van de geplande aanslag. Wat is dan in het geval van de aanslag in Las Vegas de verscholen boodschap? [luister
naar de video vanaf 1.43.00]

> Lees verder in deel 2: Wat is de verscholen boodschap in de aanslag in Las Vegas?

> Lees ook: War of Worlds: Pirates of Mandalay Bay : Illuminati versus U.S. Navy?

In dit interview bespreekt Kerry Cassidy tal van zaken omtrent de aanslag in Las Vegas met White Hat Paladin. Vanaf 1:25:00 uur gaan ze dieper in op de verborgen boodschap en motivatie achter de aanslag.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/11/01/motieven-aanslag-las-vegas/
Geplaatst 6 november 2017

www.ellaster.nl: ‘Is de moord op Seth Rich de dominosteen die de anderen zal laten omvallen?..’ door Ella Ster.

http://www.ellaster.nl: ‘Is de moord op Seth Rich de dominosteen die de anderen zal laten omvallen?..’ door Ella Ster.


Wie een beetje onderzoek doet naar activiteiten van de Clintons komt al snel informatie tegen over betrokkenheid bij orgaanhandel, kinderhandel, seksueel misbruik en een heleboel mensen die op het punt stonden onthullingen te doen en vervolgens onder zeer verdachte omstandigheden het leven lieten. Eén van die mensen is Seth Conrad Rich, een 27-jarige stafmedewerker van het Democratic National Committee (DNC) die op 10 juli 2016 in Washington op straat werd doodgeschoten in de wijk Bloomingdale. Volgens de recherche was het roofmoord, maar de zogenaamde ‘rovers’ lieten zijn portemonaie, creditcards, horloge en mobiel ongemoeid. Seth zou emails van Hillary Clinton hebben gelekt naar Wikileaks.

Door Cassandra de Wit

De gelekte emails van Seth Rich

Seth Rich stuurt in mei 2016 44.000 emails van de Democratische partij en ruim 17.000 attachements naar Wikileaks. De aanleiding was waarschijnlijk dat hij had ontdekt dat er sprake was van verkiezingsfraude, waardoor Bernie Sanders verloor van Hillary Clinton, die toen ten onrechte presidentskandidaat werd. In een interview in Nieuwsuur met Julian Assange op 9 augustus 2016 zegt Assange het volgende over de gelekte emails:

Julian Assange: “Klokkenluiders doen ontzettend veel moeite om voor ons materiaal te bemachtigen en nemen vaak zeer grote risico’s. Zoals de zevenentwintigjarige die bij de DNC werkte en in zijn rug is geschoten. Hij is een paar weken geleden om onduidelijke redenen vermoord toen hij op straat liep in Washington D.C.”

Verslaggever: “Dat was toch gewoon een roofoverval?”

Julian Assange: “Nee, daar is geen bewijs voor. Ik suggereer hier dat onze bronnen risico’s nemen.”

Kort na dit interview heeft Wikileaks via Twitter 20.000 dollar uitgeloofd voor degene die met informatie komt die leidt naar opheldering van deze moord.

Moord op Seth Rich is nauwelijks onderzocht

Seth werkte bij de DNC als “Voter Expansion Data Director” (data analist). Eén van zijn taken was het ontwikkelen van een computer-applicatie waarmee kiezers eenvoudiger hun stembureau zouden kunnen vinden. Door zijn functie had hij tevens zicht op het aantal stemmers dat aan de voorrondes meedeed. Het is aannemelijk dat hij later zou ontdekken dat dit aantal niet overeen kwam met de officiële opkomst. In het grijze kader onderaan dit artikel wordt de ontdekte verkiezingsfraude toegelicht.

Liz Crokin is verslaggeefster bij WND en zij is diep in de zaak gedoken waarbij steeds meer vuiligheid naar boven komt.

Zo sprak ze met Joe Capone, manager van de Lou’s City Bar, de plek waar Seth het laatst was voordat hij werd vermoord. Deze manager vertelde dat er nooit iemand bij hem is geweest om vragen te stellen of onderzoek te doen naar de moord en ook heeft er niemand gevraagd om de filmbeelden van de camera’s die binnen en buiten hangen. Dat is op z’n minst opmerkelijk, aangezien ieder moordonderzoek standaard begint bij de plek waar het slachtoffer voor het laatst is gezien.

Dit bevestigt de claims van privédetective Rod Wheeler — een gepensioneerde DC politieman die door de familie is ingehuurd om de waarheid omtrent de moord op hun zoon Seth boven water te krijgen — dat er inderdaad geen onderzoek heeft plaatsgevonden. Liz Crokin vindt het ook vreemd dat de manager zelf niet naar die camerabeelden heeft gekeken, aangezien de vermoorde Seth Rich daar vaste klant was. Normaal gesproken kijk je er dan naar, omdat de kans bestaat dat de moordenaars op de beelden zijn vastgelegd. De tapes bestaan nu niet meer omdat alles na dertig dagen is overschreven.

Joe Capone vertelt dat hij op het moment van de moord buiten de stad was. Hij heeft niet vernomen dat er die bewuste avond iets ongebruikelijks is gebeurd. Volgens Liz vertelt deze man dingen die in contradictie staan met elkaar. De ene keer zegt hij dat hij in de stad was en iemand een lift aan bood en de andere keer zegt hij dat hij de stad uit was. Wat helemaal opmerkelijk is, is dat Joe Capone vier dagen voor de moord in Het Witte Huis was.

Politieke bemoeienis om het moordonderzoek te smoren

Toen privédetective Rod Wheeler op onderzoek uit ging en zijn contacten belde om meer details te weten te komen met betrekking tot de moord, was er een dame die dat niet leuk vond; Donna Brazile. Zij is voorzitter van het Democratic National Committee. Ze belde niet alleen de politie, maar ook de familie van Seth om zich hierover te beklagen. Deze vrouw is eerder ontslagen bij CNN, omdat zij haar positie misbruikte door debatvragen vooraf te sturen naar werknemers van de Hillary Clinton campagnegroep, zodat deze zich van tevoren op de vragen konden beraden. Dit werd bekend via Wikileaks. Dus als iemand een probleem zou kunnen hebben met een persoon die mogelijk informatie aan Wikileaks heeft doorgegeven, is zij dat wel.

In de wijk waar de moord plaatsvond hingen erg veel camera’s op straat gericht. Dit was het gevolg van een actie die was opgezet door de gemeente. Particulieren die een camerasysteemhadden waarbij tevens een camera op de straat werd gericht konden $ 500,- krijgen en bedrijven die aan deze ‘veiligheidscampagne’ meededen zelfs $ 750,- Toch is er door de politie bij helemaal niemand beeld opgevraagd.

Opheldering van deze moordzaak heeft enorme politieke implicaties

Wat impliceert dit hele verhaal? Deze moordzaak zou wel eens de eerste dominosteen kunnen zijn die alle andere laat omvallen…

  • Het bewijst dat er geen sprake was van Russische inmenging in de verkiezingen en dat dat één grote leugen was;
  • Het bewijst dat er is gefraudeerd tijdens de voorverkiezingen;
  • Het bewijst dat er moordenaars zijn binnen de DNC (Democratic National Committee);
  • Het bewijst dat de ‘DC police department’ corrupt is en dat politici die banden hebben met deze politie ook corrupt zijn;
  • En het bewijst ook dat een heel groot deel van de mainstream media meewerkt aan de doofpotstrategie.

Seth leefde nog toe hij werd gevonden en had niet-fatale verwondingen, aldus chirurg

Een nieuw feit dat naar boven komt in deze zaak is ook heel bijzonder; Gary Franchi komt met het verhaal dat Seth Rich nog in leven was toen de politie aan kwam. De bodycambeelden van de politie-agenten zijn nog niet boven water, maar zij hebben hem naar het ziekenhuis gebracht, wat de normale gang van zaken in onder deze omstandigheden.

Een chirurg verbonden aan de Eerste Hulp is anoniem naar voren gekomen en heeft verteld dat ze Seth hebben geopereerd en dat hij na de operatie stabiel was. De verwondingen die hij had opgelopen waren niet dodelijk en ze zouden hem de volgende dag verder behandelen. De volgende ochtend echter, werd het ziekenhuis omsingeld door de politie, mocht niemand in de buurt komen en werd Seth Rich korte tijd later dood verklaard.

Washington DC Police Department heeft geen onderzoek gedaan naar de moord

Nog een apart feit: er is door de DC Police Department op geen enkele manier onderzoek gedaan naar de moord op Seth Rich. De toenmalige korpchef Cathy Lanier nam een maand na de moord ontslag in verband met de hack van de DNC servers en de nieuwe korpchef doet er alles aan om de zaak onder de pet te houden. De ex-schoonzus van John Podesta, Heather Podesta, die getrouwd was met zijn broer Tony, zit nu in het bestuur van de DC Police Department, samen met voormalig korpschef Cathy Lanier die eerder ontslag had moeten nemen.

Een van John Podesta’s gelekte emails waarin hij schrijft: “Ik ben zeker een voorstander om een voorbeeld te stellen van een verdachte ‘leaker’, of het nu wel of niet echt gegrond is.” John Podesta was de voormalige voorzitter van Hillary Clinton’s presidentiële campagne. Zijn voormalige schoonzus, Heather Podesta, de ex-vrouw van Tony Podesta, zit in het bestuur van de DC Police Foundation.

Vriendin van Seth licht het fraudesysteem toe

Een goede vriendin van Seth komt nu met de uitleg van de manier waarop de verkiezingsfraude van het campagneteam van Hillary Clinton is opgezet. Het verklaart waarom Hillary niet heeft gewonnen en waarom Seth moest sterven toen hij hier door zijn werk achter kwam.

Tijdens de voorverkiezingen waren er twee stemlocaties. Eén locatie waarvan de meeste mensen gebruik maakten die hun stembureau dadden opgezocht via de staatswebsite en een tweede locatie voor supporters van de Hillary Clinton die hun stemlocatie hadden opgezocht via haar eigen website.

De staatssecretaris had voor elke staat één set locaties geregistreerd. De andere set locaties, die op Hillary’s site stonden vermeld, waren niet door hem geregistreerd. De vriendin zegt dat ze zeker weet dat dit zo was omdat ze voor een vriend zijn stemlocatie opzocht op de site van Hillary en er tot haar verbazing achter kwam dat de daar vermelde stemlocatie niet dezelfde was als die op de staatswebsite werd vermeld. Ze dacht dat die misschien een fout was en bleef het checken tot aan de verkiezingsdag. Totdat Seth werd vermoord begreep ze niet waarom er verschillende stemlocaties waren vermeld. Zij denkt dat de stemfraude als volgt is opgezet:

Er zijn twee identieke stemlocaties opgezet. Stemgerechtigden die hun locatie via de staatswebsite hebben opgezocht gaan naar de ene en specifieke Hillary Clintonfans gaan naar een andere. Als de stembureaus zijn gesloten, haalt de DNC toezichthouder de stembiljetten en de lijsten op met de registratie van het aantal mensen dat heeft gestemd op het adres van de stemlocatie die staat vermeld op de staatswebsite. Hij of zij verwisselt vervolgens een bepaald aantal legale stembiljetten van Bernie Sanders voor biljetten die uit de stemlocatie van Hillary Clinton komen. De Bernie Sanders stemmen gaan door de versnipperaar en de registratielijst wordt verwisseld zodat het aantal klopt. Dit verklaart ook waarom er steeds sprake was van een minder hoge opkomst dan verwacht.

Seth Rich die verantwoordelijk was voor de applicatie waarmee de stemgerechtigden hun stembureau konden vinden, was zich niet bewust van het feit dat er twee stemlocaties waren, totdat hij zelf ging stemmen.

Twee betrokkenen bij onderzoek verkiezingsfraude zijn eveneens vermoord

Kort na de moord vond er nog een ander verdacht sterfgeval plaats van een 38-jarige jongeman. Shawn Lucas, was betrokken bij een rechtszaak tegen de DNC in verband met mogelijke verkiezingsfraude. Eén van de aangeklaagden in deze rechtszaak was Debbie Wassermann Schultz, het voormalig hoofd van de DNC. De rechtszaak was opgezet door Bernie Sanders aanhangers. Hij stierf volkomen onverwacht in zijn eigen huis door een combinatie van geneesmiddelen.

De openbare aanklager Beranton J. Whisenant Jr. die was betrokken bij het onderzoek naar deze Debbie Wassermann Schultz, werd dood op het strand in Florida gevonden met een hoofdwond, mogelijk een schotwond. Rechtbankdocumenten tonen aan dat hij bezig was met onderzoek naar visa- en paspoortfraude. Volgens sommige mediakanalen was hij tevens betrokken bij het onderzoek naar de verkiezingsfraude, waarbij vrijwilligers zijn betrapt bij het invoeren van de kiesbiljetten van Hillary’s tegenpartij in de papierversnipperaar. Een verzoek om aanvullende informatie over de zaken die Whisenant rond zijn dood onderzocht, is afgewezen door de landsadvocaat in Miami.

Wraak op Wikileaks?

Dat het letterlijk levensgevaarlijk is mevrouw Clinton tegen je in het harnas te jagen, ervoeren ook de volgende personen. Goede vriend en vertrouweling van Assange Gavin MacFadyen (overleden 27 Oktober 2016) en twee topadvokaten die Assange verdedigden, John Jones (overleden 15 augustus 2016) in Londen en Mike Ratner (overleden 11 mei 2016) in New York sterven allemaal in een periode van 3-4 maanden rond de tijd dat de Clinton emails door Wikileaks zijn gepubliceerd. Mac Fayden en Ratner kregen beiden een aggresieve vorm van kanker en Jones werd voor de trein geduwd.

Er zijn momenteel, naast de beloning van Wikileaks, ook door anderen flinke bedragen uitgeloofd voor diegene die informatie heeft die leidt naar een oplossing van moord op Seth Rich. De politieke belangen zijn enorm. Het totaalbedrag is inmiddels opgelopen tot $ 245.000

Bronnen:

Cassandra de Wit | bron: ellaster.nl

Artikelen van Ella Ster mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/06/06/is-moord-op-seth-rich-dominosteen-anderen-zal-laten-omvallen/
Geplaatst 4 november 2017.

www.ellaster.nl: ‘De bewakers van het controlesysteem ‘de Matrix’…’ door Ella Ster, 8 september 2017.

http://www.ellaster.nl: ‘De bewakers van het controlesysteem ‘de Matrix’…’ door Ella Ster, 8 september 2017.

Er zijn steeds meer signalen dat het controlesysteem ‘de Matrix’ uit elkaar valt en de strijd tussen de bewakers van de Matrix en degenen die échte veranderingen nastreven, intensiveert. Dit artikel is een reflectie op de hevige discussies die momenteel woeden binnen de alternatieve media. Hierbij worden lukraak labels opgeplakt, wordt de ‘waarheid’ verkondigd of ter discussie gesteld en gaat men volledig voorbij aan de essentiële vraag wie er nu wérkelijk een bijdrage levert aan de schepping van de Nieuwe Wereld.

Dit artikel biedt inzicht en een ander perspectief op wat de Matrix in stand houdt. Het heeft in de kern te maken bij wie wij de macht neerleggen, aan wie wij regie geven en waarnaar we energie sturen. De onverschilligheid en passiviteit van de mens, maar ook de destructieve kracht van voortdurende conflicten, houden de Matrix in stand. Tegelijkertijd kan een coöperatieve, creative en pro-actieve kracht bijdragen tot de creatie van de Nieuwe Wereld en een uitweg bieden uit de Matrix.

Wat is de Matrix?

De term ‘Matrix’ wordt in dit artikel gebruikt in de breedste zin van het woord. Het verwijst naar een totalitair controlesysteem dat de mensheid onderdrukt en gevangen houdt. Dit controlesysteem gaat veel verder dan de controle via het financiële systeem, het juridische systeem, het feodale systeem, de media, et cetera. De Matrix beïnvloedt onze perceptie van de realiteit door een Artificiële Intelligentie, een script geschreven door duistere krachten dat ons een beperkte keuzevrijheid biedt. Door manipulatie, misleiding en het toepassen van zwarte magie wordt de vrije wil van de mens beperkt en vervangen door een ‘namaak vrije wil’, waarbij we zogenaamd met zaken instemmen. Bovendien wordt er door de toepassing van allerlei technologieën een vorm van mind-control uitgeoefend, waarbij onze gedachten worden beïnvloed. Dit maakt de Matrix tot een systeem waarbij de geest van (de meeste) mensen is ‘gekaapt’.

De bevrijding uit de Matrix

Steeds meer mensen ontwaken en worden zich bewust van het feit dat ze gevangen zitten in de Matrix. Dit bewustwordingsproces manifesteert zich op allerlei niveaus en is een indivueel proces, waarbij men zich van sommige zaken wel en van andere zaken minder bewust wordt.

Zo is er een groep die zich primair richt op aardse en fysieke zaken en de bewustwording van metafysische zaken ontbeert of zelfs afwijst. Een andere groep is vooral gefocust op spirituele of buitenaardse zaken, maar heeft moeite om zich open te stellen voor duistere, aardse zaken. Maar uiteindelijk zijn de meeste mensen zich ervan bewust dat er zaken niet kloppen en dat de wereld veel beter zou kunnen zijn. De uitdaging waar de mensheid momenteel dan ook voor staat is: hoe komen we hier uit?

Uit eigen kracht uit de Matrix komen

Nu komen we op een aantal wezenlijke punten. Ten eerste erken ik het bestaan van een zeer duistere (onderdrukkende) kracht die veel verder gaat dan de Illuminati, het bancaire systeem en zelfs aardse zaken. Als deze kracht bestaat en een destructieve agenda uitrolt, dan moet er ook een tegenkracht bestaan, omdat er in het universum altijd een balans is; het duister kan immers niet bestaan zonder het licht. Deze tegenbeweging, noem het de vrijheidsbeweging, bestaat dan ook, althans dat is mijn overtuiging. Ik zie daarvan tal van voorbeelden die ik regelmatig via deze blog deel. Op allerlei niveaus, ook binnen de huidige machtsstructuur, zijn er mensen die tegenwicht bieden aan de destructieve agenda van de Cabal en zetten zich actief in om een betere wereld te creëren.

De bewakers van de Matrix ontkennen het bestaan van deze groep vrijheidsstrijders en zien ze (net als álle klokkenluiders, insiders en overlopers) als geheime agenten van de Cabal die té machtig is om te verslaan. Dit is een zeer wezenlijk verschil van opvatting. Ik ben er namelijk van overtuigd dat het controlesysteem, bijvoorbeeld binnen de Illuminati, zó wreed en onderdrukkend is dat, áls er een kans bestaat daaruit te ontsnappen, dit met beide handen wordt aangegrepen. Waarom anders zou men zoveel groteske middelen, zoals chantage, afpersing en bedreiging nodig hebben om de leden binnenboord te houden? De intrinsieke motivatie van de vrijheidsstrijders is vele malen sterker dan de motivatie die wordt gevoed door externe en materiële beloningen binnen het huidige systeem.

Al hebben de bewakers van de matrix verschillende verschijningsvormen, hun signatuur is zeer herkenbaar.

Ten tweede ben ik ervan overtuigd dat de mensheid machtig genoeg is om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Ten derde weet ik dat er meer bestaat dan alleen de aardse en fysieke wereld. Dat is geen geloof of overtuiging, maar een innerlijk weten. Er zijn veel andere mensen die contact hebben met deze andere realiteiten, al durven velen daar nauwelijks voor uit te komen, vanuit een reële angst belachelijk gemaakt te worden. Het is voor mij dan ook volstrekt logisch dat het proces om uit de Matrix te komen, verder reikt dan alleen de fysieke wereld en zich niet beperkt tot aardse zaken. Ten vierde denk ik dat er zowel bewustzijnsverruiming alsook een praktische, aardse aanpak nodig is om de Nieuwe Wereld te creëren.

Dit zijn een aantal wezelijke punten die worden betwist door de bewakers van de Matrix. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, nu het controlesysteem ineen stort, precies deze groep steeds wilder om zich heen slaat. Mensen worden opzettelijk aan het twijfelen gebracht en tegen elkaar uitgespeeld. Al hebben de bewakers van de Matrix verschillende verschijningsvormen, hun signatuur is zeer herkenbaar. Het ultieme doel is om mensen af te leiden van hun eigen kracht, mensen te ontmoedigen in hun individuele proces en te voorkomen dat mensen zich verenigen.

De signatuur van de bewakers van de Matrix

Wie zijn de bewakers van de Matrix en wat is hun signatuur? In onderstaand schema worden de fundamentele verschillen in basishouding uiteengezet, tussen degenen die de Matrix (bewust of onbewust) in stand houden en de groep die zich inzet voor een betere en nieuwe wereld.

Bewakers van de Matrix
Wereldverbeteraars en vrijheidsstrijders
Gericht op destructie.
Gericht op creatie.
Geloven dat machten buiten zichzelf groter en machtiger zijn dan de mensheid, zoals de Cabal of de buitenaardsen.
Geloven in de eigen scheppingskracht. De mens is een machtig, creërend wezen.
Gericht op zichzelf, zien in anderen vooral een bedreiging.
Gericht op samenwerken. Begrijpen de kracht van het collectief.
Dienstbaar aan zichzelf, handelen vanuit egoïstische motieven.
Dienstbaar aan anderen, handelen vanuit altruïstische motieven.
Reageren primair vanuit wantrouwen. Zien in andere mensen en initiatieven vooral bedreiging en bedrog.
Reageren primair vanuit vertrouwen. Geven andere mensen en initiatieven het voordeel van de twijfel.
Eenzijdige focus op het duister (complotten, criminele Cabal, onderdrukking van de mens), óf eenzijdige focus op het licht (spiritualiteit en ascensie), of juist een ontkenning van beide zaken.
Holistische visie, waarbij men zich bewust is van zowel duistere als verlichte zaken en beide aspecten in zichzelf heeft geïntegreerd.
Ondermijnen andere initiatieven en inzichten. “Alleen mijn zienswijze is de échte waarheid, de rest is bedrog.”
Ondersteunen andere inzichten en inititatieven. Beseffen dat ieder zijn eigen rol en proces heeft.
Ontmoedigen om actie te ondernemen. Promoten passiviteit. “Het heeft toch geen zin.” of: “Een kracht buiten mij moet het doen.”
Zijn pro-actief en inspireren anderen om ook actie te ondernemen. “Samen staan we sterk.”
Gebruiken een verwijtende aanspreekvorm. Provoceren en denigreren.
Gebruiken een respectvolle aanspreekvorm. Temperen conflicten en schatten anderen op waarde.
Zijn uit op verdeeldheid en proberen mensen tegen elkaar uit te spelen.
Streven naar harmonie en proberen verbindingen tussen mensen te leggen.
Leggen de focus op verschillen en gebruiken dit als aanleiding om conflicten uit te lokken.
Zijn gericht op verbondenheid en zoeken naar overeenkomsten, ondanks verschil van inzicht.
Geven ondermijnende kritiek, zetten de hakken in het zand, waardoor er geen ruimte is om nader tot elkaar te komen.
Geven onderbouwde kritiek, maar bieden ook ruimte om inzichten bij te stellen.
Geloven in autoriteit. Presenteren zichzelf als autoriteit of schikken zich in een hiërarchisch systeem (van de Illuminati, een religie of de Ascended Masters).
Claimen de eigen soevereiniteit. Niemand is belangrijker dan de ander. Handelen vanuit vrije wil en meningsvrijheid.
Bieden geen oplossing om op eigen kracht uit de Matrix te komen. Of: “anderen moeten het doen,” of “het heeft toch geen zin.”
Zoeken naar innovatieve oplossingen om de mensheid te bevrijden en nieuwe systemen te implementeren. Zijn ervan overtuigd dat we op eigen kracht uit de Matrix kunnen komen.
Zien anderen als de scriptschrijvers van de wereld.
Zien zichzelf als de scriptschrijvers van de nieuwe wereld.

Met elke indeling die je maakt, loop je het risico dat je de dingen als zwart-wit presenteert. In werkelijkheid zullen veel mensen zowel aspecten uit de linker- als rechterkolom in zich dragen. Niemand is helemaal slecht of helemaal goed. Het is nooit een zwart-wit plaatje; iedereen handelt wel eens uit egoïstische motieven of is onterecht sceptisch over andermans idee. Het gaat er vooral om wat de basishouding is en waar iemand de focus legt. De vraag daarbij is: levert een bijdrage bij aan een positieve verandering en de creatie van een nieuwe wereld, of niet?

Stel dat morgen de gehele Cabal verdwijnt en de hele controlestructuur in elkaar dondert; welke mensen leveren dan een waardevolle bijdrage aan het herstel en heropbouw van de nieuwe wereld?

Onbewust de Matrix in stand houden

De meerderheid van de mensen is zich nauwelijks bewust van het bestaan van het allesomvattende controlesysteem van de Matrix. Ze zijn niet geinteresseerd in wat zich achter de schermen afspeelt; de complotten, de valse-vlaggen, de pedonetwerken, enzovoort. Ze weigeren het te onderzoeken en verwerpen het bestaan ervan op voorhand. Door hun onverschilligheid en passieve houding ondersteunen zij de agenda die door de huidige machthebbers wordt uitgerold. Men reageert met: “Ik wil het allemaal niet weten,” of: “Ik wil me er niet mee bezig houden,” en ondertussen laat men zich vaccineren en slikt de nepnieuwsberichten van de mainstream media als zoete koek.

Zonder dat zij zich ervan bewust zijn, zijn zij hierdoor de bewakers van de Matrix. Want de Matrix kan alleen in stand worden gehouden als de meerderheid het ondersteunt. De ‘niet-ontwaakten’ (bij gebrek aan een beter woord) zijn dus waarschijnlijk niet degenen die de Nieuwe Wereld vormgeven. De veranderingen zullen toch echt moeten komen vanuit de groep ‘ontwaakten’.

Veranderingen tegenhouden uit angst voor bedrog

Dan is er uiteraard ook een groep die zich wél bewust is van allerlei verborgen agenda’s, complotten en plannetjes die door de heersende elite worden gesmeed. Velen zijn actief in de Truth Community (waarheidsbeweging) en delen gretig allerlei berichten over deze complotten, valse-vlaggen, de Illuminati, chemtrails, enzovoort.

Maar als er een eenzijdige focus is op de misdaden van de criminele Cabal en op welke wijze deze de mensheid bedriegt, bestaat het risico dat er geen oog is voor oplossingen. Oplossingen die door anderen worden geïnitieerd, zoals nieuwe systemen die worden ingevoerd of klokkenluiders die breken met het oude systeem. Ze worden door sommigen binnen deze groep gezien als een zoveelste vorm van bedrog.

Als het het spirituele aspect niet is geïntegreerd, zullen alle spirituele zaken bij voorbaat worden afgedaan als New Age-onzin en iedereen die zich wel met metafysische aspecten bezig houdt, wordt geridiculiseerd. De paradox is dat, doordát men niet in contact staat met het Hogere Zelf, men juist kwetsbaar is voor manipulatie vanuit dezelfde Matrix die zo vurig wordt bekritiseerd. Sommigen lijken letterlijk door duistere krachten te worden bezeten, waarbij de destructieve kracht steeds meer de boventoon voert.

Hierdoor kan de overtuiging ontstaan dat het controlesysteem niet door mensen kan worden veranderd. Nieuwe ideeën en initiatieven krijgen geen kans en zo wordt de huidige Matrix, bewust of onbewust, bewaakt en in stand gehouden. De bewakers van de Matrix zijn verstrikt geraakt in een oneindige lus van bedrog en zijn hierdoor dermate getraumatiseerd, dat de hoop op een uitweg is verdwenen.

Er mogen dan wel een heleboel mensen wakker zijn, maar hoeveel mensen hebben de capaciteiten om de veranderingen door te voeren, of de verandering te zijn?

THOMAS WILLIAMS, TRUTH, HONOR & INTEGRITY-SHOW VAN 31 AUGUSTUS 2017

De Liefde & Licht gemeenschap

De groep ‘ontwaakten’ aan de andere kant van het spectrum van de Truth Community zou je kunnen omschrijven als de Liefde & Licht gemeenschap. Ze zijn gefocust op spirituele ontwikkeling en metafysische zaken. Ze begrijpen dat alles energie is en materie voortkomt uit bewustzijn. Ze streven naar verlichting en spirituele evolutie. Voor het collectief streven ze naar een liefdevolle, harmonieuze samenleving, in balans met de natuur.

Het zijn vaak hooggevoelige mensen, die vaker dan gemiddeld paranormale of buitenaardse ervaringen hebben. Doordat ze een diep geworteld verlangen naar een betere wereld hebben en het duister verafschuwen, bestaat de kans dat ze deze zaken volledig vermijden en wegstoppen. Ook dat kan een valkuil zijn. Men neemt in dat geval een passieve rol aan, waarbij men het kwaad niet indamt, maar het ontwijkt of zelf ontkent: “Alles is liefde, ik hoef verder niets te doen.”

Ook hier geldt dat als men een eenzijdigefocus heeft en niet bereid is om ook de duistere zaken te integreren, men kwetsbaar wordt voor manipulatie. Deze manipulatie wordt gestuurd vanuit de New Age-beweging, die voortkomt uit dezelfde machthebbers die de Matrix in stand houden. Daarbij wordt gesuggereerd dat er een oplossing van buitenaf komt, bijvoorbeeld een buitenaardse redding of een goddelijke interventie. Er wordt tevens een nieuwe hiërarchie geïntroduceerd, geleid door de ‘opgestegen meesters’ of buitenaardsen. Op geraffineerde wijze worden welwillende mensen zo voorbereid om hun vrije wil en soevereiniteit opnieuw in de uitverkoop te doen om zo een Matrix 2.0 te introduceren.

Vangnetten en afleidingsmaneouvres

Al deze vangnetten zijn gecreëerd om mensen af te leiden van hun eigen kracht. Daar zit naar mijn mening de kern van het probleem. Als we in zo’n vangnet verstrikt raken, wachten we óf op een kracht van buitenaf die ons komt redden, óf we wijzen praktische en innovatieve oplossingen bij voorbaat van de hand.

Als je bedenkt wat de Cabal allemaal uit de kast heeft moeten trekken om de mensheid te onderdrukken, is het naïef om te denken dat we machteloos zijn. Juist uit de reikwijdte en omvang van het controlesysteem zouden we moeten afleiden dat wij mensen blijkbaar hele machtige wezens zijn die in wezen bedreigend zijn voor de heersende macht.

Intussen laten we ons nog verder af leiden door allerlei verdeel-en-heers-spelletjes. In de verhitte discussie rond de geloofwaardigheid van klokkenluiders en waarheidszoekers nemen de verwijten en kleineringen toe, raakt de alternatieve media steeds verder verdeeld en blijft de lezer in vertwijfeling achter. Er moet zeker ruimte zijn voor redelijke en goed onderbouwde kritiek, maar het gaat ook om de basishouding die iemand aanneemt. Vooral de ondermijnende, verwijtende en denigrerende toon zijn een uiting van dualiteit en niet bepaald het toonbeeld van de mens die de Nieuwe Wereld vormgeeft.

De bewakers van de Matrix leveren niet alleen (on)gefundeerde kritiek op specifieke klokkenluiders of waarheidzoekers, maar lijken erop uit om deze he-le-maal kapot te maken. Nieuwe klokkenluiders die ook overwegen uit de school te klappen en te breken met het oude systeem, worden op deze manier ontmoedigd. Het is een geraffineerde tactiek om het oude systeem te behouden.

Degene die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen verbeteren, zijn meestal degene die dat ook daadwerkelijk doen.

We moeten het beste in onszelf naar boven halen

Een andere weg is mogelijk. Je kunt ervoor kiezen om een actieve rol te spelen in de vrijheidsbeweging die wereldwijd op allerlei fronten gaande is. In plaats van kritiek te leveren, problemen aan te wijzen, te denigreren of twijfel te zaaien, is het constructiever om met oplossingen en nieuwe ideeën te komen. Alleen al door het verschuiven van de focus naar de aspecten in de rechterkolom van bovenstaand schema, ontstaat een wereld van verschil. Pas dan leveren mensen écht een waardevolle bijdrage. Iedereen zou zich bij elke actie moeten afvragen of het bijdraagt aan het herstel van de planeet en de bevrijding van de mensheid. Of het verbindingen creëert of juist leidt tot verdeeldheid. Of we de krachten bundelen tegen de Matrix of de kracht tegen elkaar gebruiken.

Wanneer de Cabal niet langer aan de macht is, zal het oplossen van de problemen die zijn ontstaan door de destructieve kracht van de Matrix, al een hele uitdaging zijn. Het herstel van wereldwijde problemen zoals armoede, oorlogsverwoesting, millieuvervuiling en het implementeren van nieuwe systemen vraagt om creativiteit, voorstellingsvermogen en een pro-actieve en coöperatieve houding. Het vereist dat mensen het beste uit zichzelf halen. Alleen díe mensen die bereid zijn dat te doen, zijn de hoop voor de toekomst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/09/08/de-bewakers-van-de-matrix/

www.ellaster.nl: ‘Thomas Williams: Harde consequenties volgen op 9/11 orkaan Irma…’ door Ella Ster, 12 september 2017.http://www.ellaster.nl: ‘Thomas Williams: Harde consequenties volgen op 9/11 orkaan Irma…’ door Ella Ster, 12 september 2017.

 

In deze Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 7 september 2017 door Thomas Williams bespreekt hij diverse onderwerpen zoals de orkaan Irma, die afgelopen weekend over zijn huis raasde. De gecreëerde storm is volgens hem een vorm van weeroorlogsvoering. De storm kan als excuus worden gebruikt om de VN het gebied in te laten trekken.

De audio bevat veel meer informatie dan in onderstaande samenvatting is weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Eerste uur:

Zowel Putin als Trump geloven niet meer in de VN

24:00 Putin gaat niet naar de jaarlijkse bijeenkomst van de VN in New York. Trump zoekt momenteel steun om de organisatie te hervormen. Zowel Putin als Trump lijken niet meer in de VN te geloven.

De aanhouding van Kevin Annett

44:00 Thomas leest een persoonlijk relaas voor van Kevin Annett. In het stuk beschrijft Kevin zijn arrestatie toen hij een aantal jaren geleden vanuit Nederland naar Londen vloog om daar de volgende dag een lezing over kindermisbruik te geven. In de korte tijd dat hij daar vastzat, maakte hij kennis met een absurd repressief systeem, waarbij ouders uit het land worden gezet, terwijl de staat hun kinderen afpakt. De volgende dag is hij het land uitgezet.

Het geeft ook een kijkje achter de schermen, waarmee je als klokkenluider of voorvechter van gerechtigheid wordt geconfronteerd. Het schetst een beeld van hoe standvastig en moedig Kevin met alle weerstand om gaat.

“De afgelopen jaren heb ik van meerdere ‘politiehonden’ geleerd dat, hoe meer ze ons onderdrukken, hoe scherper en sterker sommigen worden. Zoals de scherpe punt van een speer. De criminelen die aan de macht zijn, zijn bang voor ons en halen vanuit angst naar ons uit. Ze weten dat hun tijd erop zit.” [56:00]

Tweede uur:

Destructieve orkaan Irma is oorlogsvoering op Amerikaans strijdtoneel

1:09:00 De orkaan Irma is in alle opzichten anders dan anders. Thomas laat zich niet bang maken en blijft in het gebied. (E*: Hij woont in Kissimmee, vlak onder Orlando, Florida.) Hij denkt dat iemand van ‘buitenaf’ met deze storm aan het rommelen is. Iets produceert het en drijft het voort. Het is als het ware binnenstebuiten gekeerd en sommigen suggereren dat het een portaal is. Thomas vindt dat niet eens zo ver gezocht. Zijn team is vastberaden om uit te vinden wie er verantwoordelijk voor is. Er zullen snel harde consequenties aan worden verbonden. 90% van de bouwwerken op het eiland van Barbudais verwoest. Hij vraagt zich af wat er op dat eiland is verstopt, want hij ziet overeenkomsten met de situatie in Haïti.

Amerika is het finale strijdgebied, op allerlei gebied. Dat heeft te maken met de geschiedenis die duizenden jaren terug gaat. Het is de strijd op financieel gebied, de strijd tussen de facties en het heeft ook consequenties voor de geschiedenis van de landsdelen waarover is gevochten.

Het feit dat veel Amerikanen wapens bezitten en zich met hand en tand zullen verdedigen, heeft ertoe geleid dat de Cabal niet over de Amerikanen heen kon walsen. Dus komen ze met nieuwe methoden: weeroorlogen. De orkaan Harvey is als excuus gebruikt om het schuldplafond te verhogen, zo konden ze door het wetsvoorstel extra geld bemachtigen.

Alle hulptroepen zijn uit Florida weggehaald

1:17:00 Door verschillende gebeurtenissen, zoals de storm Harvey en bosbranden aan de westkust, zijn alle noodtroepen elders verspreid. Er gaan geruchten dat de bosbranden opzettelijk zijn aangestoken. Als gevolg daarvan zijn er in het gebied dat door Irma wordt getroffen, geen noodteams meer over. Thomas denkt dat ze dit opzettelijk hebben gecreëerd, omdat ze in het gebied iets van plan zijn.

De VN heeft in ten minste acht staten in de VS troepen gestationeerd. Waarschijnlijk hoopten ze in Florida vrij spel krijgen, waarbij ze de storm als excuus zouden gebruiken om het gebied in te trekken. Trump heeft daar echter een stokje voor gestoken.

Landen die weigeren het Parijs-akkoord te tekenen, worden getroffen

De Cabal wil chaos veroorzaken, om vervolgens hun vorm van orde te introduceren. Thomas ziet een relatie met het Parijs-akkoord met betrekking tot klimaatverandering, waaruit sommige landen zich hebben teruggetrokken. Die landen worden nu ook geteisterd door allerlei meteorologische rampen, zoals overstromingen. De hele planeet verandert in een ‘weer-shit-storm’. Dit in een poging om landen onder druk te zetten toch het akkoord te tekenen.

Dat akkoord heeft niks met klimaat te maken, maar alles met de grondstoffen die middels dit akkoord in handen komen van de VN. De VN probeert er in de VS een coup door te drukken. De noodtroepen zijn elders ondergebracht, dus met de noodsituatie door Irma, moeten er VN-troepen binnengehaald worden. Dat is tenminste het plan.

Amerika weer getroffen op 9/11

E*: Het idee dat orkanen, tsunami’s en andere meteorologische rampspoeden worden ingezet als een vorm van oorlogsvoering gaat voor sommigen wellicht te ver. Toch zijn er meerdere bronnen die bevestigen dat technologie om stormen te creëren gewoon bestaat. Diverse bronnen bevestigen ook dat de tsunami in Fukushima, Japan op 3/11 is gecreëerd door nucleaire ontploffingen onder water. En is het ‘toeval’ dat orkaan Irma Florida bereikt op 9/11?

Vortex

Harvey Seeding

Twee documenten over weermodificatie-technologie. (Bron: http://2012portal.blogspot.nl)

Militaire invasie in Filipijnen op zoek naar goud

1:31:30 In de Filipijnen was sprake van een militaire invasie. ISIS heeft hier niet alleen gehandeld, maar kreeg hulp van een grote organisatie of een land. De invasie werd bevolen door voormalig president Obama. Men is op zoek naar de goudvoorraden van voormalig president Marcos. Er liggen in die regio meerdere schatten opgeslagen. Men probeert op deze manier de huidige president Duterte af te zetten, om een nieuwe ‘Marcos’ te installeren.

Derde uur:

Relatie tussen Rothschilds en Dragon-groep

Lees verder hele artikel op:

http://www.ellaster.nl/2017/09/12/thomas-williams-harde-consequenties-volgen-op-911-orkaan-irma/