www.ellaster.nl: Kerry Cassidy interviewt Simon Parkes…, 9 februari 2018.

http://www.ellaster.nl: Kerry Cassidy interviewt Simon Parkes…, 9 februari 2018.

Korte samenvatting van een zeer interessant interview door Kerry Cassidy van Simon Parkes. Vanwege hun uitgebreide kennis over buitenaardsen en het geheime ruimtevaartprogramma gaan ze direct de diepte in over deze, maar ook meer aardse onderwerpen. Het interview zelf is een absolute aanrader en bevat meer informatie dan in de samenvatting is weergegeven.

Globale tijdsaanduiding in de video aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Rol van Trump

11:00 Trump is volgens Simon Parkes de juiste man, op het juiste moment, op de juiste plaats. Hij heeft nooit gezegd dat Trump een goede man is, maar denkt wel dat zijn doel is positieve veranderingen tot stand te brengen. Vanwege zijn rijkdom heeft hij een onafhankelijke positie en kan niet gechanteerd of omgekocht worden. Daardoor is hij voor het establishment oncontroleerbaar.

Massa-arrestaties van de Cabal

Simon heeft uit bepaalde bronnen begrepen dat bepaalde Cabal-leden onder huisarrest staan, Ze hebben daarbij nog wel een behoorlijke vrijheid. Hij gelooft zelf niet de GPS-zender die door een orthopedische laars wordt verbloemd. Er is namelijk al lang technologie beschikbaar waarbij men mensen volledig kan volgen met een chip zo groot als de kop van een lucifer. Ook de geruchten dat bepaalde Cabal-leden gevangen zitten op Guatanomo Bay kan hij noch bevestigen, noch ontkennen. Later in het interview gaat hij dieper in op de verwachte arrestatie van Hillary Clinton.

Artificiële Intelligentie is de grootste bedreiging op aarde

13:00 Artificiële Intelligentie (AI) is de grootste bedreiging op deze planeet. Op de tweede plaats staan de de Satanisten. Hij noemt hen de gekken.

Simon spreekt ook over cryptovaluta. Dit hangt samen met het 5G-netwerk. Er wordt momenteel in Noorwegen een 5G-experiment uitgevoerd, waarbij de Noren als proefkonijn dienen.

Cryptovaluta heeft te maken met zwarte magie die is verbonden aan geld. Men wil deze geldvloek in stand houden. Een AI of een G5-netwerk kan deze magie alleen vasthouden wanneer het is verbonden is met een bepaalde geldvorm, vandaar de focus op crypto-currencies. Simon Parkes noemt dit het Paard van Troje en herkent de enorme druk die gepaard gaat met het uitrollen van deze illustere agenda.

21:00 Simon noemt de kwaadaardige AI een ‘virus’. (E*: wellicht spreekt hij over hetzelfde virus, dat door Tanaath het fractaal virus wordt genoemd ). Deze is van Draconische oorsprong, maar niet per definitie door hen gemaakt. Het virus is hier via hun ruimteschip terecht gekomen. AI hoeft niet kwaadaardig te zijn en kan alleen kwaadaardig en gevaarlijk worden wanneer het onderdeel wordt van een netwerk.

Waarom Trump zijn pijlen richt op elite pedonetwerken

29:00 Het terugdringen van pedofilie (en het neerhalen van pedonetwerken – red.) zal volgens Simon het komende jaar of komende twee jaar steeds meer overwicht verkrijgen. Hij neemt er geen genoegen mee dat alleen de middenlaag wordt aangeklaagd en vindt het belangrijk dat juist de betrokkenheid van de elite aan het licht komt.

Hij ziet de strijd van Trump tegen de pedofielen als een militaire beslissing. In een militaire strijd heeft men de grootste kans om de strijd te winnen, als men zich slechts op één brandhaard focust. De grootste bedreiging voor Trump’s presidentschap zijn de Satanisten. Deze groep heeft al minstens drie pogingen ondernomen om hem te vermoorden. Daarom richt hij daarop zijn pijlen.

Het belang van Brexit

33:00 Naast de Verenigde Staten speelt ook Groot Britannië een belangrijke rol in de aardse veranderingen. De Brexit was een belangrijke paradigmaverandering, waarbij het volk, tegen het advies van het establishment in, toch vóór stemde. Het niet opvolgen van de ‘bevelen van de meester’ zoals Simon dit uitdrukt, is een duidelijk signaal dat het establishment niet op de oude weg kan blijven doorgaan en de wil van het volk kan blijven negeren.

Het gevecht om de Tempelberg

37:00 De beslissing van Trump om Jeruzalem uit te roepen als hoofdstad is een duidelijk signaal dat hij niet gecontroleerd wordt door de Satanische, pedofiele kliek. Hij durft er tegenin te gaan. Het feit dat de VN zijn besluit niet steunt, is volgens Simon veelzeggend. Voorheen was het één kliek die het onderling met elkaar eens was, maar nu niet meer.

De Tempelberg in Jeruzalem is voor meerdere groepen een belangrijke plek. Met betrekking tot de Dome of the Rock is er een profetie dat daar iets zal plaatsvinden of door er doorheen zal gaan. Het zal in nog dit of volgend jaar plaatsvinden. Verschillende groepen vechten om deze lokatie, vanwege de potentiële energie die er vanuit zal komen.

E*: Ongeveer een jaar geleden had ik zelf een markante droom met een boodschap die luidde: “De sleutel tot alles bevindt zich onder de Tempelberg.” Ik zag in mijn droom een tekening met een dwarsdoorsnede van een tempel, waarbij er zich onder de grond iets belangrijks bevond. Belangrijk voor de mensheid en bevrijding van de planeet.

Intussen is er een beweging gaande waarbij Israeliërs terugkeren naar hun oorspronkelijke thuisland Khazarië, het huidige Oekraïne. Daarmee lijkt Israël zijn bestaansrecht te verliezen. Israël zal hierdoor een interessante plek worden. Trump is daarbij volgens Simon geen sleutelfiguur, maar Rusland, China en een aantal andere Aziatische landen wel. Dat heeft te maken met het goud van Koning Solomon en de White Dragon Society.

Financiële neergang op de markt

46:00 Simon benadrukt dat de keldering van de aandelenmarkt van afgelopen week heel ernstig was en een voorbode van een daling op de markt. Zwarte projecten, zoals het geheime ruimtevaartprogramma en MK Ultra-programma, worden door middel van, onder andere, de aandelenhandel gefinancierd. Op die manier zijn de geldstromen namelijk niet te controleren. Simon is er zeker van dat mensen geschokt zijn wanneer ze zich realiseren wat er precies binnen die zwarte projecten is gefinancierd en om welke bedragen het gaat. Met dit geld kunnen de werkeloosheid, armoede en alle economische problemen in een jaar tijd worden opgelost.

Vooruitgang van mensen wordt tegengehouden

1:02:00 De Cabal zal alles doen wat binnen de mogelijkheden ligt, om hun neergang uit te stellen. Ze rommelen met de tijdlijnen om bepaalde dingen te laten ’ontsporen’. Volgens Simon zitten we op dit moment hoe dan ook op een positieve tijdlijn. We worden echter wel opzettelijk geremd in onze evolutie.

Berechting van Hillary Clinton

1:03:00 Hillary kan niet berecht worden zonder ook Bill Clinton aan te pakken. Simon: “Bill heeft sterke banden met iets ongebruikelijks.” Hij benadrukt dat 75% in de VS Hillary achter de tralies willen hebben. Men kan echter niet het risico lopen dat er in de VS een bepaalde ‘vuile bom’ tot ontploffing komt, omdat zij aan bepaalde sleutelfiguren is verbonden. Het uitstel van hun arrestatie heeft te maken met het neerhalen van het netwerk, voordat bepaalde sleutelfiguren worden opgepakt.

De buitenaardse agenda

1:08:00 Volgens Simon is Trump volledig op de hoogte van de zwarte projecten, buitenaardsen en UFO’s. Hoewel hij open staat voor dit onderwerp, heeft het niet zijn hoogste prioriteit.

1:10:00 De AI is een virus en tevens de vijand van de Draco’s en veel andere buitenaardse beschavingen. Simon zegt dat er om die reden een ‘firewall’ om de aarde is aangebracht. De aarde is besmet en andere vriendelijke beschavingen willen voorkomen dat het virus zich verspreid. (E*: Zou deze firewall niet een andere naam voor de Veil kunnen zijn?) De belangstelling vanuit galactische federaties heeft volgens Simon minder te maken met hun interesse in de mensheid, maar meer met het AI-virus.

1:21:00 Chemtrails hebben volgens Simon vooral te maken met het blokkeren van zonlicht en het tegenhouden van hogere energieën die ons helpen met evolueren.

Richt je op de positieve bijdrage van anderen

1:27:00 Kerry sluit af met te benadrukken dat er binnen de waarheidsbeweging allerlei beschuldigingen naar anderen worden geuit, maar dat het belangrijk is om je vooral te richten op de positieve dingen die iemand heeft bijgedragen. “Misschien kun je je oordeel uitstellen, naar je hartgebied gaan en proberen te begrijpen welke goede dingen deze mensen doen. Het publiekelijk aanvallen van deze mensen, zoals wereldwijd gebeurt, is niet de manier om mee door te gaan. (…) Het is beter om vanuit je hart te handelen en meer licht in deze wereld te brengen, want mensen dragen nog (te) veel duister in zich mee.”

E*: Ik sluit me hier helemaal bij aan.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron en reageren: http://www.ellaster.nl/2018/02/09/kerry-cassidy-interviewt-simon-parkes/
Geplaatst 10 februari 2018
Advertenties

Arrestaties pedofielen in volle gang en Cabal slaat op de vlucht, door Ella Ster, 7 januari 2018.

Arrestaties pedofielen in volle gang en Cabal slaat op de vlucht, door Ella Ster, 7 januari 2018.

Waarom zijn er stroom- en computerstoringen op de Amerikaanse vliegvelden? Waarom keren talloze internationale vluchten halverwege terug naar de VS? Wat hebben de tientallen ‘geblokkeerde’ vluchten naar Guantanomo Bay te betekenen? Het kan te maken hebben met de 10.000 verzegelde aanklachten en arrestaties die nu grotendeels achter de schermen plaatsvinden. Volgens Liz Crokin zijn er in 2017 ruim 10.000 pedofielen gearresteerd sinds er een nieuwe wind waait in Washington DC.

Januari 2018 is door Trump uitgeroepen als de maand van ‘Preventie van Slavernij en Mensenhandel’. Deze proclamatie, werd een week nadat Trump de Executive Order tegen corruptie en mensenrechtenschendingen tekende, geplaatst op de website van het Witte Huis. Jaren voor zijn presidentschap heeft Trump al aangegeven dat hij de strijd tegen pedofielen en kinderhandel wil aangaan en hij heeft sinds zijn aantreden de daad bij het woord gevoegd.

Volgens Liz Crokin — een onderzoeksjournaliste die zich in dit onderwerp heeft vastgebeten — zijn er alleen al in de eerste paar maanden van zijn presidentschap duizenden pedofielen gearresteerd. Terwijl pedofielen in de afgelopen decennia op bescherming van hogerhand konden rekenen, worden ze vanaf begin 2017 in grote getale opgespoord, Jeff Sessions, die hij in juni 2017 aan wetshandhavers toelichtte.

Pedofielen opereren in internationale netwerken

Liz Crokin (video hieronder) is van mening dat het een internationale operatie is. Het is haar opgevallen dat, wanneer Trump contact heeft met een buitenlandse politicus, vaak snel daarna een grootschalige arrestatie van een pedonetwerk in dat land plaatsvindt. Liz maakt de inschatting dat er in de VS het afgelopen jaar tussen de 10.000 en 15.000 arrestaties hebben plaatsgevonden, maar wacht nog op officiële cijfers. Dit is wellicht inclusief de arrestaties van de beruchte MS13-bendeleden, die overigens een belangrijke rol spelen in het ‘vuile’ werk van satanische netwerken. Ze zijn ook nauw betrokken bij kindersmokkel vanuit Midden-Amerika en binnen de VS.

Er circuleert een lijst van 9,294 verzegelde aanklachten, een ongebruikelijk hoog aantal. Dit zal allerhande misdrijven betreffen, maar aangezien ze verzegeld blijven gaat het óf om prominente personen, óf om leden van een crimineel netwerk. Dát er iets aan de hand is en de paniek bij de pedofielen en corrupte elite toeslaat, blijkt ook uit allerlei bizarre gebeurtenissen binnen het vliegverkeer. Verschillende vluchten van onder andere Delta Airlines, zijn de afgelopen week halverwege teruggekeerd. Volgens Jordan Sather is Delta Airlines de enige vliegmaatschappij met een officieel beleid om zich in te spannen tegen mensenhandel. Een vlucht van All Nippon Airways naar Japan was al halverwege en keerde na vier uur weer terug naar Los Angeles. Dit is zeer ongebruikelijk en Liz Crokin vermoedt dat er een opsporingsbevel is geweest naar één of meerdere personen die zich in het vliegtuig bevonden.

Merkwaardige gebeurtenissen in het vliegverkeer

Met Trump’s Executive Order, die als een oorlogsverklaring aan pedofielen en mensensmokkelaars kan worden gezien, is het niet ondenkbaar dat de schuldigen op de vlucht slaan. Er gebeuren vreemde dingen: internationale vluchten keren halverwege terug naar de VS; er zijn allerlei ongemarkeerde vluchten richting Guatanomo Bay; er is een stroomstoring op Atlanta Airport die ruim 10 uur aanhoudt; en er zijn computerstoringen in het paspoortcontrolesysteem. Het lijkt erop dat criminelen, die nog snel per vliegtuig het land uit willen vluchten, op de luchthavens worden tegengehouden. De ‘computerstoring’ op 1 januari 2018 in het Customs & Border Patrol system (voor internationale vluchten) op de Amerikaanse luchthavens kan in dit daglicht worden gezien.

Blocked_flights_to_GITMO_tweet

DSJkqVpUEAAbSiV.jpg-large

Flights_to_GITMO_tweet

4798425000000578-5214895-image-a-2_1514384459194

Er zijn rond kerst en oud en nieuw talloze vluchten met geblokeerd vluchtnummer op weg naar Guatanomo Bay gesignaleerd. De radar van flightradar24 werkte toen niet rond Cuba. Diverse andere internationale vluchten moesten halverwege terugkeren naar de VS.

Hollywoodsterren worden massaal ontmaskerd

Naar aanleiding van de anomalieën rond de vlucht vanuit Los Angeles naar Japan kwam Liz op het spoor van Chrissy Teigen en haar man John Legend die in dat vliegtuig zaten. Ze heeft deze Hollywoodsterren geconfronteerd met de door hen gebruikte Illuminati- en Pizzagate-symboliek. Er ontstond een rel op Twitter, waarover zelfs door de internationale pers werd bericht.

Op basis van eerdere Tweets door Chrissy Teigen — met grapjes over pedofilie en verwijzingen naar Pizzagate en satanisch ritueel misbruik — ontstaat de vraag welke rol dit paar in dit alles speelt. Een uitnodiging van John Legend voor een ‘intieme performance’ met Hollywoodsterren en Marina Abramović — de kunstenares die satanische rituelen met lichaamsvloeistoffen tot kunst heeft verklaard — doen inderdaad de wenkbrauwen fronsen.

John Legend

Marina Abramović

marina Abramovic & john podesta & lady gaga

a1

abramovic2

John Legend’s uitnodiging voor een ‘intieme performance’ met onder andere kunstenares Marina Abramović

Volgens Liz Crokin is er in Hollywood een epidemie van pedofilie en worden sterren niet alleen zelf misbruikt, maar ook vaak gebruikt in de elite netwerken die ermee zijn verweven. Na de moord op Playboyoprichter Hugh Hefner, en beschuldigingen van seksueel misbruik van kinderen door Harvey Weinstein en Kevin Spacey lijkt inmiddels heel Hollywood uit de school te klappen. Zoals Mel Gibson het plastisch samenvatte: “Hollywood is een ‘hol van parasieten’ die ‘zich tegoed doen aan het bloed van kinderen’.”

Laptop Anthony Weiner bevat bewijs dat Hillary pedofiel is

Pedogate beperkt zich echter niet tot Hollywood, want pedonetwerken zijn ook verweven met de politieke top in Washington DC. Hillary Clinton ontkent dat ze iets te maken heeft met de beruchte dat er een video is opgedoken van Hillary Clinton waarin ze seks heeft met een kind. Deze zou afkomstig zijn van de beruchte laptop van Anthony Weiner, die inmiddels vastzit vanwege het uitlokken van seks met een minderjarige. Weiner’s ex-vrouw Huma Abedin, die ervan wordt verdacht een Saoedische spion te zijn, werd onlangs gesignaleerd met een ‘object’ onder haar broek dat verdacht veel weg heeft van een elektronische enkelband.

Ook Hillary lijkt een dergelijke enkelband te dragen. Hij werd zichtbaar, toen ze haar ‘orthopedische laars’ niet meer droeg. Het bevestigt de geruchten dat prominente Cabal-leden na hun arrestatie een deal hebben gesloten en daardoor tijdelijk op vrije voeten blijven. De arrestatie van Hillary kan door de mainstream media worden uitgelegd als een dictatoriale neiging van Trump om zijn politieke tegenstanders uit het veld te ruimen. Ik kan geen andere reden bedenken waarom ze nog niet in hechtenis is genomen.

Huma Abedin gesignaleerd met enkelmonitor?

Zit er een zender in de laars van Huma Abedin?

Hillary met ‘object’ onder broekspijp

Huma Abadin en Hillary gezien met object dat lijkt op elektronische enkelband.

Fake news als wapen

De mainstream media doet er alles aan om de aandacht af te leiden van het onderwerp ‘Pedogate’. De afgekondigde noodtoestand en ingrijpende Executive Order zijn voor de grote Nederlandse kranten blijkbaar niet nieuwswaardig genoeg om erover te publiceren. Pizzagate wordt steevast gepresenteerd als fake news en is zogenaamd debunked(het ontmaskeren en ontkrachtten van een claim – red.). “Niemand heeft het debunked. Hoezo debunked?” roept Liz Crokin verontwaardigd. “Als mensen zeggen dat het debunked is, dan is dat een leugen.”

Volgens Liz blijven nog veel te veel vragen onbeantwoord. Waarom verlekkerden politici zich zo op eenvoudig Italiaans eten, dat ze op een ‘snoepreisje’ zouden verorberen, zoals bleek uit de Podesta-emails? En waarom liet Obama voor $ 65.000 dollar aan pizza’s en hot-dogs voor een feestje op het Witte Huis ‘invliegen’? Deze emails die eind 2016 naar Wikileaks zijn gelekt, bevatten talloze code-woorden, die letterlijk nergens op slaan, totdat je weet dat de genoemde etenswaren allerlei perversiteiten vertegenwoordigen.

Gelekte email waaruit blijkt dat Obama voor $65.000 dollar aan ‘hotdogs’ en ‘pizza’s’ had besteld.

Pizzagate pedo-taal

Code-woorden in Podesta-emails slaan nergens op totdat de perverse betekenis duidelijk wordt

Foto gedeeld in netwerk van Comet Ping Pong Pizza

Intussen worden er opzettelijk valse berichten verspreid, met als doel het onderwerp ‘elite pedonetwerken’ te ontkrachten. Zo verscheen er op de Russische website Fort Russ een artikel dat de Saoedische prinses in een interview met Le Monde vertelde over grootschalige kinderhandel en seksslavernij met kinderen aan het Saoedische hof. Le Monde heeft inmiddels een bericht geplaatst dat dit interview nooit heeft plaatsgevonden. Bij de lezers van de mainstream media, die doorgaans zelf niet op onderzoek uit gaan, wordt hiermee het zaadje gepland dat andere berichten over grootschalige pedonetwerken dan wellicht ook niet kloppen.

Diegenen die zich wel in het onderwerp verdiepen, weten dat het helaas een écht en wijd verspreid probleem is. Zoals Liz Crokin zegt: “De wereld wordt geregeerd door elite pedofielen!” Mensenhandel, pedonetwerken en allerlei mensenrechtenschendingen zijn nauw verweven met de huidige criminele en psychopathische elite. Wat ons betreft mag heel 2018 in het teken staan van preventieve maatregelen hiertegen. Wordt vervolgd…

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2018/01/07/arrestaties-pedofielen-in-volle-gang-en-cabal-slaat-op-de-vlucht/
Geplaatst 10 januari 2018

Thomas Williams: Trump roept noodtoestand uit; deze Executive Order zal alles veranderen…

http://www.ellaster.nl: Thomas Williams: Trump roept noodtoestand uit; deze Executive Order zal alles veranderen, 29 december 2017.

In deze radioshow spreekt Thomas over de Executive Order die president Trump heeft uitgevaardigd in de strijd tegen corruptie en mensenhandel. De bankrekeningen van de schuldigen zullen worden geconfisqueerd en gebruikt om het overheidsbudget aan te vullen. Hieronder een samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 21 december 2017 door Thomas Williams.

Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Presidentieel besluit: beslaglegging eigendom Cabal

9:10 Thomas begint de radioshow met: “Je zult je deze dag (21 december 2017) herinneren. Het leven zal vanaf vandaag nooit meer hetzelfde zijn.”

1:02:00 21 december 2017 was een belangrijke datum omdat het overheidsbudget opnieuw moest worden vastgesteld. Ondanks de torenhoge, nationale schuld van 20 biljoen dollar, moet men geld beschikbaar stellen voor de overheidsuitgaves. De vaststelling van het jaarbudget (E*: en dreigende faillissement – red.) is opnieuw opgeschoven naar half januari, maar Thomas voegt toe: “Deze keer zal het anders zijn. Na alles wat ik erover gehoord heb, zal het niet zijn zoals eerdere pogingen. Het vooruitschuiven was een poging van de ‘malloten’ ofwel de Rothschilds, om de RV te implementeren. Onze mensen wachten niet meer op RV’s. Daarom zeg ik: «het leven zal veranderen.». En dit is waarom…”

Op 21 december 2017 heeft Donald Trump de noodtoestand uitgeroepen en een belangrijk presidentieel besluit getekend: “Executive Order inzake het blokkeren van eigendom van personen betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie.”

De Executive Order in een notendop:

E*: President Trump schrijft op 21 december 2017: “Ik verklaar hierbij dat ik de bijgevoegde Executive Order, waarin een nationale noodsituatie wordt afgekondigd, heb afgegeven met betrekking tot de ongewone en buitengewone bedreiging van de nationale veiligheid.” Hiermee kan zijn regering de bankrekeningen bevriezen van iedereen die betrokken is bij ernstige mensenrechtenschendingen. Dat geldt ook voor iedereen die zich schuldig maakt aan welke vorm van corruptie dan ook, die de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen bedreigt. Dit omvat politici (zowel landelijke- als staatspolitici), huidige of voormalige overheidsfunctionarissen, organisaties, of personen die namens, of in het belang van een dergelijke entiteit optreden.

Met dit presidentieel besluit is men niet alleen bevoegd om alle bezittingen van de aangewezen schuldigen te confisqueren, maar het verbiedt tevens alle vorm van steun aan deze personen. Het heeft betrekking op personen en organisaties die zich schuldig maken aan welke vorm van mensenrechtenschendingen dan ook. Denk aan pedonetwerken, mensenhandel, orgaanhandel, slavernij, satanisch ritueel misbruik, MK-Ultra, chemtrails, vaccinatieschade, et cetera.

Het heeft betrekking op personen en organisaties die zich schuldig maken aan elke vorm van corruptie, die de nationale stabiliteit bedreigt, zoals:

  • het verduisteren van staatskapitaal;
  • het onteigenen van land of ander privébezit t.b.v. persoonlijk gewin;
  • fraude met betrekking tot overheidscontracten;
  • fraude met betrekking tot winning van grondstoffen;
  • omkoping van bijvoorbeeld politici.

Buitenlanders die zich schuldig maken aan de omschreven misdrijven, wordt toegang tot de VS ontzegd.

Het is verboden donaties en steun te geven aan personen wiens eigendommen en rekeningen zijn geblokkeerd. Het is niet toegestaanom deze verbodsbepalingen te ontwijken of vermijden (men kan hiervoor strafrechtelijk worden vervolgd).

Thomas leest de belangrijkste punten uit de Executive Order voor en geeft hier en daar toelichting.

Executive Order inzake het blokkeren van eigendom van personen betrokken bij ernstige mensenrechtenschendingen of corruptie.

1:03:30 “Door de autoriteit die mij als president is toegekend door de grondwet en de wetten van de Verenigde Staten van Amerika, inclusief de ‘Internationale Noodwetgeving voor economische machten’ (…)

Ik, DONALD J. TRUMP, President van de Verenigde Staten van Amerika, vind dat de prevalentie en de ernst van mensenrechtenschendingen en corruptie die de oorzaak zijn, in zijn geheel of gedeeltelijk, buiten de VS, zoals deze gepleegd of bestuurd zijn door de personen zoals die zijn opgenomen in de bijlage bij deze beschikking, een dergelijke reikwijdte en ernst hebben bereikt dat zij de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen bedreigen. Mensenrechtenschendingen en corruptie ondermijnen de waarden die een essentiële basis vormen voor stabiele, veilige en functionerende samenlevingen; ze hebben een verwoestende impact op individuen; verzwakken de democratische instituten; degraderen de rechtsstaat; zorgen voor voortdurende, gewelddadige conflicten; faciliteren de activiteiten van gevaarlijke personen; en ondermijnen de economische markten. De Verenigde Staten wil tastbare en significante gevolgen opleggen aan degenen die ernstige mensenrechtenschendingen plegen, of zich bezig houden met corruptie, en wil het financiële systeem van de Verenigde Staten beschermen tegen misbruik door dezelfde personen.”

Thomas voegt toe dat het land al lange tijd op krediet leeft omdat de Rothschilds alle fondsen hebben gestolen, 20 biljoen in totaal. Deze Executive Order is hiervan een gevolg.

“Ik stel daarom vast dat ernstig misbruik van mensenrechten en corruptie overal ter wereld een ongewone en buitengewone bedreiging vormt voor de nationale veiligheid, het buitenlands beleid en de economie van de Verenigde Staten, en ik verklaar hierbij een nationale noodsituatie om die dreiging het hoofd te bieden.

Ik besluit en beveel hierbij om:

Sectie 1. (a) Alle eigendommen en belangen in eigendommen die zich in de Verenigde Staten bevinden, die hierna in de Verenigde Staten komen, of die in het bezit zijn of hierna in het bezit of onder de controle komen van een persoon uit de Verenigde Staten wordt geblokkeerd en mag niet worden overgedragen, betaald, geëxporteerd, ingetrokken of anderszins worden verhandeld:”

Dan volgt er een hele lijst bepalingen om welke personen het gaat en wie en hoe dit wordt vastgesteld.

Volgens Thomas zullen namen aan deze lijst (bijlage) toegevoegd worden. De bepaling voorkomt dat geld aan andere stichtingen wordt overgeheveld of witgewassen.

Lees hier de volledige vertaling van de bepalingen t/m sectie 8

E*: De vaststelling van het jaarlijkse bestedingsbudget is uitgesteld tot 19 januari 2018. Met de staatsschuld van 20 biljoen dollar die de regering Trump van de voorgaande regeringen heeft geërfd, is het vaststellen van het jaarlijkse overheidsbudget steeds weer een spannende onderneming. Als er onvoldoende fondsen beschikbaar zijn, dreigt sluiting van de overheid. Het gevolg zou zijn dat alle uitkeringen en salarissen van ambtenaren en het leger, niet langer kunnen worden uitbetaald.

Met de nieuwe Executive Order kunnen de fondsen van criminele organisaties en personen worden geconfisqueerd. Dat betekent dat al het (belasting)geld dat verduisterd, weggesluisd of verkregen is door criminele praktijken, in beslag kan worden genomen. Dit zal een enorme aanvulling zijn op de staatskas en het begrotingsprobleem grotendeels oplossen. Deze maatregel draait tevens de geldkraan voor de Cabal verder dicht.

Op dit moment worden er in de bijlage nog maar 13 buitenlandse personen genoemd, maar velen hebben directe banden met de Clintons, de Clinton Foundation en hun compagnons. Met het lopend onderzoek naar de fraude met betrekking tot Uranium One, de Clinton Foundation, de DNC en de Podesta Group, ligt het in de lijn der verwachtingen, dat ook zij en hun compagnons aan deze lijst worden toegevoegd.

Deze Executive Order is niet per toeval op de meest duistere dagvan het jaar gepubliceerd. Het markeert het einde van duistere tijden en het moment dat de ondergang van de Deep State een feit is geworden.

1:20:00 Thomas: “Iedereen die betrokken is bij corruptie — en we kennen de namen van de malloten — en mensenrechtenschendingen, zullen vanaf vandaag (21 december 2017 – red.) juridisch kunnen worden vervolgd.”

2:04:00 “Met de Executive Order van 21-12-2017 lijkt de wil er te zijn om de massa-arrestaties uit te voeren, maar totdat we hiervan de bewijzen zien, kunnen we niks beloven.”

Andere onderwerpen:

Mysterieuze vlucht vanuit Atlanta Airport

54:00 Het incident in Atlanta waarbij het vliegveld ruim 10 uur geen stroom had en alle vluchten werden gestaakt, was een test om te kijken hoe chaos uitpakt. Dit is er één uit een serie van events die de mallotenhebben gepland in de VS. Men kijkt wat er tijdens een dergelijke stroomstoring gebeurt, wat er verplaatst of gedaan kan worden. Dit was een test.

Lees verder op

http://www.ellaster.nl/2017/12/29/thomas-williams-trump-roept-noodtoestand-uit-executive-order/

Geplaatst 29 december 2017

Wat vieren we eigenlijk écht met Kerstmis? door Ella Ster, 24 december 2017.

Wat vieren we eigenlijk écht met Kerstmis? door Ella Ster, 24 december 2017.


Kerstmis wordt door velen gezien als een Christelijk feest, maar de herkomst gaat veel verder terug en heeft van oorsprong niks met Christendom te maken. De meeste feestdagen vallen samen met hemelse cycli. Deze cycli werden door onze voorouders al duizenden jaren gevierd, lang voordat Christus geboren was. Het kerstverhaal is in wezen gebaseerd op de winterzonnewende (zonnestilstand) en de ‘geboorte’ van het licht.

De zon komt elke dag op een iets ander punt aan de horizon op. Als je de zonsopkomst aan de horizon zou weergeven in een grafiek komt de zon tijdens de zomerzonnewende (de langste dag van het jaar) aan het uiterste linkerpunt aan de horizon op. De zon zal nooit voorbij dit punt opkomen. Vervolgens komt de zon vanaf 21 juni (zomerwende) elke dag op een ander punt op, steeds een stukje verder naar rechts ten opzichte van het uiterste linkerpunt tijdens de zomerwende. Totdat het einde van deze cyclus is bereikt en de zon aan het uiterste rechterpunt van de horizon opkomt. Dit is de winterwende op 21 december.

21 december is op het noordelijk halfrond de kortste dag van het jaar. De zon staat het laagste aan de hemel en geeft die dag het minste licht. De zon komt in de dagen vanaf de 21e zelfs niet eens helemaal boven de horizon uit (afhankelijk waar op het noordelijk halfrond men zich op dat moment bevindt). Door de koude en donkere dagen en het afsterven van de gewassen symboliseert deze periode van het jaar het proces van de dood. Terwijl de zon in de voorgaande dagen steeds op een ander punt opkomt, lijkt de zon na de 21e ‘stil’ te staan, waarbij de positie van zonsopkomst onveranderd lijkt.

De zonnestilstand en wedergeboorte van de zon. De drie ‘koningen’ aan de nachtelijke hemel en de zon die op 21 december ‘sterft’ aan het kruis.

De winterwende wordt in het Engels Winter Solstice genoemd, afgeleid van het Latijnse solstitium wat zonnestilstandbetekent. In de poolcirkel is de zon op 21 december niet eens zichtbaar, wat resulteert in 24 uur duister. De zo(o)n lijkt gestorven te zijn. Tijdens de nacht staat op die datum de constellatie van het zuidelijke kruis zichtbaar aan de hemel. De zo(o)n ‘sterft’ dus op de 21e aan het kruis.

De ‘statische’ positie van de zonsopkomst duurt 3 dagen: 22, 23 en 24 december. Op 25 december komt de zon weer boven de horizon uit en begint weer links van het uiterste rechterpunt op te komen. De zo(o)n stijgt op de 25e naar de hemel. De dagen worden weer langer en lichter. Het licht, de zo(on), lijkt opnieuw geboren te zijn. Tijdens de winterwende staat de ster Sirius uit het oosten hoog aan de hemel, in één lijn met de 3 koningen, sterren van de riem van Orion. De zo(o)n wordt dus bezocht door de 3 wijzen uit het oosten. Het verhaal rond Kerst en Pasen vertoont opvallend veel gelijkenissen met de winterwende (zonnestilstand) en de ‘geboorte’ van de zon, ofwel het licht.

De overeenkomsten tussen het Christusverhaal van geboorte en dood en de winterwende wordt in dit korte filmpje uitgelegd.

De geboortedag van Christus is onbekend

Er is sowieso controverse over de geboortedag van Christus. Pas in het jaar 221 na de jaartelling besloot de tot Christendom bekeerde Romein Julius Africanus om de geboorte van Christus op 25 december te vieren. Deze datum viel ‘toevallig’ samen met de viering van de winterzonnewende waarbij de zo(o)n sterft aan het (zuidelijk) kruis en op 25 december weer opnieuw geboren wordt. Uit vele geschriften blijkt dat veel grote godsdienstige figuren door de tijd heen ‘geboren’ werden tijdens het zonne-stilstandpunt in de winter. Deze hebben als overeenkomst dat ze allemaal in de lente opstijgen naar de hemel, als symbool van de overwinning op de dood.

Waarom we verschillende seizoenen hebben

In deze korte animatiefilm (6 minuten) wordt heel helder uitgelegd waarom de zon in de verschillende seizoenen in een andere hoek op aarde schijnt. Het heeft te maken met de aardas die in een hoek van 23,5° gekanteld is. Door deze kanteling schijnt de zon in de winter onder een schuinere hoek op het noordelijk (of zuidelijk) halfrond waardoor de zon laag staat. In de zomer wanneer de zon hoog aan de hemel staat en vanuit een andere hoek op het halfrond schijnt, wordt het daarom warmer. Als het winter is in het noordelijk halfrond, is het zomer in het zuidelijk halfrond.

Tijdens de lente en herfst equinox staat de zon in een 90° hoek ten opzichte van de evenaar. De dag en nacht is op die momenten overal ter wereld precies even lang, oftewel 12 uur. Vanaf de herfst equinox worden de dagen steeds korter. Hoe noordelijker je gaat, hoe korter de dagen zijn. In het noordpoolgebied wordt het in de winter op bepaalde dagen zelfs helemaal niet licht. In de zomer daarentegen wordt het er niet meer donker. Ook deze animatiefilm (9 minuten) visualiseert heel duidelijk waarom dit zo is.

Zonneverering door oude culturen

Al duizenden jaren wordt in vele culturen op het noordelijk halfrond de winterwende als feest gevierd. Dit solstitium bepaalt het moment waarop het licht na een periode van duisternis als het ware terugkeert en de dagen langzaamaan langer worden. Daarom ging het feest rond de winterwende veelal gepaard met het maken van veel licht in allerlei verschijningsvormen, met: kaarsen, vreugdevuren en lampjes. Dit licht symboliseert niet alleen het licht van het belangrijkste hemellichaam, maar ook het leven zelf. Zonder het licht van de zon kunnen we immers niet leven, omdat er niks meer zal groeien. Het is om deze reden dat onze verre voorouders de bewegingen van de zon altijd vereerd hebben.

Opkomst zon Stonehenge

Uitlijning met hielsteen

Zonopkomst Stonehenge

De uitlijning van de zon

In Scandinavische landen wordt nog altijd het Luciafeest (een lichtfeest) gevierd. De naam Lucia komt van het Latijnse woord voor licht: ‘Lux’ (2e naamval is ‘Lucis’). In Zweden markeert het Luciafeest nu het begin van de kerstperiode en deze traditie is in de middeleeuwen ontstaan. Het midwinterse lichtfeest van de oude Germanen werd het yule- of joelfeest genoemd. Men vierde van 25 december tot 6 januari de terugkeer van het licht.

Ook de kerstboom is een oude Germaanse traditie en heeft niks met de geboorte van Christus te maken. De kerstboom stond symbool voor de levensboom en de aankondiging van de nieuwe groene periode. Door wintergroene takken zoals dennen en hulst in huis te halen, werd de overleving van de natuur gesymboliseerd. Met de terugkeer van de zon zouden ook de bladeren weer aan de loofbomen terugkeren.

Het huidige kerstverhaal is dus een mengelmoes van millennia oude tradities, vermengd met het Christusverhaal en Romeinse tradities zoals Saturnalia. Saturnalia was een Romeins festival ter ere van de god Saturnus. Het begon op 17 december en duurde tot en met 23 december. Saturnalia was tevens een festival van het licht dat de winterwende inluidde, met de aanwezigheid van overvloedige kaarsen die de zoektocht naar kennis en waarheid symboliseerden. In het latere Romeinse rijk werd op 25 december de ‘geboorte van de onverslaanbare zon’ gevierd.

Satanische karakter door invoegen van Romeinse tradities

Het Romeinse Saturnalia was echter een satanisch (Saturnisch) feest met een overdaad aan eten en buitensporige seks. Om de goden gunstig te stemmen waren offergaven onder een gedecoreerde, groenblijvende boom vereist. In de boom hingen de zogenaamde ‘oscilla’, net als de huidige kerstdecoraties. Deze oscilla blijken een relikwie van mensenoffers te zijn geweest. Veel kersttradities zoals het bezorgen van geschenken en de geschreven ‘beste wensen’ komen voort uit deze traditie. Critici zeggen dat Santa (Claus) — de huidige bezorger van de kerstgeschenken — een anagram is van Satan. Het licht van kerst, zou het valse licht van Lucifer zijn.

Meisje verkleed als Lucia, die het licht terug komt brengen.

Zoals in veel zaken het geval is worden van oorsprong positieve rituelen ‘gekaapt’ door de satanische elite, die het verdraaien en vermengen met hun eigen perversiteit en duistere praktijken. Het is daarbij opvallend dat het Luciafeest, waarbij de naam Lucia ook verwijst naar Lucifer, uiteindelijk op 13 december wordt gevierd en niet op 21 december zoals voor de 14e eeuw het geval was. Daardoor valt deze feestdag precies samen met de feestdag van de Romeinse heilige Sint Lucia. Met de legende van Sint-Lucia die haar eigen ogen uitstak en toch bleef zien, heeft het achterliggende verhaal daarmee een luguber tintje gekregen.

Vieren dat het licht het duister overwint

Toch gaat het me te ver om kerstmis te zien als een zuiver satanisch of Christelijk feest. Ook niet-religieuze mensen vieren het feest, waarbij de nadruk wordt gelegd op de samenkomst van dierbaren en het samen delen van allerlei lekkernijen. Iedereen geeft er zijn eigen invulling aan en kent een positieve betekenis toe aan de gebruikte symboliek. Het huis wordt versierd met allerlei lichtjes en zorgt met name in de noordelijke landen voor het gezellige licht tijdens deze duistere dagen.

Het in huis halen van licht en groen zijn belangrijke symbolen die refereren naar de winterzonnewende

In de kern blijft Kerst daarmee de viering van de winterzonnewende: de overwinning van het licht op de duisternis. Vooral dit jaar heeft dit een bijzondere betekenis, nu de lichtkrachten het winnen van de duistere Cabal. Het vieren van de terugkeer van zon, de terugkeer van het licht, luidt tevens een nieuw jaar in — zo is mijn verwachting — dat het begin zal zijn van een tijdperk waarin de duistere Cabal verslagen is en de mens het licht op aarde gaat herstellen. Het is aan ons om in het nieuwe tijdperk dat volgt onze eigen symboliek te kiezen. Als we keuzes maken vanuit ons hart, liefde en mededogen, kiezen we daarmee voor het ware licht. Dit lijkt me een mooi voornemen voor de komende feestdagen…

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/12/24/vieren-we-eigenlijk-echt-kerstmis/
Geplaatst 25 december 2017

Ella Ster te gast bij Thomas Williams, door Ella Ster, 22 november 2017.

Ella Ster te gast bij Thomas Williams, door Ella Ster, 22 november 2017.


Op zaterdag 18 november 2017 was Ella Ster te gast bij de radioshow “Een avond met Thomas.” Zij sprak er over haar ontwaking en wat haar drijft om te schrijven. Ze deelt een aantal persoonlijke verhalen en licht toe wat ze met haar blog wil bereiken.

Al drie jaar samenvattingen van Cosmic Voice en de Truth, Honor & Integrity-show

Om de mensen binnen de Truth, Honor & Integrity-groep een podium te geven, nodigt Thomas wekelijks een gast uit die veel voor zijn groep of radioshow heeft betekend. De Truth, Honor & Integrity-show wordt in ons land goed beluisterd en Nederland staat op de vijfde plaats in de ranglijst van de landen waarbinnen naar de show wordt geluisterd. Dat heeft wellicht te maken met de wekelijkse samenvatting op ellaster.nl, die mensen motiveert om zelf ook naar de uitzending te luisteren.

De rapportages begonnen in 2014 naar aanleiding van een interview uit 2012 van David Wilcock met Drake Bailey, waarin ze spreken over het massa-arrestatieplan. Dit nieuws was dermate opzienbarend dat ik vanaf dat moment regelmatig naar de radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey en Thomas Williams luisterde. Deze radio-uitzendingen zaten boordevol interessante onderwerpen, waarvan ik destijds wekelijks een samenvatting op mijn Facebook-account plaatste, die goed gelezen werden.

De vele aantekeningen van deze radioshows waren vervolgens aanleiding om een samenvatting te schrijven van de belangrijkste aspecten rond het massa-arresatieplan en de triljoen-dollar-rechtszaak. Ik vertelde ook wat de aanleiding was om uiteindelijk zelf een blog te starten en wat mijn drijfveren zijn.

Een persoonlijk perspectief op 9/11 en andere drijfveren

Ik spreek over markante gebeurtenissen in mijn leven die — zoals ik er nu tegenaan kijk — een boodschap probeerden over te brengen. 9/11 heeft uiteindelijk een belangrijke rol gespeeld in mijn ontwaking en hebben een persoonlijke betekenis omdat ik een periode in New York heb gewoond.

Uitzicht op downtown Manhattan toen de Twin Towers er nog stonden

De motivatie om in de pen te klimmen, werd gevormd door de realisatie dat er een criminele Cabal bestaat die niet alleen de mensheid uitbuit, onderdrukt en voorliegt, maar die ook een duistere agenda doorvoert, die vernietigend is voor de mensheid en de planeet. De pen is machtiger dan het zwaard en communicatie is een belangrijk wapen in de ‘strijd’ naar vrijheid.

Seksueel misbruik door de elite

Het gruwelijke misbruik van kinderen waaraan de heersende elite zich schuldig maakt — niet alleen door hun gecontroleerde pedonetwerken, maar ook door hun satanisch ritueel misbruik— is een van de belangrijkste drijfveren om actief te worden in de waarheidsbeweging.

Thomas en ik spreken uitgebreid over dit onderwerp en de weerstand die dit oproept, zowel op het fysieke als op het etherische vlak. Ondanks de aanvallen door trollen, sceptici, archontische krachten en zwarte magie, is het des te belangrijker om juist aan dít onderwerp aandacht te besteden. Het kindermisbruik door de Cabal is hét onderwerp dat de controlestructuur onderuit zal halen. Omdat de mensheid dit nooit en te nimmer accepteert, ook niet bij een geleidelijke gewenning, zoals dat bij de geleidelijke invoering van de controlemaatschappij wel het geval was.

Ondanks het feit dat mensen zich vaak machteloos voelen als ze over dit en andere duistere onderwerpen lezen, zal alleen al de bewustwording én het collectieve besluit dat we dit niet langer accepteren, leiden tot een positieve verandering. Het bewustzijn bepaalt immers uiteindelijk ons handelen en onze werkelijkheid.

Oprekken van het referentiekader

Het is een van de doelstellingen om op deze blog met een scala aan onderwerpen het bewustzijn van mensen op tal van terreinen te verruimen. Gelukkig is het merkbaar dat ook de donkere en pijnlijke onderwerpen door een steeds grotere groep wordt gelezen.

Hoewel niet alle lezers de buitengewone verhalen direct in de juiste context kunnen plaatsen, zorgt het altijd voor een verruiming van het referentiekader, ook als de informatie nog niet als ‘waarheid’ of ‘mogelijk waar’ wordt omarmd.

Anders denken en anders doen

Naast bewustwording van de duistere zaken, is het ook belangrijk om een positief toekomstbeeld voor ogen te houden. Er is namelijk een concrete mogelijkheid dat we de huidige wereld kunnen veranderen in een waar paradijs. Om dit te bereiken is het noodzakelijk om anders te denken en anders te handelen. Daarbij zullen we de C’s van: Controle, Complotten en Compulsie moeten vervangen door de C’s van: Care, Compassie en Creativiteit.

Het is die gedachte van ‘anders denken en anders doen’ die steeds als een rode draad door de radioshows van Thomas Williams loopt. En ook al is er binnen de waarheidsbeweging soms een verschil van inzicht over bepaalde onderwerpen, zolang we handelen vanuit integriteit en hetzelfde doel voor ogen houden, zijn alle bijdragen die leiden tot de bevrijding van de mensheid waardevol.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

> Luister naar: “An Evening with Thomas and Ella Ster”

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/11/22/ella-ster-te-gast-bij-thomas-williams/

Geplaatst 25 november 2017

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 2: Pizzagate onderzoek heropend, door Ella Ster, 15 november 2017.

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 2: Pizzagate onderzoek heropend, door Ella Ster, 15 november 2017.In deel 1 uit deze serie artikelen is te lezen dat het onderzoek naar de frauduleuze Uranium One deal, waarschijnlijk zal leiden tot de arrestatie van prominente figuren rond Hillary Clinton. De informatie is onder andere afkomstig uit de beruchte Podesta-mails die in 2016 naar Wikileaks zijn gelekt. Hoofdverdachten zijn de Podesta-broers. Zij zijn ook hoofdverdachten in een ander schandaal waarvan de beerput nu toch écht open lijkt te gaan, namelijk het Pizzagate-schandaal.


2: Pizzagate onderzoek heropend

In deze Podesta e-mails kwam ook naar voren dat de politieke kopstukken in Washington DC een buitenproportionele interesse hadden in Italiaans eten zoals, ‘pizza’, ‘kaas’, ‘pasta’ en ‘hotdogs’. Ook bleek uit de e-mails dat Obama deze — normaal gesproken goedkope etenswaren — voor $ 65.000 liet invliegen voor een feestje van de politieke elite. Deze ‘etenswaren’ blijken volgens FBI-medewerkers codewoordente zijn voor ‘meisje’, ‘klein jongetje’, ‘klein meisje’ en ‘jongen’ te zijn en refereren naar een internationaal pedofielennetwerk die vanuit pizzarestaurants in Washington DC wordt gecoördineerd. Dit schandaal wordt bekend als Pizzagate, maar wordt in de mainstream media afgedaan als ‘fake news’.

Een van de centrale pizzarestaurants schijnt Comet Ping Pong te zijn. Nadat het schandaal aan het licht komt besluit de hacker met het pseudoniem Bigfish om de server van het pizzarestaurant Comet Ping Pong te hacken. Hij stuit daar op een collectie kinderporno, een internationaal netwerk en een betaalsysteem waarmee klanten beelden en video’s kunnen kopen. Hij meldt zijn vondst direct bij de Metropolitan Police Department van DC.

Pogingen om Pizzagate in de doofpot te stoppen

Hij wacht vergeefs op bevestiging dat de politie de zaak onderzoekt. Wel wordt er na zijn aangifte ingebroken in zijn huis en wordt hij bedreigd door iemand met een bivakmuts die zich verstopt had in zijn tuin. Vlak na de aangifte vindt er een schietpartij plaats in het beruchte pizzarestaurant Comet Ping Pong Pizza. Het officiële verhaal is dat er is geschoten door iemand die op die manier verhaal wil halen als reactie op het ‘fake news’ omtrent Pizzagate. De schutter schoot daarbij door een slot van een deur die toegang gaf tot een ruimte waar de computerserver zich bevond. Het ‘toeval’ wil dat een van de kogels precies de harde schijf van de server van Comet Pizza doorboort, waardoor deze onherstelbaar beschadigd is.

De hacker Bigfish vermoedt dat het hier gaat om een valse vlag aanval. Hij neemt regelmatig contact op met de politie van Washington DC, maar een formele bevestiging dat men de zaak onderzoekt blijft uit. Vervolgens neemt hij het hogerop en zoekt contact met de FBI, en medewerkers van Jeff Sessions (minister van justitie). Ook zoekt hij contact met alle lokale mediakanalen en Fox News, maar die weigeren allemaal om zijn verhaal naar buiten te brengen. In een poging om een politie-onderzoek te forceren én omdat hij zich bedreigd voelt, is hij naar buiten getreden met zijn verhaal.

De namen van de betrokken rechercheurs liggen nu op straat. Er wordt door het verontwaardigde publiek druk uitgeoefend en geëist dat politie en justitie de zaak serieus nemen en actie onderneemt. Met de (op handen zijnde) arrestaties van Tony en John Podesta, hoofdverdachten in de Pizzagate-schandaal, is de verwachting dat er wellicht achter de schermen bepaalde deals worden gesloten in ruil voor een bekentenis en benoemen van andere verdachten. Het is niet ondenkbaar dat daardoor de dominostenen op hoog niveau gaan omvallen.

Honderden geheime aanklachten wijzen op massa-arrestaties

Een anonieme bron 4chan die beweert een FBI insider te zijn, heeft geïnsinueerd dat het onderzoek naar het emailschandaal van Hillary Clinton een dekmantel was, om de meer sinistere connectie tussen de Clinton Foundation en pedofilie te verbloemen. Sommige verslaggevers in de alternatieve media claimen dat het onderzoek naar Comet Ping Pong heropend is. Een officiële bevestiging blijft nog uit. De enorme hoeveelheid schandalen die betrekking hebben op seksueel misbruik van kinderen door de elite, die de afgelopen weken aan het licht komen, is echter wel een indicatie dat deze doofpot op punt staat om volledig open te barsten.

Er zijn talloze tekenen dat er achter de schermen wel degelijk onderzoek naar Pizzagate wordt voortgezet. Volgens Infowars wordt ook de relatie tussen Jeffrey Epstein, een veroordeelde pedofiel, de Lolita Express en de elite opnieuw onderzocht. Pizzagate staat namelijk niet op zichzelf en is verweven met internationale pedonetwerken en de satanische elite. De honderden verzegelde juridische aanklachten die de afgelopen week in talloze staten in de VS zijn ingediend, lijkt deze claim te bevestigen.

Meer lezen over Pizzagate?

> Pizzagate, an overview

> Pizzagate for dummies: een pedofilieschandaal in bredere context

> Lees ook: Deel 3, Onthullingen Pedogate zijn niet meer te stoppen

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/11/15/pizzagate-onderzoek-heropend/
Geplaatst 22 november 2017

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 1: onderzoek naar Uranium One deal, door Ella Ster, 14 november 2017.

5 signalen dat het kaartenhuis van de Cabal instort, deel 1: Onderzoek naar Uranium One deal, door Ella Ster, 14 november 2017.
In een aantal korte artikelen worden vijf signalen getoont die wijzen op grote veranderingen en machtsverschuivingen. De onthullingen over fraude en Pedogate zal het kaartenhuis van de machthebbers laten instorten. Cabal-leden verraden elkaar in hun strijd om de macht. Prominente figuren die ooit boven de wet leken te staan, worden opgeofferd door rivaliserende facties. Dit is destructief voor de gehele Cabal. Tegelijkertijd is er een machtsverschuiving van het westen naar het oosten, waarbij ruimte ontstaat voor nieuwe systemen en coalities. Dit alles creëert een optimistisch beeld voor de nabije toekomst.

1: Onderzoek naar frauduleuze ‘Uranium One deal’

Op 7 oktober 2016, een maand voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, publiceerde Wikileaks de beruchte Podesta e-mails. 1244 van de in totaal 2060 e-mails hadden betrekking op nucleaire energie deals. Het ging ook over de omgang met de media met betrekking tot de donaties aan de Clinton Foundation, afkomstig uit de uranium-deals en andere nucleaire zaken. De volledige collectie e-mails bevat mails van en naar Hillary Clinton.

De deals waren onderdeel van het bedrijf Uranium One, dat werd verkocht aan Russische, door de regering gecontroleerde, belangengroepen. Daarmee had Rusland de effectieve controle over één-vijfde van de uranium productiecapaciteit in de VS. Aangezien uranium wordt gezien als een strategisch kapitaal, met implicaties voor de productie van kernwapens, moest deze deal worden goedgekeurd door een commissie, samengesteld uit vertegenwoordigers van verschillende overheidsinstellingen. Eén van de overheidsinstellingen die uiteindelijk hun handtekening onder de deal plaatste was de State Department, toen geleid door staatssecretaris Hillary Clinton.

Campagne Hillary door Russen gefinancierd in ruil voor Uranium One

Naarmate de Russen meer controle kregen over Uranium One, werden tussen 2009 en 2013 miljoenen dollars gedoneerd aan de Clinton Foundationdoor personen die direct bij de deal waren betrokken, zoals de voorzitter van Uranium One, Ian Telfer. Hoewel Hillary Clinton een overeenkomst had gesloten om alle donateurs van de Clinton Foundation openbaar te maken aan het Witte Huis, hebben de Clintons de donaties van de voorzitter van Uranium One niet bekend gemaakt.*

Uit het parlementaire onderzoek, onder leiding van Robert Mueller, blijkt dat Hillary Clinton met de Russen samenwerkte voor financieel en politiek gewin. Dat staat haaks op alle beschuldigingen aan het adres van Trump dat hij geheime deals zou hebben gesloten met de Russen, in ruil voor politieke steun. Het onderzoek van Mueller richt zich dan ook steeds meer op deze uitermate dubieuze deal rond Uranium One en de deals met Oekraïne via de Podesta Group.

In de alternatieve media wordt gespeculeerd dat de broers Tony en John Podesta inmiddels zijn aangeklaagd dan wel gearresteerd. Zeker is wel dat er in een relatief korte periode in Washington DC een groot aantal verzegelde aanklachten zijn ingediend die wellicht verband houden met deze zaak. De aanklachten lopen parallel met de datadumps door anonieme bronnendie zinspelen op de arrestatie van de Podestabroers. Daarnaast insinueren deze bronnen dat de jacht op andere Cabal-leden zoals Hillary en Obama is geopend.

*) Bron Wikileaks

> Lees ook: Pizzagate onderzoek heropend

> Lees ook: Het vangnet rond het Hillary Clinton-kamp begint zich te sluiten

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/11/14/5-signalen-dat-het-kaartenhuis-van-de-cabal-instort-deel-1/
Geplaatst 22 november 2017