The Portal: Cobra’s Update ‘Operatie Mjolnir’, 16 januari 2018.

The Portal: Cobra’s Update ‘Operatie Mjolnir’, 16 januari 2018.

Operatie Mjolnir (of Mjölnir) is een speciale operatie van de Lichtkrachten om de implementatie van de Galactische Codex binnen de quarantaine Aarde af te dwingen.

Mjolnir, ook wel de Hamer van Thor’ genoemd (vergelijk Noors: Thor, Romeins: Iuppiter, Grieks: Zeus, Egyptisch: Wsir, laat Atlantisch: Astar), is een speciale niet-onthulde technologie van de Galactische Confederation die ervoor zal zorgen dat Galactiche Codex opnieuw wordt gerespecteerd in de onder quarantaine staande Aardse sector:

https://en.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir

Eén aspect van Mjolnir-technologie is de detectie van elk donker wezen door simpelweg de hoeveelheid kwantumanomalie te meten die wordt voortgebracht door negatieve gedachten, emoties en acties. Een ander aspect van Mjolnir-technologie is een waterdichte insluitings- en verwerkingstechnologie die elk donker wezen uit zijn domein kan verwijderen en volgens de Galactische Codex kan verwerken. Die verwerking vindt meestal plaats in de sorteerfaciliteit Ganymede.

Operatie Mjolnir is sinds november 2017 in volle hevigheid aan de gang.

Enough.jpg

In de sublunaire ruimte (ondermaanse ruimte – de ruimte tussen de maan en de Aarde) benaderen de Lichtkrachten die tot de Galactische Confederatie behoren alle leden van de verschillende duistere facties op een no-nonsense manier, waardoor ze de keuze krijgen aangeboden om het Licht te accepteren of anders naar het Galactisch Centrum zullen worden gebracht voor herstructurering:


De belangrijkste factie die de laatste tijd problemen maakt, is het zogenaamde Illuminati Breakaway Complex (IBC). IBC is een door Chimera bestuurde negatieve factie die zich heeft losgemaakt van het Illuminati-netwerk en tijdens de Archon-invasie in 1996 ondergronds is gegaan. Ze hebben hun eigen netwerk van ondergrondse steden gecreëerd, die met elkaar zijn verbonden door middel van hogesnelheidstreinen. Hun ondergrondse netwerk is onafhankelijk van het Amerikaanse militaire ondergrondse netwerk (gebouwd vanaf 1950 en door de Verzetsbeweging na 2000 opgeruimd), onafhankelijk van het ondergrondse Chimera-netwerk (26.000 jaar geleden gebouwd en nu bijna volledig opgeruimd door de Verzetsbeweging) en onafhankelijk van het ondergrondse netwerk van Agartha ( 26.000 jaar geleden gemaakt en in de laatste decennia uitgebreid toen het Verzet zich bij dat netwerk voegde):

https://spherebeingalliance.com/blog/transcript-cosmic-disclosure-undersea-bases.html

Onder het oppervlak van de Aarde heeft het Illuminati Breakaway Complex samengewerkt met inheemse Aarde Dracos (Draken) en Reptilians (Reptielen) en ook met Dracos en Reptilians die tijdens de laatste Archon-invasie dit Zonnestelsel zijn binnengekomen in de periode 1996-1999. In 2014 werden de hoogste niveaus van Illuminati Breakaway Complex overgenomen door de Chimera. Vanaf 1996 ontwikkelde IBC een eigen geheime ruimteprogramma dat samenwerkt met de Draco-vloot en de zogenaamde Dark-vloot. Dit geheime ruimteprogramma met een aanzienlijke vloot van verhulde (niet zichtbare) schepen is nu de meest sterke negatieve factie die in de sublunaire ruimte aanwezig is en het belangrijkste aandachtspunt van Operatie Mjölnir.

Momenteel bestaat de Illuminati Breakaway Complex uit ongeveer 200.000 Illuminati en Dracos, die door de Chimera worden aangestuurd. IBC is verantwoordelijk voor het grootste deel van de sinds 2015 vermiste kinderen en die ze als slaven gebruikten in hun ondergrondse bases:

https://www.icmec.org/press/activities-in-more-than-29-countries-around-the-globe-will-remember-missing-children-on-may-25/

Informatie over het IBC kon tot nu toe niet worden vrijgegeven, omdat ze dat zouden vergelden met ongekende leed bij die gevangenen aan te brengen. Een deel van operatie Mjolnir was bevrijding van het overgrote deel van die gevangenen door het Verzet sinds begin januari 2018 en ze door de Pleiadiërs naar een bepaalde planeet nabij de Pleiaden-sterrencluster zijn gebracht voor herstel en genezing.

Het Illuminati Breakaway Complex is ook verantwoordelijk voor een groot aantal scalaire en andere gerichte aanvallen met wapens op Lichtwerkers en Lichtstrijders, en ze zijn vooral verantwoordelijk voor de huidige golf van aanvallen die in november 2017 begon.

Het Illuminati Breakaway Complex is ook verbonden met ongeveer 1 miljoen inheemse Reptilians die aan de oppervlakte leven, vooral in Afrika en Latijns-Amerika maar ook op andere continenten en die bekend staan als vampiers:

https://onvampires.wordpress.com/who-am-i/

http://qvrc.blogspot.com/

Andere geheime ruimtevaartprogramma’s neigen dichter bij de Aarde te komen in de lage omloopbaan van de Aarde en doordat deze worden verwijderd kunnen we meer zichtbare effecten zien van de huidige ruimteoorlog:

http://siberiantimes.com/other/others/news/stunning-bright-light-turned-night-to-day-over-vast-swathe-of-russia/

https://www.rt.com/usa/415833-hawaii-ballistic-missile-alert/

https://solarismodalis.com/solaris-modalis-commentary-photographs-taken-during-hawaii-missile-incident/

De raketaanval op Hawaï was een geheime ruimteprogramma-wapen dat op Hawaï was gericht en dat door de Galactische Confederatie werd verwijderd voordat het in de atmosfeer terechtkwam.

De mysterieuse Zuma satelliet (USA 280) is met succes in een baan om de aarde gelanceerd en is betrokken bij de huidige ruimteoorlog. Tot voor kort was het mogelijk om de positie van deze satelliet hier te volgen:

http://www.n2yo.com/satellite/?s=43098

Een andere satelliet, de NROL-47, is ook betrokken bij de huidige ruimteoorlog in lage omloopbaan van de Aarde:

https://www.nasaspaceflight.com/2018/01/ula-delta-iv-nrol-47-launch-vandenberg/

Deze satelliet was of was niet ontwikkeld door een positieve factie binnen de Chimera-gecontroleerde NRO:

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Reconnaissance_Office

De NRO is een van de belangrijkste organisaties met als hoofddoel de quarantaine-status van de aarde te behouden en voortdurend toezicht te houden op mogelijke bemoeienis van Galactische Confederation bij het quarantaine-aardegebied.

Op de Missiebadge voor NROL-47 staat Mali Nunquam Praevalebunt, wat vanuit het Latijn vertaald betekent “Kwaad wint nooit” of “Het kwaad zal nooit zegevieren”.

NROL47Patch.jpg

De afbeelding op de badge toont Sint-Joris die de draak versloeg omdat die menselijke offers eiste:

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_George_and_the_Dragon

Door dit in de moderne taal te plaatsen, betekent het de overwinning van de positieve humanoïde soort op roofzuchtige Draco-soorten in deze laatste fase van de Galactische oorlogen.

We zullen deze update voltooien met een video van Operatie Mjölnir die voor veel mensen interessant kan zijn:


Overwinning van het licht!

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/01/operation-mjolnir.html/

Vertaald door FrankW

Geplaatst 16 januari 2018

Advertenties

Operatie Mjölnir – De Hamer van Thor, 8 januari 2018

Operatie Mjölnir – De Hamer van Thor, 8 januari 2018

Vertaald door Veronica,

(https://eventnl.wordpress.com)

In Cobra’s situatie update van 7 januari 2018 meldt hij: “De Lichtkrachten creëren een krachtig verenigd veld in het hele zonnestelsel in de tweede fase van een belangrijke operatie die al een paar keer in dit blog is genoemd en die de codenaam ‘Mjölnir‘ heeft. De tweede fase van deze operatie begon op 3 januari en zal begin maart zijn gecompleteerd (een korte vertraging ten opzichte van de eerdere inschatting van eind februari).

En in zijn situatie update van 7 december 2017: “De hamer van Thor zal doorgaan met hameren tot februari 2018: https://www.youtube.com/watch?v=wpqPECXn3jM

(Klik hier voor deze video met Nederlandse ondertiteling)

Hier een deel uit een boodschap van de Pleiadians aan James Gilliland van 20 november 2017:

“Aan de Pleiadians is volledige autoriteit en controle gegeven over het ontwaken, genezen en bevrijden van de Aarde.”

“Op 19 november hebben de councils elkaar ontmoet en zijn overeengekomen dat de Pleiadians …. de leiding zullen hebben over het opnieuw instellen van de Universele Wet. Tirannie, en alle schending van het goddelijk recht op vrije wil …. zal tot een einde komen. Dit zal voornamelijk worden gedaan door bewustzijn en energiegolven ….”

“…. een doorgaande bevrijdingsbeweging, …. op grond van Universeel Recht, …. was gelimiteerd door wat sommigen noemen de ‘prime directive’, ofwel het beleid van non-interferentie. Er is besloten dat – als gevolg van het extreem negatieve – interventie om de mensheid te bewaren en de Aarde belangrijke interventie noodzakelijk is. De kwaadwillende buiten-de-wereld bezoekers en dat waar velen aan refereren als de archons zijn verwijderd. Het draconische raster is uit elkaar gehaald. Er zal een klopjacht zijn op degenen die op één lijn staan met de kwaadwillende krachten.”

In Cobra’s post van 23-11-2017 – Battle For Antarctica heeft hij alleen drie afbeeldingen opgenomen, maar hij heeft er de ‘tag’ Mjölnir aan gegeven.

In Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lnir, staat over Mjölnir het volgende:

Mjölnir, Mjöllnir of Mjollnir is in de Noordse mythologie de krijgshamer van Thor, de god van de donder. De hamer werd voor hem vervaardigd door de dwergen Brokkr en Eitri, die magische voorwerpen voor de goden maakten.[1] De betekenis van de naam is omstreden en reikt van “vergruizer” tot “bliksemschicht”.

“Van Mjölnir werd gezegd dat hij zijn doel nooit miste en, wanneer gegooid, naar Thors rechterhand terugkeerde waaraan hij een ijzeren handschoen droeg. Van de hamer werd tevens gezegd dat hij zo zwaar was, dat alleen Thor zelf hem kon optillen. Door de hamer snel rond te slingeren, los te laten en op het laatste moment nog vast te pakken kon Thor “vliegen” en zich zo over grote afstanden verplaatsen, onder andere heen en weer naar Asgard, het rijk van de Noorse Goden. Vanwege Thor, die ook de beschermer van het huwelijk was, werd Mjölnir ook gezien als het symbool van het huwelijk, en zelfs als erotisch symbool.

Mjollnir was zeer gevreesd bij de ijsreuzen, de vijanden van de goden, omdat Thor er vele ijsreuzen mee had vernietigd, onder wie de grote reus Hrungnir.

De kracht van de Mjölnir was zelfs door de reuzen van de Utgard gekend en gevreesd, want Thor had met groeiende toorn drie diepe dalen in hun land geslagen, menend dat hij de brutale reus Skrymir afstrafte.

Volgens het Eddalied Þrýmskviða werd Mjölnir eens gestolen door de reus Þrymr, die als vergoeding voor de hamer een huwelijk met de godin Freya eiste. Thor verkleedde zich daarop als Freya, en Loki als zijn dienares. Þrymr ontdekte tweemaal bijna dat hij bedrogen werd, maar uiteindelijk liet hij Mjölnir halen, waarop Thor de reus en zijn gevolg doodde.

Volgens het volksgeloof donderde en bliksemde het elke keer dat Thor zijn hamer gooide. De hamer was bedoeld als een van drie volmaakte geschenken voor de goden, maar de steel van de hamer zou één duim te kort zijn, omdat Loki als horzel vermomd de dwerg Brokkr bij het vervaardigen ervan in het voorhoofd stak.”

(Ga voor meer info naar de beschrijving op Wikipedia)

Tekening van een vergulde zilveren Mjölnir hanger (4,6 cm lang) uit de Viking tijd gevonden in Bredsätra in Öland, Sweden, en nu bewaard in het Swedish Museum of National Antiquities

Vertaald door Veronica

Bron: https://wp.me/p6gVD9-wn

Geplaatst 8 januari 2018

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

The Portal: Cobra’s Situatie Update van zondag 7 januari 2018.

2018 wordt een jaar van vele doorbraken. De Lichtkrachten creëren een krachtig verenigd veld door het hele Zonnestelsel in de tweede fase van een belangrijke operatie, die in deze blog al een paar keer werd genoemd en de codenaam Mjölnir heeft. De tweede fase van deze operatie begon op 3 januari en zal begin maart worden voltooid (een korte vertraging t.a.v. de vorige prognose die eind februari aangaf). Dit wordt intuïtief beschreven in het volgende artikel:

Victory18.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/astrological-alignment-could-herald-major-changes-beginning-in-january-2018-all-planets-in-direct-motion-apdm.html#more

De Lichtkrachten hebben alle plasma-topletbommen en bijna alle anomalie plasma’s in de sublunaire ruimte verwijderd (de ruimte tussen de Aarde en de omloopbaan van de Maan). De Resistance (Resistance Movement / RM / Verzetsbeweging / het Verzet) definieert de sublunaire ruimte als de ruimte met een buitenste grens net binnen de baan van de Maan en de binnenste limiet van 3 Aardstralen (*) (de straal of halve doorsnede/ aslengte of middellijn van de Aarde) vanuit het centrum van de planeet (het planetaire centrum).

Alle topletbommen en de overgrote meerderheid van de plasma-anomalie samen met plasmoïde entiteiten en fragmenten van negatieve SSP-facties zijn nu dichtbij het aardoppervlak geconcentreerd, niet verder dan 3 aardstralen (aardradi) vanuit het centrum van de planeet, zoals hier wordt beschreven:

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html

http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html

De oorlog in de lage baan om Aarde zal naar verwachting door blijven gaan:

http://mysteriousuniverse.org/2017/12/mystery-surrounds-why-four-nations-launch-rockets-in-four-days/

Maar dat zal langzaam verschuiven naar de bases die onder het oppervlak van onze planeet zitten.

Een intense zuivering van alle aspecten van de sluier (de Veil / onze quarantaine tot de Bron) is ook aan de gang, en de Lichtkrachten doen er alles aan om bepaalde trends te keren.

Een van de plannen van de Archons was om het gevoelsleven en de zinvolle sociale interacties van de mens volledig te stoppen. Daarom hebben ze smartphones geïntroduceerd:

Phone%2BMania.jpg

http://www.stillnessinthestorm.com/2017/12/new-study-how-smartphones-make-todays-teens-unhappy-and-cause-dramatic-shifts-in-their-behaviour.html

Jongere generaties worden daardoor vooral getroffen, omdat degenen die na 1996 zijn geboren, zeer weinig ervaring hadden met een positieve plasma-, etherische en astrale energieomgeving die hen in staat zouden kunnen stellen om gezonde emotionele en sociale gewoonten te ontwikkelen.

Een ander plan van de Archons was om cryptocurrencies te ontwikkelen die het huidige financiële systeem zouden kunnen overnemen, contanten zouden kunnen verwijderen en een wereldwijd, blijkbaar gedecentraliseerd, maar feitelijk volledig gecontroleerd financieel systeem zouden kunnen introduceren:

https://www.naturalnews.com/2017-12-10-evidence-points-to-bitcoin-being-an-nsa-psyop-roll-out-one-world-digital-currency.html

In deze geheime vergadering van de bankiers in april 2016 werd de Blockchain-technologie gekozen als het belangrijkste middel om contant geld te elimineren:

http://theeconomiccollapseblog.com/archives/a-new-digital-cash-system-was-just-unveiled-at-a-secret-meeting-for-bankers-in-new-york

( Lees dit artikel in het Nederlands: https://wp.me/p6gVD9-wq )

Ze ontwikkelen hun eigen cryptocurrencies:

https://www.blacklistednews.com/Banksters_Are_Developing_Their_Own_E-Currency_That_Could_Destroy_the_Value_of_Bitcoin_and_Control_Us_All%21/62471/0/38/38/Y/M.html

http://moneywise411.com/tbo-awards-7-billion-to-develop-new-fedcoin/

Cryptocurrencies kunnen de centrale bankiers helpen in hun oorlog tegen goud (banken en landen (Cabal) hebben geen / onvoldoende goud en zoeken andere middelen cryptocurrencies om hun macht te handhaven):

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-18/hedge-funds-abandon-gold-chase-bitcoin

Dit omdat ze bang zijn voor de Oosterse Alliantie (Eastern Alliance):

https://www.rt.com/business/412546-china-russia-gold-standard-dollar/

De Blockchain-technologie lijkt anoniem en gedecentraliseerd te zijn, maar van alle computers (niet alleen Windows-computers) is bekend dat ze software-backdoors hebben (achterdeurtjes):

https://www.gnu.org/proprietary/malware-microsoft.html

http://money.cnn.com/2017/04/14/technology/windows-exploits-shadow-brokers/index.html

https://www.eteknix.com/nsa-has-code-running-in-the-linux-kernel-and-android/

En alle computers (niet alleen die met Intel erin) hebben hardware-backdoors (**) :

https://www.rt.com/usa/414955-intel-processors-meltdown-spectre/

Dat gezegd hebbende, cryptocurencies en blockchain-technologie hebben een toekomst. The Resistance is begonnen met het opnemen van cryptos in hun plannen voor de financiële reset en zal Blockchain-technologie uit de handen van Cabal nemen ten tijde van de Event (het Evenement).

Ripple is een cryptocurrency die de potentie heeft om de quasi reservevaluta van de planeet te worden en de SWIFT te vervangen:

https://www.coindesk.com/xrp-dichotomy-ripple-price/

http://treasurytoday.com/2017/07/ripple-vs-swift-payment-r-evolution-ttpv

https://www.ripplecoinnews.com/ripple-vs-swift

De Resistance (het Verzet) heeft bepaalde plannen met de Ripple ten tijde van het Event dat nog niet mag worden bekendgemaakt.

Cryptocurrencies kunnen op dit moment een zeer winstgevende investering zijn als u weet hoe u verticale markten moet verhandelen (het gerucht kopen, het nieuws verkopen) en als u voldoende bent voorbereid op het risico van 25% dat uw munten verloren kunnen gaan of worden gestolen:

http://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/bitcoin-price-lost-mining-how-to-find-cryptocurrency-value-chainalysis-satoshi-nakamoto-a8091851. html

Ondertussen proberen de Jezuïeten en de Ridders van Malta een nieuwe oorlog te creëren.

Ze proberen de energiesignatuur van de Romeins-Perzische oorlogen te exploiteren:

https://en.wikipedia.org/wiki/Roman%E2%80%93Persian_Wars

Dat is de onderliggende basis van het Shia-Soennitische conflict:

https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/sunni-shia-divide

Bloedlijnen die hun oorsprong hebben in het Romeinse rijk ondersteunen de soennitische kant (vanuit de VS-Israëlisch-Saudische lijn), terwijl de bloedlijnen die teruggaan naar het oude Perzië de sjiitische kant ondersteunen (vanuit de Iran-Libanon / Hezbollah-Syrië-lijn), wanneer de toparchonfamilies in Rome beide kanten van het conflict uitbuiten (de Zwarte adel of de Black Nobility).

Erik Prince is de hoofduitvoerder van de Jezuïet / SMOM-samenzwering om een ​​nieuwe oorlog in het Midden-Oosten te kunnen beginnen:

http://press.take88.com/the-knights-templar-knights-of-malta-and-blackwaters-erik-prince/

Hij heeft veel invloed op Donald Trump en stelde hem voor een nieuw spionagebureau op te richten dat meer Jezuïetvriendelijk zou zijn en minder Clinton / Bush / Rockefeller Illuminati-factie vriendelijk:

https://www.lewrockwell.com/2017/12/no_author/time-for-the-blackwater-spies/

Misschien herinner je je dat ik jaren geleden heb aangegeven dat Jezuïeten de Illuminati-factie op te zullen offeren om te kunnen overleven.

Dit is de reden waarom de huurlingen van Blackwater / Academi van Erik Prince de massale arrestaties van de Illuminati-factie in Saoedi-Arabië hebben opgezet:

http://www.dailymail.co.uk/news/article-5108651/American-mercenaries-torturing-Saudi-princes.html

Nu probeert de door de Jezuïeten/Rothschild gesteunde factie in Saoedi-Arabië, Israël en de VS een oorlog met Iran aan te pakken:

http://www.moonofalabama.org/2017/11/the-saudi-tyrants-devilish-plan-sell-out-palestine-for-war-on-iran.html#more

https://www.zerohedge.com/news/2017-12-28/us-and-israel-reach-secret-plan-counter-iran

https://sputniknews.com/analysis/201712301060429763-syria-iraq-extremists-iran/

Ze proberen ook Iran van binnenuit te destabiliseren, en herhalen het script waarbij de eerste protesten in Syrië in 2011 in een wrede oorlog hebben veranderd. Recente protesten in Iran zijn veroorzaakt door Academi-huursoldaten en zijn in Westerse media grofweg verkeerd geïnterpreteerd:

https://www.strategic-culture.org/news/2018/01/07/trump-failed-coup-in-iran.html

https://www.rt.com/news/414915-iran-protest-fake-news-videos/

In werkelijkheid ondersteunen de meeste demonstranten in Iran feitelijk het huidige regime, dat in werkelijkheid een veel betere keuze is dan een geïmporteerde westerse kleurenrevolutie en “democratie”:

http://www.presstv.com/Detail/2018/01/03/547679/Iran-Demonstrations-Violence

De VS wil ook de oorlog in Syrië nieuw leven inblazen:

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/18/us-creates-new-syrian-army-putting-peace-process-jeopardy.html

https://www.strategic-culture.org/news/2017/12/29/all-not-quiet-on-syrian-front-us-launch-another-war.html

De Lichtkrachten hebben meegedeeld dat een nieuwe Shia-Soennitische oorlog kan worden voorkomen als er voldoende bekendheid is met de plannen van de Jezuïeten in de ontwaakte gemeenschap.

Er wordt in de alternatieve media veel gepraat over belangrijke leden van de Cabal die naar Guantanamo zijn gebracht.

Mijn bronnen kunnen dit niet bevestigen, in de exact dezelfde manier konden ze niet bevestigen de Green Light uitgegeven door Drake Bailey in 2012.

Maar ze KUNNEN de informatie volledig bevestigen van iemand die PassionatePachyderms heet:

https://www.reddit.com/r/CBTS_Stream/comments/7murs0/guantanamo_bay_flight_records_from_726am_121817/?st=jbsffap6&sh=317fbe1a

55 leden van de militaire politie van de Arizona National Guard die naar Guantanamo zijn gekomen, hebben net 122 leden van de Minnessota National Guard militaire politie vervangen die Guantanamo enkele dagen geleden hebben verlaten:

http://www.startribune.com/minnesota-military-police-unit-returns-from-deployment-to-gitmo/465572983/

http://www.theeagle.com/news/nation/arizona-national-guard-military-police-to-help-in-guantanamo/article_2c51db96-bff7-581b-8428-1a90aa66834c.html

Wanneer de massale arrestaties echt beginnen, kun je er over lezen in de massamedia (grote media zoals NOS, RTL, SBS, AD, Telegraaf, NRC, de Volkskrant en andere landelijke en regionale dagbladen).

Ongeacht het feit dat de situatie op het aardoppervlak niet spectaculair verbetert maar nog steeds dramatisch is, zullen er doorbraken komen wanneer Mjolnir de grond raakt.

Tot die tijd kunt u helpen om het Command PB Stardust-protocol te verspreiden om fysieke pijn te verwijderen:

PB%2BStardust.jpg

https://welovemassmeditation.blogspot.com/p/blog-page_4.html

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/01/situation-update.html/

Noot (*):
Aardstraal of aardradius:
# Meervoud van aardradius is aardradi
# Aardstraal: Re = 6 378,137 km (equatoriaal)
# Aardstraal: Rp = 6 356,752 km (polair)

Noot(**):
Software en hardware achterdeurtjes:
# Software = via een bepaald programma
# Hardware via bijvoorbeeld chips of andere (tastbare) onderdelen
# Achterdeurtjes naar bedrijven die de software / hardware hebben geleverd, geheime diensten (o.a. AIVD, Politie en Justitie, NSA, CIA), onderzoeksinstituten, organisaties mbt speciale schermen, enzovoorts.


Vertaling/bewerking door FrankW

Geplaatst 8 januari 2018

Cobra’s Update: VERSLAG VAN DE TOESTAND VAN DE OPERATIE 2017, 3 januari 2018.

Cobra’s Update: VERSLAG VAN DE TOESTAND VAN DE OPERATIE 2017, 3 januari 2018.

# Cobra (Compressie Doorbraak) in uitvoering, Pandora in uitvoering, EELA in uitvoering.

# Twee drastische systeem aanvallen / Isidic beveiligingsinbreuken, één bijna fataal, allemaal afgebogen, HVBN voornamelijk stabiel.

# Verschillende PB-verwijderingspogingen, sommige met drastische PPN-inbraken met algemene uitval.

# Minimumvereisten M gehaald met een M-piek boven 500.

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/01/state-of-mission-report-2017.html

Geplaatst 3 januari 2018

Cobra-interview door We Love Mass Meditation en een groeps-healing-meditatie voor het nieuwe jaar

The Portal: Cobra-interview door We Love Mass Meditation en een groeps-healing-meditatie voor het nieuwe jaar, 29 december 2017.

Misschien wil je dit nieuwe Cobra-interview van We Love Mass Meditation lezen:

https://welovemassmeditation.blogspot.com/2017/12/cobra-interview-by-we-love-mass.html

Of ontvang heling in een groepshelingsmeditatie die plaatsvindt op oudjaarsavond en waarbij meer dan 40 genezers betrokken zijn die tot ons team behoren:

https://www.golden-ages.org/2016/12/23/monthly-ascended-masters-stellar-healing-rays-remote-healing/

Overwinning van het licht!

Cobra

Geplaatst 30 december 2017

The Portal: Cobra’s Update: Interview door International Golden Age Group, 25 december 2017.

The Portal: Cobra’s Update: Interview door International Golden Age Group, 25 december 2017.

Misschien wil je dit nieuwe Cobra-interview met de International Golden Age Group lezen:

https://prepareforchange.net/2017/12/24/cobra-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/ https: / /www.golden-ages.org/2017/12/25/cobra-interview-by-international-golden-age-group-december-2017/

Rainbow%2BCloudship.jpg

In de eerste dagen van 2018 zal er een nieuwe situatie-update verschijnen.

Tot die tijd kunt u genieten van dit Pleiadische kerstcadeau:

https://www.gountain-ages.org/2017/12/21/surprise/

Victory of the Light !

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2017/12/cobra-interview-by-international-golden.html

Geplaatst 25 december 2017

The Portal: Cobra’s Update Commando PB Stardust Video en Manga, 15 december 2017.

The Portal: Cobra’s Update Command PB Stardust Video en Manga, 15 december 2017.

De Lichtkrachten hebben gevraagd om het Command PB Stardust-protocol zoveel mogelijk breed bekend te maken.

Een korte uitleg van dit Pleiadische protocol om chronische fysieke pijn te verminderen is hier te vinden:

https://prepareforchange.net/2017/11/27/command-pb-stardust-new-pleiadian-protocol-to-ease-physical-pain-drastically-reduce-suffering-on-this-planet/

En een gedetailleerde uitleg in de volgende twee artikelen:

http://2012portal.blogspot.com/2017/11/physical-intervention.html

http://2012portal.blogspot.com/2017/11/situation-update.html

Dus hier is de video van YouTube in het Engels:

https://www.youtube.com/watch?v=QrJLSZQtXWI


  

En hier met Nederlandse ondertiteling:

  

In het Portugees:

https://www.youtube.com/watch?v=rOLkkjDQ6AQ

En Chinees.

https://www.youtube.com/watch?v=a6IpCgkPt6g

Een manga is ook gemaakt in het Japans:

Command%2BPB%2BStarDust.jpg

Overwinning van het licht!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2017/12/command-pb-stardust-video-and-manga.html/

Vertaling FrankW

Geplaatst 15 december 2017