Donald Trump tweet over censuur op social media, 18 augustus 2018.

Donald Trump tweet over censuur op social media, 18 augustus 2018.

Bron: https://www.reddit.com/r/greatawakening/

Advertenties

Reïncarnatie, het verhaal van een Schots jongetje – Nederlands ondertiteld.

Reïncarnatie, het verhaal van een Schots jongetje – Nederlands ondertiteld.

Geplaatst op YouTube, 23 juli 2011

Dit is het verhaal over een 5-jarige Schots jongetje dat zijn vorig leven herinnert. Het speelt zich af in 2008. Sinds dat hij 2 jaar was en kon spreken, vertelde hij reeds over zijn “andere” familie, ergens anders, van vóór zijn geboorte.

De details die hij vertelt komen, op een paar details na, nauwkeurig overeen. Pas na 3 jaar besliste zijn moeder, tegen de raad van iedereen in, om echt naar de plek te gaan waar hij beweert daarvoor geleefd te hebben. Het huis werd gevonden. Het gezicht van Cameron, het jongetje, werd lijkbleek toen hij zag en besefte dat het niet meer was zoals vroeger. Ook waren zijn geliefde moeder, zussen en broers daar ook niet meer. Enkel een liefdevolle herinnering bleef, die hem triestig maakt. Bij het bezoek aan een nog levend familielid werden ook meteen een paar beweringen van Cameron bevestigd.
Na dit alles heeft hij eindelijk de rust en vrede in zichzelf gevonden en kunnen aanvaarden dat zijn herinneringen tot het verleden behoren.

Tijdens de reis werden de moeder en het jongetje vergezeld door een psychiater die, zoals verwacht kon worden, toch sceptisch blijft na alle bewezen beweringen van het jongetje. Voor de psychiatrie zullen deze fenomenen nog altijd een probleem blijven. We hadden ook niets anders verwacht, want het onbekende schrikt hun af. Daar hebben zij geen controle over.

Bron: Experienced Ghost, https://youtu.be/V4dQ9hZ2J7U

nu.nl: Groot misbruikschandaal in katholieke kerk Pennsylvania, VS, 15 augustus 2018.

nu.nl: Groot misbruikschandaal in katholieke kerk Pennsylvania, VS, 15 augustus 2018.

Foto: ANP

Opsporingsautoriteiten in de Amerikaanse staat Pennsylvania hebben schokkende details aan het licht gebracht over seksueel misbruik door priesters en het zwijgen daarover door de katholieke kerk in de VS.

De autoriteiten beschuldigen meer dan driehonderd priesters van seksueel misbruik van kinderen. Het misbruik speelde zich af over de afgelopen zeventig jaar en is gepleegd in zes van de acht bisdommen in de Amerikaanse staat Pennsylvania.

Procureur-generaal Josh Shapiro, die dinsdag de resultaten van het onderzoek presenteerde, gaat uit van meer dan duizend slachtoffers. Hij denkt dat veel slachtoffers zich nog niet hebben gemeld.

Shapiro zei dat hooggeplaatste kerkleiders in Pennsylvania en het Vaticaan het misbruik tientallen jaren hebben stilgehouden.

Bron:
https://www.nu.nl/buitenland/5414573/groot-misbruikschandaal-in-katholieke-kerk-pennsylvania-vs.html

Norbert Pols en zijn visie op Q, 13 augustus 2018.

Norbert Pols en zijn visie op Q, 13 augustus 2018.

Q startte op 29 oktober 2017 met posten. Sindsdien heeft hebben zich steeds meer anonieme onderzoekers laten leiden op het pad dat Q uitstippelde door het wijzen op reeds bestaande informatie. De mensen die zich gingen verdiepen in de info waarop gewezen werd noemen we de anons. Ze zijn anoniem en spitten door wetgeving, artikelen, video’s en social media accounts. Q heeft een leger opgebouwd van anonieme onderzoekers die de schokkende realiteit van hun ontdekkingen delen met een leger dat zich verbindt met een slogan. “WWG1WGA”, hetgeen teruggrijpt op de gravure op de bel op Kennedy’s boot.

Q legt een complot bloot, dat complot is wereldwijd en delen ervan waren bij velen al bekend. Waar draait het allemaal om? Om de macht die de gehele mensheid vangt in een zelfgebouwde gevangenis door een gebrek aan wetenschap en een heilig geloof in eigen kennis. We leven in een omgekeerde wereld. Een wereld die bestaat uit halve waarheden en, wij hebben daarvan slechts een geselecteerde helft als waarheid gepresenteerd gekregen. Aan de basis van die wereld staat de macht van de geprivatiseerde creatie van geld. Wij hebben geleerd dat de centrale bank autonoom buiten de overheid functioneert omdat de politiek niet verstandig met de creatie van geld kan omgaan. Populistische drijfveren zouden regerende partijen motiveren tot ongecontroleerde creatie van geld met hyperinflatie als gevolg.

Wat niet werd verteld is hoe één bankiersfamilie de centrale bank van Engeland heeft verkregen middels voorkennis over de uitkomst van een oorlog die zij aan beide kanten van het slagveld financierden. Ben je eigenaar van beide voetbalteams, dan heb jij de controle over de uitslag van de wedstrijd.
We zijn gemanipuleerd in een systeem van constante schaarste. Alle activiteit die een financiële winst oplevert levert de motivatie voor de creatie van meer geld en, dat geld wordt met een druk op de knop gemaakt en daarover wordt rente geheven. De schuld die we cumulatief opbouwen is dus altijd groter dan totale geldhoeveelheid. We kunnen nooit de schuld afbetalen en de laatste jaren zie je mensen hun verzamelde bezittingen kwijtraken aan rente. We zitten in een piramidespel waarin nu zaken van waarde worden geconfiskeerd op basis van een schuld van fictief geld die niet terug te betalen is.

Politieke partijen zwijgen hierover. De politiek maakt internationale deals waarin onze soevereiniteit wordt weggegeven, zodat onze invloed steeds verder verwijderd raakt van een gecentraliseerde macht die de spelregels maakt. Zelfs goedwillende verse politici raken vlot in een web verstrikt van chantage waarin voor hen lijfsbehoud een hogere prioriteit kent dan de idealen die zij ooit vertegenwoordigden.
Dat is één van de taken van geheime diensten, de politiedienst van de staat binnen de staat. De geheime diensten functioneren als de chanteurs en de politiedienst van een macht die uit het zichtveld van het publiek probeert te blijven. Geheime diensten hebben hun informatie moeten centraliseren bij de NSA. De NSA weet alles en, de NSA staat niet langer onder de volledige controle van die macht.

De macht is in paniek. Eén plek waar die macht nog steeds heel duidelijk haar macht uitoefent is in de nieuws en entertainment industrie. Zowel Donald Trump als Q slopen die de reputatie van die industrie. Trump heeft de term “FAKE NEWS” van CNN afgepakt en ze daarmee net zolang om de oren geslagen dat we nu bij het horen van de term meteen aan de MSM denken.
De MSM heeft de hele Q movement proberen te negeren, totdat Trump op rally’s mensen met t-shirts met een grote Q erop een duimpje gaf. Q heeft de achterban aangespoord tijdens deze bijeenkomsten Q in beeld te laten komen en, daaraan is gehoor gegeven. Q ging MainStream, zoals door Q gepland was.

Gandhi: “First they ignore you, then the laugh at you, then they fight you and then you win.”

‘Zij’ hebben een hele grote zwakke plek, hun ‘liefde’ voor kinderen. Bill Maher is op tv fase 2 ingegaan. De MSM heeft vorige week al druk haar best gedaan om Q een complot te noemen. Q is niet zozeer een complot als dat Q een wereldwijd complot blootlegt. Q is de generaal van een leger bloedhonden die door die generaal op een spoor is gezet dat ze niet meer loslaten. Het leger anonieme onderzoekers dat op het internet een werkelijkheid blootlegt die de alledaagse realiteit openbaart met de achtergronden op de aanwijzingen die worden verstrekt, maakt dat de informatieoorlog een nieuwe intensiteit heeft bereikt. De MSM kan dit nooit winnen, het leger onderzoekers groeit per seconde en wereldwijd.

Met de tv-reactie van Bill Maher op ‘het Q-complot’ heeft hij de aandacht van miljoenen anonieme info-gravers op zich gevestigd. De volgende stap van de MSM wordt interessant, zeker na wat er nog meer over Maher uit de ’Swamp’ naar boven zal drijven. Maher wordt nu in verband met pedofilie gebracht. Eerdere uitspraken en de naam van zijn productie maatschappij zijn op zijn minst dubieus te noemen. Dit is iets dat door Q al vroeg werd aangegeven, “These people are stupid, symbolism will be their downfall.”

Het rommelt in Hollywood, het rommelt in New York en het rommelt in Washington. Daar concentreren zich mensen die zich ‘de elite’ noemen en, die elite staat nu via Q oog in oog met ‘We The People’. Iets dat voor deze groep onvoorstelbaar was, omdat Hillary zou winnen. Wat de belangrijke onderdelen van die elite gemeen hebben is een seksuele perversiteit die altijd gepaard met misbruik gaat. Het Weinstein verhaal is slechts het topje van de ijsberg. We zullen pas later gaan begrijpen hoe diep dit gaat en hoe wijd dit verspreid is binnen de heersende elite, een elite die zich als onderdeel en onderdaan van de macht manifesteert.

Een kenmerk van deze cult is het gebruik van symbolen en het weggeven van hints. De naam van de productie maatschappij van Maher is hier een aardig voorbeeld van. “Kid Love Productions”, heet de productiemaatschappij van Maher. Dit is een openlijke hint naar wat Maher en wellicht dit bedrijf bezighoudt. Het levert geen enkelbewijs maar, opemrkelijk is het wel te noemen en, uitspaken van Maher voeden de gedachte.
Bill Maher gaat niet aan de aandacht van de anons ontsnappen. Er zal gegraven worden en wie weet wat er boven komt? Dankzij Bill Maher zijn we nu aangekomen in de derde fase zoals door Gandhi beschreven. Op internet zal Maher als pedofiel worden weggezet en, ongeacht zijn verdere acties heeft hij het gevecht over zijn eigen persoon afgeroepen. Maher kan zwijgen maar, dit gaat niet weg en uit de Q-community gaat alleen maar meer informatie komen die nog meer mensen gaat attenderen op wat hier gaande is. Dit gaat niet meer weg.

Ondertussen leren we steeds meer. Alle grote liefdadigheidsinstanties zijn verdacht geworden na onderdrukte rapportages over de VN, het Rode Kruis, Oxfam, Unicef en anderen.

https://www.thesun.co.uk/news/5553582/priti-patel-says-government-aides-hushed-up-oxfam-sexual-misconduct-haiti/

https://thefreethoughtproject.com/report-finds-un-employs-3300-pedophiles-responsible-60000-rapes-worldwide/

https://ellacruz.org/2018/03/31/1423/

Weten we wie Obama is? Begrijpen we waarom de elite met die man wegliep? Zien we nu waarom de gehele MSM en politieke leiders verslagen reageerden toen Trump de verkiezingen van 2016 definitief had gewonnen. “These people are sick”, zegt Q en, die ziekte had over de wereld verspreid moeten worden. We worden door kinderloze mensen geregeerd die de toekomst van onze kinderen proberen te bepalen. Door de decennia heen zijn er tal van pogingen ondernomen om de leeftijdsgrens van kinderen omlaag te brengen, zodat volwassenen seksuele interactie met steeds jongere kinderen volgens de wet legaal zouden kunnen hebben. Kinderen praten niet, kinderen verdwijnen en als die kinderen volwassen worden komen ze in ernstige psychische problemen. Waarom wilde meneer Obama zo graag die leeftijdsgrens verlagen naar 12 jaar? Is dat zo belangrijk voor een regeringsleider van een land dat in minstens drie oorlogen betrokken is?

Wat heeft de massamigratie teweeggebracht? Een massale verkrachting, verdwijning en moord op mannen, vrouwen en kinderen? Welke organisaties zijn sturend in de massamigratie? Voor welke terreur zijn de Syrische vluchtelingen op de loop gegaan? Waarom zien we mensen nu terug naar Syrië gaan? Is Assad de man waarvoor die mensen op de loop zijn gegaan? Wat deed ISIS in het middenoosten? Hebben we video’s gezien van moord, mishandeling en kannibalisme? Heeft dat nog met de Islam te maken en wie heeft dit bekostigd?
Niet dat dit de politieke reden voor deze oorlog is maar, de bijverschijnselen zijn kenmerkend. De op Griekse eilanden neergestreken NGO’s die de vluchtelingen gingen helpen, hebben zich open en bloot aan “KID-napping” schuldig gemaakt. De vertellingen van mensen die daar op eigen initiatief heen zijn gegaan, zijn kenmerkend. Dit is niet nieuw, het bedrijf Dyne corps heeft zich op deze wijze misdragen tijdens de oorlog in Joegoslavië. Ook deze oorlog was gefabriceerd en, de door de MSM en politiek benoemde oorlogsmisdadigers zijn tijdens hun proces in Den Haag ‘overleden’. Zij kenden meer van de waarheid achter die oorlog dan het publieke voetlicht verdragen kon. Nu wordt er in alle talen gezwegen over die oorlog maar, de modus operandi is zich als blauwdruk voor nieuwe oorlogen blijven manifesteren.

https://www.youtube.com/watch?v=OA14slleWK4

Sinds operation Mockingbird hebben we de propaganda van geheime diensten gevoerd gekregen. Op basis van die propaganda hebben we een politiek gevoerd gekregen via de kiezer. Nu hebben we een wereld die bepaald wordt door een macht die de grootste smeerlapperij als instrument gebruikt om zelfs die ‘elite’ onder controle te houden. We leven in een gevangenis van verschillende en botsende realiteiten. Q maakt daar gehakt van. Q dient naast Trump hetzelfde doel. Hoe dicht Q bij Trump staat is totaal onbelangrijk. Q is een beweging die tactisch is opgebouwd door mensen die dondersgoed weten wat ze doen. De informatie die hieruit voortvloeit is schokkend omdat de ons voorheen gepresenteerde realiteit compleet anders is. We komen nu dichterbij het moment dat we de confrontatie met informatie massaal niet meer kunnen ontlopen. Binnenkort ligt alles op straat en zullen mensen met ongeloof en geschokt reageren.

Het ging nooit om geld, altijd om de macht van een kleine groep mensen die bereid is de totale controle over deze planeet te krijgen. Het is 2 voor 12 en als Trump de verkiezingen niet had gewonnen, dan was dit tij niet te keren geweest zonder dat dit de levens van miljarden had gekost. Deze strijd gaat nu steeds meer binnen het zicht van het publieke oog plaatsvinden, dat is een strijd om de waarheid en, de waarheid wordt vernietigend voor het globalisme en alle stromingen die deze agenda al meer dan 200 jaar voortstuwen.
Ondertussen werkt Donald Trump hard om de juiste mensen binnen het congres en de senaat te krijgen. Lukt hem dat niet, dan zal het een stuk lastiger worden de Amerikaanse overheid te zuiveren van negatieve elementen die zich met toewijding laten sturen door een criminele macht. Daarom zien we nu ook de ‘pro Trump’ alternatieve media platforms verdwijnen. Zonder die alternatieve media had Trump in 2016 niet gewonnen. Dat is één van de redenen waarom Alex Jones al zijn accounts op de grote social media platforms is verloren.

Na de midterm-verkiezingen, mits succesvol, zal er wetgeving in stelling worden gebracht die in de VS de machtsposities van mediagiganten zal beperken. Bedrijven als Facebook claimen nu geen eigenaarschap over de content en noemen zich wel media-bedrijven. Een mediabedrijf is echter verantwoordelijk voor de door haar gepubliceerde content en, die bedrijven eten nu van twee walletjes. Social media bedrijven zullen geen content meer kunnen weren zonder expliciet te zijn over de aanstootgevende inhoud. Het verwijderen van grote accounts zal in de rechtszaal aanvechtbaar worden. Google zal aangesproken kunnen gaan worden op het onderdrukken van informatie en opgedeeld worden in aparte segmenten. Deze bedrijven zijn te groot geworden en zullen ook financieel zelfstandig moeten gaan functioneren. Dit breekt de markt open en we zullen zien dat de markt een zelfreinigend organisme kan zijn als de oneerlijke concurrentie van ‘subsidies’ wordt afgeschaft.

De wereld gaat dramatisch veranderen. De Q beweging draagt ook een spirituele bijnaam, “The Great Awakening”. Niemand gaat hieraan ontkomen. De q-movement is te groot geworden en stevent op volwassenheid af. Miljoenen mensen volgen Q en, onafhankelijk van Trump zullen ze altijd blijven zoeken. Voor vrijheid moet je vechten en alleen als je allert blijft dan blijf je dat verdienen. We zullen altijd op onze hoede moeten zijn voor de volgende organisatie die de macht wil grijpen, zolang we overheden zoveel macht toekennen.
Waarom haalt Trump de productie terug naar de VS? Omdat de VS alleen uit het centrale bankensysteem kan stappen als ze zelfvoorzienend kunnen zijn. De toegevoegde waarde van productie zal aan de VS waarde toevoegen en de centrale bank onder druk houden. “Trust The Plan”, zegt Q. Wij zijn het plan, wij zijn ‘The Great Awakening’. De bal ligt in onze hoek, net zoals Putin de bal aan Trump gaf.

Waarom zien we talloze pagina’s van Facebook verdwijnen die kritiek hebben op de medische wetenschap? Waarom worden alternatieve geneeswijzen onderdrukt en praat Melania Trump over de vele slachtoffers die voorgeschreven geneesmiddelen maken? Het heeft alles te maken met de reactie op een beweging die nooit meer mag stoppen, ongeacht wat er gebeurt.
Ook hier in Nederland zien we leden van de meest criminele en regerende partij afstand nemen van het beleid. Frank de Grave ziet The Great Awakening aankomen. De storm gaat ook hier woeden. Na die storm moeten we gaan erkennen dat de politiek alleen de misdaad van dit soort bedrijven faciliteert en dat die politiek alleen zoekt naar de instemming van het publiek.

https://www.ad.nl/politiek/de-grave-imago-bedrijfsleven-oorzaak-verzet-tegen-afschaffen-dividendbelasting~aaec05cc/

Q is geen complot maar legt een complot bloot. Onze koppen lagen al op het hakblok en, dankzij Q is het nu mogelijk een groeiende groep mensen duidelijk te maken wat er speelt. De wereld gaat gezuiverd worden van de grootste globale onderdrukking ooit. ‘Het publiek’ heeft voor het grootste deel nog geen weet van wat ze boven het hoofd heeft gehangen. Aan hen die dit wel begrijpen is de boodschap heel eenvoudig, “Dit is jouw gevecht. Je maakt meer kans dit gevecht te winnen als je deelneemt aan de strijd.” Je hoeft geen mening te verkondigen, alleen dat te delen wat je waar acht en waarachter een overtuigende bewijslast bij te vinden is. Ga jij nog langer op de meningen af van lieden als Bill Maher af? TV-coryfeeën die hints afgeven over een seksuele voorkeur die mensen voorgoed beschadigt? Ga je voor een goedkope lach of voor de hierachter schuilgaande waarheid? Wanneer heb je genoeg informatie en wanneer maakt je zwijgen je medeplichtig?

Norbert Pols

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10155634682007703&id=665872702

Moeder Aarde huilt! door Lusado Holkenborg, 9 augustus 2018.

Moeder Aarde huilt! door Lusado Holkenborg, 9 augustus 2018.

(Naar aanleiding van de aardbevingen in Lombok)

Naar vroeger kunnen wij niet meer terug. Dat heeft ook geen zin en het is ook niet wenselijk. De maalstroom van de evolutie en de wet van karma dwingen de mensheid de loop van de levensrivier te volgen. De mensheid zelf heeft de bedding van deze levensrivier uitgesleten. In iedere tijd zetten creatieve krachten van de schepping andere decors op en breken ze weer af. De mens beseft nauwelijks dat hij het zelf is die, zijn rol spelend op het wereldtoneel, mee helpt aan de inhoud van het levensspel. Maar al te vaak verkiest hij een hoofdrol en vergeet dat hij regisseur, speler, souffleur en toeschouwer tegelijk is. En dronken van zichzelf put hij de aarde uit, laat hij talloze schepselen lijden en veroorzaakt zo onwetend ook zijn eigen lijden.

De aarde spreekt intussen duidelijke taal. Het water geeft ons terug wat we erin wierpen. De lucht laat ons inademen wat we door een verstikkende levensstijl erin uitstootten. Als steenpuisten op haar huid toont de aarde ons de vuilnisbelt van onze geest. Maar wat ze ons teruggeeft is geen geweld. Het onjuist om in dit verband te spreken van natuurgeweld. De aarde maakt slechts òns geweld zichtbaar, visualiseert het door een gat in de ozonlaag, manifesteert het door aardbevingen, over stromingen, stormen, wervelwinden, vervuiling…

Moeder Aarde huilt. Ze huilt om haar uiteengescheurde longen, de wouden. Om haar opengereten aderen, de rivieren. Om haar uiteengereten huid, de valleien, bergen, velden, stranden… Om haar uitgerukte haren, de bomen, planten en bloemen. Om haar kapotgetrapte levensmantel, de dieren. Om haar doorboorde hart, haar gepijnigde voeten, armen en hoofd. Haar lichaam krimpt van pijn.

De milieuvernietiging heeft een wereldwijde vorm aangenomen en de milieuvervuiling is het allergrootste probleem geworden voor de mensheid. Iedereen is ervan op de hoogte en de stapels rapporten herhalen reeds getrokken conclusies of vullen deze met recente gegevens aan. En dat waar we niet van op de hoogte zijn wordt vaak Greenpeace ‘boven water getild’.

Dit alles wordt veroorzaakt door een antropocentrische en egoïstische levenswijze, die niet gericht is op het geheel, die geen rekening houdt met andere levende wezens, die zich niet bewust is dat vernietiging van een deel van de schepping de aantasting van het geheel betekent. Dit alles wordt veroorzaakt door een levenshouding waarin geweld centraal staat – fysiek, mentaal, verbaal.

Op een harde wijze leert de mensheid nu de les dat alles één is, dat alles met elkaar verbonden is. Deze eenheid, die alle mythische volkeren gekend en ervaren hebben, wordt door de moderne natuurkunde (in het bijzonder de quantummechanica) met geavanceerde apparatuur bevestigd. Al is de kennis over de eenheid van al hetgeen bestaat voorlopig nog geen eenheidservaringen in het bewustzijn, wel breekt in de massa het besef door dat alle rivieren met elkaar verbonden zijn, dat de lucht geen grenzen kent, dat de aarde geen rekening houdt met douanekantoren, dat de natuur zich niet laat dwingen door de arrogantie van de Faustiaanse mens die slechts wil heersen in plaats van dienen.

Lusado Holkenborg

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669282100099168&id=100010521510743

Bewustwording door kosmische gebeurtenissen, door Fran Tielemans, 9 augustus 2018.

Bewustwording door kosmische gebeurtenissen, door Fran Tielemans, 9 augustus 2018.

Zaterdag is er de Zoneclips en Nieuwe Maan, gisteren was er de ‘Leeuwenpoort’, er zijn ‘poortdagen’, speciale planeetstanden, enzovoort: er is altijd een overvloed aan kosmische invloeden die jou als mens bewust of onbewust beïnvloeden. Net zoals mensen elkaar beïnvloeden, hebben ook het weer, de social media, de activiteit op de Zon, specifieke standen van planeten en zelfs sterren en galaxies invloed op ons als mens. De vraag is: wat doe je ermee?

Wanneer je weet dat er een Zon-eclips aankomt, of een of andere poortdag, of andere gebeurtenissen, laat je het gewoon over je heen komen, en verwacht je van het Universum dat het iets verandert en in orde brengt in jou? Of kijk je wat jij bewust kan meenemen van de energieshift die deze kosmische gebeurtenis veroorzaakt?

In het eerste geval laat je een kans op ware bewustwording voorbijgaan. In het tweede geval verruim jij Zélf je bewustzijn, door te onderzoeken welke overtuigingen/patronen mogen losgelaten/veranderd worden, door te observeren hoe het écht met je gaat en daarrond actie te ondernemen, of door je energetisch bewustzijn te vergroten door je lichaam en energieveld te observeren de dagen voor en na zo’n kosmische gebeurtenis. Op die manier ga je helemaal in je liefde, wijsheid en kracht staan, en bouw je verder aan het meesterschap in jeZelf (niet over anderen). En dat is een verrijking voor jezelf, maar ook voor alle mensen om je heen, want onbewust nodig je hen uit hetzelfde te doen.

Fran Tielemans

Bron: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=693098951057770&id=216851172015886