‘Splitsing van Werkelijkheden: Zonnewende ingang naar de Eclips Poort…’ door Sandra Walt er, 16 juni 2017.  

‘Splitsing van Werkelijkheden: Zonnewende ingang naar de Eclips Poort…’ door Sandra Walter, 16 juni 2017.

Vertaling door winnyd@stralendetoekomst.nl

Zegeningen Geliefde Licht Stam

De west kust Poort voor de eclips doorgang werd geïnitieerd op donderdag 8 juni, en volledig geopend op vrijdag 9 juni met de Volle Maan Roosterwerk ceremonie op de Oregon kust.
Dank aan degenen die deelnamen aan deze opening, in het stoffelijke en het etherische.
De doorgang werd geopend precies op het punt waar het pad van de eclips het land raakt en begint door de USA te gaan.

Misschien merkte je de verandering van energieën op terwijl deze Poort zich de laatste week vergrootte. Het pad van de eclips en zijn metaforische weerspiegeling van de hogere ontvouwingen werd direct duidelijk. Ik zag het pad open ploffen en zich verbinden met het uitgangspunt in Zuid Carolina. Oost kust Poortbewaarders verzamelen zich en doen NU het zelfde. Je moet meer dan drie mensen hebben (HUmans) en wij hadden er 13 om het juist te openen, terwijl de eclips de vereniging vertegenwoordigt van alle niveaus van bewustzijn.

Eclips Pad – Lichtwerkers openen dit Nu.
Onze richting om dit eclips pad NU te openen laat de zuiverder frequenties van de Voornaamste GeChristende tijdslijnen beschikbaar zijn, gevoeld en gebruikt worden door Poortbewaarders en Roosterwerkers.

We gaan door om het Nieuwe Aarde Rooster voor te bereiden op deze sterke kosmische reactie doorgang. Poortbewaarders, Roosterwerkers en Lichtwerkers: Wij zijn samen aan het scheppen voor deze Goddelijke doorgang en bereiden het maximum aan effect nu door de Leeuwen Poort (8/8) als deze Poort zich opent.

De augustus Poort stroomt van 4 augustus naar 23 augustus, een massale gelegenheid om je mee bezig te houden met de kosmische instroom en tijdslijn-verschuiving frequenties. Als je geleid wordt om de Poort te bewaren of Roosterwerk te doen langs het pad van de eclips, doe het nu. De energie is er al, we zitten al in het gebied van deze massale golven van inter-universele lichtstromen.

Splitsing van Werkelijkheden
De lineaire ervaring laat de sensatie van frequentie sprongen en dramatische toenames zien in licht hoeveelheid, uitbreiding en besef van hogere niveaus van de Bron-als-het-Zelf, Het schijnt meer scheiding te zijn zoals de tijdslijn verdeling, wat het is waarom de oude teksten dat beschreven in termen van dualiteit: licht-duister, zwart-wit, goed-slecht, hemel-hel. Als we deze profetische doorgang ervaren, wordt de metaforische profetie verstoffelijkt in de buitenste werkelijkheid (in de stof dus).

We zien stoffelijk de snelle toename in de afwijking in het buiten(gebeuren); deze sprong begon de vorige september met de Tijdslijn verschuiving. Dit ontvouwt zich als complexiteit in de lagere tijdslijnen als politieke, sociale, economische, en persoonlijke problemen voor de status quo. Toegenomen polarisatie is een effect van de dimensionale verschuiving, de tijd ineenstorting, kosmische stralen en magnetische verschuivingen in ons Zonne stelsel en in de galaxy. Maar de afwijking van tijdslijnen laat ook de hogere resonantie ontpoppen van de lagere verwikkelingen, en zorgen voor steeds toenemende gevoelens van uitbreiding, goddelijkheid, zuiverheid en niet afnemende liefde als de Eerste tijdslijn Poort zich opent.

In jaren zijn we getuige geweest van de verdeling van werkelijkheidskeuzes, zelfs in de Licht Stam. We zien elkaar nog in de stoffelijke rijken maar de vibrationele niet voldoende aansluiting wordt groter en groter. Technisch is de dichtere werkelijkheid al afgescheiden; dit is een ontvouwing van wat er al in de hogere rijken is gebeurd.

De lagere-vibrationele chaos is niet zo stoffelijk als het lijkt, die is er voor de collectieve ervaring. Dit is waarom het Hogere vibrationele bewustzijn in staat is om door de holografische projecties heen te kijken, om zich te verbinden met de schepping van de Nieuwe Aarde/’t Nieuwe Universum, en om nu meer uitgebreide ervaring te hebben. De hogere tijdslijnen laten een toegang zijn naar jullie Schepper-staat van zijn, die het grotere perspectief onthult van de Universele herschrijving.

Dit komt ook doordat de lagere werkelijkheid zo surreëel voelt, klaar, gedaan, compleet is. De collectieve oude sjabloon val in september gebeurde omdat die lagere vibrationele werkelijkheden energetische ondersteuning verloren. Beetje bij beetje, vallen de lagere tijdslijnen weg uit onze ervaring, en dit gebeurt sneller terwijl de tijdslijn splijting zich ontvouwt.

Ik merkte ook deze week de griezelige stilte op van de secundaire tijdslijn die zich aanpast aan de hogere frequenties, de sensatie van tijd die verdwijnt of stilstaat, zoals tijdens het Poort werk. Ik voel dat dit een frequenter gebeuren wordt als de augustus Poort nadert.

Splitsing Besef in het Collectief
Waar begrip van multidimensionaliteit het omhelzen inhoudt van al jullie scheppingen, tegelijkertijd. De splijting van de tijdslijn zorgt voor een zuiverder ervaring van jullie bestaan buiten de grenzen van de tijd, op een snelheid van integratie die de hogere interesses aanvult van iedereen die bezig is met Ascentie. Onze blootstelling voor de zero-punt staten wordt meer intens, dus kunnen we collectief allen die willen opheffen in bewustzijn in de nabijheid van de Poorten van de Nieuwe Aarde ervaring. We openen de deuren en demonstreren wat mogelijk is.

Een vriend schreef dat Bashar een stoffelijke splijting van werkelijkheden noemde in een april overgang, wat interessant is daar het april was toen deze versnelde tijdslijn splitsing begon te gebeuren. (ik heb geen mening over Bashar anders dan de waardering zijn overeenstemming dat Mount Shasta werkt als een kroon chakra, eerder dan een wortel-chakra). De Verdeling van Werelden werd een tijdje op de achterbrander gezet, je merkt hoe velen uit deze ontvouwing tappen sedert december. Het is duidelijk dat een krachtige activering van zelf-verwerkelijking bij ons is, wat in het stoffelijk wordt getoond als de oplossing van het verhaal van Gaia.

Terwijl meer Wegwijzers en kanalen deze stoffelijke vertegenwoordiging melden van de dimensionale verschuiving, is ons de taak gegeven om aan de Mensheid te demonstreren waar Belichaming over gaat. Waardeer deze indrukwekkende passage; het is een heel esoterisch, mystiek en spirituele ervaring.
Het grote experiment van ervaring om een dimensionale verschuiving via het lichaam te beleven is een unieke; we voeren deze informatie terug naar de Bron. De Universele voltooiing van een creatief idee en de geboorte van een nieuwe wordt weerspiegeld in onze huidige ervaring. Het ziet er eerst planetair uit, dan Zon achtig, dan Galactisch, dan Universeel terwijl ons bewuste besef zich uitbreidt om hogere multidimensionale aspecten van bewustzijn te omvatten/begrijpen.

Lagere vibraties spelen met mis-communicaties, politieke polariteit, sociale verdeeldheid, grillig gedrag, oordeel en emotionele reacties. Het hogere vibrationele collectief ziet de lagere werkelijkheden nog wel maar zijn er niet meer aan verbonden. De lagere tijdslijnen zijn meer als een film die in het huis speelt aan het eind van de straat; die is hier nog wel, maar veraf.

De augustus Zonne Eclips: Gebruik de Zonnewende Instroom
Dit gebeuren gaat over voltooiing en onthulling van het Nieuwe. Het is een sterke activator van goddelijke bestemming en de oplossing van veelvoudige lagen van planetair conflict. Deze kosmische sterrenpoort zal van de ene oceaan naar de andere vegen, over Noord Amerika in het gebied van de USA. Op 21 augustus zal de totale eclips van de Zon zichtbaar zijn in een nauw spoor die diagonaal snijdt van Oregon naar Zuid Carolina. Op het directe pad wordt de Zon zijn corona voor 2 minuten onthuld. Omdat de eclips een opeenstapeling is van veel multidimensionale gebeurtenissen, schept IK BEN een video om alle info samen te brengen.

Onze Zonnewende Poort opent zaterdag 17 juni met de Zonnewende piek op dinsdag 20 juni om 9:24 pm PDT. Bedoeling om deze augustus Eclips Poort Nu te openen, om te beginnen de Goddelijke coderingen in Gaia en in onszelf vrij te geven voor deze steeds toenemende werkelijkheid-verschuivende frequenties van zuivere Bron bewustzijn.

Laat ons dit nieuwe niveau van de Goddelijke MEnselijke ervaring delen en zorgen voor ondersteuning voor de Zonnewende door ons op onze ZONdag te verenigen door de Unity Meditations. Iedereen is welkom bij dit zuivere veld van bewustzijn om bij de Ascentie te helpen om 8:11 am PDT(= 5:11am GMT), om 11:11 am PDT(= 8:11am GMT) en om 5:11 pm PDT(=2:11 pm GMT). Laten we de Mensheid zien wat er mogelijk is met Onvoorwaardelijke Liefde en Dienst!

Heb een prachtige Zonnewende week en gebruik oorspronkelijke LiefdeLicht om bij de hoogste interesses te helpen van iedereen die bezig is met Ascentie.

In Liefde Licht en Dienst, In Love, Light and Service,
Sandra

‘Normaal en Natuurlijk Heilig…’ door Steve Beckow, 15 juni 2017.

Normaal en Natuurlijk Heilig…’ door Steve Beckow, 15 juni 2017.

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Ik wens dat ik spiritueel genoeg was ontwikkeld om echt te zien en te “snappen” dat alles heilig partnerschap is. Ik snap het intellectueel maar dat is niet diep genoeg.
Ik snap het niet uit ervaring en ik heb het me niet gerealiseerd.

Maar het komt steeds weer in me op als magma (lava). Alles is in heilig partnerschap. Ohhhh, dat is net buiten mijn greep (vermogen).

Om het te snappen, dat kost gedrevenheid. Zijn wij er in of eruit? Omdat we er buiten zijn, zijn we alleen een toerist en dat stuk is weggeregeld of past niet bij ons. Die kennis is gereserveerd voor de gedrevene.

Vol gedrevenheid. Geen lekke ballons die uit de hemel vallen.
En ik ben niet er nog niet. Ik houd me terug. Ik weet niet zeker waarom.

Als ik kijk, wat iemand doet die op het pad van beseffen is, dan zie ik een verwarde massa met misbegrippen en gewonde gevoelens, wensen om te heersen en pogingen om die te vermijden.

Deze dooreen gehaspelde massa van zekere conclusies en gepantserde besluiten, van zichten op het leven die opkomen uit hen en uit levensverhalen die op hen letten zoals de cavalrie, is iets waar we gewoon van weg moeten stappen.

We moeten uit deze trein stappen. Die leidt naar rampen. Het ego bestuurt en gaat in – en is buiten beheersing.
Je kunt dit niet maken. Er zit geen beredenering in. De hele conversatie is het probleem en daar moet gewoon van af gestapt worden.
En die moet toegestaan worden om weg te gaan. Zonder ons.

Maar de natuur vervloekt een vacuüm. We moeten dit vacuüm vullen dat we geschapen hebben. We vergezellen een hele conversatie over relaties buiten de stad. Die knijpt de boerderij uit.

We moeten nu de leegte opvulen met een nieuwe boerderij werker. Die boerderij werker is Liefde.

In een staat van transformatieve liefde (of wat Michael en de Moeder noemen “heilige liefde”) beweer ik dat alle relaties heilig zijn.

***

Ik bloeide net in een staat van transformatie liefde toen ik die laatste zin opschreef. Werner Erhard zou dit noemen “dit gaat boven de lijn uit” en scheidt niet bewustzijn van het bewuste besef af. Hij noemde dit ook “transformatie”.

Het Leven ziet er anders uit vanaf dit voordelige punt, wat wij waarschijnlijk inter-dimensionaal zouden noemen.

Het verschil zou zijn zoals het verschil in jou was, die naar Disneyland wil gaan als kind met je ouders en de lange reis maken. Je bereikt eindelijk je hotel kamer met je tassen en gaat naar het balkon waar je met opgewonden ogen Disneyland ziet, dat nog geen blok van je af is. Je barst van opwinding over morgen en voldoening dat je het gemaakt hebt. Yayayayayayhaya, iedereen!!!!

Het verschil van hoe je je op de weg voelde versus op dat balkon is het verschil tussen hoe je je voelt in een staat van niet bewust besef versus hoe je je voelt in een staat van bewust besef. Op de weg voelde je je ellendig en meegesleept, op het balkon voelde je je opgevrolijkt en opgewonden.

Vanaf dit voordelige punt van opwinding en opgevrolijkt zijn, van uitstroming, van universele liefde, is het gewoon natuurlijk om vast te houden dat alle relaties heilig zijn. Dat is normaal in deze staat. Ik kan de dingen niet op een andere manier zien. Die vraag kwam niet bij je op.

Het is de aard van de oceaan van liefde om te ontvangen en te geven – om op die manier te stromen en zo. Die kan niet worden opgesloten of vast gehouden worden. Die moet rond de ruimte gaan, rond de wereld.

Als er liefde door ons heen stroomt als een snel stromende maar zijde zacht stromende rivier, is er niets wat we kunnen doen dan ons er aan overgeven. Je kunt je afvragen of we ons eerst overgeven of dat het ons eerst op slokt. Waarschijnlijk is het ’t laatste. Hoe we ook gaan, ons ego is weggewassen – een tijdje.

In die staat kan men geen kwaad doen aan een ander. Noch zou iemand dat willen. Alle relaties zijn normaal en natuurlijk heilig.

Ik weet niet zeker dat bewoners van die staat dat van zichzelf zouden weten Het kan zo worden geaccepteerd en duidelijk is dat de zaak nooit besproken wordt. Werner noemde dat “de achtergrond van duidelijkheid.”

De uitdaging om op deze plaats te komen van transformatie liefde of bewust besef, zoals Werner dit noemde, is om een pad te kerven dat anderen die later komen, kunnen volgen. Niet alleen op Gaia, maar op ieder van de andere planeten die opstijgen bij dit massale/stoffelijke model, waarin wij pioniers zijn.

Ik wed dat niemand de weg weet door deze specifieke jungle van relatie conversaties die we gehad hebben en in een van de heilige partnerschappen. Niemand heeft ooit gedaan wat wij eerder gaan doen.

Steve Beckow,
15 juni 2017.

www.rtlz.nl: Roderick Veelo: ‘Het gelijk van Trump: pers fabriceert nepnieuws…’

http://www.rtlz.nl: Roderick Veelo: ‘Het gelijk van Trump: pers fabriceert nepnieuws…’

Het gelijk van Trump: pers fabriceert nepnieuws…

roderick_vrij_nw.png

Roderick Veelo

@RVeelo

Roderick presenteert op RTL Z en verbaast zich over wat er zich in het nieuws afspeelt.
De speurtocht naar de waarheid over de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen is in volle gang. Vorige week verscheen de ontslagen FBI-baas James Comey voor de Senaatscommissie; deze week was het de beurt aan minister Jeff Sessions van Justitie.

Sessions zei niet veel, maar Comey des te meer. Journalisten concludeerden dat Comey’s getuigenis pijnlijk en gevaarlijk voor de president is. Dat het verhoor ook vernietigend was voor de reputatie van de journalisten zelf kreeg minder aandacht. Die wil ik u niet onthouden.

Voor de goede orde, de grote lijn is dat er drie hoofdzaken helder gemaakt moeten worden. Ten eerste moet duidelijk worden in welke mate Russische hackers en officials zich gemengd hebben in de Amerikaanse verkiezingen.

Ten tweede moet de waarheid boven tafel of het team van Trump in deze opzet heeft samengewerkt met de Russen.

En ten derde gaat het om de vraag of de president geprobeerd heeft het onderzoek hiernaar tegen te werken.

Over dat laatste wordt al koortsachtig gespeculeerd en voor cyberaanvallen vanuit Rusland is – ook volgens Comey – ruimschoots bewijs voorhanden. Zelfs Putin houdt het voor mogelijk, maar ontkent de opdrachtgever te zijn.

Waar journalisten ernstig de mist in gaan zijn de vele verhalen over samenwerking tussen de Russen en het team van Trump tijdens de verkiezingen. Nog altijd ontbreekt ieder bewijs en ook Comey bracht het niet mee.

De verhalen werden geschreven op basis van anonieme bronnen, die het ‘bewijs’ lekte naar vooral de New York Times en de Washington Post. Van die verhalen liet Comey vorige week donderdag niets heel.

Gelekte ‘geheime informatie’ bracht de New York Times tot het verhaal, dat het campagneteam van Trump meermalen contact heeft gehad met Russische inlichtingendiensten.

Comey verklaarde dat dit verhaal van a tot z verzonnen is. En hij vervolgde: “Wij bellen de journalisten niet om te zeggen dat ze het verkeerd hebben. We moeten het erbij laten.” Begrijpelijk, het is geen taak van de FBI om verhalen in de pers voortdurend te corrigeren. De journo’s doen het ook niet en zo blijft het nepnieuws maandenlang van grote betekenis voor pers en publiek.

Comey memoreerde ‘kletsverhalen’ die hij in de media las naar aanleiding van zijn persconferentie over de e-mails van Hillary Clinton. De stukken die – op basis van anonieme bronnen – hierover in de serieuze media verschenen noemde hij ‘nonsens’. Een jaar lang leefden de kletsverhalen ongecorrigeerd hun eigen leven.

Comey zei verder verbijsterd te zijn over wat de pers op basis van geheime informatie durft te publiceren. Met name de verhalen over een vermeende samenzwering tussen Trump en de Russen zijn Comey een doorn in het oog. Hij las ze en oordeelde iedere keer weer dat het journaille er volledig naast zat. In zijn eigen woorden: “They were dead wrong.”

Hiermee is niet gezegd dat die contacten er niet geweest kunnen zijn. Maar wel dat de bronnen waar de journalisten zich op baseerden onbetrouwbaar zijn. Op basis van die bronnen hebben journalisten nepnieuws opgeschreven en gepubliceerd.

En dan was er nog de rectificatie van CNN. In aanloop naar het verhoor van Comey verzekerde CNN zijn kijkers dat Comey Trump ging tegenspreken over een onderzoek naar de president zelf. Vernomen van bronnen dicht in de buurt van Comey.

Toen de gewezen FBI-baas de lezing van Trump helemaal niet bleek tegen te spreken maar juist bevestigde, moest CNN zijn berichtgeving rectificeren.

Onzinstukken en kletsverhalen in kranten en op een nieuwszender die een reputatie te verliezen hebben. Je zou zeggen dat die reputatie ze alles waard is, maar blijkbaar maakt Trump nog iets sterkers in hen wakker.

In hun gezamenlijke aversie tegen Trump hebben journalisten en overheidsmedewerkers, die zich opwerpen als anonieme bronnen, een gevaarlijk verbond gesloten. Beide groepen hebben al lang voor de verkiezingen besloten dat hij de verkeerde president is. De gretigheid om Trump te kunnen beschadigen wint het van de heilige opdracht de waarheid te achterhalen.

De journalistieke ethiek om je politieke voorkeur op een veilige plek te parkeren en zo ongekleurd te kunnen berichten lijkt iets uit een andere tijd. Lezers mogen misschien minder behoefte aan de feiten hebben, het inleveren van hun geloofwaardigheid doen journalisten zelf.

#nepnieuws #pers #cnn #msn #comey #trump #hillary #clinton #rveelo

Bron: https://www.rtlz.nl/opinie/column/roderick-veelo/het-gelijk-van-trump-pers-fabriceert-nepnieuws

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie’, zondagmiddag 18 juni om 18:00 uur

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie…’ zondagmiddag 18 juni om 18:00 uur…

Iedere zondagmiddag om 18:00 uur zomertijd (04:00 pm GMT/UTC) in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zwitserland…

 

Instructies:

Gebruik jouw eigen techniek om jezelf in een relaxte staat van bewustzijn te brengen.

Richt jouw intentie erop deze meditatie te gebruiken als een middel om het proces van Ascentie voor de planeet Aarde en de bewoners te versnellen.

Visualiseer een kolom van licht komend van de Galactische Centrale Zon, die dan door alle punten van Licht binnen ons zonnestelsel gaat, en vervolgens door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde.

Visualiseer een andere kolom van Licht die oprijst vanuit het centrum van de Aarde, dan omhoog door jouw lichaam en omhoog in de lucht naar alle wezens van Licht in ons zonnestelsel en onze galaxy.

Je zit nu in twee kolommen van Licht, het Licht vloeit tegelijkertijd zowel omhoog als naar beneden.
Hou deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

Visualiseer nu dit Licht als een regenboog maalstroom, zich uitbreidend door de hele Aarde en dan door het hele zonnestelsel, alle duister en anomalie verwijderend, de matrix oplossend, en Geluk, Overvloed, Vrede en Liefde brengend naar alle wezens binnen ons zonnestelsel.

Visualiseer volledige disclosure en enorme informatie vrijgaven over de aanwezigheid van buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s via de massa media.

Visualiseer de creatie van het nieuwe eerlijke financiële systeem voor iedereen.

Visualiseer het Eerste Contact met goedwillende buitenaardse rassen. Visualiseer dat de Event plaatsvindt, eindelijk de planeet Aarde bevrijdend!

Overwinning van het Licht!

Alleen instructies (Engelstalige versie):

 
Geleide meditatie (Engelstalige versie):

www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We staan op het kruispunt…’ door Ella Ster, 13 juni 2017.

http://www.ellaster.nl: Thomas Williams: ‘We staan op het kruispunt…’ door Ella Ster, 13 juni 2017.Hieronder de belangrijkste onderwerpen in de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van Thomas Williams van 8 juni 2017.

Eerste uur:

Britse verkiezingen

18:00 De verkiezingen in Groot-Brittannië lijken voor de Cabal niet goed te verlopen. Men had extra tussentijdse verkiezingen uitgeschreven om nieuwe mensen uit het kamp van Theresa May in het parlement te krijgen. Thomas voorspelde afgelopen donderdag dat ze de beoogde winst niet zal behalen, wat het hele doel van de verkiezingen was.

Dit is volgens Thomas de reden van alle aanslagen, oproer en veiligheidsmaatregelen in Groot-Brittannië. “De aanslagen in Londen zijn een drievoudige ontwrichting: om de verkiezingen te ontwrichten, angst te zaaien bij het publiek en daarnaast probeert men daarmee voor meer financiering van de NAVO te pleiten vanwege zogenaamd terrorisme.” [1:31:00]

(E*: Theresa May en haar partij de Conservatieven leed inderdaad een grote nederlaag en verloor een groot aantal zetels en tevens de meerderheid in het Lagerhuis.)

Democraten laten Hillary Clinton vallen

24:55 De Democraten in de VS worden steeds prikkelbaarder ten aanzien van de entiteit die doorgaat als Hillary Clinton en willen dat ze net als Obama uit de spotlights stapt. Het lijkt erop dat het Democratische partij Hillary Clinton onder de bus wil gooien (E*: de schuld willen geven en opofferen – red.).

Tweede uur:

Noorwegen broeinest voor de Cabal

1:31:30 Noorwegen wordt het nieuwe broeinest voor schurkachtige figuren. Een deel van het, door de Rothschilds gestolen, geld ligt daar opgeslagen. Het land faciliteert tevens een schuilplek voor de CIA.

Onwettige claims op grondstoffen

1:34:30 De Cabal probeert in allerlei landen grondstoffen in handen te krijgen, wat ze niet lukt doordat de landen hun soevereiniteit hebben terug geclaimd. Vanwege de soevereiniteitsclaims had men verwacht dat het vanaf april einde oefening voor de Cabal zou zijn, nu voorspelt men vanaf juli, maar vooralsnog blijft men met ‘papieren’ schuiven om tijd te rekken met allerlei claims en zogenaamde koninklijke onzintitels die ze niet hebben.

De zogenaamde wereldwijde schuld wordt omgezet in dividenduitkeringen

1:37: 30 De wanhoop van de Cabal is een terugkerend thema. De Cabal probeert de wereldwijde schuld op basis van de historische obligaties op landen en inwoners af te schuiven. Inmiddels hebben de mensen van de Trust (verbonden aan de TH&I-show) bewezen dat deze schuld in werkelijkheid enkel aan de bloedlijnen toebehoren.

Elke historische obligatie die is uitgegeven door de (Illuminati)families en ontrokken werd vanuit de Trust, werd vervolgens als geld aan landen uitgeleend. Het kapitaal betrof tevens toekomstige belastinginkomsten, die de mensen zouden opbrengen. Deze werden door de Trust als een investering in de naties (landen) gezien. Een investering, geen schuld. De investering werd vanuit de Trust gedaan en de landen zouden in dividend uitgekeerd worden en niet met schuldinstrumenten.

De overeenkomst met betrekking tot de obligaties ging over investeringen en dividenduitkeringen, maar men besloot om de naties en mensen (de ‘slaven’), een schuld op te leggen. Dit is waar de Illuminati-families en Illuminati-facties gefaald hebben. Zij zijn verantwoordelijk voor deze schuld en deze wordt nu door de mensen van de Trust gevorderd. De Illuminati-families kunnen de Trust tevens niet langer meer als basis voor de hefboomfinancieringen gebruiken. Voordat ze nieuwe leningen uit de Trust kunnen krijgen, moet eerst het pandrecht afbetaald worden. Alleen al de Rothschilds zijn in dat geval 2,2 quadriljoen dollar verschuldigd… oeps… Dat is de equivalent van 27 jaar het wereldwijde bruto product.

1:53:00 Omdat veel Illuminatileden zich nu realiseren dat ze ook zijn bedonderd, stappen ze er nu uit. Het geld van de Trust behoort niet alleen toe aan de mensen, maar is ook door de arbeid en inspanning van de mensen opgebouwd, niet door de elite.

We staan op het kruispunt. We zijn ontmoedigd geraakt, maar staan op punt om een stem te krijgen.”

Wanneer de verrekeningen inzake de Trust worden gedaan — en Thomas verwacht dit in de nabije toekomst, niet de verre toekomst — kunnen de naties échte zaken gaan doen, zonder de dwangbuis van zogenaamde schulden. De mensen van de Trust maken zich hard dat de landen hun dividend uitgekeerd krijgen en de Illuminati-families daarvan geen deel krijgen.

De mensen van de Trust zijn volgens Thomas bij 479 andere grote, wereldwijde zaken betrokken, die moeten worden rechtgezet. Dit kan niet allemaal in één dag worden gedaan, zeker niet gezien de fysieke bedreiging waarmee de mensen in de frontlinie nu te maken hebben.

Derde uur

Toegang tot lagere astrale laag blokkeren

2:01:00 De New Age-beweging heeft velen op een zijspoor gebracht. Thomas blijft waarschuwen voor channelings en jezelf openstellen voor zogenaamde berichten van opgestegen meesters en andere entiteiten, omdat veel channelings afkomstig zijn uit een lagere astrale laag. Je moet momenteel extra voorzichtig zijn, omdat de (lage) astrale laag aan het instorten is.

Ayurvedische leer afkomstig van Slavische Ariërs

2:06:00 De Ayurvedische teksten zijn niet afkomstig van India, maar van het Slavische en Arische volk van 5000 jaar geleden, dat later naar India trok. Daar heeft men de informatie doorgegeven en deze is later vervormd. De leringen uit het Oosten gaan over beperkingen. Men gaat er bijvoorbeeld vanuit dat na het afronden van de 7 aardse cycli het leven vervolmaakt is, maar in werkelijkheid gaat men daarna verder naar een kosmisch niveau.

De échte leringen kwamen van de Slavische Ariërs, de Rose en Witte Volk. De Ariërs hebben door de Nazi’s een slechte naam gekregen omdat ze door hen werden gepromoot. De Ariërs raakten zo in diskrediet, net als de Swastika, die oorspronkelijk ook een andere (positieve) betekenis had. Dat was een antiek symbool voor de zon, die in allerlei culturen op de wereld werd gebruikt. Op deze manier hebben de Nazi’s allerlei zaken omgekeerd.

Zo zijn er ook andere (oorspronkelijk positieve) zaken omgekeerd, zoals: de Illuminati, Vrijmetselaars, et cetera.

Aan alle levende zielen: We zijn geboren, niet gefabriceerd. We kiezen niet, we zijn verkozen. Degene die het begrijpen, behoeven geen uitleg. Degene die het niet begrijpen, doen er niet toe.”

De audio bevat uiteraard veel meer informatie dan hierboven in de beknopte samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

> Beluister online of download MP3 met muziek

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/06/13/thomas-williams-we-staan-op-kruispunt/

Zondagmiddag 3 september 2017 om 14:00 uur: Workshop de ‘Nieuwe Wereld’ in Putten (Gld).


De workshop van zondagmiddag 2 juli 2017 is helemaal volgeboekt.

U kunt zich al wel aanmelden voor de volgende workshop op zondagmiddag 3 september 2017 om 14:00 uur…

Als je met meerderen, of jouw eigen groepje, op een andere dag, locatie of tijdstip bij elkaar zou willen komen kan je dat ook laten weten.

Workshop voor gelijkgestemden in de ‘Nieuwe Wereld’ in Putten (Gld).

Bij de workshop ‘Nieuwe Wereld’ kijken we samen naar de samenleving op dit moment. In het groot, wereldwijd, en in het klein, bij jezelf. Deze workshop is meer een bijeenkomst in gelijkwaardigheid.
Als bruggenbouwers naar de Nieuwe Wereld komen wij, Joyce Uitentuis, Ella Ster en/ of Frank Withoos regelmatig bij elkaar. Je bent van harte welkom om aan te schuiven. Je kunt meedoen of meeluisteren. Alles is goed.


Inhoud workshop:

Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe zonder oordeel is … worden wie je werkelijk bent, in liefdevolle verbinding met jezelf, anderen en alles wat is.
Dit is een middag door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Voor en door mensen die wakker zijn (realiseren wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en bewust ZIJN (spirituele inzichten, ervaringen hebben).
Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. De bijeenkomst wordt door de deelnemers daarom zelf ingevuld. Voor iedereen is er ruimte te delen wat er voor jou belangrijk is.

Het is verandering en verschuiving alom, een soms wat verwarrend chaotische tijd … Iedereen wordt er momenteel wel op de één of andere manier mee geconfronteerd. Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe. OK, … wat ‘oud’ is, is vaak wel bekend. Maar wat is dan het nieuwe? … Worden wie je werkelijk bent, in eenheid met jezelf, anderen en alles wat is.
Deze bijeenkomst (‘workshop’) voor gelijkgestemden is ontstaan vanuit een behoefte van mensen uit mijn praktijk die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over wat al deze veranderingen met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.
Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,
• je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
• jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
• je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
• je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
• maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
• je een rol bent gaan spelen
• gewenst gedrag laat zien
• jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.
De ‘workshop’ is een gelegenheid voor gelijkgestemden (maximaal 6 deelnemers) om elkaar te ontmoeten aan de keukentafel, om je (nieuwe) gedachten en ervaringen te kunnen uitwisselen. Er alleen maar ‘zijn’ en luisteren kan natuurlijk ook!
Het is een gelegenheid waarbij je je veilig kan voelen, gehoord en gezien, (h)erkenning kan ervaren voor je innerlijk weten, voor wie jij bent, waar je jezelf kan zijn zonder oordeel … Je bent welkom.
Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.
  

Praktische informatie: 

De eerstvolgende workshop is op zondag 23 september 2017 van 14:00 tot 16:30 uur.

# Locatie is Praktijk Uit & Thuis, Kloosterweg 11, 3882 NL Putten.
# Als je met meerderen wilt komen of een andere dag of tijdstip je voorkeur heeft, laat je het dan ook weten?

# Bijdrage € 7,50 per persoon te voldoen bij de bijeenkomst, bij voorkeur met PIN. Er is onbeperkt koffie en thee.

# Meer informatie en aanmelden via de buttons op http://praktijkuitenthuis.nl/workshop-data/.


Volgende workshops in de planning in 2017:

• Zondag 26 september 2017

Steeds van 14:00 tot 16:30 uur.

The Portal: ‘Cobra’s Update Vacuum Metastabiliteit Event…’ 12 juni 2017.

The Portal: ‘Cobra’s Update Vacuum Metastabiliteit Event…’ 12 juni 2017.

Het verwijderen van de Chimera groep blijft doorgaan. De Lichtkrachten hebben “bepaalde handelingen” voltooid en zijn nu intensief de kop van de Yaldabaoth entiteit aan het oplossen.

De kop is gepositioneerd binnen de plasma anomalie accretie vortex nabij het oppervlak van aarde met zijn buitenrand ongeveer 3x de radius van de aarde (1,5 keer de middellijn van de aarde) van het planetaire centrum, zoals hier beschreven:

http://2012portal.blogspot.com/2017/02/situation-update.html

HeadVeil.jpg

De mainstream wetenschap heeft die buitenrand een paar jaar geleden “ontdekt”:

https://www.nasa.gov/content/goddard/van-allen-probes-spot-impenetrable-barrier-in-space

Nu heeft NASA openlijk toegegeven dat kunstmatige laagfrequente radiogolven die buitenrand vormen om de buitenste grens van de sluier doeltreffend te maken:

https://www.nasa.gov/feature/goddard/2017/nasas-van-allen-probes-spot-man-made-barrier-shrouding-earth

https://www.space.com/36934-humans-change-space-weather.html

Als jullie “VLF zenders voor onderzeese communicatie” in het bovenstaande artikel veranderen in “ELF zenders van het HAARP en soortgelijke programma’s” krijg je een duidelijker beeld hoe de buitenste grens van de sluier wordt opgewekt.

Abnormale plasma strengen van de Yaldabaoth kop met toplet bommen zijn gekoppeld met de zwarte steen, een top-quark antiquark condensaat. Zwarte steen is een grote hadron gemaakt van top / antitop quarks die miljoenen jaren geleden zijn door de Chimera zijn gemaakt in grote deeltjesversnellers (Dyson ringen), die in staat zijn om een temperatuur te produceren boven de kritische temperatuur van 2 biljoen° Kelvin (2.000.000.000.000° Kelvin), die nodig is voor de creatie van zwarte steen.

Ongeveer 7 miljoen jaar geleden, bevond zwarte steen zich op een planeet die rond het Rigel sterrensysteem draaide (waar het centrum van de kosmische anomalie in die tijd was) en werd vervolgens in 1996 van Rigel gebracht door de Taurus cloud plasma strengen:

https://en.wikipedia.org/wiki/Taurus_Molecular_Cloud_1

Het bevindt zich nu in de ondergrondse faciliteit van de Chimera in de buurt van RHIC Collider op Long Island.

Interactie van abnormale plasma met de zwarte steen zorgt voor een enorme negatieve plasmavortex ongeveer 500 mijl in diameter met het middelpunt op Long Island:

LIVortex2.jpg

Deze vortex is het zuiveringsstation voor de resterende primaire anomalie op het oppervlak van de planeet. Top leden van de Cabal en vele leden van de Chimera gebruiken de anomalie van deze vortex als een schild tegen het licht en dit is de reden waarom de oostkust de hoogste concentratie van de Cabal heeft op de planeet.

Positionering van Cintamani stenen in een levensbloem patroon (flower of live) in deze vortex zal dienen als een overbrengend raster voor de energieën van Sirius en zal de transmutatie van deze anomalie versnellen. Het is ook gunstig om de vortex met de Violette vlam te overspoelen:

LIV.jpg

Het is interessant om op te merken zijn er op Atlantis onderwater piramides gebouwd zijn door de Pleiadiërs die niet ver van Long Island:

LIAtlantis.jpg

Deze piramides dienen als het positieve ankerpunt dat de negatieve effecten van de Long Island plasmavortex tegengaat.

De Lichtkrachten zijn nu direct bezig om de zwarte steen los te koppelen en de resterende toplet bommen te verwijderen en de voortgang verloopt volgens het plan.

Het verwijderen van de zwarte steen zal het kosmische evenwicht omhoog brengen en de huidige metastabiele staat van het onechte vacuüm zal ophouden te bestaan:

https://en.wikipedia.org/wiki/False_vacuum

Het onechte vacuum die we momenteel beleven is een metastabiele sector van het universum waar de interactie tussen de bron en de primaire anomalie voorwaarden schept die pro-entropie en anti-leven gericht zijn en zijn de onderliggende reden waarom quarantainestatus Aarde en het bestaan ​​van het kwaad nog mogelijk is.

De verwijdering van de zwarte steen zal het vacuüm metastabiliteit Event dat de penetratie van kiemvorming voorzijde door het grensvlak van de sluier naar het oppervlak van de planeet en zal effectief leiden tot de Event. De Event is het moment van het instellen van de ware kwantumvacuüm omstandigheden binnen de sluier en daarmee het verwijderen van het deel van de primaire anomalie die rechtstreeks verantwoordelijk is voor het bestaan ​​van het kwaad. De onderliggende kracht die het bestaan ​​van de Cabal toestond en het lijden zullen ophouden te bestaan.

Ondertussen gaat Operation PrisonBreak verder met zachte Disclosure over buitenaards leven:

https://www.thesun.co.uk/tech/3636771/space-breakthrough-finds-alien-life-could-exist-on-pluto-moons-of-jupiter-and-saturn/

http://www.express.co.uk/news/science/814639/aliens-exist-scientists-breakthrough-ISS-samples-space

En met de initiatieven van de openbare ruimte programmas die de mensheid achter de sluier zal brengen:

https://www.space.com/37146-nuclear-fusion-rockets-interstellar-spaceflight.html

https://www.space.com/37079-axiom-commercial-space-station-manufacturing.html

Overwinning van het Licht!

Cobra

Bron:
http://2012portal.blogspot.com/2017/06/vacuum-metastability-event.html

Vertaling FrankW