Presidentiële proclamatie over de Nationale Maand van Paraatheid 2018, het Witte Huis, 31 augustus 2018.

Presidentiële proclamatie over de Nationale Maand van Paraatheid 2018, het Witte Huis, 31 augustus 2018.

De Nationale Maand van Paraatheid is een periode om onze aandacht te vestigen op het belang van het voorbereiden van onze families, huizen, bedrijven en gemeenschappen op rampen die ons leven, eigendom en vaderland bedreigen. Gedurende deze tijd eren we ook de dappere mannen en vrouwen die onbaatzuchtig reageren op crises en rampen, hulp verlenen aan mensen in nood. Deze first responders, die onvermoeibaar werken om onze natie te beschermen en onze burgers te beschermen, verdienen onze grootste dankbaarheid en waardering.

In het afgelopen jaar zijn gemeenschappen in het hele land en Territoria getuige geweest van schade door orkanen, bosbranden, tornado’s, overstromingen, vulkaanuitbarstingen en andere natuurrampen. Het historische orkaanseizoen van 2017 omvatte drie catastrofale stormen die binnen een maand landden en werden opgevolgd door een reeks aan destructieve bosbranden in Californië. Gecombineerd zijn door deze natuurrampen 47 miljoen mensen getroffen en nog eens tienduizenden werden gemobiliseerd om hen hulp, troost en bijstand te bieden. We zijn ons vooral bewust van degenen die momenteel worden getroffen door voortdurende bosbranden in Californië, Oregon en Colorado. Ondanks enorme uitdagingen blijft de veerkracht van het Amerikaanse volk de overhand hebben.

Tragedies zijn sombere herinneringen dat paraatheid een gedeelde verantwoordelijkheid is en dat het cruciaal is om voorbereid te blijven. Alle Amerikanen kunnen zich voorbereiden op mogelijke rampen door een noodplan voor hun gezinnen te ontwikkelen en in praktijk te brengen, een rampenkit samen te stellen, zich in te schrijven voor meldingen op &hun mobiele apparaten, noodrantsoenen opzij te zetten en adequate verzekeringspolissen voor hun huizen en bedrijven te hebben. De Ready Campaign van de Federal Emergency Management Agency geeft een overzicht van andere belangrijke stappen om je beter voor te bereiden op een grote ramp.

Deze maand moedig ik alle Amerikanen aan om van de gelegenheid gebruik te maken om ervoor te zorgen dat ze een noodplan hebben opgesteld en dat klaar is om goed uitgevoerd te worden. Noodsituaties en rampen testen de veerkracht en kracht van gezinnen, gemeenschappen en onze natie. Het is onmogelijk elke uitdaging en bedreiging te vermijden, maar we kunnen en moeten ons erop voorbereiden. Door dit te doen, kunnen we onze gemeenschappen helpen beschermen en levens redden.

NU, DAAROM, verklaar ik, DONALD J. TRUMP, President van de Verenigde Staten van Amerika, krachtens de autoriteit die mij is toegekend door de Grondwet en de wetten van de Verenigde Staten, hierbij september 2018 als Nationale Maand van Paraatheid. Ik moedig alle Amerikanen, inclusief federale, staats- en lokale functionarissen, aan om actie te ondernemen om voorbereid te zijn op rampen of noodsituaties door hun noodplannen te maken en uit te voeren. Elke stap die we nemen om beter voorbereid te zijn, maakt een wezenlijk verschil hoe onze gezinnen en gemeenschappen zullen reageren en volharden wanneer ze geconfronteerd worden met het onverwachte.

TEN GETUIGE WAARVAN, ik hier mijn handtekening moet plaatsen op de een en dertigste dag van augustus, in het jaar van onze Heer tweeduizend achttien, en van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten van Amerika de tweehonderd drie en veertig.

DONALD J. TRUMP

Bron: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-proclamation-national-preparedness-month-2018/

Gerelateerd:

# Ready Campaign van de Federal Emergency Management Agency: http://www.ready.gov

# National Preparedness Month: https://www.ready.gov/september

# The Federal Emergency Management Agency (FEMA): https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Federal_Emergency_Management_Agency:

Advertenties