Trump en de Alliantie, door Lauri Fransen, 12 juni 2018.

Trump en de Alliantie, door Lauri Fransen, 12 juni 2018.

In mijn vorige artikel ( De Schaduwregering en de Amerikaanse Presidenten) heb ik het gehad over de Schaduwregering ofwel de Deep State, die zijn tentakels heeft in alle regeringen ter wereld. De Deep State wordt ook wel genoemd de Cabal (dat is een naam die ze zichzelf gegeven hebben) en bestaat uit verschillende geheime genootschappen en oude militaire orden, zoals bv. de Knights of Malta. Ook het Vaticaan en met name de Jezuïetenorde, is hier deel van. Deze elite van wereldregeerders hebben het hele bankensysteem in handen en daarmee de economie en vele andere takken van onze maatschappij, waaronder alle geheime diensten van de V.S. en de pers. Daarom krijgen wij hier dan ook niets over te horen via officiële kanalen. Ik heb aangegeven hoe verschillende presidenten van de Verenigde Staten van Amerika gepoogd hebben aan deze situatie een einde te maken. Sommigen van hen hebben dat met de dood moeten bekopen.

Opnieuw is er in de V.S. een president, Donald Trump, die het zich vast heeft voorgenomen om deze criminele elite – die zich ook bezig houdt met vrouwen- en kinderhandel, kinderoffers en seksslavernij – op te pakken en voor het gerecht te brengen. Geen geringe klus. Volgens insiders is Trump al aan ten minste zeven aanslagen op zijn leven ontsnapt.
Het goede nieuws is: Trump doet dat niet alleen! Sterker nog: hij is gevraagd om voor het presidentschap te gaan door een groep die zich the Alliance noemt; de Alliantie.

De Alliantie.
Wat is dat voor een groep? Geleidelijk aan komen we hier steeds meer over te weten via de alternatieve media, die dankzij het internet veel naar buiten kunnen brengen wat door de Mainstream Media (MSM) niet wordt verteld. Volgens betrouwbare bronnen is de Alliantie een groep bestaande uit verschillende facties, die met elkaar gemeen hebben dat ze allemaal de aarde willen bevrijden van de Cabal. Het zou hier gaan om een internationaal bondgenootschap en dat is logisch, want de Cabal/Deep State opereert immers wereldwijd. In de V.S. zou inmiddels 90 % van de militairen tot de Alliantie behoren.

Kort geleden werd bekend dat er in 2015 een groep hoge militairen in de V.S. het plan had een staatsgreep te plegen tijdens het bewind van Obama. Zoals ik eerder schreef zweren alle militairen een eed van trouw op de Grondwet, waarin staat dat ze er vooral zijn om de eigen burgers te beschermen. Die eed wordt in de V.S. erg serieus genomen. Maar veel soldaten ontdekten dat ze naar andere landen werden gestuurd, Afghanistan, Syrië e.d. om daar samen te werken met huurlegers, die niet de belangen van de bevolking op het oog hadden. Ze ontdekten daar dat deze huurlegers vaak worden gefinancierd door de westerse mogendheden, o.a. de V.S. en dan aangeduid worden als terroristische organisaties. Zo schijnt de terreurgroep Islamitische Staat getraind en betaald te zijn door de V.S., onder de regering Obama en in samenwerking met de toenmalige Secretary of State (zoiets als bij ons de Minister van Buitenlandse zaken) Hillary Clinton. Dit gegeven is in Nederland nog niet zo bekend, en het zal voor velen moeilijk zijn te accepteren, maar ik verwacht dat daar binnenkort bewijzen over naar buiten gaan komen.

Kortom, de militairen die dat hadden ontdekt tijdens hun actieve dienst, begonnen meer zaken te onderzoeken en toen ging voor hen de beerput open van wat de Deep State doet in Amerika en wereldwijd. Topmilitairen besloten vervolgens dat hier een eind aan moest komen en wilden dus een coup plegen in Washington DC. Dat plan is niet doorgegaan. Waarschijnlijk realiseerden ze zich dat er dan een burgeroorlog zou uitbreken, waarbij veel burgerslachtoffers zouden vallen, omdat de massa van de mensen niet op de hoogte was van de ware reden voor zo’n coup. Ze besloten om hetzelfde langs legale weg na te streven, namelijk door een president te zoeken die intelligent en vastberaden genoeg zou zijn om deze klus te klaren. Ze kwamen uit bij Donald Trump. Bron: zie onderstaande link:
https://kauilapele.wordpress.com/2018/04/27/repost-with-new-video-link-dr-jerome-corsi-4-11-18-confirmation-that-the-alliance-asked-donald-trump-to-run-for-president/

Trump is dus gevraagd om president te worden. Hij wilde dat eerst helemaal niet. Hij is een rijke zakenman, die een succesvol imperium heeft opgebouwd – waarom zou hij zichzelf en zijn familie blootstellen aan zo’n gevaarlijke job? Terwijl hij op zijn leeftijd – hij is nu 72 – veel liever gaat golfen en in zijn mooie resort in Florida wil genieten van zijn fortuin en zijn uitgebreide familie. Het verhaal gaat dat de Alliance hem toen heeft gesmeekt om het toch te doen. Ze zagen hem als hun enige kans. Trump is een onafhankelijke partij; hij is niet gelieerd aan de Deep State, hij kan niet financieel gechanteerd worden, want hij is al steenrijk. Hij heeft er geen enkel belang bij.
(Bron: https://divinecosmos.com/davids-blog/21021-happening/2/ Hier staat veel in over de Alliantie en recente ontwikkelingen dat ook de moeite waard is. Voor de bron van bovenstaand verhaal scroll door naar het kopje THE JEROME CORSI SPEECH)

Zijn voorouders waren arme immigranten, die vanuit Duitsland naar Amerika zijn geëmigreerd. Hij zegt zelf dat hij veel aan Amerika te danken heeft gehad. Maar niet het Amerika van nu. Dat is behoorlijk economisch verzwakt geraakt, vooral onder de presidenten Bush en Obama. Daarom heeft hij uiteindelijk besloten om het verzoek aan te nemen. Niet voor de macht, maar uit liefde voor zijn land. En daarom heeft hij het steeds over: “making America great again”.

Hij doet het dus niet alleen! Hij is een onderdeel van een groter plan, van een grotere groep, die samen werken aan het beoogde doel. Het is een team. Is het je wel eens opgevallen dat Trump zich graag omringt met Generaals en Admiraals? Wel, dat is ‘zijn’ team!

Aanvallen.
Het mag duidelijk zijn dat de Deep State niet blij was met deze onafhankelijke kandidaat. Ze openden vrijwel onmiddellijk de aanval op Donald Trump. Zo werden er verhalen in omloop gebracht waarin hij werd beticht van het betasten en beledigen van vrouwen. In werkelijkheid heeft Trump veel vrouwen geholpen om door het ‘glazen plafond’ heen te breken, door hen hoge posities te geven. En dat zonder ze seksueel of anderszins te chanteren, zoals elders gebeurt.
Vanaf het moment dat hij was gekozen werd hij voortdurend tegengewerkt. In de eerste plaats werden de verkiezingsresultaten negatief gekleurd. Zo ging het verhaal de wereld in dat Trump slechts nipt van Hillary Clinton gewonnen had. Hillary Clinton was de kandidaat van de Deep State en de peilingen wezen haar constant aan als winnaar. In mijn vorige artikel heb ik beschreven hoe de Deep State er altijd voor zorgt dat hun kandidaat wint, zodat er dus geen sprake is van vrije verkiezingen in Amerika. Deze keer lukte dat dus niet en dat was een hele klap! Pas een jaar later werden de echte verkiezingsuitslagen bekend en daaruit bleek dat Trump 70 % van de uitgebrachte stemmen had gekregen! Een groot deel van de Amerikaanse kiezers hebben dus laten blijken dat ze genoeg hadden van het establishment en dat ze veranderingen willen.

Vervolgens werd er een zondebok gezocht voor deze onverwachte verkiezingsuitslag: Rusland. Rusland zou de verkiezingen beïnvloed hebben. Er zouden banden hebben bestaan tussen Russische geheime diensten en leden van zijn campagneteam. Zo werd ‘Russia-gate’ geboren. Deze verhaallijn heeft de Deep State lang kunnen volhouden, maar uiteindelijk is zelfs het Congres na gedegen onderzoek tot de conclusie gekomen dat er helemaal geen enkel spoor van bewijs te vinden is dat deze stelling rechtvaardigt. Trump is gewoon met grote meerderheid gekozen door het Amerikaanse volk!

Als we met de kennis van nu terugkijken op zijn verkiezingscampagne, dan zien we dat Trump toen al de Deep State fors aan de kaak stelde. Onderstaande video lijkt een gelikte verkiezingsspeech, met allerlei mooie beloftes, zoals we gewend zijn van politici, maar hier is elk woord wáár en gemeend. Dat zien we in het vervolg van dit presidentschap. https://www.youtube.com/watch?v=szaKnOhJbow

En wat doen Trump en de Alliantie dan?
In het begin was het allemaal niet zo duidelijk wat er gebeurde, afgaande op Trumps gedrag. Hij werd neergezet als een botterik, die geen verstand heeft van politiek en maar wat doet. Dat verhaal leek bevestigd te worden. Sommigen beweerden dat hij onder invloed stond van verschillende, elkaar tegensprekende adviseurs. Na een tijdje begonnen er ogenschijnlijk willekeurige ontslagen te vallen onder zijn medewerkers, wat leidde tot verhalen dat hij incompetent zou zijn.
Op een gegeven moment ontdekte een slimme onderzoeker dat er een abnormaal hoog aantal sealed indictments waren in 2017. Dat zijn verzegelde aanklachten tegen personen. Het betekent dat er een rechtszaak wordt voorbereid tegen zo iemand, die dat nog niet mag weten, vandaar dat de aanklachten verzegeld zijn. Er verscheen een lijst met namen en daar bleken opvallend veel leden van de Deep State op te staan. Eind 2017 was er sprake van ruim 4000 van zulke aanklachten, tegen een normaal aantal van 1000 per jaar. Het aantal sealed indictments is op het moment dat ik dit schrijf gestegen tot ruim 35.000! Tegelijkertijd deed het gerucht de ronde dat Guantánamo Bay, het Amerikaanse gevangenkamp op Cuba, uitgebreid en verbeterd werd, zodat het 13.000 meer mensen kan huisvesten dan voorheen. Toeval?

Toen verscheen er op 21 december 2017, precies op midwinter, een officieel bericht op de website van het Witte Huis, dat een grote schok veroorzaakte bij zowel vriend als vijand.

Lees het artikel verder op:

http://www.indecirkelvanisis.nl/trump-en-alliantie/

Geplaatst 12 juni 2018

Advertenties