Dramatische afname van insecten, door Natuurmonumenten, 14 mei 2018.

Logisch toch met al die toxische onkruidverdelgingsmiddelen en die genetisch gemoduleerde granen, grassen, bloemen, planten, groenten en andere gewassen. Dit vernietigd insecten, dieren, planten en vervolgens ook wij, mensen.

Uitvinders die sjoemelen met de natuur, sjoemelen ook met zichzelf, hun kinderen, hun familie en vrienden.

Maar wij kunnen het tij keren door samen actie te ondernemen door het niet normaal en zelfs gevaarlijk te vinden om toxische onkruidverdelgingsmiddelen te gebruiken. Door het niet normaal te vinden dat wij producten uit genetisch gemoduleerde gewassen, groenten en bloemen kopen, eten en drinken.

Met het besef dat wij allen gebaat zijn met het zetten van stappen naar een betere leefbare natuur dynamische omgeving…

Nieuws van de boswachter: Dramatische afname van insecten, door Natuurmonumenten, 14 mei 2018.

In onze natuur leven steeds minder insecten. Dat dachten we al: maar het blijkt nu ook uit onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van Natuurmonumenten is uitgevoerd. Als we het tij nog willen keren, is meer ruimte voor de natuur nodig in onze landbouwgebieden.

De uitkomsten schetsen een somber beeld over onze insecten in de natuur. Hun aantallen dalen fors. En dat is erg. Het is een grote aanslag op de kringloop van het leven. Insecten zorgen voor een gezonde bodem zodat planten kunnen groeien, bestuiven bloemen, bomen en gewassen en zijn onmisbaar als voedsel voor vogels en andere dieren.

Twee derde verdwenen

Eerder bleek al uit Duitse, Franse en Engelse onderzoeken dan het slecht gaat met de insecten in de natuur. Om ook een beeld te krijgen van de situatie in Nederland, heeft Natuurmonumenten wetenschappers van EIS (het Kenniscentrum Insecten) en de Radboud Universiteit insectentrends laten onderzoeken.

Twee langlopende studies van in totaal acht insectengroepen in natuurgebieden bij Wijster (Drenthe) en in natuurgebied Kaaistoep (Noord-Brabant) zijn uitvoerig geanalyseerd. De wetenschappers concluderen dat in 27 jaar tijd twee derde van onderzochte groepen verdwenen is. Enig luchtpuntje zijn de wantsen die stabiel zijn gebleven.

Afname van insecten omgerekend naar 27 jaar

  • • Haften 98%
  • • Kokerjuffers 93%
  • • Kevers 76%
  • • Loopkevers De Kaaistoep 92%
  • • Lieveheersbeestjes 57%
  • • Gaasvliegen 72%
  • • Macro-nachtvlinders 66%
  • • Wantsen 0%
  • • Loopkevers in Drenthe 1985-2017 69%
  • • Loopkevers in Drenthe 1995-2017 79%

Internationale trend

Het aantal onderzoeken over de neergang van insecten stapelen zich op. Uit Duits onderzoek blijkt dat zo’n driekwart van de insecten in de afgelopen 27 jaar is verdwenen. In Frankrijk zijn vogelsoorten die insecten eten sinds 2000 met 33 procent afgenomen.

Tijd voor actie

Het is tijd dat ons land flink op de schop gaat. Marc Van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten : “De landbouw is een van de belangrijkste beheerders van ons buitengebied. Daar wordt jaarlijks zo’n tien miljoen kilo aan chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. We moeten toe naar biologische bestrijding. Het verbod op drie chemische middelen is een mooi begin, maar lang niet genoeg. Er is simpelweg meer ruimte nodig voor natuur in landbouwgebieden.”

Om dit te bereiken werken wij met boeren, wetenschappers, banken en bedrijven aan een Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Van den Tweel: “Een gezonde landbouw betekent ook dat boeren die werken mét de natuur een eerlijke prijs voor hun product krijgen. En dat betekent dat we vanaf nu anders met ons land, ons landschap en onze landbouw moeten omgaan.”

Lees hier meer over het onderzoek. Meer weten over onze insecten en hoe je ze kan helpen? Kijk op natuurmonumenten.nl/insecten.

Bron: https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/dramatische-afname-van-insecten

Geplaatst 18 mei 2018

Advertenties