‘ET boodschap: “Wij Zijn Hier!” / We are here – Dutch’ – YouTube

‘ET boodschap: “Wij Zijn Hier!” / We are here – Dutch’ – YouTube

Geplaatst 6 mei 2018

Advertenties

Op herhaling – The Portal: Cobra’s Plasma en de Planetaire Situatie Update, 7 oktober 2014.

Op herhaling – The Portal: Cobra’s Plasma en de Planetaire Situatie Update, 7 oktober 2014.

Het opruimen van de Chimera-groep gaat door. Hun Long Island-fort kan niet zo gemakkelijk worden verwijderd omdat het verbonden is met het scalaire plasma-netwerk dat de ruggengraat vormt van de sluier, die zich uitstrekt tot een hoogte van 8,6 mijl boven het oppervlak van de Aarde. Dit is precies het punt waarop de Chimera en de Archons hun krachten bundelen om hun quarantaine Aarde te verdedigen.

Om echt uit te leggen wat er aan de hand is, zullen we te maken krijgen met zeer diepe occulte kennis die voor sommige mensen misschien nog veel verder dan sciencefiction gaat.

Natuurkundigen zouden plasma beschrijven als geïoniseerd gas, terwijl een ervaren occultist plasma zou beschrijven als een verborgen laag / dimensie tussen het gasvormige en het vierde etherische laag:

Plane.gif

De plasma laag tussen het fysieke en etherische is de verborgen plaats waar de archonten het grootste deel van hun duisternis hebben verborgen en dat was hun grootste geheim. De plasma laag / niveau werd gecreëerd als een resultaat van torsiekrachten tussen het fysieke en etherische als een direct gevolg van kosmische anomalie toen het universum werd gecreëerd en wordt ook de ‘Afgrond’ genoemd. Het is toegankelijk, maar niet aan te raden! Via verborgen portalen die binnen Sephira Daath te vinden zijn op de kabbalistische levensboom:

http://hermetic.com/caduceus/qabalah/046_kab.html

Er zijn quantum singulariteit wormgaten binnen het plasma niveau en in de occulte terminologie worden ze de Tunnels van Seth genoemd. Die wormgaten bevatten strangelet- en toplet-bommen en ze zijn verbonden met de fysieke Zwarte Steen (Black Stone) op de Long Island-locatie. Dit is de belangrijkste reden waarom het opruimen van het scalaire plasma-netwerk en de sluier (Veil) zo lang duurt.

De Lichtkrachten hebben met deze situatie te maken en er is aanzienlijke vooruitgang geboekt met betrekking tot het verwijderen van de plasma-strangelet-bommen, terwijl plasma-toplet-bommen nog steeds een uitdaging blijven.

Compression%2BEvent%2BHorizon%2B2.gif

Er is een ander niveau / vlak dat lijkt op plasma, maar op een veel hoger octaaf, tussen het hogere mentale (manasische) en het buddhische vlak. Dat vlak wordt het buddhi-manas-membraan genoemd en scheidt de rijken van Eenheid van de rijken van Dualiteit. Dit membraan werd gecreëerd als een resultaat van torsiekrachten tussen het mentale en buddhische (intuïtieve) vlak als een direct gevolg van kosmische anomalie toen het universum werd gecreëerd. Dit membraan is het eerste dat ons scheidde van de Bron toen we afstamden in de Schepping als vonken van bewustzijn lang geleden in de galactische geschiedenis. De dichtheid van dit membraan zal na de Event sterk worden verminderd wanneer de kosmische anomalie van de duisternis uiteindelijk zal worden gewist.

Terwijl de Chimera langzaam aan kracht verliest, doen zich interessante intel-lekken voor:

http://www.openminds.tv/nsa-says-lost-non-redacted-ufo-files/29986

Veelbelovende nieuwe technologieën worden geïntroduceerd:

http://rt.com/news/188332-mox-nuclear-fuel-production/

http://inhabitat.com/the-worlds-first-saltwater-powered-electric-car-is-now-street-legal-in-germany/

De Oosterse Alliantie (Eastern Alliance) boekt aanzienlijke vooruitgang op financieel gebied om de dominantie van het petrodollarsysteem te doorbreken:

http://finance.yahoo.com/news/china-start-direct-currency-trading-euro-110234836–finance.html

http://www.examiner.com/article/china-will-use-gold-and-gold-pricing-to-force-global-currency-reset

http://rt.com/business/191804-russia-ditch-dollar-2-years/

Zoals je waarschijnlijk weet, heeft de angst voor Ebola niet de impact waar de Cabal op hoopte en al hun pogingen om een ​​wereldwijde oorlog te creëren vallen ook uit elkaar.

De Islamitische Staat (IS), een creatie van de Jezuïeten, heeft veel aandacht in de massamedia. Eén doel van de Archonten en hun Jezuïetstromannen in hun occulte oorlog tegen het volk is om de naam van godin Isis te associëren met hun duistere creatie in de hoofden van de meeste mensen (de massa). Daarom zou ik willen voorstellen dat alle alternatieve media stoppen met het gebruik van de naam ISIS voor de Islamitische Staat, maar in plaats daarvan beter ISIL of Islamitische Staat gebruiken. U kunt deze petitie ook ondertekenen:

http://www.thepetitionsite.com/takeaction/767/932/805/?z00m=21513247&redirectID=1467294665

Ik ben benaderd door een groep schrijvers die contact hebben gehad met de Indonesische en andere Oost-Aziatische Agarthaanse netwerken van 2009-2013. Die groep heeft gesuggereerd dat mensen niet passief op de Event wachten en veel basisideeën hebben gegeven wat er kan worden gedaan:

http://thewhitebook2015.blogspot.tw/2014/08/the-white-book.html/

https://medium.com/@Frodonomics2015/critical-mass-create-a-billion-jobs-now-dfc16d1aa50b

Een ander mooi idee is verschenen dat mensen kan doen heroverwegen is hoe ze hun huisvestingssituaties moeten oplossen:

http://www.lifebuzz.com/earthships/

Overwinning van het Licht is nabij!

Cobra.

Bron: http://2012portal.blogspot.nl/2014/10/plasma-and-planetary-situation-update.html/

Vertaling FrankW

Opnieuw geplaatst 6 mei 2018

AN Conversie, door Untwine…

Over AN Conversie, door Untwine…

In zijn bericht van 30 april heeft Cobra het over de AN Conversie die onlangs aan de Mjolnir-technologie is toegevoegd. Untwine heeft twee jaar geleden op zijn blog een artikel geplaatst over de AN Conversie. Hieronder de vertaling door Veronica wat te lezen is op Info-blog The Event-NL.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd op Recreating Balance op 28 mei 2016: https://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/05/an-conversion.html/

AN conversie is een belangrijk proces waar onze hele realiteit doorheen gaat. Het is het proces waardoor de Bron, de Ene oorspronkelijke schepper, het geheel van creatie terug brengt naar eenheid.

Het universum was gecreëerd als een reflectie van de Ene waarin de Ene zichzelf onderzoekt. De Ene is alomtegenwoordig in het universum, en toch tegelijkertijd is het er voorbij. Het universum is alleen een spiegelbeeld van de Ene, wat was gecreëerd met een basismodel: kwantum dynamica. Kwantum dynamica is een systeem waarin de gecreëerde materie schommelt tussen alle mogelijke potentiëlen. De hoofdfactor die vaststelt welk potentieel zich manifesteert is Wil.

De Ene is per definitie perfect, geheel en absoluut. Perfectie en heelheid betekent dat alles is ontworpen met een doel. Echter, door het creëren van een systeem van onderzoek van alle mogelijke potentiëlen was een potentiele logica gecreëerd als een tegenstelling van doel: willekeurigheid, ook contingentie genoemd:

Dit universum waar wij nu in zitten, zoals wij het tot dusver hebben ervaren, is een resultaat van het combineren van zowel de Ene en contingentie, doel en willekeurigheid. Slechtheid gebeurde per ongeluk als een resultaat van uitwisseling tussen wil en contingentie. Ongelukken waren mogelijk in het universum omdat het universum niet de pure Ene is, het is alleen een spiegelbeeld ervan, en dit beeld is niet geheel exact want het bevat contingentie, en daarom is de Ene niet geheel machtig binnen de rijken van het universum. Slechtheid is een moment waarin wil is overspoeld door contingentie, verliest de verbinding met het Absolute, wordt binnenstebuiten gedraaid, en begint te worden gebruikt voor het tegengestelde doel van waar het oorspronkelijk voor was bedoeld. Dit is waarom “evil” achterstevoren gespeld “live” is.

Als deel van het onderzoekingsproces van alle mogelijke potentiëlen, was het universum onderverdeeld in verschillende lagen/dimensies (fysiek, plasma, etherisch, astraal, etc.) die elk verscheidene proporties van contingentie bevatten:

In deze grafiek is: hoe hoger de laag is hoe minder contingentie het bevat. Alle bestaande creatie is eerst gecreëerd op de hoogste laag, en dan sijpelt het naar beneden door de lagen, een voor een. Alle fysieke materie is naar beneden gekomen door alle lagen voordat het fysiek werd.

De stippellijn in de mentale laag is het zogenoemde Buddhi Manas membraan, die de verschuiving aangeeft waar de hoeveelheid contingentie zo hoog wordt dat de realiteit behoorlijk sterk is getransformeerd. Onder deze stippellijn is slechtheid mogelijk geweest. Boven deze stippellijn is er niet genoeg contingentie voor slechtheid om mogelijk te zijn, dus deze hogere lagen waren altijd rijken van puur Licht en Liefde.

Materie sijpelt naar beneden door de lagen in de vorm van codes van Licht die doorstromen, de informatie bevattend over de Goddelijke Wil. Hoe meer contingentie aanwezig is in een laag, hoe meer deze stroom van Licht is gefilterd. Daarom hebben de laagste lagen waar wij nu in zitten (fysiek etc.) alleen gefilterd Licht ontvangen, niet het volledige spectrum, vooral op deze planeet waar slechtheid deze filters heeft versterkt. Daarom bevat de realiteit die wij hier hebben ervaren veel verstoringen en correspondeert niet veel met de oorspronkelijke Wil van de Ene.

De Ene is puur Licht en Liefde en heeft geen enkele slechtheid in zijn natuur, en heeft daarom nooit de intentie gehad dat slechtheid zou plaatsvinden, het heeft zich feitelijk nooit voorgesteld dat het zou kunnen gebeuren. Toen het zag dat het ongeluk van slechtheid gebeurde creëerde de Ene een systeem om de anomalie te corrigeren, alle slechtheid terug naar Licht te transmuteren, en alle contingentie terug te verbinden met Goddelijke Wil. Dit systeem is de AN conversie.

De AN conversie is een systeem van rechtstreekse transmissie van Licht dat voorbij contingentie filters gaat en daardoor de golf van Licht in zijn geheel doorgeeft, de hele weg naar beneden door de lagen. Dit maakt het mogelijk dat de Goddelijke Wil door Licht wordt doorgegeven, tot in de dichtste vorm van alle lagen, transmuterend, genezend, en alle realiteit terugverbindend met de Ene. Dit AN conversie systeem transformeert het universum progressief in een realiteit waar de Ene geheel machtig is. Wanneer de AN conversie voltooid is, zal het universum een exact spiegelbeeld zijn van de Ene.

Dit AN conversie systeem was op deze planeet verankerd op de 4e april 2012:

2012portal.blogspot.com/2012/04/normal-0-microsoftinternetexplorer4.html

en werd op 21 december 2012 volledig operationeel op deze planeet:

2012portal.blogspot.com/2012/08/window-of-opportunity-2-secondwindow-of.html

Het belangrijkste anker voor de AN conversie is de AN stargate, die zich bevindt in de centrale ster (*) van de riem van Orion. Het oorspronkelijke ongeluk dat slechtheid creeerde vond plaats in Orion, en daarom werd deze constellatie het centrale punt van transmutatie van duister. De AN stargate was altijd een portaal van Licht, en het is door dit portaal dat vele zielen naar beneden kwamen van de lagen boven de Buddhi Manas, naar de lagen daaronder. Deze zielen zijn de zogenoemde sterrenzaden, die kwamen met het doel om te helpen het Licht te verankeren in de lagere lagen, en dualiteit terug te transmuteren naar Eenheid. Elk sterrenzaad heeft sleutels voor de AN conversie.

Tijdens hun incarnaties op Aarde hebben sterrenzaden veel spiegels van de riem van Orion gebouwd over de planeet, om te verbinden met de AN stargate:

De AN conversie zal effectief dualiteit beeindigen en onze gehele realiteit transformeren naar een universum van puur Licht en Liefde, waar Overvloed, Vreugde en Geluk de staat zal zijn waarin wij bestaan in onvoorwaardelijkheid. Wij zijn ankers van de AN conversie door het gebruik van onze vrije wil om voor het Licht te kiezen. Door dat te doen lijnen wij de kwantum realiteit uit zodat het AN conversie kan ontvangen, progressief alles van de creatie genezend. Wij kunnen verbinden met de AN stargate in meditatie, en ook de oorspronkelijke klank AN gebruiken, veel gelijkend op hoe wij de klank OM gebruiken, om de AN conversie aan te roepen.

Bevrijding Nu!

https://recreatingbalance1.blogspot.com/2016/05/an-conversion.html

Vertaald door Veronica

Bron: https://eventnl.wordpress.com/an-conversie-door-untwine-28-mei-2016/

Lees ook: https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2018/05/05/op-herhaling-the-portal-cobras-plasma-en-de-planetaire-situatie-update-7-oktober-2014/

(*) De ster Alnilam staat ook bekend als Alnihan en Alnitam. Alnilam is de middelste ster van het opvallende rijtje van drie sterren die de gordel van Orion vormen. De andere twee sterren zijn Alnitak en Mintaka.

Geplaatst 5 mei 2018

Workshop Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld

Workshop Gelijkgestemden in de Nieuwe Wereld

Wil jij ook een workshop Gelijkgestemden in de ‘Nieuwe Wereld’ bij jouw thuis?

Kan je morgen 6 mei niet naar Putten komen, maar wil jij ook een keer aan de workshop ‘Nieuwe Wereld’ deelnemen?

Heb jij een keer jouw keukentafel of tafel in de huiskamer vrij voor wat vriendinnen en vrienden?

Vind jij het leuk om een keer gastvrouw of gastheer te zijn in jouw deel van Nederland of België?

Neem dan contact met ons op, dan bespreken we de mogelijkheden.

Bij de workshop ‘Nieuwe Wereld’ kijken we samen naar de samenleving op dit moment. In het groot, wereldwijd, en in het klein, bij jezelf. Deze workshop is meer een bijeenkomst in gelijkwaardigheid.
Als bruggenbouwers naar de Nieuwe Wereld komen wij, Joyce Uitentuis, Ella Ster en Frank Withoos regelmatig bij elkaar; je bent van harte welkom om aan te schuiven. Je kunt meedoen of meeluisteren. Alles is goed.

Inhoud workshop:

Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe zonder oordeel is … worden wie je werkelijk bent, in liefdevolle verbinding met jezelf, anderen en alles wat is.
Dit is een middag door en voor gelijkgestemden in deze Nieuwe Tijd. Voor en door mensen die wakker zijn (realiseren wat er in de wereld plaatsvindt en wat nodig is voor een individuele en collectieve verandering) en bewust ZIJN (spirituele inzichten, ervaringen hebben).
Bij gelijkgestemden zijn er een gemeenschappelijke overeenkomsten waardoor men zich gesteund, (h)erkent, gehoord en gezien voelt. De bijeenkomst wordt door de deelnemers daarom zelf ingevuld. Voor iedereen is er ruimte te delen wat er voor jou belangrijk is.

Het is verandering en verschuiving alom, een soms wat verwarrend chaotische tijd … Iedereen wordt er momenteel wel op de één of andere manier mee geconfronteerd. Het oude loslaten en open staan voor het nieuwe. OK, … wat ‘oud’ is, is vaak wel bekend. Maar wat is dan het nieuwe? … Worden wie je werkelijk bent, in eenheid met jezelf, anderen en alles wat is.
Deze bijeenkomst (‘workshop’) gelijkgestemden is ontstaan vanuit een behoefte van mensen uit mijn praktijk die graag in deze Nieuwe Tijd van grote verandering op aarde en in de mensheid, met elkaar van gedachten willen wisselen over wat al deze veranderingen met je doen. Fysiek, mentaal, energetisch, spiritueel?

In deze overgangstijd naar een hogere dimensie worden mensen steeds meer bewust. Ieder mens, iedere ziel, volgt zijn eigen pad en eigen tempo om de gewenste ervaringen op te doen in dit leven. Door toename van bewust-wording en bewust-zijn, veranderen gedachten en gevoelens in jezelf en naar anderen. Dingen die eerder belangrijk waren, zijn dat niet meer. Je wordt je meer bewust dat het niet gaat om macht, ego en geld, maar je ontdekt wat werkelijk waarde voor je heeft in het leven.
Doordat niet iedereen gelijk op gaat, kunnen er nu verschillen gaan ontstaan met mensen met wie je voorheen goed kon opschieten (familie, partner, vrienden, collega’s). Hierdoor kan je ‘alleen’ komen te staan, wat juist zo pijnlijk is, vanwege de enorme behoefte aan verbinding. Het delen van nieuwe kennis en ervaring met gelijkgestemden geeft je zelfvertrouwen en maakt je sterker.

Met name hoog-sensitieve personen (HSP) kunnen nog gevoeliger zijn dan anders voor de veranderingen en verhoging van de energie (frequenties op de aarde en in de mens). Dat kan ook leiden tot nieuwe ‘paranormale’ waarnemingen? ‘Para’ is overigens een onjuiste terminologie omdat deze waarnemingen oorspronkelijk bij ons als mens horen. Hoe hoger de frequenties worden, hoe hoger we in de dimensie gaan, hoe meer dergelijke natuurlijke waarnemingen er zullen zijn.

Wat doe je dan … als je merkt dat,
• je ervaringen, gedachten en ideeën veranderd zijn
• jij zo veranderd bent, en je geen (goede) aansluiting meer vindt in je omgeving
• je je niet begrepen, niet gehoord en gezien voelt
• je voelt dat belachelijk wordt gemaakt en veroordeeld
• maar ook dat je intuïtiever bent geworden, situaties en mensen sneller doorhebt, en goed aanvoelt
• je een rol bent gaan spelen
• gewenst gedrag laat zien
• jezelf verstopt en …. niet meer jezelf bent?

Aandacht voor het (on)bewuste geeft een betere balans tussen lichaam en geest. Het is een verdiepingsslag die veel mensen maken op dit moment en je dichter bij jezelf brengt.
De ‘workshop’ is een gelegenheid voor gelijkgestemden (maximaal 6 deelnemers) om elkaar te ontmoeten aan de keukentafel, om je (nieuwe) gedachten en ervaringen te kunnen uitwisselen. Er alleen maar ‘zijn’ en luisteren kan natuurlijk ook!
Het is een gelegenheid waarbij je je veilig kan voelen, gehoord en gezien, (h)erkenning kan ervaren voor je innerlijk weten, voor wie jij bent, waar je jezelf kan zijn zonder oordeel … Je bent welkom.
Het voor jezelf gaan staan zal ervoor zorgen dat je beter in je eigen kracht komt te staan. Dit houdt je gezond en zal klachten voorkomen. Jouw groei helpt jezelf en anderen op deze aarde. Onderschat niet de kracht die daar van uitgaat.

Praktische informatie:

# Je kan nog deelnemen aan de workshop van

Zondag 6 mei 2018 in Putten (Gld)

Op deze zondag middag wordt de bijeenkomst ‘Nieuwe Wereld’ georganiseerd bij ‘De Kleine Voordijk’ in Putten (Hoornsdam 6, 3882 RM in Putten).

Met de auto: Neem op de A28 afslag 10 ‘Nulde’, rijd richting Putten, net voorbij de boerderij, volgende inrit linksaf ter hoogte van de 1e drempel.

Met de trein: Er zijn helaas geen mogelijkheden voor openbaar vervoer naar de Hoornsdam. Wel staat er om 13:30 een auto op het station in Putten die naar de workshop rijdt.

Wil je vanaf het station Putten om 13:30 uur meerijden? Bel of stuur een Whatsapp- / smsberichtje voor 13:30 uur naar Frank op 06 3717 5452.

# Wij zijn nu vooral op zoek naar mensen die bij hen thuis een workshop willen verzorgen voor maximaal 6 – 8 deelnemers bij hen uit de buurt en verder weg.

Als je interesse hebt en een zondag bij jouw thuis wil verzorgen, neem dan contact met ons op.

# De workshops op zondag zijn steeds van 14:00 tot 16:30 uur. Natuurlijk kan je voor een workshop bij jouw thuis ook voor een avond of een ander tijdstip kiezen.

# Bijdrage : € 10,00 per persoon te voldoen bij de bijeenkomst. Er is onbeperkt koffie en thee.

# Meer informatie en aanmelden http://praktijkuitenthuis.nl/workshop-data/ .

# Wil je de mogelijkheden van de workshop ‘Nieuwe Wereld’ bij jouw thuis bespreken, neem dan contact op met Joyce 06 1049 0931 of met Frank 06 3717 5452.

Wij helpen je mee en zullen proberen om er ook bij te zijn of iemand anders die het al heeft meegemaakt, zodat je het niet alleen hoeft te doen.

Ella Ster: 3 Luister- en kijktips, april 2018.

Ella Ster: 3 Luister- en kijktips, april 2018.

Onderstaande video’s en radio-shows zijn de moeite waard om te lezen of beluisteren.

1.Truth, Honor & Integrity 12 april 2018,
door Thomas Williams

In deze radioshow komen tal van onderwerpen aan bod, waaronder ook de situatie in Syrië. Thomas geeft aan dat dingen momenteel heel ‘vloeibaar’ zijn; met andere woorden nog alle kanten op kunnen gaan. Hij insinueert dat wat Donald Trump publiekelijk naar buiten brengt, achter de schermen wel eens heel anders kan zijn. Hij geeft als voorbeeld dat na het dreigement van bombardementen op Noord Korea, vrij snel herenigingsgesprekken met Zuid-Korea volgden. Hij suggereert dat er in Syrië ook zoiets kan spelen.

Ondertussen wordt de druk op Trump opgevoerd en worden er nog steeds pogingen ondernomen om hem als president af te zetten. De nieuwste poging is een onderzoek naar een buitenechtelijke affaire die Trump 10 jaar geleden zou hebben gehad. Dit onderzoek gaat weer tientallen miljoenen dollars kosten. Het onderzoek van Mueller kostte al 100 miljoen dollar.

Deze miljoenen kunnen beter worden besteed om de échte problemen in het land op te lossen, zoals armoede en mensenhandel. Het Amerikaanse volk heeft er totaal geen belang bij om te weten of Trump tijdens zijn huwelijk een ‘scheve schaats’ heeft gereden. Het is het zoveelste hoofdstuk uit de campagne om Trump zwart te maken en te kunnen impeachen.

https://www.spreaker.com/user/8955881/truth-honor-integrity-show-4-12-18?utm_medium=widget&utm_source=user%3A8955881&utm_term=episode_title

2.Jerome Corsi:
Trump is door legertop gevraagd president te worden

Ook Jerome Corsi reageert in zijn persconferentie op 11 april op de recente aanklachten tegen Donald Trump, vanwege zijn veronderstelde affaires met prostituees. “Ten eerste, het Amerikaanse volk is niet geïnteresseerd in de prostituees. Donald Trump is niet verkozen omdat hij een heilige is, maar hij is verkozen omdat hij in de grondwet gelooft.”

Dat men hem wil afzetten, heeft alles te maken met Trump’s strijd tegen de Deep State. Jerome Corsi zegt dat de Deep State zich door middel van Mueller’s heksenjacht zelf schuldig maakt aan hoogverraad. Een openbaar aanklager in Utah doet onderzoek naar de corruptie binnen de Deep State en de Democratische partij. Deze insider zou samenwerken met Horowitz, die al geruime tijd onderzoek doet naar Hillary Clinton’s emailschandaal en de rol van voormalig FBI-directeur James Comey.

Er gaan al lange tijd geruchten dat Donald Trump jaren geleden door de legertop is gevraagd zich verkiesbaar te stellen, zodat hij hen zou kunnen helpen bij het neerhalen van de Deep State. Dit wordt door Jerome Corsi nogmaals bevestigd. Voordat de generaals Trump vroegen om presidentskandidaat te worden, bereidden ze een militaire coup voor om president Obama met militaire machtsmiddelen af te zetten. Ook al zijn er juridische gronden om een dergelijke stap te legitimeren (zoals eerder uitgelegd in het artikel over het Plan), men zou zich hiermee toch op glad ijs begeven. Toen Trump had toegezegd zich verkiesbaar te stellen, zag de legertop afgezien van hun plannen en besloten de strijd tegen de Deep State als een legitiem juridisch proces voort te zetten.

Het beeld dat Jerome Corsi schetst is uiteraard erg gekleurd en pro-Trump. Maar het zou me zeker niet verbazen dat dat Trump met (een deel van) de legertop een pact heeft gesloten om de corruptie en Deep State aan te pakken. Men kan niet meer ontkennen dat er op hoog niveau machtsverschuivingen plaatsvinden. Kijk alleen naar de grote hoeveelheid CEO’s en politici die de afgelopen maanden zijn afgetreden.

Dat Trump de steun heeft van de legertop én inderdaad andere dingen aan het voorbereiden is, suggereert ook de foto die op 9 april in de Oval Officevan het Witte Huis is gemaakt. Daar staat Trump omringt door de legertop. De verscholen boodschap zit in het aantal militairen dat aan beide zijden van de president is opgesteld: negen aan zijn rechterzijde, elf aan zijn linkerzijde…oftewel 9/11..”

3.You Are Free TV in gesprek met Patty Greer:
Graancirkels komen voort uit de aarde zelf

You are Free TV spreekt met Patty Greer over haar onderzoek naar graancirkels. Ze ontdekte dat deze altijd ontstaan op plekken waar waterbronnen aanwezig zijn en leylijnen lopen. Ondanks de aanname dat deze graancirkels door buitenaardsen worden gemaakt, is zij ervan overtuigd dat de figuren in de gewassen voortkomen uit de aarde zelf. Desondanks zijn er wel talloze berichten over UFO’s en Orbs die vlak voordat deze graancirkels ontstaan in het gebied aanwezig zijn.

De informatie die ten grondslag ligt aan de graancirkelfiguren ligt volgens Patty besloten in het plasmaveld. Dit kan geactiveerd worden door gedachtekracht van mensen (tijdens bijvoorbeeld een groepsmeditatie), maar ook door de aanwezigheid van andere entiteiten zoals Orbs en buitenaardsen. Zo maakte ze ooit een opname van twee Orbs die boven een graanveld zweefden, waarna er binnen een mum van tijd een graancirkel in een gigantisch graanveld werd gecreëerd.

In tegenstelling tot de door de mens gecreëerde graancirkels waarbij de stengels worden geknakt, worden in de door de aarde gecreëerde graancirkels de stengels niet beschadigd, maar buigen op een of twee plekken uit zichzelf. Patty ontdekte dat in gebieden waar graancirkels zijn ontstaan de plantengroei zelfs bevorderd wordt. Er is op die plekken volgens haar een heel bijzondere, heilzame energie voelbaar.

Helaas zijn er partijen die er blijkbaar belang bij hebben om deze informatie verborgen te houden. Vier van haar eerste films worden geboycot en worden vanwege een wurgcontract met Gaiam TV (nu Gaia TV, gelieerd aan David Wilcock), niet langer vertoond of gedistribueerd. Ze is dan ook niet bepaald te spreken over David Wilcock en zijn medewerkers, die haar volgens eigen zeggen op meerdere fronten hebben gesaboteerd en opgelicht.

Zo spreekt ze in dit interview ook over haar negatieve ervaring en tijdens het Contact in the Desert conferentie, waarbij David Wilcock het discussiepanel leidde. Er komen steeds meer berichten naar buiten dat talloze mensen die deze conferentie hebben bezocht, worden aangevallen met directed energy weaponsen bij de eerste hulp belanden of in sommige gevallen zelfs overlijden.

Het zal Patty niet afhouden van haar missie om de bijzondere kennis over graancirkels naar buiten te brengen. Na de eerste vier films die Gaiam TV achter slot en grendel houdt, heeft ze nóg vier films gemaakt. Op haar website cropcirclefilms is veel informatie te vinden. Het enthousiasme en doorzettingsvermogen van Patty Greer is aanstekelijk en maakt dit interview zeker de moeite waard om te kijken.

61D7b45en+L

NE-Crop-Circle-Patty-Greer-3-unnamed

crop-circle

cropcircle_alien

Patty-Greer-in-a-crop-circle-in-UK-

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2018/04/20/ella-ster-3-luister-en-kijktips-april-2018/
Geplaatst 5 mei 2018

campagne om Trump zwart te maken en te kunnen impeachen.

Fake news voor gevorderden, door Ewald Engelen.

Fake news voor gevorderden, door Ewald Engelen.

VVD-woordvoerder landbouw Helma Lodders stelde in Buitenhof dat bijensterfte niet komt door landbouwgif, maar door de varroamijt. Een knap staaltje fake news, en een teken aan de wand: in Nederland is de waarheid gewoon te koop.

Het empirische bewijs dat ons voedselsysteem op zijn laatste benen loopt, stapelt zich op. Het landschap verbleekt, soorten sterven uit, de grond verschraalt, het klimaat verschimmelt en inheemse kennis gaat teloor. Dat is wat de wormen-, vogels- en insectentellers ons steeds indringender vertellen.

We weten ook steeds beter hoe het komt: schaalvergroting, intensivering van de tuin-, landbouw en veeteelt, schuldhorigheid bij de banken die het financieren of bij de monopolisten die de eigendomsrechten bezitten op combinaties van gemanipuleerde zaden, bestrijdingsmiddelen en kunstmesten, en uiteindelijk een politiek-economisch stelsel dat deze monopolisten en hun horigen een hand boven het hoofd houdt door industriële produktiemethoden te subsidiëren en de ogen te sluiten voor de externe kosten ervan. De Monsanto’s en Unilevers van deze wereld varen er wel bij. Natuur, dieren en burgers hebben het nakijken. Zoals zo vaak.

Er wordt al jaren gewaarschuwd dat het anders moet. De WRR, het Planburau voor de leefomgeving, de RLI – drie adviesorganen die de afgelopen jaren de kat de bel hebben proberen aan te binden. Het Nederlandse voedselsysteem is onverenigbaar met de Parijse klimaatakkoorden.

Het heeft onthutsend weinig resultaat gehad. Sterker, het kabinet is er steeds als de kippen bij geweest om de aanbevelingen van de adviescollege’s badinerend terzijde te schuiven. Het buitenland ziet ons aankomen als wij als tweede voedselexporteur ter wereld Roomser dan de Paus zouden willen zijn en onze landbouwsector om zeep zouden helpen. Die fiets.

De kortzichtigheid van de regeringspartijen werd afgelopen zondag weer briljant gedemonstreerd bij het TV-programma Buitenhof, waar VVD-woordvoeder landbouw Helma Lodders, in debat ging met de auteur van het veelbesproken essay ‘Landschapspijn’, Jantien de Boer. De argumenten van Lodders zijn illustratief voor de nauwe verwevenheid van sector en politiek. En voor de onbetwiste dominantie van economische argumenten boven ecologische, sociale of morele. Voor het wel en wee van de BV Nederland moet alles wijken.

“Er wordt al jaren gewaarschuwd dat het anders moet. Het heeft onthutsend weinig resultaat gehad”

Wat dat betreft lijkt Lodders’ standpunt als twee druppels water op dat van haar politieke baas in het dividenddebat: beide voelen in hun vezels dat wat goed is voor de exportsector, goed is voor Nederland. So far so good.

Interessanter vond ik haar gebruik van het wetenschappelijke autoriteitsargument. Lodders zei zich graag op wetenschap te beroepen en verweet critici van het agrifoodcomplex meer uit weemoed, gevoel en emotie te redeneren dan op basis van feiten en ratio. En die ratio, zo stelde Lodders, zegt dat de industriële land- en tuinbouw ons veel goeds heeft gebracht en dat er wetenschappelijk geen consensus bestaat over de nadelen ervan. Dus laten we het kind niet met het badwater weggooien.

En dus bestond Lodders het om het Europese verbod op een (beperkt) aantal bestrijdingsmiddelen te betreuren. Zij beweerde dat bijensterfte niet komt door landbouwgif, maar door de varroamijt. Het is een klassiek staaltje twijfel zaaien over wat grosso modo de wetenschappelijke consensus is. En het lijkt als twee druppels water op de vertwijfelingsstrategieën die tabaksfabrikanten hebben gebruikt om de correlatie tussen sigaretten en kanker aan te vechten. En die oliemaatschappijen gebruiken om twijfel te zaaien over de correlatie tussen klimaatverandering en het gebruik van fossiele brandstoffen.

Het gaat als volgt: je neemt een wetenschapsfilosofische norm waaraan geen enkel wetenschappelijk onderzoek kan voldoen. Zoiets als: alleen die causale uitspraken zijn waar, waarover geen enkeletwijfel kan bestaan. In een complexe wereld als de onze, waar alle causale relaties meervoudig zijn en alles aan voortdurende verandering onderhevig is (een open systeem, zoals complexiteitstheoretici zeggen) is dat per definitie onmogelijk.

Vervolgens zeg je dat jou onwelgevallig onderzoek niet aan die eis voldoet en dus geen eenduidige conclusies over wat er aan de hand is en wat er gedaan moet worden toestaat. En tot slot citeer je wetenschappelijke minderheidsstandpunten om een en ander te staven. Om af te sluiten met: er is niets aan de hand en laten we dus doorgaan op het ingeslagen pad.

“Ook in Nederland kan waarheid

worden gekocht

In de internationale literatuur heet het agnotologie: de doelbewuste productie van onwetendheid door neutraal wetenschappelijk onderzoek verdacht te maken. En betaald wetenschappelijk onderzoek te gebruiken om twijfel over de bestaande consensus te zaaien. In de Verenigde Staten is het schering en inslag. Naomi Oreskes en Erik Conway schreven er een prachtig boek over: Merchants of Doubt.

Het is fake news voor gevorderden; het probleem is dat ook in Nederland welig tiert. En dan vooral in debatten die een van de best vertegenwoordigde sectoren van Nederland betreft, de agrifoodsector. Hier niet, zoals in de VS, door contra-expertise die wordt ingehuurd door private denktanks gefinancierd door de desbetreffende industrie. Ongeacht of het nu de financiële sector, de auto-industrie, Big Pharma of Big Food betreft.

Nee, in Nederland is de situatie eigenlijk nog veel erger. Hier koopt de sector doodleuk zijn eigen bijzondere hoogleraren, zijn eigen onderzoek via het vervloekte topsectorenbeleid of de publiek/private onderzoeksprogramma’s van de Europese Unie (Horizon 2020), of via de personele relaties met de college’s van bestuur van universiteit x of y. Ook in Nederland kan waarheid worden gekocht. Er is altijd wel een (bijzondere) hoogleraar te vinden die bereid is om tegen betaling de belangen van zijn broodheer te laten doorgaan voor het publieke belang.

De schade is enorm. De onwetendheid onder burgers en politici neemt toe, wat egoïstische elites de gelegenheid biedt ongezien hun uitbuiting van mens, dier en natuur verder te intensiveren.

Het schaadt het aanzien van universiteit en wetenschap: als waarheid te koop is, bestaat er geen waarheid meer en hoef ik dus ook niet te luisteren naar de expertise van de deskundige. Wetenschap is ook maar een (gekochte) mening. En het schaadt het aanzien van de politiek. Want als Lodders kan wegkomen met de redenering dat neonicotinoïden in de landbouw het equivalent zijn van een paracetamolletje bij hoofdpijn, zegt zij daarmee in feite dat burgers er niet langer op hoeven te rekenen dat volksvertegenwoordigers het belang van burgers behartigen, maar dat zij er niet voor terugdeinzen evidente leugens te verpakken in het kleed van de waarheid om hun eigenlijke broodheren te dienen.

En als er nog twijfels over waren na de onthutsende memo’s over #dividendgate: die broodheer, dat is het grootbedrijf.

Over de auteur Ewald Engelen…

Bron: https://www.ftm.nl/artikelen/agnatologie/

Geplaatst 5 mei 2018

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event’ op zondagmiddag 6 mei 2018 om 18:00 uur…

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event’ op zondagmiddag 6 mei 2018 om 18:00 uur…

Deze Wekelijkse Ascensie Meditatie doen we iedere zondagmiddag om 18:00 uur zomertijd (04:00 pm GMT/UTC) in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland…

Geleide meditatie (Engelse versie):

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om jezelf in een relaxte staat van bewustzijn te brengen. Als voorbeeld kan je jouw ademhaling volgen.

2. Neem je voor dat je deze meditatie gebruikt als middel om het proces van Ascentie voor de planeet Aarde en al haar bewoners te versnellen.

3. Visualiseer een kolom van Licht die vanuit de Galactische Centrale Zon komt, dan door alle punten van Licht binnen de Melkweg en ons zonnestelsel gaat, en vervolgens door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde.

4. Visualiseer een andere kolom van Licht die opstijgt vanuit het centrum van de Aarde, door jouw lichaam omhoog de lucht in gaat naar alle wezens van Licht in ons zonnestelsel en in de Melkweg, onze galaxy.

5. Je zit nu in twee kolommen van Licht. Het Licht stroomt tegelijkertijd van boven naar beneden de Aarde in, als van beneden naar boven de lucht in. Houd deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

6. Visualiseer dit Licht nu als een regenboog maalstroom, die zich over de hele Aarde uitbreidt en vervolgens door het gehele zonnestelsel, alle duister en anomalie verwijderend, de matrix oplossend, en Geluk, Overvloed, Vrede en Liefde brengend naar alle wezens binnen ons zonnestelsel.

7. Visualiseer volledige disclosure en de enorme vrijgave via de massamedia van informatie over de aanwezigheid van buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s.

8. Visualiseer het creëeren van een nieuw en eerlijker financieel systeem voor iedereen.

9. Visualiseer het Eerste Contact met goedwillende buitenaardse rassen.

10. Visualiseer dat de Event plaatsvindt, eindelijk de planeet Aarde bevrijdend!
Overwinning van het Licht!

Meer informatie op http://2012portal.blogspot.com/

Geplaatst op 5 mei 2018