De leugens van de gifaanval onthuld…!!

De leugens van de gifaanval onthuld…!!

2018 © WantToKnow.nl/be

x

Het motief voor een valse-vlag-gifgasaanval? Heel simpel. Met een blik op het kaartje hierboven, zie je dat het omsingelde Duma, een streek/wijk vlakbij de hoofdstad Damascus in Syrië, strategisch van zéér groot belang is. Het gebied staat op het punt ingenomen te worden door de troepen van president Assad. En dat vooral ook, doordat de voornaamste strijdgroep, het ‘Leger van de Islam (Jaish al-Islam), vorig weekend, (8 april) uiteindelijk instemde met de voor hun, door Rusland geregelde aftocht naar het Noord-Syrië. Russische media wijzen erop dat berichten over aanvallen met chemische wapens vaker zijn verspreid in de Syrische burgeroorlog in een poging westerse militaire acties tegen Assad uit te lokken.

En zo is Rahmi Abdul Rahman, de directeur van het ‘Syrische Observatorium voor de Mensenrechten’ dagelijks bezig in zijn woonkamer. Betrouwbare informatie rondom de ‘situatie in Syrië’ verzamelend.. En natuurlijk kijkend naar Al Jazeira.. Om deze betrouwbare info, vervolgens aan o.a. NOS en RTL te presenteren.. De man moest toegeven, dat hij 15 jaar geleden…, voor het laatst in Syrië is geweest.

x
En het eventuele motief voor Assad om een gifgasaanval uit te voeren? Zich voor de hele wereld opnieuw in de kijker spelen en de grootmachten uitdagen met raketbeschietingen Damascus aan te vallen..? Kom op zeg.. Hoe doorzichtig moet het allemaal worden. Maar de imperialistische grootmachten hebben een nieuwe term gevonden.. ‘HIGHLY LIKELY’. Dat betekent op z’n Hollands, dat je geen bewijs hoeft te overleggen, maar uitgaat van het (voor jezelf natuurlijk!) meest voor de hand liggende scenario. Dat ditzelfde scenario volledig in scene gezet kan zijn door krachten binnen de CIA bijvoorbeeld, zoals veel informatie ons vertelt, is voor veel leiders -BEWUST of ONBEWUST- geen factor..!!

Kijk hoe simpel het allemaal is en kan zijn..? Tenzij je klakkeloos de propaganda-machine van krachten-achter-de-schermen meent te moeten vertrouwen. Goedgelovig, of gezonde achterdocht? Achterdocht als je ziet dat er van de Nederlandse pers bijvoorbeeld NIEMAND aanwezig is in Syrië, die grootschalig verslag doet van de situatie. Het NOS-journaal en ook de collega’s van RTL, wauwelen naadloos het verhaal na van het ‘gerenommeerde’ ‘Syrische observatorium voor de mensenrechten’ (SOHR).. Weet je dat dat één man is, die in Coventry woont, in Engeland dus en ‘telefonisch’ zich op de hoogte houdt van de situatie in Syrië…???

We vertellen je hier het verhaal van de zg. ‘Witte Helmen’, die de sympathie van de wereld proberen te winnen, door zg. onafhankelijk slachtoffers te helpen. Maar, gesponsord door het westen, met vele miljoenen, zijn dit opnieuw wolven in schaapskleren; ook daar is téveel bewijs van, om opnieuw in die val te trappen..! Deze ‘Witte Helmen’ zijn burger-dubbelspionnen en probeer ook de Syrische bevolking voor zich te winnen en aldus informatie af te tappen, die de ‘opstandelingen’ van pas kan komen..

Kijk eens naar deze achtergrondinfo over deze White Helmetsin deze verklaring van journalist Eva Bartlett, die met een groep mensenrechtenactivisten hier verslag uitbrengt voor de UN. Westerse bronnen zijn bijna altijd gecompromitteerd en niet of nauwelijks geloofwaardig, aldus Bartlett en andere leden van haar VN-groep (HIER) het hele verslag van deze groep (MUST READ!)

En meneer Rutte..?
Kijk naar deze video met de vragen van CDA-kamerlid Pieter Omtzigt aan premier-van-alle-Nederlanders-die-geen-lastige-vragen-beantwoord.. Over Nederlands belastinggeld, ruim € 21,4 miljoen om precies te zijn, dat naar de onderdrukkende machten in Syrië is gesluisd. Rutte probeert het af te wimpelen door dit verhaal naar ‘Buitenlandse Zaken’ door te sluizen.. Het verhaal spreekt voor zich, voor hen die luisteren en goed horen en kijken en goed zien wat hier gebeurt.

Mark Taliano, onafhankelijk journalist.. Even een ander verhaal dan NOS of RTL..!!
Deze Taliano combineert zijn ervaring in het jarenlang doen van research, met observaties ter plekke in Syrische strijdgebieden, zodat hij zeker weet, dat de analyses die hij de wereld instuurt, degelijk onderbouwd en daardoor betrouwbaar zijn. Dat ze vaak in volledige tegenspraak zijn met de mainstream media inzake Syrië, doet hem weinig.

De leugens en verdraaiingen zijn preciés de reden waarom hij zélf op onderzoek uit gaat.Taliano praat en luistert naar de burgers van Syrië en hij is daarbij onder de indruk geraakt, van de enorme veerkracht en de moed van dit Syrische volk. En hoe ze zich van dag tot dag redden, zeker na 6 jaar van onafgebroken bombardementen door het ‘opstandelingen-terrorisme’ dat door US-NAVO wordt gesponsord. En de al 3-jaar durende ‘vredes’-luchtaanvallen van de VS, om de ‘ISIS’-troepen te verjagen en uit te roeien’.. Hier een paar krachtige uitspraken van Mark Taliano:

“Als wij naar vrede en rechtvaardigheid streven, is daarbij de Waarheid ons enige middel. Maar de systematiek van de Internationale Justitie, zal er niet voor gaan zorgen, dat we in de nabije toekomst rechtvaardigheid zullen gaan zien. Vooral omdat westerse landen en hun vazallen, volledig straffeloos, een politiek kunnen voeren van Fundamentele Internationale Misdaden.

Kijk naar de schandalige wijze, waarop Irak en Libië zijn ‘veroverd’ en compleet vernietigd. Tot op de dag van vandaag zijn de westerse verraders in staat om hun misdaden te verbergen achter een sluier van leugens. En terwijl de lijken zich opstapelen, maken de westerse verraders van de overzeese holocaust, een marionettenshow van het Internationale Recht.

De leugens die rondgaan over de oorlog in Syrië zijn van een ongelooflijke diepgang. De genoemde westerse krachten en hun ‘agenten’ tonen een volledige minachting voor de waarheid en voor feiten die gebaseerd zijn op FEITEN. Ondanks dit alles, is er nog steeds een redelijke verwachting van vrede en een vorm van rechtvaardigheid. Syrië heeft krachtige instituten, ook al probeert de ‘westerse samenwerking’ dit feit te bagatelliseren.

Syrië heeft krachtige partners, zoals Rusland, Iran en.. China.Syrische burgers zélf hebben getoond een opmerkelijke weerstand te kunnen bieden in het lot dat hen lijkt te zijn beschoren. Ondanks 7 jaar van oorlog, en de aanslagen van ‘opstandelingen’ uit wel 100 verschillende landen, blijft Syrië krachtig en rijzend. Ondanks de leugens, de valse ‘NGO’s’ en de fake-humanitaire hulp én de smerige doofpotten rondom de heftigste misdaden die je je voor kunt stellen, komt de waarheid boven drijven, telkens wanneer gebieden worden bevrijd.

De waarheid schreeuwt ons op dit moment toe; voor allen die de moeite nemen om te luisteren. Nu gegijzelden vrij komen; gevangenissen worden opgeheven en bevrijde mensen dansen van blijdschap, komt bewijs uit deze primaire bronnen boven water. Bewijs dat het werkelijke verhaal vertelt en de leugens van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS ontmaskert. En daarbij tevens de gefabriceerde berichten van de mainstream-media volledig ontkracht. (Kijk naar de verslagen van deze uit Douma bevrijde burgers..!)

De leugen dat ‘Assad zijn eigen volk vergast’ wordt ook ontmanteld. OPNIEUW. De meest recente cataclystische valse-vlag-operatie, die erop uitdraaide, dat Israël opnieuw de moed had om Syrië te bombarderen. OPNIEUW. Ook die leugen wordt ontmanteld voor al degenen die legitieme bewijslast en waarheid als hun fundament willen hebben.

In dit stuk uit de video-documentaire van Tom Duggan, toont hij ons mortieren, de raketten, EN HET GIFGAS dat de door het westen gesteunde terroristen (‘opstandelingen’) hebben geproduceerd en gebruikt tegen de Syrische burgers, sinds 2012!! Deze door het westen gesteunde terroristen hebben rond Damascus alleen al, meer dan 11.000 burgers vermoord en nog eens 30.000 burgers permament invalide gemaakt met dit door henzelf gefabriceerde wapentuig.

Beide video’s brengen de grove leugens aan het licht van het ‘humanitaire ingrijpen’-thema, én ze tonen het ontembare misdaadpatroon aan van onze overheden. Daar waar ze terroristen ondersteunen, die ze daarbij ook nog eens valselijk zeggen te bestrijden, in hun frauduleuze ‘War on Terror’..”

* *

Het verhaal van Mark taliano sluit perfect aan op andere verslagen en getuigenissen. Ook de hulpverleners van de vluchtelingenorganisatie UNHCR en mensen van het noodhulpbureau OCHA van de VN hebben zeggen geen enkele eigen informatie over de inzet van chemische wapens te kunnen vinden..De VN mag slechts sporadisch de omsingelde enclave Duma in. De heersende extremistische islamitische strijdgroepen stelden dat de Syrische strijdkrachten afgelopen zaterdag met gifgas hebben gegooid.

Russische media wijzen erop dat berichten over aanvallen met chemische wapens vaker zijn verspreid in de Syrische burgeroorlog in een poging westerse militaire acties tegen Assad uit te lokken. Zelfs de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis heeft in februari nog desgevraagd toegegeven, dat de inlichtingendiensten geen enkel bewijs hebben dat Assads leger bijvoorbeeld zenuwgas zou hebben ingezet. VN-chef António Guterres riep dinsdag op tot een onpartijdig onderzoek inzake deze meldingen.

Saudi-Arabië en Emiraten achter deze gifgas-aanval..?
Verdenkingen richting Saudi Arabië komen, na een veelzeggende Tweet van ene Feras Karam. Dit is een sterreporter van de jihadistische propagandazender ‘Orient News’. dat werkt vanuit de UAE, de Verenigde Arabische Emeritaten. Meneer Feras Karam meldde via zijn Twitter-account, op dinsdag 3 april om 17 uur nogal trots, dat men de volgende dag in de provincie Hama, in de buurt dus van Khan Sheikhoun, een reportage zou gaan maken over het gebruik van chemische wapens daar.

Feras Karam, propaganda-‘jouralist’

De echtheid van deze Tweets wordt door niemand betwist. En is het dus uitermate bizar, omdat er tot dan geen sprake was van dit soort berichten. Kennelijk is Karam een begenadigd helderziende, die zelfs kon zien, dat er een luchtaanval met gifgas zou gaan plaatsvinden. Wat later wordt dat dan bij een volgende Tweet een verhaal over chloorgas. En de massamedia zwijgen alles dood; een lange traditie in stand houdend… aar wie dit koppelt aan de op 1 april toegekomen zending van een set gasmaskers krijgt inderdaad de indruk dat die jihadisten wisten dat er wat stond te gebeuren.

Feras Karam is dezelfde reporter, die in februari jl. op zijn Orient Tv, het verhaal verkocht, dat president Assad zeer zwaar ziek in een hospitaal lag. Dat er tegelijkertijd in Damascus een staatsgreep bezig was en.. Dat Iraanse en Russische troepen daarbij met elkaar slaags waren geraakt. Een typevoorbeeld van wat men tegenwoordig met een modewoord ‘fake news’ noemt. Maar wat dus gewoon ouderwetse oorlogspropaganda is.. (Kijk ZELF op deze DuckDUckGO-search-link voor verbijsterende voorbeelden van fake-slachtoffer-propaganda HIER)

Deze voormalig directeur van VN-wapeninspectie: ‘Dit chloorgas is NIET van Assad’.!
Een voormalig directeur van de afdeling ‘wapeninspecties’ van de VN heeft gezegd dat de Syrische overheid NIET verantwoordelijk is voor de recente aanval met chemische wapens, en de daarop volgende claims, die ervoor zouden moeten zorgen dat president Assad het veld dient te ruimen. Er zijn vele tientallen mensen gestorven in het door rebellen in handen genomen voorstadje van Damascus, Douma.

Åke Sellström, oud-wapeninspecteur van de VN, hier naast VN-voorzitter Ban-Ki moon.

Inmiddels heeft ook president Poetin gezegd dat het om een valse-vlag-aanslag gaat, uitgevoerd door de met Al Qaida verbonden ‘Witte Helmen’.. Afgelopen maart waarschuwde de Russische minister van Buitenlandse Zaken al dat er ‘Nieuw provocaties met chemische wapens voorbereid worden, die zullen worden in o.a. oostelijk Ghouta.’ (HIER)

Vorige week zondag, 8 april, zijn 2 Israëlische gevechtstoestellen van het type F-15 boven de provincie Homs gezien, die 8 geleide raketten hebben afgevuurd, waarbij 14 soldaten werden gedood.

Het is echter zeer onwaarschijnlijk, zegt dus deze oud-VN-directeur Åke Sellström, die het allemaal ‘heel onwaarschijnlijk vindt, totdat het ook écht wordt bewezen’. Deze Sellström kreeg bekendheid om zijn werk inzake het zoeken naar chemische wapens in Irak én Syrië.“Het is gewoon heel onwaarschijnlijk, dat Bashar Al-Assad en zijn Syrische leger verantwoordelijk is.”

Jazeker, de Russen en het Syrische leger hebben, met veel kritiek van de internationale gemeenschap, stukje bij beetje heel Ghouta gebombardeerd. Dat zij daarbij het risico zouden gaan lopen, deze internationale opinie totaal en zo structureel negatief te beïnvloeden, door chemische wapens te gebruiken, snijdt geen hout. Het is volstrekt onlogisch, zeker vanuit het standpunt, dat ze al aan de winnende hand zijn! Er zijn heel veel andere verklaringen voor deze aanval en we dienen als VN deze zaak tot op de bodem uit te zoeken.

Verklaringen van dubieuze personen, zijn vanzelfsprekend onvoldoende om enige zekerheid te krijgen over wat er werkelijk gebeurd is. We hebben verklaringen nodig van Syrische artsen, internationale hulpverleners en in het bijzonder is er noodzaak in dit kader voor grondmonsters uit het betreffende gebied en bloed- en urinemonsters van de getroffen personen. Daarbij dienen we wel te beseffen, dat indien er sprake is van een chlooraanval, het opsporen van chloor in deze monsters, niet eenvoudig is. Chloor verdampt snel en laat in de lichamen van slachtoffers geen duidelijke sporen na.”
x

Heel bijzonder is, dat vorig weekend, zoals we hierboven al melden, de rebellen uit Douma, al hadden ingestemd met een vrije aftocht binnen 48 uur. Dit in ruil voor het opgeven van hun stellingen en de bezette gebieden. Bizar is dat een door de rebellen bezette fabriek van chemische wapens was ontdekt in dezelfde regio, waar de aanval zou hebben plaatsgevonden. Zie de video hierboven, van Mark Taliano. De Zweed Åke Sellströmhierover:
x
“Het feit dat het Syrische leger dus aan de winnende hand was, maakt dat het allemaal totaal onlogisch is, om nu Syrië de schuld te geven van deze aanval.. Ze zouden op deze manier hun eigen succes ondermijnen.”

Dus nee mevrouw May, meneer Macron en meneer Trump, en ja, ook ‘meneer Rutte’,
het is niet ‘HIGHLY LIKELY’ dat Assad hier achter zat, maar zelfs

‘VERY HIGHLY UNLIKELY’…!

Maar kennelijk is dit moordende spel nodig
om de verborgen agenda’s te realiseren..?

* * *

x

Bron: https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-syrie-leugens-en-de-gifaanval-onthuld/

Geplaatst: 15 april 2018

Advertenties