humansarefree.com: Een Galactische Vloedgolf van Goddelijk Licht daalt naar de Aarde af…

humansarefree.com: Een Galactische Vloedgolf van Goddelijk Licht daalt naar de Aarde af…

Een Galactische vloedgolf van Goddelijk Licht daalt naar de Aarde af en verhoogt de frequentie. De oude realiteit loopt ten einde.

(Het oorspronkelijke artikel dateert van mei 2016 en moet dan ook in die tijd worden gelezen. Inmiddels zitten wij al in het eerste deel van die Galactische vloedgolf en zijn de genoemde veranderingen al bij iedereen aan de gang. De een is zich daar meer bewust van dan de ander.- red.)

We zullen een dynamische herijking van elektromagnetische velden naar de Aarde ervaren op een wereldwijde schaal. Dat zal een radicale verandering in bewustzijn teweegbrengen .

Naarmate we de tweede helft van het jaar 2017 bereiken, zullen we meer energetische verschuivingen ervaren, symptomen van frequentie-uitbreiding; het helen, in evenwicht brengen en afstemmen van de geest, lichaam en ziel.

De kosmische Christusenergie (*) die nu de planeet binnenkomt, verhoogt de frequentie van onze kundalini-energie. Ons auraveld breidt zich daardoor uit en wordt helderder.

a_galactic_tidal_wave_of_divine_light_is_descending_upon_earth.jpg

De aura houdt meer hoogfrequente kosmische energieën vast die het ontvangt van de hogere dimensies in de ruimte.
Naarmate de aura groter wordt, breidt de persoon zijn bewustzijn uit.

Onze aura moet door deze uitbreidingen gaan om zich samen te voegen met de nieuwe aarde.
De frequentieveranderingen filteren elke lagere trillingsfrequentie uit ons lichaam.

Terwijl je deze ascentiesymptomen voelt,
• Emotionele veranderingen – je prikkelbaar voelen, overweldigende stemmingswisselingen.

• Mentale veranderingen – gedesoriënteerd voelen, gebrek aan concentratie.

• Fysieke reacties – geluid met hoge tonen dat in de oren trilt, intense druk rond het hoofd, vermoeidheid, uitputting.

is dit een duidelijk teken dat je met de Aarde mee op en neer stroomt en de hogere frequentiecodes integreert, waardoor een onderling verbonden en verenigd kristallijnen lichaam ontstaat dat meer kosmische Christusenergie met zich mee zal dragen.

Ons lichaam wordt hervormd, opnieuw gedefinieerd. Wanneer we dit proces doorlopen, gaat ons DNA ook door dit proces.

Het DNA krijgt de programmering om zich voor te bereiden op een geheel nieuwe realiteit om erin te worden geboren, zodat het de nieuwe aarde kan gaan ervaren en visualiseren voorbij de lagere dimensionale grenzen van 3D Aarde.

De activering van zenuwbanen zal nieuwe percepties, nieuwe informatie, nieuwe impulsen en de herkalibratie van ons DNA teweegbrengen, waardoor ons hoogste DNA-potentieel wordt geactiveerd.

Naarmate de aarde sneller en sneller door het sterrenpoort 4D-portaal omhoog beweegt, worden we meegenomen naar een hoger en hoger bewustzijn binnen het nieuwe Harmonische Universum .

Als de sluiers worden opgeheven, zullen we werelden van onvoorstelbare schoonheid waarnemen.
Multidimensionale realiteit die alle dingen met elkaar verbindt, zal zo helder zijn als zonlicht.

De oude werkelijkheid zal worden weggevaagd door de openbaring van wat we zijn, verlost, getransformeerd in een multidimensionaal wezen, bewust, heel en vrij.

De Nieuwe Aarde zal tevoorschijn komen zonder angst, zonder oorlog, zonder hebzucht, in een veilig heheer door de ontwaakte menselijke soort, en vrede manifesterend met liefde, licht en festiviteiten.

Open jezelf voor deze hoge dimensionale frequenties, open je hart, vertrouw met liefde.

Nu is de tijd van grote verschuiving van de Ascentie Cyclus !

Binnen Love-Unity,
Sacred Romeo

Bron: http://humansarefree.com/2017/07/a-galactic-tidal-wave-of-divine-light.html

Oorspronkelijke bron: http://angelstoyou.wordpress.com/2016/05/17/a-galactic-tidal-wave-of-divine-light-is-descending-upon-earth-romeo-baron

(*) Christusenergie = Kristallijnenenergie

Vertaling FrankW

Geplaatst 11 maart 2018

Advertenties