Cobra’s Update over de Situatie op de Oppervlakte van de Aarde, 4 maart 2018.

The Portal: Cobra’s Update over de Situatie op de Oppervlakte van de Aarde, 4 maart 2018.

Surface%2BFragments.jpg

Silence.jpg

Sriyantra.jpg

Phase.jpg

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2018/03/surface-situation-update.html

Toelichting:
Cobra heeft nog voor de wereldwijde Ascentie Meditatie van vandaag de bovenstaande post geplaatst met 3 belangrijke verwijzingen (afbeelding 2 tot en met 4).

Zie hieronder mijn interpretatie van deze verwijzingen en mijn conclusie.

Afbeelding 1: “Surface Fragments”

De tekst op deze afbeelding geeft aan dat we in deze post een aantal fragmenten, delen of brokjes zien waar we op de aardoppervlakte mee te dealen hebben en in ontwikkeling kunnen zetten om in een andere fase te komen.

Afbeelding 2: “Silence”

De oorsprong en het doel van deze patch blijven onduidelijk. De groene figuur met het zwaard (of de dolk) draagt het mantel- en dolkgewaad dat vaak wordt geassocieerd met zwarte projecten. Er is een ster op het noordelijk halfrond onder de letter “S” en een andere rode ster in het Amerikaanse zuidwesten. De rode ster kan verwijzen naar een bedieningslocatie, maar de patch biedt geen echte aanwijzing over waar deze zou kunnen zijn. Het zuidwesten is de thuisbasis van vele ingedeelde eenheden. Luchtmacht Ruimtecommando in Colorado; Kirtland Air Force Base in New Mexico; White Sands, New Mexico; Bruidegom Lake, Nevada; en de Tonopah-testreeks zijn allemaal mogelijkheden, en er zijn er nog veel meer.

De woorden “A Lifetime of Silence” verwijzen ongetwijfeld naar het feit dat leden van deze eenheid of project niet kunnen praten over wat ze doen. Het beeld van een “groene deur” is ook duister. Militaire inlichtingenofficieren hebben een traditie van werken achter gesloten groene kluisdeuren, maar het symbool wordt veel gebruikt in de populaire cultuur om een ontoegankelijke plaats aan te wijzen.

In Mary E. Wilkins-Freeman’s roman The Green Door uit 1917, een jong meisje genaamd Letitia, verlangt ernaar om een mysterieuze kleine groene deur in haar huis te openen. maar haar tante verbiedt het met de woorden: “Het is niet het beste voor jou, mijn liefste.” Het hitnummer “Green Door” uit 1956 gaat over een man die niet achter een groene deur kon komen.

Bovenstaande komt uit het Trevor Paglen’s “I Could Tell You But Then You Would Have to be Destroyed by Me” die gaat over geheime Militaire projecten, Pentagon’s BlackWorld.

Bron: http://www.abovetopsecret.com/forum/thread470427/pg1

Afbeelding 3: “Shri Yantra”

Yantra betekent letterlijk weefgetouw, instrument of machine. In werkelijkheid is een yantra een symbolische weergave van diverse aspecten van de godheid. Hij bestaat uit een in elkaar grijpende matrix van geometrische figuren waaronder cirkels, driehoeken en bloempatronen. De yantra roept in de toeschouwer een specifiek gevoel van harmonie op en kan zo een rol spelen in bepaalde yogatechnieken.

Hoewel yantra’s primair instrumenten bij de meditatie zijn voor spiritueel zoekenden, zijn ze ook werkzaam voor nieuwkomers met een oprechte devotie en een juiste intentie.

Er wordt gezegd dat mystieke yantra’s de innerlijke basis onthullen van in het universum in overvloed aanwezig zijnde vormen. Yantra’s dienen als symbolen die kosmische waarheden kunnen onthullen of openbaren. In die zin werkt een yantra langs visuele weg op dezelfde wijze in op de geest als een mantra dat auditief doet.

De Sri Yantra (ook genoemd: Sri Chakra) staat ook bekend als ‘Nava chakra’ (“Nava” betekent ‘negen’ in Sanskriet. Het symbool het kan worden gezien als bestaande uit negen niveaus. Elk niveau komt overeen met een mudra, een yogini en een specifieke verschijningsvorm van de godheid Tripura Sundari samen met haar mantra. Deze niveaus zijn opgebouwd vanaf de onderste (buitenste) laag (lees verder via de bronverwijzing).

Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Sri_Yantra

De Sri Yantra wordt ook wel de moeder van alle yantras genoemd.

De 9 samenstellende driehoeken van de Sri Yantra variëren in grootte en vorm en snijden elkaar waardoor er 43 kleinere driehoeken worden gevormd, samengebracht in 5 concentrische niveaus. Samen vertegenwoordigen ze de totaliteit van de kosmos en drukken ze Advaita of non-dualiteit uit. In het midden vertegenwoordigt het krachtpunt ( bindu ) het kosmische centrum.

De driehoeken worden omgeven door twee concentrische cirkels bestaande uit 8 en 16 bloembladen, die de lotus van creatie en reproductieve vitale kracht voorstellen. De gehele configuratie wordt omlijst door de gebroken lijnen van een aarde plein, wat een tempel vertegenwoordigt met vier deuren die open zijn naar de regionen van het universum.

Bron: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sri_Yantra

In augustus 1990 verscheen in de bedding van een drooggevallen meer in de staat Oregon een gigantische formatie in de vorm van de Sri Yantra.

De totale lengte van de lijnen van het geometrische patroon bedroeg ruim 21 kilometer. De formatie was in het oefengebied van de Air Guard, een reservecomponent van de Amerikaanse luchtmacht, verschenen.

Yantra betekent letterlijk weefgetouw, instrument, of machine. Hij bestaat uit een in elkaar grijpende matrix van geometrische figuren, waaronder cirkels, driehoeken en bloempatronen. De yantra roept in de toeschouwer een specifiek gevoel van harmonie op.

Er wordt gezegd dat mystieke yantra’s de innerlijke basis onthullen van in het universum in overvloed aanwezig zijnde vormen. Yantra’s dienen als symbolen die kosmische waarheden kunnen onthullen of openbaren. In die zin werkt een yantra langs visuele weg op dezelfde wijze in op de geest als een mantra dat auditief doet.

Professor emeritus James Deardorff van de Oregon State University zei destijds dat het meditatiesymbool in de kurkdroge bedding van het drooggevallen meer waarschijnlijk was gemaakt door UFO’s.

Volgens de piloot die het enorme patroon op 10 augustus 1990 ontdekte was het symbool met een doorsnee van bijna een halve kilometer nog niet eerder opgemerkt door piloten van de Air Guard, het was van de ene op de andere dag verschenen.

Bron: https://www.ninefornews.nl/de-reusachtige-sri-yantra-in-de-woestijn-van-oregon/

Afbeelding 4: “Phase”

Deze afbeelding heet Phase (Fase) en heeft meerdere verwijzingen in één afbeelding.

Een fase is bijvoorbeeld:

▪ een bepaald stadium in de ontwikkeling van iets.

▪ een verschuiving in tijd of plaats van een trilling of golf.

Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Fase

In de bovenstaande afbeelding zien we iemand die ligt te rusten, een fase van rust.

Maar we zien ook een zesbladige lotus met Boeddhistische tekens. Waarschijnlijk staat deze voor het Boeddhistische mantra Om Mani Padme Hum, de bekendste en wijdst verspreide Boeddhistische mantra. Iedereen die zich geïnspireerd voelt, kan deze mantra gebruiken. Er is dus geen inwijding van een meester voor nodig. Het opzeggen of zingen van deze mantra brengt je tot rust. Je komt dan weer even tot jezelf.

▪ OM: bevrijdt je van trots.
▪ MA: bevrijdt je van jaloezie en genotzucht.
▪ NI: bevrijdt je van passie en verlangens.
▪ PAD: bevrijdt je van domheid en vooroordelen.
▪ ME: bevrijdt je van bezitsdrang.
▪ HUM: bevrijdt je agressie en haat.

Bron: https://freshlymind.com/informatief/betekenis-om-mani-padme-hum/

Centraal in de lotus zien we het Om, Ohm of Aum teken. De parel, het juweel?

Om of Aum is een mystieke of heilige lettergreep in de Dharmische religies. Het wordt geplaatst aan het begin van de meeste hindoeteksten als heilige uitroep die aan het begin en einde van een lezing uit de Veda’s – of bij enigerlei gebed of mantra – moet worden geuit. De Mandukya Upanishad is volledig gewijd aan de verklaring van deze lettergreep. De lettergreep wordt ook aangetroffen in geschriften zoals de Bhagavad gita en de Yogasoetra’s. De mantra Om wordt vaak voorgesteld door een symbool dat niet Om maar Omkar heet.

De vijf onderdelen van het symbool Omkar dat vaak samen gaat met de mantra AUM

De Om-mantra is de basis van vele andere mantra’s:

  • Om mani padme hum : (ik) eer de parel in de lotus (wijsheid)
  • Om shanti : (ik) wens (u) heilige vrede.

en is op zijn beurt een samenvoeging van drie aparte mantra’s. In de Mandukya Upánishad wordt Om geschreven als AUM waarbij elke letter een eigen mantra is.

  • A (2 in het symbool Omkar): resonerend is (AAaahh…) de meest open en diepe keelklank. Dit is het stadium van menselijk bewustzijn en het staat voor het ontwaken op aards of materieel niveau.
  • U (3 in het symbool Omkar): resonerend is (UUuuhh…) de klank die het meest voor in de mond ligt; de geschreven U wordt uitgesproken als “oe”. Dit is het stadium van droombewustzijn (denken, voelen, wensen, willen).
  • M (1 in het symbool Omkar): resonerend is (MMmmmm…) de sluiting van de mond. Dit is het stadium van diepe slaap-bewustzijn ofwel de ondefinieerbare eenheid-der-dingen.

AUM als geheel staat voor de beleving van het oneindige, het kosmisch bewustzijn.

Bron: https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Om_(mantra)

Conclusie:

Mijn conclusie die ik uit deze drie aanwijzingen trek is dat wij zelf veel kunnen doen om onze toekomst te verbeteren. Vooral de laatste twee aanwijzingen geven middelen die wij hiertoe kunnen gebruiken.

Door de kracht van de Shri Yantra en de mantra Om Mani Padme Hum te gebruiken creëeren we met elkaar onze eigen Nieuwe Wereld. Een wereld met volop mogelijkheden voor iedereen…

Bewerking FrankW

Geplaatst 4 maart 2018

Advertenties