Chinese maanlander foto’s van gebouw structuren op de maan…

Chinese maanlander foto’s van gebouw structuren op de maan…

Deze gebouwen werden gevonden op de maan in een deel van de Chinese Chang’e 3 Lander-foto’s.

Op de achtergrond zijn duidelijke gebouwstructuren en te zien met harde rechte hoeken en metaalachtig glimmend, wat zou kunnen bewijzen dat de Chinezen nu afweten van het bestaan ​​van buitenaardse wezens op de maan.

Dit is ontdekt door Streetcap1 (Youtube), en deze structuren hebben veel overeenkomsten met gebouwen die door mensen zijn gemaakt, maar deze structuren zijn zeldzaam, de meeste buitenaardse structuren hebben een meer paddestoelachtige uitstraling. Deze zijn het moeilijkst te vinden. Een uitstekende vondst door Streetcap1.

Geplaatst 14 januari 2018.

Advertenties

WantToKnow.nl/be: Wat gebeurt er met de ‘kopstukken’ in de VS..??!

Wat gebeurt er met de ‘kopstukken’ in de VS..??!

2017 © WantToKnow.nl/be

  

Onze onvolprezen collega Ella*Ster is een van de vele gerespecteerde alternatieve media-sites, waarop bijna dagelijks de voortgang te zien is, van de zich ontrollende acties van een ‘groep’ rond president Trump. Kijk HIER bijvoorbeeld naar het goed onderbouwde artikel van Ella*Ster over dit fenomeen. En kijk maar eens naar de foto’s die we bij dit artikel plaatsen.. Is het niet uitermate vreemd, dat dit puur toeval zou zijn, dat zowel Chelsea Clinton, als haar moeder, als John McCain, met een brace lopen, om hun voet/been steun te geven. Eenvoudiger gezegd: je mag aannemen dat het hier om een ‘camouflage’ gaat van een aangebrachte enkelband..?

En als het werkelijk om een ongeluk gaat, is het dan niet vreemd dat ze allemaal hun rechtervoet hebben ‘bezeerd’..? Kortom, waar rook is, is vuur. En die rook is al te zien, sinds het ondertekenen van een zogenaamde ‘executive order’ door president Trump, half december. (Kijk naar ons artikel HIER) En laten we het met elkaar eens zijn over deze Donald Trump: het is en blijft een uitermate bizarre figuur, maar dom is hij niet.

Dat hij behoorlijk á-politiek is, mag iedereen inmiddels duidelijk zijn. Té vaak komt in dat verband de keiharde Amerikaanse zakenman/miljardair tevoorschijn, die geen blad voor de mond neemt en mensen behandeld alsof hij hun loon betaalt.. En in zijn hoedanigheid als president, net zó mensen ontslaat en aanstelt, zoals de ‘businessman inside’..

  

Human Trafficking is een doorn in het oog van Donald Trump

  

De door Trump ondertekende ‘order’ houdt in, dat speciale overheidsfunctionarissen per onmiddellijke ingang, gepermitteerd werden door de president, om bezittingen in allerlei hoedanigheden (onroerend goed en bankrekeningen bijvoorbeeld) in beslag te nemen, als onderdeel van beschuldigingen en/of juridische tenlasteleggingen. De tenlasteleggingen kun je afleiden uit de tekst van deze ‘executive order’, die we hier even vertalen voor je:

‘Ik, DONALD J. TRUMP, president van de United States of America, stel vast dat het grote aandacht verdiend, vast te stellen, dat de stabiliteit van internationale politieke en economische systemen wordt bedreigt. Door de omvang en reikwijdte van corruptie en het misbruik van mensenrechten, zoals deze worden gepleegd door personen die in de annex van mijn order worden genoemd.

Het misbruik van mensenrechten en corruptie, ondermijnen de waarden die het fundament vormen, voor stabiele, zekere en functionerende maatschappijen. Dit misbruik heeft een verwoestende impact op individuen, ondermijnd democratische instellingen, degradeerde wetsregels, doet keer op keer geweldconflicten herhalen, faciliteert de activiteiten van gevaarlijke personen en ondermijnd economische markten.De Verenigde Staten wil merkbare en significante consequenties uitvoeren naar hen, die zich schuldig maken aan indringende misbruik van mensenrechten of zich begeven in corruptie, evenals het beschermen van het financiële systeem van de VS, tegen misbruik door dezelfde personen. Ik verklaar hierbij deze toestand van dreiging een nationale noodgeval, waarbij ik bepaal dat dit indringende misbruik van mensenrechten en deze corruptie een ongewone én buitengemene dreiging vormen voor de nationale veiligheid, onze buitenlandpolitiek en de economie van de VS.

  

In de annex van dit presidentiële besluit worden 13 namen genoemd van relatief onbekende personen, waardoor de logische conclusie, dat dit verhaal om een veel verder gaand besluit handelt, meer dan aannemelijk is. Zeker wanneer rechtstreeks het misdrijf van de ‘human trafficking’ expliciet wordt genoemd in dit presidentiële besluit,,

We schreven HIER een artikel, dat in dit verband ook van essentieel belang is. Daarbij gaat het over het nieuws, dat Trump een speciale commissie heeft laten installeren, die een einde moet gaan maken aan het ‘child-trafficking’-fenomeen in de VS. Zoals je waarschijnlijk weet, is dit een ‘mooi’ woord voor de afgrijselijke kindermisbruikpraktijken, zoals die ook door menig ‘kopstuk’ in de VS gepleegd worden. (Kijk HIER eens op de site, waarbij het Witte Huis zelfs direct onder vuur lag!)

Arrestaties en acties vanuit het Witte Huis/president Trump
Volgens alternatieve-mediajournaliste Liz Crokin zouden er in 2017 al ruim 10.000 pedofielen gearresteerd zijn, sinds de aanstelling van Trump en het in werking zetten van de genoemde speciale ‘human trafficking research commission’, die overigens wordt voorgezeten door Trumps dochter Ivanka.

  

  

Maar wat natuurlijk het meest in het oog springt, is de abnormale gedragingen van John McCain, Hillary Clinton en haar dochter Chelsea Clinton. Kijk eens naar bijgaande foto’s. John McCain zou een enkelband dragen vanwege een achilleshielblessure.. Maar op een foto die ruim 2 weken later werd gemaakt, zit hij met diezelfde camouflage-brace aan zijn linkerbeen.. ! Geen blessure dus.

En nee, het is geen gespiegelde foto..Want je kunt duidelijk zien dat McCain’s rechteroog groter is in vergelijking met het ‘toegeknepen’ linkeroog. John McCain is dus druk doende met het ‘faken’ van zijn verwonding, teneinde zijn enkelband te verbloemen.. En kennelijk, héél toevallig, is het gedrag van de beide Clinton-vrouwen, van dusdanige proporties geweest, dat ook zij een ‘blessure’ aan het been kregen.. Tegelijkertijd wel te verstaan..! Enfin, gewoon gezond verstand vertelt ons dat ook zij een enkelband dragen..

  

Chelsea Clinton, directeur van de Clinton Foundation, loopt plotseling ook geblesseerd rond..

Huma Abedin, de personal assistant van Hillary Clinton met een enkelband..? Dat zou betekenen dat de verzegelde dagvaardingen ook te maken hebben met de periode van Hillary Clinton’s ministerschap..!

  

Het zou in het geval van de Clintons betekenen, dat zij betrokken zijn in een juridisch proces rondom hun Clinton Foundation, zoals we hier op de site onlangs schreven. Daarnaast is Hillary natuurlijk de ‘wazige’ ex-minister van Buitenlandse Zaken, met eenzelfde reputatie als haar stichting. Alleen duiken er nog geen foto’s op van Bill Clinton met een (mogelijke) enkelband, maar van Huma Abedin, de personal assistant van Hillary, zijn al wel beelden op het internet opgedoken, op basis waarvan je eenzelfde enkelband zou mogen veronderstellen..

Gesloten dagvaardingen..
Inmiddels is bekend dat de FBI zo’n 294 verzegelde of gesloten dagvaardingen heeft laten registreren bij de Federale rechtbanken door de hele VS. En als je denkt dat dit vaker gebeurt, dan heb je het mis. Want het gebeurt zelden dat dit soort dagvaardingen wordt gedaan. Meestal loopt een officier van justitie graag te pronken met zijn ‘buit’, die het liefst zo bekend mogelijk dient te zijn, zodat diens bekendheid op de zijne afstraalt. Maar áls het dan gebeurt, zo’n dagvaarding, dan toch zeker niet met z’n 294-en TEGELIJK..!! Hier is dus iets ‘groots’ aan de hand..

Naast deze 294 zijn DAARBIJ nog eens een ‘slordige’ 81 verzegelde dagvaardingen in Washington en Virginia geclasseerd bij de rechtbanken. Dat betekent dat we te maken hebben met zo’n 400 personen (en/of organisaties), die zich zullen moeten verantwoorden tegen een aanklacht. Dit is volgens juristen in de VS een actie van ‘ongekende omvang’ en ‘uniek in de historie van de VS’..

En even voor de goede orde: dit is geen disinfo.. Of.. nepnieuws.. Wat we wel willen melden, is dat dit weer niet op het ‘gewone’ RTL- en/of NOS-nieuws te zien is (geweest)!! Deze dagvaardingen zijn van begin november, dus een goede redactie zou hier zéker lucht van hebben moeten gekregen..

Trump doet feitelijk wat ie beloofd heeft..!
Want weet je nog, tijdens de verkiezingsdebatten op de Amerikaanse Tv..? Die avond, dat Trump zijn spontane, niet-bedachte reactie gaf op een relaas van Hillary Clinton..? Het begon toen Trump dit verhaal vertelde: “Als ik win, zal ik mijn hoofdofficier van Justitie instrueren een speciale aanklager aan te stellen, die jouw situatie eens onder de loep gaat nemen…. we zullen een speciale aanklager aanstellen.”

De response van Clinton was niet de sterkste, want ze zei: “Het is gewoon heel goed dat iemand met jouw temperament niet de baas is van de wetten in dit land.” Waarop Trump DIRECT reageerde met: “Anders zou jij al in de gevangenis zitten!” Trumps statement werd direct ontvangen door de zaal met gejuich en een donderend applaus.

  


  

  

Bron: https://www.wanttoknow.nl/nieuws/wat-gebeurt-er-met-de-kopstukken-in-de-vs/

Geplaatst 14 januari 2018

“Where Are You Really From?” Deel 3.3 Arcturus als Planetaire oorsprong, door Jo Amidon.

“Where Are You Really From?” Deel 3.3 Arcturus als Planetaire oorsprong, door Jo Amidon.


Degenen die Arcturus als hun planetaire oorsprong hebben, bezitten sterke persoonlijkheden, een diepe innerlijke kracht en een ‘weten’ diep van binnen. Op het eerste gezicht lijken het sterke persoonlijkheden, erg capabel en krachtig. Vanaf het begin is er een gevoel dat zij in hun leven een belangrijk doel hebben, hoewel zij over het algemeen niet weten wat dat zou kunnen zijn. Daardoor gaan zij naar dit doel op zoek, wat vaak tot een spirituele verkenning zal leiden. Als zij dit doel niet kunnen vinden, kan er een innerlijk gevoel van ontevredenheid ontstaan, of zij voelen zich ongelukkig zonder dat zij de oorzaak ervan begrijpen.

Arcturianen zijn erg creatief. Veel Arcturianen zijn schrijvers, kunstenaars, ontwerpers of gebruiken hun vaardigheden tot creëren op een andere manier. Arcturianen zijn vaak goede openbare sprekers, hebben een goed gevoel voor timing en humor, zij brengen ‘leven in de brouwerij’. Ze vinden het leuk om anderen te laten lachen. Ze houden van reizen en doen dit graag en vaak. Ze kunnen zich nogal snel gaan vervelen en om die verveling te vermijden zoeken ze naar nieuwe uitdagingen. Als ze zich vervelen kunnen ze drama’s creëren – alleen maar om de boel wat op te schudden of om wat opwinding te creëren. Dit laat zich zien bij het flink opblazen van kleine dingen, en het nogal dramatiseren van situaties om aandacht te krijgen.

Arcturianen lijken soms moeilijk te benaderen te zijn en op afstand te blijven. Ze hebben niet veel persoonlijke, hechte en intieme vrienden, maar hebben veel kennissen. Als een Arcturiaan je accepteert als een hechte persoonlijke vriend, en dingen op een intiem niveau met je deelt, weet dan dat er zorgvuldig over jou als vriend is nagedacht voordat je bent ‘geaccepteerd’. Arcturiërs trekken mensen aan: vreemden kunnen door de Arcturiaanse energie en het magnetisme worden aangetrokken. Het zijn goede adviseurs, en hun uitstraling geeft mensen de indruk dat ze sterk en volmaakt zijn. Maar anderen zullen verrast zijn om te ontdekken dat Arcturianen net als iedereen problemen en gevoelens kunnen hebben. Er is vaak een brede kring van kennissen die van hun Arcturiaanse vrienden afhankelijk zijn voor advies en begeleiding. Hoewel zij bereid zijn om te luisteren en advies te geven, kunnen Arcturianen nogal ongeduldig zijn naar degenen die niet bereid zijn om de nodige inspanning te leveren of niet echt willen proberen om te bereiken wat ze zoeken. Met zeurpieten zullen zij ongeduldig zijn. Degenen die hun advies inwinnen maar niet bereid zijn om dat advies te gebruiken, kunnen hun Arcturiaanse mentor daardoor verliezen.

Arcturianen hebben veel energie, zowel fysiek als mentaal. Ze kunnen van de ene plaats naar de andere gaan, of van het ene onderwerp naar het andere. Ze houden er normaal gesproken niet van om stil te zitten of stil te zijn, maar moeten het gevoel hebben dat ze iets bereiken. Ze zijn over het algemeen erg enthousiast en optimistisch. Wanneer hun energie goed gefocust is en goed wordt gebruikt, is er weinig dat ze niet kunnen bereiken. Echter wanneer hun energie verspreid is en niet gefocust is, zullen ze vele projecten beginnen zonder dat ze goed afgerond zullen worden.

In liefdesrelaties hebben Arcturiërs veel persoonlijke vrijheid nodig. In relaties die hen beperken, kunnen ze zich gevangen voelen. Het enige wat ze nodig hebben is tijd, zoals tijd met vrienden, en om die tijd zonder schuldgevoelens of verklaringen te kunnen doorbrengen. Zij hebben er behoefte aan dat die vrijheid ook op anderen van toepassing moet zijn – de vrijheid van handelen die voor hen zelf geldt, moet ook voor anderen gelden. Arcturianen voelen zich niet op hun gemak als zij hun diepste emoties zouden moeten uiten en reageren eerder op situaties die diepe emoties teweegbrengen door uitwegen te zoeken. Als het om emoties gaat kunnen zij het beste woede en humor uiten. Ze beginnen met argumenteren, met het vertellen van verhalen (Arcturianen zijn geweldige verhalenvertellers!), proberen om te lachen of hebben een plotselinge drang om iets ‘te doen’, om het openlijk bespreken van hun emoties maar te kunnen vermijden.


Dit zijn enkele bekende personen met Arcturus als hun planetaire oorsprong, of indien anders vermeld, Arcturus als primaire met een andere secundaire planeet; of Arcturus als een secundaire planetaire oorsprong:

 • Muhammad Ali (Arcturus / Sirius)
 • Tori Amos (Arcturus / Andromeda)
 • Loni Anderson
 • Charles Barkley (Arcturus / Sirius)
 • Rosanne Barr
 • Drew Barrymore (Andromeda / Arcturus)
 • Chuck Berry
 • Black Elk
 • Jack Black (Arcturus / Sirius)
 • Mel Blanc
 • James Brown
 • George Burns
 • Robert Butts (Arcturus / Orion)
 • Jim Carey (Sirius / Arcturus)
 • Johnny Carson
 • Andrew Dice Clay
 • John Cleese
 • Sean Connery
 • Jimmy Connors
 • Hernan Cortes
 • Gek paard
 • Joan Cusak (Arcturus / Sirius)
 • Rodney Dangerfield
 • Leonardo DiCaprio
 • Shannon Doherty (Arcturus / Sirius)
 • Raoul Dufy
 • Will Ferrell (Sirius / Arcturus)
 • C. Velden
 • George Foreman
 • William Frakes
 • John Fripp
 • Sarah Michelle Gellar (Arcturus / Andromeda)
 • Mikhail Gorbachev
 • Matt Groening
 • Heather Harder
 • Goldie Hawn
 • Bill Hicks (Arcturus / Sirius)
 • John Huston
 • Tracy Hutson (Arcturus / Orion)
 • Elton John
 • Shelley Long
 • Courtney Love (Arcturus / Pvila)
 • Toby Keith (Arcturus / Sirius)
 • Lenny Kravitz (Pleiades / Arcturus)
 • Bette Midler
 • Alyssa Milano (Andromeda / Arcturus)
 • Michael Moloney (Pleiades / Arcturus)
 • Marilyn Monroe (Pleiades / Arcturus)
 • Jim Morrison (Arcturus / Pleiades)
 • Joe Namath
 • Jack Nicholson (Sirius / Arcturus)
 • Gary Numan (Arcturus / Andromeda)
 • Shaquille O’Neal
 • Jimmy pagina
 • Sean Penn
 • Ty Pennington (Andromeda / Arcturus)
 • Pablo Picasso
 • Trent Reznor (Sirius / Arcturus)
 • Geraldo Rivera
 • Joan Rivers
 • Anthony Robbins
 • Dennis Rodman
 • Adam Sandler
 • Joe Satriani (Pleiades / Arcturus)
 • Bob Seeger
 • Toby Sirico (Arcturus / Sirius)
 • Will Smith (Sirius / Arcturus)
 • Wesley Snipes
 • Britney Spears (Arcturus / Pleiades)
 • Martha Stewart (Sirius / Arcturus)
 • Michael Straczynski (Orion / Arcturus)
 • Dick Sutphen
 • Elizabeth Taylor
 • Lily Tomlin (Orion / Arcturus)
 • Steven Tyler (Arcturus / Orion)
 • Tracey Ullman
 • Kurt Vonnegut
 • Robin Williams
 • Ed Wynne 

  

Deze informatie is een samenvatting uit mijn boek “Where Are You Really From?” Copyright 1996 Jo Amidon met The Teachers of The Universal Mind.

  

Gerelateerd:

# Deel 1. Over onze planetaire oorsprong: https://wp.me/p1JRQh-2hY

# Deel 2. De geschiedenis van de schepping: https://wp.me/p1JRQh-2iw

# Deel 3.1 Andromeda als Planetaire oorsprong: https://wp.me/p1JRQh-2iQ

# Deel 3.2 Apollonia als Planetaire oorsprong: https://wp.me/p1JRQh-2j4

  

Bron: http://lightconnection.org/planetary-origins/arcturus

Vertaald door FrankW

Geplaatst 14 januari 2018

Q-Anon: Urgent bericht – Lees dit alsjeblieft, 12 januari 2018.

antonteuben.nl: Q-Anon: Urgent bericht – Lees dit alsjeblieft, 12 januari 2018.

Onderstaand bericht kan leiden tot Full Disclosure.

Q-Anon: “Het doet er niet toe van welk ras je bent, welke geaardheid of geloof je hebt, voor wie je hebt gestemd, of je een hekel hebt aan Donald Trump of niet, of je politieagenten of regeringen ziet zitten of niet, of je graag naar CNN of MSNBC kijkt en alle andere nieuwskanalen haat of juist niet, of je nu jong bent of oud, of dat politiek, wereldvrede, verkrachting of corruptie je ook maar iets kan schelen:

LEES DIT EN DEEL HET MET IEDEREEN DIE JE KENT. HET IS BIJNA ZOVER. JE MOET DIT WETEN EN WEL METEEN.

Heel spoedig zal schokkend nieuws zich verspreiden. Het zal haast onmogelijk zijn om te geloven. Vreselijke, ziekmakende, ongelooflijke dingen. Het zal je wereld en alles waar je in geloofde op zijn kop zetten. Mensen die je kende zullen worden beschuldigd van ongelooflijke, monsterlijke zaken. Dit kunnen mensen zijn in Hollywood, politici, journalisten, popsterren, goede doelen, religieuze leiders, instituties, staatshoofden, politieofficieren et cetera.

We willen dat je weet dat goede mensen een stille strijd achter de schermen hebben gevoerd om de wereld te bevrijden van vreselijke verschrikkingen. Het was een eenzame strijd. Het was een stille oorlog. Het is mogelijk dat je er niets van hebt gemerkt. Maar dat zal spoedig anders zijn. Dat is de reden waarom ik jullie waarschuw en waarom je verder zou moeten lezen.
Wij zijn maar een stel anonieme mensen van over de hele wereld. We hoeven geen geld of faam. We konden gewoon niet toezien hoe de wereld zou branden en vervolgens niets te doen. Daarom proberen we jullie te waarschuwen.

We hebben President Trump gesteund in zijn inspanningen om het moeras droog te leggen. Het maakt me niet uit of je hem mag of niet. Ik wil alleen maar dat jullie weten dat hij jullie desondanks beschermt. Er zijn vreselijke dingen gebeurd die aan het licht zullen komen. Wees alsjeblieft niet bang. Jullie zullen veilig zijn. Slechte figuren zullen voor het gerecht worden gebracht. Goede mensen zullen welvarend zijn en gelukkige levens leiden. Kinderen en volwassenen in slavernij zullen worden bevrijd. Als je meer wilt weten, zoek naar #Qanon.

Wees voorbereid op wat je zult ontdekken: sommige waarheden zullen moeilijk te verteren zijn.

Onthoud: informeer vrienden en familie. Blijf kalm en informeer jezelf. De president werkt dag en nacht om jullie tegen onvoorstelbare verschrikkingen te beschermen. Dit zal allemaal spoedig voorbij zijn: we winnen ENORM!

#Qanon – #Qanon – #Qanon – #Qanon – #Qanon

Reactie redactie:

Velen zijn de afgelopen maanden in de ban geweest van de geheimzinnige gecodeerde berichten van Q-anon waarvan niet duidelijk was wie of wat dit zou zijn, kunstmatige intelligentie, een super computer, Trump zelf?? Het heeft in Amerika veel in beweging gebracht en wat Q-anon ook mag zijn, het blijkt om betrouwbare informatie te gaan van iemand die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in Amerika waar vrijwel alle geheimen nu de massa bereiken, cover-ups worden opengebroken en ook Q-anon nu duidelijkheid heeft gegeven over wie het zijn.

Na tientallen jaren van onderzoek zijn wij naar onze mening voldoende op de hoogte geraakt van de walgelijke misstanden die op hoog niveau binnen onze instellingen en overheden aan de orde zijn en wat de reden is geweest voor de moeilijke en zware tijd die vele klokkenluiders en meldpunten hebben gehad. Via vele kanalen komen nu de berichten binnen over de frauduleuze Clinton Foundation, over arrestaties en over het verdwijnen van bekende namen uit het zicht van de camera’s en van het publiek. Dit heeft nu zijn eindfase bereikt en kan niet langer worden verzwegen, waarbij sneller dan verwacht grote aantallen wereldburgers hiervan kennisnemen. We bevinden ons midden in deze verschuiving en dienen rustig te blijven en te beseffen dat eerst deze misdaden tegen de mensheid de massa moeten bereiken en de schuldigen dienen te worden bestraft om dit per direct en zonder pardon te kunnen STOPPEN.

Het was voor diegenen die hiervan al geruime tijd kennis hadden een harde, confronterende maar vooral leerzame weg om uiteindelijk met compassie en liefde te kunnen klaarstaan op dit unieke moment in onze evolutie. Zoals wij al eerder in onze berichtgeving hebben aangegeven, vallen als eerste de verschrikkelijke aardse cover-ups, hetgeen snel zal leiden naar Full Disclosure en de ontdekking dat … the universe is magic and love is the key.

Bron: http://www.antonteuben.nl/2018/01/12/q-anon-urgent-bericht-lees-alsjeblieft/

Geplaatst 14 januari 2018