www.telegraaf.nl: ‘Belastingexpert maakt gehakt van aflosboete…’, 18 december 2017.

Voer voor de Tweede Kamer…

http://www.telegraaf.nl: ‘Belastingexpert maakt gehakt van aflosboete…’, 18 december 2017.

De afschaffing van de zogeheten Hillen-aftrek bevestigt het beeld van een ’onbetrouwbare overheid’. Bovendien is het stopzetten van de aftrek onnodig want er zijn tal van alternatieven beschikbaar.

Met die kritiek stort het vooraanstaande belasting adviesbureau KPMG Meijburg & Co zich in de maatschappelijke discussie over de Hillen-aftrek. Het is ongebruikelijk dat fiscaal adviseurs zich zo openlijk mengen in het debat.

Meerderheid:

De kritiek van Meijburg, verwoord in een column van partner Olaf Leurs in een nieuwsbrief aan klanten, komt bovendien op een pikant tijdstip. Dinsdagmiddag beslist de Eerste Kamer over die afschaffing. In de Tweede Kamer was een kleine meerderheid voor.

Of het voorstel van het kabinet het dinsdag ook gaat halen in de Eerste Kamer is onduidelijk. Het afbouwen van de Hillen-aftrek is onderdeel van het regeerakkoord van de vier regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en CU).

Belasting:

De Hillen-regeling dateert uit 2005. Ze schrijft voor dat huiseigenaren die hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook (bijna) geen rente meer kunnen aftrekken, ook geen eigenwoningforfait meer hoeven te betalen. De afschaffing van ’Hillen’ betekent dus dat wie zijn koophuis heeft afbetaald, het forfait blijft betalen, maar geen rente meer kan aftrekken. Onder de streep blijft er dus meer belasting over. Hoe duurder de woning, hoe hoger het forfait en hoe hoger de belasting.

Volgens Hans Hillen, jarenlang lid van de Tweede Kamer voor het CDA, is die extra heffing onredelijk als mensen hun hypotheek volledig aflossen en dus ook geen rente aftrekken van de belasting. Zijn idee is omgezet in een wet waar vooral ouderen die hun hypotheek volledig hebben afgelost van profiteren. Een bij-effect van de wet-Hillen is dat mensen worden gestimuleerd om hun hypotheek af te lossen omdat dat financieel gunstig is.

Belofte:

Dat het kabinet nu toch de wet in stapjes gaat afschaffen, wordt door veel ouderen als het breken van een belofte gezien. Meijburg-partner Leurs vindt die kritiek terecht: „De ophef over de onbetrouwbare overheid is groot, en terecht wat mij betreft”, zo schrijft hij in zijn column.

Het nieuwe kabinet vindt afschaffen verdedigbaar omdat het stimuleren van aflossen niet meer nodig is. Sinds enkele jaren is het bij alle nieuwe hypotheken verplicht om de schuld tenminste voor de helft af te lossen.

Gelegenheidsargument:

Leurs maakt gehakt van die redenering. „Een van de argumenten voor de afschaffing was dat het sowieso al verplicht is om af te lossen, zodat de Hillenaftrek niet meer nodig is. Dit gelegenheidsargument klinkt wat onzinnig, aangezien de verplichte aflossing al sinds 2013 bestaat”, zo schrijft hij.

Voor de leden van de Eerste Kamer die toch willen morrelen aan de wet-Hillen, heeft Leurs wel een paar alternatieven: afschaffen Hillen-aftrek voor alle hypotheken afgesloten na 1 januari 2019 of het afschaffen Hillen-aftrek voor alle annuïtaire en lineaire hypotheken.

Stimuleren:

Eigenlijk vindt Leurs dat de wet-Hillen overeind moet blijven omdat „het nog steeds een goed idee is om mensen te stimuleren hun hypotheek af te lossen”.

Overigens verwacht de fiscalist Leurs niet dat het kabinet de wet-Hillen deels of geheel in stand zal houden. Met enig cynisme wijst hij erop dat het kabinet vooral kiest voor de extra inkomsten die binnenkomen door de wet af te schaffen. „Al die varianten gaan het niet halen, omdat het belangrijkste argument uiteraard het budgettaire argument is.”

Bron: http://www.telegraaf.nl/financieel/1445749/belastingexpert-maakt-gehakt-van-aflosboete

Geplaatst 18 december 2017

Advertenties