The Portal: Cobra’s Update 5 december 2017, Karuna 5…

The Portal: Cobra’s Update 5 december 2017.

Karuna 5 – Herinneringen van een gegijzelde…


Cobra
Bron: http://2012portal.blogspot.com/2017/12/karuna-5.html/

Geplaatst 5 december 2017

Advertenties

decorrespondent.nl: Onze landbouwgrond is zo dood als een pier. Het gif blijft…, door Jelme Mommers en Tomas Vanheste.

Voer voor de ministerraad…

decorrespondent.nl: Onze landbouwgrond is zo dood als een pier. Het gif blijft…, door Jelme Mommers en Tomas Vanheste.

Het gif uit de industriële landbouw brengt het leven op aarde ernstig in gevaar. Toch blijven overheden laks: De Europese Unie heeft de toelating voor het omstreden middel glyfosaat met vijf jaar verlengd. En dat terwijl er inmiddels veel betere opties zijn om voldoende voedsel voor iedereen te verbouwen.

Voor ze de tarwe oogsten, spuiten veel boeren nog even het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat over hun veld, beter bekend onder de merknaam Roundup. Daarmee slaan ze twee vliegen in één klap. Glyfosaat zorgt dat de plant sneller droogt en eerder van het veld gehaald kan worden. Het middel roeit ook ongewenste plantjes zoals distel en paardebloem uit, zodat de boer na de oogst een frisse start kan maken met het volgende gewas.

Monsanto, de fabrikant van Roundup, vindt het dan ook een uitstekende strategie. Over het gif dat hiermee in de lucht, bodem en water terechtkomt, hoor je het bedrijf niet.

Glyfosaat is ’s werelds meest gebruikte onkruidbestrijdingsmiddel. Het mondiale gebruik is in de laatste tien jaarvervijftienvoudigd. En het is niet het enige gif dat boeren gebruiken. Ter uitroeiing van ongewenste insecten zijn de laatste decennia de zogeheten neonicotinoïden zeer in opmars. Er is steeds meer bewijs dat deze intussen deels verboden middelen een belangrijke oorzaak zijn van bijensterfte.

Geen wonder dat er vorige week ook naar dit soort landbouwgiffen werd gewezen toen in het nieuws kwam dat de biomassa van insecten in Duitsland in een dikke kwarteeuw met 75 procent is gedaald.

De aanwijzingen dat de industriële landbouw met zijn grootschalige gebruik van bestrijdingsmiddelen een hoofdrol speelt, stapelen zich op. De gevolgen kunnen ver reiken, want zonder insecten kan een groot deel van de planten en gewassen op aarde niet overleven. Zelfs de bodem waar al ons voedsel op groeit, raakt mede door het gif in steeds slechtere staat. Tel er het verlies van natuur bij op, en het resultaat is ‘zombienatuur,’ schreef een bioloog: het is nog wel groen, maar omdat de soortenrijkdom zo is ingestort is het eigenlijk ‘zo dood als een pier.’

Overheden doen hier veel te weinig aan – de Nederlandse regering pleit in Europa bijvoorbeeld tegen een verbod op glyfosaat.

Hoe zou dat kunnen veranderen? Wat is er precies bekend over de gevolgen vangewasbeschermingsmiddelen? Wat doen ze met het leven boven en in de grond? Een overzicht.

Bij en grutto leggen het loodje.

Bijen, hommels, motten, loopkevers, monarchvlinders. Wetenschappelijke studies wezen voor al deze soorten in de afgelopen jaren uit dat hun populaties sterk zijn teruggelopen. Maar de studie die onlangs zoveel indruk maakte, was een van de eerste die het hele plaatje schetste van de dramatische afname van biomassa van alle insectensoorten samen over lange tijd.

Lees het gehele artikel verder…

https://decorrespondent.nl/7658/onze-landbouwgrond-is-zo-dood-als-een-pier-het-gif-blijft/843980522-320115fd

Geplaatst 5 december 2017

#glyfosaat #monsanto #nederlandseregering #europa #gif #boeren #bewustwording