“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

“Where Are You Really From?” – De geschiedenis van de schepping, via Jo Amidon.

2. Een korte geschiedenis van de schepping, door The Teachers of The Universal Mind.

Er zijn veel namen voor de Godkracht (God Force). Deze kracht is bij alle wezens op alle planeten bekend, bij één bepaalde naam of een andere. De naam waarmee je naar de Godkracht verwijst, is niet belangrijk. In dit bericht zullen we ernaar verwijzen als de Godkracht of de Prime Creator (Eerste Schepper). De Godkracht is niet van een bepaalde sekse of geslacht, maar is alles. Alle fysieke wezens maken deel uit van de Godkracht. Er zijn eenvoudigweg verschillende graden van bewustzijn van de verbinding met de Godkracht.

In het begin was er alleen Prime Creator. Prime Creator was altijd wetend, altijd groeiend, expanderend, veranderde altijd, stelde vragen, dacht en was. Op een gegeven moment begon Prime Creator zwaar over één gedachte te peinzen. Prime Creator had altijd bestaan. Er was geen herinnering aan een begin en geen einde aan het bestaan ​​van Prime Creator. Het stellen van vragen leidt tot groei en verandering en Prime Creator begon zijn bestaan ​​en ontstaan te betwijfelen. Dit leidde tot een beslissing om verder uit te breiden om het groei- en leerpotentieel te vergroten. Om dit op een goede manier te doen, heeft Prime Creator besloten om zich in veel onderdelen te verdelen. Elk onderdeel zou verbonden blijven met Prime Creator. Elk onderdeel zou volledige communicatie met Prime Creator hebben. Tegelijkertijd zou elk nieuw onderdeel de volledige vrijheid hebben om te groeien en het pad te verkennen dat hiervoor aantrekkelijk was.

De ervaringen en kennis die door elk onderdeel werden opgedaan, zouden na verloop van tijd teruggaan naar Prime Creator, als dat onderdeel alles had voltooid wat het wilde leren en ervaren. Elk deel zou een overziel genoemd worden. Omdat elk onderdeel deel uitmaakte van de Godkracht, zou het vermogen en kracht hebben om te scheppen, zolang het zijn verbinding met de Godkracht hield.

Prime Creator begon liefdevol en vreugdevol met het scheiden van de onderdelen van zichzelf. Er waren hoge verwachtingen en opwinding over de verscheidenheid aan kennis en ervaringen die mogelijk beschikbaar was! Er werden nieuwe delen gevormd uit alle gebieden van Prime Creator, omdat er binnen Prime Creator vele variaties waren in activiteit, ondervraging en soorten energie. De eerst gecreëerde waren groepsenergieën, of grote energiedelen die overzielen werden genoemd. Er waren veel overzielen. Elke overziel zou uiteindelijk uitgroeien tot een aantal individuele geesten, of zielen die gelijk waren in energie, interesse en zijn. De delen, of individuele geesten, die waren gemaakt van energie die het dichtst bij elkaar was, waren natuurlijk het meest gelijk aan elkaar, zelfs binnen de overziel. De groepen overzielen waren meestal samengesteld uit individuele geesten die vergelijkbaar waren in wat ze wilden leren, en hoe ze wilden leren. In het begin waren de overzielen er gewoon.

Ze leerden dat ze in staat waren om onafhankelijk te denken, om te communiceren met Prime Creator, en met elkaar in de overziel, en met andere overzielen. Ze begonnen te beseffen dat ze in staat waren tot beweging en verandering. Ze beseften dat ze denkvormen konden creëren en daarmee konden experimenteren en dat was een manier om te leren.

Prime Creator besloot om fysiek leven en fysieke vormen te creëren om nieuwe niveaus van ervaring en groei mogelijk te maken voor alle delen van de Godkracht-energie. Er werd besloten dat er twaalf universums zouden worden gemaakt. Deze zouden worden gecreëerd met de intentie dat de overzielen hier naar toe gaan om te leren, te groeien en veel ervaringen op te doen. Elk Universum zou een speciale nadruk hebben, om een ​​bepaald soort kennis te creëren. De overzielen zouden vrij zijn om naar het Universum te gaan dat hen het meest aansprak, en daar konden ze samenwerken om elke fysieke vorm te creëren die hen aansprak. Ze konden alles leren en ervaren wat ze wilden. Elk Universum zou bestaan ​​totdat elke overziel of individueel geestdeel van elke overziel, alles wat het in dat universum wenste te leren had geleerd en ervaren.

 


Toen alle kennis door allen in dat universum was ervaren en voltooid, keerde het terug naar Prime Creator. Prime Creator zou dan alle kennis bezitten die zich in dat universum bevindt. Twaalf Universums werden door Prime Creator gemaakt. Op het punt in de “tijd” waar je momenteel bent, is één universum voltooid en naar Prime Creator teruggegaan. Dit kan als het eerste universum worden beschouwd, omdat het eerst gemaakte universum als eerste werd voltooid. Het universum waar we ons nu op zullen focussen is hetgene waar je in leeft, wat het vierde Universum zal worden genoemd. Dit is een vrije wil Universum. Dit betekent dat alles is toegestaan. In een vrije wil Universum, is er geen oordeel, geen goed, geen slecht … alles is ervaring, alles is leren. Er waren door Prime Creator geen regels of beperkingen opgelegd aan degenen in dat universum. Er zou geen controle of oordeel over keuzen of besluiten zijn door hen gemaakt zoals de gebieden van groei en ervaring verlangen.

Terwijl overzielen aangetrokken werden tot de Universums waar zij de meeste belangstelling voor hadden, merkten veel overzielen dat zij zich aangetrokken voelden tot dezelfde gebieden in dezelfde universums. Ze besloten samen te werken en samen te leren creëren. Dit ligt er aan hoeveel planeten en sterrenstelsels in je universum werden gevormd. Met de hulp van Prime Creator en zijn zegen werden vele planeten gevormd. Op deze planeten werden vervolgens veel verschillende levensvormen gecreëerd.

Toen de overzielen leerden creëren, begonnen er verschillende dingen te gebeuren. De overzielen begonnen te handelen, te denken en meer te bestaan ​​als individuele energieën, binnen de groepsenergie dan als groepsenergie. Delen van deze overzielen, individuele geesten, begonnen ermee om zichzelf zeer hoog te vinden… niet als een onderdeel van Prime Creator, maar als superieur aan Prime Creator. Sommigen waren buitengewoon trots op het vermogen om te scheppen en vergaten te beseffen dat alle kracht voortkomt uit de verbinding met Prime Creator. Zij begonnen zich af te scheiden van de overzielen en werden individuele wezens. Ze begonnen af ​​te wijken van de connectie met Prime Creator.

Sommigen besloten bewust dat ze meer in hun eentje konden leren, zonder de verbinding met de overziel. Deze werden individuele geesten en merkten dat ze veranderden toen ze de verbinding met Prime Creator verloren. Ze hadden niet langer het vermogen om het leven te creëren zoals ze eerder hadden gedaan. Ze begonnen de vaardigheden te vergeten die ze ooit hadden en werden aangetrokken tot planeten die ze hadden gecreëerd of hadden helpen te creëren. Velen van hen namen hun intrek in enkele levensvormen die ze hadden helpen creëren op deze planeten.

Terwijl levensvormen op veel verschillende planeten werden gecreëerd, begonnen veel overzielen zelf met het fysieke leven te experimenteren. Dit vereiste een scheiding van energieën in afzonderlijke geestenergieën, om ieder de gelegenheid te geven om fysieke werkelijkheden te ervaren. Na verloop van tijd gingen ze zichzelf meer als het ‘fysieke’ zelf te zien dan het spirituele zelf. Dit werd allemaal toegestaan ​​en aangemoedigd, want alles is groei en ervaring. Andere overzielen bleven dicht bij Prime Creator en bleven prachtige planeten en levensvormen van zeer hoge frequentie creëren. Er was dus een grote verscheidenheid aan planeten en levensvormen van vele soorten die in de tijd werden gecreëerd. De meerderheid van de overzielen kozen, op een bepaald moment in hun ontwikkeling, ervoor om te experimenteren en te leren van het fysieke leven en alles wat er te leren valt door het fysieke leven.

Omdat er zoveel planeten en sterrenstelsels in jullie Universum werden gecreëerd, heeft Prime Creator gekeken naar de schepping en de ontwikkeling van de overzielen. Het was duidelijk dat veel ervaring en groei snel plaatsvond door fysieke ervaring. Met deze kennis werd besloten om een ​​speciaal project te beginnen. Uit alle delen van het universum werd een groep overzielen geselecteerd. Vertegenwoordigers van elk van deze overzielen werden geroepen om te helpen met dit project, wanneer scheiding in individuele geestgedeelten had plaatsgevonden, maar de verbinding met Prime Creator gehandhaafd was. Voor die overzielen die zich nog niet hadden afgescheiden en waren uitgekozen om te helpen met het project, werd de hele overzielenergie opgeroepen. Uit deze geselecteerde energieën vroeg Prime Creator om de creatie van een heel speciale planeet. Deze planeet zou van grote schoonheid en verscheidenheid zijn. Monsters van het DNA van levensvormen die op elke planeet in het hele universum waren gemaakt, moesten naar deze planeet worden gebracht om vergelijkbare levensvormen te creëren. Deze levensvormen zouden allemaal op de ene planeet bestaan.

Deze planeet zou Terra worden genoemd; hoewel het later de Aarde werd. Het zou een gelukkige plaats zijn waar overzielen, geesten uit dit universum en andere universums konden komen. Het zou vergelijkbaar zijn met wat je nu kent als een bibliotheek. Een levende bibliotheek. Een geest kan de planeet bezoeken, de levensvormen bekijken, een persoon kiezen om te ervaren en de fysieke vorm ingaan. De ervaring kan zo lang of zo kort zijn als gewenst. Als de levensvorm was ervaren, kon een andere worden gekozen om te ervaren. Je zou dus kunnen ervaren dat je een kikker, een kat, een olifant of een boom bent, en zien hoe de realiteit voor ieder ervan is. Je bent te allen tijde vrij om te vertrekken en op elk gewenst moment terug te keren.

 


Menselijke vormen werden ontworpen als verzorgers van de planeet. Ze moesten ook worden gebruikt door geesten, om die vorm kort te laten ervaren. Er werd een speciaal soort ego gecreëerd dat verantwoordelijk zou zijn voor de fysieke functie en de ‘levensondersteuning’ van de menselijke vorm. Het ego moest verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de menselijke vorm en zorg voor de planeet, wanneer de vorm niet in gebruik was door een bezoekende geest. Wanneer hij door een geest werd bezocht, moest het ego het lichaamsonderhoud voortzetten, maar de geest de controle geven over al het andere. Alle levensvormen waren bedoeld om vreedzaam naast elkaar te bestaan.

Maar alles ging niet precies zoals gepland. Veel overzielen en bezoekers raakten erg gecharmeerd van het fysieke leven op deze planeet, de grote verscheidenheid aan fysieke vormen die beschikbaar zijn voor ervaring, en de verscheidenheid aan fysiek terrein en omgevingen die in verschillende gebieden van de planeet beschikbaar zijn. Ze begonnen te vergeten dat ze de fysieke vormen konden verlaten of ervoor konden kiezen om niet te vertrekken. Meerdere begonnen om in de vormen te blijven, vooral de menselijke vormen, die zeer geliefd waren. Velen begonnen hun verbinding met de Godkracht te vergeten en begonnen zichzelf als Aardlingen te beschouwen.

Er waren andere niet geplande overwegingen. Vanwege de grote verscheidenheid aan levensvormen en creatie die op de planeet had plaatsgevonden, was er een grote hoeveelheid vrij beschikbare scheppende energie, of universele levenskracht. Daarom werd het een erg populaire plek voor veel “bezoekers” om ermee te werken en hun creatievaardigheden te ontwikkelen. Veel van de oorspronkelijke levensvormen werden gewijzijgd en dramatisch veranderd, niet alleen fysiek, maar de energieën die hen oorspronkelijk waren gegeven om ze in staat te stellen vreedzaam samen te leven, werden ook door experimenterende bezoekers veranderd.

Toen het werd gecreëerd, was Terra een negende dimensie, met een veel hogere frequentie dan veel planeten in het universum. Dit was te wijten aan de oorspronkelijke bedoeling voor de planeet om een ​​puur centrum van leren te blijven, om door iedereen te worden gedeeld. Vanwege hun oorspronkelijke doel werden alle fysieke vormen gecreëerd om eeuwig te zijn, zonder levenscyclus. Terwijl veranderingen plaatsvonden met levensvormen, zoals de gehechtheid van de geest aan de vormen, en hun opeenvolgende gebrek aan bereidheid om de planeet te verlaten, werd de frequentie van de planeet verlaagd. Het plan voor de planeet werd aangepast aan de behoefte. Dit betekende dat er een beslissing werd genomen om dit een planeet voor fysieke levenservaring en levenscycluservaring te laten zijn. De naam werd veranderd van Terra in Aarde en de frequentie werd verlaagd naar het niveau van de zesde dimensie. Na verloop van tijd, als gevolg van de vele veranderingen die volgden, werd het tenslotte verlaagd naar het niveau van de derde dimensie.

Op het moment van de eerste verlaging van de frequentie werden vele andere wijzigingen toegevoegd. De toevoeging van een levenscyclus en reïncarnatiecyclus werd gedaan om meer ervaring mogelijk te maken. Er werd gevoeld dat een grotere groei zou plaatsvinden door de reïncarnatiecyclus, die al op andere planeten van het universum wordt gebruikt. Er werd gevoeld dat door deze cyclus de kans groter zou zijn op een eventuele herverbinding met de Godkracht, en het zou ook meer kansen voor anderen bieden om deel te nemen aan de ervaringen die op Aarde beschikbaar zijn. Slaap, de behoefte aan voedselinname om te overleven, de creatie van mannelijk en vrouwelijk geslacht, voortplanting door geslachtsgemeenschap, bevalling en de doodservaring werden onder andere toegevoegd.

 


De creatie van hogere zelven, toevoeging van spirituele gidsen en toevoeging van het gebruik van multidimensionaliteit gebeurde toen ook voor degenen die zich niet eerder op deze manieren hadden ontwikkeld. Degenen die eerder fysiek leven op andere planeten hadden ervaren, waren al begonnen te werken met hogere ikken, spirituele gidsen en multidimensionaliteit. Er waren velen die nog niet waren begonnen met op dit niveau te ervaren, voor hen werden deze toevoegingen gedaan.

Na deze veranderingen kwamen een groot aantal wezens van andere planeten naar de Aarde om nederzettingen te vormen. De meerderheid kwam voor onderzoek en verkenning van scheppingsmogelijkheden, of om het leren over de zich ontwikkelende Aardlingen. Sommigen kregen de gelegenheid om de ontwikkeling van de nieuwe planeet Aarde te beïnvloeden en aan te tasten. Dit ging door tijdens een groot deel van de geschiedenis van de Aarde. Het toevoegen van deze externe energieën, genetische structuren en veranderingen die deze toegevoegde invloeden met zich meebrachten, en de grote verscheidenheid van planetaire leringen en culturen die de Aarde, en de wezens die op haar leefden, beïnvloedden, veranderden veel. De oorspronkelijke plannen mochten worden gewijzigd en de planeet werd in de gaten gehouden om te zien welke ontwikkelingen zouden plaatsvinden door het verkennen van de vrije wil van alle betrokkenen.

 

Deze informatie is een samenvatting van hoofdstuk 1 uit mijn boek “Where Are You Really From?” Copyright 1996, Jo Amidon met The Teachers of The Universal Mind – http://lightconnection.org/planetary-origins.

Bron: http://lightconnection.org/planetary-origins/history-of-creation

Vertaling FrankW

Geplaatst 28 november 2017

Advertenties