www.ellaster.nl: ‘Is de moord op Seth Rich de dominosteen die de anderen zal laten omvallen?..’ door Ella Ster.

http://www.ellaster.nl: ‘Is de moord op Seth Rich de dominosteen die de anderen zal laten omvallen?..’ door Ella Ster.


Wie een beetje onderzoek doet naar activiteiten van de Clintons komt al snel informatie tegen over betrokkenheid bij orgaanhandel, kinderhandel, seksueel misbruik en een heleboel mensen die op het punt stonden onthullingen te doen en vervolgens onder zeer verdachte omstandigheden het leven lieten. Eén van die mensen is Seth Conrad Rich, een 27-jarige stafmedewerker van het Democratic National Committee (DNC) die op 10 juli 2016 in Washington op straat werd doodgeschoten in de wijk Bloomingdale. Volgens de recherche was het roofmoord, maar de zogenaamde ‘rovers’ lieten zijn portemonaie, creditcards, horloge en mobiel ongemoeid. Seth zou emails van Hillary Clinton hebben gelekt naar Wikileaks.

Door Cassandra de Wit

De gelekte emails van Seth Rich

Seth Rich stuurt in mei 2016 44.000 emails van de Democratische partij en ruim 17.000 attachements naar Wikileaks. De aanleiding was waarschijnlijk dat hij had ontdekt dat er sprake was van verkiezingsfraude, waardoor Bernie Sanders verloor van Hillary Clinton, die toen ten onrechte presidentskandidaat werd. In een interview in Nieuwsuur met Julian Assange op 9 augustus 2016 zegt Assange het volgende over de gelekte emails:

Julian Assange: “Klokkenluiders doen ontzettend veel moeite om voor ons materiaal te bemachtigen en nemen vaak zeer grote risico’s. Zoals de zevenentwintigjarige die bij de DNC werkte en in zijn rug is geschoten. Hij is een paar weken geleden om onduidelijke redenen vermoord toen hij op straat liep in Washington D.C.”

Verslaggever: “Dat was toch gewoon een roofoverval?”

Julian Assange: “Nee, daar is geen bewijs voor. Ik suggereer hier dat onze bronnen risico’s nemen.”

Kort na dit interview heeft Wikileaks via Twitter 20.000 dollar uitgeloofd voor degene die met informatie komt die leidt naar opheldering van deze moord.

Moord op Seth Rich is nauwelijks onderzocht

Seth werkte bij de DNC als “Voter Expansion Data Director” (data analist). Eén van zijn taken was het ontwikkelen van een computer-applicatie waarmee kiezers eenvoudiger hun stembureau zouden kunnen vinden. Door zijn functie had hij tevens zicht op het aantal stemmers dat aan de voorrondes meedeed. Het is aannemelijk dat hij later zou ontdekken dat dit aantal niet overeen kwam met de officiële opkomst. In het grijze kader onderaan dit artikel wordt de ontdekte verkiezingsfraude toegelicht.

Liz Crokin is verslaggeefster bij WND en zij is diep in de zaak gedoken waarbij steeds meer vuiligheid naar boven komt.

Zo sprak ze met Joe Capone, manager van de Lou’s City Bar, de plek waar Seth het laatst was voordat hij werd vermoord. Deze manager vertelde dat er nooit iemand bij hem is geweest om vragen te stellen of onderzoek te doen naar de moord en ook heeft er niemand gevraagd om de filmbeelden van de camera’s die binnen en buiten hangen. Dat is op z’n minst opmerkelijk, aangezien ieder moordonderzoek standaard begint bij de plek waar het slachtoffer voor het laatst is gezien.

Dit bevestigt de claims van privédetective Rod Wheeler — een gepensioneerde DC politieman die door de familie is ingehuurd om de waarheid omtrent de moord op hun zoon Seth boven water te krijgen — dat er inderdaad geen onderzoek heeft plaatsgevonden. Liz Crokin vindt het ook vreemd dat de manager zelf niet naar die camerabeelden heeft gekeken, aangezien de vermoorde Seth Rich daar vaste klant was. Normaal gesproken kijk je er dan naar, omdat de kans bestaat dat de moordenaars op de beelden zijn vastgelegd. De tapes bestaan nu niet meer omdat alles na dertig dagen is overschreven.

Joe Capone vertelt dat hij op het moment van de moord buiten de stad was. Hij heeft niet vernomen dat er die bewuste avond iets ongebruikelijks is gebeurd. Volgens Liz vertelt deze man dingen die in contradictie staan met elkaar. De ene keer zegt hij dat hij in de stad was en iemand een lift aan bood en de andere keer zegt hij dat hij de stad uit was. Wat helemaal opmerkelijk is, is dat Joe Capone vier dagen voor de moord in Het Witte Huis was.

Politieke bemoeienis om het moordonderzoek te smoren

Toen privédetective Rod Wheeler op onderzoek uit ging en zijn contacten belde om meer details te weten te komen met betrekking tot de moord, was er een dame die dat niet leuk vond; Donna Brazile. Zij is voorzitter van het Democratic National Committee. Ze belde niet alleen de politie, maar ook de familie van Seth om zich hierover te beklagen. Deze vrouw is eerder ontslagen bij CNN, omdat zij haar positie misbruikte door debatvragen vooraf te sturen naar werknemers van de Hillary Clinton campagnegroep, zodat deze zich van tevoren op de vragen konden beraden. Dit werd bekend via Wikileaks. Dus als iemand een probleem zou kunnen hebben met een persoon die mogelijk informatie aan Wikileaks heeft doorgegeven, is zij dat wel.

In de wijk waar de moord plaatsvond hingen erg veel camera’s op straat gericht. Dit was het gevolg van een actie die was opgezet door de gemeente. Particulieren die een camerasysteemhadden waarbij tevens een camera op de straat werd gericht konden $ 500,- krijgen en bedrijven die aan deze ‘veiligheidscampagne’ meededen zelfs $ 750,- Toch is er door de politie bij helemaal niemand beeld opgevraagd.

Opheldering van deze moordzaak heeft enorme politieke implicaties

Wat impliceert dit hele verhaal? Deze moordzaak zou wel eens de eerste dominosteen kunnen zijn die alle andere laat omvallen…

  • Het bewijst dat er geen sprake was van Russische inmenging in de verkiezingen en dat dat één grote leugen was;
  • Het bewijst dat er is gefraudeerd tijdens de voorverkiezingen;
  • Het bewijst dat er moordenaars zijn binnen de DNC (Democratic National Committee);
  • Het bewijst dat de ‘DC police department’ corrupt is en dat politici die banden hebben met deze politie ook corrupt zijn;
  • En het bewijst ook dat een heel groot deel van de mainstream media meewerkt aan de doofpotstrategie.

Seth leefde nog toe hij werd gevonden en had niet-fatale verwondingen, aldus chirurg

Een nieuw feit dat naar boven komt in deze zaak is ook heel bijzonder; Gary Franchi komt met het verhaal dat Seth Rich nog in leven was toen de politie aan kwam. De bodycambeelden van de politie-agenten zijn nog niet boven water, maar zij hebben hem naar het ziekenhuis gebracht, wat de normale gang van zaken in onder deze omstandigheden.

Een chirurg verbonden aan de Eerste Hulp is anoniem naar voren gekomen en heeft verteld dat ze Seth hebben geopereerd en dat hij na de operatie stabiel was. De verwondingen die hij had opgelopen waren niet dodelijk en ze zouden hem de volgende dag verder behandelen. De volgende ochtend echter, werd het ziekenhuis omsingeld door de politie, mocht niemand in de buurt komen en werd Seth Rich korte tijd later dood verklaard.

Washington DC Police Department heeft geen onderzoek gedaan naar de moord

Nog een apart feit: er is door de DC Police Department op geen enkele manier onderzoek gedaan naar de moord op Seth Rich. De toenmalige korpchef Cathy Lanier nam een maand na de moord ontslag in verband met de hack van de DNC servers en de nieuwe korpchef doet er alles aan om de zaak onder de pet te houden. De ex-schoonzus van John Podesta, Heather Podesta, die getrouwd was met zijn broer Tony, zit nu in het bestuur van de DC Police Department, samen met voormalig korpschef Cathy Lanier die eerder ontslag had moeten nemen.

Een van John Podesta’s gelekte emails waarin hij schrijft: “Ik ben zeker een voorstander om een voorbeeld te stellen van een verdachte ‘leaker’, of het nu wel of niet echt gegrond is.” John Podesta was de voormalige voorzitter van Hillary Clinton’s presidentiële campagne. Zijn voormalige schoonzus, Heather Podesta, de ex-vrouw van Tony Podesta, zit in het bestuur van de DC Police Foundation.

Vriendin van Seth licht het fraudesysteem toe

Een goede vriendin van Seth komt nu met de uitleg van de manier waarop de verkiezingsfraude van het campagneteam van Hillary Clinton is opgezet. Het verklaart waarom Hillary niet heeft gewonnen en waarom Seth moest sterven toen hij hier door zijn werk achter kwam.

Tijdens de voorverkiezingen waren er twee stemlocaties. Eén locatie waarvan de meeste mensen gebruik maakten die hun stembureau dadden opgezocht via de staatswebsite en een tweede locatie voor supporters van de Hillary Clinton die hun stemlocatie hadden opgezocht via haar eigen website.

De staatssecretaris had voor elke staat één set locaties geregistreerd. De andere set locaties, die op Hillary’s site stonden vermeld, waren niet door hem geregistreerd. De vriendin zegt dat ze zeker weet dat dit zo was omdat ze voor een vriend zijn stemlocatie opzocht op de site van Hillary en er tot haar verbazing achter kwam dat de daar vermelde stemlocatie niet dezelfde was als die op de staatswebsite werd vermeld. Ze dacht dat die misschien een fout was en bleef het checken tot aan de verkiezingsdag. Totdat Seth werd vermoord begreep ze niet waarom er verschillende stemlocaties waren vermeld. Zij denkt dat de stemfraude als volgt is opgezet:

Er zijn twee identieke stemlocaties opgezet. Stemgerechtigden die hun locatie via de staatswebsite hebben opgezocht gaan naar de ene en specifieke Hillary Clintonfans gaan naar een andere. Als de stembureaus zijn gesloten, haalt de DNC toezichthouder de stembiljetten en de lijsten op met de registratie van het aantal mensen dat heeft gestemd op het adres van de stemlocatie die staat vermeld op de staatswebsite. Hij of zij verwisselt vervolgens een bepaald aantal legale stembiljetten van Bernie Sanders voor biljetten die uit de stemlocatie van Hillary Clinton komen. De Bernie Sanders stemmen gaan door de versnipperaar en de registratielijst wordt verwisseld zodat het aantal klopt. Dit verklaart ook waarom er steeds sprake was van een minder hoge opkomst dan verwacht.

Seth Rich die verantwoordelijk was voor de applicatie waarmee de stemgerechtigden hun stembureau konden vinden, was zich niet bewust van het feit dat er twee stemlocaties waren, totdat hij zelf ging stemmen.

Twee betrokkenen bij onderzoek verkiezingsfraude zijn eveneens vermoord

Kort na de moord vond er nog een ander verdacht sterfgeval plaats van een 38-jarige jongeman. Shawn Lucas, was betrokken bij een rechtszaak tegen de DNC in verband met mogelijke verkiezingsfraude. Eén van de aangeklaagden in deze rechtszaak was Debbie Wassermann Schultz, het voormalig hoofd van de DNC. De rechtszaak was opgezet door Bernie Sanders aanhangers. Hij stierf volkomen onverwacht in zijn eigen huis door een combinatie van geneesmiddelen.

De openbare aanklager Beranton J. Whisenant Jr. die was betrokken bij het onderzoek naar deze Debbie Wassermann Schultz, werd dood op het strand in Florida gevonden met een hoofdwond, mogelijk een schotwond. Rechtbankdocumenten tonen aan dat hij bezig was met onderzoek naar visa- en paspoortfraude. Volgens sommige mediakanalen was hij tevens betrokken bij het onderzoek naar de verkiezingsfraude, waarbij vrijwilligers zijn betrapt bij het invoeren van de kiesbiljetten van Hillary’s tegenpartij in de papierversnipperaar. Een verzoek om aanvullende informatie over de zaken die Whisenant rond zijn dood onderzocht, is afgewezen door de landsadvocaat in Miami.

Wraak op Wikileaks?

Dat het letterlijk levensgevaarlijk is mevrouw Clinton tegen je in het harnas te jagen, ervoeren ook de volgende personen. Goede vriend en vertrouweling van Assange Gavin MacFadyen (overleden 27 Oktober 2016) en twee topadvokaten die Assange verdedigden, John Jones (overleden 15 augustus 2016) in Londen en Mike Ratner (overleden 11 mei 2016) in New York sterven allemaal in een periode van 3-4 maanden rond de tijd dat de Clinton emails door Wikileaks zijn gepubliceerd. Mac Fayden en Ratner kregen beiden een aggresieve vorm van kanker en Jones werd voor de trein geduwd.

Er zijn momenteel, naast de beloning van Wikileaks, ook door anderen flinke bedragen uitgeloofd voor diegene die informatie heeft die leidt naar een oplossing van moord op Seth Rich. De politieke belangen zijn enorm. Het totaalbedrag is inmiddels opgelopen tot $ 245.000

Bronnen:

Cassandra de Wit | bron: ellaster.nl

Artikelen van Ella Ster mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”
Bron: http://www.ellaster.nl/2017/06/06/is-moord-op-seth-rich-dominosteen-anderen-zal-laten-omvallen/
Geplaatst 4 november 2017.
Advertenties

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event…’ zondagmiddag 5 november 2017 om 17:00 uur wintertijd…

‘Wekelijkse Ascensie Meditatie ter versnelling van de Event…’ zondagmiddag 5 november 2017 om 17:00 uur wintertijd…

Iedere zondagmiddag om 17:00 uur wintertijd (04:00 pm GMT/UTC) in Nederland, België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland…

Geleide meditatie (Engelse versie):

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om jezelf in een relaxte staat van bewustzijn te brengen.

2. Richt jouw intentie erop om deze meditatie te gebruiken als een middel om het proces van Ascentie voor de planeet Aarde en al haar bewoners te versnellen.

3. Visualiseer een kolom van Licht komend van de Galactische Centrale Zon, die dan door alle punten van Licht binnen ons zonnestelsel gaat, en vervolgens door jouw lichaam naar het centrum van de Aarde.

4. Visualiseer een andere kolom van Licht die oprijst vanuit het centrum van de Aarde, dan omhoog door jouw lichaam en omhoog in de lucht naar alle wezens van Licht in ons zonnestelsel en in de Melkweg, onze galaxy.

5. Je zit nu in twee kolommen van Licht, het Licht stroomt tegelijkertijd van beneden naar boven de lucht in, als van boven naar beneden de aarde in. Houd deze kolommen van Licht gedurende een paar minuten actief.

6. Visualiseer nu dit Licht als een regenboog maalstroom, zich uitbreidend door de hele Aarde en dan door het hele zonnestelsel, alle duister en anomalie verwijderend, de matrix oplossend, en Geluk, Overvloed, Vrede en Liefde brengend naar alle wezens binnen ons zonnestelsel.

7. Visualiseer volledige disclosure en enorme informatie vrijgaven over de aanwezigheid van buitenaardsen en geheime ruimteprogramma’s via de massa media.

8. Visualiseer de creatie van het nieuwe eerlijke financiële systeem voor iedereen.

9. Visualiseer het Eerste Contact met goedwillende buitenaardse rassen.

10. Visualiseer dat de Event plaatsvindt, eindelijk de planeet Aarde bevrijdend!

Overwinning van het Licht!

Meer informatie op http://2012portal.blogspot.com/

Geplaatst op 4 november 2017

‘Hillary Clinton’s Geheime Overname van de DNC van binnen uit…’ door Donna Brazile, 2 november 2017.

‘Hillary Clinton’s Geheime Overname van de DNC van binnen uit…’ door Donna Brazile, 2 november 2017.

Donna Brazile is was ten tijde van Hillary Clinton’s campage voor het presidentschap vanaf juli 2016 de interim-voorzitter van de Democratische Partij in de VS.

Zij volgde Debbie Wasserman-Schultz op die eind juli 2016, in de aanloop naar de Democratische Party Conventie van 2016, ontslag nam als voorzitter omdat zij in opspraak was gekomen na gelekte e-mails. Zij bleek Bernie Sanders, die ook genomineerd was voor presidentskandidaat voor de Democratische Partij, behoorlijk te hebben tegengewerkt ten gunste van Hillary Clinton. Op dat moment nam Donna Brazile, de taak als interim-voorzitter op zich om de partij te leiden tijdens de race naar het presidentschap.

Hier begint haar verhaal dat zij heeft vastgelegd in haar nieuwe boek: “Hacks: The Inside Story of the Break-ins and Breakdowns That Put Donald Trump in the White House.” dat op 7 november aanstaande verschijnt.


Donna Brazile in Politico.com/magazine:

Toen mij werd gevraagd de Democratische Partij te leiden nadat de Russen onze e-mails hadden gehackt, ontdekte ik een schokkende waarheid over de Clinton-campagne.

Voordat ik Bernie Sanders belde, stak ik een kaars aan in mijn woonkamer en ik zette wat gospelmuziek op. Ik wilde me concentreren op wat ik wist dat een emotioneel telefoontje zou worden.

Ik had Bernie beloofd, toen ik na de conventie het roer van het Democratische Nationale Comité (DNC) overnam, om uit te zoeken of het team van Hillary Clinton het nominatieproces had getriggerd, zoals een cache van e-mails had gesuggereerd die door Russische hackers waren gestolen en die online waren gepost. Op basis van de gelekte e-mails had ik mijn vermoedens vanaf het moment dat ik een maand of zo eerder de deur van de DNC inliep. Maar wie wist of sommige ervan zijn vervalst? Ik moest een degelijk bewijs hebben, en Bernie ook.

Dus ik volgde het geld. Mijn voorganger, Florida Rep. Debbie Wasserman Schultz, was niet de meest actieve voorzitter in fondsenwerving in een tijd dat president Barack Obama door verwaarlozing de partij in grote schulden had achtergelaten. Terwijl de campagne van Hillary in een stroomversnelling kwam, loste ze de schuld van de partij op en legde ze een hongerdieet op. De partij was van haar campagne afhankelijk geworden om te overleven, waarbij zij verwachtte dat zij de controle over de activiteiten van de partij zou uitoefenen.

Debbie was geen goede manager. Ze was niet erg geïnteresseerd in het besturen van de partij – ze liet het hoofdkwartier van Clinton in Brooklyn doen wat die wilde, dus hoefde ze het partijbestuur niet te vertellen hoe slecht de situatie gesteld was. Hoeveel controle Brooklyn had en hoe lang al was nog steeds dat ik de afgelopen weken probeerde te ontrafelen.

Tegen 7 september (2016), de dag dat ik Bernie belde, had ik mijn bewijs gevonden, en dat brak mijn hart.

***

De zaterdagmorgen na de conventie in juli belde ik Gary Gensler, de chief financial officer van Hillary’s campagne. Hij verspilde geen woorden. Hij vertelde me dat de Democratische Partij blut was en 2 miljoen dollar aan schulden had.

“Wat?” schreeuwde ik. “Ik ben een bestuurslid van de partij en ze hebben ons verteld dat alles in orde is en dat ze zonder problemen geld ophaalden.”

Dat was niet waar, zei hij. Ambtenaren uit de campagne van Hillary hadden de boeken van de DNC bekeken. Obama liet de partij achter met $ 24 miljoen aan schulden – $ 15 miljoen aan bankschulden en meer dan $ 8 miljoen verschuldigd aan leveranciers na de campagne van 2012 – en betaalde dit zeer langzaam. Obama’s campagne was niet gepland om het uit te betalen tot 2016. Hillary voor Amerika (de campagne) en het Hillary Victory Fund (haar gezamenlijke fondsenwervende onderneming met de DNC) hadden 80 procent van de resterende schuld in 2016 voor hun rekening genomen, ongeveer $ 10 miljoen, en had de partij op een uitkering gezet.

Als ik dit niet wist, nam ik aan dat geen van de andere bestuursleden ervan op de hoogte was. Dat was gewoon de manier van Debbie. In mijn ervaring kwam ze niet naar de bestuursleden van de DNC voor advies en raadgeving. Ze leek zelf beslissingen te nemen en liet ons op het laatste moment weten wat ze had besloten, zoals ze had gedaan toen ze ons vertelde over het hacken, slechts enkele minuten voordat de Washington Post het nieuws bekend maakte.

Lees verder op Politico.com/magazine…

‘Inside Hillary Clinton’s Secret Takeover of the DNC…’ by Donna Brazile, November 2, 2017.

https://www.politico.com/magazine/story/2017/11/02/clinton-brazile-hacks-2016-215774

Fox News Voices: Hannity: ‘Brazile Spends DNC Secrets’

Geplaatst 4 november 2017
Vertaald door FrankW