www.ellaster.nl: Thomas Williams: schietpartij Las Vegas was valse-vlag aanslag , door Ella Ster, 10 oktober 2017.

http://www.ellaster.nl: Thomas Williams: schietpartij Las Vegas was valse-vlag aanslag , door Ella Ster, 10 oktober 2017.

Een korte samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 5 oktober 2017 door Thomas Williams. Anomaliën in officiële lezing Las Vegas schietpartij, er woedt een oorlog tussen de CIA en het Pentagon, de Cabal voert offerritueel uit in Cuba en 144 landen kunnen soevereiniteit aanvragen.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Eerste uur

4:40 “We worden in de komende weken flink op de proef gesteld, dat voel je in je hart. Versterk je hart. Ook onze geest wordt op de proef gesteld. Los het op. We worden nu allemaal op de proef gesteld en de tijd is aangebroken dat men op ons kan rekenen. We bevinden ons NU in het tijdperk waarop deze radioshow je heeft voorbereid. Gebruik het goed. Focus je energie op waar het naartoe moet gaan. Laat je niet in met afleidingen en figuren die spelletjes spelen. Ze zijn een verloren zaak.

Dit is het moment om de geweldloze krijger te zijn

Dit is niet het moment om weg te duiken en je te verstoppen. Dit is hét moment om in je eigen soevereiniteit te staan en de geweldloze krijger te zijn, die in iedereen zit besloten. Geweld is altijd het laatste redmiddel, nimmer het eerste. En aan hen die over ons heen walsen alsof we niets zijn, het volgende; “wees er maar van overtuigd, dat jullie de macht van de mensheid onderschatten. Jullie onderschatten onze oplossingen en jullie onderschatten onze geest. En ondanks alle ellende die jullie ons aandoen en hebben aangedaan; we zijn er nog steeds. En we blijven doorvechten voor de goede zaak. We laten ons niet bang maken. We trekken ons nooit terug. We zijn hier om de planeet en alle levende dingen terug te eisen, terug naar hoe het behoort te zijn.”

Tweede uur

57:00 Vorige week is er een verordening afgegeven om de mensen rond de Rothschilds te verwijderen. De gevolgen daarvan worden gestaag doorgevoerd. Er worden nog steeds mensen gearresteerd en bepaalde mensen zijn inmiddels ontslagen.

Interne oorlog tussen CIA en Pentagon

De twee kampen binnen de overheidsinstellingen CIA en het Pentagon vallen elkaar aan. Er woedt een oorlog tussen deze instellingen en Thomas is ervan overtuigd dat het nog wel eens heel akelig kan uitpakken. Nu vindt het nog achter de schermen plaats, maar Thomas sluit niet uit dat het uiteindelijk ook binnen het publieke domein zichtbaar wordt. Hij doet een oproep aan de milities om zich voor te bereiden.

Cabal voert in Cuba ritueel uit met mensenoffers

59:20 Afgelopen woensdag waren leden van de Cabal aanwezig bij een ceremonieel ritueel dat plaatsvond in Cuba. Het was een volledig offerritueel, compleet met seksuele rituelen en mensenoffers. Men heeft geprobeerd een portaal te openen en heeft tevens gepoogd een nieuwe overeenkomst te sluiten met buitenaardsen als vervolg op de voorgaande overeenkomst van 16.500 jaar geleden met de Draco’s. Er kwam niemand om de stukken te ondertekenen.

De nieuwe ‘Pindar’ van de Cabal is Ann Droid

Een deel van deze ceremonie had te maken met de Pindar. De Pindar is het hoofd van de Illuminati. Obama is inmiddels geen Pindar meer en deze functie wordt nu voor het eerst vervuld door een vrouw, namelijk Hillary Clinton, oftewel ‘AnnDroid’. De Cabal denkt dat ze hun macht met haar kunnen vergroten en dat zij datgene kan leveren dat ze willen hebben. Thomas: “Onze boodschap aan hen is: “dat kan ze niet en ze faalt.”

Volgens Thomas en Benjamin Fulford is de originele Hillary Clinton eind vorig jaar gestorven en wordt deze vervangen door ofwel een kloon, ofwel een dubbelganger. Het is algemeen bekend dat bekende politici dubbelgangers hebben. Journalist James Fetzer heeft uitgebreid uiteengezet dat Hillary Clinton minstens 4 dubbelgangers heeft. Thomas noemt haar Android omdat hij ervan uitgaat dat het wezen die nu Hillary Clinton vertegenwoordigd een biologische robot is. Deze AnnDroid is dus het hoofd van de Illuminati.

Officiële lezing schietpartij Las Vegas rammelt aan alle kanten

58:00 De valse-vlag aanslag in Las Vegas is opgezet door de Cabal, maar de uitwerking bleek minder vernietigend dan ze hadden gewild. Men hoopte op een 9/11-achtige gebeurtenis. Nu dreigen ze ermee dat het aantal van dit soort dodelijke gebeurtenissen wereldwijd zal toenemen, net zo lang tot hun eisen worden ingewilligd. We zullen hun eisen echter nooit en te nimmer inwilligen.

1:17:00 Er zijn meer schutters betrokken bij de schietpartij in Las Vegas. Thomas leest 21 opvallende zaken voor, die niet stroken met de officiële lezing van de schietpartij. Zo zijn er twee ramen gebroken die 11 meter uit elkaar lagen. Ook zijn er duidelijke aanwijzingen dat zich onder het concertpubliek minimaal één schutter bevond. Er zijn crisisacteurs gebruikt. Een zogenaamde getuige legt vlak na de schietpartij een verklaring af dat er werd geschoten vanaf de 32e verdieping. Ten eerste is het niet geloofwaardig dat iemand tijdens zo’n incident het aantal verdiepingen telt. Ten tweede zijn zeker tien verdiepingen onzichtbaar vanaf de locatie waar de getuige zich bevond, zodat deze überhaupt niet kon weten dat het de 32e verdieping betrof. Dit wijst erop dat dit een crisisacteur betreft, die een script opleest.

Het uiteindelijke doel van deze slachting is, onder andere, de introductie van bodyscanners tijdens grote evenementen. Luister naar alle 21 anomalieën van deze valse-vlag aanslag vanaf 1:17:0, of lees de opsomming van allerlei merkwaardigheden in dit artikel.

Derde uur

2:06:30 De term soevereiniteit wordt door een lezer geassocieerd met heerschappij, monarchen en koninklijken. Waarom kan een mens niet simpelweg soeverein zijn?

We hebben soevereine keuzevrijheid

Thomas adviseert om nogmaals naar voorgaande shows te luisteren zoals de Kingdom of Manna show en de samenvatting in dit artikel, waarin de aspecten rond het herclaimen van soevereiniteit worden uitgelegd. De term ‘monarch’ wordt vandaag de dag gebruikt als een vorm van regering, zoals in een monarchie. Inclusief de heerschappij van een koning (of koningin – red.). De oorspronkelijk term ‘monarch’ betekent echter iets anders, aangezien we allemaal monarchen zijn en recht hebben op dezelfde status. Dat betekent dat we een soevereine keuzevrijheid hebben.

In het huidige systeem zijn alleen de koninklijken soeverein, waarbij ze ten behoeve van het volk beslissingen kunnen nemen. Het Koninkrijk van Manna heeft alles te maken met het terugbrengen van het oorspronkelijke speelveld. Van vòòr de overeenkomst met de Draco’s. Daarbij eisen landen hun soevereiniteit op en zodra alle landen dit hebben gedaan, zal soevereiniteit voor alle mensen worden aangevraagd.

Het Koninkrijk van Manna is momenteel de enige ware soevereine natie op aarde en zij hebben de blauwdruk gelegd waarmee andere landen dezelfde status kunnen verkrijgen. Het doel is niet dat het Koninkrijk van Manna over andere landen of mensen heerst, maar dat elk land dezelfde positie verkrijgt.

Op dit moment vallen allerlei landen onder de heerschappij van andere koninkrijken, zoals het Britse koninkrijk of de Verenigde Staten BV… Groot-Brittannië heeft in de VN 53% van de stemmen vanwege hun aandeel in de Common Wealth landen. Alle andere landen hebben maar 1 stem. De zogenaamde onafhankelijkheid van de Gemene Best landen of van de Verenigde Staten is een illusie.

144 landen kunnen nu hun soevereiniteit opeisen

Er zijn momenteel 144 landen die de blauwdruk hebben opgevraagd om hun soevereiniteit te kunnen claimen. Een groot aantal daarvan gaat deze procedure starten of voortzetten. Zodra 209 landen soevereiniteit hebben verkregen, is de volgende stap om de mensen soeverein te verklaren. Vanaf dat moment heerst er niemand meer over een ander. Dat is het einde van de hiërarchie-onzinigheid, zoals de 1%, de elite, de royals, de koningen en koninginnen.

De Cabal heeft in wezen alle macht verloren

Vanwege het aflopen van de 16.500 jaar oude overeenkomst en de succesvol geclaimde soevereiniteit door het Koninkrijk van Manna met de zeggenschap over de Trust, heeft de Cabal in wezen alle macht verloren. Het feit dat de Rothschilds tijdens de VN-top dreigementen aan de andere landen uitten en eisen stelden om het roer weer in handen te krijgen, toont aan dat hun echte macht is verdwenen. 78 landen hebben inmiddels de oorlog aan de Rothschilds verklaard vanwege hun dreigementen.

De VN is niet soeverein, dus zij kunnen geen geldige verdragen of overeenkomsten tekenen. (De overeenkomsten die wel door de VN getekend zijn, zijn in wezen ongeldig – red.)

2:24:30 Als de andere landen soevereiniteit claimen, wordt de heerschappij van de VS Inc. (BV), de Britse Kroon en het Vaticaan teniet gedaan. Het sluit tevens de bemoeienis uit van de VN, de Wereldbank en de Centrale Banken, omdat ze hun eigen bank kunnen oprichten. Geen Rothschild-bank.

Thomas vermoedt dat Trump op de hoogte is van de Manna-groep en de soevereiniteitszaken. In zijn toespraak tijdens de laatste VN-top heeft hij talloze keren het woord ‘soevereiniteit’ genoemd. “Hij weet wie wij zijn…”

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/10/10/schietpartij-las-vegas-valse-vlag/

Geplaatst 13 oktober 2017

Advertenties