www.ellaster.nl: ‘Thomas Williams: De Cabal is nu écht te ver gegaan…’ door Ella Ster, 3 oktober 2017.

http://www.ellaster.nl: ‘Thomas Williams: De Cabal is nu écht te ver gegaan…’ door Ella Ster, 3 oktober 2017.

Thomas Williams: De Cabal is nu écht te ver gegaan

by ELLA STER EDIT on 3 OKTOBER 2017

Een korte samenvatting van de de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 28 september 2017 door Thomas Williams. De Cabal is nu écht te ver gegaan en hen is de oorlog verklaard. Iedereen die direct of indirect voor de Rothschilds werkt, wordt verwijderd, gearresteerd of zelfs helemaal geëlimineerd. Ook de rest van de kwaadaardige Cabal wordt verwijderd.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

Eerste uur

In Puerto Rico is gebrek aan alle basisbehoeften

44:30 De situatie in Puerto Rico is erg zorgwekkend. Mensen zijn verstoken van allerlei basisbehoeften. FEMA heeft brandstof op rantsoen gezet, generatoren werken niet meer vanwege het gebrek aan diesel. Het stinkt overal naar uitwerpselen, communicatiekanalen werken niet, wegen zijn geblokkeerd en er is tekort aan alles. Hulpgoederen worden achtergehouden door de autoriteiten, artsen die vrijwillig naar het land komen wordt toegang geweigerd. Door de aanhoudende droogte na de storm dreigen veel gewassen en planten te verdorren.

Tweede uur

Rothschild’s marionetten worden neergehaald

1:02:40 Als antwoord op de dreigementen die de Rothschilds maakten tijdens de VN-bespreking, is een ultimatum uitgevaardigd. Het dreigement hield in dat, als de aangesloten landen de Rothschilds niet als heersers van de VN zouden installeren, ze genocide op de gehele wereldbevolking zouden plegen door middel van biologische oorlogsvoering. Er volgden diverse besprekingen en er werd besloten de Rothschilds een ultimatum te geven, waarbij ze tot vorige week maandag de tijd hadden om de fondsen die ze aan alle overheden en andere organisaties hadden beloofd, uiterlijk dan aan te leveren. Toen ze er weer niet mee afkwamen, werd de ‘consequenties van acties verordening’ uitgevaardigd. Deze verordening houdt in dat iedereen die voor of met de Rothschilds werkt, of er (indirect) mee is verbonden, zal worden neergehaald.

Om ‘de mensen van de Rothschilds’ te vinden, zijn er tot nu toe er in 78 landen invallen gedaan. In die landen zijn 5100 mensen op staande voet ontslagen. Daarnaast zijn er 600 niet meer in leven of gearresteerd. Dit aantal zal nog toenemen. De verwijdering van alle Rothschilds die zich met duistere zaken hebben bemoeid en hun familieleden, is nu gaande en zal niet ophouden totdat het is voltooid.

Rothschild’s Trust is geconfisqueerd

1:07:00 Een Rothschild’s Trust van 250 jaar oud is onlangs in Europa ontdekt. Het is gebruikt voor het witwassen van bedenkelijke activiteiten. De Trust werd met name voor chantage ingezet. Door bepaalde politici vanuit de Trust te betalen, werden ze chantabel gemaakt. In de VS is het politici namelijk niet toegestaan om donaties buiten de VS te accepteren. De fondsen uit de Trust zijn ook gebruikt om mensen om te kopen, misdaden af te dekken en om leugens te creëren over bepaalde politici of leiders, die hun goedkeuring niet konden wegdragen.

De Clintons en de Bush-familie hebben er in de afgelopen jaren het meest van geprofiteerd. Ze hebben het geld uit de Trust gebruikt om een negatieve campagne te lanceren tegen mensen die hun bevelen niet opvolgden. In de komende tijd zullen we misschien zien dat bepaalde politici en leiders in het verleden vals zijn beschuldigd. Want zo gingen ze te werk. Vorige week woensdag is de Trust geconfisqueerd en derhalve niet meer beschikbaar voor de Cabal. Weer een geldstroom die voor hen is opgedroogd.

Weeroorlogsvoering van Cabal heeft grote consequenties

1:09:30 De ondergrondse vrijheidsbeweging heeft, net als groepen van buiten en op de aarde, een tweede verordening uitgevaardigd, omdat hun geduld opraakte en ze vonden dat de Cabal nu echt te ver is gegaan. Thomas: “Waarom het zo lang heeft geduurd, is voor mij een raadsel.” De maatregel komt na de poging van de Cabal om zowat alle eilanden ten zuiden van Florida onbewoonbaar te maken. Hun vernietigende weeroorlogen zijn ontworpen om nog meer verwarring te scheppen en daarnaast een hele zwik doden en vluchtelingen te veroorzaken, waarvoor de Amerikanen financieel moeten opdraaien.

De Cabal is nu de oorlog verklaard en hun verwijdering staat op stapel. Deze verordening staat los van de verwijdering van de Rothschild mensen, al zijn deze zaken wel met elkaar verweven. Het is een spinneweb van connecties waarbij de elite onderling met elkaar is verbonden. Er zijn dus twee aparte verordeningen uitgevaardigd.

De nieuwe aarde kondigt zich aan

1:11:50 Over de hele wereld is een aanhoudende reeks gebeurtenissen gaande die niet langer meer is te negeren. Het zijn tekenen van De Nieuwe Aarde. Zo zijn er in een aantal landen vogels of andere dieren verdwenen. Als gevolg van variërende frequenties ervaren mensen allerlei symptomen, waaronder duizeligheid. Er ontstaat een gevoel van ‘vervreemding’. Er ontstaan ‘storingen’. Dingen verschijnen of verdwijnen plotseling voor je ogen. Tijd verdwijnt of versnelt.

Ook is er een toename van aardbewegingen. Gigantische hoeveelheden zeewater verdwijnen, om later weer op te duiken. Waarom? “Omdat de tijd is gekomen. Het einde van het bouwwerk nadert.” De planeet is aan het kantelen en moet rechtop worden teruggedraaid. “De Nieuwe Aarde is nogal dichtbij.”

Degenen die op deze planeet kwaadaardig waren, zullen niet mee gaan naar De Nieuwe Aarde. Zij verdwijnen in de diepere lagen van de hel. De sociopaten zullen niet meer leiden, maar lijden. De portaal in de orkaan Irma had daarin een functie. Er is eindelijk een grens gesteld en er zijn maatregelen genomen.

Het bouwwerk stort langzaam in elkaar

1:18:00 Toen het AI-systeem in november 2015 werd uitgeschakeld, viel het hele systeem in rap tempo uit elkaar. Thomas noemt geen data met betrekking tot de veranderingen die nog zullen plaatsvinden. Hij weet alleen dat het is begonnen. Vanaf het moment dat het bouwwerk wordt uitgeschakeld, verandert het leven hier voorgoed.

Derde uur

2:17:00 Er zijn meerdere planeten en sterrenstelsels die zijn bevrijd, maar de aarde had altijd een sleutelrol. Als deze bevrijd wordt, gaat alles mee.

2:23:00 Interpol heeft het territorium Palestina als nieuw lid aanvaard.

2:25:30 Er zijn wereldwijd duizenden eilanden waarvan mensen nog nooit hebben gehoord en waar nooit mensen komen. Wie zegt dat daar geen wezens wonen?

(E*: Volgens Shane leven op sommige afgelegen eilanden reuzenrassen)

2:31:00 Vulkanen zijn allemaal portalen en dat is waarom je veel ufo’s rond vulkanen ziet. Men kan door het vuur heen vliegen omdat men de mogelijkheid heeft om het veld aan de voorkant van het voertuig te veranderen.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in Florida. Hij werd bekend als radiopresentator van de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de illuminati en een aantal buitenaardsen.

Zijn intel is niet (door mij) te verifiëren en zal tevens niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Het biedt echter een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

> Beluister online of download MP3 met muziek

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/10/03/de-cabal-arrestaties-zijn-begonnen/

Geplaatst 10 oktober 2017

Advertenties