Persbericht AVIG: ‘Homeopathie werkt bewezen beter dan placebo…’, 25 september 2017.

Persbericht AVIG: ‘Homeopathie werkt bewezen beter dan placebo…’, 25 september 2017.

Persbericht Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG), Bunnik, 25 september 2017.

Homeopathie werkt bewezen beter dan placebo

Homeopathische geneesmiddelen werken. Dat is in 1997 al bewezen. De European Academies
Science Advisory Council (EASAC) beweert echter in een recent advies dat er geen bewijs zou zijn,
maar baseert dit op onbetrouwbare, deels frauduleuze rapporten. De Artsen Vereniging Integrale
Geneeskunde (AVIG) roept de EASAC op tot een wetenschappelijke dialoog over homeopathische
geneeskunde samen met homeopathische onderzoekers.

Het bewijs voor homeopathie doet niet onder voor dat van regulier.

De conclusie van de eerste vier meta-analyses die er gedaan zijn naar alle dubbelblinde,
gerandomiseerde onderzoeken (RCT’s) waren positief. De conclusie van de vierde meta-analyse
(Klaus Linde, Lancet, 1997) was dat homeopathie significant beter werkt dan placebo. Met andere
woorden: homeopathie werkt. De alom gerespecteerde epidemioloog Vandenbroucke noemde zelfs
de hoge kwaliteit van dit onderzoek tijdens zijn jubileumlezing van The Lancet in 1998.

De EASAC baseert haar conclusie echter op een vijfde meta-analyse, namelijk die van Shang en Egger.
Deze meta-analyse is gebaseerd op voornamelijk dezelfde RCT’s als de vierde meta-analyse en werd
in 2005 gepubliceerd. Hun conclusie, ‘zwak bewijs voor homeopathie en sterk bewijs voor reguliere
middelen’, bleek later bij een analyse door de onderzoekers Lüdtke en Rutten te berusten op een
niet openbaar gemaakte selectie van 8 van de 110 homeopathische onderzoeken en 6 van de 110
reguliere onderzoeken. Zo’n geheime selectie is verdacht en ongeoorloofd. Uiteindelijk ging het om
onvergelijkbare onderzoeken.
Het effect van alle 110 homeopathische onderzoeken bleken bij deze analyse van dezelfde sterkte te
zijn als de reguliere onderzoeken en de kwaliteit van de homeopathische onderzoeken was beter.

Ook een Australisch rapport met een negatieve conclusie over het bewijs van homeopathie wordt
aangehaald. Deze conclusie kon onder andere worden bereikt door alle studies met minder dan
honderdvijftig proefpersonen uit te sluiten – een maatregel die elke wetenschappelijke grond mist
en die ingaat tegen de richtlijnen van het onderzoeksinstituut dat het rapport uitbracht.

Een onafhankelijk onderzoeker als de Zweedse professor Hahn stelde recent zelfs vast dat het bewijs
voor homeopathie alleen onderuit gehaald kan worden door meer dan 90% van de onderzoeken te
schrappen of door dubieuze statistiek.

Bijwerkingen

Ook stelt de EASAC, zonder onderbouwing, dat homeopathie schadelijk kan zijn. Alle onderzoeken
wijzen echter uit dat homeopathie – bij oordeelkundig gebruik – veilig is en in principe – door de
wijze van bereiden waarbij het middel verdund en geschud wordt – geen bijwerkingen heeft. Een
bekende tegenstander van homeopathie, Edzard Ernst, vond in de wereldliteratuur over 34 jaar
slechts vier overlijdens die mogelijk met homeopathie te maken konden hebben. Volgens de EMA
overlijden in de EU jaarlijks ongeveer 200.000 mensen aan bijwerkingen van reguliere middelen…
De EASAC noemt het onthouden van een reguliere behandeling als een gevaar van een
homeopathische behandeling. Het onthouden van een noodzakelijke behandeling is volgens ons
gewoon slechte geneeskunde en heeft niets te maken met homeopathie. Leden van de Artsen
Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG) hebben als artsen de opleiding en nascholing genoten om
goed te kunnen beoordelen welke methode een patiënt nodig heeft. Binnen de visie van de integrale
geneeskunde staat juist het kiezen van het beste uit beide werelden voorop.

Zelfde soort bewijs voor homeopathische als voor reguliere geneesmiddelen?

Dat adviseert de EASAC. Blijkbaar hebben zij zich niet verdiept in de homeopathische methode.
Geneesmiddelen worden in de homeopathische geneeskunde namelijk niet alleen uitgezocht op de
ziekte of klacht maar ook op het totaalbeeld van de mens. Het is een individuele vorm van
geneeskunde. Ook in de reguliere geneeskunde is gebleken dat niet iedereen op hetzelfde middel
hetzelfde reageert en wordt er gestreefd naar een individueel voorschrift.

Homeopathie in veel landen geaccepteerd

In een aantal landen is homeopathie een geaccepteerde en geïmplementeerde vorm van
geneeskunde. In India, Brazilië en in verschillende staten van de VS zelfs als medisch specialisme. In
de ons omringende landen is homeopathie een officieel erkende behandelmethode die vaak aan de
universiteit wordt onderwezen. In Zwitserland wordt homeopathie, naast natuurgeneeskunde,
acupunctuur en antroposofie volledig vergoed vanuit de basisverzekering, onder meer op basis van
wetenschappelijk onderzoek. Recente Zwitserse evaluaties tonen in alle opzichten positieve
resultaten, ook financieel. In Nederland maken veel mensen naar tevredenheid gebruik van
homeopathie, vooral mensen met een chronische aandoening. Een Nederlandse studie toonde
enkele jaren geleden aan dat huisartsen die naast reguliere ook homeopathische geneeskunde
toepassen ruim 12% goedkoper werken dan gemiddeld.

Samenwerken als wetenschappers in plaats van elkaar bestrijden

Ten slotte doet de AVIG samen met internationale belangenverenigingen en onderzoekers een
oproep aan de EASAC om samen te werken. In een gezamenlijke conferentie kan de stand van zaken
van het wetenschappelijk homeopathisch onderzoek worden vastgesteld.

Referenties kunt u vinden op http://www.homeopathie.nl

Noot voor de redactie

Contactpersoon: Christien Klein-Laansma, arts en onderzoeker, tel. 0614969845

Artsen Vereniging Integrale Geneeskunde (AVIG)

Regulierenring 12 B
3981 LB Bunnik tel. +31.614805117
info@avig.nl

Bron: http://www.avig.nl/ik-ben-patient/nieuws/actueel/homeopathie—-werkt—-bewezen—-beter—-dan—-placebo/156677/

Geplaatst 6 oktober 2017

Advertenties