www.ellaster.nl: ‘De geplande coup en poging om Trump af te zetten zijn in volle gang, d eel 1…’ door Ella Ster, 18 juni 2017.

http://www.ellaster.nl: ‘De geplande coup en poging om Trump af te zetten zijn in volle gang, deel 1…’ door Ella Ster, 18 juni 2017.
Er wordt alles op alles gezet om Trump uit het Witte Huis te verwijderen. Robert Mueller die het onderzoek naar de zogenaamde ‘Russische inmenging’ leidt, wil onderzoeken of hij Trump kan vervolgen voor ‘obstructie van de rechtsgang’. Afgelopen week werd een congreslid van de Republikeinse partij neergeschoten. Het is de zoveelste moord(poging) op getuigen en klokkenluiders die een bedreiging vormen voor de pedofiele elite en met name de clan rond de Clintons. Hieronder een exposé.

De beoogde coup

Het doel

Trump moet door middel van een impeachementprocedure afgezet worden. Dat houdt in dat men een aanleiding nodig heeft om een officiële aanklacht te kunnen indienen. De aanklacht die men tot nu toe heeft, maar eigenlijk niet kan bewijzen, is de ‘Russische inmenging’ in de Amerikaanse verkiezingen, waar Trump een aandeel in zou hebben. Men claimt tevens dat de Russen emails van de DNC naar Wikileaks hebben gelekt, waardoor Hillary de verkiezingen heeft verloren. Dat Hillary de verkiezingen heeft verloren, is het enige dat op waarheid is gebaseerd. De zogenaamde ‘Russische inmenging’, of ‘Russische hack’ zit heel anders in elkaar, maar daarover later meer.

De Strategie

Via de Senate Intelligence Committee, een soort onderzoekscommissie zoals wij die kennen bij een parlementaire enquête, wordt momenteel onderzocht of Trump of zijn adviseurs hebben samengespannen met de Russen. Op basis van de getuigenverklaring van Jeff Sessions op 13 juni 2017, heeft Robert Mueller die het onderzoek leidt, besloten dat er aanvullend onderzoek komt naar mogelijke ‘obstructie van de rechtsgang’. De aanleiding is het ontslag van FBI-directeur James Comey. Als men kan aantonen dat er op dat moment een onderzoek liep naar Trump en de Russische connecties, heeft Trump de rechtsgang geblokkeerd, dat is althans de claim.

De rol van James Comey, voormalig FBI-directeur

Voordat hij werd ontslagen heeft Comey Trump tot drie keer toe verzekerd dat er naar hem persoonlijk geen strafrechtelijk onderzoek plaatsvond. Dit is cruciaal, omdat Trump Comey anders niet had mogen ontslaan. Na zijn ontslag veranderde Comey echter zijn verhaal. Op 12 mei 2017 stuurde Trump een opmerkelijke Tweet: “James Comey mag hopen dat er geen opnames van onze gesprekken zijn, voordat hij naar de pers lekt!”

Er was destijds ophef over het feit dat Trump zo onfatsoenlijk zou zij geweest om privégesprekken op te nemen. Voormalig NSA-medewerker William Binney klapt echter uit de school over het landelijke spionagenetwerk waarbij gewone burgers, congresleden en zelfs de Amerikaanse president worden afgeluisterd en privé-gegevens worden verzameld. “Wat er vandaag aan de hand is met die gozers zoals Comey en Mueller, zij zitten in de harde kern van de spionage. Ze gebruikten al die tijd die data met de FBI en het ministerie van Justitie. Zij waren hier binnen de regering de voorvechters van. Het is hetzelfde als criminelen die achter andere criminelen aangaan.”

Trump had gehoopt dat Comey publiekelijk bekend zou maken dat er geen onderzoek naar hem liep, maar dat weigerde Comey te doen. Afgelopen week zei hij echter wel voor de Senate Intelligence Committee dat hij de president had geïnformeerd dat er geen onderzoek liep naar Trump’s persoonlijke aandeel in de periode dat hij de leiding had over de FBI. Tijdens dezelfde getuigenverklaring zei hij echter ook: “Ik ben van mening dat ik ontslagen ben vanwege het Russische onderzoek.” Hij rept met geen woord over de échte reden van zijn ontslag: het falen om grondig onderzoek te doen naar Hillary Clinton’s emailschandaal en de opzettelijke sabotage om haar te vervolgen. Dit emailschandaal speelt in de tijd dat ze Staatssecretaris was onder Obama en staatsgevoelige emails op een externe, niet goed beveiligde server had gezet. Een vorm van hoogverraad.

De rol van president Putin

Op 15 juni 2017 heeft Russische president Putin James Comey politiek asiel aangeboden, vanwege de spanningen tussen hem en president Trump. In een persconferentie zegt Putin: “Als Comey dreigt politiek vervolgd te worden, zijn we bereid om hem hier binnen te laten.” Putin vergelijkt de situatie waarbij Comey zijn persoonlijke notities van gesprekken met Trump naar de pers heeft gelekt, met de situatie van Snowden. De uitspraak van Putin lijkt op een vorm van tongue-in-cheek, een uitdrukking om aan te geven dat een bepaalde uitspraak niet serieus genomen dient te worden en vooral grappig is bedoeld. Maar wie weet wat er achter de schermen werkelijk speelt. Liz Crokin vermoedt dat Comey in werkelijkheid met Trump samenwerkt. Wellicht wordt hij bedreigd, misschien zelfs door meerdere partijen. Putin ontkent verder enige inmenging in de Amerikaanse verkiezingen.

De Deep State

De geraffineerde schaduwregering waarbij allerlei figuren die tot de wereldwijde elite behoren en de werkelijke macht hebben, wordt ook wel de Deep State genoemd. Dit zijn soms bekende politieke figuren, maar vaak ook minder bekende topambtenaren, militairen, of machtige zakenmensen die vooral achter de schermen opereren. Via een schaduwnetwerk van spionage en verbonden met de georganiseerde misdaad, worden politici gechanteerd om naar hun pijpen te dansen. Deze chantage vindt plaats door politici chantabel te maken, bijvoorbeeld middels (onvrijwillige en gedrogeerde) deelname aan pedofeestjes, maar ook door bedreiging en moord.

Steven Greer noemt dit de legt in zijn interviews met Irma Schiffer uit hoe de bancaire wereld een rol speelt in deze Deep State.

De Deep State is ook niet per definitie verbonden met een land, maar behoort tot de Cabal en de globalisten die internationaal opereren. Ze zitten in allerlei besluitgroepen zoals de Council on Foreign relations, Club van Rome en Bilderberg groep en geheime genootschappen zoals de Orde van Malta. In dit artikel kun je de piramidestructuur zien en welke groepen nog meer een rol spelen in deze wereldwijde machtsstructuur.

De rol van Trump

Laat ik voorop stellen dat ik niet anti- of pro-Trump ben. Ik zie hem simpelweg als een speler in een enorm krachtenveld dat deels achter de schermen, deels op het publieke toneel, strijdt om de macht. Er zitten 39 lagen van geheimhouding boven de president, allerlei lagen in de hiërarchie van de Deep State (de schaduwregering) die meer toegang hebben tot informatie middels de zogenaamde security clearances, die de president niet mag weten. Deze Deep State heeft altijd de regie gehad over de zittende president en is het orgaan dat in werkelijkheid achter de schermen de lakens uitdeelt. Het lijkt er nu sterk op dat deze Deep State, de schurkachtige schaduwregering die aankoerst op een fascistische New World Order, zijn grip begint kwijt te raken en daarom Trump wil afzetten.

Om die reden geloof ik niet langer dat Trump simpelweg ‘één van hen’ is, ofwel onderdeel is van de Cabal. In hoeverre hij bij hen hoort of erbuiten staat blijft speculeren, maar het is nu duidelijk zichtbaar dat Trump een enorme bedreiging vormt voor deze Deep State en met name het Hillary-kamp (de Nazi-factie binnen de Illuminati) die de macht wil herclaimen. Zij zullen er dan ook alles aan doen om Trump volledig zwart te maken zodat ze ‘gerechtigd’ zijn om hem via een afzettingsprocedure uit het Witte Huis te verwijderen.

De rol van Hillary Clinton

Datgene wat nu in Washington DC gaande is, gaat niet om de individu Hillary Clinton, maar om de groep erachter, die haar wil gebruiken om zo weer grip te krijgen op de presidentiële besluitvorming en het kabinet. Vorig jaar bracht Thomas Williams het buitensporige bericht naar buiten dat de originele zijn er zeker 3 à 4 versies (dubbelgangers of klonen) van Hillary Clinton die hij in kaart heeft gebracht. In het geval van overlijden zou de rol van Hillary Clinton overgenomen zijn door een dubbelganger.

Er is helaas geen keihard bewijs die de vergaande claim bevestigen dat Hillary Clinton in het najaar van 2016 is gestorven. Toch is het interessant om de hypothese te overwegen van haar vroegtijdig overlijden en te bedenken wat de implicaties zijn voor het Hillary-kamp die haar presidentschap blijkbaar nodig heeft om de NWO-agenda verder uit te rollen. Bovendien blijkt dat het Hillary-kamp een enorme zwendel heeft opgezet om zeker te zijn van haar positie in het Witte Huis. Men is er dan ook vanuit gegaan dat zij het presidentschap zou winnen. De lekken naar Wikileaks en wellicht interventie bij verkiezingsfraude tijdens de presidentsverkiezingen hebben ervoor gezorgd dat niet Hillary, maar Trump het presidentschap won.

Deze verschuiving van de macht en het vroegtijdig overlijden, maakte alle betrokkenen van deze fraudepraktijken zeer kwetsbaar voor eventuele ontmaskering en vervolging. In dat geval is het volstrekt logisch dat men ervoor heeft gekozen heeft om Hillary’s dood verborgen te houden en haar rol voort te zetten met dubbelgangers. Omdat het Hillary-kamp controle heeft over de media, kon men dit na de eerste berichten van haar overlijden voor het grote publiek verborgen houden.

Het zou interessant zijn om te weten of er na de Podesta-emails en de gelekte DNC-mails naar Wikileaks, in een later stadium aanvullende emails gelekt zijn die het overlijden bevestigen. De harde kern rond Hillary moet in dat geval immers van haar overlijden op de hoogte zijn geweest en waarschijnlijk berichten uitgewisseld hebben. Het is in ieder geval een interessant perspectief, weliswaar nog niet bewezen, maar áls dit waar is én de bewijzen naar buiten komen, kunnen zaken een behoorlijk radicale wending krijgen, omdat dit een voorbeeld is van het ultieme bedrog dat heeft plaatsgevonden.

Het uiteindelijke doel

In de natte droom van de Deep State, is men in staat om nieuwe verkiezingen uit te schrijven die ongetwijfeld tot een overwinning van Hillary Clinton leiden. Men heeft dan weer grip op de politieke koers, waarbij er allerlei beleidsmaatregelen zoals verdragen met de VN of de NAVO worden gesloten die nu geen doorgang vinden. Er komt een enorme verhoging van het militaire budget en men zal uiteindelijk een Derde Wereldoorlog met Rusland ontketenen, wat weer tot enorme inkomsten via de oorlogsindustrie leidt. Maar nu de groep rond Hillary Clinton ontwaakt uit hun niet-reële droom, lijken ze regelrecht in een nachtmerrie te zijn beland.

Trump heeft namelijk de aanval op deze Deep State ingezet…

> Lees in deel 2 hoe politici, de alternatieve media en Wikileaks proberen de rechtsstaat te herstellen

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/06/18/geplande-coup-en-poging-om-trump-af-zetten-volle-gang-deel-1/

Geplaatst door: FrankW
Mail: zielsvreugde

Advertenties