‘Splitsing van Werkelijkheden: Zonnewende ingang naar de Eclips Poort…’ door Sandra Walt er, 16 juni 2017.  

‘Splitsing van Werkelijkheden: Zonnewende ingang naar de Eclips Poort…’ door Sandra Walter, 16 juni 2017.

Vertaling door winnyd@stralendetoekomst.nl

Zegeningen Geliefde Licht Stam

De west kust Poort voor de eclips doorgang werd geïnitieerd op donderdag 8 juni, en volledig geopend op vrijdag 9 juni met de Volle Maan Roosterwerk ceremonie op de Oregon kust.
Dank aan degenen die deelnamen aan deze opening, in het stoffelijke en het etherische.
De doorgang werd geopend precies op het punt waar het pad van de eclips het land raakt en begint door de USA te gaan.

Misschien merkte je de verandering van energieën op terwijl deze Poort zich de laatste week vergrootte. Het pad van de eclips en zijn metaforische weerspiegeling van de hogere ontvouwingen werd direct duidelijk. Ik zag het pad open ploffen en zich verbinden met het uitgangspunt in Zuid Carolina. Oost kust Poortbewaarders verzamelen zich en doen NU het zelfde. Je moet meer dan drie mensen hebben (HUmans) en wij hadden er 13 om het juist te openen, terwijl de eclips de vereniging vertegenwoordigt van alle niveaus van bewustzijn.

Eclips Pad – Lichtwerkers openen dit Nu.
Onze richting om dit eclips pad NU te openen laat de zuiverder frequenties van de Voornaamste GeChristende tijdslijnen beschikbaar zijn, gevoeld en gebruikt worden door Poortbewaarders en Roosterwerkers.

We gaan door om het Nieuwe Aarde Rooster voor te bereiden op deze sterke kosmische reactie doorgang. Poortbewaarders, Roosterwerkers en Lichtwerkers: Wij zijn samen aan het scheppen voor deze Goddelijke doorgang en bereiden het maximum aan effect nu door de Leeuwen Poort (8/8) als deze Poort zich opent.

De augustus Poort stroomt van 4 augustus naar 23 augustus, een massale gelegenheid om je mee bezig te houden met de kosmische instroom en tijdslijn-verschuiving frequenties. Als je geleid wordt om de Poort te bewaren of Roosterwerk te doen langs het pad van de eclips, doe het nu. De energie is er al, we zitten al in het gebied van deze massale golven van inter-universele lichtstromen.

Splitsing van Werkelijkheden
De lineaire ervaring laat de sensatie van frequentie sprongen en dramatische toenames zien in licht hoeveelheid, uitbreiding en besef van hogere niveaus van de Bron-als-het-Zelf, Het schijnt meer scheiding te zijn zoals de tijdslijn verdeling, wat het is waarom de oude teksten dat beschreven in termen van dualiteit: licht-duister, zwart-wit, goed-slecht, hemel-hel. Als we deze profetische doorgang ervaren, wordt de metaforische profetie verstoffelijkt in de buitenste werkelijkheid (in de stof dus).

We zien stoffelijk de snelle toename in de afwijking in het buiten(gebeuren); deze sprong begon de vorige september met de Tijdslijn verschuiving. Dit ontvouwt zich als complexiteit in de lagere tijdslijnen als politieke, sociale, economische, en persoonlijke problemen voor de status quo. Toegenomen polarisatie is een effect van de dimensionale verschuiving, de tijd ineenstorting, kosmische stralen en magnetische verschuivingen in ons Zonne stelsel en in de galaxy. Maar de afwijking van tijdslijnen laat ook de hogere resonantie ontpoppen van de lagere verwikkelingen, en zorgen voor steeds toenemende gevoelens van uitbreiding, goddelijkheid, zuiverheid en niet afnemende liefde als de Eerste tijdslijn Poort zich opent.

In jaren zijn we getuige geweest van de verdeling van werkelijkheidskeuzes, zelfs in de Licht Stam. We zien elkaar nog in de stoffelijke rijken maar de vibrationele niet voldoende aansluiting wordt groter en groter. Technisch is de dichtere werkelijkheid al afgescheiden; dit is een ontvouwing van wat er al in de hogere rijken is gebeurd.

De lagere-vibrationele chaos is niet zo stoffelijk als het lijkt, die is er voor de collectieve ervaring. Dit is waarom het Hogere vibrationele bewustzijn in staat is om door de holografische projecties heen te kijken, om zich te verbinden met de schepping van de Nieuwe Aarde/’t Nieuwe Universum, en om nu meer uitgebreide ervaring te hebben. De hogere tijdslijnen laten een toegang zijn naar jullie Schepper-staat van zijn, die het grotere perspectief onthult van de Universele herschrijving.

Dit komt ook doordat de lagere werkelijkheid zo surreëel voelt, klaar, gedaan, compleet is. De collectieve oude sjabloon val in september gebeurde omdat die lagere vibrationele werkelijkheden energetische ondersteuning verloren. Beetje bij beetje, vallen de lagere tijdslijnen weg uit onze ervaring, en dit gebeurt sneller terwijl de tijdslijn splijting zich ontvouwt.

Ik merkte ook deze week de griezelige stilte op van de secundaire tijdslijn die zich aanpast aan de hogere frequenties, de sensatie van tijd die verdwijnt of stilstaat, zoals tijdens het Poort werk. Ik voel dat dit een frequenter gebeuren wordt als de augustus Poort nadert.

Splitsing Besef in het Collectief
Waar begrip van multidimensionaliteit het omhelzen inhoudt van al jullie scheppingen, tegelijkertijd. De splijting van de tijdslijn zorgt voor een zuiverder ervaring van jullie bestaan buiten de grenzen van de tijd, op een snelheid van integratie die de hogere interesses aanvult van iedereen die bezig is met Ascentie. Onze blootstelling voor de zero-punt staten wordt meer intens, dus kunnen we collectief allen die willen opheffen in bewustzijn in de nabijheid van de Poorten van de Nieuwe Aarde ervaring. We openen de deuren en demonstreren wat mogelijk is.

Een vriend schreef dat Bashar een stoffelijke splijting van werkelijkheden noemde in een april overgang, wat interessant is daar het april was toen deze versnelde tijdslijn splitsing begon te gebeuren. (ik heb geen mening over Bashar anders dan de waardering zijn overeenstemming dat Mount Shasta werkt als een kroon chakra, eerder dan een wortel-chakra). De Verdeling van Werelden werd een tijdje op de achterbrander gezet, je merkt hoe velen uit deze ontvouwing tappen sedert december. Het is duidelijk dat een krachtige activering van zelf-verwerkelijking bij ons is, wat in het stoffelijk wordt getoond als de oplossing van het verhaal van Gaia.

Terwijl meer Wegwijzers en kanalen deze stoffelijke vertegenwoordiging melden van de dimensionale verschuiving, is ons de taak gegeven om aan de Mensheid te demonstreren waar Belichaming over gaat. Waardeer deze indrukwekkende passage; het is een heel esoterisch, mystiek en spirituele ervaring.
Het grote experiment van ervaring om een dimensionale verschuiving via het lichaam te beleven is een unieke; we voeren deze informatie terug naar de Bron. De Universele voltooiing van een creatief idee en de geboorte van een nieuwe wordt weerspiegeld in onze huidige ervaring. Het ziet er eerst planetair uit, dan Zon achtig, dan Galactisch, dan Universeel terwijl ons bewuste besef zich uitbreidt om hogere multidimensionale aspecten van bewustzijn te omvatten/begrijpen.

Lagere vibraties spelen met mis-communicaties, politieke polariteit, sociale verdeeldheid, grillig gedrag, oordeel en emotionele reacties. Het hogere vibrationele collectief ziet de lagere werkelijkheden nog wel maar zijn er niet meer aan verbonden. De lagere tijdslijnen zijn meer als een film die in het huis speelt aan het eind van de straat; die is hier nog wel, maar veraf.

De augustus Zonne Eclips: Gebruik de Zonnewende Instroom
Dit gebeuren gaat over voltooiing en onthulling van het Nieuwe. Het is een sterke activator van goddelijke bestemming en de oplossing van veelvoudige lagen van planetair conflict. Deze kosmische sterrenpoort zal van de ene oceaan naar de andere vegen, over Noord Amerika in het gebied van de USA. Op 21 augustus zal de totale eclips van de Zon zichtbaar zijn in een nauw spoor die diagonaal snijdt van Oregon naar Zuid Carolina. Op het directe pad wordt de Zon zijn corona voor 2 minuten onthuld. Omdat de eclips een opeenstapeling is van veel multidimensionale gebeurtenissen, schept IK BEN een video om alle info samen te brengen.

Onze Zonnewende Poort opent zaterdag 17 juni met de Zonnewende piek op dinsdag 20 juni om 9:24 pm PDT. Bedoeling om deze augustus Eclips Poort Nu te openen, om te beginnen de Goddelijke coderingen in Gaia en in onszelf vrij te geven voor deze steeds toenemende werkelijkheid-verschuivende frequenties van zuivere Bron bewustzijn.

Laat ons dit nieuwe niveau van de Goddelijke MEnselijke ervaring delen en zorgen voor ondersteuning voor de Zonnewende door ons op onze ZONdag te verenigen door de Unity Meditations. Iedereen is welkom bij dit zuivere veld van bewustzijn om bij de Ascentie te helpen om 8:11 am PDT(= 5:11am GMT), om 11:11 am PDT(= 8:11am GMT) en om 5:11 pm PDT(=2:11 pm GMT). Laten we de Mensheid zien wat er mogelijk is met Onvoorwaardelijke Liefde en Dienst!

Heb een prachtige Zonnewende week en gebruik oorspronkelijke LiefdeLicht om bij de hoogste interesses te helpen van iedereen die bezig is met Ascentie.

In Liefde Licht en Dienst, In Love, Light and Service,
Sandra

Advertenties

‘Normaal en Natuurlijk Heilig…’ door Steve Beckow, 15 juni 2017.

Normaal en Natuurlijk Heilig…’ door Steve Beckow, 15 juni 2017.

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Ik wens dat ik spiritueel genoeg was ontwikkeld om echt te zien en te “snappen” dat alles heilig partnerschap is. Ik snap het intellectueel maar dat is niet diep genoeg.
Ik snap het niet uit ervaring en ik heb het me niet gerealiseerd.

Maar het komt steeds weer in me op als magma (lava). Alles is in heilig partnerschap. Ohhhh, dat is net buiten mijn greep (vermogen).

Om het te snappen, dat kost gedrevenheid. Zijn wij er in of eruit? Omdat we er buiten zijn, zijn we alleen een toerist en dat stuk is weggeregeld of past niet bij ons. Die kennis is gereserveerd voor de gedrevene.

Vol gedrevenheid. Geen lekke ballons die uit de hemel vallen.
En ik ben niet er nog niet. Ik houd me terug. Ik weet niet zeker waarom.

Als ik kijk, wat iemand doet die op het pad van beseffen is, dan zie ik een verwarde massa met misbegrippen en gewonde gevoelens, wensen om te heersen en pogingen om die te vermijden.

Deze dooreen gehaspelde massa van zekere conclusies en gepantserde besluiten, van zichten op het leven die opkomen uit hen en uit levensverhalen die op hen letten zoals de cavalrie, is iets waar we gewoon van weg moeten stappen.

We moeten uit deze trein stappen. Die leidt naar rampen. Het ego bestuurt en gaat in – en is buiten beheersing.
Je kunt dit niet maken. Er zit geen beredenering in. De hele conversatie is het probleem en daar moet gewoon van af gestapt worden.
En die moet toegestaan worden om weg te gaan. Zonder ons.

Maar de natuur vervloekt een vacuüm. We moeten dit vacuüm vullen dat we geschapen hebben. We vergezellen een hele conversatie over relaties buiten de stad. Die knijpt de boerderij uit.

We moeten nu de leegte opvulen met een nieuwe boerderij werker. Die boerderij werker is Liefde.

In een staat van transformatieve liefde (of wat Michael en de Moeder noemen “heilige liefde”) beweer ik dat alle relaties heilig zijn.

***

Ik bloeide net in een staat van transformatie liefde toen ik die laatste zin opschreef. Werner Erhard zou dit noemen “dit gaat boven de lijn uit” en scheidt niet bewustzijn van het bewuste besef af. Hij noemde dit ook “transformatie”.

Het Leven ziet er anders uit vanaf dit voordelige punt, wat wij waarschijnlijk inter-dimensionaal zouden noemen.

Het verschil zou zijn zoals het verschil in jou was, die naar Disneyland wil gaan als kind met je ouders en de lange reis maken. Je bereikt eindelijk je hotel kamer met je tassen en gaat naar het balkon waar je met opgewonden ogen Disneyland ziet, dat nog geen blok van je af is. Je barst van opwinding over morgen en voldoening dat je het gemaakt hebt. Yayayayayayhaya, iedereen!!!!

Het verschil van hoe je je op de weg voelde versus op dat balkon is het verschil tussen hoe je je voelt in een staat van niet bewust besef versus hoe je je voelt in een staat van bewust besef. Op de weg voelde je je ellendig en meegesleept, op het balkon voelde je je opgevrolijkt en opgewonden.

Vanaf dit voordelige punt van opwinding en opgevrolijkt zijn, van uitstroming, van universele liefde, is het gewoon natuurlijk om vast te houden dat alle relaties heilig zijn. Dat is normaal in deze staat. Ik kan de dingen niet op een andere manier zien. Die vraag kwam niet bij je op.

Het is de aard van de oceaan van liefde om te ontvangen en te geven – om op die manier te stromen en zo. Die kan niet worden opgesloten of vast gehouden worden. Die moet rond de ruimte gaan, rond de wereld.

Als er liefde door ons heen stroomt als een snel stromende maar zijde zacht stromende rivier, is er niets wat we kunnen doen dan ons er aan overgeven. Je kunt je afvragen of we ons eerst overgeven of dat het ons eerst op slokt. Waarschijnlijk is het ’t laatste. Hoe we ook gaan, ons ego is weggewassen – een tijdje.

In die staat kan men geen kwaad doen aan een ander. Noch zou iemand dat willen. Alle relaties zijn normaal en natuurlijk heilig.

Ik weet niet zeker dat bewoners van die staat dat van zichzelf zouden weten Het kan zo worden geaccepteerd en duidelijk is dat de zaak nooit besproken wordt. Werner noemde dat “de achtergrond van duidelijkheid.”

De uitdaging om op deze plaats te komen van transformatie liefde of bewust besef, zoals Werner dit noemde, is om een pad te kerven dat anderen die later komen, kunnen volgen. Niet alleen op Gaia, maar op ieder van de andere planeten die opstijgen bij dit massale/stoffelijke model, waarin wij pioniers zijn.

Ik wed dat niemand de weg weet door deze specifieke jungle van relatie conversaties die we gehad hebben en in een van de heilige partnerschappen. Niemand heeft ooit gedaan wat wij eerder gaan doen.

Steve Beckow,
15 juni 2017.