The Event: Community Leaders Brief (CLB Nederlands)

The Event: Community Leaders Brief (CLB Nederlands)

image

De Community Leaders Brief is een brief gericht aan de bestuurders, leiders van onze gemeenschap, dorp of stad, de regio, de provincie en het land voor als de Event / het Gebeuren of Gebeurtenis plaats vindt. 

Verdeel deze brief zeker ook bij buurthuizen, verzorgingscentra en verpleeghuizen, kerken, moskee, gebedshuizen enzovoorts…
Deze brief is vanuit het Engels in het Nederlands vertaald en is in meerdere talen beschikbaar via http://communityleadersbrief.org/

Download deze CLB-brief via deze link helemaal onderaan deze tekst en print ze alvast in voldoende mate uit zodat je de brief kan uitdelen als het nodig is.
Hieronder de tekst die in deze brief staat vermeld. 
Geachte bestuurders/leiders van onze Gemeenschap / Community,

In deze brief ontvangt u van ons een toelichting, zodat u begrijpt wat er nu gebeurt met betrekking tot de sluiting van het bankwezen. Wij hopen dat dit u zal helpen om de rust en vrede binnen uw/de gemeenschap (community) te handhaven tijdens deze korte periode van verandering.

We zullen u ook aanmoedigen om die te steunen en vanuit uw verantwoordelijke positie de status quo te helpen handhaven met betrekking tot de vitale behoeften van de lokale gemeenschap.

We hopen dat voedsel, water, gas, elektriciteit, internet, benzine, het transport en de telefoondienst niet zal worden verstoord tijdens deze veranderingen van het banksysteem. Verder is deze community leaders brief gemaakt om u te helpen begrijpen wat er op dit moment over de hele wereld gebeurt. De persoon of personen die u deze brief sturen of geven, maken deel uit van een wereldwijd netwerk dat voor een vreedzame overgang staat naar een wereldwijd transparant, financieel systeem voor onze banksystemen.

Wie vertegenwoordigen we en wie zit er achter dit proces:
Onze groep bestaat uit intelligente, bewuste mensen uit alle geledingen van de samenleving en we zijn toegewijd aan een geweldloze verandering. We zijn op de hoogte van wat er nu aan het gebeuren is, door hooggeplaatste personen in de wereld van de geheime dienst en vanuit militaire organisaties. Hooggeplaatste leden van ’s werelds politieke infrastructuur zijn ook bezig ter ondersteuning van deze wettige versterkingen. Deze eerlijke patriotten binnen de CIA, NSA, FBI, militairen, sheriffs en de politie hebben collega’s uit de hele wereld die betrokken zijn bij een gelijktijdig ‘oppakken’ van financiële criminelen.

Om samen te vatten, er zijn grote internationale multi-jurisdictionele task forces die grootschalige corruptie hebben ontdekt in de financiële en politieke arena’s en zij nemen nu wettige maatregelen om dit criminele gedrag te beëindigen. Sommige leiders van de regionale en de nationale wetshandhaving instanties en de politie zijn ook op de hoogte van wat er nu gebeurt. We verwachten ook dat militaire aanwezigheid in de steden kan worden ingezet om te helpen om de vrede te handhaven. Wij verwachten uitzendingen van de hulpdiensten via televisie en radio om de situatie zeer snel publiekelijk uit te leggen als ze momenteel al niet zijn begonnen, terwijl u dit document heeft ontvangen.

Wat er gebeurt en waarom zijn de banken gesloten:
Wat er gebeurt op dit moment is een noodzakelijke financiële reset van het wereldwijde centrale banksysteem. Helaas betekent dit de noodzakelijke afsluiting van iedere computer die verbonden is met de centrale banken. Hierdoor zal over de hele wereld tijdelijk geen toegang zijn tot liquide middelen, geld- of betaalautomaten, creditcards of aandelenmarkten.

Er zal geen andere valuta beschikbaar zijn dan wat er al in omloop is, voor een maximale tijd van mogelijk 2 weken. De intentie en plannen van deze legale bureaus die hiervoor verantwoordelijk zijn, hopen voor het bankwezen op een best-case scenario van 3-5 dagen dat ze offline zijn. Maar met zoveel variabelen in het spel, is de exacte tijd die nodig is om deze overgang in de realiteit mogelijk te maken op dit moment nog niet bekend. Dit gebrek aan geld onder de wereldbevolking kan op verschillende locaties vanzelfsprekend enige ontberingen veroorzaken, zodat sommigen in paniek kunnen raken omdat ze niet in staat zijn om via de normale kanalen toegang tot hun geld te krijgen.

Uw vitale rol in dit proces:
Dit is waarom ons contact met u en uw leiderschap essentieel is om een open, eerlijk en transparant communicatie netwerk in stand te houden met hen in uw gemeenschap en uw collega-leiders, die misschien niet zullen weten wat er gebeurt of in staat zijn om deze brief op tijd te ontvangen.

Een van de belangrijkste acties die wij u willen vragen om uit te voeren, is het volgen van de politiemensen, die niet op de hoogte zullen zijn van dit gebeuren en van wat er momenteel aan de gang is. Zij zullen de verwarring van de mensen zien, en kunnen deze natuurlijke reactie verwarren met vijandigheid of potentiele gewelddadigheid. Wij vragen u erop toe te zien dat met name deze krachten waakzaam en proactief blijven en zich zullen onthouden van geweld.

Belangrijke suggesties om de vrede te handhaven voor een harmonieuze verandering:
Wij vragen van u dat voedsel- en waterleidingbedrijven en lokale groepen worden aangemoedigd om zich ten opzichte van de bevolking dienstbaar op te stellen. Indien deze instanties te lang dicht zouden zijn, leidt dit tot storingen in een van de volgende netwerken: vervoer, voedsel, water, gas- en elektriciteitsnet, mobiele telefonie, internet, televisie en radio, hulpdiensten, ziekenhuizen en alle andere vitale netwerken die hierdoor kunnen worden beïnvloed.

Hoe konden we weten dat dit er nu gebeurt:
Onze groep is benaderd en we zijn gevraagd om op te treden als een informatief netwerk voor de infrastructuur om u te ondersteunen in uw werkzaamheden, wat ze ook mogen zijn. Als u een burgemeester bent, of een districtsmanager van het waterleidingbedrijf of de contactpersoon van de gemeente / gemeenschap naar de energiebedrijven, dan hopen wij dat u inziet dat uw verantwoordelijkheden en publieke diensten ononderbroken blijven doorgaan gedurende deze tijd dat de banken gesloten zijn.

Wij vragen verder dat u een manier vindt om de behoeften van degenen die het nodig hebben, via uw lokale gemeenschappen en infrastructuur zoals voedselkeukens op scholen of distributie van water aan te bieden aan de mensen die in nood verkeren. We vragen u dat de ziekenhuizen en hulpdiensten prioriteit krijgen en ondersteuning ter bescherming van de ouderen en dat zij geïnformeerd zullen worden.

Waarom gebeurt dit:
Helaas is er al vele jaren sprake van strafbaar misdrijf in de wereldbanksystemen waaronder de Federale Reserve in de Verenigde Staten en de Europese Centrale banken. Deze individuen die verantwoordelijk zijn voor de corruptie van de wereldwijde politieke infrastructuur door hebzucht en machtswellust, heeft het democratische proces gedwarsboomd en veroorzaakte veel schade aan onze wereld- ecosystemen en de maatschappelijke en nationale verhoudingen.

Het bewijs wordt aan het publiek gepresenteerd:
Er is bewijs van het bestaan van een systeem van financiële fraude en corruptie, dat heeft geresulteerd in de geïnstitutionaliseerde diefstal van miljarden van het door de wereldbevolking verdiende geld. Dit is nu ten einde omdat het bewijs leidt tot aanklachten, en de arrestatie van de verantwoordelijken wat inmiddels is begonnen. De bij deze samenzwering betrokken individuen zijn zeer sterke en aan de politiek verbonden criminelen. Ze zijn herhaaldelijk gewaarschuwd om de wetten van hun land te volgen, maar een aantal van hen hebben dit geweigerd.

Tijd om te handelen:
Deze weigering om te voldoen aan de wet heeft nu geleid tot gedwongen sluiting van de centrale banken, wat nu van invloed is op de banksystemen van de hele wereld.

Deze radicale actie is nodig om de wet te handhaven en wordt nu door een gecoördineerde politie actie over de hele wereld uitgevoerd. De reden dat er aan de bevolking nog geen waarschuwing is gegeven, hetgeen voor de hand ligt, is dat de criminelen die hiervoor verantwoordelijk zijn ook de wereldmedia controleren en wereldwijd censuur hebben ingesteld. Een politieman zal ook niet tegen een strafbaar gestelde crimineel zeggen dat hij zal worden gearresteerd, omdat hij dan zal vluchten.

Krachtige leiders zullen vallen:
Deze afpersingsoperatie van de banken wordt gedaan door een aantal zeer krachtige publieke figuren die, wanneer het stof is neergedaald en zij zichtbaar worden, waarschijnlijk veel mensen zullen shockeren. Dit is niet een militaire coup of iets negatiefs. In feite vinden wij dat dit zal zorgen voor een eerlijker systeem van bestuur, dat wereldwijd steun zal vinden als in de komende weken de waarheid aan het publiek wordt onthuld.

Uw recht om aan de waarheid van deze toelichting te twijfelen, is begrijpelijk
We begrijpen dat u niet op de hoogte was en dat u misschien niet kunt instemmen met deze informatie die hier wordt gepresenteerd, maar we vragen u om er rekening mee te houden dat deze toelichting werd geschreven op 29 september 2013. Dit zou kunnen helpen om als bewijs te dienen van het feit dat, hetgeen er nu plaats vindt, bekend was bij degenen die dit document op voorhand gemaakt hebben. We willen nogmaals benadrukken dat dit geen militaire coup is en er geen reden is voor paniek en angst. Of u ons met betrekking tot de aard van dit wereldwijde gebeuren gelooft of niet, we vragen u om uw best te doen om een en ander zo efficiënt mogelijk te laten verlopen ten gunste van de rust en vrede in jullie gemeenschap.

Concluderend:
Wij vragen u dit document met een open mind te lezen en weet dat wij u ondersteunen in uw verantwoordelijke positie als leider van uw gemeenschap. Weet dat deze overgang slechts van korte duur zal zijn. U wordt gevraagd om lokaal te denken en niet te wachten op overheidsinstructies omdat bepaalde communicatiekanalen verstoord kunnen worden.

Bestudeer dit document en praat indien mogelijk openhartig met de persoon of personen die deze toelichting onder uw aandacht heeft/hebben gebracht. Zij kunnen vanuit wijsheid verduidelijken wat er gebeurt, en zullen ideeën kunnen delen waarvan u en de gemeenschap kan profiteren.

We hebben ook een website [www.prepareforchange.net] waar u links naar artikelen aantreft als bewijs dat hetgeen wat wij zeggen al geruime tijd in ontwikkeling is. We willen u aanmoedigen om uzelf en uw medewerkers hier meer over te leren via deze links. Als gedurende de tijd dat de banken gesloten zijn het internetnetwerk beschikbaar is, zullen deze links u helpen om er meer van te begrijpen. Als het internet is weggevallen, vragen wij u om te communiceren met degene die u dit document heeft gestuurd of gegeven.

Hoogachtend,
Het Prepare For Change-team

http://www.prepareforchange.netWat kan ik met deze brief doen:
Download deze CLB-brief via deze link en print ze alvast in voldoende mate uit om uit te delen als het nodig is.

Klik op de pdf-icoon om de Community Leaders Brief (Nederlands) van Prepare For Change te downloaden.

Of klik op deze rechtstreekse link:

https://opwegnaarzielsvreugde.files.wordpress.com/2015/07/prepare-for-change_community-leaders-brief_nederlands_juni-2015.pdf

Veel succes,

FrankW (vertaling)  zielsvreugde@live.nl

Bron:  http://communityleadersbrief.org/

Advertenties

Op de golven van verandering – deel 2: Dienstbaar aan Jezelf – Dienstbaar aan Anderen…

Op de golven van verandering – deel 2: 

Dienstbaar aan Jezelf – Dienstbaar aan Anderen…

 

De Tsunami van Liefde. Service to Self – Service to Others: ‘Dienstbaar aan Jezelf – Dienstbaar aan Anderen…’, een vervolg op ‘Op de golven van verandering’…

image

 

The Tsunami of Love of de Tsunami van Liefde, the Wave of Love of de Golf van Liefde, Wave X, de Photonbelt of de Fotonengordel…

Aanduidingen voor de sterke kosmische golven van hoog frequente energieën die ons zonnestelsel momenteel raken en nog zullen gaan raken. Energieën die de Aarde sterk beinvloeden. En ons dus ook.

Zo verandert nu al ons DNA, vermeerdert ons bewustzijn, ondergaan we verschillende lichamelijke veranderingen, veranderingen in relaties, worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en zijn er steeds meer onthullingen over zaken die voor ons verborgen werden gehouden of ons anders werden voorgespiegeld. Noem maar op.

Onze hele samenleving gaat er anders uitzien op onze weg naar het Gouden Tijdperk. Op onze weg naar een andere samenleving. Op onze Weg naar Zielsvreugde…

Deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. Iedereen maakt heftige dingen mee. Thuis, in je relatie, met je kinderen, in je familie, in je werk.
Allerlei verborgen dingen spelen op en moeten gezien worden. Ervaringen die je weg hebt gestopt, dingen die lang geleden zijn gebeurd maar nog niet op hun plaats zijn gevallen. Dingen die nog geheeld moeten worden.

Ook dingen die je niet direct bij jezelf herkent, die in vorige levens speelden en nu tegen het licht gehouden willen worden. Oud karma dat naar boven komt. Groepskarma, niet direct van jezelf maar van de zielengroep waartoe jij behoort. Een van de belangrijkste dingen die je nu kunt doen is om dit karma los te laten. Te zien en te helen door get te omarmen en vervolgens te laten gaan, want daar is het nu de tijd voor. Vraag je niet af waar het vandaan komt, maar laat het gaan. Niet de oorzaak is belangrijk, maar het proces.

Vraag je niet af waarom jou dit overkomt, want daarop is maar een antwoord mogelijk: ‘Omdat jij hiertoe in staat bent!’

image

 

Hoe komen we deze tijd van verandering naar het Licht gemakkelijker door? Hoe maken we gemakkelijker gebruik van deze hoog energetische golf van Liefde?

Een rivier kun je niet duwen, maar je kunt wel mee deinen op de golven van verandering…

De golf van Liefde geeft al aan dat je op deze golven mee mag deinen, door gebruik te maken van je eigen mogelijkheden tot Liefde. Iedereen heeft mogelijkheden om lief te hebben, liefde te geven, liefde te zijn. Gebruik je intuitie om jouw liefde in te zetten, om die in gemakkelijke, maar ook moeilijke situaties te gebruiken. Houd van jezelf, houd van anderen.

Vergeet niet om van jezelf te houden. Dit heeft niets met egoisme te maken, want hoe zou je van een ander kunnen houden als je niet weet hoe je van jezelf kunt houden?

‘Service to Self – Service to Others’ is een prachtige manier om op de golven van Liefde mee te kunnen deinen. Overigens wordt met ‘Service to Self’ ook jouw dienstbaarheid aan jouw Ziel en je Hogere Zelf bedoeld. Door goed voor jezelf te zorgen. Jezelf lief te hebben.

Orienteer je elke dag steeds meer op ‘dienstbaarheid aan anderen’. Focus je meer op ‘Houden van’ en focus je meer op het verhogen van je ‘niveau van Vibratie en Bewustzijn’ en leer om ‘Jezelf en anderen te vergeven’ en zo ‘Karma los te laten’. Dit zal de vibratie van onze planeet Aarde, het ‘Collectieve bewustzijn van de mensheid’ veranderen en de ‘Mensheid met zeker één persoon tegelijk’ veranderen, zelfs als jij zelf die éne persoon blijkt te zijn.

 

Dienstbaar aan jezelf – en dienstbaar aan anderen…

Hieronder volgt een opsomming van manieren waarop je dienstbaar aan jezelf en dienstbaar aan anderen kunt zijn. Hoe jij jouw Liefde aan jezelf en jouw Liefde aan anderen kunt inzetten. Vul het voor jezelf aan.

# Wees mild voor jezelf – en wees mild voor anderen…

# Heb compassie met jezelf – en heb compassie met anderen…

# Kom voor jezelf op – en kom voor anderen op…

# Heb respect voor jezelf – en heb respect voor anderen…

# Laat je niet kwetsen – en kwets een ander niet…

# Zorg goed voor jezelf – en zorg goed voor anderen…

# Vergeef jezelf – en vergeef anderen…

# Heb aandacht voor je eigen behoeften – en heb aandacht voor de behoeften van anderen…

# Geef je eigen mening – en luister naar de mening van anderen…

# Laat jezelf niet onderdrukken – en onderdruk anderen niet…

# Houd van jezelf – en houd van anderen…

# Doe dagelijks activiteiten die jouw vibratie verhogen (meditatie, wandelen, tijd doorbrengen in de natuur, leuk werk) – en nodig anderen uit om mee te gaan…

# Doe iedere dag iets voor een ander (een goede daad) – en sta toe dat een ander ook iets voor jou doet…

# Gun jezelf plezier – en gun anderen ook hun plezier(tjes)…

# Neem complimentjes dankbaar in ontvangst – en geef anderen op tijd een complimentje…

# Voel de geborgenheid die anderen je geven – en geef anderen geborgenheid bij jou…

# Bedank een ander voor wat hij/zij doet – en sta open voor de bedankjes van anderen…

# Voel dat liefde en relatie sterker is dan het materiele – en straal dat ook naar anderen uit…

# Geef jezelf de erkenning en waardering die jij verdient – en geef de ander ook de erkenning en waardering die hij/zij verdient…

# Wees verantwoordelijk voor jouw eigen gedrag – en laat de verantwoordelijkheid voor het gedrag van een ander ook bij die ander…

# Jij kunt alleen jezelf veranderen – en anderen kunnen alleen zichzelf veranderen…

# Wees tevreden met wat jij bereikt hebt op jouw weg – en wees blij met wat anderen op hun weg hebben bereikt…

# Accepteer jouw weg naar zielsvreugde – en accepteer dat ieder zijn/haar eigen weg heeft naar zielsvreugde…

# Ontwikkel je intuitie met je (innerlijke) zelf – en ontwikkel je telepathische vermogens met anderen…

# Verhoog je vibratie – en laat anderen hiervan genieten…

# Laat angst los – en laat anderen zien hoe je dit doet…

# Deel met anderen wat je hebt – en ontvang wat anderen met jou kunnen delen…

# …

# …

Frank Withoos

The Portal: Cobra’s Update – ‘Cobra’s interview door de International Golden Age G roup…’ 30 juni 2017.

The Portal: Cobra’s Update – ‘Cobra’s interview door de International Golden Age Group…’ 30 juni 2017.

Het transcript van dit nieuwe Cobra interview door de International Golden Age Group kunt u hier lezen (Engels):

http://prepareforchange.net/cobra-interview-international-golden-age-group-29th-june-2017/

Overwinning van het Licht!

Gepost door Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.nl/2017/06/cobra-interview-by-international-golden.html

Geplaatst door: FrankW
Mail: zielsvreugde@live.nl

www.ellaster.nl: ‘Tanaath: het centreren, gronden en creëren van een energetische schild…’ door Ella Ster, 12 april 2017.

www.ellaster.nl: ‘Tanaath: het centreren, gronden en creëren van een energetische schild…’ door Ella Ster, 12 april 2017.

Hoe kun je jezelf energetisch beschermen? Zeker voor aanvallen van wezens en krachten die we niet eens fysiek kunnen waarnemen, maar waarvan desalniettemin het effect van deze aanvallen krachtig in ons fysieke lijf kan doorwerken. Tanaath, die zichzelf een light warrior noemt, geeft praktische tips die in allerlei verschillende situaties eenvoudig toepasbaar zijn. Daaronder beschrijf ik een additionele techniek die ik zelf regelmatig met succes gebruik. Energetische bescherming wordt daarbij vooral gecreëerd door geestkracht en verbeeldingsvermogen.

De beschrijving hieronder is een samenvatting van het interview met Tanaath in de video hieronder, waarbij ze vanaf ± 8:22 minuten begint te vertellen over het creëren van een energetisch schild, om je voor allerlei type aanvallen te beschermen. Allereerst is het belangrijk dat je je bewust wordt dat dit soort aanvallen plaatsvinden. Het mentaal verdedigen doe je door je energieveld zo in te stellen dat je de aanvallen afweert. Er zijn drie manieren om dit te doen: je kunt in een frontale confrontatie terugslaan, je kunt het verstrooien of het ombuigen. De afweer kan daarbij actief of passief zijn.

Voordelen en nadelen van een passieve of actieve afweer

Een actieve afweer kun je toepassen als je je bewust bent van de aanval en deze bewust kunt afweren. Een passieve afweer is meer voor de lange termijn. Als alles op zijn plek staat en goed ingesteld is, blijft het werkzaam ongeacht of je wakker bent of slaapt, je ervan bewust bent of niet, of wanneer je een migraine hebt en je niet kunt concentreren, enzovoort. Deze passieve afweer vraagt minder aandacht en energie om het in werking te houden. Het is wel noodzaak om af en toe wat onderhoud te plegen en Tanaath raadt aan om wel regelmatig te checken of alles nog of zijn plek staat en werkt. Als je dit niet doet kan het gesaboteerd, overweldigd, of vernietigd worden.

Tanaath

Tanaath noemt zichzelf een light warrior en heeft talloze inspirerende stukken geschreven op haar blog The Silver Legion. Een aantal van deze artikelen zijn in het Nederlands vertaald op de blog Het Zilveren Legioen. Op Ellaster.nl zijn tevens een aantal artikelen over het gedachtegoed van Tanaath te lezen. Bijvoorbeeld: Het fractaal-virus, de ‘bron van het kwaad’ en de ‘aard van de Bron’ en De werking van ons universum.

De hele afweer komt neer op je geestkracht en voorstellingsvermogen. Je moet vastberaden en overtuigd zijn dat het werkt. Als je behoefte hebt om eerst bewijs te zien dat het werkt, kun je zelfs net doen alsof, totdat het werkt: “Fake it until you make it.” Tanaath benadrukt om sowieso geen techniek te gebruiken, waarbij je geen goed gevoel hebt. Je hebt de capaciteit om je eigen technieken uit te vinden, wat voor jou goed voelt. Maar veel mensen hebben behoefte aan een vertrekpunt en moeten de basis beheersen voordat ze er hun eigen draai aan kunnen geven.

De basis van energiewerk is het besef dat alles in het universum uit energie bestaat. Het besef dat jij ook deze energie bent, deze energie bewust kunt gebruiken en dus kunt vertellen wat deze energie moet doen. Er is heel veel vrije beschikbare energie om ons heen die je kunt gebruiken.

Centreren

Als je gecentreerd bent kom je helemaal en volledig in jezelf. Je trekt alle delen die de neiging hebben om weg te drijven of bezig zijn, terug naar je kern. Het is het proces om jezelf binnenin jezelf te brengen en om daarmee het grensgebied te definiëren tussen wat bij jou hoort en dat wat buiten jezelf is, inclusief de bewustwording van de energie die niet bij jou hoort.

Tanaath gebruikt een visualisatietechniek waarbij ze alle delen van zichzelf die zich met van alles en nog wat bezig houden, als silhouetten voor te stellen met een kleine stip op de solar plexus (tussen hart chakra en navel). Dan trekt ze al die stippen naar haar eigen solar plexus totdat ze allemaal in lijn zijn. Dat voelt als een kleine klik. Dan is ze gecentreerd. Centreren is ook een uitstekende manier om emotionele kalmte te verkrijgen.

Je moet nooit energiewerk doen totdat je volledig gecentreerd bent, want anders ben je uit balans. Als je vertrouwd bent met een vechtsport (karate, judo, et cetera) is het net zoiets als de wetenschap dat je kern in de juiste positie staat. Als je kern niet in lijn is kan iemand je een duwtje geven en eindig je op je neus. Maar als je kern wel in lijn is, dan kunnen anderen duwen en trekken, maar sta je stevig als een rots. Dat is tevens het principe van centreren. Als je niet goed gecentreerd bent en energiewerk gaat doen, kan iemand je pardoes ‘omver duwen’. Als je wel gecentreerd bent is het veel moeilijker om je uit het lood te krijgen, of energie tegen je te gebruiken.

Gronden

Pas wanneer je gecentreerd bent, kun je jezelf gronden. Sommige mensen vinden het niet prettig om zich te gronden. Het is echter een manier om je aan de moeder Aarde te verbinden. Dit kan een te korte lijn zijn (alsof je beknot bent) of een wederzijds geschenk. Tanaath is ervan overtuigd dat moeder Aarde je zal loslaten zodra je je los moet maken. Als je gegrond bent creëer je een tweeledig energiekanaal met moeder Aarde. Als je geraakt wordt door meer energie dan je aankunt, gaat het direct naar moeder Aarde. En als er iets is wat energie uit jouw zuigt, vult moeder Aarde je energie aan. Het is een wederzijdse weldadige relatie.

Je kunt op elke plek gronden, ook als je in een vliegtuig zit of op een bergtop staat. Want we zijn levende wezens die op moeder Aarde wonen en dezelfde frequentie als haar hebben. Je kunt het staand, zittend, liggend of ondersteboven doen, het maakt niet uit. Tanaath visualiseert een boomwortel die uit haar voeten de kern van de aarde in groeit. Het werkt als een soort handdruk met de aarde. Moeder Aarde vindt het prettig als mensen met haar gronden, want het is een erkenning dat we een onderdeel van haar aardse bestaan zijn.

Schilden

Zodra je gegrond en gecentreerd bent, kun je je schilden gaan construeren. Dat is grotendeels een zaak van visualisatie en voorstellingsvermogen. Als je moeite hebt met visualiseren kun je met pure intentie en voorstellingsvermogen voorstellen wat er moet gebeuren. Je bepaalt als het ware: “Als …(dit en dat) gebeurt, dan gebeurt er … (dit en dat).” Als A gebeurt dan gebeurt B. Je vertelt de energie om je heen wat het moet doen en dan doet dat het ook. Zo eenvoudig is het.

Bijvoorbeeld als je je huis wilt beschermen, dan kun je de muren van je huis voorstellen als energie, verweven met een oneindige fractaal die alles gevangen neemt dat schade of pijn probeert te veroorzaken. Ongeacht of het een wezen of een frequentie is. Alles raakt verstrikt in dat ‘weefsel’ en wordt onderdeel van die fractaal en maakt het sterker. Waarbij de volgende schadelijke energie nog beter geïntegreerd wordt in het ‘weefsel’. Dat is een vorm van een schild.

Een andere vorm van een schild is een metalen schelp om je huis heen. Dit zijn omgevingsschilden en deze zijn statisch, ze bewegen niet met je mee.

Schilden verbinden met de levensenergie van de aarde

Zodra het schild op z’n plek staat visualiseert Tanaath dat het verbonden is met de belangrijkste levensbron van levensenergie in de buurt, bijvoorbeeld een rivier. Ze raadt aan om de natuurlijke ley-lijnen te gebruiken, omdat die verbonden zijn met moeder Aarde en minder makkelijk te saboteren zijn. De geometrische ley-lijnen kunnen gemakkelijker tegen je worden gebruikt. Dus je visualiseert een draadje van je schild naar de natuurlijke energiebron. Het blijft verbonden en trekt datgene aan wat je nodig hebt. Je hoeft deze constructie niet bewust in stand te houden of te onderhouden.

Dit kun je ook om je eigen lichaam doen. Je kunt een schelp creëren die precies om je lijf past of iets daarbuiten om ook je aura te beschermen. Deze schelp laat niks schadelijks binnen. Deze bescherming is flexibeler en beweegt mee als je zelf in beweging bent. De kern is dat je hier niet bewust mee bezig hoeft te zijn, als het eenmaal ingesteld is.

De kracht van de aanvaller gebruiken om het schild sterker te maken

In plaats van de energie af te weren is het volgens Tanaath beter om het schild zo te maken dat het de kracht van de vijand tegen hen gebruikt. Zoals bij Tai Chi. In plaats van je verweren, neem je de kracht van een ander en keer je deze om. Bijvoorbeeld door te visualiseren dat de energie-aanval rood is en omgezet wordt naar blauw, en tegelijkertijd het schild sterker maakt.

Dit type schilden zijn zeer effectief omdat ze niet overladen kunnen worden. Je wil waarschijnlijk wel een bliksemafleider naar de grond maken, dat wanneer het schild de volle laag krijgt, niet jij de klap krijgt, maar de energie naar de aarde gaat, waar ze moeder Aarde niet kan schaden en zij dat op haar manier kan verwerken.

Als je strijdvaardig bent, kun je terug vechten. Als dat niks voor jou is hoeft dat niet, dat is ook prima. Als je weet wat de bron van de aanval is kun je een hogedruk-beweging van jezelf die kant op laten vliegen en daar z’n werk laten doen. Maar wees voorzichtig dat je geen stroman raakt, maar alleen de werkelijke aanvaller. Richt bovendien geen ‘wapen’, als je niet van plan bent om te schieten. Gebruik deze techniek alleen als je hier zelfverzekerd genoeg voor bent.

De noodzaak om je bescherming op orde te hebben is nu groter dan ooit

Spirituele of energie-aanvallen vinden écht plaats. Tanaath: “Dit is een groot iets. Het kan iemands leven verknallen.” Dus als dit soort aanvallen ook op jou gericht zijn kunnen deze technieken je helpen.

Thomas Williams verklaarde in één van zijn recente radio-shows dat er momenteel veel duistere krachten verloren rondzweven, omdat er op allerlei niveaus van alles in beweging wordt gezet. Juist nu is het belangrijk om jezelf goed te beschermen. Zeker als je toewerkt naar het verhogen van je trilling en je chakra’s wil openen, ben je extra kwetsbaar voor aanvallen.

Daarbij is het in mijn ogen cruciaal om op zielsniveau te besluiten dat je beschermd en niet beschikbaar bent als slachtoffer. Wellicht is mijn eigen ervaring met de techniek van de ‘witte barrière’ een inspiratie, dat dergelijke technieken daadwerkelijk werken. Hoe deze techniek werkt kun je hieronder lezen.

De witte barrière

Door Ella Ster*

Deze visualisatietechniek ken ik al een groot deel van mijn leven en heb deze regelmatig met succes toegepast. Het is een uitstekende techniek die je ook als aanvulling op de bovenstaande techniek kunt gebruiken. Met name bij onverwachte situaties waarbij je in andermans negatieve energie getrokken dreigt te worden, een energievampier in je buurt hebt of iemand met kwade intenties je probeert aan te vallen. Je creëert als het ware een beschermende energetische barrière tussen jou en de ander.

We kennen deze situatie wel, je zit met iemand te praten en voelt langzaamaan de energie uit je lijf wegtrekken. Na het gesprek ben je doodmoe en vraag je jezelf af wat er gebeurd is. Dit is het werk van een energievampier, die letterlijk energie bij je heeft afgetapt.

Of je stapt een ruimte in en voelt een nare energie in de lucht hangen, of voelt een hele sterke aversie naar een specifiek persoon. Op dat moment pik je iemands lage trilling op die, als je jezelf niet goed beschermd, negatief kan beïnvloeden.

Ook zijn er situaties waarbij je merkt dat iemand met onzuivere intenties een aanval plant om jou, op wat voor manier dan ook, te ondermijnen. Dat kan een openlijke confrontatie zijn in de vorm van een onredelijk verwijt, een zakelijke relatie die je op dubieuze wijze probeert af te troeven, of zelfs iemand die je fysiek probeert te overmeesteren, zoals bij een aanranding. Dit laatste heb ik als jonge vrouw meegemaakt, waarbij de projectie van een witte barrière me letterlijk heeft gered.

Hoe werkt het?

Zodra je voelt dat er sprake is van een energievampier, een negatieve trilling of een persoonlijke aanval, kun je besluiten om jezelf te beschermen met een witte energetische barrière. De vorm van die barrière is geheel door jezelf in te vullen. De barrière kan de vorm hebben van een:

 • witte wolk
 • een witte sluier
 • een witte scheidingswand
 • een struik vol witte bloemen
 • een witte cocon

De kleur moet wel wit zijn, want wit laat positieve energie door en weert negatieve energie af. Een belangrijke waarschuwing: gebruik deze techniek nooit als je zelf niet integer bent, want dan kan deze tegen je keren. Ik visualiseer ze in allerlei vormen en laat de vorm vaak afhangen van de situatie.

In een energieslurpend gesprek met een vriendin projecteer ik een bos witte bloemen tussen ons in. Als ik op een perron loop en een agressieve energie voel, creëer ik een wand met witte scherpe punten naar buiten. Als ik een ongewenste seksuele energie voel, projecteer ik een witte wolk tussen mij en de potentiële aanrander. Of ik sla een witte sluier om me heen wanneer ik een groepje hitsige jongens voorbijloop.

Ook bij deze techniek is de sky de limit en zijn er ontelbare variaties mogelijk. De werking hangt af van je geestkracht en verbeeldingsvermogen.

Waarom ben ik overtuigd dat het werkt?

Zoals ik hierboven al schrijf, heb ik deze techniek al vaak met succes toegepast. Eén van de meest overtuigende ervaringen vond plaats toen ik een jonge vrouw was van nog geen 20 jaar. Wie mij persoonlijk ooit ontmoet heeft, weet dat ik geen reusachtige verschijning ben. Het is daarom niet moeilijk voor te stellen dat ik in mijn adolescente jaren een klein dun sprietje was. In fysiek opzicht zou ik destijds door een man met een gemiddeld postuur makkelijk overmeesterd kunnen worden. Door de toepassing van de witte barrière was mijn geestkracht echter veel sterker, waardoor dit bij een poging tot aanranding (of erger) mijn redding is geweest.

Ik ging in die periode regelmatig een flink eind fietsen in een uitgestrekt bosgebied in het zuiden van het land. Dan stapte ik zonder vooropgezette route op de fiets en liet ik mezelf als het ware verdwalen, om later via de ANWB-paddenstoelen weer de weg terug naar de bebouwde kom te vinden.

Zo ben ik op een middag al ruim een uur aan het fietsen, als ik ontdek dat ik nog een heel eind van de bewoonde wereld verwijderd ben en al enigszins vermoeid begin te raken. Ik bevind me in een afgelegen deel van het bos waar ik nauwelijks mensen tegenkom. Ik fiets op een rechte weg en nader een kruising die op dat moment nog zo’n 200 à 300 meter van me verwijderd is. Erachter is een parkeerplaats, maar het hele gebied is verlaten, op een man na, die op zijn wielrenfiets heen en weer fietst, op de weg die haaks op mijn weg staat.

Mijn innerlijke alarmbellen gaan af en ik ruik direct onraad. “Wat is die kerel aan het doen? Waarom rijdt hij heen en weer? Op wie wacht hij?” Mijn nekharen gaan recht overeind staan en ik weet intuïtief dat hij op zoek is naar een prooi. Toch besluit ik rechtdoor te fietsen, omdat ik geen alternatieve route weet, behalve rechtsomkeer te maken, terug naar het afgelegen deel van het bos. Ik maak een besluit om indien nodig de nieuw verworven techniek van de witte barrière toe te passen. En het ís nodig, zo zal even later blijken …

Zodra ik de kruising passeer komt de kerel achter me aan. Mijn voorgevoel wordt bevestigd, maar hij is op dat moment nog op een veilige afstand van tientallen meters. Ik raak niet in paniek en dwing mezelf om me slechts op één ding te focussen, namelijk het creëren van een hele dikke witte mist die ik tussen mezelf en de man achter me projecteer. Ik sta mezelf op dat moment niet toe om ook maar enige energie naar de man te sturen. Mijn gedachten zijn volledig gericht op een denkbeeldige ‘uitlaat’, waaruit dikke wolken witte mist gespoten worden en daarmee een ondoordringbare barrière gevormd wordt. Ik maak een innerlijk en onvermurwbaar besluit dat ik geen toestemming geef om de man dichterbij te laten komen.

Ik voel dat ik fysiek niet meer de energie heb om een eventuele sprint op de fiets te winnen. In mijn beleving blijf ik daarom zo’n 10 minuten lang rustig en gestaag doorfietsen zonder achterom te kijken. Na 10 minuten sta ik mezelf wel toe om achterom te kijken. Op dat moment is de man ‘toevallig’ net omgekeerd om weer terug te fietsen in de richting van de kruising. Mijn vermoeden is wederom bevestigd dat hij achter me aan heeft gezeten, kwade intenties had, maar niet door mijn energetische barrière heeft door kunnen dringen. Ik word bovenal bevestigd in de werking van deze visualisatietechniek.

Hoe werkt het dan?

Alles is energie, zowel de fysieke werkelijkheid als de onzichtbare laagjes en krachten om ons heen. Ook gedachten zijn energie en gedachten zijn krachten. Je kunt met je geestkracht het energetisch veld om je heen beïnvloeden. Ik ben ervan overtuigd dat bovenstaande technieken alleen werken als je er zelf volledig in geloofd en met je hele ziel en zaligheid een besluit maakt om de ander niet toe te laten. Er komen dan krachten vrij die jezelf overstijgen. Wellicht roep je daarbij bewust of onbewust de hulp in van je beschermengelen, die in actie mogen komen, om jouw genomen besluit in te willigen.

Wat er precies bij de ander gebeurt is gissen, maar de aanvaller voelt dat jij niet beschikbaar ben als slachtoffer. Hij of zij wordt dan onzeker en gaat twijfelen aan de voorgenomen aanval. Het is zelfs mogelijk dat er plotseling een persoon verschijnt, een reddende engel, die ‘toevallig’ precies op het juiste moment en op de juiste plek ten tonele komt. Er zijn zelfs verhalen waarbij zo’n reddende engel plotseling materialiseert — “Hé, waar komt die nu opeens vandaan?” — en even plotseling weer verdwijnt — “Ik draai me om en die persoon was in geen velden of wegen meer te bekennen. Hoe kan dat nou?”

Sindsdien vertrouw ik op deze witte barrière-techniek en roep soms de hulp in van mijn beschermengelen. Het maakt me niet uit of anderen er in geloven. Ik weet dat het werkt en gun het anderen om deze kennis ook te hebben.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl

Meer lezen?

> Dagelijks centreren, gronden en afschermen (Engelse PDF)


Center, Ground & Sheild + breathwork 2017

> Lees hier waarom Tanaath zichzelf een lichtkrijger (light warrior) noemt en geen lichtwerker

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/04/12/tanaath-centreren-gronden-en-creeren-energetische-schild/

Geplaatst door: FrankW
Mail: zielsvreugde@live.nl

Tanaath: positieve gedachten kunnen onze toekomst bepalen…’ door Ella Ster*, 26 juni 2 017.

http://www.ellaster.nl: ‘Tanaath: positieve gedachten kunnen onze toekomst bepalen…’ door Ella Ster*, 26 juni 2017.

Saturnus, opofferingen, magie en de ‘Wet van aantrekking’

In deze video vertelt Tanaath hoe magie werkt. Ondanks dat de Cabal eeuwenlang zwarte magie voor eigen winstbejag heeft gebruikt, begint de kracht van zwarte magie af te nemen. Witte magie, ook wel natuurmagie genoemd begint echter in kracht toe te nemen. Tanaath deelt deze belangrijke boodschap, zodat we daarmee ons voordeel mee kunnen doen, want ‘gedachten zijn krachten’. Een exposé over zwarte magie, witte magie, het controlesysteem van Saturnus, de rol van de Schumann-resonantie en de ‘Wet van aantrekking’.

Tanaath is het pseudoniem van een ‘Lichtstrijder’ en onderdeel van het Zilveren Legioen, die als missie heeft om deze planeet te bevrijden van tirannie. De activiteiten van het Zilveren Legioen vinden met name plaats op het astrale niveau. Ze heeft in het verleden een serie interessante artikelen geschreven, onder andere over de geschiedenis van het ontstaan van de aarde en dit universum.

Het ontstaan van het controle systeem

De rol van Saturnus en de Schumann-resonantie

Volgens haar is de aarde een artificiële planeet, die 8 miljard jaar geleden in een ander universum is gemaakt. Het doel was om van de aarde een speeltuin voor hogere dimensionale wezens te maken. Dat project werd overgenomen door een ‘vijfde colonne’. Er werd als het ware een coup gepleegd, om toe te werken naar negatieve agenda voor de lange termijn. Dit heeft geleid tot de situatie waarin we ons nu bevinden, waarbij de aarde een gevangenisplaneet is. Geen leerschool of speeltuin, maar een prison planet. Dat betekent dat we allemaal zijn onderworpen aan allerlei controlemechanismes, die zijn verweven met de infrastructuur van de planeet zelf.

Saturnus is onderdeel van het controlesysteem en heeft als rol om het bewustzijn laag te houden. Ook de maan is onderdeel van dit controlesysteem en wordt gebruikt om de Schumann-resonantie te manipuleren. De Schumann-resonantie is niet een versterker van het menselijk bewustzijn, ondanks de populaire overtuigingen die daar momenteel over bestaan, maar heeft juist als doel om het menselijk bewustzijn te verlagen. Als het collectieve bewustzijn hoger wordt, verlaagt de Schumann-resonantie deze tot een bepaald niveau, om te voorkomen dat we vrij komen uit de Matrix.

De Schumann-resonantie wordt echter wel gedwongen om steeds hoger te gaan, dankzij het steeds hoger worden van het menselijk bewustzijn. Het heeft echter nog niet de de greep op menselijk bewustzijn bereikt. Het Zilveren Legioen probeert een manier te vinden om het menselijk bewustzijn los te koppelen van de Schumann-resonantie, zonder dat dit resulteert in onze dood, of zonder dat dit ons volledig krankzinnig maakt. Het systeem is volgens Tanaath namelijk in onze hersenen als extra controlesysteem ingebouwd, zodat áls we los zouden komen van de onderdrukking van ons bewustzijn, dit ervoor zou zorgen dat we óf gedood óf volledig gestoord zouden worden.

Magie

Het verschil tussen zwarte magie en witte magie

Magie is het beoefenen van rituele activiteiten om daarmee invloed uit te oefenen op gebeurtenissen, door het oproepen van externe en mystieke krachten van buiten het gewone menselijke domein. Men maakt daarbij gebruik van astrologie, numerologie, symbolen, mantra’s en occulte rituelen.

Bij zwarte magie maakt men gebruik van kwade krachten die gewoonlijk voor negatieve doeleinden worden aangewend. Zwarte magie wordt toegepast voor persoonlijk winstbejag, zoals het verkrijgen van meer macht, status en rijkdom en gaat altijd ten koste van een ander. Ook wordt zwarte magie gebruikt om anderen te doden, verwonden of te vernielen. De zwarte magie die de Cabal beoefent, vereist (mensen)offers.

Bij witte magie wordt gebruik gemaakt van dezelfde occulte aspecten als bij zwarte magie, maar heeft als doel om de situatie voor zichzelf of een ander te verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van een ander. Witte magie kan bijvoorbeeld ingezet worden om een ander te genezen of het weer te beïnvloeden ten tijden van droogte of langdurige regenval.

Binnen de Matrix is magie alleen beschikbaar voor de Cabal

Het systeem is zodanig ingesteld dat magie niet toegankelijk is en niet werkt voor het grote publiek, legt Tanaath uit. Dit mechanisme zorgt ervoor dat onze planeet niet magischer is dan het zou kunnen zijn. Om wél magie te kunnen uitoefenen moet men — om toegang te krijgen voorbij bepaalde polariteiten — dingen opofferen. Dat kunnen persoonlijke offers zijn, zoals je eigen bloed in een ritueel laten vloeien, of jezelf of een ander doden, iets dat Tanaath ten zeerste afraadt. Bepaalde slachtoffers leveren een grotere opbrengst op. Kinderen bijvoorbeeld en met name kinderen die veel pijn lijden. De Cabal brengt hun zwarte magie tot stand door het opofferen van grote aantallen kinderen (of jongeren), meestal na het ritueel martelen, om de maximale offeropbrengst te kunnen bereiken. Dit is waar Pizzagate of Pedogate werkelijk over gaat. Het heeft niet zozeer te maken met het bevredigen van perverse behoeftes, maar met het versterken van de zwarte magie die door de Cabal wordt beoefend.

Zwarte magie verliest zijn kracht

Het Zilveren Legioen kan niet met de Cabal’s zwarte magie concurreren omdat ze weigeren mensen te offeren. Wel proberen ze het systeem te ondermijnen vanuit het fundamentele niveau. Ze doen dit door de ‘brandstof’ te verwijderen en indien mogelijk fysiek kinderen en andere gevangenen te redden, als ze daarmee in contact komen. Het mechanisme waarmee de transactie van de magie wordt versterkt, wordt ook door hen aangevallen. Het Zilveren Legioen is erin geslaagd om ervoor te zorgen dat de offeringen die de Cabal doet, niet meer dezelfde opbrengst opleveren als voorheen. Naarmate de tijd voortschrijdt, krijgen ze steeds minder opbrengst.

Witte magie en de ‘Wet van de aantrekking’ worden steeds krachtiger

Tegelijkertijd wordt het voor mensen buiten de Cabal steeds gemakkelijker om witte magie te kunnen beoefenen, waarvoor geen opofferingen nodig zijn. Naarmate de lucht wordt geklaard, zal het steeds gemakkelijker worden.

Mensen die zich niet met magie bezig willen houden, zullen echter ook merken dat de ‘Wet van de aantrekking’ een merkbaar effect begint te krijgen. Het zal datgene opleveren wat je het sterkste gelooft of voelt, of datgene waar je het meest bang voor bent zal voor jou waarheid worden. Daarom waarschuwt Tanaath dat je heel voorzichtig moet zijn met waarin je je mentale energie steekt. Probeer te vermijden dat je investeert in angst, of doemdenken en andere zaken met een negatieve uitkomst, want er bestaat het risico dat je deze realiteit aantrekt.

Probeer daarom heel bewust je aandacht te richten op de hoogst mogelijke uitkomst voor ons allemaal. Zélfs als dingen heel slecht lijken te zijn, of als hopeloos worden gepresenteerd. Dat is de belangrijkste boodschap van Tanaath. Streef ernaar om je op een positief vooruitzicht te richten. Probeer je bewustzijn te richten op een positieve toekomst. Want positieve gedachten trekken volgens de ‘Wet van de aantrekking’, positieve resultaten aan.

De achterliggende agenda van de huidige angstcultuur

De Cabal heeft zwaar geïnvesteerd om je perceptie op de meest negatieve manier te beïnvloeden. Ze proberen je in de val van slecht nieuws te lokken, bijvoorbeeld door valse vlag aanslagen of allerlei crisissen. Verlies jezelf niet in negativiteit. Richt je aandacht niet primair op slecht nieuws en probeer je perceptie van de werkelijkheid niet te laten manipuleren door de media. Ze hebben erin geïnvesteerd ons te laten denken dat zaken veel erger zijn dan ze zijn, of dat de mensen die aan onze kant staan, kwaadaardig zijn. Geef je eigen hoopgevende gedachten en dromen op een bewuste manier vorm.

Richtlijn in de wirwar van nieuwsberichten

Tot slot voegt Tanaath toe dat het in je persoonlijke onderzoek naar de waarheid belangrijk is om je te realiseren dat dat iedereen een deel van de waarheid, maar niemand de hele waarheid in pacht heeft. Het is belangrijk om datgene dat werkt aan te houden en hetgeen niet werkt te verwerpen, zonder dat je de boodschapper zelf volledig afwijst.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/06/26/tanaath-positieve-gedachten-kunnen-toekomst-bepalen/

Geplaatst door: FrankW
Mail: zielsvreugde@live.nl

www.ellaster.nl: ‘De geplande coup en poging om Trump af te zetten zijn in volle gang, d eel 2…’door Ella Ster, 18 juni 2017.

www.ellaster.nl: ‘De geplande coup en poging om Trump af te zetten zijn in volle gang, deel 2…’door Ella Ster, 18 juni 2017.

> vervolg op deel 1

Het herstel van gerechtigheid

De rol van Wikileaks

De Deep State, en met name de Clintons en consorten, worden ontmaskerd. Dit begon vorig jaar met de Podesta-emails afkomstig van de Clinton Foundation met allerlei verwijzingen dat kinderen door hooggeplaatste politici werden verhandeld en ritueel werden misbruikt. Hierdoor werd het Pizzagate netwerk in Washington DC blootgelegd. Vervolgens werden er meer dan 44.000 emails en ruim 17.000 attachements gelekt, die afkomstig waren van de server bij de DNC (Democratic National Committee, de organisatie van Hillary Clinton’s Democratische partij).

Deze onthullingen hebben er mede voor gezorgd dat Hillary de verkiezingen niet heeft gewonnen. Het Hillary-kamp heeft toen het verhaal naar buiten gebracht dat de DNC door de Russen was gehackt en zij de emails naar Wikileaks hebben gestuurd. Het verhaal van die zogenaamde ‘Russische hack’ is echter op een heel andere manier ontstaan. Volgens George Webb werd het kantoor van de DNC gesloten toen men via een detectiesysteem de lekken naar Wikileaks had ontdekt en werden de medewerkers die dag zonder laptop naar huis gestuurd. Het bedrijf Crowdstrike heeft de gelekte mails toen van de servers en laptops gewist. Om op dat moment met een plausibele verklaring te komen, is het bericht naar buiten gebracht dat het systeem van de DNC door de Russen was gehackt.

In werkelijkheid is de informatie door één of meerdere medewerkers binnen de DNC naar Wikileaks gelekt. Eén daarvan, Seth Rich is kort daarna vermoord, waarschijnlijk na de tweede keer dat hij informatie had gelekt. Het onderzoek naar de moord op Seth Rich heeft nu al tot een lawine aan nieuwe onthullingen geleid. Als deze informatie het grote publiek bereikt, is het einde oefening voor een heleboel hooggeplaatste personen in Washington DC, voormalig FBI-directeur James Comey en velen andere topambtenaren. Diverse getuigen, een officier van justitie, 2 advocaten en andere betrokkenen zijn inmiddels vermoord, net als 3 oprichters van Wikileaks. De recente schietpartij op Republikeinse politici van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden moet ook in deze context worden gezien.

De rol van Jeff Sessions

Ondanks het feit dat de mainstream media het verhaal rond Pizzagate probeert af te doen als fake news, is sinds het aantreden van Trump de jacht geopend op pedofielennetwerken en transnationale misdaden zoals mensenhandel (in kinderen en seksslaven), drugshandel, illegale orgaanhandel en andere misdaden. Trump heeft vlak na zijn aantreden een Executive Order (presidentieel besluit) getekend waarbij hij alle overheidsdiensten zoals de FBI, dwingt om hierin resultaat te boeken en regelmatig verslag te doen van de voortgang.

Openbaar aanklager Jeff Sessions hield begin juni als hoofd van het Ministerie van Justitie een speech voor 1500 wetshandhavers, om ze een hart onder de riem te steken in de zeer moeilijke taak die hen te wachten staat bij het oppakken van pedofielen en de bevrijding van de jeugdige slachtoffers van het gruwelijke misbruik.

Onderzoeksjournliste Liz Crokin maakt zich al jaren hard voor de slachtoffers van pedonetwerken en ritueel misbruik en is tevens betrokken bij het onderzoek naar de Clinton Foundation en de moord op Seth Rich. Zij zegt in een interview met John B. Wells dat er in de paar maanden dat Trump president is al een enorme vooruitgang is geboekt. Er is een groot aantal pedofielen gearresteerd en het lijkt erop dat er inmiddels ook binnen de middenklasse en hogere klasse arrestaties plaatsvinden. Pedofilie (inclusief de verkrachting van baby’s en peuters), mensenhandel in kinderen en satanisch ritueel misbruik is nauw verweven met de elite en politieke top in Washington DC. Ook hiervoor geldt, zodra het grote publiek beseft wat er achter de schermen met kinderen plaatsvindt en welke rol politici en topambtenaren hierin spelen, is dit het einde van hun macht.

Ook Jeff Sessions heeft afgelopen week op 13 juli een getuigenis afgelegd bij de Senate Intelligence Committee en noemt de aanklacht vanwege de vermeende Russische inmenging tijdens Amerikaanse verkiezingen een “verschrikkelijke en afschuwelijke leugen.” In de paar fragmenten die ik van dit verhoor heb gehoord, viel het me op dat de commissieleden erg bevooroordeeld waren en overduidelijk aanstuurden op de ‘obstructie van de rechtsgang’ door Sessions en Trump. Ik besefte toen dat dit de gekozen strategie is om Trump in diskrediet te brengen en af te zetten.

Het optuigen van deze Senate Intelligence Committee hoorzitting en de miljoenen die aan het onderzoek wordt besteed, is ronduit bespottelijk in de context van het emailschandaal, de verkiezingsfraude en andere vormen van oplichting die door het Hillary-kamp is gepleegd. Om die reden is het belangrijk dat de waarheid over de verkiezingsfraude en het verhaal van de ‘Russische hack’ zo snel mogelijk naar buiten komt.

De rol van de DNC

Er zijn door het Bernie Sanders-kamp in diverse staten rechtszaken aangespannen tegen het Hillary-kamp vanwege verkiezingsfraude in de voorverkiezingen, waardoor Hillary Clinton met gestolen stemmen als ‘winnaar’ uit bus kwam en presidentskandidaat van de Democratische partij werd. Een deel van de naar Wikileaks gelekte emails bevat bewijsmateriaal van deze verkiezingsfraude. DNC-medewerkers Seth Rich en Lucas Shawn, beiden vermoord, zouden waarschijnlijk in deze rechtszaak getuigen en hadden veel informatie over de organisatorische en IT-kant van de fraude. Onderzoeksjournalisten George Webb en Liz Crokin hebben in hun onderzoek naar de Clinton Foundation en moord op Seth Rich veel schandalen binnen de DNC naar buiten gebracht. Het gaat onder andere om:

 • Verkiezingsfraude binnen de voorverkiezingen waardoor Bernie Sanders geen presidentskandidaat werd;
 • Het wegsluizen van grote sommen campagnegeld, bestemd voor Bernie Sanders, dat op rekening van Hillary Clinton werd bijgeschreven;
 • Oplichting van donors waarbij meer geld van hun creditcard werd afgeschreven, dan waarvoor ze getekend hadden;
 • Phishing-praktijken waarbij privégegevens van donors werd onderschept en gekoppeld aan andere databanken;
 • Afpersing van donors op basis van illegaal verkregen data en privégegevens;
 • Spionage en afluisterpraktijken van DNC-medewerkers, onder andere via speciaal geprepareerde Blackberry’s en DNC-laptops;
 • Samenzwering met grote mediakanalen, bijvoorbeeld door vòòr de verkiezingsdebatten vragen uit te wisselen;
 • Obstructie van de rechtsgang door oud DNC-medewerker Debbie Wasserman Schultz, door de Capital Police te dreigen met bezuinigingsmaatregelen en andere consequenties, als ze de in beslag genomen laptops, die onderdeel zijn van een lopend strafrechtelijk onderzoek, niet zouden teruggeven.

De schietpartij op Republikeinse congresleden

De schutter van de schietpartij op de Republikeinse leden van het Huis van Afgevaardigden was een Bernie Sanders-aanhanger en lid van zijn campagneteam. Ik vermoed dat dit niet toevallig is, want met de onthullingen over Hillary’s verkiezingsfraude, moet het Bernie Sanders-kamp in diskrediet worden gebracht. Het kan dat de schutter James Hodgkinson een stroman is, moedwillig in deze rol gemanoeuvreerd. Zoals ook vaak gebeurt bij valse-vlag-aanslagen, wordt deze stroman vrijwel direct neergeschoten. De doden kunnen immers niet spreken.

Ook is het gekozen slachtoffer van de schietpartij, Republikeins congreslid Steve Scalice opmerkelijk. Scalice is de ‘majority whip’ van de Republikeinse partij. Die functie houdt in dat hij de meerderheid binnen de partij bij elkaar moet houden en moet zorgen dat bij belangrijke besluiten de ‘alle neuzen dezelfde kant op staan’. Dat maakt Scalice de belangrijkste Republikein in het Huis van Afgevaardigden. Een aantal dagen voor de schietpartij brengt hij een persbericht naar buiten dat zijn partij zich hard gaat maken om een einde te maken aan de weerzinwekkende praktijken van mensenhandel en kindermisbruik. Hij vertelt dat er de afgelopen weken ingrijpende wetsvoorstellen zijn ingediend die gericht zijn tegen “mensenhandel” en “kinderjagers”. Door de schietpartij op Scalice, is de stemming binnen het Huis van Afgevaardigden uitgesteld.

Volgens journaliste Liz Chrokin is er een ware heksenjacht gaande op de politici en getuigen die zich inzetten tegen pedonetwerken en mensenhandel. Zij is van mening dat Scalice daarom is neergeschoten. De gezamenlijke inspanning om ook de zittende president uit het Witte Huis te verwijderen, die in haar ogen niks illegaals heeft gedaan, komt volgens haar doordat Trump de eerste president in Amerika is die openlijk de aanval op de pedonetwerken heeft geopend. Ze noemt het een ongeëvenaarde aanval op een democratisch verkozen president, ongekend in de Amerikaanse politieke geschiedenis.

De rol van de mainstream media

De grote mediakanalen doen er alles aan om Trump zwart te maken en het grote publiek te laten geloven in het verhaal van de ‘Russische inmenging’ en de ‘obstructie van de rechtsgang’. Nu de ‘Russische inmenging’ niet bewezen kan worden, zal men focussen op de ‘obstructie van de rechtsgang’. Als dat plan niet werkt, zal men proberen aan te tonen dat Donald Trump geestelijk gestoord is, of om andere redenen het presidentschap neer moet leggen. Men zoekt hoe dan ook een reden en draagvlak om Trump af te zetten, zodat het Hillary-kamp alsnog aan de macht kan komen, zonder dat het publiek doorheeft dat er een smerig spelletje is gespeeld en er eigenlijk een coup is gepleegd.

Ja, dit begint zo’n beetje tot een punt te komen waar het overduidelijk wordt, zelfs voor de argeloze waarnemers. Elke dag ontmoeten we een andere expert (…die zegt:) «Hé, er is een coup gaande.» “Iedereen die z’n nek uitsteekt wordt neergeschoten.”

George Webb, onderzoeksjournalist naar de fraude en het spionagenetwerk binnen de DNC en Clinton Foundation

De rol van de alternatieve media

Ik voorspel echter dat hun smerige spelletje niet lang meer gespeeld wordt, want de maskers vallen af. De alternatieve media zijn in grote getalen in de doofpot rond de moord op Seth Rich gedoken. Er worden door de alternatieve media steeds meer nieuwe schandalen en misdadige praktijken onthuld. De harde kern van het Hillary-kamp blijkt onderdeel te zijn van een grootschalig georganiseerd misdaadsyndicaat.

Niet voor niks wordt DC het District of Criminals genoemd. De situatie wordt steeds krankzinniger en het wordt met de dag duidelijker dat de Deep State Trump uit Washington DC wil verwijderen. En iedereen die hen voor de voeten loopt of roet in het eten dreigt te gooien, wordt van het leven beroofd of tenminste in diskrediet gebracht. De doden vallen inmiddels bij bosjes. Afgelopen week zijn in Washington DC weer twee advocaten vermoord. Grote kans dat er connecties met de Clintons en de DNC zijn.

De onafhankelijke media maakt gebruik van ‘open source journalistiek’ en social media, waarbij allerlei professionals, klokkenluiders, getuigen, insiders, experts en betrokken burgers de stukjes van de puzzel samenbrengen. Daarbij komen allerlei zaken aan het licht die de mainstream media negeren of waarbij ze de waarheid verdraaien. De toename in het geweld toont de paniek die in de hoogste kringen is toegeslagen. Laten we hopen dat het de laatste stuiptrekkingen zijn en er snel een omslagpunt gaat komen. Zoals Scalice drie dagen voordat hij werd neergeschoten zei: “Genoeg is genoeg.”

Dit zagen ze totaal niet aankomen. Ze waren totaal niet voorbereid dat wij op deze manier te werk zouden gaan en al die duizenden mensen zo betrokken zouden raken.”

Journaliste Trish Negron

Als mijn vrienden vertellen dat ze op Netflix Homeland gaan kijken, dan zeg ik: “Ik kijk straks nog wat Youtube-filmpjes over de ondergang van de criminelen in Washington DC. Dat is net zoiets als Homeland, maar dan in het écht en veel spannender vanwege de implicaties.” Ik denk dan ook dat Washington DC zich momenteel in het episch centrum bevindt. Als daar de dominostenen vallen, gaan er ook hier dingen bewegen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: http://www.ellaster.nl”

Bron: http://www.ellaster.nl/2017/06/18/geplande-coup-en-poging-om-trump-af-zetten-volle-gang-deel-2/

Geplaatst door: FrankW
Mail: zielsvreugde@live.nl

Sheldan Nidle’s Update voor de galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 27 ju ni 2017.

Sheldan Nidle’s Update voor de galactische Federatie en de Spirituele Hiërarchie, 27 juni 2017.

11 Ben, 16 Kayab, 13 Caban

Selamat Balik! Een verbazende mate van progressie gebeurt ondanks de immense dagelijkse nodige van het tellen van komende distributie fondsen. Als dit allemaal doorgaat, is het duidelijk dat het bank stelsel met zijn beperkingen een ‘slowdown’ veroorzaakt waarom het duidelijk is dat een nieuw bankstelsel noodzakelijk is. Het is ongelukkig dat ook al staan we op de rand van groter welzijn, we vast zitten met de zeer onhandige en ongeschikte werkelijkheid van een oudere en meer beperkend bankstelsel. Ondanks dat gaan de tellende ene vergezellende werkelijkheden van het nieuwe duidelijk voorbij.

Dit proces kan verlangzaamd zijn geworden, maar het zal die worden gestopt. Tot alle circulatiemiddelen volledig beschouwd worden door het nieuwe geld, eist het proces dat geen circulatie middelen worden vrijgegeven. Als dit proces is voltooid zal er een nieuw en meer adequaat bankstelsel op komen. In die tijd kun je uitwisselen met een werkelijkheid die volledig in staat is van gemakkelijk ontmoeten van wat je nodig hebt. Tot dan, blijf geduldig en bereid te gebruiken wat je dan wordt gegeven. Het best gaat nog echt komen! Dit proces kan saai lijken en langzaam maar het is vooruitgaand volbracht!

Wat dit allemaal echt betekent is dat zij die aan de leiding zijn van de diverse niveaus nog verhinderd worden door de grootsheid en complexiteiten van hun huidige taken. In onze mening, moeten de oude werkelijkheden gewoon worden opgelost en degenen met de vermogens om die taken klaar te maken moeten toegestaan worden om snel te doen wat noodzakelijk is. Onze voornaamste bedoeling voor dit positieve gezanik is echt tweevoudig. Onze tweede suggestie is om onmiddellijk gevangen te zetten die moeten worden gearresteerd en direct de NESARA Republiek in te brengen!

Die suggesties zijn eenvoudig en kunnen gemakkelijk onze bondgenoten toestaan om deze taak klaar te krijgen. Toegevoegd, deze daden kunnen dit huidige, illegale stelsel snel laten ineen storten uit eigen beweging en een nieuwe regering een nieuw wereldlijk welzijn in te brengen en om iedereen te helpen om hun wonderbaarlijke doelen te laten bereiken. Dit is uiteindelijk de bedoeling van wat nu is ontworpen om snel te gebeuren. Hierbij vragen we gewoon alle partijen die erbij zijn betrokken om voort te maken! Laat de hele mensheid van Gaia het succes oprapen die ze zo goddelijk verdienen! Als volk verdienen jullie meer, veel meer dan je nu ontvangt. Hosanna! Hosanna!

Zegeningen! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters. We komen vandaag wetend dat er een manier wordt gevonden die deze funderingen kunnen bewegen naar hun voorbestemming. We realiseren ons gewoon hoe werkelijk uniek dit verbazende proces is. We danken en zegenen iedereen. We danken en zegenen iedereen. We zijn dankbaar dat een middel ontdekt werd om deze grote hoeveelheden van funderingen toe te staan om klaar gemaakt te worden voor de aflevering aan juiste individuen. Als deze goddelijke daad voltooid is, kan er veel worden gejuicht. Laat het allemaal waar zijn! Hallelujah! Hallelujah!

We hebben de middelen om de problemen van de huidige werkelijkheid op te lossen. Laten we onze goede visioenen bijeen brengen en deze hele prachtige set van gebeurtenissen tot aan het eind zien. Door dat te doen, kunnen we een energie creëren die alles zijn beloofde werkelijkheid zal laten bereiken! Door deze magnifieke visioen vast te houden, ondersteunen we degenen die zich nu voorbereiden om hun beloofde werkelijkheid te bereiken! Wij, de Meesters zijn trots op wat jullie energieën bereiken. We vragen jullie daarom om met ons mee te doen en te zorgen voor de middelen om alles vooruit te laten gaan.

Het is vitaal om niet op te geven tijdens de laatste fasen van ons succes. Gebruik je groeiende vermogens om je lang beloofde wonderen te laten bloeien en om goddelijk genade te geven met het welzijn die aan jou gegeven is door de Hemel. Dit proces is echt de ‘crux’ van deze zaak en die gaat dagelijks naar waar je dit kort kunt zien zich manifesteren voor je. Inderdaad, je hebt een set van innerlijk geloof nodig die niet gemakkelijk kan worden gefrustreerd. Blijf constant in je visioen en weet gewoon dat een paar verbazende gebeurtenissen bijna klaar zich om zich te ontplooien. Inderdaad, dierbaren, wees altijd klaar om je Hemelse rijkdom te verkrijgen!

Vandaag gingen we verder met ons wekelijkse rapport over wat er gebeurt rond deze zeer complexe orb. Zoals gewoonlijk is het zeer interessante en gecompliceerde verhaal over hoe dit land zich voorbereidt op zijn overweldigende welzijn en de huidige omhoog gang van de NESARA/GESARA regering. Inclusief hierin is hoe dit land zijn wereldwijde UFO doofpot beëindigt en verwelkom de aankomst van zijn Spirituele en ruimte families. Weet, lieve mensen dat de talloze en nooit eindigende toevoer van de Hemel van jullie is! Zo Zij Het! Selamat Gejun! Selamat Ja! (Sirisch voor Wees Een en Wees in Vreugde!)

Website: Planetaire Activation Organization http://www.paoweb.com/sn062717.htm

Vertaling: WinnyD

Geplaatst door: FrankW
Mail: zielsvreugde@live.nl