Kevin Annett te gast bij Thomas Williams…’ door Ella Ster, 28 mei 2017.

Kevin Annett te gast bij Thomas Williams…’ door Ella Ster, 28 mei 2017.


Speciale radio-uitzending van the Truth, Honor & Integrity show van Thomas Williams op 24 mei 2017, met als speciale gast Kevin Annett van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State). Kevin spreekt ook over de recente bevrijdingsactie die in Zwolle is gehouden en legt uit waarom bewijsmateriaal niet altijd direct of volledig publiek wordt gemaakt.

Met de vragen die Kevin in deze uitzending beantwoordt, schetst hij in ieder geval een bredere context, waardoor sommige zaken duidelijker worden. Helaas viel de audio af en toe weg (zoals in het begin), of was de verbinding slecht waardoor hij soms wat moeilijk was te verstaan.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

5.00 De uitzending begint met een korte introductie van Kevin Annett en het ontstaan van het ITCCS. [E*: Helaas valt het eerste deel van de audio van Kevin weg, maar dit wordt vrij snel hersteld]

De satanische Negende Cirkel-sekte

9:00 Dit is niet de enige satanische sekte die actief is; in de radio-uitzendingen van Radio Free Kanata zijn regelmatig mensen te gast die ofwel onderdeel, ofwel slachtoffer van een dergelijke sekte zijn geweest.

Drie jaar geleden hebben onder andere twee Nederlandse ITCCS-kroongetuigen (Toos Nijenhuis en Anne Marie van Blijenburgh) informatie over de Negende Cirkel naar buiten gebracht. De sekte is in Nederland zeer actief waarbij mensen op hoog niveau zijn betrokken en onder bescherming staan van de Katholieke kerk. Desondanks is hun ceremonie eind april 2017 op een aantal Europese locaties ontwricht. Mede dankzij de hulp van lokale politie.

Kevin beseft dat het lastig is dit soort berichten te accepteren, omdat het ver buiten ieders referentiekader valt, maar het ITCCS heeft het gedocumenteerd, de getuigenverklaringen vastgelegd en kent diverse locaties van massagraven. “Zeker, dit soort dingen zijn heel echt.”

11:00 Kevin licht zijn standpunt toe naar aanleiding van recente berichten dat de paus absolutie heeft verleend aan meer dan 2000 priesters, ondanks de verkrachting van kinderen en in sommige gevallen het opzettelijk besmetten van kinderen en baby’s met HIV. Hij ziet het als een vorm van damage-control, omdat ze met hun rug tegen de muur staan.

Het leek er aanvankelijk op dat paus Francis (Bergoglio) het Vaticaan zou gaan hervormen met zijn zero tolerance-beleid. Maar volgens Kevin kleeft er veel bloed aan de handen van paus Francis. Alleen al vanwege zijn daden in de tijd dat hij aartsbisschop was in Argentinië. Hij heeft tijdens het Videla regime meegeholpen met de verdwijning van politieke gevangenen en hun kinderen, aldus Kevin.

Rechtszaken tegen de paus en koningin Elizabeth

13:00 Thomas en Kevin spreken over de beschuldiging van prins Philip en koningin Elizabeth Windsor en hun betrokkenheid bij de verdwijning van 10 Canadese kinderen tijdens een bezoek van het koninklijk paar in oktober 1964. William Combes (de kroongetuige in deze zaak) is jaren later vermoord, nadat hij in een radio-interview te kennen had gegeven dat hij Elizabeth en Philip met de 10 kinderen had zien vertrekken.

18:00 Er zijn in 2013 en 2014 twee grote rechtszaken geweest waarin paus Benedict, Koningin Elizabeth en anderen zijn veroordeeld vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Dit waren niet slechts symbolische rechtszaken, maar heeft wel degelijk juridische implicaties. Volgens Kevin is Paus Benedict afgetreden vanwege het door het ITCCS uitgevaardigde arrestatiebevel. De Spaanse overheid had bovendien een diplomatieke memo naar buiten gebracht, waarin ze te kennen gaf om op basis van het bewijsmateriaal zelf een arrestatiebevel uit te vaardigen als Benedict Spanje zou bezoeken.

Kevin benadrukt dat iedereen het recht heeft om binnen de eigen gemeenschap een eigen Common Law-rechtbank op te richten om kinderen te beschermen.

Gewoonterecht versus natuurrecht

20:00 Kevin en Thomas spreken over het verschil tussen Common Law en Natural Law (natuurrecht). Het standpunt van het ITCCS is dat natuurrecht het oorspronkelijke gewoonterecht (Common Law) is. Dit wordt door bepaalde indianengroepen ook wel het ‘recht van het land’ genoemd. Natuurrecht is het recht waarmee je geboren bent, en wordt beschouwd als van nature gegeven. Het prevaleert boven het statutair recht, ofwel het wettenrecht, dat door de wetgever aan de samenleving wordt opgelegd. Bovendien is het wereldwijd rechtsgeldig en onafhankelijk van landen of regeringen.

Het natuurrecht is grotendeels vastgelegd in de Amerikaanse grondwet. (E*: Om die reden grijpen andere Common Law-bewegingen zoals het Amerikaanse National Liberty Alliance en Idaho III%, vooral terug op deze grondwet.)

De omvang van de misdaden tegen kinderen zijn moeilijk te bevatten

24:00 De georganiseerde misdaden waar het ITCCS over rapporteert zijn geen incidenten, maar zijn wijdverbreid en gaan veel dieper dan mensen zich realiseren. Waarom zouden daders zoveel bescherming krijgen, tenzij er het grote geld en macht van corporaties en instituten erachter zit?

26:00 Thomas concludeert dat mensen grote moeite hebben om naar deze misdaden te kijken. Zelfs binnen de alternatieve gemeenschap. Maar met name niet ontwaakte mensen hebben grote moeite om te geloven dat hooggeplaatsten personen en koninklijke families hierbij zijn betrokken. De recente onthullingen over grootschalige pedonetwerken zoals het Pizzagate-schandaal hebben wel bijgedragen aan de bewustwording, maar volgens Kevin is alleen informatie verstrekken niet de manier om het probleem op te lossen. “Informatie is niet het einddoel, maar mensen moeten er ook naar gaan handelen.” Anders wordt het volgens hem een soort voyeurisme.

Volgens hem is het belangrijker dat er actie wordt ondernomen en kinderen worden bevrijd, zoals onlangs tijdens de acties op 30 april is gebeurd.

Steeds meer betrokkenheid en steun voor het ITCCS

29:00 Het ITCCS bestaat nu 7 jaar en Kevin ziet het aantal successen toenemen. Steeds meer mensen willen bijdragen. De recente berichtgeving over de acties in Nederland (Zwolle), hebben volgens hem geleid tot de aanmelding van veel nieuwe vrijwilligers. Alleen al in Nederland waren er binnen 24 uur meer dan 50 aanmeldingen.

Scepsis en kritiek op ITCCS

31:00 Volgens Kevin zijn de rechtszaken van het ITCCS wel degelijk gehouden in een fysiek gebouw en niet alleen via digitale conferentiemiddelen. Om veiligheidsredenen wordt de locatie van die plek altijd geheim gehouden. Er is wel gebruik gemaakt van middelen zoals Skype, omdat veel betrokkenen uit diverse landen afkomstig zijn.

Over sceptici die kritisch zijn vanwege het niet onthullen van namen van rechters en bewijsmateriaal zegt Kevin: “Het vreemde van tegenstanders is, dat ze niet in de echte wereld lijken te functioneren. Zij schijnen te denken dat je de namen kunt noemen, wie de rechters waren en dat je vrijelijk over bewijsmateriaal kunt praten zonder dat er iets met je gebeurt. Zoals ik al zei, er zijn 6 belangrijke mensen uit onze groep vermoord, omdat ze vroegtijdig met informatie naar buiten traden. Je moet de getuigen, de kinderen en het bewijsmateriaal beschermen en kunt het vanzelfsprekend niet allemaal onthullen. (…) Je moet handelen zoals een slim persoon doet en simpelweg niet al je kaarten laten zien.”

“Je moet door de leugens heen kijken die worden verspreid om twijfel te zaaien.” De vijand heeft volgens Kevin ook een aantal belangrijke ‘wapens’: twijfel zaaien, de aandacht afleiden en verdeeldheid binnen het publiek creëren. Het zijn de 3 D’s: Doubt, Distraction and Divide.

Waarom bewijsmateriaal over de zaak in Zwolle nog niet wordt vrijgegeven

39:30 Vraag van Ella Ster: “Ik begrijp dat ITCCS-leden en sympathisanten beschermd moeten worden, maar waarom worden de namen, foto’s en een deel van de opgenomen getuigenverklaringen van de gearresteerde satanische sekteleden niet vrijgegeven? Nu de daders zijn vrijgelaten, lijkt het erop dat zij worden beschermd en de Direct Action Teams van het ITCCS extra kwetsbaar zijn.”

Kevin: “Het is een hele goeie vraag en op de lange termijn heeft men gelijk, de beste bescherming is om al het bewijsmateriaal naar buiten te brengen. Maar het wordt ingewikkeld. Al deze 19 daders zijn vrijgelaten, zoals we hadden verwacht, vanwege de politieke druk en druk vanuit de kerk die wordt uitgeoefend om de satanisten te beschermen. Wat betreft het bewijsmateriaal: de politie heeft bewijsmateriaal meegenomen, maar onze teams hebben eveneens een deel van het bewijsmateriaal meegenomen. Dat wordt nu nog niet vrijgegeven, omdat het ITCCS een juridische argumentatie opstelt. En uiteraard geeft men het bewijsmateriaal, de namen, de locaties en al dat soort dingen niet vroegtijdig vrij, om te voorkomen dat de andere partij het onderzoek stopzet en met een tegenaanval komt. (..) Het bevindt zich nu achter slot en grendel en natuurlijk zal het op een bepaald moment worden vrijgegeven.”

Lees verder op http://www.ellaster.nl/2017/05/28/kevin-annett-gast-thomas-williams/

Advertenties