www.cooperatiedevrijemedia.nl: ‘Schulden kwijtschelden, geen wens maar noodzaak…’ 30 mei 2017.

http://www.cooperatiedevrijemedia.nl: ‘Schulden kwijtschelden, geen wens maar noodzaak…’ 30 mei 2017.

De Australische hoogleraar Prof. Steve Keen (1953) auteur van ‘Debunking Economics’ en werkzaam bij Kingston University in Londen (UK) heeft een nieuw boek gepubliceerd: ‘Can we avoid another financial crisis’. Volgens Keen is een nieuwe, nog diepere crisis dan de laatste, onvermijdelijk. Keen is kritisch over de rol van banken: de schuldhoeveelheid in de private sector is in veel landen, waaronder Nederland, na de crisis verder opgelopen tot onaanvaardbare hoogte. Dit is ‘killing’ zegt Keen. Op 13 mei 2017 stond een interview met hem in de Volkskrant. Keen is voorstander van vermindering van de private schulden, vooral hypotheekschulden. De Europese Centrale Bank (ECB) zou de 60 miljard euro, die nu maandelijks uit het niets wordt gecreëerd, beter direct op de privé rekening van Europese burgers kunnen storten. Niet vrijblijvend, want als je een schuld hebt, dan moet je die met dit geld een aflossing doen op die schuld. Volgens Keen is het een noodzakelijke actie.

voor Schulden kwijtschelden, geen wens maar noodzaakDe Australische hoogleraar Prof. Steve Keen (1953) auteur van ‘Debunking Economics’ en werkzaam bij Kingston University in Londen (UK) heeft een nieuw boek gepubliceerd: ‘Can we avoid another financial crisis’. Volgens Keen is een nieuwe, nog diepere crisis dan de laatste, onvermijdelijk. Keen is kritisch over de rol van banken: de schuldhoeveelheid in de private sector is in veel landen, waaronder Nederland, na de crisis verder opgelopen tot onaanvaardbare hoogte. Dit is ‘killing’ zegt Keen. Op 13 mei 2017 stond een interview met hem in de Volkskrant. Keen is voorstander van vermindering van de private schulden, vooral hypotheekschulden. De Europese Centrale Bank (ECB) zou de 60 miljard euro, die nu maandelijks uit het niets wordt gecreëerd, beter direct op de privé rekening van Europese burgers kunnen storten. Niet vrijblijvend, want als je een schuld hebt, dan moet je die met dit geld een aflossing doen op die schuld. Volgens Keen is het een noodzakelijke actie.

keen economicsSteve Keen: ‘Nederland is een schoolvoorbeeld van wat Keen de walking dead of debt noemt, levende schuldendoden: landen waarin de schuldenlast zo hoog is dat de economie in een soort zombie staat verkeert, ergens tussen leven en dood in.’ ‘Nergens in de eurozone torsen burgers zo veel hypotheekschuld mee als in Nederland. ‘Private schulden tussen de 50 en 75% van het bbp, dat is gezond, zegt Keen. Maar Nederland zit op 236 procent van het bbp.’ ‘Het probleem is: als de zeepbel knapt, storten de huizenprijzen in, terwijl de schulden op hetzelfde niveau blijven – schulden zijn veel constanter dan de waarde van vastgoed.’ ‘Hoe meer hypotheek de banken verstrekken, des te meer de huizenprijzen stijgen, waardoor mensen meer hypotheek nodig hebben, et cetera.’

Ad Broere: De totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens bedraagt € 662 miljard. Op papier is er een overwaarde van ongeveer € 400 miljard als verschil tussen de som van de WOZ-waardes en de totale hypotheekschuld. Als de huizenprijzen met bijvoorbeeld 30% zouden zakken, dan zouden de jongeren met een hoge hypotheek enorm worden getroffen, want de overwaarde zit vooral bij de groep die al een aantal jaren heeft afgelost en die de woning voor een relatief lage prijs hebben gekocht.

Een ander aspect is dat geld ontstaat door schuld en dat het grootste deel van de schuld – privaat en publiek – bestaat uit hypotheekschuld. Waar Steve Keen 236 procent van het BBP vandaan haalt, is mij niet duidelijk. Het BBP bedraagt in 2016 € 670 miljard en de hypotheken zijn dus iets minder dan 100% van het BBP. € 670 miljard is echter een enorme hypotheekschuld en de zakelijke belangen van banken hebben absoluut meegeholpen aan het ontstaan van de huizenzeepbel waarmee we in Nederland zitten opgescheept. Toch zal de vicieuze cirkel van hogere huizenprijzen – hogere hypotheekschuld doorbroken moeten worden. Vooral in de Randstad heeft de gekte van voor de crisis al lang weer toegeslagen. In de grote steden worden bedragen betaald die de vraagprijs (ver) te boven gaan. De markt heeft geen zelfregulerend vermogen en ook de overheid kan nauwelijks invloed uitoefenen, dus zal de ontwikkeling worden gestopt door een nieuwe, ingrijpender crisis dan die we acht jaar geleden hebben meegemaakt.

Steve Keen: ‘De hoogte van de hypotheken moet niet zozeer afhangen van het inkomen van de huizenkoper, maar van de huurwaarde van de woning.’

Ad Broere: De hoogte van de hypotheken staan in Nederland al langer in een wanverhouding met de inkomens. De inkomens zijn gemiddeld tussen 1985 en 2015 met ongeveer 190 % gestegen en de gemiddelde prijs van woningen in dezelfde periode met 380%.

Ik vind het geen goed idee om de hoogte van de hypotheken te laten afhangen van de huurwaarde van de woningen. De huurwaarde varieert mee met de woningprijzen en wordt verder beïnvloed door vraag en aanbod. Het aanbod laat zowel in de sociale woningsector als in de vrije sector zeer te wensen over.

Steve Keen: Je kunt niet eeuwig meer blijven lenen dan je inkomen stijgt; er komt een moment dat de schulden je boven het hoofd groeien. En zelfs als de mensen dan in staat blijven om hun schulden af te lossen en rente te betalen, houden ze geen geld meer over om te consumeren. Dan knalt je economie tegen een muur.

‘De markt kan ons niet uit de klauwen van de schulden redden, zegt Keen. Dat komt door de paradox waarop de Amerikaanse econoom Fisher tijdens de Grote Depressie wees: hoe meer schulden we afbetalen, hoe lager de economische activiteit wordt. De paradox werkt ongeveer zo: geld ontstaat vooral doordat banken leningen verstrekken. Op het moment dat iemand bijvoorbeeld voor 250duizend euro een hypotheek neemt, schept de bank 250duizend euro aan nieuw geld, in de vorm van een digitaal tegoed van 250duizend euro voor de klant en een digitale vordering van ditzelfde bedrag van de bank op de klant. Maar als met een nieuwe schuld nieuw geld ontstaat, leidt het afbetalen van de schuld tot het tegenovergestelde: geldvernietiging. En de vernietiging van geld leidt tot minder economische activiteit.’

Ad Broere: Voor Steve Keen is geldschepping uit het niets geen onderwerp meer waarover behoeft te worden gediscussieerd. Ongeveer 94% van het geld dat in omloop is wordt op de door Keen geschetste manier gecreëerd door schuld. Niet alleen de Nederlandse economie, die van de hele wereld leidt aan schuldverslaving. In het huidige systeem MOET er schuld zijn, anders is er geen economische activiteit.

keen 3

Rente is daarbij het meest knellende element. Zelfs bij de huidige lage rente betaalt iemand met een aflosvrije hypotheek van 250duizend euro en een rente van 2,5% 187,5duizend euro over de dertig jaar dat hij de lening heeft. Dit legt een grote druk op de samenleving. Notabene voor geld dat uit het niets wordt gecreëerd door banken. Als banken hun verdienmodel zouden veranderen van aan de hoeveelheid geld gekoppeld naar aan de dienstverlening in uren, dan zakt de last voor gezinnen met een hypotheek enorm. Bovendien – en dat is misschien een nog wel belangrijker argument- de prikkel om zoveel mogelijk geld te ‘verkopen’ verdwijnt, doordat het verdienmodel niet langer hieraan is gekoppeld. Het is vanzelfsprekend een grote uitdaging voor banken om hun verdienmodel op deze manier te wijzigen, maar het zou hun grootste bijdrage aan het stabieler maken van de economie zijn.

Het ridicule van rente wordt in deze tijd wel heel erg duidelijk doordat banken een negatieve rente in rekening gaan brengen op spaartegoeden. Van dit soort extremiteiten zijn we af als rente wordt afgeschaft.

Steve Keen: De Soemerische vorsten kondigden eens in de zoveel jaar een kwijtschelding van alle schulden af. Schulden, wisten de Soemeriers, stijgen sneller dan de opbrengsten van de landbouw. Meer en meer mensen kwamen daardoor met onbetaalbare schulden te zitten en moesten als slaven werken op de akkers van hun schuldeisers. Omdat slaven niet mochten vechten in het leger en omdat er legers nodig waren om de Soemerische stadstaten te verdedigen, werden de schulden eens in de zoveel jaar kwijtgescholden. In Nederland en andere zombie-economieën is de nood blijkbaar net zo hoog. Daarom: laat de Europese Centrale Bank de geldpers aanzetten en euro’s op ieders bankrekening storten. Heeft u schulden? Dan ziet u de euro’s niet, omdat uw bank ze gebruikt voor aflossing van uw schuld. Banken gaan dus niet failliet, de hypotheekschuld verdwijnt van de balans door het geld dat door de Europese Centrale Bank is gecreëerd. Als je geen schuld hebt, dan mag je het geld houden.

Door de centrale banken nieuw geld te laten drukken voor de schuldaflossing in plaats van bestaand geld te gebruiken, doen we ook niet aan geldvernietiging uit de paradox van Fisher, zodat we de economie juist stimuleren.

Ad Broere: Schulden kwijtschelden is een noodzakelijke maatregel, die echter geen structurele verandering brengt. Het haalt de druk van de ketel, versterkt de koopkracht en bevordert de economie maar als alles verder bij het oude blijft, dan geeft het niet meer dan tijdelijk lucht.

Lees verder op…

https://cooperatiedevrijemedia.nl/2017/05/schulden-kwijtschelden-geen-wens-maar-noodzaak/

Advertenties

The Portal: Cobra’s Update ‘Het Cintamani Raster…’ 29 mei 2017.

The Portal: Cobra’s Update ‘Het Cintamani Raster…’ 29 mei 2017.

Sinds mijn laatste Cintamani update werd het Cintamani raster op het oppervlak van de planeet aanzienlijk versterkt.

Twee stukken werden strategisch geplaatst op een aantal belangrijke punten in Antarctica:

cintamani1.jpg

Veel stukken worden nu geplaatst op de bodem van de oceaan en in grotten over de hele wereld.

Toegewijde teams positioneren Cintamani stenen in levensbloem rasterpatronen op de belangrijkste sleutel vortex punten op de planeet, zoals Long Island:

LI.jpg

Chengdu:

Cintamani%2BResonance%2BGrid%2BProject_Chengdu.jpg

En vele anderen, vooral in Oost-Azië.

Sinds de eerste levensbloem rasters begin 2017 werden afgerond, heeft Oost-Azië een drastische toename gekend van het cloudship fenomeen:

http://news.abs-cbn.com/trending/04/26/17/viral-pastel-hued-clouds-appear-in-zamboanga-del-sur

2017.02.21_Singapore_Pleiadian%2Bcloudship.jpg

Die als cloudships verhulde moederschepen van de Galactische Federatie die ATVOR pijlers creëren die naar beneden gaan in de begraven Cintamanis en de primaire anomalie te zuiveren.

Het Cintamani raster/rooster rond de planeet is een van de belangrijkste instrumenten voor het manifesteren van het planetaire Licht rooster. Wanneer een Cintamani steen in de grond wordt geplant ergens op de planeet, is op die plek een enorm engelwezen verankerd, die een energie vortex van een mijl (1,6 km) in diameter creëert:

Vortex7.jpg

Wanneer de kritische massa van deze engelenwezens is verankerd rond de aarde, begint de kop van de Yaldaboth entiteit op te lossen. Een update over de status van de ontbinding van het hoofd van de Yaldabaoth entiteit zal na half juni mogelijk zijn wanneer bepaalde handelingen van de Licht krachten zullen worden afgerond.

Cintamanis worden ook geplaatst in vele dansvloeren over de hele planeet, die vergemakkelijken de contact ervaringen met de positieve ET’s binnen de mainstream rave cultuur:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rave_(feest)

http://sothisunborn.blogspot.com/2017/03/an-open-call-across-space.html

http://sothisunborn.blogspot.com/2017/05/organik-festival-mission-report.html

Uw eigen persoonlijke cintamani is je eigen kanaal met de energieën van Compressie Doorbraak wanneer het Event plaats vindt.

Stenen die wereldwijd in de grond worden geplaatst zijn onderdeel van het planetaire Cintamani raster dat de planetaire leiding voor de energieën van Compressie Doorbraak zal zijn wanneer het Event plaatsvindt.

Ik ben al geleid om een andere partij Cintamani stenen gereed te maken. Ze zijn hier beschikbaar:

http://www.cintamani.space/Cintamani.html

Een beperkte hoeveelheid Cintamani stenen is op StratoProbe 5, geplaatst een nearspace voertuig dat werd gelanceerd door mijn team. StratoProbe 5 heeft een maximale hoogte bereikt van ongeveer 21 mijl (34 km) en de foto’s die op die hoogte werden genomen tonen duidelijk de kromming van de aarde:

SP5.jpg

Deze Cintamani stenen bevatten kosmische energieën van buiten de Sluier (Veil) en ze zijn hier verkrijgbaar:

http://www.cintamani.space/Nearspace.html

Overwinning van het Licht!

Cobra

Bron: http://2012portal.blogspot.com/2017/05/cintamani-grid.html

Vertaling FrankW

Blossom met de Galactische Raad op 29 mei 2017.

Blossom met de Galactische Raad op 29 mei 2017.

(Gebruik met het lezen van iedere channeling / doorgeving je eigen onderscheidingsvermogen…)

Blossom: Nou, ik voel me aardig aangepast. Zullen we het gaan doen?

Federatie van Licht: Welkom, Blossom bij dit gesprek. Kunnen we vragen of je een paar diepe ademhalingen doet?

Bloss: Zeker, ik ben nu hoog in energie en moet me misschien wat kalmeren… OK… Klaar?

Fed.v.L: Dat is wat meer gepast. Want zie je, het kost veel aspecten om samen te maken wat we samen doen. Soms, zoals je weet, kan er een missen zijn in de communicatie die gaat om al die aspecten die in verbinding moeten komen.

Bloss: Dus zijn jullie in staat om het proces van channelen tussen ons te beschrijven… of is dat te gecompliceerd?

Fed.v.L: We kunnen dat zeker met woorden proberen. Maar zoals je weet kan deze manier niet voldoende zijn.
Ten eerste gaat het om JOU om op de juiste plek te zijn van hart en denken… in feite, jouw gehele Energie die op een lijn moet zijn met de juiste frequentie. Het is niet altijd ‘tickety boo’ zoals je zou zeggen, Blossom en dan zijn we in staat om hier en daar er aan te trekken om het precies te krijgen.
Het is noodzakelijk voor jou om te WETEN dat wat jij doet de WAARHEID is. Want Heel vaak in die jaren heb je jouw vermogen gevraagd… Over… wie WIJ zijn… Of… dat jij ons ‘bedenkt’ enz. Er zijn veel vragen geweest in al die jaren, nietwaar?

Bloss: Oh, echt ja!

Fed.v.L: Er moet ook totaal VERTROUWEN ZIJN. In al die jaren van communicatie, zijn er ook keren geweest waarin jij niet zeker was of jij JOUW ZELF VERTROUWDE, of wie wij waren!
Vanwege je voortdurende toewijding, Blossom, zijn al die dingen nu in je hart getoetst en dit helpt ons communicatie proces enorm.

Bloss: Een lange tijd geleden, noemde je dat er ‘een van je stel’ (met respect) …die mij werd, in de tijd dat we channelen. Ik denk dat we haar Edwina noemden (van alle namen) … die mij werd, ik kreeg een visioen van ‘haar’ terwijl ze in een groep zat… en ook op dezelfde manier gebruikt White Cloud mijn lichaam om door te spreken… op een of andere manier gebruikte ik ‘haar’ lichaam om hetzelfde te doen… in jullie gezelschap. Terwijl ik dat opschrijf…schijnt dat absoluut belachelijk te zijn! (Opnieuw, met alle respect). Dus IS DAT hoe het gebeurt?

Fed.v.L: Liefste Blossom, terwijl je leert … is absoluut alles mogelijk. In die tijd toen we hier over spraken… was dit inderdaad een WAARHEID. … want het was een geweldig ‘beeld’ om de communicatie gemakkelijker te maken.

Bloss: Ja, maar is dat wat er eigenlijk plaats vond?

Fed.v.L: Ja.

Bloss: Maar, jullie zijn een Collectief Bewustzijn, nietwaar?

Fed.v.L: Ja, maar dat betekent niet te zeggen dat we niet ook individuen zijn. Net als in de zin van jou van het Menselijke ras… alhoewel individuen ook een Collectief Bewustzijn zijn. (hebben, er deel van zijn)

Bloss: Dus manifesteerde Edwina zich als ik ‘in-tunede’?

Fed.v.L: Precies.

Bloss: Doet ‘zij’ nog hetzelfde?

Fed.v.L: Nee. Want er is geen noodzaak toe. We zijn gegroeid en verbreed op onze manier en door ‘ons’ bedoelen wij die van jou en die van ons. We hebben dit visueel niet langer meer nodig. We zijn tegenwoordig meer ontwikkeld met elkaar.

Bloss: Ik ben geïnteresseerd in dat je het woord ‘visueel’ gebruikt. Was het iets om je er op te richten of was het werkelijk(echt)?

Fed.v.L: Liefste Blossom, zegt White Cloud niet altijd dat Visualisatie je meest krachtige instrument is? JULLIE als WEZEN denken dat er een enorm verschil is tussen wat echt is en wat men zich voorstelt. Dit is niet zo. Jullie onderbewuste denken kent het verschil niet. Met ‘het’ …is Alles werkelijk. Of zouden we zeggen dat ‘Alles een illusie is!’

Bloss: Nou wat? Ha! En ik weet dat je dit gaat zeggen…

Fed.v.L: BEIDE!

Bloss; Mmm. Zal ik er een pilletje in stoppen? Of wacht een paar zinnetjes. Gossie, ik heb het gevoel dat het een van die dagen is!

Fed.v.L: Opnieuw…Hoe kunnen we dat uitleggen?

Bloss; Hoe gaat het dan als we terugkeren naar de kunst van communiceren en met alles dat erbij hoort?

Fed.v.L: In de grond, zonder het voor de hand liggende te willen, toch moeten … we …telepathisch met jou communiceren. Dit is beide: gewoon en complex. Vanwege het feit dat de ‘Energie Vibratie’ waarin wij wonen… moet omhoog gaan en zich verbinden met wat in jou woont.
Wij hebben eigenlijk geen stem als zodanig. Maar we kennen jullie taal. We zijn ons bewust van iedere vorm van taal… als we die zo moeten noemen. Want op sommige planeten is alleen Geluid Vibratie. Maar die wordt gebruikt in de communicatie.
Daarom is dit waarom we je vragen om je eerst in te tunen, om je Vibratie te verhogen en … kunnen we zeggen… dan ontmoeten we je halverwege. Om de wens dit te beschrijven.
Als we eenmaal zijn ‘aangesloten’ op jou, is het meestal gemakkelijk zeilen. Maar, natuurlijk zijn er keren waarop storingen … zich er mee bemoeien!

Bloss: Dat betekent dat zij van minder Licht dit willen voorkomen te gebeuren?

Fed.v.L; Ja, precies zo.

Bloss: Maar hoe kan iemand van minder Licht het klaarspelen om zich te bemoeien met een veel Hogere in Vibratie? In de zin van….’Hoe kunnen ze tappen in die Hogere Energie als ze van een veel lager soort zijn?’

Fed.v.L: Omdat zij technologieën hebben die zich met het deel van JULLIE kan bemoeien en kan manipuleren dat er nog meer is verbonden met de Aardse Vibratie.

Bloss; Dus ze kunnen in/uit mij tappen?

Fed.v.L: Dat kunnen ze.

Bloss; Nou, hoe komt het dan dat ze dat niet altijd doen.

Fed.v.L: Omdat ‘wij weten wat we doen’ en we weten wat zij doen.

Bloss; Waarom ‘kraken zij mijn zicht niet?’

Fed.v.L: Omdat ons woord bedoeld is om ‘naar buiten’ te gaan en dus zien we erop toe dat dit gebeurt.

Bloss; HOE?

Fed.v.L: Door zeker te maken dat we de Energieën elimineren die proberen verstoringen te veroorzaken.

Bloss: Is dat lastig om te doen?

Fed,v,L: Nee… we zeggen niet dat het in een flits kan worden gedaan.

Bloss: Zie je, dit is nu als ik voel dat het allemaal in het science fiction rijk gaat. Neem me niet verkeerd, ik weet dat degenen er zijn die niet willen dat het Licht zich vermengt in zijn volste vermogen… maar echt?? Weten ‘zij’ telkens als ik me op jullie instel?

Fed.v.L: Nee. Want wij hebben onze zoek technologieën en kunnen zulke gebeurtenissen voorkomen voordat ze beginnen.

Bloss: En toch… ‘ze’ zullen een channeling kunnen lezen’ … als ze dat willen? Dus, het is niet zo dat ze niet weten wat we van plan zijn.

Fed,v,L: Blossom… is er iets waar wij over spreken of dit nieuws wordt die de hersenen laat ontploffen van degenen die er zich mee bemoeien? Nee… we spreken er voorzichtig over en met respect voor IEDEREEN… Het gehele Menselijke ras. Er is niets dat moet worden doorkruist… waarover wij spreken… en we voegen er aan toe… dezer dagen.

Bloss: Ja, je leest wat er in mijn hoofd zit (Natuurlijk deed je dat). En dat, ver terug in 2008 dat was een heel andere zaak… met wat jullie doorgaven.

Fed.v.L: Inderdaad en veel werd gedaan om ons ‘nieuws’ te voorkomen om uit te komen zoals dit zou gebeuren.

Bloss: Dus, zou je zeggen dat ze succesvol waren?

Fed.v.L: Ja, want wij, zoals je weet, waren niet voorbereid om ‘te laten zien’ zoals we zeiden dat we zouden doen, als het was om schade aan je ras te brengen… En zij die er tussen kwamen hadden een heel andere agenda naar voren te brengen… als we zouden ‘verschijnen’ zoals we zeiden dat we zouden doen. Dus moesten we het laten zijn… wat veel hart breken veroorzaakte en verwarring en teleurstelling voor jullie met vele, vele duizenden meer.

Bloss: Dat zou ik zeggen! Dus omdat we op het onderwerp zitten, en laten we dit onder ogen zien. Ik breng het niet meer naar voren dezer dagen… want ik weet ‘dat als jullie tevoorschijn komen’ het niet is waar dit allemaal over gaat. Toch was dit negen jaren geleden nu. Besloten jullie gewoon dat het een slecht idee was en zette je het op de achter brander.

Fed.v.L: Er was besloten dat ‘voor nu’ de beste plannen zouden ‘worden achter gehouden’. Negen jaren verder op het spoor zijn er vele meer zielen die ontwaakt zijn uit hun sluimer en velen meer die verder gaan met dat te doen.
Als wij DOEN wat we zeiden, zullen we dat… als we verschijnen in een helder zicht en op een duidelijke manier… zullen er zo velen meer zijn die niet bang zijn en ‘die zijn voorbereid om ons te ontvangen’.

Bloss: Dus zeg je… dat je op een dag zult verschijnen, op de manier die jullie toen zeiden?

Fed.v.L: Zeker. Zonder vraag. Maar zoveel in jullie wereld zal zijn veranderd/is aan het veranderen dat het resultaat veel gunstiger zal zijn dan het negen jaren geleden zou zijn geweest. Dit zegt niet dat dit morgen al zal gebeuren, of op een ‘spoedige tijd”.

Bloss: Dus zeg je… dat je op een dag nog verschijnt, op de manier waarop je toen zou verschijnen?

Fed.v.L: Correct. Alhoewel we dat in die tijd niet noodzakelijk zouden gezegd hebben.

Bloss: Zelf niet met jullie wijsheid en kennis?

Fed.v.L: Zelfs niet met onze wijsheid en kennis. Want net als jij, Blossom, waren wij verdrietig door wat er plaats vond.

Bloss; Met respect… Ik dacht dat jullie ver voorbij al die emoties waren en dat je gewoon ‘accepteerde’ dat wat is … is!

Fed.v.L: Ook correct. Maar de Energie die plaats vond in die tijd was voelbaar. Vele, vele gemengde emoties door zo velen. En natuurlijk Blossom, waren we intens bezorgd over ook JOUW welzijn.

Bloss; Ik lach! Zo was ik! Ik snap wat jullie bedoelen. Vaak in het leven, een tragedie of zoiets kan inslaan, maar verder langs het spoor ben je zo blij dat het gebeurde; anders … zou je niet op de goede plek zijn waar je nu in bent.

Fed.v.L: Dit is zo. En we willen daarmee verder gaan… want, jullie wereldlijke zaken van staat… en jullie status van wereldlijke zaken… kan schijnen in een staat te zijn, deze keer.

Bloss: Dus, wie is jullie komediant?

Fed.v.L; We willen graag met woorden spelen om het Licht te houden. Maar, WE BELOVEN JE… dat je zult terug kijken naar deze op de kop gezette tijd en blij zijn dat ze plaats vonden. Want het zullen DEZE TIJDEN ZIJN met zijn omwentelingen en controversies … die jullie zullen doorvoeren naar de plek waarin je zult wensen te zijn.
Je kunt niet in een nacht ‘ommekeer’ verwachten van de ene intense Energie naar een Lichtere Heldere. Dat moet geleidelijk plaats vinden voor de veiligheid en begrip van iedereen.
Dit kan voor jullie voor altijd schijnen te zijn. Maar, het is zelfs niet eens in ‘een oogwenk’ in het Grote Schema van alle dingen.
Kunnen jullie het niet VOELEN, Liefste Mensen? Kun je het niet in je hart voelen… deze ommekeer van gebeurtenissen die plaats vinden? In jullie… EN… in je buitenste wereld?
JULLIE KUNNEN DAT! We zeggen tegen ieder van jullie… “JA! JULLIE KUNNEN DAT!”
Neem een paar diepe ademhalingen en stap in de ‘Wereld Energie’ … Neem wat tijd om dit te doen… Eer jezelf met deze tijd… en je zult ontdekken… waar je in stapt… dat van Vreugde zal zijn als zijn laatste resultaat. Het verdriet, de zorgen en bedenkingen die je denkt, bombarderen je Energie Rooster… die zijn er eigenlijk niet!!
Jullie Energie Rooster is COMPLEET.

Bloss: Om eerlijk te zijn, ik weet niet zeker wat het Energie Rooster is… Precies.

Fed.v.L: Het is een Rooster dat om jullie Planeet zijn buitenste atmosfeer zit. Er is meer dan Een… die dient verschillende doelen… en deze Roosters zijn gebeukt en gekneust in eonen van jullie tijd. Maar, na veel Energetisch werk dat was aangeboden door degenen die in staat waren om die rol te vervullen… zijn ze nu eens te meer volledig in tact.

Bloss; Dus, wat betekent dat?

Fed.v.L: Het betekent dat de Energieën die in staat zijn om jullie rijk binnen te gaan nu van veel meer licht Energie intensiteit zijn.
Eens was het dat ze beschadigd waren en dat de Energieën van niet zo’n gezegende aard konden binnen komen en allerlei soorten verwoesting aanrichten.

Bloss; Nou, ik zal je woord ervoor gebruiken, omdat dit niet echt mijn veld is.

Fed.v.L: Dit Rooster dat voltooid is en dat is al een tijdje zo… helpt enorm bij de Healing van Jullie Planeet… en inderdaad moet er heel veel Healing worden gedaan. Daarom …helpt het bij het Goddelijke Plan en laat dingen op zijn plek gezet worden… en daar blijven! In het verleden… konden die worden verwijderd.

Bloss: Welke soort dingen?

Fed.v.L: ANKER ENERGIEËN. Want het opheffen van jullie Planeet in zijn WARE thuis heeft meer zuiverheid nodig dan je weet. Het is een hele delicate manoeuvre om Energie er bij te betrekken. Een van de meest delicate overgangen dat tot zover is ondernomen en het is noodzakelijk dat alles op zijn juiste plek zit … als dit plaats vindt.

Bloss: Je zei eerder dat Moeder Aarde naar haar juiste plek ging, opnieuw. Sommigen schreven me om te vragen… wanneer was het eerder op zijn plek, en hoe was dat? Enz. Dit is iets, zoals je verwachtte, voor een volgende sessie.
Ik kijk er naar uit. En …we zijn klaar! Ik kan het voelen. Het is net alsof er een wekker afgaat in mijn energie. Dank jullie mijn vrienden. Inderdaad ging de tijd vlug voorbij vandaag.

Fed.v.L: We zijn altijd Blij om met jou en iedereen te Zijn.
Houd je Wezens hoog… Laat je spirits zweven… want er is zo veel voor jullie om dankbaar voor te zijn!

Bloss: Oh, ja!! En dat zeggen we allemaal! In Liefde en dank!

Make every day a HAPPY HUMAN DAY!

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG311may29.html

Vertaling: winnyd@stralendetoekomst.nl

Kevin Annett te gast bij Thomas Williams…’ door Ella Ster, 28 mei 2017.

Kevin Annett te gast bij Thomas Williams…’ door Ella Ster, 28 mei 2017.


Speciale radio-uitzending van the Truth, Honor & Integrity show van Thomas Williams op 24 mei 2017, met als speciale gast Kevin Annett van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State). Kevin spreekt ook over de recente bevrijdingsactie die in Zwolle is gehouden en legt uit waarom bewijsmateriaal niet altijd direct of volledig publiek wordt gemaakt.

Met de vragen die Kevin in deze uitzending beantwoordt, schetst hij in ieder geval een bredere context, waardoor sommige zaken duidelijker worden. Helaas viel de audio af en toe weg (zoals in het begin), of was de verbinding slecht waardoor hij soms wat moeilijk was te verstaan.

De audio bevat veel meer informatie dan hieronder in de samenvatting wordt weergegeven en is de moeite waard om zelf te beluisteren. Tijdsaanduiding van de audiolink/MP3 onderaan het artikel, aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

5.00 De uitzending begint met een korte introductie van Kevin Annett en het ontstaan van het ITCCS. [E*: Helaas valt het eerste deel van de audio van Kevin weg, maar dit wordt vrij snel hersteld]

De satanische Negende Cirkel-sekte

9:00 Dit is niet de enige satanische sekte die actief is; in de radio-uitzendingen van Radio Free Kanata zijn regelmatig mensen te gast die ofwel onderdeel, ofwel slachtoffer van een dergelijke sekte zijn geweest.

Drie jaar geleden hebben onder andere twee Nederlandse ITCCS-kroongetuigen (Toos Nijenhuis en Anne Marie van Blijenburgh) informatie over de Negende Cirkel naar buiten gebracht. De sekte is in Nederland zeer actief waarbij mensen op hoog niveau zijn betrokken en onder bescherming staan van de Katholieke kerk. Desondanks is hun ceremonie eind april 2017 op een aantal Europese locaties ontwricht. Mede dankzij de hulp van lokale politie.

Kevin beseft dat het lastig is dit soort berichten te accepteren, omdat het ver buiten ieders referentiekader valt, maar het ITCCS heeft het gedocumenteerd, de getuigenverklaringen vastgelegd en kent diverse locaties van massagraven. “Zeker, dit soort dingen zijn heel echt.”

11:00 Kevin licht zijn standpunt toe naar aanleiding van recente berichten dat de paus absolutie heeft verleend aan meer dan 2000 priesters, ondanks de verkrachting van kinderen en in sommige gevallen het opzettelijk besmetten van kinderen en baby’s met HIV. Hij ziet het als een vorm van damage-control, omdat ze met hun rug tegen de muur staan.

Het leek er aanvankelijk op dat paus Francis (Bergoglio) het Vaticaan zou gaan hervormen met zijn zero tolerance-beleid. Maar volgens Kevin kleeft er veel bloed aan de handen van paus Francis. Alleen al vanwege zijn daden in de tijd dat hij aartsbisschop was in Argentinië. Hij heeft tijdens het Videla regime meegeholpen met de verdwijning van politieke gevangenen en hun kinderen, aldus Kevin.

Rechtszaken tegen de paus en koningin Elizabeth

13:00 Thomas en Kevin spreken over de beschuldiging van prins Philip en koningin Elizabeth Windsor en hun betrokkenheid bij de verdwijning van 10 Canadese kinderen tijdens een bezoek van het koninklijk paar in oktober 1964. William Combes (de kroongetuige in deze zaak) is jaren later vermoord, nadat hij in een radio-interview te kennen had gegeven dat hij Elizabeth en Philip met de 10 kinderen had zien vertrekken.

18:00 Er zijn in 2013 en 2014 twee grote rechtszaken geweest waarin paus Benedict, Koningin Elizabeth en anderen zijn veroordeeld vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Dit waren niet slechts symbolische rechtszaken, maar heeft wel degelijk juridische implicaties. Volgens Kevin is Paus Benedict afgetreden vanwege het door het ITCCS uitgevaardigde arrestatiebevel. De Spaanse overheid had bovendien een diplomatieke memo naar buiten gebracht, waarin ze te kennen gaf om op basis van het bewijsmateriaal zelf een arrestatiebevel uit te vaardigen als Benedict Spanje zou bezoeken.

Kevin benadrukt dat iedereen het recht heeft om binnen de eigen gemeenschap een eigen Common Law-rechtbank op te richten om kinderen te beschermen.

Gewoonterecht versus natuurrecht

20:00 Kevin en Thomas spreken over het verschil tussen Common Law en Natural Law (natuurrecht). Het standpunt van het ITCCS is dat natuurrecht het oorspronkelijke gewoonterecht (Common Law) is. Dit wordt door bepaalde indianengroepen ook wel het ‘recht van het land’ genoemd. Natuurrecht is het recht waarmee je geboren bent, en wordt beschouwd als van nature gegeven. Het prevaleert boven het statutair recht, ofwel het wettenrecht, dat door de wetgever aan de samenleving wordt opgelegd. Bovendien is het wereldwijd rechtsgeldig en onafhankelijk van landen of regeringen.

Het natuurrecht is grotendeels vastgelegd in de Amerikaanse grondwet. (E*: Om die reden grijpen andere Common Law-bewegingen zoals het Amerikaanse National Liberty Alliance en Idaho III%, vooral terug op deze grondwet.)

De omvang van de misdaden tegen kinderen zijn moeilijk te bevatten

24:00 De georganiseerde misdaden waar het ITCCS over rapporteert zijn geen incidenten, maar zijn wijdverbreid en gaan veel dieper dan mensen zich realiseren. Waarom zouden daders zoveel bescherming krijgen, tenzij er het grote geld en macht van corporaties en instituten erachter zit?

26:00 Thomas concludeert dat mensen grote moeite hebben om naar deze misdaden te kijken. Zelfs binnen de alternatieve gemeenschap. Maar met name niet ontwaakte mensen hebben grote moeite om te geloven dat hooggeplaatsten personen en koninklijke families hierbij zijn betrokken. De recente onthullingen over grootschalige pedonetwerken zoals het Pizzagate-schandaal hebben wel bijgedragen aan de bewustwording, maar volgens Kevin is alleen informatie verstrekken niet de manier om het probleem op te lossen. “Informatie is niet het einddoel, maar mensen moeten er ook naar gaan handelen.” Anders wordt het volgens hem een soort voyeurisme.

Volgens hem is het belangrijker dat er actie wordt ondernomen en kinderen worden bevrijd, zoals onlangs tijdens de acties op 30 april is gebeurd.

Steeds meer betrokkenheid en steun voor het ITCCS

29:00 Het ITCCS bestaat nu 7 jaar en Kevin ziet het aantal successen toenemen. Steeds meer mensen willen bijdragen. De recente berichtgeving over de acties in Nederland (Zwolle), hebben volgens hem geleid tot de aanmelding van veel nieuwe vrijwilligers. Alleen al in Nederland waren er binnen 24 uur meer dan 50 aanmeldingen.

Scepsis en kritiek op ITCCS

31:00 Volgens Kevin zijn de rechtszaken van het ITCCS wel degelijk gehouden in een fysiek gebouw en niet alleen via digitale conferentiemiddelen. Om veiligheidsredenen wordt de locatie van die plek altijd geheim gehouden. Er is wel gebruik gemaakt van middelen zoals Skype, omdat veel betrokkenen uit diverse landen afkomstig zijn.

Over sceptici die kritisch zijn vanwege het niet onthullen van namen van rechters en bewijsmateriaal zegt Kevin: “Het vreemde van tegenstanders is, dat ze niet in de echte wereld lijken te functioneren. Zij schijnen te denken dat je de namen kunt noemen, wie de rechters waren en dat je vrijelijk over bewijsmateriaal kunt praten zonder dat er iets met je gebeurt. Zoals ik al zei, er zijn 6 belangrijke mensen uit onze groep vermoord, omdat ze vroegtijdig met informatie naar buiten traden. Je moet de getuigen, de kinderen en het bewijsmateriaal beschermen en kunt het vanzelfsprekend niet allemaal onthullen. (…) Je moet handelen zoals een slim persoon doet en simpelweg niet al je kaarten laten zien.”

“Je moet door de leugens heen kijken die worden verspreid om twijfel te zaaien.” De vijand heeft volgens Kevin ook een aantal belangrijke ‘wapens’: twijfel zaaien, de aandacht afleiden en verdeeldheid binnen het publiek creëren. Het zijn de 3 D’s: Doubt, Distraction and Divide.

Waarom bewijsmateriaal over de zaak in Zwolle nog niet wordt vrijgegeven

39:30 Vraag van Ella Ster: “Ik begrijp dat ITCCS-leden en sympathisanten beschermd moeten worden, maar waarom worden de namen, foto’s en een deel van de opgenomen getuigenverklaringen van de gearresteerde satanische sekteleden niet vrijgegeven? Nu de daders zijn vrijgelaten, lijkt het erop dat zij worden beschermd en de Direct Action Teams van het ITCCS extra kwetsbaar zijn.”

Kevin: “Het is een hele goeie vraag en op de lange termijn heeft men gelijk, de beste bescherming is om al het bewijsmateriaal naar buiten te brengen. Maar het wordt ingewikkeld. Al deze 19 daders zijn vrijgelaten, zoals we hadden verwacht, vanwege de politieke druk en druk vanuit de kerk die wordt uitgeoefend om de satanisten te beschermen. Wat betreft het bewijsmateriaal: de politie heeft bewijsmateriaal meegenomen, maar onze teams hebben eveneens een deel van het bewijsmateriaal meegenomen. Dat wordt nu nog niet vrijgegeven, omdat het ITCCS een juridische argumentatie opstelt. En uiteraard geeft men het bewijsmateriaal, de namen, de locaties en al dat soort dingen niet vroegtijdig vrij, om te voorkomen dat de andere partij het onderzoek stopzet en met een tegenaanval komt. (..) Het bevindt zich nu achter slot en grendel en natuurlijk zal het op een bepaald moment worden vrijgegeven.”

Lees verder op http://www.ellaster.nl/2017/05/28/kevin-annett-gast-thomas-williams/

‘Hiërarchie van de Duistere Krachten en hun Controle Tactieken…’ door Danell Glade, 26 mei 2017.

‘Hiërarchie van de Duistere Krachten en hun Controle Tactieken…’ door Danell Glade, PrepareForChange, 26 mei 2017.

Door Danell Glade, auteur bij http://www.prepareforchange.net

De Cabal (kliek): een algemene term voor de gehele hiërarchie van de Duistere Krachten (Dark Forces), zowel afzonderlijk of allemaal tezamen. We gaan hier een paar niveaus in onderscheiden, zodat we allemaal de subtiele verschillen tussen deze duisteren kunnen leren en hoe zij ons hebben gecontroleerd.

Kennis is macht.

(rp0516) Rob: Ja, dat is wat ik ook voel. Veel mensen zijn wakker aan het worden en zijn zich niet bewust van Cabal leden op het lagere niveau die verantwoordelijk zijn voor slechte programma’s die werkzaam zijn binnen een subtiele reeks van groepen zoals de Illuminati, vrijmetselaars, CFR, (onverstaanbaar), RAND, IMF, Wereldbank, World Health Organization , het Comité van 300, multi-nationale bedrijven.

En, natuurlijk, de Amerikaanse, ik denk dat we het de politieke octopus kunnen noemen van de DOJ, de NSA, de CIA, de CDC, Ministerie van Justitie, Ministerie van Buitenlandse Zaken, en zelfs nu de Atmospheric and Engineering zeer erge geheimen heeft met al dat chemische gespuit (chemtrails).

Echter, het grootste deel van de bevolking is zich niet bewust dat deze organisaties op Aarde worden bestuurd door vijandige, afvallige ET groepen, Omegans, Reptielen, Grays, Insectoïden, Tall Whites, en anderen.

Ik ga je vragen, is deze inter-dimensionale oorlog die op dit moment volledig woedt. . . zal de bevolking ooit een duidelijke geschiedenis van het dilemma van de Aarde op grote schaal te horen krijgen, voor de Event? Of zal al deze informatie na de Event (gebeurtenis) komen?

We krijgen fragmenten van dit en fragmenten van dat, maar het wordt niet ineens vrijgegeven, want er zijn zo veel groepen. Kunt u ons daar wat over vertellen? Zoveel mensen willen weten wie wie is en wat er gaande is.

Cobra: Oke, ik zal eerst uitleggen wat er gaande is. En je hebt nu net de basisstructuur van de Illuminati uitgelegd. Ik zou zeggen dat het de basisstructuur is. Maar er zijn mensen, er zijn wezens zijn, er zijn structuren achter de schermen die de Illuminati controleren en al die structuren die u zojuist heb genoemd.

De eerste speler zijn de Jezuïeten, en ik denk dat de meeste mensen zich er niet bewust zijn van de werkelijke macht en de werkelijke omvang van het bereik van de Jezuïeten en dat zij in principe het regelen. . . Zij zijn degenen die de zogenaamde Khazarian Mafia controleren. Zij zijn degenen die alle organisaties controleren.

En boven de Jezuïeten heeft u de Archon families. Dat zijn oude geslachten die een lange tijd geleden uit het Andromeda sterrenstelsel kwamen en in bepaalde geselecteerde families zijn geïncarneerd, voornamelijk in Europa. En zij zijn degenen die de Jezuïeten controleren, die de Illuminati controleren. En boven hen zijn interdimensionale ET entiteiten en de Chimera-groep.

Met betrekking tot de Reptielen, de Draco, zoals u zojuist heeft gezegd, de meeste van hen zijn gewist en zij hebben niet zo veel invloed meer op de planetaire situatie. En dit is alleen maar om u een beetje uitleg te geven van wat er aan de hand is. (Rp0516)

Een aantal van de manieren waarop mensen worden gecontroleerd:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

[PFC 0317] Lynn – In je blogpost van 28 november 2013, vertelde u het volgende:

“De Jezuïeten zijn op dit moment de belangrijkste operationele task force voor de Archons om de quarantaine-status voor de planeet Aarde te behouden. Hun vorige algemene overste Hans Peter Kolvenbach was bevorderlijk in het houden van de angst trilling onder de mensheid op het oppervlak van de planeet.”

In het nieuws werd er gemeld dat Kolvenbach op 26 november 2016 in Beiroet overleed. Is hij volgens uw bronnen echt dood? Als hij dood is, wat betekent dat voor de openbaarmakingen en het recht met betrekking tot de 9/11 en 3/11 aanslagen?

COBRA – Het betekent dat een van de belangrijkste daders ervan is gestorven of zal ik zeggen van de planeet is verwijderd, maar hij was niet de enige dader en hij is niet de enige die heeft voorkomen dat de waarheid hierover naar buiten kon komen. Er was eigenlijk een hele groep en deze groep is nog niet verwijderd. Maar ieder van hen, die is verwijderd maakt de situatie eenvoudiger en dit is een van de redenen waarom we zo veel vrijgevingen hebben over de verschillende onderwerpen wat nog niet eerder gebeurde. [PFC 0317]

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

(ru0317) Vraag: David Icke had verklaard dat de koningin van Groot-Brittannië en het grootste deel van de koningen van Europa, evenals een aantal Amerikaanse presidenten, allemaal verbonden zijn met een reptielachtige bloedlijn. Hoe zit het met de Russische tsaren, zijn zij ook verbonden met de koninklijke lijn van de reptielen? Gelieve deze situatie te verduidelijken.

COBRA: Velen van hen ja (ru0317)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A: Excellent. God, het is zo spannend. Nu, je hebt er wat over gezegd, uhm, het verwijderen van de Cabal moet eerst gebeuren, voordat dit evenement plaatsvindt .. correct?

Cobra: Ja, eigenlijk gebeurt het verwijderen van de Cabal bij de Event.

A: Tijdens de Event?

Cobra: Ja. (am1213-2)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dit artikel is bedoeld om te informeren. De fysieke verwijdering van de Cabal zal zeer nuttig zijn, maar wat kan jij of ik doen vandaag?

Wat je kunt doen:

  • Doe mee met de gesynchroniseerde meditaties op zondag – 09:00 PDT, 11:00 Central, 16:00 UTC, 18:00 uur voor Amsterdam, Berlijn, Brussel, Kopenhagen, Luxemburg, Madrid, Oslo, Parijs, Rome, Stockholm, Wenen, Zurich…
  • Deel informatie – internet, blog, YouTube – Schrijf artikelen
  • Houd contact met je Hogere Zelf / Ziel – Ontvang Innerlijke Begeleiding / Healing (Doe je innerlijk werk)
  • Verhoog uw Trillingen – Vind Innerlijke kracht (Houd uw energie zuiver en hoog)
  • Vervul je missie (Houd contact met je ziel om dat uit te vinden)
  • Gebruik je talenten = ACTIE

Zuivering: 

IK BEN ____________________________________ (uw eigen volledige naam)

IK BEN SLECHTS ________________________________ (uw eigen volledige naam)

IK BEN NIEMAND MAAR ___________________________ (uw eigen volledige naam)

Zie eerdere artikelen over zuivering: http://prepareforchange.net/how-to-become-an-advanced-human-soul/ http://prepareforchange.net/?s=danell+glade,

Danell Glade – www.prepareforchange.net

Bron: http://prepareforchange.net/dark-forces-hierarchy-control-tactics/

Vertaald door FrankW

TOM KENYON: HET OOG VAN DE STORM, EEN HATHOR WERELD MEDITATIE VIA TOM KENYON.

Thanks Arya!

TOM KENYON: HET OOG VAN DE STORM, EEN HATHOR WERELD MEDITATIE VIA TOM KENYON.

Doe mee met de meditatie van zaterdag 27 mei om 23:30 uur voor Amsterdam, Berlijn, Brussel, Kopenhagen, Luxemburg, Madrid, Oslo, Parijs, Rome, Stockholm, Wenen, Zurich…

We gebruiken een metafoor van een orkaan of cycloon om de situatie te beschrijven die jullie wereld nu onder ogen ziet.
Midden in de verwoestende kracht van die metaforische “stormen” is er een centrum plek van stilte. Die wordt het “Oog van de Storm” genoemd.

Terwijl de huidige Chaotische Knoop toeneemt in intensiteit, cirkelen de chaotische en verwoestende krachten uit veelvoudige bronnen om je heen rond. Net zo als een orkaan of een cycloon. Het centrum vinden, of het “stilte punt” daarin is een spirituele noodzaak om deze tijd intact te overleven.

In onze vorige boodschap, die genoemd werd Restoration deelden we een geluidsverbinding die je kan helpen om dat “stiltepunt” van binnen te bereiken en om jezelf te herstellen op een stoffelijk, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

We roepen nu op tot een Wereld Meditatie en gebruiken Restoration als een middel om deze koesterende en healende energieën mee te delen aan degenen die ontvankelijk zijn voor dit soort opheffing. Voordat we de details bespreken van deze Wereld Meditatie, willen we bespreken aan wie we deze energieën zullen sturen en de aard van die uitstromingen.

In sommige lijnen van ’t Boeddhisme wordt de term sangha gebruikt om een vergadering te beschrijven, een gemeenschap van degenen die een gelijke bedoeling delen. Dit samengaan van individuen rond een gedeelde bedoeling schept een Derde Kracht, alchemistisch gesproken, die sterker is dan de individuele krachten.
In deze Wereld Meditatie zullen we healing sturen en herstellende energieën door de wereld heen voor wat gelijk staat aan een wereld sangha, maar deze wereld sangha heeft niets te maken met religie. Het heeft te maken met fysica – de fysica van bewustzijn.

DE MEDITATIE
Op 27 mei 2017 zullen we een nexus punt ondernemen, een wereld “stilte punt” van herstel en healing. De uitstraling van dit “stilte punt” zal door de wereld worden gestuurd en dat zal een harmonisch veld scheppen van energie. Dit veld van energie kan getrokken worden naar iedereen die dit wenst te verkrijgen of die leeft in die dimensie van bewustzijn.

Dit energieveld is als een zachte bries en zoals alle zintuigelijke fenomenen in de wereld, zullen sommigen dit merken en sommigen niet. Zij die deze zachte golf van herstel zullen merken, zullen diep worden aangeraakt en spontaan opgeheven worden. Wie zij zijn, waar ze zijn, die kunnen in zichzelf de energieën van herstel trekken.

Als je kiest om bij ons te zijn in deze Wereld Meditatie zul je in een dimensie gaan van bewustzijn die verder ligt dan tijd en ruimte. Door het web van onderlinge verbondenheid zullen we samen gaan met anderen door de wereld heen.

Niet allen, waar je contact mee maakt, zullen menselijk zijn. Sommigen ervan zullen dieren zijn, want net als mensen zijn sommige dieren meer bewust dan anderen.
Sommige dieren zijn hoog geëvolueerd spiritueel en zijn in een dier geïncarneerd om redenen die alleen bekend zijn in de diepste aspecten van hun wezen. Sommige wezens waar je mee contact maakt zullen natuur spirits zijn want velen van hen zijn best vermoeid omdat de natuur toenemend door de mensheid is aangevallen.
Het is belangrijk te begrijpen dat je niet iets op iemand legt. Eerder introduceer je in de biosfeer en in de onderlinge verbondenheid met alle wezens, een healing en herstellende energieën. Wezens zijn vrij om dit in zichzelf te trekken of niet, volgens hun eigen soevereine wil.

Als je kiest om bij ons te zijn gedurende de meditatie, zul je een van de grootste geschenken geven die je maar kunt geven aan de Aarde en alle wezens die erop en in haar wonen.

De energie van deze meditatie zal 24 uren blijven.
De Wereld Meditatie zal plaats vinden gedurende een vergadering in Manhattan, New York aan het eind van een workshop genoemd: Sound Immersions.

Die zal 30 minuten blijven. 27 minuten zullen worden besteed aan het luisteren naar Restoration en 3 minuten zullen worden besteed aan stilte aan het eind. De Wereld Meditatie zal beginnen op zaterdag 27 mei om 5:30 pm East Coast Daylight Savings Time (DST) wat correspondeert met zaterdag 27 mei om 9:30 Greenwich Mean Time (GMT). De schepping van het meditatie nexus punt zal eindigen om 6 uur East Coast Daylight Saving Time of om 10 uur pm GMT. In deze 30 minuten tijd zullen zij die stoffelijk in de Sound Immersions workshop zich voegen bij ons om het nexus punt te genereren. Dit zal een heel krachtige en machtige ervaring zijn voor degenen die aanwezig zijn in deze ruimte maar ook voor degenen die zich verbinden met ons van ver af.

(Opmerking: Om je nexuspunt uit te vinden in je eigen tijdszone, ga dan naar Time Zone Converter de deel is van de Wereld Time Clock. Of je kunt klikken op deze link, wat je direct naar de Time Converter brengt: https://www.timeanddate.com/worldclock/converter.html?iso=20170527T213000&p1=179&p2=tz_gmt )
Als de Wereld Meditatie begint zal die doorgaan als het geluid van een gong, vierentwintig urenlang. Je kunt meedoen en dit trillingsveld binnengaan van healing en herstel, op elke tijd in die 24 urige periode.
Opnieuw willen we benadrukken dat deze dimensie van bewustzijn niet gebonden is aan tijd en ruimte. Met andere woorden, je kunt volledig het trillingsveld van het planetaire herstel binnengaan, waar je ook maar stoffelijk zit.

De meditatie heeft twee fases. De eerste fase is om te mediteren op de geluid meditatie Restoration.
Het zal heel nuttig zijn om de boodschap Restoration te lezen maar ook om te werken met de geluid meditatie voordat de Wereld Meditatie plaats vindt.

Ideaal kun je de ontwikkelde vorm gebruiken zoals in die boodschap is beschreven. Je aandacht zal in je stoffelijke lichaam liggen, stel je lichaam voor als een galaxy van sterren. Dit zal de Shakti of de spirituele energie van de geluidscodes aanzetten om dieper in je lichaam te reiken. Je zou 1 keer naar de geluid meditatie in deze fase luisteren.

In de tweede fase van de meditatie verschuif je je aandacht naar het Derde Oog of het Ajna centrum. Je luistert naar de Restoration 2 keer in deze fase. Met bewustzijn in je Derde Oog stel je je voor dat je in de ruimte zweeft samen met de Aarde recht voor je. Als je de indruk hebt dat je zweeft in de ruimte samen met de Aarde, richt je ‘t focus van aandacht naar de Aarde als je doorgaat te luisteren naar de Restoration.

Door je focus van aandacht te houden op de Aarde, zul je de energieën van herstel richten naar de planeet en de wezens die er op en erin leven.

Voor sommigen van jullie zal de planeet dichtbij zijn. Voor sommigen van jullie zal de planeet ver weg zijn en iets er tussen in. Jullie nabijheid van de Aarde in deze meditatie zal worden gedicteerd door je interdimensionele relatie tot de planeet.
Als je je geroepen voelt om bij ons in deze Wereld Meditatie te komen, danken we je.

In het verleden hebben we jullie diverse geluidgeschenken gegeven maar ook intellectuele concepten om je te helpen tot de hogere dimensies toegang te krijgen van je eigen bewustzijn. Voor ons, is de geluid meditatie Restoration het grootste geschenk dat we jullie tot nu toe hebben gegeven.

We zeggen dit omdat de oorsprong van deze geluid meditatie uit de 10de, de 11de en de 12de Dimensies komen van ons collectieve bewustzijn. De Hathors die wonen in deze hogere dimensies zijn onze spirituele leraren. Ze wonen in een dimensie van geen-dualiteit en die voortdurend het trillingsveld van vrede, koestering en herstel uitstraalt.

Voor ons is dit veld van energie en intelligentie de Aethos genoemd, en vanuit ons perspectief zijn de wezens die daar wonen als regenbogen.

Moge de vrede van herstel die voorbijgaat aan alle begrip, met jullie zijn en met je relaties als jullie wereld een zeer hachelijke doorgang binnengaat.
The Hathors
March 29, 2017

TOM’S GEDACHTEN EN OBSERVATIES
Een link naar de geluid meditatie Restoration verschijnt aan het eind van dit gesprek. Het is een mp3 audio file die je kunt downloaden, vrij van kosten, voor je eigen persoonlijke gebruik.
De Hathor’s instructies voor de Wereld Meditatie zijn aardig duidelijk dus ik denk niet dat ik dat hoef te uit te werken.
Maar er waren een paar interessante momenten toen ze deze doorgeving gaven, waar van ik dacht dat er een paar lezers die van belang zouden vinden.

Toen ze zeiden:
“Voor sommigen van jullie zal de planeet dichtbij zijn. Voor sommigen van jullie zal de planeet ver weg zijn en iets er tussen in. Jullie nabijheid tot de Aarde in deze meditatie zal gedicteerd worden door je interdimensionale relatie tot de planeet.

Toen de Hathors deze woorden gaven, had ik de indruk dat ik zelf gekatapulteerd werd in de ruimte, en toen ik terug keek naar de Aarde in mijn gedachten, vroeg ik hen wat ze bedoelden met die raadselachtige opmerking. Ze zeiden dat voor degenen die een intense karmische geschiedenis hebben met de Aarde, zou de planeet dichtbij zijn in de tweede fase van de meditatie. Maar degenen die op Aarde waren vanwege niet zoveel karmische aanhechting, maar eerder door op een spirituele missie te zijn, zou de Aarde op verre afstand zijn. Ze zeiden ook dat in sommige gevallen, zij die hun karma hadden voltooid in dit leven de planeet ook op verre afstand zou zijn.

Mijn lichaam schokte door een inbreng van energie toen de Hathors zeiden:
Dit zal een heel krachtige en machtige ervaring zijn voor degenen die in de ruimte zijn maar ook voor hen die zich met ons van verre verbinden.”
Ik heb dergelijke energieën eerder ervaren van de Hathors en dat is altijd de voorloper geweest van iets krachtigs en betekenisvol.

Mijn eigen persoonlijke gevoel is dat de gehele workshop, Sound Immersions, bij de Symphonie Ruimte in Manhattan op 27 mei krachtige transformaties zal genereren voor ons allen die aanwezig zijn in de ruimte.

De laatste Geluid Immersie van dit gebeuren zal de Wereld Meditatie zijn zoals de Hathors die beschreven. Het enige verschil is dat ik een groep van Hathors binnen zal brengen die in de 10de, de 11de en de 12de Dimensies wonen om geluid codes te channelen boven op de voor- opgenomen geluid mediatie (d.i. Restoration) Dit zal interessant zijn daar de voor-opgenomen geluid meditatie de geluid codes bevat uit de Hathoriaanse 10de, 11de en 12de Dimensies.

Mijn ervaring van de Hathors die ik heb ontmoet uit de 10de, 11de, en 12de Dimensies is dat zij geometrische vormen zijn – vaak sferen(bollen). En daar velen van hen wit licht uitstralen, stralen een goed aantal van hen licht dat regenboogkleurig is.

Nadat de Hathors deze boodschap gaven, vroeg ik hen over hun commentaar betreffende de wezens die in Aethos wonen( de 10de,11de en 12de Dimensies) omdat die er als regenbogen uitzagen.
Ze legden uit dat daar velen van de hogere dimensionale Hathors verschijnen als wit lichtende bollen, ze alle frequenties belichamen van licht. En als zij gunstige energieën uitzenden worden die vaak regenboogkleurig en stralen ze veelvoudige kleuren tegelijkertijd uit.

DE AUDIO FILE
DE GELUID MEDITATIE Restoration is 9:01 minuten lang en zit in de Listening Section van de website en is als een mp3 te downloaden.
Merk op dat je de file op je computer moet downloaden voordat je deze overbrengt naar andere apparaten.
Vermijd ook er naar te luisteren vanaf onze website tijdens de feitelijke Wereld Meditatie omdat dit te veel voor onze server kan zijn om mee om te gaan.

Als je klikt op de link beneden, word je naar de Listening Sectie meegenomen. Nadat je overeenstemt om te luisteren naar de Listening Agreement, zul je volledige toegang hebben naar alle vrije van kosten voor je personal gebruik. Scroll naar onderen door de lijst totdat je Restoration ziet.
Klik hier [http://tomkenyon.com/listening] om te luisteren naar en/om Restoration te downloaden.

Vertaald door WinnyD

.

www.ellaster.nl: ‘De blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen…’ door Ella Ster, 19 juli 2016.

Hoe triest de aanslag in Manchester is voor de werkelijke slachtoffers (en hun nabestaanden) die hierbij zijn gevallen, ook voorafgaand aan deze aanslag was er weer sprake van een ‘oefening’. Daarom nog maar eens even de blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen van Ole Dammegard, vertaald door Ella Ster, onder de aandacht gebracht. 

http://www.ellaster.nl: ‘De blauwdruk van alle valse-vlag aanslagen…’ door Ella Ster, 19 juli 2016.

De blauwdruk van alle valse-vlag-aanslagen

Ole Dammegard , specialist in het analyseren van moordaanslagen en terroristische aanslagen, is van mening dat er geen échte terroristen bestaan. Althans… niet volgens het beeld dat in de media over terroristen wordt gevormd. De daadwerkelijke terroristen zijn mannen en vrouwen in mooie pakken, dure auto’s en hoge maatschappelijke posities. Dat is de schaduwelite, de Cabal, de illuminati, hoe je ze ook noemen wil.

Ole Dammegard

Ole Dammegard

Al decennia lang analyseert hij politieke moorden, zoals op Olaf Palme en John F. Kennedy en valse-vlag-aanslagen zoals: de Boston bomaanslagen, 9/11, de aanslagen in Parijs, Londen en Brussel, etc. Hij heeft ontdekt dat álle aanslagen volgens een vast stramien verlopen, lang van tevoren gepland zijn en altijd een groot deel van de vaste onderdelen van deze blauwdruk (plan) bevatten. Hieronder 10 steeds terugkerende onderdelen van deze blauwdruk op een rij:

1.De oefening (drill) 

Vaak is er op de dag zelf, of de dagen en weken voorafgaand aan de aanslag, een oefening (drill) tegen een terroristische aanslag. Vaak is dat een oefening voor precies het type aanslag dat gepleegd wordt, in precies dezelfde stad, op precies dezelfde locatie (zoals exact de metrostations, stadsdelen of gebouwen) waar de daadwerkelijke aanslag zal plaatsvinden.  Wie een kansberekening loslaat op zoveel ‘toevalligheden’ moet toch concluderen dat alleen al door een beperkt aantal aanslagen en drills onder de loep te nemen, men uitkomt op een kans van 1 op de 7 miljard. In dit artikel kun je over deze berekening lezen.

Er zijn verschillende redenen waarom deze oefening vooraf zo belangrijk is:

  Op die manier kan men al het materieel en de benodigde ‘spelers’ op de juiste positie in gereedheid brengen.

  Men kan op deze manier ook wegen en escaperoutes blokkeren zodat er niemand in en uit het gebied kan die het plan in de war zou kunnen schoppen.

  Vaak gaat de aanslag na verloop van tijd live. Er is dan bij de betrokken hulpdiensten verwarring wat oefening is en wat écht is. Daardoor wordt hulp te laat ingezet en wordt de kans verkleind dat de aanslag verijdeld wordt.

  Zo kunnen de échte daders — de handlangers van de Cabal die in allerlei posities van overheidsorganisaties, zoals politie en het leger werken — ongemerkt de aanslag voorbereiden onder het mom van een oefening.

  Om de aanslag ‘soepel’ te laten verlopen volgens het vooraf bedachte script, zijn veel medewerkers nodig, terwijl men zo min mogelijk mensen op de hoogte wil stellen van wat er werkelijk gaande is. Door een zogenaamde oefening te organiseren kun je mensen inzetten die op die manier niet eens doorhebben dat ze gebruikt worden en een rol spelen in de voorbereiding van de daadwerkelijke aanslag.

  Achteraf is het heel moeilijk om de echte daders van de onschuldige en onwetende medewerkers te onderscheiden. De daders kunnen zich heel makkelijk verschuilen achter deze oefening omdat het onduidelijk is wat de drill was en wat écht was.

De term ‘valse vlag’ stamt uit de piraterij, waarbij het piratenschip die een aanval pleegde de vlag van een ander voerde. Het land of regio van die vlag kreeg dan de schuld van die aanval, terwijl deze in werkelijkheid door iemand anders werd gepleegd.

Bij valse-vlag-aanslagen is het in wezen niet anders. Degene die de schuld krijgt van de aanslag — de laatste tijd vaak moslims — zijn ‘slechts’ stromannen en niet degene die de aanslag bedacht, georganiseerd en gefinancierd hebben. De stromannen zijn vaak door mind-control geprepareerd om de rol van dader te spelen. Vaak vinden ze tijdens of vlak na de aanslag de dood. De doden kunnen immers niks meer navertellen.

De Engelse term hoax betekent bedrog. Een hoax is een term die gebruikt wordt bij valse-vlag-aanslagen waarbij geen daadwerkelijke slachtoffers zijn gevallen, maar alleen crisisacteurs worden gebruikt om deze slachtoffers te spelen, zoals de schietpartij op de school Sandy Hook. Maar in feite is elke valse-vlag-aanslag een hoax, omdat er bij elke aanslag dingen in scene zijn gezet en de bevolking ontzettend voor de gek wordt gehouden.

2Stromannen (patsies) 

Er zijn altijd een of meerdere stromannen die de schuld van een aanslag krijgen. Bij politieke moordaanslagen zijn deze stromannen vaak niet eens de daadwerkelijke dader. Denk aan Lee Harvey Oswald die zogenaamd John F. Kennedy heeft neergeschoten, Volkert van der G. die zogenaamd Pim Fortuyn heeft neergeschoten, terwijl de echte schutter(s) verborgen lagen opgeteld om gegarandeerd het dodelijke schot te lossen. Zulke belangrijke missies kun je immers niet overlaten aan klunzige en onervaren schutters.

Een recenter voorbeeld is de schietpartij in de homoclub in Orlando, waarbij volgens het officiële verhaal 49 mensen doodgeschoten zijn door een Moslimterrorist. Uit een uitgelekt politierapport blijkt echter dat er tussen 2 en 5 uur ’s nachts niemand gestorven is. Volgens het rapport van de lijkschouwer stierf het eerste slachtoffer pas om 5:15 uur nadat het SWAT-team was binnengestormd en begon te schieten.

Uit het uitgelekte politierapport bleek tevens dat er in Dallas niet één schutter, maar waarschijnlijk 4 of 5 schutters waren die de 5 politie-agenten doodgeschoten hebben. Er zijn die ochtend 4 à 5 mensen gearresteerd, waarvan er 3 voor de Department of Homeland Security werken, en later op ‘bevel van hogerhand’ zijn vrijgelaten. Lees de samenvatting van of beluister de Truth, Honor & Integrity show van 14 juli 2016 voor meer details (vanaf 32:30 minuten).

Bij andere terroristische aanslagen zijn het wellicht geradicaliseerde Moslims die gemanipuleerd en gemindcontrolled zijn om de aanslag te plegen, alhoewel ook dat twijfelachtig is. Bij 9/11 stonden de kapers namelijk gewoon op de loonlijst van de CIA, net als Bin Laden trouwens. Op basis van de getuigenverslagen van de aanslagen in Parijs ontstaat het vermoeden dat sommige daders Israëlische mariniers waren.

Hoe dan ook, de stromannen die de schuld krijgen van de aanslag zijn van te voren geselecteerd en onderdeel van het plan, de blauwdruk. De verhaallijn over de vermeende dader(s) ligt al op de plank nog voordat de aanslag gepleegd wordt. De namen van de daders worden ook vaak belachelijk snel bekend gemaakt (zie punt 3 Het magische paspoort).

Vaak worden deze stromannen uitgekozen vanwege een kwetsbare psychische achtergrond. Of hun vermeende psychische problemen worden gefabriceerd zodat de stromannen als een eenzame gek kunnen worden geportretteerd, terwijl de daadwerkelijke psychopathische daders die de aanslag achter de schermen bedacht hebben verborgen blijven.

3Het magische paspoort 

Er wordt bijna altijd een (vaak hagelnieuw) paspoort van de vermeende daders gevonden. Het blijkt een essentieel onderdeel wat je als terrorist vooral niet moet vergeten mee te nemen. Wil je een aanslag plegen? Neem vooral je paspoort mee! Zelfs in de puinhopen van het WTC op 9/11 waar grote delen van het beton en staal vergaan waren tot stof, vond men de onbeschadigde paspoorten van de daders terug, die in het vliegtuig hadden gezeten dat volledig in rook was opgegaan.

Ole Dammegard heeft ook wel eens ontdekt dat een gevonden rijbewijs van een vermeende dader in de 7/7 aanslag in Londen, ook wel heel bijzonder was, aangezien die persoon in werkelijkheid helemaal geen rijbewijs had.

4Het verhaal ligt al op de plank 

De verhaallijn van het script dat naar de pers wordt gecommuniceerd ligt al vooraf vast. Soms worden er in het gepubliceerde verhaal dingen onthuld die op dat moment nog niet bij de autoriteiten bekend (konden) zijn of zelfs nog niet hebben plaatsgevonden. Zo werd bij de aanslagen in Parijs begin dit jaar, binnen 2 uur na de aanslag een zeer uitgebreid en gedetailleerd verhaal op Wikipedia geplaatst. Het is sowieso niet geloofwaardig dat in de chaos die er toen nog bestond, iemand al in staat is om zo’n heldere samenvatting te schrijven, wat onder normale omstandigheden al uren werk zou zijn. In dat bericht werd echter ook de speech van de Franse president geciteerd, terwijl deze pas een klein uur later zou plaatsvinden!

Een ander klassiek voorbeeld is de rapportage van de BBC die het instorten van WTC7 op de televisie meldden terwijl het gebouw nog overeind stond en er nog geen sprake was van instortingsgevaar. Pas 20 minuten later zou het gebouw daadwerkelijk instorten middels controlled demolition.

Op basis van deze blunder heeft iemand in Groot-Brittanië een rechtszaak gewonnen die weigerde kijk- en luistergeld aan de BBC te betalen omdat deze omroep medeplichtig was aan de terroristische aanslag. De rechters moest de gedaagde daarin gelijk geven, nadat men de beelden van de te vroeg gerapporteerde instorting zag, waaruit bleek dat de BBC voorkennis van de 9/11 aanslagen heeft gehad.

5Het zijn weer de moslims! 

De afgelopen jaren worden bij veel grote valse-vlag-aanslagen een of meerdere moslims als stromannen gebruikt die als vermeende daders de schuld krijgen. Dat zijn soms niet eens de daadwerkelijke daders. De echte dader kan een geheim agent zijn die hetzelfde kapsel en kleding draagt als de vermeende dader die later dood wordt aangetroffen, mét het magische paspoort natuurlijk.

Volgens Ole Dammegard worden vaak exotische, Arabische klinkende namen voor deze stromannen bedacht, die qua klank refereren naar de Islam. Dit doet men doelbewust om daarmee de Islam voortdurend in verband te brengen met huiveringwekkende daden. De illuminati hebben namelijk al zo’n 150 jaar geleden een culturele clash tussen de Westerse Christelijke beschaving en de Islamitische beschaving gepland. Door terroristische aanslagen steeds weer in verband te brengen met moslims en deze in een kwaad daglicht te stellen, wordt de woede naar deze religieuze groep steeds weer aangewakkerd.

6Crisisacteurs gezocht 

Ondanks dat er bij veel valse-vlag-aanslagen daadwerkelijk slachtoffers vallen, worden er vaak crisisacteurs ingezet die voor de benodigde fotogenieke plaatjes moeten zorgen. Deze acteurs worden met wonden geschminkt en vooraf geïnstrueerd welk type slachtoffer ze moeten spelen. Dit zijn vaak achteraf de getuigen die voor de camera de gewenste verhaallijn naar buiten moeten brengen. Echte getuigen zijn daarvoor minder geschikt, omdat deze wellicht details onthullen die niet passen in het vooraf bedachte script.

 

Het vermeende slachtoffer tijdens de Boston bomaanslagen, blijkt een Vietnam veteraan te zijn die al tijdens deze oorlog zijn onderbeen verloren heeft.

 

Dezelfde vrouw lijkt bij allerlei aanslagen de rol van getuige te spelen.

Dezelfde vrouw lijkt bij allerlei aanslagen de rol van getuige te spelen.

lanza-foley21

Hier is dezelfde crisisactrice eerst een zogenaamde klasgenoot van de vermeende Sandy Hook schutter Adam Lanza; en later is dezelfde vrouw nu de zus van James Foley die zogenaamd onthoofd was door ISIS.

Crisis_actrice_Sandy_Hook_Boston

Links wordt de foto van de dame met lang bruin haar gebruikt als schooldirecteur bij de Sandy Hook schietpartij, rechts wordt dezelfde foto gebruikt voor een slachtoffer bij de bomaanslagen in Boston.

Soms vallen deze acteurs door de mand omdat ze op de loonlijst van een castingbureau staan en bij meerdere aanslagen betrokken zijn. Sommige ‘slachtoffers’ sterven zelf meerdere keren bij opeenvolgende aanslagen! Of ze maken een wonderbaarlijke genezing door van slechts enkele dagen, waar in werkelijkheid een genezingsproces van maanden of jaren meer in de lijn van verwachting ligt. Maar de crisisacteur dient alleen voor de schokkende foto of video die kort na de aanslagen wordt gepubliceerd. Een paar weken later is men deze details allang weer vergeten. Wie echter de foto’s bekijkt kan niet anders concluderen dan dat we door de media ontzettend bedonderd worden.

Dit slachtoffertje ‘stierf’ zowel bij de Sandy Hook schietpartij in de VS (bovenste foto’s) en ‘stierf’ een tweede keer in Pakistan als gevolg van een schietpartij door de Taliban (onderste foto’s).

Mason Wells, de grootste pechvogel in de wereld en ‘slachtoffer’ bij wel 3 (!) terroristische aanslagen. Mason raakte gewond bij de Boston Marathon (foto links), hij lag onder de vuurlinie tijdens de aanslagen in Parijs (tweede foto), om vervolgens weer in Brussel op te duiken waar hij in het nieuws kwam met zijn gezicht volledig in het verband vanwege ‘ernstige brandwonden’ die overigens een paar dagen later weer wonderbaarlijk genezen zijn. Moet hij daarom niet gezien worden als de grootste geluksvogel? Want hij overleefde alle 3 de aanslagen en ontving waarschijnlijk een leuke loonstrook voor zijn acteerwerk tijdens deze valse-vlag-aanslagen.

7Occulte data 

Voor de Cabal is numerologie van vitaal belang.  Tussen de aanslagen op 9/11 en die in Madrid zaten precies 911 dagen. De moord op Theo van Gogh was precies 911 dagen na die op Pim Fortuyn. Zou dit toeval zijn, denk je?

911 is ook het alarmnummer in de Verenigde Staten. 911 is tevens een priemgetal, dat slechts deelbaar is door 1 en door zichzelf. Net zoals 311, de datum van de aanslag op Fukushima, wat een kunstmatig geënsceneerde ‘natuurramp’ was. Ook een belangrijk priemgetal is 7 en voor occultisten een heilig getal. Na Madrid volgde de aanslag in Londen. Dat was in het jaar 2005. Opgeteld geven deze vier cijfers van dit jaartal (2+0+0+5=) het cijfer 7. De exacte datum was 7 juli, oftewel 7-7-7.

Ook zijn er bepaalde data of feestdagen die een bijzondere occulte betekenis hebben, zoals 30 april (aanslag in Apeldoorn tijdens Koninginnedag) en waarschijnlijk ook de meest recente aanslag in Nice op 14 juli, wat 7+7=14+7(juli) ook weer 7-7-7 is. Op dit soort ‘occulte dagen’ vallen vaak echte doden, in tegenstelling tot een hoax waarbij slechts crisisacteurs worden ingezet die de vermeende slachtoffers spelen.

Dat betekent overigens niet dat er bij dit soort aanslagen geen crisisacteurs worden gebruikt of dingen in scene worden gezet, want dat gebeurt vrijwel altijd. Ook bij de recente aanslag in Nice zijn er zaken die niet kloppen met het officiële verhaal. Zo is er bijvoorbeeld op de vrachtwagen geen spatje bloed te zien, terwijl deze 84 mensen gedood en 202 mensen verwond zou hebben. In dit artikel kun je foto’s vergelijken van vrachtwagens die ‘slechts’ 1 dier doodreden en wat dit voor troep op de cabine achterlaat met de foto van de smetteloze vrachtwagen in Nice.

Foto’s van de smetteloze vrachtwagen in Nice zonder een spatje bloed.

8Strengere wetten voor onze eigen veiligheid 

Vooraf heeft de Cabal al vaak vastgesteld wat het beoogde doel van de aanslag moet zijn. Meestal zijn dit allerlei aangescherpte maatregelen zoals: een strengere wetgeving, meer politiecontrole, meer camera’s, verlies van privacy en vrijheden voor de bevolking, etc. Doordat elke aanslag heftige emoties oproept, zoals angst, onveiligheid en onzekerheid, wordt de bevolking met een terreuraanslag geprepareerd om deze aangescherpte maatregelen zonder protest te accepteren.

Het is een klassiek staaltje van problem-reaction-solution. De ‘solution’ is daarbij uiteraard niet in het belang van het volk, maar wel in het belang van de Cabal en hun New World Order. De aangescherpte maatregelen zijn altijd weer een stap verder naar de totale controlestaat die men wil creëren.  Een ‘mooi’ voorbeeld is de Patriot-act die vlak na 9/11 werd ingevoerd en bijna identiek is met de Naziwetgeving in de Tweede Wereldoorlog. Zie voor details van deze Patriot-act het artikel “Het uur van de waarheid nadert.”

9Signalen vooraf 

Veel aanslagen worden van tevoren aangekondigd met verhulde aanwijzingen in films, televisieseries, of op tijdschriftomslagen. Soms is het letterlijk een beeld en de datum in cijfers van de geplande aanslag. Zo is de 9/11 aanslag in bijvoorbeeld de tv-serie de Simpsons, diverse films en een kaartspel aangekondigd. Het heeft te maken met de diepe overtuiging van de Cabal dat wanneer zij iets aankondigen dat men van plan is en het vermeende slachtoffer, de mensen (the sheeple) ondernemen geen actie om zich te verweren, de mensen daarmee het karma op zich nemen. Het is natuurlijk een rare kronkel in hun hoofd waarmee ze hun gruwelijke misdaden goedpraten, maar de bedenkers van valse-vlag-aanslagen zijn dan ook psychopaten.

Vooraankondiging van de 9/11 aanslagen in de animatieserie The Simpsons en “Coming soon” in Johnny Bravo tekenfilm.

Aangekondigde aanslagen in Illuminatikaartspel

Na de aanslagen op het vliegveld in Brussel zag Ole Dammegard een rare scene in een van de uitgezonden beelden. Er werd een chaotische maar tevens desolate ruimte getoond met een muurposter van een gekapseisde Eiffeltoren. Dammegard voorspelde toen al dat een volgende aanslag in Parijs of Frankrijk zou plaatsvinden. Een opvallend detail op de dag van de aanslag in Nice is dat een brand met enorme rookvorming rond de Eiffeltoren even voor paniek zorgde. Er is wellicht een verband met de eerdere aankondiging waarvoor Dammegard en Veterans Today hebben gewaarschuwd. Misschien dat daarom een geplande aanslag in Parijs is verplaatst naar Nice of er is sprake van een mislukte aanslag in Parijs die gelijktijdig had moeten plaatsvinden.

1-eiffel-ole-640x360

Bizarre beeld van gekapseisde Eiffeltoren in de beelden van de aanslagen op het vliegveld in Brussel

1-eiffel-640x395

Scene van de actiefilm GI Joe The Rise of Cobra

Eiffel_tower_smoke_16:7:14

Op dezelfde dag als de aanslag in Nice ontstond paniek rond de Eiffeltoren vanwege de enorme rookvorming. Het is onduidelijk of het hier gaat om verkeerd afgestoken vuurwerk of een mislukte bomaanslag zoals Benjamin Fulford beweerde.

10Afleidingsmanoeuvres 

Vaak moeten aanslagen de aandacht van iets anders afleiden dat zonder die aanslag wellicht (te veel) in het nieuws zou zijn gekomen. De aanslag van 9/11 moest de aandacht afleiden van het begrotingstekort die de dag voor 9/11 door Rumsfeld werd medegedeeld, toen hij meldde dat er 2,3 biljoen dollar was ‘verdwenen’ die wel in de boeken van het Pentagon stond.

Wat veel mensen ook niet weten is dat op 12 september 2001 (de dag na 9/11) de Federal Reserve Bank verplicht was om 200.000 ton goud terug te sturen naar China, conform een uitspraak door het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Dit goud lag officieel opgeslagen in de kluis van het WTC en is sinds de aanslagen spoorloos verdwenen. Lees het artikel “De triljoen dollar rechtszaak” voor meer achtergrondinformatie over deze rechtszaak.

Tijdens de recente schietpartij in Orlando kwam er een grootschalige verkiezingsfraude aan het licht waaruit bleek dat Hillary Clinton door fraude de voorverkiezingen had gewonnen. Deze rechtszaak was aangespannen door het Institute for American Democracy and Election Integrity werd volledig overschaduwd door de incidenten in Orlando en bleef daardoor grotendeels onopgemerkt. Beluister de radioshow Truth, Honor & Integrity van 23 juni 2016 voor meer details over deze rechtszaak (vanaf 32:00 minuten), of lees de samenvatting.

De Cabal gaat het aantal valse-vlag-aanslagen intensiveren.

Diverse klokkenluiders met contacten binnen de illuminati, zoals Thomas Williams en Shane the Ruiner, zijn ervan overtuigd dat het aantal valse-vlag-aanslagen en andere Cabal-spelletjes zoals virale pandemieën, kunstmatig gecreëerde natuurrampen en andere plannen van dood en verderf, het komende half jaar sterk opgevoerd zullen gaan worden. Van een aanslag eens in de zoveel maanden zullen we gaan naar een aanslag eens in de zoveel weken, misschien wel eens om de zoveel dagen. Volgens Shane probeert de Cabal de bevolking op die manier te prepareren en murw te maken zodat zij hun totale New World Order-agenda kunnen doorvoeren. 2016 zal dus helaas een roerig jaar worden.

Een plan voor een valse-vlag-aanslag is makkelijk in de war te schoppen

Ole Dammegard heeft echter gemerkt dat hoe meer mensen snappen hoe de blauwdruk, het draaiboek van valse-vlag-aanslagen in elkaar zit, deze vaak herkend worden voordat ze plaatsvinden. Omdat deze aanslagen tot in het kleinste detail gepland zijn en precies volgens script moeten verlopen, kan het voortijdig uitlekken de plannen voor lange tijd, of volledig in de war schoppen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen de leugens rond valse-vlag-aanslagen gaan doorprikken en snappen hoe het spel werkelijk in elkaar zit. Jij, als lezer kunt een bijdrage leveren door dit artikel te delen met vrienden zodat meer mensen op de hoogte zijn.

Ella Ster*   bron: ellaster.nl

%d bloggers liken dit: