www.npo.nl: ‘2Doc: Shadow World kijk je op npo.nl…’

http://www.npo.nl: ‘2Doc: Shadow World…’

Filmmaker Johan Grimonprez laat in ‘Shadow World’ de gang van zaken zien in de wereldwijde wapenhandel waar winst belangrijker is dan mensenlevens. 

In de nasleep van elke oorlog duiken er geruchten op van omkoping, belangenvermenging en onethisch winstbejag. Een schimmige wereld van wapenhandelaren, corruptie, hebzucht, smeergeld en achterkamerpolitiek. 

Maar ook van geheime diensten, militaire bevelhebbers, politici en wereldleiders wiens morele kompas helemaal op tilt is geslagen. Hun enige belang lijkt de oorlog zo lang mogelijk te laten duren om zoveel mogelijk geld te verdienen. 

Aan de hand van getuigenissen van onderzoeksjournalisten, wapenhandelaren, lobbyisten en politici, toont de documentaire ‘Shadow World’ hoe de internationale wapenhandel een bedreiging vormt voor de democratie. 

Niet alleen in de landen waar de wapens worden gebruikt, maar ook in het Westen waar ze worden gemaakt.

Deze documentaire is tot 27 april terug te kijken op…

https://www.npo.nl/2doc-shadow-world/19-04-2017/VPWON_1195997

Lees hierover ook meer op…

http://www.ninefornews.nl/grote-schaal-voorgelogen-regisseur/

Advertenties