DE NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages – Deel 2: De Grote Witte Broederschap

DE NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages

Deel 2: De Grote Witte Broederschap

De geschiedenisboeken vallen vaak stil als het gaat om de meest verstrekkende gebeurtenissen die leidden tot de oprichting van The New Atlantis . Het missen van de zeer invloedrijke opzichters van de Grote Witte Broederschap  , waarvan vooraanstaande leden liggen nog steeds in de schaduw van de geschiedenis. Hoevelen hebben ooit hebben gehoord van de onvergelijkbaar grote Verrezen Meesters zoals de Comte de Saint Germain? Wie heeft de namen van Kuthumi en El Morya, Maha Chohan en Djwal Khul, Lady Nada en Lady Portia gehoord? Echt, het is deze en vele andere Verheven Meesters die de plechtige verantwoordelijkheid voor het fysieke welzijn en spirituele vooruitgang van de huidige race van de mensheid hebben aangenomen.


beeld

De voorgaande foto wordt helemaal gekenmerkt door het feit dat St. Germaine (die op de uiterst rechts op de foto) al was overleden toen de foto werd genomen. Zijn ‘officiële’ bio geeft aan dat zijn overlijden op 27 februari 1784 was. Helena Blavatsky leefde van  31 juli 1831 tot en met 8 mei 1891 volgens de meeste van haar biografieën. Dit is de kracht van een geascendeerde meester.


Alleen door het begrijpen van de Grote Witte Broederschap , en de onmisbare rol in de bevrijding van het huidige ras van de mensheid, kan het ware terug verhaal van  The New Atlantis goed worden begrepen. Tegen dat einde is er niet meer op de voorgrond en pivotal een figuur in de afgelopen 1000 jaar dan de onvergelijkbare  Comte de Saint Germain . Graaf Saint Germain, zoals hij ook bekend is, staat als een torenhoge aanwezigheid in de clandestiene proces van de oprichting en de daaropvolgende vorming van de Amerikaanse Republiek die uiteindelijk bekend als de Verenigde Staten van Amerika zou worden. Zonder zijn altijd aanwezige begeleiding, diepe spirituele wijsheid en allesomvattende alledaagse kennis informeren van de gehele “VS de oprichting van ondernemingen”, zou het vandaag niet bestaan in zijn huidige vorm.

Er zijn drie essentiële punten van informatie om te weten over Comte de Saint Germain . Ten eerste, dat deze reus onder de mensen was geen gewone man, zoals hij bekend is om een authentiek  Opgevaren Meester  en leider van de Grote Witte Broederschap . In de tweede plaats, dat Graaf St. Germain werd gekozen om de te  Hoeder van de Violette Vlam  voor de huidige leeftijd van de mensheid (Quan Yin was de vorige Hoeder van de Violette Vlam ). In de derde plaats, dat Saint Germain wordt beschouwd in de hoogste kringen van deGrote Witte Broederschap als de “Vader van de Amerikaanse Republiek” en patroonheilige van de Verenigde Staten van Amerika.

Geen van deze bijzondere rol van Graaf St. Germain is te lichtvaardig worden genomen. Zeker, ze zijn niet te worden gerespecteerd door degenen die niet de ernst van zijn doel in de zaken van de huidige menselijke ras te leren kennen.Overkoepelende rentmeesterschap St. Germain’s van de Planeet Aarde in het voordeel en de verheffing van de mensheid is een heilige missie zeer weinig zielen ooit kan meten tot in ieder tijdperk. Juist omdat de geschiedenisboeken – geschreven door mannen met een zeer smalle agenda’s – vertegenwoordigen hem op zo’n beperkte en oppervlakkige manier niet het licht van zijn wonderbaarlijke bijdragen aan de mensheid te dimmen. Daarom is zowel de wijze en de onwetende zou worden goed bediend door het houden van een zeer open geest om de echte werking van Saint Germain de Grote Witte Broederschap .

Beschouwd als de Vader van de Amerikaanse Republiek , werd St. Germain vrij goed bekend in alle hoofdsteden van de 17e eeuw in Europa. Vloeiend in veel van de Europese talen van zijn tijd, bewees hij zich een hoogopgeleide diplomaat wiens weergaloze staatsmanschap vaak kwam op het perfecte moment. Veel van zijn diplomatieke inspanningen werden ontworpen om ervoor te zorgen dat de jonge 13 Kolonies van Noord-Amerika zou worden ondersteund op alle mogelijke manieren. In deze veel daden van staatsmanschap St. Germain is vergeleken met Sir Francis Bacon, wiens missie het leven was om een utopische samenleving in de Nieuwe Wereld gevestigd te zien.


Gedurende zijn leven, dierbaarste hoop Francis Bacon was de oprichting van een utopie over de Atlantische Oceaan, de realisatie van zijn “Nieuwe Atlantis” in de vorm van een maatschappij van vrije mensen, bestuurd door wijsgeren en wetenschappers, waarin zijn Vrijmetselaars en Rozenkruisers principes zou regelen de sociale, politieke en economische leven van de nieuwe natie. Het was om deze reden waarom, als Lord Chancellor, een dergelijke actieve belangstelling nam hij in de kolonisatie van Amerika, en waarom hij stuurde zijn zoon naar Virginia als een van de eerste kolonisten.Want het was in Amerika, door middel van de pen van Thomas Paine en de geschriften van Thomas Jefferson, alsook via de revolutionaire activiteiten van zijn vele Rozenkruisers-Vrijmetselaar volgelingen, de meest prominente onder wie George Washington en Benjamin Franklin, dat hij hoopte te creëren een nieuwe natie gewijd aan zijn politieke filosofie.

In zijn  Secret Destiny of America , Manly Hall, de meeste begrip moderne geleerde Bacon’s, verwijst naar de verschijning in Amerika, voorafgaand aan de ondertekening van de Verklaring van Onafhankelijkheid in 1776, van een mysterieuze Rozenkruisers filosoof [Saint Germain], een strikte vegetariër die aten alleen voedingsmiddelen die boven de grond groeide, die was een vriend en leraar van Franklin en Washington en die bleek een belangrijke rol te hebben gespeeld bij de oprichting van de nieuwe republiek.Waarom de meeste historici niet in geslaagd om op te noemen hem is een raadsel, want dat hij bestond is een zekerheid.

Hij stond bekend als de “Professor.” Samen met Franklin en Washington, was hij lid van de door het Continentale Congres gekozen in 1775 naar een ontwerp voor de Amerikaanse Vlag te creëren commissie. Het ontwerp maakte hij werd door de commissie aanvaard en aan Betsy Ross uit te voeren in het eerste model.

Een jaar later, op 4 juli 1776, deze mysterieuze vreemdeling, wiens naam niemand kende, verscheen plotseling in Independence Hall en leverde een roeren adres aan de angstige mannen daar bijeen, die zich afvroegen of ze hun leven als verraders moeten riskeren door het aanbrengen van hun namen aan de gedenkwaardige document dat Thomas Jefferson schreef en wiens idealen Francis Bacon, de oprichter van de vrijmetselarij en de Rozenkruisers, was de echte opdrachtgever. [10]

Waar Sir Francis Bacon wordt beschouwd als de grondlegger van de Rozenkruisers, evenals de moderne vorm van de vrijmetselarij, is Saint Germain, die beide groepen gebruikt om aanzienlijk de oorzaken van de wetenschappelijke vooruitgang en universele broederschap te versnellen. Hij was algemeen bekend in zijn tijd, in het bijzonder in de verschillende koninklijke hoven van de 18e eeuw in Europa, om een ​​meester alchemist en briljante filosoof, virtuoze muzikant en volmaakte kunstenaar, volbracht staatsman en expert diplomaat. Vanwege de indrukwekkende beheersing van de occulte wetenschappen, in het bijzonder de alchemie St. Germain, werd hij bekend bij allerlei kostbare edelstenen en edele metalen te produceren, soms op aanvraag.


51267514_1258387676_33adf7c2b203d05bf98bbbec1eb


Het moet worden opgemerkt dat de St. Germain de welverdiende bijnaam –vader van de moderne wetenschap – rechtstreeks verband houden met zijn veel hogere status als een Spirituele Adept. Voor degenen die het idee van reïncarnatie te omarmen, is het zeer gemakkelijk te begrijpen dat de Comte de Saint Germain  was zeer waarschijnlijk een reïncarnatie van zowel Roger Bacon en Sir Francis Bacon. Zo voltooide de transmigratie van een buitengewoon grote ziel waarvan verschillende uitvoeringsvormen sterk geavanceerde beschaving door de oprichting van de vele noodzakelijke kunsten en wetenschappen die in de loop van de afgelopen 750 jaar hebben ontwikkeld.

Om bondig vertrouwd te maken de lezer met de verstrekkende gevolgen van deze openbaringen, wordt de volgende verklaring voor ieders aandacht: Ondanks het feit dat St. Germain is nog steeds een relatief onbekende personage van historische noot, was het niet voor zijn cruciaal geweest invloed op kritieke punten van de menselijke geschiedenis, velen kunnen zich nog laten leven onder de noemer van naakte feodalisme. Zijn talrijke en monumentale initiatieven waren letterlijk verantwoordelijk voor het opheffen van de mensheid uit de donkere middeleeuwen als slaven hun meesters geserveerd in ruil voor bescherming. Dat is het bijzondere en waardevolle bijdrage aan de huidige beschaving door Saint Germain en zijn verschillende incarnaties gedurende vele eeuwen, zo niet millennia.

Er zijn tal van wijzen en zieners, heiligen en siddha, opgestegen meesters en spirituele adepten, geavanceerde zielen en licht-arbeiders die, net als Saint Germain, hebben zorgvuldig gekeken over de evolutie van dit traktaat van de mensheid. Hun aanwezigheid kan worden gevoeld in die plaatsen en tijdens die gebeurtenissen wanneer hoogst gevolgschade geschiedenis wordt geschreven. Zonder hun opzettelijke duwtje of nodig aanmoediging, wijze leiding of dringende vleiend, zou de geschiedenis een verkeerde afslag na de andere hebben genomen tijdens het huidige tijdperk van Kali Yuga.

Er wordt gezegd dat het St. Germain die op mysterieuze wijze kwamen bij de oorspronkelijke ondertekening van de Verklaring van Onafhankelijkheid en moedigde de allereerste signature toen alle aanwezigen waren verlamd van angst. [11]


Wat kan gezegd worden over de Grote Witte Broederschap?

Een buitengewoon krachtige en ontembare entiteit, de Grote Witte Broederschap  treedt regelmatig op door middel van speciaal gewijd menselijke instrumenten en hun geestelijk begiftigd organisaties. Veel mensen zijn zich nu bewust van een aantal van de groepen waarvan de verleden nog steeds in nevelen gehuld, omdat hun namen het gesprek van de internet zijn geworden. Wie heeft er niet gehoord van de vrijmetselarij en Illuminisme, de Rozenkruisers en de Theosofische Vereniging, de Tempeliers en de Priorij van Sion? Het is echter de meest geheime genootschappen van alles – die, welke geen naam hebben – dat de grootste impact op de afgelopen 1000 jaar van de menselijke geschiedenis hebben gehad.

Om die reden vrijwel alle van de bovengenoemde groepen hebben ‘een of andere manier’ komen te staan in verband met de huidige ‘incarnatie’ van de snode Illuminati.  Dit is een buitengewoon belangrijk punt.   Vooral tijdens deze “Age of Conflict” (ook bekend als de Kali Yuga), zodra een krachtig en / of invloedrijke organisatie het publiek gaat, vestigt de aandacht op zich. De meer prominente en goed gefinancierd die groep wordt, hoe groter de kans dat het een doelwit van degenen die wensen om het over te nemen worden. In elk geval van een “vijandige overname”, hetzij door openlijke of verkapte wijze, die gecompromitteerd geheime genootschappen hebben onvermijdelijk genomen een wending.

Dit is precies de reden waarom deze organisaties, die rechtstreeks werken voor rekening van de Grote Witte Broederschap , vrijwel altijd hun werk in totaal geheim doen. Hun inspanningen zijn van een dergelijk gevolg dat de openbaarmaking van een van beide hun leden of hun agenda nooit kan worden geriskeerd. Daarom is het belangrijk om te begrijpen dat de meest welwillende van geheime genootschappen door de eeuwen heen nooit van gehoord, nooit geschreven over en waarschijnlijk op een speciale Wikipedia-pagina om te verschijnen.

Helaas voor die vele moedige agenten van verandering die door de eeuwen heen toegetreden tot de verschillende genoemde geheime genootschappen naar beneden, omdat die samenlevingen uiteindelijk werden toegeëigend door stealth of door middel van geweld, worden ze onterecht geteerd door de borstel van smaad. Bij wijze van voorbeeld, het is een bekend feit dat veel van de Founding Fathers van de Verenigde Staten van Amerika werden Freemasons behoren tot verschillende lodges, afhankelijk van hun voorkeuren in Engeland en de gevestigde loges in hun huis kolonies. George Washington en Benjamin Franklin zijn slechts twee van de meer bekende vrijmetselaars onder de Founding Fathers .

Of deze grote mannen waren 33 graden en hoger Vrijmetselaars is niet van belang in deze zaak, omdat hun lodges waren gericht rond de missie van het juk van het Britse imperialisme. In feite was het netwerk van Vrijmetselaar lodges in het hele Dertien Koloniën opgericht vitaal belang voor vele militaire en politieke successen tijdens de gehele Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog periode. Ware het niet voor vele ondergrondse manoeuvres, spion netwerken en geheime operaties van de vrijmetselaars aan de jonge kolonies te beschermen, zouden de Verenigde Staten van Amerika nog steeds een Engels kolonie. George Washington, in het bijzonder, is nu bekend een zeer effectieve spion netwerk, zonder welke de Amerikaanse Revolutie misschien niet eens zijn gewonnen te hebben gemaakt.


Adam WeishauptDe Illuminati

Natuurlijk, zoals het lot zou hebben, werd de beruchte Illuminati opgericht in hetzelfde jaar dat de Onafhankelijkheidsverklaring werd ondertekend. In mei 1776 wordt gezegd dat de Duitse filosoof, Johann Adam Weishaupt, stichtte deOrde van de Illuminati  in Beieren.

Door elke goed geïnformeerde gehouden blijkt dat Weishaupt, de “oorspronkelijke” openbare Illuminati figuur van de Revolutionaire tijdperk, begon ‘zijn’ orde met heel nobel en goede bedoelingen. Hij was een geheim genootschap van wie verklaarde charter was om de mensheid te verheffen als zijn woorden te illustreren:


In een tijd, maar toen was er geen einde aan het maken van spel en het misbruiken van geheime genootschappen, ik was van plan om gebruik te maken van deze menselijke foible maken voor een echte en waardig doel, voor het welzijn van de mensen. Ik wilde doen wat de hoofden van de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten zouden hebben gedaan om op grond van hun kantoren. [12]


De toekomstige richting van de Illuminati kan een wending hebben genomen vanwege de noodlottige beslissing die Weishaupt maakte een paar jaar eerder een professor Kerkelijk Recht, uitgegroeid tot een positie die theretofore was uitsluitend in handen van de jezuïeten . Het is ook veelzeggend dat “Weishaupt begon zijn formeel onderwijs op de leeftijd van zeven op een jezuïetencollege. Hij later ingeschreven aan de universiteit van Ingolstadt en studeerde in 1768 op de leeftijd van 20 met een doctoraat van het recht. In 1772 werd hij professor in de rechten. “[13] De noodlottige combinatie hier is dat een naïeve en idealistische Weishaupt werd een zeer ernstige advocaat (rooms-katholiek kerkelijk recht professor) in de vorm van de Jezuïtische denken en vooruitzichten. De jezuïeten zijn goed bekend in heel hun geschiedenis voor het zijn de militaire arm van de Rooms-Katholieke Kerk ook wordt geleid door de jezuïet-generaal, die een ongewoon militair-achtige organisatie commando en zit bovenop een hiërarchische structuur als een ware dictator.

Voor deze en andere redenen die te maken hebben met het heersende klimaat in Beieren, lijkt het erop dat de toekomstige missie van de Illuminati fundamenteel zou afwijken van de oorspronkelijke charter. Immers, het is geen toeval van de geschiedenis dat de zeer dezelfde Beierse milieu werd het broeinest van het nationaal-socialisme van Adolf Hitler. Niet alleen waren allemaal van Hitlers favoriete trefpunten in Beieren (bijvoorbeeld Eagle’s Nest in Berchtesgaden), de werkelijke initiatiefnemers van het nazisme gebruikt Zuid-Duitsland als een springplank voor de vooruitgang van het Derde Rijk.Christensocialisme is een politieke, economische en sociale systeem dat wordt bepleit door de Sociëteit van Jezus (aka de Jezuïeten), waar ze opgezet winkel.

Terwijl National (Christian) socialisme niet zo slecht klinkt op het eerste gezicht, ook niet het communisme, totdat ze probeerden om het in praktijk te brengen.  Hierin ligt de kern van de zaak.

De aarde rijk wordt bepaald door polariteiten zoals kapitalisme en communisme, fascisme en socialisme, libertarisme en Totalitarisme, Democratie en Dictatuur. Al deze ‘ismen’ zijn ingesteld in verschillende mate in de afgelopen 250 jaar. Elk van hen is jammerlijk mislukt omdat … van wie het was , dat diende als de drijvende krachten in de uitwerking van deze fataal gebrekkig politieke economieën.

Wanneer man over-berust op zich een onderneming vooruit IMPEL – het maakt niet uit hoe goed en nobel het streven – het zal altijd eindigen in bittere mislukking. De verborgen krachten achter veel van de politieke en sociale bewegingen, revoluties en burgeroorlogen van de afgelopen 300 jaar zijn niet altijd de beste bedoelingen. Bijgevolg zijn ze uiteindelijk gedoemd te mislukken … en heel vaak sombere mislukking.

Hetzelfde kan gezegd worden voor veel van die revolutionairen en change agents die niets, maar de beste bedoelingen had. Wie heeft er niet gehoord, en ervaren, wanneer ” goede bedoelingen van de weg hebben gebaand naar de hel “.Een 250 jaar retrospectieve analyse van zowel de Euraziatische en Amerikaanse geschiedenis onthult zoveel inspanningen van deze aard.


De Illuminisme beoefend door de Spirituele Adepten is niet hetzelfde als de Illuminisme beoefend door de hedendaagse Illuminati.

Hoewel heel anders in zowel de oorsprong en doel, de Illuminisme beoefend door de oorspronkelijke Illuminati, en later door verschillende sekten van de waarheid op zoek naar de vrijmetselarij, iets heel veel met elkaar gemeen hebben: Beide zijn schromelijk verkeerd en onbegrepen.

Net als de Rozenkruisers en de Tempeliers, hebben hun ware geschiedenis verborgen eeuwenlang met zeer weinig, maar oppervlakkige rituelen en diepzinnige handleidingen, veel geruchten en krabbelde perkamenten om verder te gaan. Tenzij er een diepgaand begrip van de respectieve grondleggers van deze geheime genootschappen, kan er geen eerlijke waardering voor hun multi-eeuwse missies.

Illuminisme, zoals die door de hedendaagse Illuminati, evenals de vele verschillende lodges binnen de vrijmetselarij, is eigenlijk gewoon een zeer zwakke poging om de Godheid te bereiken zonder de hulp van echte spirituele praktijken of heilige rituelen. De Illuminati van de 18e eeuw verschijnt er een oprechte interesse in de spirituele zoektocht te hebben gehad, met name in de context van een organisatie van gedeelde religieuze waarden. De Illuminati vandaag is eigenlijk een voorbeeld van een gekaapt naam – ILLUMINATI – die zelfs op afstand wordt gerelateerd aan de oorspronkelijke organisatie of missie.

Sommige onderzoekers hebben gesuggereerd dat de Illuminati van de 21e eeuw gewoon in hun huidige incarnatie is veranderd na twee en een halve eeuw van de Jezuïtische invloed. De Sociëteit van Jezus is gestructureerd als een militaire organisatie waarvan de leden soldaten van Christus genoemd. In feite gaat vooraf aan hun uitzonderlijk seculiere reputatie hen waar ze naartoe gaan, een beleving die slechts heeft versterkt vanwege de manier waarop de jezuïeten, net als de Joden, zijn gedwongen af ​​te wijken van zoveel landen sinds hun oprichting.


Een van de eerste bijeenkomsten van de Theosofische ConventieHelena Blavatsky en de Theosofische Vereniging 

De veel recentere Theosofische Vereniging past een vergelijkbaar patroon te worden begrepen en daarom vaak verkeerd voorgesteld. Omdat de Theosofische Vereniging is veruit de minst geheim van allemaal kan het veel gemakkelijker onderzocht dan de anderen. De meest prominente en stichtende leden waren in hoofdzaak open boeken die schreef ook een aantal van de meest onthullende boekdelen van de 19e en 20e eeuw.

In de persoon van Helena Petrovna Blavatsky, een van de drie oprichters van de Theosofische Vereniging, vinden we een oprechte spirituele aspirant die sommigen beschouwen als de grootmoeder van zijn New Age . Omdat ver vooruit van haar tijd en een vrouw op te starten, werd Blavatsky geconfronteerd met vele critici die kon gewoon niet in haar monumentale schaduw staan. Haar niveau van spirituele verworvenheden en wereldse kennis waren met niets te vergelijken, vooral tijdens de periode van de late jaren 1800, waarin zij bloeide.

Het verhaal van Helena Blavatsky en de Theosofische Vereniging is representatief voor hoe veel spirituele organisaties verkeerd benoemd of doelbewust ondermijnd of beide. Haar oprechte en vurige belangstelling voor het verspreiden van de spirituele rijkdom van de wereld zou uiteindelijk zien Blavatsky verplaatst het hoofdkantoor van de maatschappij naar Chennai, India. Haar charismatische authenticiteit diende als een magneet voor vele andere gelijkgestemde gevorderde zielen. Zij omvatten de wil van Rudolf Steiner, Annie Besant, Alice Bailey, Charles Webster Leadbeater, Henry Steel Olcott, William Q. Judge, en Jiddu Krishnamurti onder vele anderen.

Alice Bailey’s Lucis Trust is een perfect voorbeeld van hoe een inherent goedaardige en grootmoedig organisatie werd gekoppeld aan de meest negatieve connotaties van Lucifer. Er zijn tal van misleide mensen in de wereld van vandaag, waarvan zeer schamele kennis van een dergelijke geestelijke zaken te maken hen geheel ongekwalificeerde te bekritiseren de Lucis Trust. In dit geval betekent Lucis licht, in het bijzonder het goddelijke licht van de ijle kennis en verheven wijsheid.

Door haar intense preoccupatie met occulte astrologie en esoterische psychologie, onorthodoxe genezing en oosterse meditatie, heeft Alice Bailey verder verkeerd begrepen. Een groot deel van haar kennis werd door middel van “het Tibetaanse”, die ook door de letters “DK”, later geïdentificeerd als bekend stond om haar geopenbaard  Djwal Khul . Zelfs een toevallige lezing van één van haar materiaal zal een buitengewone intellect en echte spiritualiteit te onthullen.

Tenzij er een diepgaand begrip van de ‘founding fathers en moeders’ van deze verschillende geheime genootschappen, kan er geen eerlijke waardering voor hun multi-eeuwse missies.

Een oude anekdote geeft nauwkeurig een fenomeen dat is herhaald werd over en weer. Als volgt:

Ooit waren er twee barkruk filosoof vrienden die graag dezelfde hoek bar bezoeken. In momenten van dronkenschap soms werden ze geopend genoeg om de waarheid van de dingen te zien. Soms zouden ze een glimp van de hoogste waarheid te ervaren of flitsen van goddelijke inzichten. In zeldzame gevallen werden ze begiftigd met pittige sutra’s van sublieme spirituele wijsheid die de ziel zou kunnen bevrijden. Deze zouden ze altijd zeker op te schrijven.

Ze wisten dat de duivel zelf was zich terdege bewust van hun filosoferen manieren. Op een nacht, als de duivel op de loer met zijn sidekick te leggen, iets wat zeer ongebruikelijk is gebeurd. Beide mannen verliet de bar bij elkaar zoals gebruikelijk, maar dit keer leek ze anders … misschien omgetoverd … misschien zelfs verheerlijkt. Nu is de duivel wist dat zijn tijd om te staken was in de buurt.

Ineens een gescheurde stuk papier viel uit de hand van een van de filosoof vrienden. Het had op woorden van de hoogste WAARHEID geschreven alsof geuit door de Almachtige God Zelf.

The Devil’s sidekick onmiddellijk porde hem om snel te gaan en onderduiken met het papier met de heilige waarheid geschreven op het voordat een van de twee vrienden besefte dat het had laten vallen op de geplaveide straat.

“Nee, nee, we moeten dat niet doen, mijn vriend.”, Zei de duivel. We moeten wachten tot ze het papier met de waarheid te vinden en de gesp te sluiten om hun borsten “, zei hij met de grootst mogelijke vertrouwen. “Op deze manier zullen we wachten … we zullen wachten voor hen te organiseren. Ja, we altijd wachten tot ze te organiseren rond de WAARHEID. Nadat ze al het harde werk hebben gedaan, we hebben alleen over wat ze zo idealistisch zijn georganiseerd over te nemen. [14]


kruisOrde van de Rozenkruisers: Een protestantse reactie op de rooms-katholieke Sociëteit van Jezus. 

Sir Francis Bacon was relatief veilig en geborgen in zijn machtige positie binnen het hof van koningin Elizabeth. Echter, hij wist dat de dag zou komen dat degenen die wilden coöpteren het oorspronkelijke plan voor The New Atlantis zou complot om hem neer te halen. Door het nemen van de boodschapper, hij begreep, zou het hele plan te creëren The New Atlantis ofwel ondermijnd, vertraagd of helemaal beëindigd.

In dit verband, Francis Bacon volledig duidelijk zijn, dat zijn grootste vijand lag diep in de Rooms-Katholieke Kerk. Tijdens de zeer hetzelfde tijdsbestek toen hij werd de uitwerking van het skelet van The New Atlantis , werd een nieuwe mannelijke religieuze congregatie wordt gevormd binnen de rooms-katholieke kerk die bekend staat als de Sociëteit van Jezus (SOJ). Opgericht in 1540, Ignatius van Loyola te stellen over het proces van de oprichting van een quasi-militaire organisatie die zou dienen om Rooms-katholieke belangen over de hele wereld te beschermen.

Omdat de kerk zo vastbesloten om te functioneren als de primaire autoriteit op Aarde was, toegestaan ​​ze de Jezuïeten, zoals ze bekend zijn, om te werken op een manier die verre van de deugdzame gedrag van alle andere gemeenten in de kerk. In feite werd de SOJ in eerste instantie gevormd om te dienen als een krachtige compenserende kracht om de protestantse Reformatie. Het handvest en de mission statement toegestaan ​​voor de SOJ om alle mogelijke middelen te gebruiken om de kerk te beschermen tegen agenten van de Reformatie. Het werd eveneens gemachtigd om offensieve maatregelen tegen alle vermeende bedreigingen over de hele wereld, die het vaak heeft gedaan te nemen.

Met deze context heeft de Rozenkruisers komen tot stand. Hun voornaamste doel was om te functioneren als tegenwicht voor alle politieke intriges en militaire intriges die de Jezuïeten waren berucht voor het uitvoeren van over de hele planeet. De enige manier waarop The New Atlantis zou kunnen worden beschermd tegen de verwachte aanslagen en samenzweringen uitgebroed door de SOJ was om de nodige intelligentie die hen voor te bereiden te verwerven. Bacon et al. waren grimmig bewust van de alomtegenwoordige kracht en buitengewone dapperheid van de Roomse Kerk. Zij vond ook dat hechte band van rechtschapen mannen Bacon kon effectief kortsluiting alle jezuïet pogingen om hun grote plan om Atlantis herrijzen in de Nieuwe Wereld te ondermijnen, als ze goed waren georganiseerd om dit te doen.

Hierin ligt het oorspronkelijke doel en de missie van de Rozenkruisers.


De Steps-of-vrijmetselarij

De Steps-of-vrijmetselarij


Vrijmetselarij: 33 Degree en hoger


Niemand weet met zekerheid hoe of wanneer de maçonnieke broederschap werd gevormd. Een algemeen aanvaarde theorie onder Masonic geleerden is dat het is ontstaan ​​uit gilden de steenhouwers ‘tijdens de Middeleeuwen. De taal en symbolen gebruikt in de rituelen van de broederschap komen uit dit tijdperk.Het oudste document dat verwijst naar Masons is het Regius Gedicht, gedrukt over 1390, dat een kopie van een eerder werk was.In 1717, vier lodges in Londen vormden de eerste Grootloge van Engeland, en records van dat moment zijn completer.

Binnen dertig jaar, had de broederlijkheid verspreid over heel Europa en de Amerikaanse koloniën. Vrijmetselarij werd zeer populair in het koloniale Amerika. George Washington was een Mason, Benjamin Franklin diende als hoofd van de broederschap in Pennsylvania, net als Paul Revere en Joseph Warren in Massachusetts. Andere bekende vrijmetselaars die betrokken zijn bij de oprichting van Amerika opgenomen John Hancock, John Sullivan, Lafayette, Baron von Fredrick Stuben, Nathanael Greene en John Paul Jones. Een ander Mason, opperrechter John Marshall, gevormd de Hoge Raad in zijn huidige vorm. [15]

Once upon a time was er het verlijmen van mannen rond de kunst en wetenschap van het bouwen van funderingen en gebouwen van elke soort en vriendelijk. De datum en plaats van de oorspronkelijke broederschappen, die gevormd werden voor dit specifieke doel, verloren zijn gegaan in de loop der eeuwen. Bijgevolg is het zeer de vraag of de oorsprong van deze gemeenschappen nooit worden gevonden. Er zijn veel sporen van soortgelijke organisaties in de hele geschiedenis van het oude Egypte, Perzië, Griekenland, Rome, en Israël. Vanwege de geheimhouding rond deze groepen vaak gewerkt onder de radar zonder openbare platen ooit wordt opgenomen.

Het belangrijkste punt van de vrijmetselarij is dat het altijd heeft verstrekt een gevestigde netwerk van zeer bekwame mannen die zich uitgeleend aan dringende behoeften te voorzien en te ondersteunen vitale doelen binnen hun respectieve samenlevingen. Dit was met name het geval van die Grootloges die in Londen werd opgericht tijdens het begin van de 18e eeuw. Het was deze lodges dat het opzetten van de prille kolonies van Amerika om hetzelfde type van de samenleving te dupliceren. Deze broederschappen waren van essentieel belang voor de verspreiding van belangrijke informatie die werd gedeeld onder de kolonisten. De belangrijkste informatie was dat die te maken hebben met de vele onderdrukkende edicten uitgegeven door het Engels monarchie in de vorm van zo veel “Handelingen”, zoals de Stamp Act.

Er is voldoende definitief bewijs dat aangeeft dat Vrijmetselaars rechtstreeks waren betrokken bij het ontwerpen en bouwen van vele federale gebouwen in Washington, DC Hun opvallende markeringen en metselaar werk zijn heel duidelijk over het District of Columbia. De meest opvallende punt hier is dat ze altijd bekend waren voor de toepassing van de hoogste normen van de architectuur en engineering, constructie technieken en materialen. Zoals voor de vele verborgen agenda’s die vaak worden toegeschreven aan hen, kunnen ze alleen worden geraden. Echter, de bedoeling van deze grote visionairs was, dadelijk, edel, rechtvaardig en voorzienigheid.

Wat hoe Vrijmetselarij essentieel belang gebleken de koloniën tijdens de Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog zijn, er een zeer duidelijk punt. De vrijmetselaar Lodges dat het Amerikaanse landschap bezaaid waren heel strategisch gelegen, zodat ze kunnen worden gebruikt als zenuwcentra van informatie verzamelen en verspreiden. In de richting van dat het einde van de lodges diende als bolwerken tegen de Britse onderdrukking en inmenging in het leven van de kolonisten. Omdat de vrijmetselaar lodges waren van het Engels afkomst, de kolonisten in staat waren om het systeem te werken om hun eigen voordeel. Ze waren ook in staat om te begrijpen hoe de Britten van de netwerken zou kunnen gebruiken tegen hen.

Aangezien de post Revolutionaire oorlogse periode, vrijmetselarij ging om te gaan door middel van veel verschillende veranderingen. Dus effectief gebruikt waren de loges gedurende de nieuwe Amerikaanse republiek dat de Britse monarchie maakte een punt van allemaal te infiltreren en hen overgenomen door stealth. Dit is precies wat er gebeurd is en waarom de Vrijmetselaars hebben nu zo’n slechte reputatie. Natuurlijk, het is zelden het lagere niveau Vrijmetselaars die betrokken zijn bij de ondermijning van de republiek en verraad door de Britse agenten. Die complexe schema’s en ingewikkelde plots zijn altijd geformuleerd door het 33-niveau en hoger binnen de vrijmetselaar hiërarchie, en vervolgens uitgevoerd door een lager niveau initieert die zich niet bewust van hun ontwerp.


king-arthur-old

Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel


Koning Arthur en de Ridders van de Ronde Tafel  is een ander belangrijk ‘allegorie’, die de komst van presaged  The New Atlantis . Elk van de heldhaftige ridders bij hof van koning Arthur vertegenwoordigt de verschillende nobele kwaliteiten die nodig zou zijn om een nieuwe post-feodalisme om mee te nemen. In aanvulling op de moed en ridderlijkheid, kracht en moed, grootmoedigheid en zelfopoffering, zo ook zou spirituele wijsheid en wereldse kennis, wetenschappelijke knowhow en technologische bekwaamheid zijn voorwaarden voor de ‘ridders’ van de toekomst.

De feodale samenlevingen die overheerste in de tijd van Koning Arthur op een dag zou uitgroeien tot een meer vrije en rechtvaardige, humane en democratische degenen. De toekomst Engels Renaissance zouden die hoge wezens en gevorderde zielen die nodig zijn voor een evolutie van de beschaving te laten plaatsvinden manifesteren. Het is de hoogste vervulling zou uiteindelijk worden gerealiseerd in de verhoging van de  The New Atlantis via de geboorte van de Verenigde Staten van Amerika.

Als Queen Elizabeth het hof, vol met veelsoortige en kleurrijke ‘Shakespeare’ acteurs, was een generale repetitie voor de  Founding Fathers  van de Amerikaanse Republiek, kan worden gezegd dat de enactment (echte of ingebeelde) van  Koning Arthur en zijn ridders van de Ronde Tafel  mits een sneak preview van wat er zou gebeuren tijdens de Elizabethaanse en Jacobijnse tijdperken.

Misschien is het geen toeval dat Sir Thomas Malory, auteur van de  Le Morte d’Arthur , (oorspronkelijk getiteld  The Book van Koning Arthur en Zijn Ridders van de Ronde Tafel)  werd geboren in Warwickshire, Engeland. Het is nooit bewezen categorisch dat Malory eigenlijk schreef  Le Morte d’Arthur  , ook al is het meer dan waarschijnlijk dat hij niet. Zijn goed opgenomen persoonlijke geschiedenis, zo nauwkeurig, bestond uit veel gedragingen die volledig in strijd zijn met de was Ridders Code of Chivalry . Ook is er geen harde bewijzen, behalve zijn naam, hem te koppelen aan de literaire productie Le Morte d’Arthur .

Net zoals het is bewezen dat Sir Francis Bacon schreef de vele en diverse werken van William Shakespeare, echt het lijkt dat een zeer ervaren en goed geïnformeerde filosoof / schrijver schreef de  The Book van Koning Arthur en Zijn Ridders van de Ronde Tafel . Daar de oorspronkelijke literaire werk dat met gezag werkt de Arthur-legende, Le Morte d’Arthur  is uitgegroeid tot de belangrijkste bron van waaruit alle latere edities van Koning Arthur’s verhaal werden afgeleid.

De legende van koning Arthur is in het bijzonder onderscheiden voor het openbaren van de unieke kwaliteiten van elk van de edele ridders van wie kan zijn geweest zo veel als 150. De primaire 12 ridders met uitzondering van Koning Arthur vertegenwoordigen de twaalf tekens van de dierenriem. Bij elk teken (en ridder) speciale eigenschappen, die, wanneer verenigd onder de vlag van een echt rechtvaardig missie zoals koning Arthur, komt met succes zal worden bereikt.


Stratford-upon-Avon, Warwickshire, UK ligt op 25 mijl van Newbold Revel Warwickshire

Stratford-upon-Avon, Warwickshire, UK ligt op 25 mijl van Newbold Revel Warwickshire


Stratford-upon-Avon, de geboorteplaats van de ongeschoolde William Shakespeare en de thuisbasis van de Royal Shakespeare Theatre, bevindt zich ook in dezelfde provincie van geboorte als Sir Thomas Malory – Warwickshire, Engeland. Misschien is deze gemeenschappelijke bakermat voor zowel Shakespeare en Malory is achtergelaten als een aanwijzing. Er mag slechts één personage neer door de geschiedenis die zowel in staat en waarschijnlijk zo’n mysterieuze web samenloop van omstandigheden en interconnecties weven was zijn. In het geval dat deze geheimzinnige verbindingen nog niet voldoende zijn uitgekristalliseerd, presenteren we het volgende verhaal voor te leggen.


Wordt vervolgd met deel 3: ‘Graaf Saint Germain: Merlin, Roger Bacon en Francis Bacon…’


Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=17694Facebook

TPinterest

Advertenties