HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

Geplaatst op 5 januari 2017 door Cosmic Convergence

(Tekst automatische vertaald)

UPDATE:

TMR: Noot van de redactie:

Edgar Cayce had gelijk: “Vanuit Rusland zal de hoop van de wereld komen.”

In 1932 voorspelde Edgar Cayce de rol van Poetin in het stoppen van de Derde Wereldoorlog ( WW3)

Er zijn zeer specifiek, maar toch verborgen, redenen waarom Rusland zo werd vervolgd door de westerse mogendheden. En, waarom president Vladimir Poetin is zo belasterd na elke vrede maken gebaar. Of gedemoniseerd na elke militaire interventie door de Russische superieure strijdkrachten.

Vladimir Poetin’s Rusland: Perfect Foil To The Anglo-Amerikaanse as en hun nieuwe World ‘Order’

Ja, de Anglo-Amerikaanse Axis (AAA) wil wanhopig de natuurlijke hulpbronnen die Rusland bezit in grote mate te stelen, na de verovering van het Vaderland. En ja, de AAA-leiderschap is fel vastbesloten om Rusland en Duitsland met elkaar te houden als het volgende essay duidelijk afbakent.

Stratfor Chief onthult Zio-Anglo-Amerikaanse Grond Te World Domination

Echter, er is een veel meer sinistere agenda op het werk.
Deze permanente Great Game heeft gespeeld door de eeuwen heen, met geen tekenen van relenting. Met elk voorbijgaand jaar, de NWO-globalisten steeds meer gedurfd en roekeloos in hun verovering te heersen over Rusland en de vele buurlanden.

The Great Game gaat verder tussen de Verenigde Staten / Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland

Het is waar dat er een ontbrekend stuk om deze puzzel. En dat is de meest kritische stuk goed begrip van het ware doel van de Great Game -a multi-eeuwse oorlog te voeren tegen de Russische moederland door de Anglo-Amerikaanse imperium.
De volgende uitgebreide essay bepaalt dat de ontbrekende en cruciaal stuk.Maar het moet worden gelezen met een open geest, onderzoekende geest en oprecht verlangen om de diepste waarheden de geschiedenis kennen.

Het Millennium Report

Referentie

Hier is waarom de Mainstream Media meer Anti-Russische propaganda spuwt dan ooit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages

Geplaatst op 6 maart 2016 door Cosmic Convergence

Illuminisme, Vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap

Het Nieuwe Atlantis stijgt … en dan valt,
na te zijn gestopt door de baanbrekende oorlogen
van de Kali Yuga en ijzertijd conflicten

Cosmic Convergence Research Group

 

___________________________________________________

 

De verborgen verbindingen tussen de Elizabethaanse Hof geleid
door Sir Francis Bacon, de Founding Fathers van de Amerikaanse
Republiek en het Kremlin Leaders, bijeengeroepen door de Russische
president Vladimir Poetin


___________________________________________________
Dit is een verhaal dat het geheel van de 6000 jarenlange Kali Yuga overspant.Ook wel bekend als het Tijdperk van de Redetwist, die begon met de Maya Lange Telling kalender in ongeveer 3113 BCE, de Kali Yuga is analoog aan de huidige IJzertijd. De ware geschiedenis van het huidige tijdperk, die bepaald wordt door zoveel epische oorlogen en langdurige conflicten, is niet alleen zeer langdurig en uiterst complex, veel van de meest belangrijke gebeurtenissen en personages liggen diep verborgen in zijn duistere verleden.

Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen die verweven in deze multi-duizendjarige saga die grafisch portretteren onze huidige Age of Conflict. Van degenen, de meest belangrijke onderwerpen passeren de geschiedenis van Egypte, Sumerië, Perzië, het oude Griekenland, het Romeinse Rijk, het Britse Rijk, en, ten slotte, de Verenigde Staten van Amerika. Toch zal dit essay zich bezig voornamelijk met de meest recente Anglo-Amerikaanse hoofdstuk van de moderne geschiedenis.

 

Koningin Elizabeth

Het is de Elizabethaanse tijdperk en het hof van koningin Elizabeth I van Engeland, die het middelpunt voor dit essay, evenals de periode Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de prille Dertien Kolonies. Want het was tijdens deze twee cruciale en formatieve perioden dat de New Atlantis  is bedacht en zeer geavanceerde. Simpel gezegd, de zaden van verlangen naar persoonlijke vrijheid en nationale soevereiniteit, die ontkiemd in de 16e eeuw in Engeland, volledig ontsproten op Amerikaanse bodem tweehonderd jaar later.

De sprong van de Elizabethaanse en Jacobijnse tijdperken (1558 tot 1625) aan de  Dertien Kolonies  van de pre en post Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (begin jaren 1770 tot 1783) is niet goed begrepen, zelfs door de meest deskundige historici. De diepgaande inter-relatie tussen de vele belangrijke personages van Koningin Elizabeth’s (en de King James’s) gerecht en de Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek is nooit getrokken of onvoldoende erkend. Bijgevolg is een groot deel van de werkelijke geschiedenis verloren is gegaan, betrokken in de nevelen van de tijd, of doelbewust verkeerd voorgesteld door degenen die overwinnaars de geschiedenis boeken schreef.

De ondertitel: The Illuminisme, de vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap  de essentie van de onderliggende baanbrekende conflict van het “Masterplan Of The Ages” . Alle drie van deze entiteiten worden nu grondig verkeerd begrepen, want hoe sterk geladen en nauw verbonden elk is om verschillende ideologieën en ismen, samenzweringen en valse concepten die in overvloed op het internet.

Het maken van hun begrip nog moeilijker (vooral de vrijmetselarij en illuminisme), is er een overvloed aan ruw ongeïnformeerde materiaal op het internet die verder vertroebelt het water van die al “duistere verleden”. Een groot deel van deze valse informatie is bewust verspreid voor publieke consumptie door de eeuwen heen. Of het nu gaat doelgericht desinformatie of onopzettelijke verkeerde informatie, moet worden genegeerd als deze nieuwe en belangrijke toelichtingen worden beschouwd.

De Elizabethaanse Hof Stel de World Stage, met name voor het debuut van de Amerikaanse Republiek
De microkosmos van de Elizabethaanse hof 1558-1603 biedt de perfecte context waarin de opkomst van de geheime genootschappen die zijn gekomen om de moderne tijd domineren bestuderen. Koningin Elizabeth I werd omringd door enkele van de meest briljante en verlichte mannen van de leeftijd. Dit over het algemeen geaccepteerd feit van het Engels de geschiedenis is precies de reden waarom de Elizabethaanse periode een ongeëvenaarde Britse tijdperk soms aangeduid als Engeland werd  de Gouden Eeuw . Het is ook erkend als een hoogtepunt voor alle van de westerse beschaving, en vooral voor de Europese cultuur en verlichting. De hoge verworvenheden in uiteenlopende sectoren zoals spirituele wijsheid en wereldse kennis, filosofische discours en artistieke expressie, wetenschapsbeoefening en occulte kennis werd de rigueur voor degenen die het koninklijke hof van koningin Elizabeth, evenals de Londense high society bevolkt.

Net als Jeruzalem tijdens het bewind van koning Salomo en Rome op zijn hoogtepunt circa 100 na Christus, Londen werd effectief het middelpunt van de wereld na de beslissende nederlaag van de Spaanse Armada in 1588. De oprichting van de Oost-Indische Compagnie in 1600 ingesteld Engeland stevig op het pad in de richting van de creatie van het Britse Rijk.

De East India Company (EIC) werd oorspronkelijk gecharterd als de Gouverneur en Company of Merchants of London de handel in Oost-Indië, en de geachte Oost-Indische Compagnie (HEIC) meer behoorlijk genoemd. Het was een Engels naamloze vennootschap, opgericht om de handel met Oost-Indië na te streven, maar eindigde de handel vooral met de Indiase subcontinent, Qing-dynastie China, Noord-West Frontier Province en Balochistan. Het bedrijf nam om rekening te houden voor de helft van de wereldhandel , met name de handel in basisgoederen dat katoen, zijde, indigo kleurstof, zout, salpeter, thee en opium inbegrepen. Het bedrijf besliste ook het begin van het Britse Rijk in India.
Het bedrijf kreeg een Royal Charter van koningin Elizabeth op 31 december 1600 en  is daarmee de oudste onder verscheidene soortgelijke wijze gevormd Europese Oost-Indische Compagnie.
Gelabeld door zowel tijdgenoten en historici als “de grootste vereniging van handelaren in het heelal” , zou het Engels Oost-Indische Compagnie komen naar de oogverblindend rijke potentieel van de onderneming, alsmede nieuwe methoden van het bedrijfsleven die zowel brutaal en uitbuitende zou kunnen symboliseren. [1]

Het is nu vanzelfsprekend waarom Groot-Brittannië vroeg was voorbestemd om de uitgestrekte Britse Rijk, waarop de zon nooit onderging geworden. Het moet dan ook begrijpelijk zijn waarom de Engels-sprekende landen van de wereld uiteindelijk als de meest krachtige en rijke en invloedrijke op aarde te voorschijn zou komen. De buitengewone lot van de Verenigde Staten van Amerika staat als een krachtig bewijs van de visie en vastberadenheid, planning en uitvoering van die grote mannen van brieven en wetenschap van de Elizabethaanse era.

 

Als een zaak van weinig bekend feit, de vervulling van de Verenigde Staten als de New Atlantis is het eindresultaat van een uiterst geheim, multi-eeuwse “masterplan “, die werd gelanceerd door de belangrijkste leden van Queen Elizabeth het hof. Deze zelfde “masterplan” vervolgde veel meer grip te krijgen tijdens de Jacobijnse tijdperk dat onmiddellijk gevolgd.

Dat brengt ons tot Sir Francis Bacon en Roger Bacon.
Nu al is het duidelijk dat het bewind van koningin Elizabeth I werd onderscheiden in vele bijzondere en ongekende manieren. Echter, het was de buitengewoon verstandig en echt begaafd adviseurs in haar hof die het podium voor de geheime genootschappen om te gedijen in te stellen. Primair onder degenen talentvolle adviseurs staat Sir Francis Bacon, die door een aantal van ’s werelds grote schrijvers wordt beschouwd als rechtstreeks verantwoordelijk voor alle van vele werken van William Shakespeare zijn.Drie eeuwen voor de Elizabethaanse tijdperk was er de Engels filosoof en Franciscaan Roger Bacon (1214-1294), die wordt vaak beschouwd als de ‘Vader van de wetenschappelijke methode’. Dat zowel Francis en Roger Bacon delen dezelfde achternaam komt niet als een verrassing wanneer hun werkelijke verbinding wordt geopenbaard.

Enkel wie deze twee reuzen van het Engels geschiedenis waren? de Verenigde Staten van Amerika – en hoe hebben ze de oprichting en de vestiging van de Nieuwe Atlantis beïnvloeden?

Sir Francis Bacon

Sir Francis Bacon was niet alleen een buitengewone schrijver en filosoof, hij was ook goed geïnformeerd over veel van de occulte wetenschappen en de ontluikende kunst van zijn tijd. Kortom, hij was de typische Renaissance Manvan Merry Ole Engeland. Francis Bacon genoten van een unieke raadgevende status binnen Queen Elizabeth rechter die zowel goed en werd verdiend als een product van nepotisme. Historische gegevens hebben aangetoond dat hij Elizabeth’s zoon was door één van haar favoriete hovelingen. Het was deze zeer bijzondere relatie tussen Sir Francis Drake en Queen Elizabeth, die was om de gehele Elizabethaanse periode vorm te geven.

Roger Bacon en de wetenschappelijke methode
Een zeer interessante verbinding tussen Francis en Roger Bacon, “De vader van de experimentele wetenschap en middeleeuwse occultisme”. Naast het feit dat beschouwd als de vader van de wetenschappelijke methode, werd Roger Bacon ook beschouwd als de eerste filosoof van de wetenschap, die in de 13e eeuw waarin hij leefde manier zijn tijd vooruit was. Als volgt:

[2]

Waarom is deze verbinding tussen de twee Bacons – Roger en Francis – zo belangrijk? Omdat ze allebei spelen zeer prominente rol in de totstandkoming van de New Atlantis . Elk van hen voorzag een tijd waarin de Nieuwe Wereld in het westen zou worden gevonden door hun landgenoten en gekoloniseerd in de loop van de tijd. Beiden begrepen het belang dat dit nieuwe land lag ongerept en ongerepte opdat de Nieuwe Atlantis  zou worden ” opgewekt uit de as ” van de oorspronkelijke Atlantis, die 12.000 jaar geleden zonk in de zee.

Het is goed begrepen in bepaalde esoterische kringen dat de oorspronkelijke Atlantis – vergevorderd in zowel de wetenschappelijke kennis en toegepaste technologie in vergelijking met onze post-moderne beschaving – gedoemd zichzelf vanwege de doordringende misbruik van verschillende technologieën gedurende hun samenleving. In feite is het vaak beweerd dat Atlantis uiteindelijk zonk in de Atlantische Oceaan als gevolg van de grove en rampzalige misbruik van hun buitengewoon krachtige asteroïde afbuigen technologieën. De drie punten van de Bermuda Driehoek staan als een blijvend bewijs van de Atlantische sites die thuis waren aan die centra van kristal opgewekte energie technologie. De kristallijne gebaseerde energienet werd niet alleen gebruikt voor het aandrijven van Atlantis, werd het uiteindelijk misbruikt door de corrupte leiders aan de bevolking in extreem gewelddadige manieren besturen.

In de loop van de afgelopen 400 jaar al de volken, het luiden van de Atlantische Oceaan zijn huis aan diezelfde zielen van Atlantis die vandaag terug kwam om het goed te krijgen. Hoewel het algemeen wordt begrepen in sommige kringen van de esoterische kennis dat die koningen en koninginnen van het Engels monarchie, die voor en tijdens het Britse Rijk regeerde waren eigenlijk de gereïncarneerde zielen van het Romeinse Rijk, de volgende zal ook duidelijk zijn over de  The New Atlantis . Dat de hedendaagse heidenen, die de Noord-Atlantische Oceaan velg worden bevolkt met de herboren zielen die Atlantis bewoonde voordat het in de zee zonk ongeveer 12.000 jaar geleden.
Zowel Roger en Francis Bacon, meer dan enige andere historische figuren van het afgelopen millennium, met uitzondering van de Comte de Saint Germain, zijn direct verantwoordelijk voor het instellen van het podium voor het nieuwe tijdperk van Waterman – het tijdperk van wetenschap en technologie, alsmede de oprichting van de The New Atlantis . Zo belangrijk zijn de bijdragen van Francis Bacon in dit verband dat hij als volgt beschreven:

Bacon is wel de vader van het empirisme. Zijn gevestigde werken en gepopulariseerde inductieve methodes voor wetenschappelijk onderzoek, ook wel de  Baconiaanse methode , of gewoon de wetenschappelijke methode. Zijn vraag naar een geplande procedure van het onderzoek naar alle dingen natuurlijke markeerde een nieuwe wending in de retorische en theoretisch kader voor de wetenschap, waarvan een groot deel nog steeds omringt opvattingen over de juiste methodologie. [3]

Sir Francis Bacon: The Quintessential Engelse  Renaissance Man
Francis Bacon, meer dan enige andere koninklijke adviseur van koningin Elizabeth I, was vurig bezig met de “te bewerken van de grond” van de Nieuwe Wereld. De vele en diverse stukken van de literatuur onder zijn pseudoniem, William Shakespeare, geschreven waren een integraal onderdeel van zijn plan van de oprichting van The New Atlantis in de maagdelijke gebieden van Noord-Amerika. Elk Shakespeariaanse samenstelling van komedie en tragedie, geschiedenis en poëzie werd gecodeerd om geheime informatie te verspreiden om zijn vele geheime medewerkers over de hele wereld, zoals in het gehele planetaire rijk.

 

[4]
Niet alleen heeft Sir Francis Bacon te schrijven en / of toezicht hield op de creatie van alle composities van William Shakespeare, is hij ook openlijk gecrediteerd met het schrijven van de eerste Engels vertaling van de Bijbelde revolutionaire King James Versie . Met andere woorden, Bacon is persoonlijk verantwoordelijk voor de productie van de twee belangrijkste literaire werken in de geschiedenis van het Engels. De King James Version was tenslotte, de meest bevrijdende werk van de religieuze literatuur in het hele christendom. De emancipatie van het pausdom (en van concepten zoals de pauselijke onfeilbaarheid), evenals van het leergezag van het leergezag, waren beiden aanzienlijk versneld in de hele wereld op de publicatie van weergave van de King James Bijbel Bacon’s.

Als voor de ongeëvenaarde lichaam van literaire werken door ‘William Shakespeare’, die niet heeft gehoord, gelezen, geciteerd, uitgevoerd, is blij met of onthaald door zulke sublieme literatuur? De artistieke schoonheid en spirituele wijsheid van elk spel en sonnet heeft talloze zielen geïnspireerd al eeuwen! Shakespeare’s (nu bekend als Bacon’s) literaire meesterwerken hebben ook gediend te voeden en edify, burgers en volken verlichten zowel in hun zoektochten naar persoonlijke en nationale soevereiniteit, respectievelijk.


Om te zijn, of niet te zijn: dat is de vraag:
Of ’t is edeler in de geest te lijden onder
de stenen en pijlen van het onontkoombare noodlot,
Of om wapens op te nemen tegen een zee van problemen
….
Gesproken door Hamlet, Act 3 Scene 1 [5]
Het is algemeen aanvaard door de wereldberoemde historici en Engels professoren elkaar dat Shakespeare literatuur is het hoogtepunt van het schrijven in het Engels. Om een dergelijke buitengewone en duurzame prestatie te bereiken kon alleen zijn bereikt door een select groepje mannen die bekend zou worden over de afgelopen 500 jaar. Om deze en andere nogal voor de hand liggende redenen, is het nu duidelijk dat Sir Francis Bacon & Company was verantwoordelijk voor die ongeëvenaarde kunstwerken.

Er is echter nog een uiterst belangrijk back verhaal in verband met de werken van William Shakespeare ‘. Het is bekend intelligentie kringen die de eerste wereldwijde spionagenetwerk werd geassembleerd in Londen. Ja, er zijn altijd spionnen en geheime surveillance, maar Engeland al snel verwierf de middelen en de methode om een wereldwijde spion netwerk op te zetten. De basis voor deze oer inlichtingendienst werd gelegd door dezelfde belangrijkste spelers binnen het Hof van koningin Elizabeth.
De belangrijkste personen die verantwoordelijk zijn voor de oprichting van de spion netwerk en communicatiemiddelen daalde tot Francis Bacon en John Dee. Het was echter Bacon die nauw betrokken is in het creëren van het systeem van cijfers en cryptogrammen die zou blijken onleesbaar zijn. In de richting van dat doel, werd het duidelijk dat veel van de Shakespeariaanse literaire werken expliciet zou worden gecodeerd om informatie te verspreiden over de hele snel evoluerende wereld spion netwerk. Op deze manier doen de Shakespeare tragedies en komedies zeer geheime informatie gecodeerd in de verzen die bekend zijn alleen voor degenen die de overeenkomstige cryptogram en cipher codes bezat bevatten ook.

Natuurlijk, John Dee bijgedragen tot aanzienlijke manieren om dit kritische inspanning, die uiteindelijk diende om het ongedaan maken van het oorspronkelijke plan zijn voor The New Atlantis . Omdat zowel Bacon en Dee toegang tot alle de diepste geheimen van het rijk hadden, was er een letterlijke oorlog gaande op de achtergrond tijdens zowel de Elizabethaanse en Jacobiaan tijdperken. Het resultaat, natuurlijk, werd voorbeschikt door het lot, net als voor de huidige NWO leiderschap dat illegaal is gevestigd in het Witte Huis via een Illuminati pion en zijn verraderlijke bende van overweldigers.

Dr. John Dee

Dr. John Dee: Magus, Mentor en Mystery Man van het Elizabethaanse Tijdperk
Francis Bacon had de beste docenten en mentoren dat Engeland te bieden had in zijn project van het verhogen van The New Atlantis . In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland.Eerst en vooral was er Dr. John Dee, geheime mentor Bacon’s die heel instrumenteel in het voeden van het zaad van was  The New Atlantis  die binnenkort zou ontkiemen in Noord-Amerikaanse bodem. John Dee was niet alleen Queen Elizabeth’s astroloog en Court orakel wiens advies was direct verantwoordelijk voor de definitieve nederlaag van de Spaanse Armada, werd hij ook in dienst van de familie, die Francis Bacon had genomen.

Bacon zou ook te ontmoeten in de hofkringen de man die Leicester had begeleid en geadviseerd Elizabeth over zaken van de staat – de man die Ian Fleming gemodelleerd zijn 007 James Bond karakter op, de eerste en misschien wel de beste geheim agent van de kroon, Dr. . John Dee.


John Dee (1527-1608) was een fascinerende genie, beschouwd als een magiër, filosoof en alchemist die de aandacht van de koninklijke hoven en de knapste koppen in heel Europa veroverd. U waren ofwel geïntimideerd door zijn ideeën en de reputatie of je wilde te worden beïnvloed door hen.


Dr Dee’s leren was wijd en zijd, een briljante wiskundige, wiens studie varieerde van geo-cartografie en calculus die van vitaal belang in het navigeren in de Nieuwe Wereld voor ontdekkingsreizigers was, astrologie, alchemie, de kabbala, encryptie schrijven, godsdienst, architectuur, en wetenschap .Kortom, Dee’s metafysica waren een ‘rood’ kruis van de hermetische traditie met een sterke dosis van de wiskunde. Zijn bibliotheek op het dorp aan de rivier van Mortlake werd beschouwd als de mooiste particuliere collectie in Europa met duizenden gebonden boeken en handgeschreven manuscripten gewijd aan filosofie, wetenschap en esoterica. Ter vergelijking, de universiteit van Cambridge op dat moment hadden slechts 451 in totaal boeken en manuscripten in hun bezit.
[6]

De achterkant verhaal van Dr. John Dee is misschien wel de belangrijkste in de juiste vertellen van de Elizabethaanse hoofdstuk van dit fascinerende saga.Want het Dee was wie bracht buitengewone occulte krachten en zijn eigen merk van magie om de wereldwijde onderneming bekend als de toekomstige Britse Rijk dragen. Simpel gezegd, zonder de directe tussenkomst van John Dee tijdens het dalen en de uiteindelijke nederlaag van de Spaanse Armada, is het zeer waarschijnlijk het Engels zou nooit won die historische reeks van zeeslagen.

Welke roept de vraag op: Heeft Dr. John Dee de duistere krachten van het heelal opgeroepen om de inauguratie van het Britse Rijk te helpen?  Meer in het bijzonder heeft hij in dienst zijn bekende occulte krachten om de Spaanse Armada zinken? Er is veel gespeculeerd over de tussenliggende eeuwen met betrekking tot dit bepalende moment van de binnenkort op te richten Britse Rijk. Het was immers de meest gevolgschade reeks militaire gevechten tussen het Spaanse en het Engels, die een radicale verschuiving in de balans van de mondiale macht van Madrid naar Londen zag.

De enige manier om het goed begrijp de invloed die Dee had ten aanzien van de nederlaag van de Spaanse Armada is aan de grillen van het weer te begrijpen. Uit diverse bewerkingen van de gehele zeeoorlog plannen is het duidelijk dat de Spaanse Armada voorgoed werd gestoord door niet alleen slecht weer, maar door de wind en de golven zo hevig dat ze daadwerkelijk tot zinken gebracht vele schepen en doodde veel soldaten. Hun hele reis, rond en naar de Britse eilanden werd bemoeilijkt door hevige en woeste weersomstandigheden, een aantal van hen schijnbaar uit het niets. Dit is waar de rekeningen van de raadsman John Dee’s aan Koningin Elizabeth en haar admiraals weer heel belangrijk. Van verschillende kanten het is beweerd dat Dee had zijn vinger aan de pols van iedere manoeuvre van de Engels marine, vooral hoe de Admirals gereageerd op elke beweging van de Spaanse Armada.

De ondergang van de Spaanse Armada brak Spanje het monopolie van de Nieuwe Wereld, die sinds de tijd van Columbus, en opende een stormloop van Europese landen staking hun vorderingen in Noord-Amerika.

Er wordt zelfs gespeculeerd dat Dee wist van tevoren wat de heersende weerpatronen zou zijn van dag tot dag. Anderen hebben vermoed dat het was door zijn magische krachten die hij eigenlijk de verwoestende weersomstandigheden die de Spaanse Armada volgde waar ze ook gingen controleerde. Als volgt:

In 1572 verscheen er een nieuwe ster aan de hemel, die zichtbaar dag en nacht bleef 17 maanden (we weten nu dat het een Type Ia supernova, in het sterrenbeeld Cassiopeia). Voor het publiek, kan het alleen maar betekenen immanentie van de Eschaton-het einde van de wereld. Voor Dee, is aangegeven dat een nieuwe wereldorde moest komen-een Engels protestants Rijk, in plaats van een Heilige Roomse één.


Het is in deze context dat Dee voorgesteld een “Britse Rijk ‘, een uitdrukking die hij bedacht-for Dee, zou dit niets minder dan een herstel van het bewind van Arthur, omdat hij geloofde dat Arthur’s oorspronkelijke kolonies waren, in feite, in de New World-zelfs dat Amerika was Atlantis zelf. Dee zag Elizabeth als de levende Arthur zelf, Merlijn. Hij vormde een bedrijf te koloniseren, converteren en gebruik maken van de Amerika’s, zelfs voor een noordoostelijke doorgang naar Azië te openen, met een geest op zoek naar de vermeende bron van alle occulte wijsheid. Er zijn sterke aanwijzingen dat Dee was de intellectuele kracht achter Francis Drake’s 1577-1580 omvaart van de wereld. Dee zelf werd bekroond met de rechten voor alle nieuw ontdekte land ten noorden van de 50ste Parallel, die hem Canada-was Drake weg verder naar het noorden dan Oregon zou hebben gegeven.


Zo begon rijk waar de zon nooit ondergaat, of in ieder geval niet tot het einde van de 20e eeuw. Wat zijn we te maken met het feit dat een van de geschiedenis van de meest succesvolle (en brutale) rijken, die in zijn controle vierhonderd jaar een groot deel van de wereld gehouden, en is verantwoordelijk voor de moderne wereld, was het brein door een alchemist die naar sprak engelen in een kristallen bol? [7]

Wie waren de vele trouwe, getalenteerde en verstandige collega’s van Sir Francis Bacon?


Sir Walter Raleigh

Francis Bacon genoten van het bedrijf en de nauwe samenwerking van de meest talentvolle mensen van zijn tijd. In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland. Schrijvers en filosofen, staatslieden en politici, ontdekkingsreizigers en kapiteins, soldaten en spionnen, kwamen zij uit alle facetten van het leven. Er was Sir Walter Raleigh, een andere gigant – zowel literaire en politieke – van de Elizabethaanse era. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor diverse pogingen bezighouden met de kolonisatie van de Nieuwe Wereld.

Raleigh’s charter verkend uit North Carolina naar Florida en de naam van de regio ‘Virginia’ ter ere van de “Virgin Queen”.


Plan van Raleigh in 1584 voor kolonisatie in de “Kolonie en Dominion van Virginia” in Noord-Amerika op een mislukking uitgelopen op Roanoke Island, maar de weg vrijgemaakt voor de volgende kolonies. [8]

In aanvulling op de Sir Walter Raleigh, andere collega’s en kennissen van Sir Francis Bacon onder meer de wil van Edward de Vere de 17e graaf van Oxford, Sir Francis Drake, Sir Francis Walsingham, Thomas Hobbes, Edmund Spenser, John Donne, Ben Jonson, John Selden , Christopher Marlowe, Dr. William Rawley, Lancelot Andrewes, Tobie Matthew, George Wither, Thomas Harriot evenals Bacon’s oudere broer, Anthony Bacon. Deze specifieke groep van de 16e eeuw Engels armaturen vertegenwoordigt veel van de grootste geesten in de geschiedenis van Groot-Brittannië. Vrij sterk, deze lijst is niet uitputtend, omdat er andere belangrijke spelers wiens rollen waren, maar generale repetities voor wat was de grootste drama van de 2e millennium.

Sir Francis Drake

Sir Francis Drake’s opname in deze lijst is heel opmerkelijk. Hij was succesvol in het voltooien van de tweede omvaart van de aarde, een prestatie eerder geprobeerd door Ferdinand Magellan. “Magellan heeft niet de gehele reis voltooid, omdat hij tijdens de Slag om Mactan in de Filippijnen werd gedood.”[9] Deze bijzondere prestatie van een Engels expeditie cirkelen de hele wereld was een gunstig voorteken voor de toekomst Britse Rijk. Het diende om de contouren van de massale handel gemenebest die ervoor zorgde dat het Engels de dominante taal van de wereld zou worden, vooral op het gebied van handel en handel, diplomatie en oorlog vooraf te configureren.

 

Wordt vervolgd met De Grote Witte Broederschap
Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=17694

 

 

 

Advertenties