HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages + UPDATE

Geplaatst op 5 januari 2017 door Cosmic Convergence

(Tekst automatische vertaald)

UPDATE:

TMR: Noot van de redactie:

Edgar Cayce had gelijk: “Vanuit Rusland zal de hoop van de wereld komen.”

In 1932 voorspelde Edgar Cayce de rol van Poetin in het stoppen van de Derde Wereldoorlog ( WW3)

Er zijn zeer specifiek, maar toch verborgen, redenen waarom Rusland zo werd vervolgd door de westerse mogendheden. En, waarom president Vladimir Poetin is zo belasterd na elke vrede maken gebaar. Of gedemoniseerd na elke militaire interventie door de Russische superieure strijdkrachten.

Vladimir Poetin’s Rusland: Perfect Foil To The Anglo-Amerikaanse as en hun nieuwe World ‘Order’

Ja, de Anglo-Amerikaanse Axis (AAA) wil wanhopig de natuurlijke hulpbronnen die Rusland bezit in grote mate te stelen, na de verovering van het Vaderland. En ja, de AAA-leiderschap is fel vastbesloten om Rusland en Duitsland met elkaar te houden als het volgende essay duidelijk afbakent.

Stratfor Chief onthult Zio-Anglo-Amerikaanse Grond Te World Domination

Echter, er is een veel meer sinistere agenda op het werk.
Deze permanente Great Game heeft gespeeld door de eeuwen heen, met geen tekenen van relenting. Met elk voorbijgaand jaar, de NWO-globalisten steeds meer gedurfd en roekeloos in hun verovering te heersen over Rusland en de vele buurlanden.

The Great Game gaat verder tussen de Verenigde Staten / Groot-Brittannië, Rusland en Duitsland

Het is waar dat er een ontbrekend stuk om deze puzzel. En dat is de meest kritische stuk goed begrip van het ware doel van de Great Game -a multi-eeuwse oorlog te voeren tegen de Russische moederland door de Anglo-Amerikaanse imperium.
De volgende uitgebreide essay bepaalt dat de ontbrekende en cruciaal stuk.Maar het moet worden gelezen met een open geest, onderzoekende geest en oprecht verlangen om de diepste waarheden de geschiedenis kennen.

Het Millennium Report

Referentie

Hier is waarom de Mainstream Media meer Anti-Russische propaganda spuwt dan ooit

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

HET NIEUWE ATLANTIS: Masterplan Of The Ages

Geplaatst op 6 maart 2016 door Cosmic Convergence

Illuminisme, Vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap

Het Nieuwe Atlantis stijgt … en dan valt,
na te zijn gestopt door de baanbrekende oorlogen
van de Kali Yuga en ijzertijd conflicten

Cosmic Convergence Research Group

 

___________________________________________________

 

De verborgen verbindingen tussen de Elizabethaanse Hof geleid
door Sir Francis Bacon, de Founding Fathers van de Amerikaanse
Republiek en het Kremlin Leaders, bijeengeroepen door de Russische
president Vladimir Poetin


___________________________________________________
Dit is een verhaal dat het geheel van de 6000 jarenlange Kali Yuga overspant.Ook wel bekend als het Tijdperk van de Redetwist, die begon met de Maya Lange Telling kalender in ongeveer 3113 BCE, de Kali Yuga is analoog aan de huidige IJzertijd. De ware geschiedenis van het huidige tijdperk, die bepaald wordt door zoveel epische oorlogen en langdurige conflicten, is niet alleen zeer langdurig en uiterst complex, veel van de meest belangrijke gebeurtenissen en personages liggen diep verborgen in zijn duistere verleden.

Er zijn een aantal belangrijke onderwerpen die verweven in deze multi-duizendjarige saga die grafisch portretteren onze huidige Age of Conflict. Van degenen, de meest belangrijke onderwerpen passeren de geschiedenis van Egypte, Sumerië, Perzië, het oude Griekenland, het Romeinse Rijk, het Britse Rijk, en, ten slotte, de Verenigde Staten van Amerika. Toch zal dit essay zich bezig voornamelijk met de meest recente Anglo-Amerikaanse hoofdstuk van de moderne geschiedenis.

 

Koningin Elizabeth

Het is de Elizabethaanse tijdperk en het hof van koningin Elizabeth I van Engeland, die het middelpunt voor dit essay, evenals de periode Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog in de prille Dertien Kolonies. Want het was tijdens deze twee cruciale en formatieve perioden dat de New Atlantis  is bedacht en zeer geavanceerde. Simpel gezegd, de zaden van verlangen naar persoonlijke vrijheid en nationale soevereiniteit, die ontkiemd in de 16e eeuw in Engeland, volledig ontsproten op Amerikaanse bodem tweehonderd jaar later.

De sprong van de Elizabethaanse en Jacobijnse tijdperken (1558 tot 1625) aan de  Dertien Kolonies  van de pre en post Amerikaanse Onafhankelijkheidsoorlog (begin jaren 1770 tot 1783) is niet goed begrepen, zelfs door de meest deskundige historici. De diepgaande inter-relatie tussen de vele belangrijke personages van Koningin Elizabeth’s (en de King James’s) gerecht en de Founding Fathers van de Amerikaanse Republiek is nooit getrokken of onvoldoende erkend. Bijgevolg is een groot deel van de werkelijke geschiedenis verloren is gegaan, betrokken in de nevelen van de tijd, of doelbewust verkeerd voorgesteld door degenen die overwinnaars de geschiedenis boeken schreef.

De ondertitel: The Illuminisme, de vrijmetselarij en de Grote Witte Broederschap  de essentie van de onderliggende baanbrekende conflict van het “Masterplan Of The Ages” . Alle drie van deze entiteiten worden nu grondig verkeerd begrepen, want hoe sterk geladen en nauw verbonden elk is om verschillende ideologieën en ismen, samenzweringen en valse concepten die in overvloed op het internet.

Het maken van hun begrip nog moeilijker (vooral de vrijmetselarij en illuminisme), is er een overvloed aan ruw ongeïnformeerde materiaal op het internet die verder vertroebelt het water van die al “duistere verleden”. Een groot deel van deze valse informatie is bewust verspreid voor publieke consumptie door de eeuwen heen. Of het nu gaat doelgericht desinformatie of onopzettelijke verkeerde informatie, moet worden genegeerd als deze nieuwe en belangrijke toelichtingen worden beschouwd.

De Elizabethaanse Hof Stel de World Stage, met name voor het debuut van de Amerikaanse Republiek
De microkosmos van de Elizabethaanse hof 1558-1603 biedt de perfecte context waarin de opkomst van de geheime genootschappen die zijn gekomen om de moderne tijd domineren bestuderen. Koningin Elizabeth I werd omringd door enkele van de meest briljante en verlichte mannen van de leeftijd. Dit over het algemeen geaccepteerd feit van het Engels de geschiedenis is precies de reden waarom de Elizabethaanse periode een ongeëvenaarde Britse tijdperk soms aangeduid als Engeland werd  de Gouden Eeuw . Het is ook erkend als een hoogtepunt voor alle van de westerse beschaving, en vooral voor de Europese cultuur en verlichting. De hoge verworvenheden in uiteenlopende sectoren zoals spirituele wijsheid en wereldse kennis, filosofische discours en artistieke expressie, wetenschapsbeoefening en occulte kennis werd de rigueur voor degenen die het koninklijke hof van koningin Elizabeth, evenals de Londense high society bevolkt.

Net als Jeruzalem tijdens het bewind van koning Salomo en Rome op zijn hoogtepunt circa 100 na Christus, Londen werd effectief het middelpunt van de wereld na de beslissende nederlaag van de Spaanse Armada in 1588. De oprichting van de Oost-Indische Compagnie in 1600 ingesteld Engeland stevig op het pad in de richting van de creatie van het Britse Rijk.

De East India Company (EIC) werd oorspronkelijk gecharterd als de Gouverneur en Company of Merchants of London de handel in Oost-Indië, en de geachte Oost-Indische Compagnie (HEIC) meer behoorlijk genoemd. Het was een Engels naamloze vennootschap, opgericht om de handel met Oost-Indië na te streven, maar eindigde de handel vooral met de Indiase subcontinent, Qing-dynastie China, Noord-West Frontier Province en Balochistan. Het bedrijf nam om rekening te houden voor de helft van de wereldhandel , met name de handel in basisgoederen dat katoen, zijde, indigo kleurstof, zout, salpeter, thee en opium inbegrepen. Het bedrijf besliste ook het begin van het Britse Rijk in India.
Het bedrijf kreeg een Royal Charter van koningin Elizabeth op 31 december 1600 en  is daarmee de oudste onder verscheidene soortgelijke wijze gevormd Europese Oost-Indische Compagnie.
Gelabeld door zowel tijdgenoten en historici als “de grootste vereniging van handelaren in het heelal” , zou het Engels Oost-Indische Compagnie komen naar de oogverblindend rijke potentieel van de onderneming, alsmede nieuwe methoden van het bedrijfsleven die zowel brutaal en uitbuitende zou kunnen symboliseren. [1]

Het is nu vanzelfsprekend waarom Groot-Brittannië vroeg was voorbestemd om de uitgestrekte Britse Rijk, waarop de zon nooit onderging geworden. Het moet dan ook begrijpelijk zijn waarom de Engels-sprekende landen van de wereld uiteindelijk als de meest krachtige en rijke en invloedrijke op aarde te voorschijn zou komen. De buitengewone lot van de Verenigde Staten van Amerika staat als een krachtig bewijs van de visie en vastberadenheid, planning en uitvoering van die grote mannen van brieven en wetenschap van de Elizabethaanse era.

 

Als een zaak van weinig bekend feit, de vervulling van de Verenigde Staten als de New Atlantis is het eindresultaat van een uiterst geheim, multi-eeuwse “masterplan “, die werd gelanceerd door de belangrijkste leden van Queen Elizabeth het hof. Deze zelfde “masterplan” vervolgde veel meer grip te krijgen tijdens de Jacobijnse tijdperk dat onmiddellijk gevolgd.

Dat brengt ons tot Sir Francis Bacon en Roger Bacon.
Nu al is het duidelijk dat het bewind van koningin Elizabeth I werd onderscheiden in vele bijzondere en ongekende manieren. Echter, het was de buitengewoon verstandig en echt begaafd adviseurs in haar hof die het podium voor de geheime genootschappen om te gedijen in te stellen. Primair onder degenen talentvolle adviseurs staat Sir Francis Bacon, die door een aantal van ’s werelds grote schrijvers wordt beschouwd als rechtstreeks verantwoordelijk voor alle van vele werken van William Shakespeare zijn.Drie eeuwen voor de Elizabethaanse tijdperk was er de Engels filosoof en Franciscaan Roger Bacon (1214-1294), die wordt vaak beschouwd als de ‘Vader van de wetenschappelijke methode’. Dat zowel Francis en Roger Bacon delen dezelfde achternaam komt niet als een verrassing wanneer hun werkelijke verbinding wordt geopenbaard.

Enkel wie deze twee reuzen van het Engels geschiedenis waren? de Verenigde Staten van Amerika – en hoe hebben ze de oprichting en de vestiging van de Nieuwe Atlantis beïnvloeden?

Sir Francis Bacon

Sir Francis Bacon was niet alleen een buitengewone schrijver en filosoof, hij was ook goed geïnformeerd over veel van de occulte wetenschappen en de ontluikende kunst van zijn tijd. Kortom, hij was de typische Renaissance Manvan Merry Ole Engeland. Francis Bacon genoten van een unieke raadgevende status binnen Queen Elizabeth rechter die zowel goed en werd verdiend als een product van nepotisme. Historische gegevens hebben aangetoond dat hij Elizabeth’s zoon was door één van haar favoriete hovelingen. Het was deze zeer bijzondere relatie tussen Sir Francis Drake en Queen Elizabeth, die was om de gehele Elizabethaanse periode vorm te geven.

Roger Bacon en de wetenschappelijke methode
Een zeer interessante verbinding tussen Francis en Roger Bacon, “De vader van de experimentele wetenschap en middeleeuwse occultisme”. Naast het feit dat beschouwd als de vader van de wetenschappelijke methode, werd Roger Bacon ook beschouwd als de eerste filosoof van de wetenschap, die in de 13e eeuw waarin hij leefde manier zijn tijd vooruit was. Als volgt:

[2]

Waarom is deze verbinding tussen de twee Bacons – Roger en Francis – zo belangrijk? Omdat ze allebei spelen zeer prominente rol in de totstandkoming van de New Atlantis . Elk van hen voorzag een tijd waarin de Nieuwe Wereld in het westen zou worden gevonden door hun landgenoten en gekoloniseerd in de loop van de tijd. Beiden begrepen het belang dat dit nieuwe land lag ongerept en ongerepte opdat de Nieuwe Atlantis  zou worden ” opgewekt uit de as ” van de oorspronkelijke Atlantis, die 12.000 jaar geleden zonk in de zee.

Het is goed begrepen in bepaalde esoterische kringen dat de oorspronkelijke Atlantis – vergevorderd in zowel de wetenschappelijke kennis en toegepaste technologie in vergelijking met onze post-moderne beschaving – gedoemd zichzelf vanwege de doordringende misbruik van verschillende technologieën gedurende hun samenleving. In feite is het vaak beweerd dat Atlantis uiteindelijk zonk in de Atlantische Oceaan als gevolg van de grove en rampzalige misbruik van hun buitengewoon krachtige asteroïde afbuigen technologieën. De drie punten van de Bermuda Driehoek staan als een blijvend bewijs van de Atlantische sites die thuis waren aan die centra van kristal opgewekte energie technologie. De kristallijne gebaseerde energienet werd niet alleen gebruikt voor het aandrijven van Atlantis, werd het uiteindelijk misbruikt door de corrupte leiders aan de bevolking in extreem gewelddadige manieren besturen.

In de loop van de afgelopen 400 jaar al de volken, het luiden van de Atlantische Oceaan zijn huis aan diezelfde zielen van Atlantis die vandaag terug kwam om het goed te krijgen. Hoewel het algemeen wordt begrepen in sommige kringen van de esoterische kennis dat die koningen en koninginnen van het Engels monarchie, die voor en tijdens het Britse Rijk regeerde waren eigenlijk de gereïncarneerde zielen van het Romeinse Rijk, de volgende zal ook duidelijk zijn over de  The New Atlantis . Dat de hedendaagse heidenen, die de Noord-Atlantische Oceaan velg worden bevolkt met de herboren zielen die Atlantis bewoonde voordat het in de zee zonk ongeveer 12.000 jaar geleden.
Zowel Roger en Francis Bacon, meer dan enige andere historische figuren van het afgelopen millennium, met uitzondering van de Comte de Saint Germain, zijn direct verantwoordelijk voor het instellen van het podium voor het nieuwe tijdperk van Waterman – het tijdperk van wetenschap en technologie, alsmede de oprichting van de The New Atlantis . Zo belangrijk zijn de bijdragen van Francis Bacon in dit verband dat hij als volgt beschreven:

Bacon is wel de vader van het empirisme. Zijn gevestigde werken en gepopulariseerde inductieve methodes voor wetenschappelijk onderzoek, ook wel de  Baconiaanse methode , of gewoon de wetenschappelijke methode. Zijn vraag naar een geplande procedure van het onderzoek naar alle dingen natuurlijke markeerde een nieuwe wending in de retorische en theoretisch kader voor de wetenschap, waarvan een groot deel nog steeds omringt opvattingen over de juiste methodologie. [3]

Sir Francis Bacon: The Quintessential Engelse  Renaissance Man
Francis Bacon, meer dan enige andere koninklijke adviseur van koningin Elizabeth I, was vurig bezig met de “te bewerken van de grond” van de Nieuwe Wereld. De vele en diverse stukken van de literatuur onder zijn pseudoniem, William Shakespeare, geschreven waren een integraal onderdeel van zijn plan van de oprichting van The New Atlantis in de maagdelijke gebieden van Noord-Amerika. Elk Shakespeariaanse samenstelling van komedie en tragedie, geschiedenis en poëzie werd gecodeerd om geheime informatie te verspreiden om zijn vele geheime medewerkers over de hele wereld, zoals in het gehele planetaire rijk.

 

[4]
Niet alleen heeft Sir Francis Bacon te schrijven en / of toezicht hield op de creatie van alle composities van William Shakespeare, is hij ook openlijk gecrediteerd met het schrijven van de eerste Engels vertaling van de Bijbelde revolutionaire King James Versie . Met andere woorden, Bacon is persoonlijk verantwoordelijk voor de productie van de twee belangrijkste literaire werken in de geschiedenis van het Engels. De King James Version was tenslotte, de meest bevrijdende werk van de religieuze literatuur in het hele christendom. De emancipatie van het pausdom (en van concepten zoals de pauselijke onfeilbaarheid), evenals van het leergezag van het leergezag, waren beiden aanzienlijk versneld in de hele wereld op de publicatie van weergave van de King James Bijbel Bacon’s.

Als voor de ongeëvenaarde lichaam van literaire werken door ‘William Shakespeare’, die niet heeft gehoord, gelezen, geciteerd, uitgevoerd, is blij met of onthaald door zulke sublieme literatuur? De artistieke schoonheid en spirituele wijsheid van elk spel en sonnet heeft talloze zielen geïnspireerd al eeuwen! Shakespeare’s (nu bekend als Bacon’s) literaire meesterwerken hebben ook gediend te voeden en edify, burgers en volken verlichten zowel in hun zoektochten naar persoonlijke en nationale soevereiniteit, respectievelijk.


Om te zijn, of niet te zijn: dat is de vraag:
Of ’t is edeler in de geest te lijden onder
de stenen en pijlen van het onontkoombare noodlot,
Of om wapens op te nemen tegen een zee van problemen
….
Gesproken door Hamlet, Act 3 Scene 1 [5]
Het is algemeen aanvaard door de wereldberoemde historici en Engels professoren elkaar dat Shakespeare literatuur is het hoogtepunt van het schrijven in het Engels. Om een dergelijke buitengewone en duurzame prestatie te bereiken kon alleen zijn bereikt door een select groepje mannen die bekend zou worden over de afgelopen 500 jaar. Om deze en andere nogal voor de hand liggende redenen, is het nu duidelijk dat Sir Francis Bacon & Company was verantwoordelijk voor die ongeëvenaarde kunstwerken.

Er is echter nog een uiterst belangrijk back verhaal in verband met de werken van William Shakespeare ‘. Het is bekend intelligentie kringen die de eerste wereldwijde spionagenetwerk werd geassembleerd in Londen. Ja, er zijn altijd spionnen en geheime surveillance, maar Engeland al snel verwierf de middelen en de methode om een wereldwijde spion netwerk op te zetten. De basis voor deze oer inlichtingendienst werd gelegd door dezelfde belangrijkste spelers binnen het Hof van koningin Elizabeth.
De belangrijkste personen die verantwoordelijk zijn voor de oprichting van de spion netwerk en communicatiemiddelen daalde tot Francis Bacon en John Dee. Het was echter Bacon die nauw betrokken is in het creëren van het systeem van cijfers en cryptogrammen die zou blijken onleesbaar zijn. In de richting van dat doel, werd het duidelijk dat veel van de Shakespeariaanse literaire werken expliciet zou worden gecodeerd om informatie te verspreiden over de hele snel evoluerende wereld spion netwerk. Op deze manier doen de Shakespeare tragedies en komedies zeer geheime informatie gecodeerd in de verzen die bekend zijn alleen voor degenen die de overeenkomstige cryptogram en cipher codes bezat bevatten ook.

Natuurlijk, John Dee bijgedragen tot aanzienlijke manieren om dit kritische inspanning, die uiteindelijk diende om het ongedaan maken van het oorspronkelijke plan zijn voor The New Atlantis . Omdat zowel Bacon en Dee toegang tot alle de diepste geheimen van het rijk hadden, was er een letterlijke oorlog gaande op de achtergrond tijdens zowel de Elizabethaanse en Jacobiaan tijdperken. Het resultaat, natuurlijk, werd voorbeschikt door het lot, net als voor de huidige NWO leiderschap dat illegaal is gevestigd in het Witte Huis via een Illuminati pion en zijn verraderlijke bende van overweldigers.

Dr. John Dee

Dr. John Dee: Magus, Mentor en Mystery Man van het Elizabethaanse Tijdperk
Francis Bacon had de beste docenten en mentoren dat Engeland te bieden had in zijn project van het verhogen van The New Atlantis . In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland.Eerst en vooral was er Dr. John Dee, geheime mentor Bacon’s die heel instrumenteel in het voeden van het zaad van was  The New Atlantis  die binnenkort zou ontkiemen in Noord-Amerikaanse bodem. John Dee was niet alleen Queen Elizabeth’s astroloog en Court orakel wiens advies was direct verantwoordelijk voor de definitieve nederlaag van de Spaanse Armada, werd hij ook in dienst van de familie, die Francis Bacon had genomen.

Bacon zou ook te ontmoeten in de hofkringen de man die Leicester had begeleid en geadviseerd Elizabeth over zaken van de staat – de man die Ian Fleming gemodelleerd zijn 007 James Bond karakter op, de eerste en misschien wel de beste geheim agent van de kroon, Dr. . John Dee.


John Dee (1527-1608) was een fascinerende genie, beschouwd als een magiër, filosoof en alchemist die de aandacht van de koninklijke hoven en de knapste koppen in heel Europa veroverd. U waren ofwel geïntimideerd door zijn ideeën en de reputatie of je wilde te worden beïnvloed door hen.


Dr Dee’s leren was wijd en zijd, een briljante wiskundige, wiens studie varieerde van geo-cartografie en calculus die van vitaal belang in het navigeren in de Nieuwe Wereld voor ontdekkingsreizigers was, astrologie, alchemie, de kabbala, encryptie schrijven, godsdienst, architectuur, en wetenschap .Kortom, Dee’s metafysica waren een ‘rood’ kruis van de hermetische traditie met een sterke dosis van de wiskunde. Zijn bibliotheek op het dorp aan de rivier van Mortlake werd beschouwd als de mooiste particuliere collectie in Europa met duizenden gebonden boeken en handgeschreven manuscripten gewijd aan filosofie, wetenschap en esoterica. Ter vergelijking, de universiteit van Cambridge op dat moment hadden slechts 451 in totaal boeken en manuscripten in hun bezit.
[6]

De achterkant verhaal van Dr. John Dee is misschien wel de belangrijkste in de juiste vertellen van de Elizabethaanse hoofdstuk van dit fascinerende saga.Want het Dee was wie bracht buitengewone occulte krachten en zijn eigen merk van magie om de wereldwijde onderneming bekend als de toekomstige Britse Rijk dragen. Simpel gezegd, zonder de directe tussenkomst van John Dee tijdens het dalen en de uiteindelijke nederlaag van de Spaanse Armada, is het zeer waarschijnlijk het Engels zou nooit won die historische reeks van zeeslagen.

Welke roept de vraag op: Heeft Dr. John Dee de duistere krachten van het heelal opgeroepen om de inauguratie van het Britse Rijk te helpen?  Meer in het bijzonder heeft hij in dienst zijn bekende occulte krachten om de Spaanse Armada zinken? Er is veel gespeculeerd over de tussenliggende eeuwen met betrekking tot dit bepalende moment van de binnenkort op te richten Britse Rijk. Het was immers de meest gevolgschade reeks militaire gevechten tussen het Spaanse en het Engels, die een radicale verschuiving in de balans van de mondiale macht van Madrid naar Londen zag.

De enige manier om het goed begrijp de invloed die Dee had ten aanzien van de nederlaag van de Spaanse Armada is aan de grillen van het weer te begrijpen. Uit diverse bewerkingen van de gehele zeeoorlog plannen is het duidelijk dat de Spaanse Armada voorgoed werd gestoord door niet alleen slecht weer, maar door de wind en de golven zo hevig dat ze daadwerkelijk tot zinken gebracht vele schepen en doodde veel soldaten. Hun hele reis, rond en naar de Britse eilanden werd bemoeilijkt door hevige en woeste weersomstandigheden, een aantal van hen schijnbaar uit het niets. Dit is waar de rekeningen van de raadsman John Dee’s aan Koningin Elizabeth en haar admiraals weer heel belangrijk. Van verschillende kanten het is beweerd dat Dee had zijn vinger aan de pols van iedere manoeuvre van de Engels marine, vooral hoe de Admirals gereageerd op elke beweging van de Spaanse Armada.

De ondergang van de Spaanse Armada brak Spanje het monopolie van de Nieuwe Wereld, die sinds de tijd van Columbus, en opende een stormloop van Europese landen staking hun vorderingen in Noord-Amerika.

Er wordt zelfs gespeculeerd dat Dee wist van tevoren wat de heersende weerpatronen zou zijn van dag tot dag. Anderen hebben vermoed dat het was door zijn magische krachten die hij eigenlijk de verwoestende weersomstandigheden die de Spaanse Armada volgde waar ze ook gingen controleerde. Als volgt:

In 1572 verscheen er een nieuwe ster aan de hemel, die zichtbaar dag en nacht bleef 17 maanden (we weten nu dat het een Type Ia supernova, in het sterrenbeeld Cassiopeia). Voor het publiek, kan het alleen maar betekenen immanentie van de Eschaton-het einde van de wereld. Voor Dee, is aangegeven dat een nieuwe wereldorde moest komen-een Engels protestants Rijk, in plaats van een Heilige Roomse één.


Het is in deze context dat Dee voorgesteld een “Britse Rijk ‘, een uitdrukking die hij bedacht-for Dee, zou dit niets minder dan een herstel van het bewind van Arthur, omdat hij geloofde dat Arthur’s oorspronkelijke kolonies waren, in feite, in de New World-zelfs dat Amerika was Atlantis zelf. Dee zag Elizabeth als de levende Arthur zelf, Merlijn. Hij vormde een bedrijf te koloniseren, converteren en gebruik maken van de Amerika’s, zelfs voor een noordoostelijke doorgang naar Azië te openen, met een geest op zoek naar de vermeende bron van alle occulte wijsheid. Er zijn sterke aanwijzingen dat Dee was de intellectuele kracht achter Francis Drake’s 1577-1580 omvaart van de wereld. Dee zelf werd bekroond met de rechten voor alle nieuw ontdekte land ten noorden van de 50ste Parallel, die hem Canada-was Drake weg verder naar het noorden dan Oregon zou hebben gegeven.


Zo begon rijk waar de zon nooit ondergaat, of in ieder geval niet tot het einde van de 20e eeuw. Wat zijn we te maken met het feit dat een van de geschiedenis van de meest succesvolle (en brutale) rijken, die in zijn controle vierhonderd jaar een groot deel van de wereld gehouden, en is verantwoordelijk voor de moderne wereld, was het brein door een alchemist die naar sprak engelen in een kristallen bol? [7]

Wie waren de vele trouwe, getalenteerde en verstandige collega’s van Sir Francis Bacon?


Sir Walter Raleigh

Francis Bacon genoten van het bedrijf en de nauwe samenwerking van de meest talentvolle mensen van zijn tijd. In feite, zij vertegenwoordigen een ware Who’s Who van de 16e en 17e eeuw Engeland. Schrijvers en filosofen, staatslieden en politici, ontdekkingsreizigers en kapiteins, soldaten en spionnen, kwamen zij uit alle facetten van het leven. Er was Sir Walter Raleigh, een andere gigant – zowel literaire en politieke – van de Elizabethaanse era. Hij was rechtstreeks verantwoordelijk voor diverse pogingen bezighouden met de kolonisatie van de Nieuwe Wereld.

Raleigh’s charter verkend uit North Carolina naar Florida en de naam van de regio ‘Virginia’ ter ere van de “Virgin Queen”.


Plan van Raleigh in 1584 voor kolonisatie in de “Kolonie en Dominion van Virginia” in Noord-Amerika op een mislukking uitgelopen op Roanoke Island, maar de weg vrijgemaakt voor de volgende kolonies. [8]

In aanvulling op de Sir Walter Raleigh, andere collega’s en kennissen van Sir Francis Bacon onder meer de wil van Edward de Vere de 17e graaf van Oxford, Sir Francis Drake, Sir Francis Walsingham, Thomas Hobbes, Edmund Spenser, John Donne, Ben Jonson, John Selden , Christopher Marlowe, Dr. William Rawley, Lancelot Andrewes, Tobie Matthew, George Wither, Thomas Harriot evenals Bacon’s oudere broer, Anthony Bacon. Deze specifieke groep van de 16e eeuw Engels armaturen vertegenwoordigt veel van de grootste geesten in de geschiedenis van Groot-Brittannië. Vrij sterk, deze lijst is niet uitputtend, omdat er andere belangrijke spelers wiens rollen waren, maar generale repetities voor wat was de grootste drama van de 2e millennium.

Sir Francis Drake

Sir Francis Drake’s opname in deze lijst is heel opmerkelijk. Hij was succesvol in het voltooien van de tweede omvaart van de aarde, een prestatie eerder geprobeerd door Ferdinand Magellan. “Magellan heeft niet de gehele reis voltooid, omdat hij tijdens de Slag om Mactan in de Filippijnen werd gedood.”[9] Deze bijzondere prestatie van een Engels expeditie cirkelen de hele wereld was een gunstig voorteken voor de toekomst Britse Rijk. Het diende om de contouren van de massale handel gemenebest die ervoor zorgde dat het Engels de dominante taal van de wereld zou worden, vooral op het gebied van handel en handel, diplomatie en oorlog vooraf te configureren.

 

Wordt vervolgd met De Grote Witte Broederschap
Bron: http://cosmicconvergence.org/?p=17694

 

 

 

Advertenties

Info-Blog The Event-NL, 3 januari 2017: ‘Interview met Cobra, 20-12-2016, door Prepare F or Change…’

Info-Blog The Event-NL, 3 januari 2017: ‘Interview met Cobra, 20-12-2016, door Prepare For Change…’

Vertaald door Veronica

Na een korte update door Lynn over het Malawi project (klik hier voor de volledige tekst in het Engels) begint het interview met Cobra.

Lynn – Hi Cobra, welkom terug bij Prepare for Change in deze laatste maand – december – van 2016. Dit is een heel interessant, onthullend en zelfs schokkend jaar voor ons allemaal geweest. Ik dacht dat ik je vandaag de gelegenheid zou geven om de stappen voorwaarts op te sommen die wij als planeet in dit jaar 2016 hebben gemaakt.

COBRA – OK, en het jaar is nog niet voorbij, dus ik zal deze vraag niet beantwoorden voordat het jaar voorbij is. Er zijn bepaalde dingen gaande die behoorlijk belangrijk zijn en zij kunnen, tot op zekere hoogte, de uitkomst van dit jaar veranderen.

Lynn – Zelfs deze laatste 10 dagen huh?

COBRA – Ja, 10 dagen, ja.

Lynn – Wow. OK.

Aaron – Hi Cobra, dit is Aaron, ik ben er dit keer bij in plaats van Richard. Een paar vragen voor je, en de eerste vraag is: als wij kijken naar de rapportage van Benjamin Fulford van deze week waarin is gesteld dat David Rockefeller en Nathaniel Rothschild vorige week waren gedood… Cobra, hebben jouw bronnen dit kunnen bevestigen? Is er enige kennis over waar deze gebeurtenissen speelden?

COBRA – Nee, geruchten hierover en over andere cabal leden die gedood of gearresteerd zouden zijn steken in feite de hele tijd de kop op. Wanneer dit zal plaatsvinden zal het heel dicht bij de doorbraak zijn en wanneer dit meer massief begint te gebeuren zal het in de main stream media gemeld worden. (dank je)

Lynn – Dus wij moeten dit nieuws van de mainstream krijgen?

COBRA – Mainstream of geloofwaardige alternatieve media die zullen hebben, die hun claims zullen staven met niet te ontkennen bewijzen.

Lynn – OK. Wel, er is gerapporteerd dat Bisschop Echevarria op 12 december overleed na een periode van longontsteking. Cobra, bevestigen jouw bronnen dit en was dit een dood met natuurlijk oorzaak? Zijn er enige onmiddellijke gevolgen voor de katholieke kerk en de mensen van onze wereld door zijn dood?

COBRA – Mijn bronnen konden dit niet 100% bevestigen en ja, natuurlijk zijn er consequenties voor de katholieke kerk, maar geen drastische consequenties. Zij hebben veel mensen die hun agenda uitspelen.

Lynn – Wel, hij was de leider van Opus Dei……Dus wij zien dit. . .
Dit is gemeld op het internet: http://www.opusdei.org/en-us/section/from-the-prelate/

COBRA – Opus Dei is een van de, zou ik zeggen, behoorlijk sterke organisaties binnen de kerk maar het is niet de meest machtige. En de leider in dit geval kan eenvoudig worden vervangen, dus dit zal niet, creëert geen drastische wijziging in de kerk op dit moment. (OK, mooi)

Aaron – Cobra, is er iets dat je ons kunt vertellen over wat er gaande is onder het Denver vliegveld.

COBRA – Het is niet alleen wat er gaande is onder het Denver vliegveld; het hele gebied rondom Denver is nu het focus punt van wat ik zou noemen een half verborgen en half open conflict tussen verschillende facties, en sommige ervan behoren bij de cabal. Het is een conflict dat tot op zekere hoogte is versneld door de alternatieve media. En dit conflict is maar één aspect van een grote, ik zou zeggen, transformatie of grote voorbereiding opgebouwd voor de uiteindelijke operatie die dichter bij de Event zal plaatsvinden. Dit is nog niet het beslissende moment. Het is nog niet de uiteindelijke push.

Lynn – Corey Goode & David Wilcock zijn het er samen over eens en blijven benadrukken dat de positieve “Earth Alliance” heeft besloten, en onderhandeld met de duistere cabal en diverse geheime syndicaten controle groepen, dat de mensheid geen volledige disclosure aankan omdat het, volgens hen totale chaos zal brengen als gevolg van een ‘emotionele shock’ en daarom hebben zij allen ingestemd, besloten en ingestemd om een gedeeltelijke en gecontroleerde disclosure te laten plaatsvinden, en dat dit proces langzaam zal worden uitgerold en dat het veel jaren zal duren, en zelfs een generatie, of twee, tot uiteindelijke disclosure. Cobra, als de moordende psychopaten die nu de planeet leiden en de geheime ruimteprogramma’s, altijd de gehele onvervalste waarheid hebben gekend, alles ervan, waarom kunnen WIJ, de onschuldige en misbruikte mensheid niet het recht hebben om de gehele waarheid te weten. Is dit waar?

COBRA – OK. Ik kan deze claims niet bevestigen en ik ben het niet eens met deze claims. De mensheid is meer dan in staat en klaar om volledige disclosure aan te kunnen. Op dit moment is de mensheid meer toegerust om volledige disclosure te verwerken dan gedeeltelijke disclosure, want gedeeltelijke disclosure brengt paradoxen in de geest en creëert mentale stress, waar volledige disclosure helderheid brengt. Facties die geen volledige disclosure ondersteunen zijn niet van het Licht. Het plan van de Lichtkrachten is onvoorwaardelijke en volledige disclosure, zo snel mogelijk en zodra de situatie het toelaat zonder drastische consequenties op de manier van vergelding door de duistere krachten. Maar ik zou zeggen dat volledige disclosure de enige agenda is die wij hier kunnen hebben. Al het andere is niet acceptabel. Ik heb niet gezien dat David Wilcock of Corey Goode claimen dat zij gedeeltelijke disclosure steunen, dus ik kan daar niets over zeggen. (dank je Cobra)

Aaron – Cobra, naar jouw mening, wanneer denk je dat geld zoals het nu bestaat, relevant zal zijn als een middel van overvloed of slavernij op deze planeet? Geloof jij dat geld nog steeds zal bestaan over 10 jaar? Indien niet, kun jij uitleggen waarom en wat deze nieuwe vervanging zal zijn?

COBRA – OK. Ik kan niets zeggen over de tijdlijnen of tijdinschattingen. Ik zou gewoon zeggen dat met de Event geld heel snel verouderd zal zijn want wij zullen hebben, eerst zullen wij hebben geavanceerde technologieën om alles te materialiseren wat wij nodig hebben middels replicatoren, en ten tweede zal de spirituele bewustzijn van de mensheid het punt bereiken waar geld niet meer nodig is. Dus ik zou zeggen heel snel na de Event zullen deze dingen gebeuren, maar vóór de Event is het onmogelijk. (OK, dank je)

Lynn – Dus, lijkt het erop dat wij disclosure zullen hebben met direct daarna de Event?

COBRA – OK. Disclosure en de Event bestaan tezamen. Wanneer de Event puls reikt zullen er op datzelfde moment al intel dumps zijn in de mainstream media en zij zullen na de Event escaleren en versnellen, behoorlijk, behoorlijk snel.

Lynn – Hoe lang na de Event zal de Aarde officieel zijn geaccepteerd als een officiële “N3” planeet / galactische gemeenschap lid? Zal dat zijn als een generatie, of minder, of…?

COBRA – Veel sneller dan dat. (Veel sneller, dank je)

Aaron – Welke nieuwe updates en informatie kun je ons geven met betrekking tot de komende zonnepuls bekend als de Event Cobra? En is er enig advies over waar wij ons bewust van moeten zijn?

COBRA – OK. Er zijn in de laatste paar dagen geruchten op het internet geweest dat de Event in de komende paar dagen zal gebeuren wat niet waar is. Wij zijn er nog niet, dit is wat ik kan zeggen. En ik kan veel van deze geruchten niet bevestigen want zij zijn niet gebaseerd op de realiteit. En over de tijdsinschatting wanneer de Event zal plaatsvinden heb ik al gezegd wat ik kan zeggen. (OK, dank je)

Lynn – Cobra, kun je enige informatie met ons delen over de hoofden van de staten, koninklijken en andere vip’s die onlangs Antarctica hebben bezocht?

COBRA – OK. Niet zo veel van hen hebben Antarctica bezocht. Maar een paar van deze mensen en een ding dat gebeurde waren geheime bijeenkomsten tussen de cabal en bepaalde uitbreek facties over hoe het probleem hoe de massa arrestaties op te lossen, want zij zouden de transformatie willen overleven en zij hebben geen oplossing gevonden dus zij kwamen terug naar Antarctica waar zij vandaan kwamen.

Lynn – Cobra over welk kosmisch lichaam rapporteren de mensen in de zuidelijke hemisfeer? Weet jij er iets van?

COBRA – Zij rapporteren niet over een kosmisch lichaam . Er zijn vele, zou ik zeggen, ongefundeerde claims van mensen die dit of dat zien. Als jij enig precies onderzoek zou doen over deze claims zul je snel uitvinden dat deze claims niet op de realiteit zijn gebaseerd.

Lynn – Wij hebben communicaties van mensen gehad in de zuidelijke hemisfeer en zij zeggen dat het met het blote oog zichtbaar is, je hebt zelfs geen telescoop nodig. Dus zij zijn bezorgd.

COBRA – OK. Als iemand mij solide bewijs kan geven met een foto die geen lens reflectie is, zou ik heel blij zijn. (OK, dat is goed)

Lynn – Er zijn vreemde kosmische gebeurtenissen geweest zoals de enorme wolk boven Antarctica, vreemde lichten, ballen van vuur en andere verrassende verschijningen en fenomenen. Kun jij ons iets vertellen over wat de mensen zien?

COBRA – OK, als eerste, er zijn veel behoorlijk intense atmosferische fenomenen. Sommige van deze fenomenen zijn getriggerd door de veranderingen die plaatsvinden op de oppervlakte van de planeet als een resultaat van de toegenomen activiteit in het zonnestelsel. Dus het is niet alleen Aarde gebaseerd weer dat verandert. Het is deel van de, zou ik zeggen, kosmische, kosmische schaal verandering die nu plaatsvindt in dit zonnestelsel en verder weg. Mensen ervaren dit omdat ook de Lichtkrachten deze veranderingen ondersteunen om zo de mensen te laten ontwaken, zodat de mensen vragen beginnen te stellen en uitvinden wat er gaande is.

Lynn – Dus, op een manier is het deel van disclosure zou je zeggen?

COBRA – Ik zou zeggen ‘soft’ disclosure, niet gedeeltelijke disclosure, maar soft disclosure. Gedeeltelijke disclosure is iets anders. Soft disclosure is een poging van de Lichtkrachten om ons zoveel disclosure als mogelijk is te brengen in deze onprettige omstandigheden. Gedeeltelijke disclosure is een poging van de duistere krachten om met disclosure te sjoemelen op een manier dat het hen zal laten zien als iets dat zij niet zijn. Zij willen hun huid redden en natuurlijk zal dit niet, gaat dit niet gebeuren. (Ik begrijp het, dank je voor de verduidelijking)

Aaron – Waar is planeet X in relatie tot onze planeet Aarde nu en wat is zijn doel op dit punt met betrekking tot onze toekomst en in relatie met de toekomst van de mensheid?

COBRA – Planeet X is precies waar het was tot dusver. In zijn baan voorbij Pluto en het zal daar blijven. Het zal de planeet Aarde niet naderen. Het is het thuis van de Resistance Movement die vecht voor de bevrijding van deze planeet. (dank je)

Lynn – Controleert AI (kunstmatige intelligentie) de meeste van de acties en gedragingen van de draco en reptillian rassen?

COBRA – Tot op zekere hoogte, maar ik zou niet zeggen dat zij het controleren; ik zou zeggen dat er een zekere symbiose is van een negatieve natuur tussen AI …. Ik zou het zelfs zo zeggen. De chimera groep gebruikt AI om de draco en reptillians te controleren.

Lynn – Worden de meeste van onze wereldregeringen, financiële systemen en aandelenmarkten gecontroleerd door een Artificial Intelligence (A.I.)

COBRA – Tot op zekere hoogte.

Lynn – Ben je het ermee eens dat de AI een chimera AI netwerk is – of bestaat dit als een onafhankelijke elektronische entiteit?

COBRA – Het is niet onafhankelijk. Het is altijd verbonden met een organische entiteit.

Lynn – Zal de verwijdering van de sluier van de chimera volledige disclosure betekenen?

COBRA – Ja. (dank je)

Aaron – Cobra, veroorzaken de draco en cabal rijken nog steeds rotzooi en chaos in andere zonnestelsels en galaxies of zijn zij nu omcirkeld en in toom gehouden binnen dit laatste bastion van het draco en cabal rijk genoemd ons “Sol” systeem?

COBRA – Zij zijn hier in toom gehouden. (OK)

Het Prepare for Change Team groeit nog steeds. Nu met Bruce als de helm als vrijwilligerscoördinator zullen wij eindelijk verder kunnen met nieuwe mogelijkheden en activiteiten op onze website. Als je meer wilt doen dan in de zijlijnen te wachten op de Event kom dan bij een van onze teams. Wij zullen activiteiten hebben in elk van de groepen: leiderschap, Event support, renaissance, technologie, healing, financieel, media en Sisterhood of the Rose. Ga naar de ‘participate’ knop en selecteer in het ‘drop down menu’ “Prepare for Change Volunteers”. http://prepareforchange.net/participate/prepare-for-change-volunteers/
Vul het eenvoudige formulier in en wij zullen contact met je opnemen. Januari is onze formatie maand voor de vrijwilligersgroepen. Onze nieuwste Chair voor de Sisterhood of the Rose is onlangs aan boord gekomen. Haar naam is Bette en zij begroet ons vanuit Australië. Bette plant binnenkort met nieuwsbrieven en communicaties met de groep te komen.

Lynn – Donald Trump was bevestigd als de 45e president van de US na een stemming van het Electoral College op 19 december. President Trump zegt en claimt ‘anti establishment’ te zijn, maar toch kiest hij en wijst hij aan tijdelijke CEO’s en zionisten in zijn kabinet. Heb jij daar iets op te zeggen Cobra?

COBRA – OK. Ik denk dat ik deze vraag over Trump al heb beantwoord, wie achter Trump zit en ik zou zeggen dat de acties luider spreken dan woorden, en over een paar maanden zul je zien hoe zijn presidentschap is. En ik zou geen brandstof geven voor enige speculatie. Kijk het gewoon aan en leer.

Lynn – Denk jij dat hij iets doet voor het Licht? Is er een tendens hier?

COBRA – Er is een zeker potentieel binnen hem voor het Licht. Ik zou niet al te optimistisch zijn.

Lynn – Er is een andere man onlangs op de scene gekomen, Steve Pieczenik. Werkt hij voor de Lichtkrachten?

COBRA – Ja, hij werkt met de Lichtkrachten. (dat is goed om te weten, dank je)

Aaron – Cobra, er is een enorme push door de cabal, inclusief wetten die door regeringen worden aangenomen, rondom de wereld, om al het echte nieuws dat wordt verspreid door alternatieve en sociale media kanalen te onderdrukken en censureren door ze te labelen als ‘fake news’. De meest populaire en relevante alternatieve media websites en sociale media pagina’s worden nu beïnvloed door deze hevige censuur, inclusief degenen gerelateerd aan PrepareforChange.net. Wat is de Resistance van plan om te doen om deze desperate poging van de cabal tegen te gaan om de verspreiding van de waarheid te stoppen?

COBRA – Feitelijk zal deze pathetische poging naar ze terugvuren want wanneer de mensen die alleen de mainstream media lezen leren over het zogenaamde ‘fake news’, zouden zij willen uitvinden wat er is over dit ‘fake news’, dus zij zullen beginnen te zoeken naar alternatieve media en vooral wanneer de lijsten van de zogenaamde “fake news’ websites worden gepubliceerd in de mainstream media. Het is een vrije publiciteit voor deze alternatieve website en het brengt ze meer verkeer. Het is als de presidentiële race wanneer hij (Trump) veel publiciteit kreeg, vrije publiciteit in de media die tegen hem waren, maar zij gaven hem veel publiciteit en dit maakte deel uit van zijn sleutel tot zijn succes.

Aaron – (Ik snap het) Dit lijkt voor mij op een eerste preventieve stap in het overtuigen van de mensen om niet te geloven in de dingen die zij gaan horen. Is deze nieuwe oorlog op “fake news’ gewoon een poging om de massa’s te overtuigen dat komende disclosure niet waar is?

COBRA – In feite zijn zij zich bewust van de macht van de alternatieve media in alle opzichten. Maar nogmaals, zij zullen niet in staat zijn om dit te stoppen. Zij zullen in feite meer mensen naar de alternatieve media brengen. (OK, dank je) (geweldige back-fire)

Lynn – Machten voor recht die werken binnen een groot netwerk van internationale wetshandhaving en informatie agentschappen zijn begonnen om Europeanen in hoge posities te arresteren voor kindermisbruik, -handel en pedofilie.

Ondanks de poging om deze arrestaties in de US te onderdrukken – door vol te houden dat het bewijs ‘fake news’ is – denk jij dat de beweging om belangrijke figuren te arresteren die zijn betrokken bij deze activiteit in Amerika stand zal houden tussen wetshandhavers agenten in de US.

COBRA – OK, dit is iets dat niet kan worden gestopt. Nogmaals, dit kan worden vertraagd, maar op een zeker moment zullen de Lichtkrachten zoveel macht hebben in deze situatie dat deze arrestaties zullen doorgaan en escaleren in de Event. (dank je)

Aaron – Wanneer zullen wij, als soevereine individuen, in staat zijn om onze spirituele gidsen en ruimtebroeders te roepen en fysiek aan te roepen zonder te worden gestraft of vermoord door onze duistere controleurs?

COBRA – Na de Event. (OK)

Lynn – Wat zijn de namen van de belangrijkste “guardian’ buitenaardse rassen die fysiek zullen komen om te helpen en de mensheid te gidsen onmiddellijk na de zonnepuls bekend als de Event?

COBRA – Als eerste natuurlijk de Pleiadians, en dan later de Sirians, de Andromedans. De Arcturians en sommige andere rassen die wat minder bekend zijn. (dank je)

Aaron – Nu dat Yaldabaoth’s plasma effecten zijn verminderd (of zijn zij nu weg?); wat is de situatie met de strangelet en toplet bommen? Is het wellicht veel veiliger om de controle over mensen te elimineren met betrekking tot de implantaten die wij hebben?

COBRA – Wie claimt dat het nu weg is. Het is niet weg. (maar het is minder, juist?)

Lynn – Is het verminderd, ja?

COBRA – Tot op zekere hoogte, ja.

Aaron – OK. En is of was de Saturnus maan matrix de bronenergie van de Yaldabaoth?

COBRA – Nee. (OK)

Lynn – Er zijn conflicterende rapporten over de Russische leider Vladimir Putin. Sommige inlichtingendiensten zeggen dat hij lang geleden overleed en is vervangen dor een aantal look-alikes, terwijl andere gerespecteerde inlichtingendiensten woordvoerders, inclusief jijzelf, stellen dat hij leeft en zeer actief werkt voor het Licht. Kunt jij verklaren waarom Benjamin Fulford’s CIA en NSA contacten vertellen dat de echte Vladimir Putin lange tijd geleden overleed?

COBRA – Het is niet het hoogste doel om op dit moment deze vraag te beantwoorden. Het is gevoelige informatie. (OK)

Aaron – Cobra, is de gamma golf die naar de Aarde komt rond 26 december dezelfde als de Event?

COBRA – Nogmaals, ik zeg niet dat er enige gamma straal naar de Aarde komt op 26 december, of 27, en nee, het is niet de Event.

Lynn – Cobra, jij hebt gezegd dat de positieve buitenaardsen geen volledige schaal nucleaire oorlog zullen toestaan, noch dat zij een derde wereldoorlog zullen toestaan. Als wij tussen de lijnen lezen, betekent dit dat enig soort van kleine schaal gelimiteerd nucleair conflict zou mogen plaatsvinden? Hebben de Lichtkrachten plannen op tafel om enig en alle types van nucleair conflict te voorkomen?

COBRA – Zo veel als mogelijk zullen zij alle belangrijke nucleaire conflicten voorkomen, maar zoals je in het verleden hebt gezien was er al een gelimiteerde uitwisseling, een gelimiteerde release van nucleaire wapens in het verleden. Dus om je vraag gewoon te beantwoorden, iets als Hiroshima zal nooit meer getolereerd worden. (Wel, dat is goed om te weten) Ja.

Aaron – Cobra, onlangs, met betrekking tot de Event, onlangs heeft Obama een executive order getekend die de US regering verordonneert om onze infrastructuur voor te bereiden op ‘komende verstorende zonnevlammen’ waarvan wij aannemen dat hij refereert aan de Event. Betekent dit dat onze iPhones en elektronische gadgets hoogst waarschijnlijk niet zullen werken na de zonnepuls of Event? Wat kun jij zeggen en aanbevelen aan ons, om te zijn voorbereid op deze situatie Cobra?

COBRA – De Event is niet hetzelfde als de zonnepuls, of zal ik specificeren de EMP-puls. De Lichtkrachten verwachten niet dat de Event EMP-puls zal bevatten. De elektronische apparaten worden verwacht normaal te functioneren op het moment van de Event. (OK)

Aaron – Zal de Event effect hebben op alle wezens en levensvormen in dit zonnestelsel, en zo ja hoe? Hoe zullen de rassen die leven onder de oppervlakte de Event ervaren?

COBRA – Ja natuurlijk, de Event zal … zal alle wezens beïnvloeden door het zonnestelsel. De wezens die leven onder de oppervlakte van de planeet zullen een enorme viering hebben. (all right, klinkt fantastisch, dank je)

Lynn – Wat weet je over de buitenaardse origine van Afrikaanse zwarte mensen?

COBRA – Ik zou in feite zeggen dat in elk ras er mensen zijn die van half buitenaardse oorsprong zijn. Het overgrote deel van de mensen die Aardse oorsprong hebben zijn in het algemeen Aarde mensen maar ik zou zeggen dat alle rassen inclusief het zwarte ras in het verleden assistentie hadden in genetische opbouw, genetische ontwikkeling van verschillende andere rassen.

Lynn – Wat kunnen zwarte mensen verwachten te gebeuren als een resultaat van volledige disclosure?

COBRA – Het eerste ding dat zal gebeuren is dat de situatie in Afrika drastisch zal verbeteren. De situatie in Afrika is heel stressvol geweest voor vele, vele millennia, feitelijk omdat vooral het reptillian ras Afrika gebruikte als zijn voornaamste basis. En nu de cabal gedurende de laatste decennia Afrika gebruikt voor zijn bronnen zal de Event dus een enorme verlichting zijn voor Afrika en voor zwarte mensen die daar leven. (dat is goed om te weten)

Aaron – Kun je ons een idee geven over hoe de spirituele technologie of het proces dat door draconians wordt gebruikt, hen in menselijke vorm geboren laat worden?

COBRA – OK. Ik denk dat jij refereert aan de teleportatiekamers of, zou ik zeggen, incarnatiekamers wanneer zij hun zielsessentie projecteren in het fysieke lichaam. Dit is technologie die zij hebben, of zullen wij zeggen in het verleden behoorlijk veel hadden – maar nu tot een zeer gelimiteerde graad. (OK)

Aaron – Is de menselijke versie van een draconian bewustzijn het resultaat van een mens/hybride kloon technologie?

COBRA – Meestal niet. (OK)

Lynn – Cobra, was Fidel Castro deel van de duistere krachten?

COBRA – Ja. (dank je)

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en bij COEO om bij een lokale Prepare For Change groep te gaan. Als je geen lokale groep hebt begin er dan een. Het is heel bevredigend om je te verbinden met mensen bij jou in de buurt die gelijke interesses hebben. Mediteren in een groep is zelfs krachtiger dan alleen mediteren. Laten wij de Event naar voren halen! Onze website rekeningen gaan door, dus ik vraag je hulp voor http://prepareforchange.net/ Jouw bijdrage laat zien dat je onze inhoud waardeert en doorgaande werkzaamheden om onze website te upgraden. Gebruik alsjeblieft de ‘donate’ knop aan de rechterkant in het scherm. Zorg ervoor dat je aangeeft of deze donatie voor Prepare For Change is of voor Malawi.

Please send your check to: Prepare for Change
4530 Whittier Blvd. Los Angeles, CA 90022

Aaron – Met betrekking tot buitenaardsen, kun je ons een voorbeeld geven van hoe het onderwijssysteem van een opgestegen civilisatie functioneert.

COBRA – OK. Het is niet zozeer een onderwijssysteem zoals wij dat begrijpen op deze planeet. Het is meer een spirituele transmissie die plaatsvindt door de ziel, want de ziel is behoorlijk effectief en behoorlijk snel in staat tot een hoger begrip. Wezens in andere – meer geavanceerde – gemeenschappen hoeven niet naar school te gaan om de gebruikelijke dingen te leren, zoals wij dat hier op deze planeet hebben. Zij hebben innerlijke spirituele ervaringen die voor hen de natuur van de realiteit openbaren en zij zijn geassisteerd door hogere, zou ik zeggen, spirituele gidsen die hen ondersteunen in hun eigen leerproces. (ok, dank je)

Lynn – Cobra, zijn de toekomstige versies van de mensheid van Pleiadians gebaseerd op een positieve engelachtige tijdlijn?

COBRA – Niet precies. Pleiadians zijn geen toekomstige versies van de mensheid. De Pleiadians zijn een authentiek ras dat de mensheid helpt om voorwaarts te reiken naar een gelijksoortig archetype. (dank je)

Aaron – In Afghanistan is door US militairen geschoten op reusachtige wezens die in grotten leven, en buitenaardse bases en buitenaardsen hebben het vuur beantwoord?

COBRA – Ik kan deze informatie niet bevestigen. (OK) Er is veel speculatie over veel zaken in de alternatieve media, en ja, sommige daarvan is vals nieuws.

Lynn – Is er een buitenaardse basis in Afghanistan?

COBRA – Ja, er zijn een paar van zulke bases in Afghanistan.

Lynn – Dus er zijn verschillende rassen van wezens die deze bewonen?

COBRA – Ja. (dank je)

Aaron – Cobra over het financiële. Na de reset zal iedereen hetzelfde bedrag krijgen of zullen deze toewijzingen verschillend zijn, gebaseerd op leeftijd, nationaliteit of andere factoren?

COBRA – Ja, de toewijzingen zullen verschillend zijn. Er zal een bedrag aan iedereen worden gegeven, maar dan zullen er wat additionele bedragen worden gegeven aan mensen die verdienste hebben en mensen die een bepaalde missie hebben uit te voeren met dat geld. (OK)

Aaron – Je hebt gesteld dat de distributie van de fondsen vooral een logistiek iets. Zullen de fondsen worden gedistribueerd rechtstreeks van de AIIB?

COBRA – Zij zullen worden gedistribueerd op een manier die logistiek het meest efficiënt zal zijn en overeenkomstig het bewustzijn van de mensheid en de reacties van de mensheid op dat moment. (OK, dank je)

Lynn – Cobra, staat het financiële systeem spoedig op het punt van instorten?

COBRA – Nog niet.

Lynn – Deze persoon zegt, ik kan het verschil zien tussen de westerse goudprijs en de oosterse goudprijs die aan het stijgen is. Is dat een hint?

COBRA – Nog niet. Er is een zeker verschil tussen de westerse/oosterse goudprijs maar dat is niet heel erg dramatisch. (OK)

Aaron – Cobra, over Syrië. Kun je ons een update geven over Syrië?

COBRA – Nog niet. Er zijn bepaalde dingen voorbereid, maar wij zijn er nog niet.

Aaron – Is het waar dat in de afgelopen week (tweede week van december) ongeveer 14 leiders of functionarissen – inclusief tenminste 1 van de USA, 1 van Qatar, verschillende van Saoedi-Arabië – die de IS rebellen hebben geleid gevangen zijn genomen door het Syrische leger, in een ondergrondse bunker in Aleppo?

COBRA – Ja, bepaalde daarvan, ja zij zijn gevangen genomen. (OK()

Aaron – En wat zal met deze mensen gebeuren?

COBRA – Het ligt eraan hoe zij zich gedragen. (OK)

Aaron – Kun je ons alsjeblieft een update geven over de vooruitgang van de missie met betrekking tot het Syrische Pentagram regio.

COBRA – Er was vooruitgang op hetzelfde moment dat er winsten en verliezen waren. de Lichtkrachten hebben Aleppo ingenomen en zijn Palmyra kwijtgeraakt. Ik kan nog niets zeggen over de redenen waarom zij Palmyra zijn kwijtgeraakt, maar ik zou dat spoedig kunnen vrijgeven, afhankelijk van de situatie. Er is een hele specifieke redenen waarom zij Palmyra zijn kwijtgeraakt.

Aaron – Zouden wij opnieuw het stuk van een oude Halafian scherf moeten visualiseren die roteert boven het hele Syrië pentagram?

COBRA – Ja dat zou zeer aan te bevelen zijn. (OK, dank je)

Aaron – Cobra, over de geschiedenis van China; dit zijn vragen over de Hongmen, wat een geheim genootschap van

China is. Kun jij ons vertellen of er een relatie is tussen de Hongmen en Vrijmetselaars en wat het is?

COBRA – In feite noemden sommige mensen hen de Chinese vrijmetselaars. Zij zijn niet precies vrijmetselaars maar zij zijn een geheim genootschap, of ik zou zeggen, een semigeheim genootschap gebaseerd op vrijmetselaarmodel en er zijn zowel positieve en negatieve gemengd in deze groepen daar. Sommige ervan zijn verbonden met de Dragons, maar ik zou zeggen niet het overgrote deel. En zij zijn niet de Dragons.

Aaron – Kun je ons vertellen over hun idealen en of hun idealen zijn gerelateerd aan gnostisme?

COBRA – Ik zou zeggen dat een klein percentage van deze groep een gnostisch ideaal heeft, maar het gaat waarschijnlijk meer over broederschap en ondersteuning. In feite gebruikt de Chinese diaspora rondom de wereld dit om hen te ondersteunen in soms onvriendelijke omgeving.

Lynn – OK, deze gaat over wereldpolitiek; Filippijnen. Is president Duterte verlicht of gegidst door de Lichtkrachten?

COBRA – Nee, hij is niet verlicht. (OK)

Lynn – Leeft voormalig president Ferdinand Marcos nog?

COBRA – Nee.

Lynn – Is Marcos gerelateerd aan de White Dragon Society of positieve Dragon families van China?

COBRA – Hij is gerelateerd aan een bepaalde Dragon groep die ik niet zal noemen of vermelden.

Lynn – OK, de laatste vraag is deze serie is; wat is de relatie tot degene bekend als de “Grandfather”?

COBRA – OK. ik zou zeggen dat hij een charter heeft ontvangen van de Grandfather.

Lynn – Heeft Marcos een rol op dit moment aan de andere kant?

COBRA – Nog niet. (OK)

Aaron – Cobra, over de Lichtkrachten. Hebben deze Lichtkrachten de intentie om dit proces op te houden voor zolang als nodig is, of zal op enig moment een besluit worden genomen om het proces een natuurlijk verloop te laten hebben en niet meer wachten op miljarden mensen die al dan niet klaar zullen zijn voor een hele lange tijd?

COBRA – OK. De Lichtkrachten wachten niet op mensen om klaar te zijn. De Lichtkrachten wachten op de verwijdering van de hele gevaarlijke wapens en dan zullen zij gewoon op de knop drukken. (OK, dank je)

Lynn – Iets met betrekking tot oorzakelijkheid tussen de Resistance Movement. Hoe is respect betoont aan degenen die zijn gevallen in het werk van bevrijding van duistere krachten?

COBRA – Kun je deze vraag specificeren?

Lynn – Cobra, ik denk dat deze persoon wil weten; hoe zijn de mensen die in de RM zitten en die bij deze inzet verloren zijn, hoe worden zij geëerd of gerespecteerd?

COBRA – Zij zijn niet verloren. Zij kunnen opnieuw incarneren of zij kunnen weer een kloon lichaam gebruiken. Dus het is niet hetzelfde als op de oppervlakte. Dat is niet het einde. (OK, dat klinkt logisch)

Lynn – Kunnen Lichtkrachten worden aangeroepen om de NSA en andere duistere krachten te blokkeren van het spioneren op onze communicaties?

COBRA – Ja, het is goed om de Lichtkrachten aan te roepen en dat zal helpen, maar op dit moment zou ik zeggen dat geen enkele elektronische communicatie 100% privé is. (OK)

Aaron – Cobra, wat kan worden gedaan en hoe kunnen wij helpen tijdens onze slaap?

COBRA – Degenen die werkelijk de Lichtkrachten willen helpen tijdens hun slaap moeten leren om helderdenkend te dromen en dan als zij dit meester zijn kunnen zij de Lichtkrachten contacten op de hogere lagen als zij weten hoe dat te doen en helpen. (OK)

Aaron – Hebben archons invloed op de inhoud van onze dromen?

COBRA – Helaas, ja.

Aaron – Hoe meer ik bid en het begrip van IK BEN integreer, God binnenin, hoe meer nachtmerries ik heb. Waarom is dit?

COBRA – Omdat de archons proberen om degenen aan te vallen die sterk in het Licht zijn. (Ahh)

Aaron – Ook, kunnen wij onze gedachten en acties herprogrammeren met affirmaties, zoals “ik ben compassie, ik ben happy, ik ben het kind van de ene”?

COBRA – De affirmatie herprogrammeert niet de geest. Zij kunnen helpen bij het opnieuw focussen op de korte termijn op het positieve, maar zij zullen niet je geest veranderen of magisch transformeren. (OK)

Aaron – Deze persoon vroeg, zou ik dit ’s nachts moeten doen voor het slapen gaan?

COBRA – Je kunt affirmaties doen als je dat wilt voordat je gaat slapen en dat kan helpen om je makkelijker en beter te laten slapen en het kan tot op zekere hoogte helpen om meer op het positieve te focussen. (OK, dank je)

Een aantekening van Lynn: De methode van het verzamelen van CobraQuestions verandert. Ik zal niet langer vragen accepteren die bij mij komen anders dan geplaatst op de website (http://prepareforchange.net/cobra-questions). Wij krijgen veel meer vragen dan wij mogelijk kunnen stellen in een eenurig interview. Ik vraag dat de vragen worden gelimiteerd tot maar 1 of 2 per week. Wees alsjelieft respectvol naar andere mensen. Wij zullen net zoveel Cobra vragen stellen als Cobra zal beantwoorden in het beschikbare uur. Het is het beste om de vragen te stellen vroeg in de maand want op enig moment moeten wij de vragen stoppen en beginnen met samen te stellen wat wij hebben. De interviews vinden gewoonlijk plaats in de laatste dagen van de maand, maar er zijn altijd uitzonderingen. Ik waardeer je medewerking.

Lynn – Onze volgende vraag gaat over Godinnenenergie. In mei 2014 heeft Cobra op zijn “Pleiadian Portal Activation Report” artikel aangegeven: “Veel vrouwelijke leden van de Resistance leven op wat objecten aan de buitenrand van het zonnestelsel en gebruiken ze als doorgifte stations van de godinnenenergie van de Galactische Centrale Zon naar de planeet Aarde”. Dus mijn vraag heeft twee delen…. Eerst, zijn deze vrouwelijke wezens nog steeds deze planetaire objecten aan het gebruiken als doorgifte stations?

COBRA – Ja.

Lynn – En, wat kunnen wij doen om ze te helpen deze energieën aan deze planeet te verankeren?

COBRA – Verbind je gewoon met ze in meditaties, vooral in groepsmeditaties wanneer de groep is verzameld op de fysieke laag en verbonden met deze wezens op deze specifieke objecten. (dank je)

Aaron – Cobra met betrekking tot de Galactische Centrale Zon vraagt een persoon: kan een slecht persoon die is begonnen vanuit de engelachtige rijken ooit worden gezonden naar de Galactische Centrale Zon om opnieuw te beginnen?

COBRA – Ja.

Aaron – Op dit punt heeft een hogere zelf verschillende manieren van de lagere zelf, om opnieuw de lagere en jongere aspecten van hem/haarzelf te leiden?

COBRA – In welke situatie?

Aaron – Met betrekking tot deze mensen die worden gezonden naar de Galactische Centrale Zon.

COBRA – Wanneer mensen worden gezonden naar de Galactische Centrale Zon is de lagere zelf gedesintegreerd en ook de hogere zelf is gedesintegreerd. Het is het eind van het bestaan van dat specifieke wezen.

Aaron – Als een heel slecht persoon naar de Galactische Centrale Zon gaat, wat gebeurt er met zijn/haar tweelingvlam?

COBRA – Dat is een hele gevoelige vraag en het is een van de grotere problemen hier. En feitelijk, wat kan gebeuren is dat de tweelingvlam doorgaat met het bestaan, de tweelingziel gaat door met het bestaan en moet wachten voor miljoenen en miljarden jaren voor de andere helft om de evolutie opnieuw te starten en door al de processen te gaan en elkaar te ontmoeten. (OK, dank je Cobra)

Lynn – OK, wij hebben verschillende spiritueel gerelateerde vragen gekregen deze maand Cobra, Je zei dat de mensen in de meeste landen hun zielsaanwezigheid zijn kwijtgeraakt. Verloren zij dat geleidelijk gedurende de incarnaties, of, bijvoorbeeld, als een resultaat van de laatste archon invasie, of op welke andere manieren verliest iemand zijn zielsaanwezigheid?

COBRA – Precies zoals je hebt beschreven. Zij verloren het geleidelijk door de eeuwen heen en vooral sinds de laatste archon invasie. Het verlies van zielscontact was behoorlijk drastisch.

Lynn – Dus, dit alles kan invloed hebben.

COBRA – Ja. (dank je)

Aaron – Menselijke wezens zijn hogere niveaus aan het ontwikkelen en hebben een ziel. Wanneer wij, mensen, zullen transformeren in de verlichte staat van zijn en lichamen van Licht zullen hebben, zullen wij nog steeds een ziel hebben, of zal de ziel op enig moment teruggaan naar de Bron?

COBRA – Wij zullen de ziel ZIJN.

Aaron – Op welk moment zal de ziel teruggaan naar de bron?

COBRA – Nadat onze evolutie in deze dimensie en het universum compleet is. (OK, dank je)

Lynn – Cobra, deze persoon schrijft; ik ben ouder, met weinig tijd over. Wat beveelt Cobra aan als de beste bestemming voor mijn ziel?

COBRA – OK, het is goed om deze tijd te gebruiken en tijd te besteden om te verbinden met het Licht, zoveel als mogelijk is, om zoveel mogelijk te verbinden met je eigen hogere zelf, en laat je hogere zelf de gids zijn in jouw proces van overgang.

Lynn – Zij gaan verder met te zeggen: zal ik de optie hebben van een Pleiadian omgeving of 5d Aarde, of ga ik ergens anders naar toe?

COBRA – Na de Event ja, maar daarvoor niet.

Lynn – Als onze ziel van de 6e dimensie of 6e bewustzijn niveau is, hoe kan het dat wij nog steeds risico lopen om in de val te lopen na de dood in plaats van het direct teruggaan naar de hogere zelf of bron?

COBRA – Het is eenvoudig omdat wanneer je dood gaat je niet jouw persoonlijkheid volledig hebt getransformeerd. Je hebt nog steeds verbinding en je bent nog steeds onderworpen aan de quarantaine status van deze planeet die zich uitbreidt tot voorbij de fysieke laag.

Lynn – Zij gaan verder te zeggen; hoe kan ik visualiseren waar mijn ziel heen gaat om mijn veilige aankomst te verzekeren?

COBRA – Nogmaals, zoals ik zei, het is goed om je te verbinden met je ziel en ook terwijl je nog steeds in de incarnatie bent kun je beginnen te verbinden met jouw spirituele gidsen aan de andere kant. Dus wanneer de overgang plaatsvindt zal deze verbinding niet verbroken zijn en zij kunnen jou door het proces gidsen.

Lynn – Zij gaan verder; kan ik doorgaan als een volwassene of is het noodzakelijk om weer als een baby te beginnen?

COBRA – Als de persoon het heeft over de volgende incarnatie na de Event zullen er andere opties zijn. (OK)

Lynn – Deze persoon zegt; mij was geleerd dat Seraphim verantwoordelijk was voor het in bewaring nemen van mijn ziel tot heropstanding. Kan ik dat vragen?

COBRA – Als jij daartoe voelt, ja.

Lynn – En de laatste vraag; is er een mansion wereld?

COBRA – In feite zijn alle dimensies op lagen mansion werelden. Het is gewoon een uitdrukking van hoe een bepaald niveau van creatie te definiëren. (dank je Cobra)

Aaron – Cobra, je hebt onlangs gezegd dat de chimera niet onze privé gedachten kan lezen, maar kun je preciseren op wie en wie kan privé gedachten niet lezen?

COBRA – De chimera kan privé gedachten tot een zekere graad lezen in bepaalde omstandigheden, maar wanneer jouw trillingsfrequentie of jouw privé gedachten voorbij een bepaald niveau gaan kunnen zij er niet meer bij.

Lynn – Cobra, is er een geheel gouden vrouwelijke engel?

COBRA – Ja, zulke wezens bestaan, maar niet maar één. Van goud zijn, de energie zijn van deze specifieke kleurfrequentie, ja dat bestaat.

Lynn – Speelt deze groep engelen enige rol in historische gebeurtenissen?

COBRA – Ja.

Lynn – Wat is hun doel?

COBRA – Hun doel is om bescherming te brengen en hun doel is om inspiratie en Licht te brengen. (Oh, dat klinkt goed, dank je)

Aaron – Cobra, gedurende jaren zie ik af en toe bij gelegenheid een rond blauw licht in mijn zicht komen, van verschillende maten en verschillende tijdsduren. Het kan zelfs gebeuren wanneer mijn ogen gesloten zijn. Ik weet dat het van spirituele natuur is en ik weet van andere mensen die ook deze blauwe ‘orb’ zien. Weet jij wellicht wie of waar de energie van is?

COBRA – Het valt niet binnen mijn domein om deze vraag te beantwoorden. (OK, dank je)

Lynn – Deze gaat over opgestegen meesters en engelen; er is informatie beschikbaar die zegt dat alle aartsengelen aspecten zijn van Lucifer. Daarom zouden wij geen contact met ze moeten zoeken voor enige hulp of bescherming. Kun jij daar alsjeblieft iets over zeggen Cobra?

COBRA – Dat is volledige en absolute onzin.

Nu wij de Wekelijkse Event Meditatie al drie jaar hebben gedaan, hebben wij eindelijk met Matt van COEO gecoördineerd om elke zondag een echte gesynchroniseerde wereldwijde meditatie te hebben, met een geleide audio meditatie die op zijn site zal afspelen op ons gesynchroniseerde tijdstip van 4 pm GMT. Doe alsjeblieft elke zondag met ons mee op jouw lokale tijd (NL: 17.00 uur – wintertijd). http://www.worldtimeserver.com/current_time_in_US-CA.aspx

Aaron – OK, Cobra, nog steeds over opgestegen meesters en engelen (in die categorie). Wanneer twee gebieden van bewustzijn kruisen om een Vesica Pisces te vormen is een gebied mannelijk en de andere vrouwelijk, of bevatten beide gebieden beide energieën?

COBRA – In feite heeft iedereen op een spirituele laag beide energieën, maar wanneer de spirit projecteert naar de fysieke laag of dichter bij de fysieke laag, heeft het de neiging om te polariseren in de ene of de andere polariteit. (OK)

Aaron – En deze persoon vraagt; waarom is de Vesica Pisces zo belangrijk in de heilige geometrie?

COBRA – Omdat het de doorgang is. (OK, dank je)

Lynn – Cobra, is de alchemische conversie van carbon (of koolstof) naar diamanten een gevolg van dat van de conversie van de 3e dimensie carbon gebaseerde menselijke lichaam en dat van de 5e dimensie kristallijne lichaam?

COBRA – Ja, het is een symbolische interpretatie van hetzelfde proces.

Lynn – Is er een relatie tussen Yaldabaoth en het klooster met de naam Waldeba in noord Ethiopië en de Lion of Judah?

COBRA – Nee, niet rechtstreeks, ik zou tenminste zeggen niet rechtstreeks. (OK)

Aaron – Cobra, wie autoriseerde de Vedic Scriptures?

COBRA – Dit is feitelijk gedaan door hoger spiritueel ontwikkelde mensen in India na de val van Atlantis, maar toen was dit, deze geschriften waren verstoord door de archons gedurende millennia. (hum, dat is goed om te weten)

Lynn – Cobra waren Zoroaster, Rama, Krishna, Buddha, Jesus, Muhammad, en Meher Baba allemaal avatars of hogere dichtheid wezens?

COBRA – Maar een paar van hen waren avatars, Sommigen van hen waren hoger ontwikkelde wezens. Sommigen van hen waren niet ontwikkelde wezens. (dank je)

Aaron – Kun je jouw gedachten delen over Krishna? Wie hij werkelijk was en wat was zijn invloed?

COBRA – Hij kwam van het Sirius sterrenstelsel en zijn missie was om verlichting te brengen aan de mensheid. (OK, dank je)

Lynn – Wie of wat gaf ons numerologie?

COBRA – Numerologie is een van de oude wetenschap, spirituele wetenschappen die veel werden uitgeoefend in Atlantis, en numerologie die wij nu hebben is maar een fragment dat is bewaard gebleven in mysteriescholen na de val van Atlantis. (dank je)

Aaron – Cobra, om te ascenderen, mij is verteld dat ik moet balanceren en mijn chakra’s moet schonen en mijn derde oog open hebben. Is er een makkelijke manier of wat kunnen wij doen om deze taak uit te voeren?

COBRA – OK, ascentie is niet zo eenvoudig als een paar chakra’s balanceren. Ascentie is behoorlijk diep en een zeer transformerend proces en dit zal wat tijd vergen.

Aaron – Ook, zal de inkomende energiegolf die verschijnt tijdens de Event ons helpen te balanceren en onze chakra’s te schonen en ons derde oog te openen?

COBRA – Ja, het zal helpen. (OK, dank je)

Lynn – Is er een “spiritueel” deel van DNA dat is overgedragen tussen incarnaties?

COBRA – Ja, maar niet door fysiek DNA. Er is altijd een deel dat in de zielsessentie blijft en weer opnieuw creëert in de volgende incarnatie.

Aaron – Kan een magneet tussenbeide komen met het frontale biochip signaal?

COBRA – Helaas niet.

Aaron – Kan een magneet helpen tijdens meditatie?

COBRA – Zij kunnen helpen, ja. (OK, dank je)

Lynn – Cobra, waar komen walvissen en dolfijnen in oorsprong vandaan en wat is hun doel hier op Aarde?

COBRA – Zij kwamen van het Sirius sterrenstelsel en hun doel is om de energieën van Lichtheid en plezier te verankeren in het planetaire energiegrit, vooral via de oceanen.

Lynn – Zullen zij met ons mensen ascenderen, en Aarde Gaia ook, naar 5D?

COBRA – Zij zullen heel diep betrokken zijn in het planetaire ascentie proces.

Aaron – Elke morgen ontwaak ik en hoor ik elektrisch gehum. Het lijkt mij te volgen. Ik hoor het in mijn slaapkamer, in mijn kelder. Mijn vrouw hoort het nooit. Als ik druk ben hoor ik het niet, maar wanneer ik rustig wordt komt het terug. Dit is al zo’n zes maanden gaande. Wat is dit?

COBRA – Het maakt deelt uit van de chimera sluiertechnologie – infra en ultra sound technologie – die de oppervlaktebevolking controleert. Het is in feite altijd aanwezig. Sommige mensen kunnen het horen, sommigen niet. Want het is op de hogere en lagere drempels van menselijk horen. Dus infrasound rondom ik zou zeggen 10-50Hz en ultrasound ergens tussen 15-20kHz. (OK, dank je)

Lynn – Cobra, deze persoon stelt; ik heb opgemerkt dat veel kanalen opkomen op YouTube die jouw interviews posten. Sommige van jouw interviews op deze kanalen bevatten ook vreemde geluiden, echo’s en disharmonieuze frequenties die ik nogal storend vind. Veel lijken opzettelijk verkeerde data op de interviews te zetten die de luisteraars lijken te storen. Ik voel dat dit meer cabal desinfo agenten kunnen zijn (die overal op YouTube zitten) die proberen om Lichtwerkers te af te houden. Ik denk dat zij mogelijk verborgen negatieve boodschappen kunnen bevatten in deze herposten van jouw interviews. Ben jij het daarmee eens Cobra?

COBRA – OK, Ik zal het zo zeggen; mijn blog en alleen mijn blog is de officiële outlet van de Resistance Movement, dus alles dat daar is gepost is OK. Ik kan niets garanderen dat ergens anders onder mijn naam is gepost want sommige mensen hebben veranderd wat ik heb gezegd en manipuleerden het in sommige andere uitingen. Dus als je in twijfel bent, ga naar mij blog en check of het daar is. Ik kan daar voor instaan.

(Cobra staat in voor alle interviews die wij doen -PFC- en hier op prepareforchange.net)

Aaron – Cobra, over taal en symbolen; wie of welke groep of van welke planeten komen onze talen?

COBRA – Van vele bronnen, van veel verschillende bronnen. De evolutie van talen op deze planeet was behoorlijk complex.

Aaron – Wanneer kregen wij onze talen?

COBRA – In feite hebben talen op deze planeet ontwikkeld sinds de tijd van Atlantis. (OK)

Lynn – Dank je dat je vandaag bij ons was, wij hebben altijd plezier in deze interviews. Al onze luisteraars kijken uit om jouw woorden te horen.

Cobra – Ja, dank je voor het organiseren hiervan en het de mensen mogelijk maken om al deze antwoorden te horen die een antwoord op hun vragen zijn.

Lynn – Prettige feestdagen aan jou Cobra, en we zien je de volgende maand weer.

Aaron – Nogmaals dank Cobra.

Cobra – Ja, prettige dagen voor iedereen en Overwinning van het Licht!

Lynn – Dank je en Overwinning van het Licht!

Aaron – Dank je.

Cobra – Dank je, Bye-bye

Lynn – Bye-bye

~ EIND ~

Als laatste zou ik het hele team willen bedanken dat dit interview heeft mogelijk gemaakt:

# Cobra voor het zijn van een gewaardeerde gast. Zijn website is: http://2012portal.blogspot.com/
# Aaron mijn interview partner & geluidstechnicus
# DOV voor ons themalied: Voices of the World
# DaNell voor haar transcriptie expertise
# CobraQuestions team: Megan, Shawn, Robert, Gwyneth & Dorie voor hun organisatorische hulp
# Untwine voor moduleren en editen
# Eduardo & Dane achter de schermen
en al onze fantastische luisteraars!
En bedenk altijd dat …. Wij zijn allemaal Stemmen van de Wereld.
# Music: Voices of the World

Vertaald door Veronica

Bron: https://eventnl.wordpress.com/2017/01/03/interview-met-cobra-20-12-2016-door-prepare-for-change/

Oorspronkelijke bron: http://prepareforchange.net/2016/12/27/cobra-prepare-for-change-december-interview/

Info-Blog The Event-NL: ‘Bericht van Cobra, 4 januari 2017, Nieuw Atlantis…’, 6 januari 2017.

Info-Blog The Event-NL: ‘Bericht van Cobra, 4 januari 2017, Nieuw Atlantis…’, 6 januari 2017.

Vertaald door Veronica.

Nieuw Atlantis is de codenaam voor het energiegrit rondom de planetaire oppervlakte dat zal helpen bij de compressie doorbraak, en het is ook de codenaam voor de nieuwe gemeenschap na de Event.
In Oud Atlantis, vóór de omkering van de polen 75.000 jaar geleden, was de positie van de evenaar anders, en dus was de positie van het hele planetaire energiegrit ook anders.

75,000 geleden en daarvoor was het energiegrit rondom de planeet compleet, onder volledige controle van de opgestegen wezens en met veel heilige tempels die zich bevonden rondom de evenaar. Je kunt de oude Atlantische evenaar op dit plaatje zien als een rode lijn die Zuid Amerika en Afrika kruist:

Het is interessant om te merken dat veel energiemaalstromen rondom de planeet nog steeds gepositioneerd zijn rondom de oude Atlantische evenaar:

http://sitsshow.blogspot.com/2016/11/There-Is-an-Alignment-Between-Ancient-Sites-That-Will-Blow-Your-Mind.html

http://home.hiwaay.net/~jalison/

Het Nieuw Atlantis project lijnt in feite de maalstromen van het Oude Atlantis uit met het nieuwe energiegrit dat spoedig zal zijn gecompleteerd.

Nieuw Atlantis is een project van de Lichtkrachten dat al gedurende millennia gaande is. Saint Germain is een van de belangrijkste wezens die aan dit project werkt. Hij heeft delen van dit project aan de mensheid doorgegeven in zijn incarnatie als Francis Bacon, in een novelle genoemd New Atlantis, waar hij een utopische samenleving beschrijft gebaseerd op meritocratie. In zijn incarnatie daarna als Graaf de Saint Germain probeerde hij in cocreatie een nieuwe gemeenschap in Amerika te stichten door de onafhankelijkheid van de USA te helpen en door het zijn van de belangrijkste spirituele kracht achter de constitutie.

Hier is een heel goed artikel over de ontwikkelingen van het Nieuw Atlantis project dat een ‘must read’ is voor iedereen die is geïnteresseerd in Nieuw Atlantis, aangezien het vele occulte doctrines in het juiste perspectief plaatst.

http://cosmicconvergence.org/?p=13901

Hier moet ik aan toevoegen dat Graaf de Saint Germain in 1775 een geheime mysterieschool in Parijs heeft gevormd dat de verborgen hand was achter de onafhankelijkheid van de USA.

Deze mysterieschool bestond uit leden van de Brotherhood of the Star die toen bij drie belangrijke positieve masonic lodges in Parijs zijn gegaan, hun leden hebben beïnvloed, en zo als gevolg daarvan de wereldkoers van gebeurtenissen.

Een groep ging bij de Les Neuf Soeurs masonic lodge in Parijs en heeft via Benjamin Franklin, die een lid was van deze masonic lodge, de creatie van de United States beïnvloed.

https://en.wikipedia.org/wiki/Les_Neuf_S%C5%93urs

De tweede groep ging bij de Philalethes masonic lodge in Parijs, via welke de Brotherhood of the Star probeerde de ware occulte kennis probeerde uit te dragen. De occulte kennis van deze lodge is de bron van een groot deel van de moderne westerse spiritualiteit en occultisme:

http://freimaurer-wiki.de/index.php/En:The_Philal%C3%A8thes

De derde groep ging bij de Cagliostro’s Isis lodge in Paris. Deze lodge is de belangrijkste bron van Isiac mysteries die later fragmentarisch werden bewaard in sommige Memphis Misraim lodges.

Cagliostro was een van de hele weinige mensen op de oppervlakte van de planeet die een begrip had van een bepaald aspect van mysteries van Isis, die nu nog verborgen moeten blijven. Er kan niets meer over deze zaak worden gezegd vóór de Event.

Nu heeft Graaf de Saint Germain mij gevraagd om hem te helpen bij het voltooien van het Nieuw Atlantis project. Het planetaire energiegrit van Nieuw Atlantis is namelijk het energiegereedschap dat de compressie doorbraak zal manifesteren, de Event en de nieuwe Gemeenschap.

Het Cintamani grit rondom de planeet is een van de belangrijkste middelen bij het manifesteren van dit doel. Wanneer een Cintamani steen in de aarde ergens rondom de planeet is geplaatst, is een enorm engelachtig wezen verankerd in deze plek, dat een energiemaalstroom creëert dat mijlen in diameter is:

Wanneer de kritieke massa van deze engelachtige wezens is verankerd rondom de planeet zal het hoofd van de Yaldabaoth entiteit beginnen op te lossen.

Cintamani stenen zijn de fameuze blauwe stenen van Atlantis. Blauwe stenen, ook genoemd Blauwe Appels, werden door de Katharen gebruikt om portalen te openen:

http://www.bibliotecapleyades.net/sumer_anunnaki/esp_sumer_annunaki13.htm

Onnodig te zeggen dat de Katharen hun Cintamani stenen kregen van de tempeliers, die hun eerste specimen ontvingen van Hubertus Koch van Untersberg. Hij heeft de steen rechtstreeks ontvangen van Godin Isais (een aspect van Isis) bij Nineveh bij Mosul in Irak. Nineveh is een van de belangrijkste Godinnen vortexen op de planeet:

http://www.ancient.eu/nineveh/

Het is geen toeval dat Daesh het wil vernietigen:

http://news.nationalgeographic.com/2016/11/iraq-mosul-isis-nimrud-khorsabad-archaeology/

Het gaat allemaal om het gevecht voor het energiegrit. En hier zal het Licht overwinnend zijn en Nieuw Atlantis zal schijnen als nimmer tevoren.

Overwinning van het Licht!

Bron: http://2012portal.blogspot.com