Washington Post erkent dat ‘Russische nepnieuws propagandalijst’ zelf nepnieuws is…

http://www.xandernieuws.punt.nl: “Washington Post erkent dat ‘Russische nepnieuws propagandalijst’ zelf nepnieuws is…”

Russische propaganda’ hoax in Westerse media, gesteund door EU en NAVO, mogelijk afkomstig uit Oekraïne

De covers van ‘Time’ spreken voor zich: eerst maandenlang nepnieuws over Donald Trump verspreidend, om hem na zijn verkiezingsoverwinning tot persoon van het jaar uit te roepen.

Sinds de verkiezing van Donald Trump is de linkse/liberale gevestigde orde in de Amerikaanse en Europese massamedia een massaal offensief gestart tegen de onafhankelijke en alternatieve media en andere nieuwsbronnen op het internet, door alle niet-politiek-correcte berichten en sites af te doen als ‘nepnieuws’. De Washington Post, verklaard tegenstander van Donald Trump en in Amerika één van de belangrijke kanalen van het establishment, heeft nu schoorvoetend moeten toegeven dat een artikel over zogenaamde ‘Russische nepnieuws propaganda websites’ –waaronder het op deze site regelmatig aangehaalde Zero Hedge- zélf nepnieuws kan zijn, omdat er geen greintje bewijs voor is. Er zijn zelfs aanwijzingen dat de ´Russische propaganda´ hoax afkomstig is van anti-Russische krachten in Oekraïne.

Het ‘(Russische) nepnieuws’ thema wordt ook door de Nederlandse media gretig gebruikt. De Europese Unie en de NAVO besloten onlangs om op te treden tegen zogenaamde ‘Russische propaganda’ op het internet.

‘Bomvol roekeloze en onbewezen beschuldigingen’
Na veel kritiek van onafhankelijke analisten nam de Washington Post gisteren afstand van de ‘experts’ in het bewuste artikel van 24 november, en met name van de anonieme groep PropOrNot, die een lijst had opgesteld van meer dan 200 websites die Russische propaganda zouden verspreiden. ‘De Post… staat zelf niet in voor de deugdelijkheid van PropOrNots bevindingen aangaande individuele media organen, noch was het artikel bedoeld om daar steun aan te geven.’ Kortom: dit artikel was feitelijk… nepnieuws.

The Washingtonian wees er dan ook op dat het WaPo artikel ‘bomvol overduidelijke roekeloze en onbewezen beschuldigingen’ zat. Waarom dit ook voor ons belangrijk is moge duidelijk zijn: ook de Nederlandse massamedia laten bijna geen dag voorbijgaan om sites zoals deze, die niet in de pas lopen met de politiek-correcte orde, weg te zetten als ‘nepnieuws’ verspreiders, al dan niet van ‘Russische propaganda’.

‘Mogelijk anti-Russische propaganda uit Oekraïne’
Adrian Chen schreef in de New Yorker dat vooral de toegepaste methodes erg verdacht zijn, en mogelijk afkomstig kunnen zijn van verspreiders van anti-Russische propaganda in Oekraïne, waardoor het verifiëren van dit ‘nieuws’ nagenoeg onmogelijk is. Tevens waarschuwde hij dat ‘het vooruitzicht dat legitieme tegenstemmen door mysterieuze groepen of voormalige overheidsmedewerkers met behulp van een nationale krant als nepnieuws of Russische propaganda worden gebrandmerkt, nog beangstigender is.’

Eén van de bekende sites die op de Amerikaanse ‘zwarte lijst’ waren gezet, Naked Capitalism, dreigde de WaPo afgelopen week met een rechtszaak als de site niet onmiddellijk van de lijst werd afgehaald en er geen rectificatie zou worden geplaatst.

Wie zijn eigenlijk de echte ‘nepnieuws’ verspreiders?
‘De hamvraag blijft deze: door te erkennen dat het zijn belangrijkste bron, wiens bevooroordeelde en conflicterende ‘werk’ honderden websites heeft belasterd –inclusief deze-, nooit heeft onderzocht, in hoeverre verschilt de Washington Post dan eigenlijk van het ‘nepnieuws’ wat -sinds hun favoriete kandidaat de verkiezingen verloor- steeds wordt uitgelachen?’ concludeert Tyler Durden van Zero Hedge.

Die vragen kunnen wij in eigen land, gezien hun vergelijkbare ‘nepnieuws’ propaganda, ook aan de NOS, de NPO, het NRC, NU.nl en al die andere ‘kwaliteits’media stellen. Als er al ooit een antwoord op zou komen (hoogstwaarschijnlijk niet), zal het ongetwijfeld de zoveelste politiek-correcte aanval op de grondwettelijke vrijheid om (X)andere meningen en (X)andere gezichtspunten te mogen verspreiden zijn.

Xander

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/12/Washington-Post-erkent-dat-Russische-nepnieuws-propaganda-lijst-nepnieuws-is

Advertenties

Dringende Boodschap van Alexandra Meadors op 8 december 2016

Dringende Boodschap van Alexandra Meadors op 8 december 2016

Posted by stevew | Dec 8, 2016 | 2016, Alexandra’s Missions, Daily Blog |

DRINGENDE BOODSCHAP VAN ALEXANDRA MEADOWS, 8 DECEMBER 2016

Vertaling Winny

Ik heb de laatste tijd op veel informatie gezeten en ik wordt opgeroepen om deze laatste boodschap uit de zenden:

Op dinsdag nacht 8:18 u PDT gebeurde er een Grote Gebeurtenis! De laatste “pilaar” van de matrix kwam naar beneden vallen. Alle ‘gordijnen’ vielen zoals we weten dat deze werkelijkheid er niet meer is.

Er zal een verlaat effect zijn door dit verwachte Moment en gebeuren en iedereen zal een nog grotere versnelling beginnen te zien door de ontmanteling van wat eens de Matrix was, alle Matrix Stelsels, de programmering en diens samenstellingen.

Zoals eerder gezegd werd zijn alle stelsels van controleOnderkant formulier

‘ongeschapen’ geworden, -ongecreëerd geworden. Een ZEER specifieke opeenvolging van on-scheppen is gebeurd en is nu totaal !!!!!!!!

Er zal een groter aantal van vreemde en plotselinge nieuws berichten zijn die over groepen mensen zal gaan die gedood/overgegaan zijn op onverwachte wijzen. Wees hier niet gealarmeerd over. Dit is niet Het Duister maar het zijn eerder allen die een ander pad gekozen hebben en een andere bestemming. Overvloedige uitweg/exit plannen zullen duidelijk gaan worden

Meer en meer informatie zal naar buiten komen en ons uitdagen om aanhechtingen aan van ALLES los te laten wat wij dachten dat de waarheid is. Die komt omdat soms wat wij denken dat waar is, niet noodzakelijkerwijs uit ons hart komt maar uit programma’s, rondlopende patronen zijn en andere levenservaringen waar ze toen juist schenen te zijn, maar die zullen verdergaan om zich nu “afgelopen” te voelen. Nieuwe informatie zal doorrammelen tot in onze kern en veroorzaken dat we naar alles kijken door een nieuwe lens. Dat is, als we de taak zien (aankunnen) van toestaan, accepteren, en deelnemen aan de bestemming waar we in leefden en de binding, de verstoringen en dwalingen waar we heel veel in verwikkeld waren op en van de planeet af/ ook zien.

Met dit loslaten, kan De Verlichte Gemeenschap ongemak beleven door los te laten wat je voelt dat je nodig hebt om te doen of wilt doen om je te “verbinden” met je Hoger Zelf en meer.

Velen van ons merken al dat een weten de plaats heeft ingenomen om lange uren te mediteren, of op een bepaalde manier te zitten, of om moedras te gebruiken of om te chanten, of wat heb je anders nog gedaan. Al die instrumenten hebben een belangrijke rol gespeeld toen we in De Matrix leefden maar nu is De Matrix aan het verdwijnen en wordt ‘ongeschapen’ zodat alles dat je bent geworden, ook wordt aangeraakt. Het is onze keuze om los te laten wat oud is en om ruimte te maken voor het nieuwe!

Het is nu tijd om deze ontmanteling te zien met grotere vreugde, te herkennen dat het de voorloper is van een Nieuwe Wereld die zich ontvouwt, beiden in en buiten onszelf.

De publieke ambtenaren en wereld leiders die de Duistere agenda’s hebben gediend hebben hun aankondiging gekregen om afstand te doen en om ruimte te maken voor buitengewoon hogere dimensie wezens.

Alleen de derde golf vrijwilligers zullen vertrekken. Hun voertuigen zullen worden gebruikt door hogere dimensionale wezens om in hun stoffelijke voertuigen te stappen, met de bedoeling om de nieuwe werkelijkheid te overbruggen naar ons bewustzijn.

Zij die niet met de planeet op stijgen zullen een andere ervaring krijgen dan wat er in deze boodschap wordt gesteld.

Veel veranderingen zijn gemaakt door de Eerste Schepper vanuit het punt van onze schepping met nog meer waarborgen om te verzekeren dat er geen verstoringen opnieuw kunnen gebeuren. Dit is echt een tijd van viering maar ook een tijd om van binnen door te gaan. Velen van ons ervaren zware zuivering in voorbereiding voor ons Nieuwe Thuis. Dit komt vanwege ons loslaten van iets van de Matrix, alle Matrix Stelsels , Programmering en zijn componenten die gebonden zijn met 3D en 4D programma’s in ons stoffelijke voertuig. Alles dat direct verbonden is met onze DNA structuur en zenuw stelsels zullen her-structurering nodig hebben, on-gevormd worden, onge-assimileerd en op hun gemak gesteld worden omdat onze lichamen doorgaan terug te keren naar een steeds nieuw kristallijnen structuur die nooit eerder werd ervaren!!!

Een brandnieuwe blauwdruk is geschapen, dus vraag Goddelijke Tussenbeide komst om hulp door alle oude matrixen, geloofsstelsels, programmering, pijn, herinneringen, druk, controle elementen en meer los te laten. EN VERGEET NIET HET VOLGENDE TE ZEGGEN:

“IK KIES ERVOOR OM TOE TE STAAN, TE ACCEPTEREN EN TE ONTVANGEN ALLE HEALING WERK DAT NU VOOR ME GEDAAN WORDT. OP MIJN HOOGSTE EN BESTE WIJZE. DANK U, HET IS GEDAAN!!! Zeg dit hardop met serieuze bedoeling.

De SLEUTEL is dat je dit WERK BEWUST MOET ACCEPTEREN EN OM je bewust te zijn om de keuze te maken om jezelf te bevrijden en je over te geven aan het proces dat er nu is. Dit wordt niet voor jou gedaan. JE MOET DE KEUZE HEEL BEWUST ZELF MAKEN.

Wat een groot geschenk hebben we gekregen! Nu moeten we bewust het werk en healing KIEZEN dat voor ons gedaan werd!

Heb een prachtige vakantie mensen! Ik ben zo opgewonden en kan het gewoon niet verbergen…

Met liefde van mijn hart naar dat van jullie.

Alexandra en het GalactischeVerbinding Team.

(Het Galactische Verbinding Team merkt op: We vragen dat jullie dit ver en wijds verzenden. Onze normale kanalen op het web schijnen iets te zijn geblokkeerd. De GalactischeVerbinding zat tussen de 200 websites niet genoemd werden op Propornot’s The List, genoemd in de Washington Post in een hatchet job (vernietigende aanval) op de “Russische Propaganda” en “fake nieuws” (vervalst nieuws). Veel ervan hebben veel gelijksoortige problemen gehad in de laatste dagen.)