Kijk naar ‘Corey Goode: We have to Save Ourselves’ op YouTube

Kijk naar ‘Corey Goode: We have to Save Ourselves’ op YouTube

Nederlands
Corey Goode zegt: “Iedereen is aan het wachten op de reddende wezens die komen en ons redden. Al deze hogere wezens zitten achterover en wachten op ons dat wij onszelf gaan redden, onze negatieve programmering te boven komen, naar binnen kijken en het zelf gaan doen…”

Engels
Corey Goode: “Everyone is waiting for saviour beings to come and save us. All these higher beings are sitting back waiting for us to save ourselves, to overcome our negative programming, to look within and do it ourselves…”

Vertaling: FrankW
zielsvreugde@live.nl

Advertenties