Exopolitics: ‘Geheime Onderhandelingen en dan Openbaarmaking van Buitenaards Leven en Binnen Aarde Beschavingen…’ door Dr. Michael Salla, 15 januari 2016.

Exopolitics: ‘Geheime Onderhandelingen en dan Openbaarmaking van Buitenaards Leven en Binnen Aarde Beschavingen…’ door Dr. Michael Salla, 15 januari 2016.

image

Verschillende elite groepen, geheime ruimtevaartprogramma’s en oude “Binnen Aarde” beschavingen zijn momenteel in onderhandeling over de manier waarop een groot deel van de waarheid, waartoe zij bereid zijn, onthuld zou moeten worden aan de mensheid over hun bestaan ​​en de realiteit van buitenaards leven. Dit is de laatste verrassende-update van Secret Space Program (Geheime Ruimtevaart Programma) klokkenluider, Corey Goode.

Goode beweert dat hij onlangs werd meegenomen naar de Kuiper asteroïdengordel waar hij getuige was van een historische ontmoeting tussen de vertegenwoordigers van de zeven oude Binnen Aarde beschavingen, en een zeer geavanceerde groep van buitenaardsen die Goode eerder heeft aangeduid als de “Sphere Being Alliance”. De groepen van de Binnen Aarde vereren de leden van de Sphere Being Alliance – die zij de “Wachters” (Guardians) noemen – omdat ze de oude beschermers zijn geweest van menselijke beschavingen op Aarde wat teruggaat tot 18 miljoen jaar geleden.

In zijn update van 14 januari j.l. verwijst Goode naar de Kuipergordel vergadering als de derde in de reeks bijeenkomsten die begin september 2015 begon, die hij besprak in een verslag, uitgebracht op 23 september.

“…Ik heb 3 bijeenkomsten gehad waar de “Binnen Aarde Breakaway Beschavingen” aanwezig waren. In een dergelijke vergadering kwamen we bij een basis in de Kuipergordel, waar vertegenwoordigers van deze breakaway groepen (groepen van de aardoppervlakte afgescheiden) uiteindelijk hun kans hadden om de “Wachters” te ontmoeten … Gonzales en ik stonden daar voor de gehele bijeenkomst verbijsterde blikken uit te wisselen als de “Wachters” en de vertegenwoordigers breakaway  beschavingen daar tegenover elkaar stonden. Ze stonden daar stil en roerloos het lichte wuiven van de armen en benen van de “Wachter” te accepteren…”

In Goode’s verslag van 23 september, beschreef hij een zeer intense emotionele “geest versmelting” die hij en “Kaaree” (Car-ee) hadden, een priesteres van een van de Binnen Aarde groepen. Zij was ook aanwezig bij de Kuipergordel vergadering. Hij zei dat de Kuipergordel vergadering met de “Wachters” gelijkaardige emotionele effecten op de vertegenwoordigers van de Binnen Aarde had:

“…Zodra de uitwisseling voorbij was, waren de leden van de breakaway beschavingen zichtbaar geschokt en op hetzelfde moment overmand door opwinding. Ik voelde veel dezelfde emoties van hen afkomen als ik na de “geest versmelting” die ik met Kaaree had waar ik ervaringen en informatie uit mijn puberteit deelde. Ik was in staat om kort met Kaaree te spreken toen ze weggingen. Ze was een beetje zenuwachtig en maakte alleen een paar opmerkingen tijdens haar weg naar beneden naar de hal…”

Goode ging verder met de verklaring:

“…Ik vroeg haar hoe het ging en zij antwoordde dat haar fractie en enkele van de meer negatieve groepen die deze oude breakaway raad hadden gevormd, geen “goede rentmeesters waren geweest” van deze planetaire bol. Ze had een extreme haast om terug naar de bijeenkomst te gaan waar de rest van de oude breakaway groepen waren verzameld…”

Goode’s openbaring dat de “Wachters” de Binnen Aarde wezens vertelden dat ze “geen goede rentmeesters waren geweest” is zeer belangrijk. Het suggereert dat de Binnen Aarde wezens dit als taak op zich hebben genomen voor een of meer van hun al lang bestaande beleid sind millennia. Volgens Goode’s verslag van 23 september, kunnen deze ook onder andere samen werken met elites van geheime genootschappendie de oppervlakte mensheid manipuleren, maar met behoud van een strikte scheiding van de rest van de mensheid, en met de nadruk op het isoleren van zichzelf tot behoud van de genetische zuiverheid.

Deze vorm van straf van de Wachters / Sphere Being Alliances heeft blijkbaar geleid tot onenigheid tussen de vertegenwoordigers van de zeven Binnen Aarde groepen die deze ongekende Kuipergordel vergadering hebben bijgewoond.

image

Goode beschrijft wat er is gebeurd:

“…Het was niet veel later dat luitenant-kolonel Gonzales me vertelde dat dit de laatste vergadering was die deze 7 groepen gezamenlijk hadden, voordat een paar groepen zich afscheidden spoedig na deze historische bijeenkomst…”

Volgens Goode, heeft de Binnen Aarde groep waartoe Kaaree toebehoort besloten om hun isolationistisch beleid te veranderen en beginnen om zich te openbaren aan de mensheid aan de oppervlakte:

“…Ik ontmoette Kaaree weer, niet lang nadat ik was ingelicht over de bovenstaande informatie. Ze maakte duidelijk dat een deel van de oude breakaway groepen had besloten voor een ​​trage aanpak in te nemen in het onthullen hun ware identiteit aan degenen met wie ze in contact komen op het oppervlak. Zij zullen degenen bezoeken die zij in hun vaartuigen bezoeken en degenen met wie zij in remote contact (afstand bediening) staan, etherisch benaderen. Ze zullen beginnen met een testgroep om te zien hoe zij op het nieuws reageren…”

Goode ging verder met het beschrijven hoe de mensheid is op een kritiek moment als de onderhandelingen tussen de verschillende geheime ruimtevaartprogramma’s, oude breakaway beschavingen en elite groepen die de oppervlakte mensheid contrleren, evolueren naar hun uiteindelijke conclusie:

“…De SSP Alliance en de Sphere Being Alliance heeft duidelijk gemaakt dat wij als een collectief bewustzijn, een pad of toekomstige tijdlijn gaan kiezen. We zijn op een kritiek moment waar onze toekomst er één van een NWO 2.0 zou kunnen zijn, met wat kwijtschelding van schulden, een beetje vrije munt en een nieuwe Babylonische Geld Magisch slavensysteem, of we hebben een gebeuren van volledige onthulling in deze tijd van sociale katalysator…”

Goode deed de volgende oproep in zijn update van 14 januari om te helpen bij het brengen van “volledige openheid”, of anders zullen de “syndicaten” (aka Cabal / Illuminati in de controle van de oppervlakte van de mensheid) slagen in de uitvoering van een gedeeltelijke openbaarmaking schema:

“…We willen de oproep aan iedereen doen om samen te komen en mee te doen op iedere manier die ze kunnen. We moeten ophouden ons te concentreren op onze verschillen en ons focussen op ons gemeenschappelijk doel … de volle waarheid! Als we dat niet doen, geven we onze “stilzwijgende instemming” aan de onderhandelingen tussen het Bondgenootschap en deze syndicaten en de resultaten daarvan…”

Goode zegt dat hij binnenkort een langverwachte afsluiting van zijn verslag van 23 september vrijgeeft, samen met verslagen over recente ontmoetingen die hij heeft bijgewoond.

Hoewel er een grote behoefte om te blijven inspannen om Goode’s ongelooflijke bewering te onderbouwen, is er ook de noodzakelijkheid open te staan voor de mogelijkheid dat zijn onthullingen over geheime onderhandelingen over de volledige of gedeeltelijke bekendmaking van buitenaards leven, geclassificeerde ruimtevaartprogramma’s en oude breakaway beschavingen echt is zijn.

Gezien de huidige gebeurtenissen in de wereld, is het niet moeilijk om in te stemmen met Goode dat de mensheid op een belangrijk kruispunt lijkt te zijn – we gaan gezamenlijk beslissen hoeveel waarheid we aankunnen over een groot aantal onderwerpen die ons alle eerder zijn onthouden .

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

VERDER LEZEN

# Binnen Aarde Beschavingen Beleven Onderhandelingen om Isolatie van de Mensheid te Beëindigen

# Secret Space Program Alliance onderhandelt met de Raad van de Oude Aarde Beschavingen

# Secret Space Programs & Alien informatieverschaffing kan leiden tot de Wereldoorlog als Elites geen Amnesty wordt gegeven

# Wereldwijde Elites bieden aan om te beginnen met beperkte openbaarmaking van buitenaards leven en technologie in november 2015

# Volledige ET openbaarmaking plan behelst document stortplaatsen & klokkenluiders naar voren komen

# 3Oude ruimtevaartprogramma’s en mens Buitenaardse alliantie vergaderingen

# Verslag van de oude Aarde Breakaway Beschavingen Onderaardse Raadsvergadering SSP Alliantie Deel 1: De Honingraat Aarde Vergaderingen van 3 en 4 september 2015

Bron:
http://exopolitics.org/secret-negotiations-over-disclosure-of-extraterrestrial-life-inner-earth-civilizations/

Vertaling: FrankW [zielsvreugde@live.nl]

Advertenties