Exopolitics: Binnen Aarde Beschavingen Beginnen aan Onderhandelingen om Isolatie van de Mensheid te beëindigen…’ 13 januari 2016.

Exopolitics: ‘Binnen Aarde Beschavingen Beginnen aan Onderhandelingen om Isolatie van de Mensheid te beëindigen… 13 januari 2016.

image

Verborgen onder het aardoppervlak zijn de overblijfselen van de oude menselijke beschavingen die maar liefst 18 miljoen jaar terug in de tijd gaan. Terwijl de Binnen Aarde mensen er menselijk genoeg uitzien, zijn ze genetisch zeer verschillend van de mensheid op de oppervlakte. In de 12 januari aflevering van Cosmic Disclosure, borduurt Secret Space Programma klokkenluider, Corey Goode, voort op zijn eerdere openbaring dat de oppervlakte mensheid een hybride mix is van de voorouders van de Binnen-Aarde mens, wonende op het oppervlak, en een verscheidenheid buitenaardsen die bezochten in de loop van millennia.

Terug op 23 september 2015, gaf Goode een gedetailleerd verslag van zijn deelname aan de geheime onderhandelingen met vertegenwoordigers van een alliantie van zeven Binnen Aarde afgescheiden beschavingen. In zijn rapport, beschreef Goode de zeer lange geschiedenis van de Binnen Aarde mensen, en hun relatie met de oppervlakte mensheid en bezoekende buitenaardse wezens. De Binnen Aarde wezens geloven dat ze de directe afstammelingen zijn van de “oorspronkelijke Aardse menselijke bloedlijnen zijn,” aldus Goode. Ze ontwikkelden een zeer rustige mondiale cultuur die “eeuwenoude bouwer technologieën”gebruikten, die werden geleverd door een zeer geavanceerd buitenaards ras genaamd “de bewakers” .

Uiteindelijk vluchtten zij naar het binnenste van de Aarde om te ontsnappen aan vier grote rampen op het oppervlak . Ze namen de meest geavanceerde technologieën en kennis van hun beschavingen met hen mee om deze te behouden voor de toekomst.

In de daaropvolgende millennia, zouden de Binnen Aarde wezens af en toe interactie hebben met de overlevenden van de oppervlakte verwoestingen om hen te helpen bij de wederopbouw van hun beschavingen. In het verslag van Goode’s september, rapport beschreef hij hoe de Binnen Aarde mensen zouden doen alsof ze goden of buitenaardse wezens zijn naar diegenen op de oppervlakte ten einde hun ware oorsprong en locatie te verbergen.

De Binnen Aarde wezens hebben veel kennis over de ware geschiedenis van de mensheid, en hebben de genetische manipulatie waargenomen die werd gedaan bij de oppervlakte mensen gedurende langere tijd door bezoekende buitenaardsen. Deze genetische veranderingen maakten mensen overdreven agressief en gemakkelijk exploiteerbaar door bezoekende buitenaardse wezens. De relatie tussen de Binnen Aarde wezens en buitenaardse wezens, verbonden met de menselijk hybride koloniën op het oppervlak, heeft soms geleid tot gewelddadige conflicten, zoals Goode toegelicht in zowel zijn verslag van september en de januari 12 Cosmic Disclosure episode.

Goodes claim hier wordt ondersteund door verschillende historische teksten die gewelddadige conflicten beschrijven op het oppervlak van de Aarde tussen de verschillende menselijke beschavingen en de verschillende “goden” (buitenaardse wezens of Binnen Aarde wezens), die de ene of andere kant ondersteunde.

Zecharia Sitchin’s boek, De Oorlogen van Goden en Mensen, beschreef Sumerische verslagen van deze oude conflicten. Ook de Mahabharata van Vedisch India, beschrijft oorlogen tussen de verschillende goden en mensen.

Goode zegt dat de Binnen Aarde mensen een politieke filosofie hebben die gebaseerd is op bescherming van hun genetische zuiverheid, die de afscheiding van de oppervlakte mensheid dicteert. Ze hebben zelfs politieke isolatie gehandhaafd van elkaar , omdat zij afstammen van verschillende oude beschavingen, sommige dateren van honderd duizenden jaren terug, en anderen gaan miljoenen jaren terug.

Tot voor kort heeft het isolationistische beleid van de Binnen Aarde mensen gewerkt. Verandering is gekomen, echter mét de ontwikkeling van geavanceerde technologieën door de Cabal / Illuminatie en de Secret Space programma’s, die nu een directe bedreiging vormen voor de Binnen Aarde mensen.

Dit heeft ertoe geleid dat de Binnen Aarde wezens een ongekende alliantie hebben gevormd tussen zeven van hun beschavingen. In de aflevering van 12 januari Cosmic Disclosure, beschrijft Goode deze alliantie en zijn bezoek aan de Binnen Aarde, die ook werd besproken in zijn schriftelijk verslag van september 2015 .

Een belangrijk onderwerp van discussie in de vergadering van september 2015 was de toekomstige samenwerking tussen de Binnen Aarde groepen en de Secret Space Programma Alliantie (Geheime Ruimtevaart Programma). Dit zou leiden tot toekomstige onthullingen uitmondend in de aankondiging van het bestaan van de Binnen Aarde groepen naar de rest van de mensheid.

Het meest verontrustend is Goode’s erkenning dat sommige van de Binnen Aarde groepen lang onderhouden geheime overeenkomsten hebben gesloten met menselijke elites (Cabal / Illuminatie) op het aardoppervlak. Dit omvat ook overeenkomsten met de Duitse geheime genootschappen dat heeft geleid tot de ontwikkeling van een zeer geavanceerd geheime ruimte programma in samenwerking met het nazi-regime.

Deze Duitsers zijn erin geslaagd basissen te vestigen op de maan, Mars en zelfs interstellaire reizen tijdens de jaren 1940, volgens informatie zegt Goode’s dat hij las van Smart Glass pads waar hij toegang tot toe had tijdens het werken aan het Secret Space programma.

Goode verklaart dat de afspraken gemaakt met de Binnen Aarde mensen onlangs werden gebroken door de Cabal / Illuminatie, wiens machtsbasis werd bedreigd toen hun belangrijkste bondgenoot, een buitenaards ras genaamd de Draconians, signaleerde hun intentie om de Cabal / Illuminatie te verlaten.

In geheime onderhandelingen met een Space Program Alliantie leider van de Draconians ‘, onthulde Goode dat een White Royal Draco onderhandelde voor veilige doorgang uit het zonnestelsel alleen voor zichzelf en zijn persoonlijke entourage. Wanhoop greep vervolgens de Cabal / Illuminatie die manieren zocht om hun territorium onder het oppervlak van de Aarde uit te breiden, wat ten koste zou gaan van de Binnen Aarde wezens.

image

Blue Avian Raw-Teir-Eir

Goode verklaart waarom een zeer geavanceerde en krachtige nieuwe groep van buitenaardse bezoekers, de zogenaamde Sferen Wezen (Blue Avians) Alliantie, worden aanbeden door de Binnen Aarde wezens die ze beschouwen als “Beschermers.”

De Sferen Wezen Alliantie heeft Goode aangewezen om hun belangrijkste vertegenwoordiger te zijn, terwijl hij ook moet werken met een ander individu, Lt Col Gonzales (een pseudoniem), die een positie in de Secret Space Program Alliantie onderhoudt. Zowel Goode als Gonzales hebben naar verluidt deel aan geheime onderhandelingen met de Binnen Aarde wezens, die gericht zijn op hen ervan te overtuigen om zich te openbaren aan ons allemaal.

Goode zal naar verwachting nieuwe rapporten over zijn ontmoeting met de Binnen Aarde groepen snel vrijgeven hun geschiedenis tot in detail uitwerken evenals hun interacties met de generaties in het verleden en heden op het oppervlak.

Als Goode’s beweringen kloppen, dan zou het ons helpen om veel onszelf te begrijpen. Misschien zijn de oppervlakte mensheid inderdaad buitenaardse hybriden bio-engineered door opeenvolgende buitenaardse bezoekers om overdreven agressief te zijn. Onze Binnen Aarde broeders, echter, kunnen ons misschien herinneren aan iets dat sluimert in een ieder van ons, iets wat we gemeen hebben als menselijke wezens, die ons instinct en het verlangen naar vrede versterkt.

De geschiedenis is een bewijs van overdreven agressief en oorlogszuchtig gedrag van de mensheid. Als we spoedig openlijk een ontmoeting zullen hebben met vertegenwoordigers van de oude Binnen Aarde menselijke beschavingen die de kennis met zich meedragen van een lang vergeten vreedzame wereldcultuur, dan is een dergelijke vergadering waarschijnlijk om diep transformatief en louterend te zijn.

© Michael E. Salla, Ph.D. Copyright Notice

[Update 1/13/16 -Het artikel is bijgewerkt om de kwestie van de toekomstige bekendmaking van de Binnen Aarde Groepen aan de oppervlakte mensheid te verduidelijken zoals Corey Goode verklaarde in zijn september 2015 Rapport.]

Gerelateerd:
# Secret Space Program Alliance Negotiates with Council of Ancient Earth Civilizations
#Secret Space Programs & Alien Disclosures may lead to World War if Elites not given Amnesty
#Global elites offer to begin limited disclosure of extraterrestrial life & technology in Nov 2015
#Full ET disclosure plan involves document dumps & whistleblowers coming forward
#Ancient space programs & human-extraterrestrial alliance meetings

Link naar het genoemde verslag van Corey Goode van 23 september 2013:
https://opwegnaarzielsvreugde.wordpress.com/2015/10/21/verslag-van-de-oude-aarde-break-away-beschaving-onderaardse-ra-adsvergadering-ssp-alliantie-deel-i-de-honingraat-aarde-vergaderingen-van-3-en-4-september-2015/

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Advertenties