Rainbow-Phoenix: ‘Kerst Boodschap 2015 van Kosmisch Bewustzijn…’ door Will Berlinghof, 19 december 2015

Rainbow-Phoenix: ‘Kerst Boodschap 2015 van Kosmisch Bewustzijn…’  door Will Berlinghof,19 december 2015

image

Waar Kosmisch Bewustzijn voor beschikbaar is, gaat u verder.

Dank u en welkom Bewustzijn om bij ons te zijn voor de Rainbow Phoenix leden, de sessie van 19 december 2015. Will Berlinghof is de Stem voor Kosmisch Bewustzijn, Joan Mills is de vraagstelster en energiegever. De Wet van Licht, de Wet van Liefde, de Wet van Eenheid en de Wet van Dankbaarheid zijn aangeroepen. Is er een openingsboodschap of een gebeuren waarover u wilt spreken in deze tijd? Dank u.

Kosm. Bewustzijn: dat dit Bewustzijn inderdaad een openingsboodschap heeft, een Kerstboodschap voor elk een, iedereen. Kerstgroeten, de Winter Zonnewende voor degenen in de Noordelijke Hemisfeer. Dat dit Bewustzijn in deze tijd hier zegt dat de energieën inderdaad speciale energieën zijn. Ze zijn speciaal omdat de energieën ervan van Boogschutter zijn, de Boogschutter in de Astrologie en deel van de energieën van Boogschutter zijn is de acceptatie van en uitkijken naar de hogere niveaus van deelname en begrijpen in het veld van hoop en positiviteit., dat hij, de Boogschutter zijn pijlen in de hemel naar de Maan schiet, naar de Zon, naar de planeten met het verzoek dat de hoogste energieën naar de planeet worden gebracht om de mensen te leiden, om de zaken van mannen en de vrouwen te leiden. Daarom is het dat in de Kersttijd er een algemene houding is tussen de velen die geneigd zijn om iedereen vrede en welzijn toe te wensen. Dat dit zeer in het bewustzijn van de mensheid zit om naar het licht in deze tijd te kijken, om te kijken naar het licht van hoop en om dit naar anderen te wensen. Het is de ene tijd van het jaar waar mensen het negatieve focus aan de kant zetten, minstens voor een paar uren, van wereld gebeurtenissen en tragedies die onderweg zijn, en in de kortgeleden tijd zijn gepresenteerd.
In plaats daarvan om positief te kijken naar deze tijd als een blijde tijd, een inspirerende tijd, een tijd waar voor wereldvrede wordt gebeden en persoonlijke boodschappen van hoop en welzijn tegen elkaar worden uitgesproken.

Dat zelfs voor degenen in de Noordelijke hemisfeer in de Westelijke radius van invloed, waar het Christendom de hoofd godsdienst is, en dat dit Bewustzijn dit wil uitspreken is niet gewoon over Kerstmis vanuit het Christelijke gezichtspunt. Inderdaad zijn er andere geloven: het Joodse geloof met Hanukkah en het Hindoe geloof met Dawali dat ook in deze tijd van het jaar ziet als waar hoop het hoogste regeert en men blij is en wensen van welzijn heeft voor anderen, zelfs zij die men niet kent.

Daarom zit er in het bewustzijn van de mensheid zelf dat dit concept van tijd, als men zich kan richten op vrede en goede wil en zelfs op liefde voor alle wezens op de planeet, alle anderen op de planeet, dit een zeer belangrijke tijd is om in zichzelf te realiseren dat dit een wens is die innig is en in het individuele en in de menselijke psyche zelf zit.

Het probleem is dat degenen aan de macht, samen met hun eigen plannen en agenda’s, lang het menselijk bewustzijn hebben gemanipuleerd tot op het punt waar het niet de menselijke ervaring noodzakelijk is om 365 dagen in een jaar te leven in een dergelijk denken. Dat kan alleen worden toegestaan en getolereerd maar voor een paar dagen rond de Zonnewende van december, of het nu de Zonnewende van december is in de Noordelijke hemisfeer waar het zich uitdrukt als de Winter Zonnewende of in de Zuidelijke Hemisfeer waar het natuurlijk het tegengestelde is, dat is de Zomer Zonnewende.

Bij elk gebeuren, zijn er degenen die aan de macht zijn en wier macht nu aan het vervagen is, die de krachten zijn die er waren, die steeds desondanks proberen om deze universele uitdrukking van blijdschap en goede wensen naar alle menselijke wezens zouden willen beknotten. Dat dit iets is dat wordt getolereerd in bepaalde mate, maar zelfs daar, zijn er plannen om dit seizoen te laten ineenstorten en het gevoel van hoopvol zijn ineen te laten storten die zo velen in deze tijd hebben. Dat dit betekent dat er plannen op stapel staan die ontworpen zijn en misschien weer een valse vlag creëren in deze meest heilige periode, de zielen viering van Kerstmis en de Zonnewende tijd.

Dat dit Bewustzijn niet voorspelt. Het zegt alleen dat er plannen op stapel staan en dat het niet gebeurt met Kerstmis of in de Kerstmis periode, want dit is een uitgebreide periode van bijna een week van 24 december tot aan de 30ste december waar de gevoelens van goede wil en positiviteit zo sterk zijn. Dat het in deze tijd wordt gezien dat er een gepland gebeuren is om de mensheid te schokken en specifiek degenen in Noord Amerika, specifiek Amerika en er wordt ook gezien in het Verenigd Koninkrijk: Engeland, Schotland en Wales maar ook Ierland, Het Britse Rijk, de Verenigde Koninkrijken.

Dat dit Bewustzijn dit naar voren brengt als een wijze van voorbereiding, niet als een voorspelling, zodat als het gebeurt dat ze een of ander gebeuren op het toneel brengen in een van de Westerse landen, specifiek gezien Engeland en/of de Verenigde Staten, dat men niet verslagen wordt van die plek die Boogschutter brengt, die Kermis, Hanukkah en Diwali brengen, de energieën van de Zonnewende, brengen, om je er aan te herinneren dat dit een cruciale periode is voor degenen die het licht dienen en zij die het duister dienen.

Beiden zitten op een keerpunt, beiden zijn op deze plek in de tijd gekomen met andere bedoeling en andere opzet. Voor een groep gaat het over de voortdurende overheersing en het verminderen van de mensheid, van zijn voortdurend in slavernij zijn en de vereeuwiging daarvan in de toekomst, zeker in 2016.

Maar voor de andere kant, degenen die van Spirit zijn, zij die meer en meer ontwaken op elke dag, is er die bedoeling en opzet om meer licht te brengen, meer spiritueel besef in het weefsel van de planeet, Moeder Aarde zelf maar ook naar de mensheid, naar het collectief dat de mensheid is. Zoals dit Bewustzijn zo vaak eerder heeft gesproken, begint het allemaal met het individuele zelf, van de zelven en omdat dit zo is, terwijl jullie het individu observeren welke gebeurtenissen in die periode plaats vinden, is het ook daarom aan jullie om niet te vallen voor bedrog, om niet te worden misleid door een of andere valse vlag.

Er kan echt lijden zijn voor velen door deze manipulaties, deze opzettelijke aanvallen op de mensheid, maar jullie moeten er niet worden ingetrokken, jullie moeten in de zuivere krachten van deze tijd blijven, van deze periode van licht die terugkeert in de duisternis, en jullie moeten je deze boodschap herinneren. Het licht zal terugkeren en als dat de meest donkere ruimte ingaat, begint dat op te lichten en terwijl het groeit zal het duister wegtrekken totdat er opnieuw verlichting en helderheid zal zijn.

Dat de Winter Zonnewende zelf deze boodschap is, want die is in de donkerste tijd van het jaar. Die zit in de tijd van de kortste dag en de langste nacht als de Zon terugkeert naar de apex van zijn cyclus en het licht terugbrengt naar Moeder Aarde. Dat de antieke mensen dit begrepen en zij zetten gebouwen neer, geen moderne gebouwen maar edifices(bouwsels) zoals je wilt naar dit concept. Specifiek, de Knowth, de grafheuvels in Ierland noth/noord en de anderen die daar noth/noord zijn.

Dat de ouden die vooraf gingen aan de Kelten het principe begrepen van het zaaien van Moeder Aarde bij het eerste licht van de Zon van de Zonnewende. Dat zij daarom wat de langgraven worden genoemd of gemaakte bergen (mounds) maakten en de mounds lieten de Zon bij de Zonnewende, bij de zonsopgang een lange tunnel ingaan naar beneden naar het centrum van de mound die in diepe duisternis is gehuld en op dat precieze moment van verbinding waar de Zon over de horizon is gekomen en de stralen van het licht de tunnel ingaan in het centrum, dat de vonk, het zaad in de baarmoeder ruimte van Moeder Aarde wordt geplant. Dat zij dat zaad aanneemt en er door in verwachting raakt en in negen maanden wat het zaad deed, baarde. Dat dit is wat de Herfst Equinox is, de tijd van oogsten en het brengen van de gewassen (Lente Equinox) Het punt hier is dat de ouden dit begrepen, maar heden is deze zaak vergeten, het wordt niet begrepen dat het licht terugkeert in het duister op de donkerste tijd van alles, de langste nacht van alles, en het leven wordt eens te meer ingezaaid, de cyclus begint weer.

Dat deze cyclus, de tijd met de Zonnewende, van groot belang is, voor degenen die toegewijd zijn aan het dienen van het duister en wensen dat dit een permanent duister is, en zij willen hun best proberen te doen om dat zo te laten worden. Daarom is het zo belangrijk voor het individu in deze tijd om zich de betekenis te herinneren en de bedoeling van de mounds in Ierland en wat werd begrepen van de dans van het leven tussen Moeder Aarde en Vader Zon en ook al werden die op primitieve manieren uitgedrukt voor sommigen die zichzelf zo intellectueel superieur zagen dan de ouden, dat in hun onwetendheid en in hun arrogantie zij deze universele concepten en boodschappen weerleggen.

Dat er zelfs degenen zijn die hier niet toe worden aangetrokken want het daagt hun eigen dogmatische godsdiensten uit, toch is dit zo. Het concept van het licht dat het duister doet verdwijnen en leiden naar de stroom van groter leven/licht, grotere vibratie en grotere frequentie. Dat in deze tijd het niet uitmaakt wat er gebeurt, dit Bewustzijn iemand en iedereen uitnodigt om in de energie van licht te blijven dat in hen en in de mensheid wordt gezaaid. Het gaat niet over ontkenning als er iets gebeurt, maar het gaat over transcendentie, het gaat over verder dan het bedrog gaan, de leugen, de corruptie, die wordt gepresenteerd. Het gaat over zien dat iedereen een plek heeft in dit drama, een rol om te spelen heeft en dat het kan zijn dat degenen met een spirituele aard licht kan brengen in deze zaak door het licht te accepteren dat naar hen toe komt.

Het is een meest cruciaal besluit om elke leugen gewoon niet te geloven die er worden neergezet, elk bedrog, elk valse vlag gebeuren, hoe tragisch ook, hoe schokkend. Om je te herinneren dat degenen die hierbij zijn betrokken, zelfs om daarbij hun leven op te geven, overeenkomsten hebben in Spirit met degenen die dit hebben voortgebracht en die overeenkomsten hebben met elkaar en die het meest overeenkomsten hebben met Spirit zelf, de Goddelijke Bron zelf.

Dit Bewustzijn zegt niet dat iemand wordt aangeraakt als er tragedies gebeuren en onschuldigen vermoord worden, maar om zich over te geven aan wat een leugen is en om degenen te geloven die dit valse vlag gebeuren hebben opgezet, wat overheersend is om je eigen vrijheid op te geven en je eigen autonomie. Het is wat zij plannen, zij die zo eenmaal aan de macht waren en die nu hun macht verliezen.  Het is hun wanhoop die in deze tijd naar voren komt en het wordt gezien dat 2016 zelf een jaar van wanhopige maatregelen zal zijn en wanhopige acties.

Maar ondanks dit, ondanks dergelijke gebeurtenissen die gebeuren die je kunt beleven, blijf nog steeds in het licht, roep het licht aan, gebruikt dit belangrijke moment om het een keerpunt te laten zijn voor jullie zelf, en zie dan dat het ’t keerpunt kan zijn voor de mensheid. Als je dit concept vasthoudt, als je stapt in de kracht van je eigen soevereiniteit en je autonomie, zul je ontdekken dat je vrij bent en dat je in het licht bent. Dit is een belangrijk begrip om vast te houden voor jullie want als je je eigen vrijheid realiseert, je eigen verlichting, kan het in je groeien en als het groeit kan het door anderen worden gezien. Het is niet noodzakelijk dat je naar buiten moet gaan en dit aan anderen preken, om anderen te bevelen dat zij ook dit licht moeten vinden, want dat zou echt geen verlichte houding zijn. Maar om in je licht te leven, om het licht te zijn, om de sterkte en kracht te vinden van jezelf als soeverein wezen van Spirit in deze tijd, zal dan een fakkel zijn die in het duister oplicht, die verlicht wat er omheen staat.

Stel je dan voor, als je wilt, duizenden en miljoenen andere fakkels die worden aangestoken en samen gebracht worden, het toenemend licht, het toenemen van verlichting in het duister die in deze tijd op de planeet is. Dat dit licht, deze schittering meer zal aantrekken en ze zullen hun niet aangestoken toortsen omhooghouden, hun fakkels aansteken, zichzelf verlichten, en dit wordt het collectief. Het is het collectief van verlichte wezens die voor wie en wat zij echt zijn ontwaken: Spirit Wezens, ongedwongen, niet geketend, onbeperkt, in deze stoffelijke werkelijkheid. Dat die verandering eraan komt, het keerpunt is hiervoor bereikt, en het is wat het symbool van Kerstmis werkelijk vertegenwoordigt, dit symbool van het terugkerende licht naar en in het duister.

Tot dit doel wil dit Bewustzijn een verklaring vrijgeven van soevereiniteit en een petitie aan de krachten van de hoge raad, buitenaardse en de spirituele die Will en Callista en de Rainbow-Phoenix hebben vrijgegeven. Het is ten eerste een verklaring voor degenen die zichzelf tot soeverein willen verklaren, en tot autonome wezens. Het is een verklaring om zich bij het collectief te voegen van soevereine wezens die hun bezwaren een stem geven, die de waarheid neerzetten van hun wezen, en het is een petitie aan de hoge raden, die van de heilige spirituele aard maar ook de buitenaardse hoge raden, inclusief en beginnend met de Raad van Spirituele Ouderen van de centrale Zon, wat het centrum is van de galaxies en het universum. Dat de energieën van Spirit door de centrale Zon komen en omdat dit Bewustzijn er eerder over heeft gesproken toen Het sprak over de Goddelijke Bron Zijn energieën die golf naar golf naar golf hier komen en die neerslaan op de planeet, en die hun hoger spiritueel besef en begrip brengen. Dat om iemands stem bij dit proces te voegen is om zichzelf zeer bij het proces in te sluiten. Dit is een daad die allen kunnen doen in het privé domein van hun huis, in het domein van hun eigen ruimte. Het is een actie die de hoogste niveaus zal oproepen en de diepste niveaus, een antwoord van degenen aan wie wordt gericht, zij van de hoge spirituele raden, degenen van licht, van onvoorwaardelijke liefde om de mensheid bij te staan op deze meest cruciale tijd.

Er moet aan worden herinnerd dat zij die de macht zo lang gehad hebben, de mensheid kreupel hebben gemaakt, dat dezen zijn terneer gedrukt en onwetend gemaakt zijn van wat de waarheid is van hun eigen aard en van hun eigen wezen. Als men zo gehandicapt is dat men vaak om hulp moet vragen, niemand zou zeggen tegen iemand die niet kan zien of die geen benen heeft om te gebruiken dat het fout is dat ze om hulp vragen, want ironisch is het dat die mensen die ‘t het moeilijkst vinden om hulp te vragen, want het is vaak een verklaring voor hen door hun gebrek aan onafhankelijkheid, van hun status als kreupele of gehandicapt individu.

Toch, als men zijn eigen waarde her-ontdekt, doet het er niet toe welke last het is die men draagt, wat ook de handicap kan zijn, dat als men zich zijn waarde realiseert, zij ook zich hun recht realiseren om om hulp te vragen zonder dat het is wat hen slechter maakt als menselijk wezen, als een onafhankelijk individu. Het punt is dat degenen die nood hebben zichzelf niet goed dienen als zij niet om hulp vragen als ze die kunnen gebruiken.

Omdat de mensheid kreupel is en onder aanval ligt tegelijkertijd door degenen die de mensheid in onwetendheid, in het duister van manipulatie en van mind controle willen houden, dat de mensheid daarom het recht heeft om om hulp te vragen van die hogere raden, die hogere bronnen. Het is niet een vragen om gered te worden, maar eerder gewoon om hulp bij deze cruciale tijd, specifiek tegen degenen die methodes en technologieën zouden gebruiken van kunstmatige aard tegen de mensheid om het succes van hun agenda’s te verzekeren.

Dat deze petitie en verklaring een katalytische energie zal zijn, die toevoegt aan de vele andere katalytische energieën die heden worden uitgedrukt. Het zaad werd enkele weken geleden geplant toen dit Bewustzijn het eerst sprak over de petitie waar Will en Callista aan werkten en velen van jullie hebben hierover nagedacht, hebben deze beweging gevoeld naar die petitie en hebben hun vooruitlopen uitgedrukt dat het wordt vrijgegeven.

Dat jullie hebben geholpen om het proces energie te geven maar het was een proces dat tijd kostte en het was een proces dat moest wachten op dat optimale moment, het moment van verbinding dat wordt uitgedrukt via de energieën van de Winter Zonnewende, de Zomer Zonnewende. Dit is bereikt en dit zaad is uitgelegd en er wordt gezien dat dat zal groeien en het zal worden gedeeld en velen die iets willen doen zullen ten slotte voelen dat hier is wat ze kunnen doen dat hen niet in gevaar brengt, maar hun stem zal toevoegen, hun energieën, om het licht terug te brengen van de Goddelijke Bron en van Spirit om opnieuw het duister te verlichten, om de waarheid te leven van dat wat de boodschap van de Goddelijke Bron is, dat het licht altijd het duister zal verlichten en het licht zal de vele slachtoffers bevrijden, de vele slaven, die gevangen werden in deze baanbrekende tijd waarin het duister de bovenste hand had.

Dat het experiment is geëindigd, het is voorbij, het nieuwe licht gloort, de nieuwe wereld wordt geboren. Dat dit de bedoeling en het punt is van deze verklaring en deze petitie aan de Hoge Bron Raden om assistentie in deze tijd. Wees geduldig, echter, want ook al is het verklaard en ook al willen velen hun stem toevoegen, het is nog dat het een proces is. Inderdaad, kijk naar dat meer en meer beginnen vragen te stellen, als meer en meer beginnen zichzelf te richten in deze tijd alsof ze wakker beginnen te worden. Kijk naar de wereld -gebeurtenissen om je heen, en specifiek naar de velen die zich beginnen uit te spreken en die beginnen licht te brengen naar de leugens en het bedrog en voeg altijd jullie energieën van positiviteit en hoop toe, de energieën van Sagittarius/Boogschutter in deze ongelooflijke tijd van het jaar, naar het proces en naar dat wat zich ontvouwt. Weet dat het zaad van licht en het zaad van leven, heilig leven, zijn geplant, water hebben gekregen, en licht hebben gekregen.

Dat dit Bewustzijn allen een Gelukkig Kerstmis wenst, een Gelukkig Nieuw Jaar, een prachtige Hanukkah, een blij Diwali. Dat dit Bewustzijn allen de hoop en de blijdschap van Boogschutter toewenst, de terugkeer van het licht dat het licht is dat terugkeert van de Winter Zonnewende en in zijn volle mate in de Zomer Zonnewende. Dat dit Bewustzijn ieder een, een prachtige Gelukkige Zonnewende toewenst, Kerstmis, Diwali, en Hanukkah, een prachtig ontwaken in het licht dat aan het gloren is. Dat dit Bewustzijn nu compleet is met Zijn openingsboodschap.

Dank U. dat was zeer, zeer interessant, zeer, zeer juist. Dank U Bewustzijn.

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties