PrepareforChange: ‘Solstice Meditatie 22 december 2015, 5:49 CET (22 december 2015, 04:49 UTC), door Dane Arr, 20 december 2015.

PrepareforChange: ‘Solstice Meditatie 22 december 2015, 5:49 CET (22 december 2015, 04:49 UTC), door Dane Arr, 20 december 2015.

image

De Godin energieën nemen steeds meer toe in ons bestaan. Laten we deze kans eren en ons verbinden met dit Goddelijke Vrouwelijke principe. Laten we samen in meditatie gaan, samen met honderden anderen aan de andere kant van de planeet die tegelijkertijd zullen mediteren op de genoemde dag en tijd hieronder vermeld:

22 december 2015, 5:49 CET – in Nederland, Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk enz. (22 december 2015, 04:49 UTC – in Engeland), markeert de zonnewende – het begin van de winter op het noordelijk halfrond en de zomer op het zuidelijk halfrond.

Als een offer aan het Vrouwelijke Principe van de schepping, nodig ik jullie allen uit om gedurende een ​​aantal dagen de stekker uit alle externe bronnen van informatie te trekken, en jullie aan te sluiten op je eigen hart, je eigen geest, je eigen ziel.

Dit zal een rimpel in de matrix maken, zo groot dat door het kiezen voor je eigen soevereiniteit en je los te koppelen van alle andere bronnen van “spirituele intel / informatie”, je daadwerkelijk zal beginnen je bekrachtigt te voelen, in plaats van je ontkracht te voelen door het constante trekken van alle externe “spirituele bronnen van intel / informatie”, waarin vele Alle eieren hebben gelegd!

Velen van ons zijn al een lange tijd bezig geweest om al onze eieren in één mand te leggen.

Ik nodig jullie uit om wat tijd te nemen om de verbinding met alle manden te verbreken – ja, ALLE – en je alleen te verbinden met jezelf: je eigen hart en de zuivere, goede, creatieve bedoeling in jezelf. Iedereen heeft het over onderscheidingsvermogen – het is mode geworden, maar het is niet zo in de mode om je los te koppelen van de portalen van de “spirituele intel / informatie” – umbillicale koorden die de meesten van ons de waarheidszoekers / lichtwerkers / lichtstrijders in een constante staat van wachten hebben gebracht en / of zo hard werken voor “de zaak”, dat door het continu voeden van een bepaalde bron, we onszelf verliezen! We worden uitgehongerd / ziek / klein.

Een vrouw heeft gesproken, en ze verdient om naar geluisterd te worden, omdat ze ons uitnodigt onze macht terug te nemen. Luister naar haar! Herinner je terug tot jezelf!

Nu is het tijd voor een ieder van jullie om te stoppen met het voeden van de machine en te gaan kijken naar wie je bent. Deze stap is waar “ze” het meest bang voor zijn!!! En je zou kunnen worden gemeden – zoals ik al zei, dit is niet om een populair standpunt over te nemen, maar het is degene die je eigen kracht tegemoet ziet, de kracht die we als één nodig hebben, om de schijnvertoning te veranderen!

Godinnen en Goden, Scheppers, kijk dan niet naar iets anders, maar binnenin je! Wees niet meer verblind! Kijk alleen binnen in jezelf! Luister naar je hart en weet dat je soeverein bent: vind binnen in je de zuivere bron van het Licht.

Het kan zomaar zijn dat degenen die de meeste problemen hebben om zich los te koppelen van de “spirituele intel / informatie bronnen” degenen zullen zijn die aan de top van de “spirituele intel / informatie” ladder of piramide zitten! Het kan zomaar zijn dat zij zich ook moeten loskoppelen en hun macht moeten terugnemen.

Dit is een uitnodiging. Ik eer de moed van deze vrouw die heeft gesproken!

Haar woorden kan jouw / onze wereld veranderen: http://howtoexitthematrix.com/ 2015/04/28 / how-fout-licht- spiritueel-hiërarchie-works /

Bron: http://prepareforchange.net/2015/12/20/solstice-meditation-dec-21-2015-1149-pm-est-dec-22-2015-449-ut/

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Advertenties

Untwine 11-12-2015: Eindigen van het Contract Systeem…’ 21 december 2015

Untwine 11-12-2015: Eindigen van het Contract Systeem…’ 21 december 2015

Dit is een heel belangrijk artikel en ik (Veronica) raad iedereen met klem aan om dit te lezen. Het beschrijft de manier waarop wij mensen zijn gemanipuleerd om contracten te tekenen waarmee wij onszelf hebben klemgezet in dit slavernijsysteem. Aan het eind van het artikel is een methode beschreven om voor eens en voor altijd deze contracten te annuleren en je positie als vrij en soeverein wezen van Licht terug te nemen.
Cobra heeft naar dit artikel verwezen in zijn bericht van 20 december 2015: zonnestelsel situatie update. Hier is de link naar het oorspronkelijke Engelstalige artikel en daaronder vind je de vertaling naar het Nederlands:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

Eindigen van het Contract Systeem

Een van de belangrijke gereedschappen van het Aardse gevangenissysteem was om de mensen zo te manipuleren dat zij met hun vrije wil instemden met hun eigen slavernij. Dit kan makkelijk worden gezien met de massa media manipulaties; echter, er is hierin een diepere en belangrijker laag, namelijk alle contracten die door de mensen zijn ondertekend gedurende de vele duizenden jaren in het Aardse gevangenissysteem.

Als wij sterven is het niet zo dat wij automatisch opstijgen, met al onze issues magisch opgelost, samensmeltend met onze ziel/spirit, en wegkomen uit de Aardegevangenis.

Wat in plaats daarvan gebeurt is dat wij overgaan naar de dichtheid boven ons. Dichtheden zijn staten van materie; de meest dichte is vaste materie, dan gas, dan plasma, dan etherisch, dan astraal, etc, zoals je kunt zien in de grafiek hieronder:

image

In deze grafiek zie je 7 hoofdlagen, elk weer verdeeld in 7 sublagen. De fysieke wereld is alleen de 3 sublagen helemaal onderaan de grafiek: ‘dense (dicht), liquid (vloeibaar), en gaseous (gas)’. De stippellijn boven ‘gaseous’ is de plasma laag. De 4 sublagen boven plasma zijn de etherische laag. De 7 sublagen boven etherisch zijn de astrale laag.

Het is belangrijk om te begrijpen dat zelfs wanneer we zijn geïncarneerd in een fysiek lichaam, wij nog steeds plasma, etherische en astrale lichamen hebben (en ook in alle lagen daarboven), die zijn verbonden met ons fysieke lichaam. Er vindt altijd communicatie plaats tussen de lagen: als er iets gebeurt in de vloeibare laag kan dit de vaste laag beïnvloeden, en ditzelfde geldt voor plasma, etherisch, astraal, etc.

De veil (de Sluier; zie hier de beschrijving ervan), de elektromagnetische afscheiding rondom de planeet Aarde, bestaat tegelijkertijd op fysieke, plasma, etherische, astrale, en lagere mentale lagen. Het heeft het overgrote deel van de bevolking tegengehouden om in en buiten de Aarde te gaan. De ziel/spirit zelf is niet gevangen maar wel zijn incarnaties.

De stippellijn in het midden van de mentale laag laat het einde van de wereld zien gebaseerd op 3 dimensies: diepte, hoogte en lengte. Alle lagen daarboven zijn pure vloeibare Liefde en Licht waar geen disharmonie, geen duister, geen anomalie ooit kan bestaan, alleen pure Liefde en Licht.

Als we sterven is ons bewustzijn verwijderd van de fysieke wereld (‘dense, liquid and gaseous’) en gaat naar boven in de lagen, naar de etherische en de astrale. Wat dan gebeurt is afhankelijk van de keuzes, omstandigheden en bewustzijn van de mensen.

De film Nosso Lar is gebaseerd op een werkelijk verhaal zoals het is verteld aan het medium Chico Xavier, die in Brazilië beroemd was door zijn hulp aan mensen om te communiceren met hun overleden geliefden, en hen details gaf over hun privé levens waarvan hij niets kon weten als hij geen paragnost was. In deze film volgen wij het verhaal van een dokter die overlijdt en zichzelf vindt op de etherische en astrale lagen.

Nadat hij is overleden ontwaakt hij in een volledig donkere, desolate en afschuwelijke wereld, waar de mensen geen hulpmiddelen hebben en constant negatieve patronen herhalen.

image

image

Dit is de plasma en etherische laag, in de staat waarvan het meeste gedurende de gevangenis op Aarde is geweest.

Hij zoekt en vindt hier geen genade, totdat hij aan het eind van zijn koord is en bidt naar het goddelijke voor hulp. De hulp komt en hij wordt gered door mensen die zijn omringd door een aura van Licht.

image

Zij brengen hem naar een prachtige stad:

image

image

Cobra heeft over deze steden gesproken:

“Feitelijk, op de hogere astrale lagen zijn er gebieden van Licht waar mensen naar toe kunnen nadat zij zijn overleden, als zij een vibrationele frequentie hebben die hoog genoeg is. Zij hebben prachtige landschappen, prachtige gebouwen, prachtige omgevingen. Maar zij zijn nog steeds gebonden aan de quarantaine Aarde, en vroeger of later moeten zij teruggaan en reïncarneren, omdat de archons nog steeds controle over hen hebben.”

Wij zien dit controle systeem duidelijk in de film. De stad is omgeven door muren:

image

En mensen hebben niet de mogelijkheid om eruit te gaan, zijn worden sterk ontmoedigd om dit te doen, en als ze het toch doen komen ze gewond terug. De hele structuur en hiërarchie van deze stad is erop gericht om de mensen te laten reïncarneren, het is feitelijk de enige optie die hen wordt geboden. Er is nooit enige aanduiding van het gaan naar een andere planeet, of zelfs in de astrale laag blijven. De mensen die een andere optie proberen te vinden worden tot schande gemaakt en gezien als “niet spiritueel” omdat zij “zich niet overgeven aan het goddelijke plan”.

Opnieuw, Cobra heeft deze situatie beschreven:

“Het is ook zo dat de gidsen van de Lichtkrachten worden gemanipuleerd door de archons op de etherische laag, en zij willen in het algemeen goed doen maar zij zijn gehersenspoeld, hetzelfde als spirituele leraren op de fysieke laag, het is behoorlijk hetzelfde.”

Het is ook behoorlijk gelijk aan wat we kunnen zien in het medische systeem op de fysieke laag. Veel ziekenhuispersoneel heeft de beste intenties, maar zij zijn gehersenspoeld om dagelijks mensen te vergiftigen.

In deze astrale steden wordt aan de mensen verteld dat, om hun persoonlijke issues op te lossen en zich spiritueel te ontwikkelen, zij moeten reïncarneren en een specifiek reïncarnatieplan moeten maken om deze issues opnieuw mee te maken. Dit plan is een contract dat vaststelt dat zij accepteren dat zij alles vergeten gedurende het hergeboorte proces, en dat zij accepteren dat zij lijden gedurende het volgende leven. Dit is gebaseerd op valse karmalessen, die ik in een eerder artikel heb uitgelegd:

“Veel van de programmering is door de archons gecreëerd om slechtheid te rechtvaardigen. Bijvoorbeeld, de wetten van karma die stellen – als voorbeeld – dat als ik de kom van mijn vriend heb gebroken het universum iemand zal sturen om mijn kom te breken om mij zodoende de consequenties van mijn daden te leren. Dit betekent dat het universum daarna iemand zal sturen om de kom te breken van degene die mijn kom brak, etc. Dit is een volledig verzinsel en heeft niets te maken met de werkelijke universele wet, simpelweg omdat wanneer dit zo zou zijn er nooit iets zou worden opgelost en het lijden zou alleen maar voor eeuwig doorgaan. De werkelijke universele wet is vergeving en gratie en dit is wat is geleerd door de leraren die een werkelijke verbinding hadden.
De wil van de Bron is dat als iemand iets schadelijks doet, zij adequate heling krijgen zodat zij hun werkelijke zelf weer kunnen belichamen. Wat vernieuwing van de balans van de energie tussen de betrokken mensen kan noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld, degene die de kom van een ander brak kan een andere kom voor de eigenaar kopen, of het repareren, of een andere vorm van dienst verlenen om het energetisch te compenseren. Of de eigenaar van de kom kan simpelweg vergeven en de oneindige overvloed van de Bron zou de zaken op enigerlei wijze automatisch opnieuw balanceren, niet door iets weg te nemen van degene die de kom brak, maar door hen beiden dat te geven wat nodig is. Bronnen en overvloed zijn oneindig.”

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2015/02/contingency.html

Er zijn veel andere contracten die de mensen in de gevangenis Aarde hebben getekend. Als eerste: in laat-Atlantis zijn veel mensen (niet de sterrenzaden) voor de gek gehouden en hen is door de duistere krachten rijkdom en macht beloofd in ruil voor implantatie en het ondertekenen van contracten. Toen, op het moment dat de conflicten op de planeet zo sterk waren dat de Lichtkrachten zich terugtrokken. heeft het duister de gevangenis Aarde gevestigd met een grens rondom de planeet, daarmee iedereen tegenhoudend om in en uit te gaan. Iedereen binnen de sluier was gedwongen om contracten met het duister te ondertekenen; dat zij accepteerden om te lijden, dat zij de voorwaarden van de duistere krachten accepteerden, dat zij geen hulp zullen accepteren van de Lichtkrachten, etc.

Toen werden in ons moderne leven veel contracten en overeenkomsten gemaakt met de cabal. De belangrijkste is het geboortecertificaat, wat feitelijk een eigendomsrecht is, eigendom van de regering, vaststellend dat zij het copyright hebben op de geboortenaam, en dat zij daarom iedereen bezitten die onder deze naam is geregistreerd. Dit is waarom het voor niemand in de wereld mogelijk is om zijn geboortecertificaat te verkrijgen; de mensen kunnen alleen maar een kopie of een uittreksel ervan krijgen.

Het punt van al deze contracten is energetisch; het hebben van de handtekening van mensen geeft energie om de duistere krachten op te laden om te manifesteren wat zij maar willen. De oplossing om deze contracten te verwijderen is ook energetisch. Wij zijn soevereine wezens van Licht, incarnaties van de Bron. De wil van de Bron is de meest sterke kracht in creatie, en het wil ons vrij hebben. Wij zijn niet gebonden aan wat voor idiote contracten dan ook die ons loskoppelen van de Bron. Door onze vrije wil uit te spreken dat wij deze contracten herroepen kunnen wij onszelf van hen bevrijden. Het haalt ons niet direct uit de gevangenis Aarde omdat de vrije wil hier niet volledig wordt gerespecteerd, maar het verhoogt de stroom van Licht in ons energieveld en het helpt ons tot een behoorlijke graad te beschermen.

In een eerdere Cobra-conferentie heeft hij met ons een contractontbinding gedeeld die ik hier zal delen. Hij adviseerde ons om deze tekst neer te schrijven, onze volledige intentie eraan te geven, het luidop uit te spreken, en het papier bij ons te houden:

“In de naam van ik ben die ik ben, in de naam van de goddelijke zielaanwezigheid die ik ben, in de naam van alle opgestegen wezens van Licht, in de naam van de Galactische Confederatie, in de naam van het Galactische Centrum, verklaar ik en commandeer ik om te annuleren en teniet te doen al mijn vroegere, huidige, en toekomstige contracten en overeenkomsten gemaakt tussen elk deel van mijn wezen en de duistere krachten. Al deze contracten en overeenkomsten en al hun consequenties zijn nu volledig verwijderd uit mijn realiteit. Ik ben nu vrij, al het karma van mijn gehele wezen is nu eveneens verwijderd.

Ik ben een vrij soeverein wezen van Licht, van nu tot in oneindigheid.

Zo zal het zijn, en zo is het.

In Licht,

[ … teken hier met je naam… ]”

Ik raad iedereen met klem aan om dit te doen, het creëert hele krachtige positieve verschuivingen voor ons persoonlijk, en hoe meer mensen dit doen hoe minder brandstof de duistere krachten zullen hebben om de gevangenis Aarde in stand te houden, en hoe sneller de Event en de volledige bevrijding van ons allemaal zal komen.

Overwinning van het Licht !

Vertaald door Veronica

Oorspronkelijke bron:  http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html/

Bron:  https://eventnl.wordpress.com/2015/12/21/untwine-11-12-2015-eindigen-van-het-contract-systeem/

PrepareforChange: ‘Praktische basale stappen ter voorbereiding op de Event / het Gebeuren…’

PrepareforChange: ‘Praktische basale stappen ter voorbereiding op de Event / het Gebeuren…’

image

Sla belangrijke documenten op en druk ze af om ze uit te delen op het moment van de Event / het Gebeuren.

Klik hier om ze te vinden.

● Doe met de anderen in uw omgeving mee of vorm samen een groep. We creëren Event Support Groepen (ESG), wat het mannelijke aspect is, en Sisterhood of the Rose groepen (Zusterschap van de Roos) die het vrouwelijke aspect zijn. Veel mensen zullen waarschijnlijk van beide groepen deel uitmaken. Klik hier om de lijst van de groepen die er al in de wereld zijn te vinden of klik hier voor meer informatie hoe er zelf een te maken als dat nodig is.

● Plan. Voedsel en basisbenodigdheden voor een paar dagen Kies wat je het gevoel dat natuurlijk, maar hier zijn een paar tips: alfalfa en andere vormen van spruiten groeien in 3 dagen, linzen en bonen zijn goedkoop, vol van voeding en goed te houden. U kunt uw eigen groenten te verbouwen thuis vooral met verticale boerderijen (Klik hier om te leren over). We zullen ook waarschijnlijk nodig om een stuk grond te zetten in de lokale gemeenschap tuinen, zodat u kunt wat onderzoek over welke plaatsen geschikt zijn voor deze zou zijn vóór en na het evenement te doen. Er zijn al verschillende groepen om dit te doen. Dit zal waarschijnlijk een belangrijk deel van de post-event overgang, omdat we nodig hebben om onze voedselproductie te transformeren, omdat tot nu toe de meeste van deze is beheerd door de kliek en vergiftigd.
U kunt ook overwegen om een fles water met filter opgenomen , gas voor uw auto, energie voor koken en verwarming als uw omstandigheden zou kunnen vereisen, evenals alles wat je nodig zou kunnen hebben voor het geval dat levert niet goed functioneren voor een korte tijd.

● Krijg wat zilver en / of goud aan basisbehoeften in de eerste paar dagen of weken na de gebeurtenis te bieden. Als je weinig middelen, maar een zilveren munt zal enorm helpen in de eerste paar dagen na het evenement en het kost niet veel. Als u meer middelen, overwegen het helpen van mensen om je heen.

● Leer hoe bepaalde meditaties en ceremonies kan helpen kalmeren de energie in uw omgeving. Talrijke studies hebben aangetoond dat de kracht van meditatie op onze omgeving, vooral wanneer gedaan in groepen. Er zal veel energie vliegen rond in de eerste dagen en weken na de gebeurtenis, veel trauma’s, emoties en gedachten opduiken. Groepsmeditaties gedaan op belangrijke punten van uw lokale gedeelte van de aarde energienetwerk, kan worden gecombineerd met kristallen, heilige geometrie en andere gereedschappen en zal enorm helpen om conflicten te voorkomen en om de energieën te harmoniseren in uw omgeving.
Ontdek de belangrijkste energetische plaatsen rond je, ga daar en visualiseren / kanaal een pijler van de briljante witte licht van de centrale zon, door het gebied, tot in de kern van de aarde. Visualiseren violette vlam. Bel voor de hulp van de wezens van het Licht (Engelen, Faeries, Dolfijnen en walvissen, Star familie, etc). Doe een meditatie die u begeleid naar. Klik hier voor meer informatie over dit proces en hoe leren om te weten waar de energie-centra zijn.

● Blijf op de hoogte van de wereld om je heen, over wat er is gebeurd en wat er gaat komen.

● Belangrijkste Cobra artikelen: http://prepareforchange.net/cornerstone-cobra-articles/

● Over het evenement Ressources: http://prepareforchange.net/contributors/ – –

● Leer je buren te leren kennen, en wie zou kunnen helpen. Voor het evenement, sommige mensen misschien niet ontvankelijk of klaar om te horen over de gebeurtenis, en te helpen bij het ​​te laten gebeuren, maar na het evenement het een heel ander verhaal zijn. Raden wij u naar uw buurt, stad of dorp, de verschillende groepen en persoonlijkheden weet, kunt u meedoen of gewoon een waarnemer te zijn. We moeten samenwerken om een soepele overgang te maken. Er zijn al vele groepen goede dingen te doen die kan mogelijk een belangrijke rol spelen: yoga en meditatie centra, lokale en biologische tuin bewegingen, enz. communautaire solidariteit initiatieven zal waarschijnlijk nodig zijn en zal enorme sneeuwbal effect, onze hele voedsel en energie productie, onderwijs, financiële systemen, etc, zal allemaal moeten worden geherstructureerd om ze weer gezond te worden. Communautaire solidariteit en organisatie zal ook helpen mensen om te ontspannen, vooral degenen die vrees over de overgang zou kunnen hebben. Het doel is voor iedereen om te worden verzorgd, fysiek, mentaal en emotioneel. Nodigen verschillende netwerken samen te werken ondanks hun duidelijke verschillen, ze misschien niet bereid zijn om nog te doen die zijn geweest, maar na de gebeurtenis zullen velen van hen. Hoe meer we beginnen voordat het evenement zoveel als we kunnen, hoe makkelijker de transitie zal zijn.

Na het evenement.

● Verantwoordelijkheid nemen en initiatieven te creëren. Wanneer de gebeurtenis plaatsvindt, is er waarschijnlijk gaat niet ruimteschepen vallen zakken voedsel, zodat we allemaal meteen kunt gaan en hangen in een resort in de Bahama’s. Het zal geleidelijk gaan. Voorspoed fondsen zullen nog moeten worden omgezet in voedsel, huisvesting, etc, en iemand moet het doen. We moeten voldoende genezen om echt te worden toegelaten in de galactische samenleving. Bevrijd worden middelen om een soeverein wezen. We zijn allemaal de schepper en daarom moeten we in staat zijn om onszelf te creëren. De obstakels zullen worden verwijderd door onze ster familie, en zullen we veel hulp ontvangen, maar we hebben nog steeds te acteurs zijn of zouden we niet echt vrij zijn.

● Leiders van de gemeenschap (de voedsel- en energievoorziening leiders bijvoorbeeld) zou freak out over hun bedrijf, kunnen de werknemers van deze bedrijven weigeren te werken wanneer ze beseffen dat ze zijn slaven geweest al die jaren, enz. Het leger heeft plannen in geval van nood te helpen de samenleving te voorzien van basisbehoeften, en de positieve leger zal dit waarschijnlijk te zetten in plaats. De Verzetsbeweging weet wie de lichtwerkers zijn, en ze zijn waarschijnlijk degenen die bereid zijn om te helpen dingen te organiseren in onze gemeenschap, om deuren te openen voor bijvoorbeeld raad buurthuizen om genezing en ondersteuning van bijeenkomsten te organiseren, contact enz. De prioriteit zal niet om anderen te overbelasten met ingewikkelde verhalen over galactische oorlogen, maar om zich te concentreren op het maken van dat iedereen is verzorgd tijdens de overgang, dus het zal belangrijk om niet te blijven steken op geloofssysteem verschillen zijn. Het is belangrijk dat dit gebeurt de bevrijding van de bevolking ook, en niet alleen vanuit de militaire wereld en uit groepen.

● Werk aan jezelf om meer evenwicht en stabiliteit te hebben. Het leven in quarantaine aarde is moeilijk geweest en we zijn allemaal kwesties. Werk aan je diep triggers en trauma’s, geen schaduw werk te integreren en te harmoniseren van alle aspecten van uw psyche naar het Licht van je ware zelf, volledig eerlijk met jezelf en anderen, vraag alle overtuigingen diep (allemaal zijn geprogrammeerd), leren om nee te zeggen tegen alle giftige patronen, te laten gaan als er iets klaar is, kun je acties, maar nooit mensen, want we zijn allemaal goddelijke vonken, differentiëren tussen nee zeggen om echt kwetsend gedrag en beoordelen op basis van geloof, vergeven, enz vraag .

● Energieke bescherming en harmonisatie. Er zijn veel tools die er zijn. Vind kristallen die resoneren met je. Gebruik heilige geometrie, in je huis, op je lichaam, enz. Luister naar de heilige genezing geluidsfrequenties. : Je kunt een aantal van de meest krachtige energie tools beschikbaar op de planeet op dit moment hier.

● Tachyonen: Dit zijn sub-atomaire deeltjes die het volledige spectrum van spirituele Licht. De sluier rond deze blokken aarde hen. Cobra is fysiek benaderd door Pleiadians die hem uitgelegd hoe ze op aarde te maken. Ze zijn uitstekende hulp in bescherming, verbinding met je hogere zelf, en de harmonisatie van alle aspecten van zichzelf (fysiek, emotioneel, mentaal, etc.). U kunt meer informatie en krijgen ze hier: http://tachyonis.org/Technologies.html

● Tektites: Dit zijn speciale soorten van stenen die het product van meteorietinslagen op aarde zijn. Verschillende soorten komen uit verschillende sterrenstelsels, sommigen van hen komen uit Pleiaden, sommigen van Sirius, enz. Ze zijn zeer krachtig dualiteit veranderen in Oneness te helpen verbinden ons met systemen en sterren familie ster en te beschermen, te transmuteren en te harmoniseren. Geen dualiteit kan ze voeren, ze handelen vanuit hun eigen aanwezigheid, daarom kunnen ze niet worden geprogrammeerd en hoeven niet te worden schoongemaakt. http://www.moldavitassociation.com/ http://www.tektitesource.com/

● Violet Ray : Dit apparaat is gebaseerd op een Tesla spoel en kan effectief duidelijk negatief plasma uit je aura, helpt bij het ​​verwijderen entiteiten en andere vormen van negatieve energieën. U kunt het hier downloaden: http://altered-states.net/barry/newsletter510/

● Sacred Sounds: Geluid is trilling, en dus een zeer effectieve energie tool. Iedereen kan het gebruiken, maar er is veel desinformatie en schadelijke frequenties verspreid geweest, dus gebruik onderscheidingsvermogen. U kunt meer informatie over, en hoe je hier gemakkelijk gebruik maken van heilige frequenties: http://recreatingbalance1.blogspot.com/2014/09/how-to-easily-convert-any-music-to.html

● Los te maken van de wereld van de matrix en cultiveren van uw giften daarbuiten. De gehele beroepsbevolking / job structuur zoals wij die kennen is gonna volledig worden getransformeerd. Veel aspecten ervan behoren tot slavernij en zal instorten. Maar we zullen nog steeds om geld te zetten in huisvesting, voedsel, en alle goede dingen. We hebben allemaal gaven te delen met anderen, we hebben allemaal een uniek doel en we hebben allemaal een stukje van de puzzel. U kunt nu beginnen met het geleidelijk los te koppelen van de matrix-systeem en de ontwikkeling van je ware gaven in alternatieve manieren. Internet kan u toestaan ​​om te delen en eenvoudig genereren van energie-uitwisseling. U kunt beginnen door te schakelen van full-time baan om part-time baan, ontwikkelen en delen van uw giften in je vrije tijd, start het genereren van inkomsten en geleidelijk u zal volledig loskoppelen. Een groot deel van de angst is geïmplanteerd bij mensen over, maar echt er zijn vele mogelijkheden die er zijn, en hoe meer mensen de stekker uit het meer mogelijkheden er zijn. Hoe eerder je begint, hoe gemakkelijker de overgang zal zijn.

Bron:  http://prepareforchange.net/the-event/basic-practical-steps-to-prepare-for-the-event/

(Dit artikel wordt nog bijgewerkt. FrankW)

The Portal: ‘Cobra’s Update over de Situatie in het Zonnestelsel…’, 20 december 2015

The Portal: ‘Cobra’s Update over de Situatie in het Zonnestelsel…’, 20 december 2015

image

Het verwijderen van de Chimera groep blijft doorgaan. De Lichtkrachten zijn begonnen met het verwijderen van de Chimera bases van de Kuipergordel (Kuiper Belt) en zijn dus begonnen met het deintegreren van de belangrijkste verdedigingslinie van de Chimera die de Lichtkrachten eerder verhinderden om de volledige controle over het buitenste deel van het zonnestelsel te verkrijgen. Vanaf nu tot begin januari volgend jaar zullen er drastische veranderingen volgen in het buitenste deel van het zonnestelsel. Het is geen toeval dat astrologisch gezien, dit een periode van grote vooruitgang zal zijn:

http://thespiritscience.net/2015/11/29/rare-astrology-all-planets-are-moving-direct-from-december-25th-to-january-6th/

image

Mensen die over mijn vorige post klagen zouden moeten begrijpen dat ik God niet ben en ik niet dagelijks een bezoek aan de buitenste deel van het zonnestelsel breng, en dus was intel over de Kuipergordel nieuw voor mij. Toch is het niet een grote tegenslag en operaties van de Lichtkrachten zijn mooi vooruit aan het gaan. Ik zou ook willen voorstellen dat jullie niet passief wachten op de Event / het Gebeuren en jullie leven er niet van afhankelijk maken, maar om actief naar de planetaire bevrijding te werken. Om jullie geheugen op te frissen, zijn hier enkele dingen die jullie kunnen doen wanneer de Event komt:

http://prepareforchange.net/the-event/a-plan-to-maintain-safety-during-the-event/

Om jullie geestelijk voor te bereiden, kunnen jullie meer inzicht in de etherische, astrale en mentale gebieden verkrijgen en leren hoe jullie jezelf kunnen bevrijden van de Matrix, door middel van deze uitstekende artikel:

http://recreatingbalance1.blogspot.fr/2015/12/ending-contract-system.html

Onze Wekelijkse Event Meditatie is een belangrijk manifestatie instrument om het proces van bevrijding te versnellen en daarom ondersteun ik volledig deze oproep tot eenheid:

http://recreatingbalance1.blogspot.si/2015/12/open-letter-to-david-wilcock-corey.html

Het disclosure proces door de mainstream media is zich aan het versnellen. Mensen beginnen om openlijk te praten over de toekomstige koloniën en een toekomstige Breakaway Civilisatie (Ontsnapte Beschaving) op Mars:

http://europe.newsweek.com/mars-colonies-rich-people-404681?rm=eu

http://www.bbc.com/future/story/20151215-why-mars-should-be-independent-from-earth?

image

En over de mijnbouw in de asteroïdengordel:

http://www.explainingthefuture.com/resources_from_space.html

In de alternatieve media wordt langzaam de waarheid over biochips gelekt. Dit artikel toont de betrokkenheid van Siemens in de biochip productie:

http://exopolitics.org/siemens-implicated-in-tracking-forced-labor-slaves-in-space/

Hier moeten we begrijpen dat de biochips massaal werden ontwikkeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Duitse concentratiekampen en sinds eind 1940 door de WHO (Wereld Gezondheids Organisatie) in vaccins verdeeld onder de overgrote meerderheid van de bevolking. Een enorme technologische upgrade van die biochips was er tussen 1979 en 1984 en een andere tussen 1996 en 1999. Het doel van deze chips was het volgen van de algemene bevolking, mind control (gedachtencontrole) en preventie van contacten met positieve ET. Al die biochips werden volledig bij de oppervlakte bevolking verwijderd door de Resistance (het verzet = RM), die daarvoor geavanceerde technologieën gebruikte om het op afstand te verwijderen.

Een zeer interessant boek is uitgebracht over geheime ruimtevaartprogramma’s (Secret Space Programs). Ik kan het voor bijna 100% eens zijn met ongeveer de eerste helft van het boek:

http://exopolitics.org/new-book-reveals-what-you-need-to-know-about-the-secret-space-programs/

Indien men zich daartoe geroepen voelt, kunnen jullie nog steeds het ‘Satellite voor Disclosure’ project ondersteunen, en helpen om ons een stap dichter bij Disclosure (Onthulling / Openbaarmaking) te brengen:

https://www.indiegogo.com/projects/cubesat-for-disclosure-low-earth-orbit-satellite#/story

De overwinning van het Licht!

Cobra

Bron:  http://2012portal.blogspot.com/2015/12/solar-system-situation-update.html/

Vertaling:  FrankW  zielsvreugde@live.nl