ASCENSIENIEUWS DECEMBER…’ door Fran Tielemans van Maitreya.be, 2 7 november 2015

ASCENSIENIEUWS DECEMBER…’ door Fran Tielemans van Maitreya.be, 27 november 2015

Nog enkele dagen en het is alweer december. Afgelopen weken was de vibratie van de 10/1 duidelijk te voelen in alles. Een sterk terugplooien op en in onszelf, om na te denken en stil te staan bij waar we staan, vanwaar we gekomen zijn, en vooral onze intenties en doelen voor onszelf te formuleren. De sterke impuls van verandering wordt alom gevoeld. Mensen weten dat het tijd is om de bakens te verzetten en hier en daar aanpassingen door te voeren. Het is opvallend dat zovele mensen alle kracht die ze in zich hebben en belichamen, verzamelen om nieuwe doelen te stellen, om uit de comfortzone te komen, en op weg te gaan, en zo voorzichtig de eerste stappen zetten in het neerzetten van een nieuwe fase in hun leven. Het lijkt wel of de drive en het vuur in zovele mensen de voorbije maanden opgepookt werd, waardoor ze als vanzelf drempels overgaan die ze voordien veel te hoog vonden.

Ook op nationaal en internationaal gebied is die beweging te merken. Door allerhande gebeurtenissen wordt men gedwongen om keuzes te maken, en steeds meer worden de regeringen beïnvloed door de keuzes en de stem van de burger, wat een sterke tendens is naar de komende jaren toe. Soms ongemerkt maar ook soms duidelijk zichtbaar gebeurt er veel vereniging en worden nieuwe allianties, die vroeger niet mogelijk waren, gesmeed, met een doel dat steeds meer het algemene hoger doel van ons collectief leven op Aarde benadert. Er loopt natuurlijk nog zeer veel mis in de wereld, maar wanneer we heel bewust steeds vaker het goede en nieuwe en hoger trillende aan het werk (willen) zien in deze zichtbare 3D-wereld, dan voelen we in ons hart dat het echt wel de goede kant opgaat.

Eind november bevinden we ons op een of andere manier op een keerpunt, en de komende maand komt alles wat afgelopen maanden geblokkeerd zat of tegengehouden werd, stilaan weer op gang, zij het nu op een hoger level. Het valt bijvoorbeeld op hoeveel mensen er praten of nadenken over een verhuis, van woonplek of werkplek, want ook het werk op bepaalde plekken loopt af. Het doek valt definitief over een hele massa zielscontracten, en nieuwe zielscontracten worden actief. De komende maanden (en zeker vanaf 2017) kunnen we zien en voelen met wat of wie dat voor ons in ons eigen leven te maken heeft.

December is een van de vier powermaanden van 2015, en draagt de 11/2-vibratie. Een meestertrilling brengt altijd meer onrust mee, zowel in ons individuele leven als in de maatschappij. De onrust ontstaat omdat we een duidelijke impuls krijgen van ons Hoger Zelf, dat ons inspiratie, nieuwe wegen, nieuw ingedaalde (oude) wijsheid, vernieuwing en versnelling brengt. Maart had ook een 11/2-trilling, maar wanneer we in de loop van de vorige maanden de thema’s die we toen aangeboden kregen tot oplossing hebben gebracht, zal deze 11 veel meer vreugde, vernieuwing en vereniging brengen. Eind december zullen we alweer een heel eind verder staan op onze spirituele weg, dan bij het begin van de maand.

Op 21 december hebben we de verschuiving van de winterzonnewende (die vaak al enkele dagen voordien tot enkele dagen nadien duidelijk te voelen is), en op 25/26 december loopt Uranus weer direct, na zijn retrograde-trip die begon op 26 juli. We hebben sinds deze zomer dus duidelijk kunnen waarnemen waar precies in ons denken/voelen/handelen/leven de meeste veranderingen nodig zijn, en afgelopen maand kregen we volop informatie over hoe we dit kunnen realiseren. De beweging tot verandering, vernieuwing en groei gaat zich nu volop doorzetten, maar zal toch tot eind 2016 nog de remmende invloed voelen van de afwerkingsvibratie 2016/9.

Ook relaties staan deze maand in de spotlights. Door de sterke heraflijning het afgelopen jaar en het aflopen van talloze zielscontracten zullen op relatievlak ook veranderingen voel- en zichtbaar worden. Sommige relaties krijgen een sterke upgrade, wanneer de ontwikkeling parallel gelopen is, en andere, die geen parallelle ontwikkeling hebben gehad, kunnen plots afbreken of drijven weg. Wat is, is, alles heeft zijn tijd, en dingen en mensen komen en gaan in ons leven.

Wat wél zal nodig zijn in deze maand, is nog meer dan anders het gaan opzoeken van de innerlijke stilte. Het stil maken van ons hoofd, zonder innerlijk gepraat of ge-interpreteer, én goed in het lichaam blijvend. Steeds meer hebben we als ziel een diepere aarding nodig, om ons lichaam en onze persoonlijkheid te laten delen in ons totale ascensieproces. En ook is het pas vanuit een verstilde geest en een rustig hart en een aanwezig lichaam, dat alle angst en woelige emoties verdwijnen als sneeuw voor de zon, en dit is wat we zelf, én het collectief, nu hard nodig hebben…

Keep the Faith

Fran Tielemans

fran.tielemans@maitreya.be

Bron: http://www.maitreya.be/teksten/ascensienieuws%20december%202015.html

ASCENSIE

Door incarnatie komt de ziel in de materie terecht. Door het groeien van de ziel doorheen alle situaties van het leven stijgt de ziel opnieuw op tot hoger begrijpen, tot hoger weten, tot het zich steeds vaker verheffen boven dualiteit. Eens men zich bewust is van dit proces begint het proces van ascensie in versnelling te komen. De ziel ‘leert’, en groeit. De ziel ‘verheft’ zich boven de aardse polariteit. Tegelijkertijd met het Ascensieproces heeft er een ‘Descensieproces’ plaats (descendere- afdalen) : het afdalen van de energie van het Hoger Zelf en het IK BEN in de materie: het gaan aarden en ankeren van de hogere energieën in het dagelijkse leven en het fysieke lichaam. Beiden zijn even belangrijk, en beiden vragen evenveel aandacht.

Elk mens heeft als spiritueel doel Hemel en Aarde in zichzelf te verzoenen, in balans te brengen. De Hemel is je IK BEN, de Aarde is je dagelijkse leven, je lichaam. Het Ascensieproces komt pas echt in gang wanneer de mens steeds meer het IK BEN gaat betrekken in het dagelijkse leven, en dit niet meer beperkt doet in de context van een spirituele beoefening of activiteit. Steeds hoger willen ascenderen zonder aandacht te besteden aan worteling, aan steeds diepere verankering van hogere energieën, maakt dat mensen gaan zweven, dat ze alle contact met zichzelf kwijt raken, en dit heeft op de duur ook fysieke implicaties. Men is niet goed meer verbonden met het lichaam, waardoor allerhande fysieke symptomen kunnen optreden als signaal van het Hoger Zelf dat het tijd is om af te dalen.

Descensie heeft ook te maken met in liefde te durven kijken naar je emoties, je denken, je gedrag, en hierbij je hoger onderscheidingsvermogen te gebruiken, om te kijken wat er eigenlijk deel uitmaakt van je Ware Zelf, en wat er overtollige en belemmerende energie is, die mag losgelaten worden. In liefde welteverstaan, in koestering en goedmoedig, niet in schuldgevoel. Pas dan is ware Ascensie mogelijk. Het is een oud gezegde: een hoge boom heeft diepe wortels nodig.

Fran Tielemans

fran.tielemans@maitreya.be

Bron: http://www.maitreya.be/teksten/ascensie.html

Advertenties