Matthew’s Boodschap via Suzy Ward, 20 november 2015

Matthew’s Boodschap via Suzy Ward, 20 november 2015

Met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station, dit is Matthew.
Terwijl sommige rangen van de Illuminati worden gearresteerd of uit hun invloedrijke posities worden gezet en anderen het schip verlaten, graven weer anderen hun hakken in het zand, waar ze nog enige macht hebben.

Het meest merkbare is wat hun internationale drugs-handel fondsen doen (kopen?) – CIA en Mossad “zwarte operaties”, die het neerhalen van het Russische vliegtuig inhielden, en ISIS de bron van het recente bloedbad in Parijs.

Omdat het publiek zich niet volledig bewust is dat de Illuminati zelfs maar bestaan, is er geen begrip dat ze onafhankelijk handelen van de regeringen van hun landen bij het plannen en uitvoeren van handelen met geweld. Dus met de vingers wijzend naar de Verenigde Staten, het thuis van de CIA of van Israël, waarvan gedacht wordt als het Zionistische thuisland.

De waarheid is dat een schelmen fractie van de CIA de Illuminati orders opvolgt, en de Zionisten beweging is het militante- en spionnen werk van de Illuminati die nooit de beste belangen van Israëli’s of de Joodse mensen heeft gediend, waar dan ook. Uiteindelijk zal dat onderscheid wijd bekend worden en inderdaad is dat belangrijk. Maar, het kan het verdriet voor het verlies van geliefden niet stillen of van andere levens veranderende trauma’s in een of andere tragedie die door Illuminati worden bedreven.

De aanval op Parijs diende hun doel om dood, droefheid en in het begin chaos en angst te veroorzaken maar de handeling werd geboren uit groeiende wanhoop over snel afnemende controle en verminderende aantallen volgelingen en wanhopige individuen die zonder rationeel te denken over consequenties al handelen. Ze hadden de bedoeling om de wereld in de greep van angst te houden – ze voeden zich met de energie van angst. In plaats daarvan verenigden zij de wereld in hoge vibraties van medeleven en zij besloten om sterk te staan tegen terrorisme.

Militaire macht werd gegalvaniseerd/bezield, politie vervolgt aanstichters en verdachten, en de zoektocht naar potentiele terroristen breidt zich uit over de nationale grenzen, maar het vinden en bevechten van terroristen groeperingen waar ze ook zijn, zal hen niet stoppen. Slechts het uitroeien van wortels van terrorisme kan dat doen.
De haat die onder het terrorisme ligt – en miljoenen in vluchtelingen kampen heeft gebracht – is geworteld in een of meer omstandigheden, die gelinkt kunnen worden aan Illuminati activiteiten of hun leringen: egoïstische vreemde/buitenlandse bemoeienis, verraad, economische exploitatie, kwezelarij.

Elke generatie boezemt in de volgende in dat allen die dergelijke omstandigheden genereren moeten worden verwijderd, en niemand realiseert zich dat ze allemaal maar poppen/puppets zijn in een duivels spel wat geschreven is door manipulatieve individuen die snel hun grond verliezen. Terwijl trilling maatstaven omhoog gaan, zullen denken en hart aan beide kanten van deze hart verdraaiende verdeling in jullie gemeenschap opengaan zodat empathie, wederzijds respect en vriendelijkheid: haat, vooroordelen, wraak en vrees voor verschillen, gaan vervangen.

De stuwkracht in het energieveld van potentieel van de Aarde is nog sterker naar voren gekomen naar de eindtijd van de duistere controleurs omdat hun tegenstand toenemend formidabel is gegroeid en wijdverspreid is. Samen met intensiverend licht op de planeet, verzekert de uitbreidende kracht van partijen welke samenwerken om alle kwalijke tentakels van de Illuminati te ontwortelen, dat hun wereldwijde netwerk op zijn retour is naar permanente ontmanteling.

Dan kan de gemeenschap verder gaan door volledig het zeil op te heffen om door te gaan wat neerkomt op een wereld reddingsoperatie na een massale storm die over de wereld rondcirkelde. De eerste stappen werden gezet toen sommigen planners van de Gouden Periode van de Aarde enkele van jullie verstandigste individuen ontmoetten om de beste manier te bepalen om de Illuminati verantwoordelijk te houden voor hun misdaden tegen de mensheid, om hun grote fortuinen te herwinnen die illegaal en amoreel vergaard waren en om deze gelden eerlijk te distribueren maar ook om technologieën vrij te maken die zij lang hadden onderdrukt; om vervuiling te beëindigen en milieu schade te herstellen; en om de diverse vormen van mind controle te sluiten en te stoppen.

Samen met die inspanningen die onderweg zijn, zullen waarheden naar voren komen over de aanwezigheid en hulp van andere beschavingen, over wetten die het leven in dit universum regeren, en het onderling verbonden bewustzijn van alles in het bestaan. Energie stromers in die gebieden en alle andere waar verandering en verlichting nodig zijn vergaren kracht om de Aarde te stuwen naar haar bestemming: Herstel naar haar oorspronkelijke gezondheid en schoonheid met haar mensheid die vredevol, samenwerkt en in harmonie leeft met de gehele Natuur.

Geliefde familie, we begrijpen jullie ongeduld zodat die bestemming vrucht zal dragen. Jullie herinneren je niet dat door je met andere beschavingen te vergelijken, de doorgang van Aarde’s bevolking uit millennia van duistere gevangenschap naar het licht van vrijheid bijna in een oogwenk gebeurt. Hoe wensen wij dat jullie je wereld konden zien vanaf het voordelige punt van ons! Niet alleen zouden jullie je verwonderen over de snelheid en het zicht van voltooiingen maar jullie zouden zien hoe enorm jullie licht bijdraagt aan de progressie van opheffing van jullie gemeenschap.

Nu zullen we doorgaan jullie inzichtvolle vragen te beantwoorden over de ziel:

“Toen zielen werden uitgeademd/geboren/geschapen werden door de Schepper, gebeurde dit allemaal tegelijkertijd of is dit bij vlagen/krampachtige tijden met meer tijd en is dit, misschien nog steeds aan het gebeuren?”

Antwoord: Het ingrediënt van elke ziel wat zuiver liefde-licht energie is, kwam tot aanzijn met de eerste uitdrukking van de Schepper van Zichzelf in wat jullie noemen de “big bang”.
De “geboorte” van onafhankelijke, ongeschonden, eeuwige ziel-zelven die begon na die geweldige gelegenheid toen hun “ingrediënt” werd geschapen, is sedert toen steeds gebeurt in jullie concept van de lineaire tijd en, voor zover wij weten, zal dit doorgaan totdat elke ziel in de kosmos zich herinnert en terugkeert naar zijn Begin in de Schepper.

“Heb ik gelijk door te denken dat de Schepper ons in groepen baart van ongeveer 60 zielen, waar van ongeveer 30 die onze familie zielengroep wordt? We gaan meestal door onze gekozen incarnaties heen en spelen verschillende overeengekomen rollen in die groepen maar delen contracten, bij gelegenheid, met zielen van andere zielengroepen, als de noodzaak zich aandient?”

Antwoord: Er is geen stijfheid over het aantal zielen in een of andere groep, of cluster; maar inderdaad kunnen zielen uit een groep contracten delen met degenen in een andere als de noodzaak zich aandient.

Maar, in deze era toen het gehele universum in een versnellingsmode zat en talloze zielen hun voordeel doen met de unieke gelegenheid om geconcentreerde karmische lessen te kiezen zodat ze die in een leven kunnen voltooien eerder dan in diverse of zelfs in veel levens in een derde dichtheid wereld, en met nog een vorm van samenwerking is veel meer heersend. Bijgevoegd om hun eigen gekozen lessen te ervaren, helpen veel zielen anderen bij de hunne.
Tot nu toe was dit gewoon in de opgestapelde zielen groep – die zich kan optellen in duizenden – maar nu delen sterke zielen hun karmische lasten met zwakkere zielen in elke groep overal in het universum. De bedoeling van deze buitengewone bijstand die als voorbeeld dient voor onvoorwaardelijke liefde is om zwakkere zielen te versterken in de Eenheid van Allen.

“Splijt elke ziel zich in een Tweeling Ziel?”

Antwoord: Het is niet zo dat zielen “zich splijten” en tweeling zielen, of tweeling vlammen zijn zeldzaam. Dit zijn de tegelijkertijd samen-geschapen eerste twee personages in een wortel van de ziel haar lange afkomst, en omdat zij begiftigd zijn met identieke kwaliteiten, zijn hun gevoelens voor elkaar de meeste intense die elke ziel voor een andere ziel kan voelen.
Tweeling zielen in een stoffelijke beschaving worden onweerstaanbar naar elkaar toegetrokken, en terwijl het seksuele aspect sterk is, is het hun intense voelen van het noodzakelijk bij elkaar zijn die alle andere consideraties overweldigt; vaak voert deze hoog emotionele aanhechting tot serieuze onenigheid en de ziel scheidt van hun pad. (part ways)

In een spirit wereld worden de tweelingen gelijk aangetrokken naar elkaar maar zonder de verstikkende liefde van de stoffelijkheid; en hoe ver ze ook apart zitten in het universum, hun band stelt hen in staat om blij telepathisch te communiceren en ze hebben sublieme gevoelens over een gedeeld begin in zuivere liefde.

“Het klinkt alsof de ‘flexibiliteit van een zielencontract’ betekent dat als mensen hun contracten niet volgen, ze toch nog evolueren. Hoe is dit nu eerlijk voor mensen die leven volgens hun contracten?”

Antwoord: Flexibiliteit behoort niet bij de besliste besluiten die tegengesteld zijn aan contract voorzieningen, maar aan manieren waarbij voorzieningen kunnen worden ervaren.
Zeg, bijvoorbeeld, dat de keuze is om dit leven plotseling te verlaten op een leeftijd van 25 jaar bij een auto ongeluk. Vlak voor die leeftijd, skiet die persoon en raakt diep in de sneeuw begraven als er een lawine van de berg af raast; of enkele weken na het vieren van de 25ste verjaardag, doet de persoon een looptocht in de bossen en wordt fataal geraakt door een afgeweken kogel van een jager. Elk van die mogelijkheden zou dezelfde doelstelling dienen als de keuze uit het contract.
Dat is een dramatisch voorbeeld, zeker, maar flexibiliteit voor een voorziening – misschien een baan, een woon locatie, financiële investering of een specifiek gebeuren – biedt dezelfde karmische lessen en het zelfde groei potentieel aan alle zielen bij de voor de geboorte overeenkomst.

“Matthew zei, dat ‘iemand zich herinnert dat zijn etherische lichaam en leven het Nirvana binnen ging’. Wat gebeurt er met mensen met dementie die hun herinnering verloren?”

Antwoord: Dementie schept lagen van vergeten rond de herinneringsbank van iemand, de bewaarplaats van alle herinneringen door het leven heen. Na de persoonlijke healing in het Nirvana, waar de lagen zachtjes worden verwijderd, wordt alle herinnering hersteld, inclusief de fases van die ‘te hebben verloren”.

“Als een ziel in een klein orb-deel van het Nirvana het licht accepteert, is dat wat Christenen verlossing noemen?”

Antwoord: Nee, minstens niet goed ingelicht. Christelijke leringen over verlossing zijn verwant aan iemand die Goddelijke vergeving wint door berouw te hebben over slecht geleefd te hebben volgens de godsdienstige concepten van zonde en bij de Dag van Oordeel. Een ziel die voldoende licht absorbeert om evolutie opnieuw te belichamen en te beginnen is in overeenstemming met de universele wetten die mensen die met godsdienstige dogma waren ingedompeld heel waarschijnlijk niet eens weten dat dit bestaat.

“Ik ken een kind dat past bij wat ik gehoord heb over zielen die ‘slecht worden geboren’ Waarom zou een ziel dit kiezen?”

Antwoord: Er is niet iets zoals een ziel die “slecht wordt geboren” – de samenstelling van elke ziel is zuivere liefde-licht energie Wij kennen dat kind zijn omstandigheden niet, maar we kunnen mogelijkheden opnoemen die bij elk kind kunnen passen waarvan gedacht wordt als met een “chronisch mis-gedrag”
De voor-de-geboorte overeenkomst van de familie kan het gedrag van het kind inhouden als gelegenheden voor de ouders om geduld te leren en andere ouderlijke vaardigheden zoals het accepteren van de beperkte capaciteiten van het kind, het koesteren van zijn of haar vermogens en belangen, en onpartijdige behandeling van familieleden.
Ongemak vanwege een niet vastgestelde stoffelijke conditie kon onder de rebellie van een kind liggen en het kunnen ook nadelige reacties op chemicaliën in voedsel, water of die in medicijnen zitten, en vergif in vaccinaties kunnen een gelijk soort symptomen hebben geproduceerd als autisme.
Als er een voortdurende spanning thuis is, kon een kind antwoorden op de lage vibraties die worden uitgestraald in dat soort atmosfeer. Een entiteit die niet meer in het lichaam zit die zich de dood van zijn stoffelijke leven niet realiseert kon zich hebben vastgehecht aan het kind tijdens een periode van ernstige, stoffelijke, mentale of emotionele stress; als dat zo is kan een ervaren energiewerker de entiteit helpen om zijn status te begrijpen en het verder helpen naar een spirit wereld.

Als er geen huisdier in het huis is, laten we dan deze suggestie geven: Laat het kind een gezelschap dier kiezen en bespreek op de juiste levenstijd de verantwoordelijkheden van het kind om er voor te zorgen. Het is immens hartverwarmend dat velen in jullie wereld, inclusief in de medische wereld, de betekenisvolle voordelen van een menselijk-dierlijke relatie voor mensen van alle leeftijden – dit is een betekenisvolle stap in de vooruitgang van een gemeenschap.

“Indien zielen die doodgeboren worden of sterven als kinderen dat in hun contracten uit-kiezen, kunnen zij zich dit herinneren of wat dan ook over andere levens?”

Antwoord: In het geval van doodgeboren kinderen, verlaten zielen de lichamen in de volle wetenschap dat dit in overeenstemming is met de voor-de-geboorte overeenstemming van de familie, die ontworpen zijn om de behoeften van alle deelnemers te ervaren.

Als baby’s die in hun kindertijd ouder groeien in het Nirvana – en ze worden daar veel sneller ouder dan jullie kalenderjaren voorbijgaan – herinneren zij zich hun keuzes en bedoeling, om van zielen groei gelegenheden aan anderen te voorzien in de voor de geboorte overeenkomsten. En, zoals alle anderen in de spirit wereld, worden zij zich bewust gewaar van zielen-niveau kennis in de mate dat er was herinnerd of ervaren werd in alle andere levens.

Onze boodschap over verloren zielen riep de volgende vragen op:

“Is een verloren ziel ook een onafscheidelijk deel van God?”

Antwoord: Dat is zo lang als zij blijft in de laagste deel van een spirit wereld in dit universum. Als er geacht wordt door de Schepper om permanent licht-weigerend te zijn, of “verloren” – en alleen de Schepper kan dit besluiten – wordt de energie van die ziel opnieuw geabsorbeerd in Schepper’s kosmische essentie, waar het haar Begin had.

“Weet een verloren wortel zielen kroost wat er met hen gebeurde?”

Antwoord: Nee. Op het moment waarop hun levenskracht wordt weggetrokken, verliezen zij het vermogen om wat dan ook, om iets te weten. Maar, dat hun energie en de wortel ziel zijn energie opnieuw werden geabsorbeerd door Schepper zit in het kosmische bewustzijn, en daarom in het massa bewustzijn van dit universum; en als dat progeny/kind opnieuw opduikt uit de essentie van Schepper en hun herinneringsveld herwinnen, dan is kennis of wat er met hen gebeurde, beschikbaar.

“Indien mensen in de verloren wortel zielen afkomst worden ‘’verlost’ waarmee zullen ze dan opnieuw beginnen? Hoe zullen ze aan anderen uitleggen wat er met hen gebeurde?”

Antwoord: Ze zullen het niet nodig vinden om iets uit te leggen aan een ander. Als hun levens abrupt eindigden, zullen familie en vrienden die geloven in een leven hierna, aannemen dat dit is waar die zielen zijn. En dus zullen zij opnieuw bewust besef en alle herinneringen winnen in hun beschaving spirit rijk.

Natuurlijk zullen we blij nog andere vragen beantwoorden die jullie nog hebben over de ziel en wij hopen dat de informatie hierbij en in vorige boodschappen het oneindige belang hebben laten zien van elke ziel en de onafscheidelijkheid van iedereen in de Eenheid van Allen.

Lieve broeders en zusters, terwijl jullie verder gaan met je Aarde reis, weet dat lichtwezens door dit universum jullie standvastigheid in het licht eren en zij omhelzen jullie met onvoorwaardelijke liefde.

________________________

LOVE and PEACE LIEFDE en VREDE

Suzanne Ward

Website: The Matthew Books

Matthew’s Message via Suzy Ward, November 20, 2015, Channeled by Suzanne Ward, at http://www.matthewbooks.com/november-20-2015/

Bron:

November 20, 2015 by Paul Backes

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties

Zondagavond 29 november de ‘Wekelijkse Bevrijding Meditatie…’ (432 Hz video)

Kijk naar de Nederlandstalige ‘Wekelijkse Bevrijding Meditatie 2015 (432 Hz) – op YouTube…

Iedere zondagavond om 20:00 uur voor Nederland, Belgie, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Italie, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Zweden, Zwitserland (wintertijd)…

Afscheidsviering van Birgit Jeuken

Afscheidsviering van Birgit Jeuken

Birgit Jeuken

Afgelopen zondag heeft Birgit de volgende tekst op haar Facebook-pagina laten plaatsen:

” Hallo lieve mensen met wie ik een stukje van hun pad heb mogen meelopen. Vrouwen. Kinderen. Mannen.

Zoals velen van jullie weten is mijn gezondheid de afgelopen maanden zachtjes achteruit gegaan en kon mijn lijf me steeds minder goed dragen.

Afgelopen maand heb ik in mijn eigen fijne huisje bij mijn kacheltje op een heerlijk bed gelegen. Met velen heb ik verbinding gemaakt en heb ik zelfs drie weken geleden mijn levensovertuiging kunnen laten zien aan veel van jullie met de voorstelling ‘The Power of the Heart’.

Vandaag was een fijne dag en was het helder weer. Ik heb hiervan samen met mijn gezinnetje genoten en ben ’s avonds in slaap gevallen. Ik ga hieruit niet meer ontwaken, ik ben echter nog niet weg. Ik ben slechts op reis naar mijn volgende bestemming, een plek waar mijn lijf net zo krachtig is als mijn ziel.

Ik wil jullie allemaal vragen om tijdens mijn reis onderdeel te zijn van de sterke energetische cirkel van mensen om mij heen zodat ik met liefde zal arriveren in het licht.

Dank,
Birgit “

 

Birgit_1

 

Afgelopen woensdag is Birgit rustig ingeslapen, omringd door haar gezin.

Aanstaande dinsdag is de afscheidsviering.

Birgit haar ziel is nu weer Thuis.
Wij zijn blij om in Birgit een goede vriendin en gewaardeerde collega te hebben gevonden.

Wij wensen haar kinderen, moeder, broers en zussen, familieleden, vrienden en kennissen veel sterkte.

Namens de werkgroep Spiritueel Rooi
In Liefde en Licht
Frank Withoos
Sint-Oedenrode
28 november 2015

‘EVENT MEDITATIE’ vanavond, zaterdag 28 november 2015 om 21:12 uur in o.a. Nederland (CET) en 20:12 uur Engeland (UTC)…

‘EVENT MEDITATIE’ vanavond, zaterdag 28 november 2015 om 21:12 uur in o.a. Nederland (CET) en 20:12 uur Engeland (UTC)…

We zullen deze meditatie op iedere zaterdagavond doen om 21:12 Centraal Europese Tijd (CET). Dit is gelijk aan 22:12 EET in Cairo, 20:12 GMT in Londen, 15:12 EST in New York, 14:12 CST in Chicago, 13:12 MST in Denver en 12:12 PST in Los Angeles, en 04:12 CST zondagmorgen in Taipei.

U kunt de tijd van de meditatie voor uw eigen tijdzone hier vinden:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Event+Meditation&iso=20151121T211221&p1=168

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen toestand van bewustzijn te brengen.

2. Laat je intentie zijn om deze meditatie te gebruiken als een hulpmiddel om het proces te versnellen naar de informatieverschaffing en de Event / de Gebeurtenis.

3. Visualiseer een straal van licht afkomstig van je Zielen Ster chakra (8 inch / 20 centimeter boven je hoofd) tot in de Zielen Ster chakra’s van iedereen die mediteert.

4. Visualiseer dat de collectieve straal van Licht zich uitbreidt in het Aarde energienet en zich verbindt met Zielen Ster chakra van ieder (levend) wezen op het oppervlak van de planeet, onder het oppervlak van de planeet en in het hele zonnestelsel. Visualiseer dat alle wezens die betrokken zijn bij de situatie van de Aarde zo snel mogelijk op een positieve manier worden geharmoniseerd met het doel het manifesteren van de informatieverschaffing en de Event / Gebeurtenis. Visualiseer dat alle plasma strangelet en toplet bommen onschadelijk zijn en worden verwijderd. Visualiseer dat alle andere exotische wapen technologieën worden zichtbaar worden en vervolgens moeiteloos worden verwijderd. Visualiseer Full Disclosure (volledige onthulling) en massale vrijgave van intel / informatie over buitenaardse aanwezigheid en de geheime ruimte programma’s via de massamedia. Visualiseer dat de Event / de Gebeurtenis plaatsvindt, en het eindelijk bevrijden van de planeet Aarde.

Link naar de Nederlandse YouTube meditatie video: https://www.youtube.com/watch?v=XO83sG0J4y4

U kunt inspiratie over de Event / de Gebeurtenis vinden in dit artikel:

http://www.veritasgalacticsweden.net/the-event

Updates over de Event / Gebeurtenis meditatie hier:

http://2012portal.blogspot.com

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

‘De Schumann Resonantie tilt ons naar de volgende Realiteit/Dime nsie…’ Winsum update door Team Anton Teuben, 25 november 2015

‘De Schumann Resonantie tilt ons naar de volgende Realiteit/Dimensie…’ Winsum update door Team Anton Teuben, 25 november 2015

Wat er zich momenteel op aarde afspeelt, is voor weinigen niet meer te bevatten. De te doorzichtige wijze hoe een kleine groep de mensheid wil vasthouden, heeft een averechtse uitwerking en de massa wordt nu wakker. Eén ding wordt de mensheid langzaam duidelijk en dat is dat er een verschuiving in het bewustzijn gaande is. Dit gebeurt onder invloed en door de verdubbeling van de Schumann resonantie.

Via beelden die de hele dag op ons worden geprojecteerd, worden wij weggehouden bij het grootste nieuws waar zo velen al zo lang op hebben gewacht. Veel van mijn volgers, vrienden, collega’s en de honderden mensen die mij hebben geholpen om de mensen weer hoop en oplossingen te bieden met de ontdekkingen die wij hebben gedaan vanuit Winsum en vanaf 2002 wereldkundig hebben gemaakt… wachten met smart op het moment, het absolute moment van de waarheid.

In Nederland zijn er ongeveer 15.000 mensen die universeel contact hebben, waarvan ik een groot gedeelte in de afgelopen dertig jaren heb gesproken. Er zijn vele soorten wezens en realiteiten in het universum en de buitenaardsen die zich allang onder ons bevinden, zijn amper van de mens te onderscheiden.

Er zijn slechts enkelen die bekend hebben gemaakt wie ze in werkelijkheid zijn. Velen houden het voor zich, en staan klaar om op het juiste moment de mensheid te voorzien van universele kennis over de vele dimensies en dat positiviteit, respect, verantwoordelijkheid, duidelijkheid, compassie en liefde de alles verbindende factor is in het gehele universum.

Als meldpunt kan ik iedereen die het horen wil zeggen, dat nu de rest van de mensheid die het altijd heeft ontkend en zich verstopte, voor de feiten staan van de grootste stap in hun leven. Ontkennen is nu verder zinloos. Jarenlang zijn we bedot, beneveld en misleid door mensen die ook weer zijn misleid, enz. enz. Disclosure komt nu van alle kanten en zal snel het nieuws en de angst overstijgen waar we al eeuwen in vast worden gehouden.

In eerste instantie is het disclosure van alle aardse misstanden en is het met name Rusland die in geen enkel opzicht nog een blad voor de mond neemt. Door zaken feitelijk en overzichtelijk te maken, geeft Putin nu het voorbeeld aan de rest van de wereldleiders en is hij nu de meest gewaardeerde man op aarde.

Voor velen zijn de volgende feiten op aarde al duidelijkheid en komt de rest van de mensheid er nu verder achter wat er zich b.v in Roswell heeft afgespeeld, wat en wie zich op de maan bevinden, waarom precies op 9/11 en wie de aanslag op de Twin Towers heeft gepleegd. Was de Nesara wet en de ondertekening door Clinton in 2000 de reden? Het ware verhaal omtrent global warming en waarom, en wie al tientallen jaren zijn afgeluisterd en gevolgd.

War on terror en de 40 landen die Isis financieel steunen, de rol van religies en de eeuwige twijfels, de rol van occulte en satanistische groepen , misleiding, mind-control, wifi, chemtrails, GMO, vaccins, Big Pharma en wat voor invloed het op ons bewustzijn, gezondheid en energie heeft gehad.

De oplossing voor vrijwel alle problemen op aarde, gezondheid en psychische klachten!

De Schumann resonantie en de kennis over je energetisch systeem en functie van onze chakra’s, colloidaal zilver, hennep olie, enz. en je eigen intentie en positiviteit zijn o.a. ingrediënten om je eigen gezondheid en je zelfgenezend vermogen te activeren.

Tesla en free energy, anti-zwaartekracht technieken, Het Rundfugzeuge project (Duitse UFO’s, Schauberger), buitenaards contact in Amerika, Rusland, Nederland enz., waarom Obama en Rutte niets zeggen en Putin, Medvedev, Russische en Amerikaanse wetenschappers, militairen en astronauten het wel openlijk benoemen en vrijgeven.

De verschillende realiteiten/dimensies in het gehele universum, Schumann resonantie en het effect op het menselijk bewustzijn en gezondheid, de rol van de leylijnen en de ionosfeer, de gaten bij de polen en de holle aarde. Nibiru (Second Sun), wat nu een sterrenschip is en rond 2000 een plek in ons zonnestelsel heeft en geen gevaar zal opleveren voor ons aardbewoners.

De ontdekkingstocht gaat nu verder en we gaan de volgende fase in. Dat betekent voor de vele tijdelijke bezoekers op aarde dat ze hun rol kunnen oppakken waarvoor ze hier gekomen zijn. Overal ter wereld verbinden mensen zich en de doorzichtige acties en berichtgeving om ons in angst en zo bij de waarheid weg te houden, creëren juist het tegendeel. We kijken er doorheen, worden wakker, nemen de verantwoordelijkheid, tonen respect en begrip voor elkaar, pakken onze positiviteit weer op en beseffen dat liefde de oplossing is en alles in het universum verbindt. Er is nu nog maar één weg en de verdubbeling van de Schumann resonantie leidt ons naar die volgende realiteit.

Stap na deze heftige week weer in het nu en laat je energie niet beïnvloeden. Mijd de televisie, tenzij je erboven kunt staan en laten we nogmaals beseffen dat wij met elkaar de media zijn geworden en de mensen dienen te voorzien van informatie waarmee we elkaar vooruit helpen. Trap niet in de voorspellingen, go with the flow en kijk naar de feiten.

Universe is magic and love is the key

Team Anton Teuben

Bron: http://www.antonteuben.nl/2015/11/25/winsum-update-25-11-2015-de-schumann-resonantie-tilt-ons-naar-de-volgende-realiteitdimensie/

‘Disclosure Showdown, Deel 2: ISIS ontmaskerd…’ door David Wilco ck, 25 november 2015

‘Disclosure Showdown, Deel 2: ISIS ontmaskerd…’ door David Wilcock, 25 november 2015

Translation/vertaling: Irma Schiffers

WAT IS HET MOTIEF VOOR DE MEGA-BANKEN OM KLOKKENLUIDERS TE VERMOORDEN?

Het is sterk aan te bevelen om eerst het eerste deel te lezen. De vier delen zijn tegelijkertijd geplaatst.

Als je het gelezen hebt, heb je bewijs gezien van het feit dat de grote banken terrorisme financieren – maar tevens een enorme lijst van verdachte bankiers-doden.

We hebben ook insider-informatie gegeven met betrekking tot het gebruik van teams, bestaande uit vijf mannen om een fake-zelfmoord te creëren met het doel de mensen uit te schakelen die ze niet aan staan.

Het volgende fragment komt uit een artikel van 2 juni van Pam en Russ Maartens en toont een van de motieven van de mega-banken om hun werknemers te doden.

Strafrechtelijke vervolging voor misdaad raken de banken links en rechts voor het eerst in twee eeuwen:

6/2: De dood onder Wall Street bankiers gaat door: Waar blijven de serieuze onderzoeken? (ENG)

Bij elk serieus onderzoek vereist de rechtshandhaving te kijken naar het mogelijke motief voor ‘vals spel’.

Maar wanneer het aankomt op een serie doden onder Wall Street bankiers en technologie-personeel, wat herhaaldelijk is voorgekomen in de afgelopen 18 maanden onder zeer ongewone omstandigheden, worden deze doden bijna altijd direct gelabeled als ‘niet verdacht’ bij de politie…

Voor de eerste keer in twee eeuwen worden de iconische Wall Street-banken seriematig strafrechtelijk vervolgd voor het plegen van een misdrijf.

Deze banken hebben geweten dat deze misdrijf-aanklachten zouden komen voor dezelfde 18 maanden dat bankiers zijn gestorven onder verdachte omstandigheden.

Na een reeks van uitgestelde strafvervolgingsafspraken, zijn op 20 mei vijf mondiale banken schuldig bevonden voor het misdrijf ‘samenzwering om de markt de beïnvloeden’.

Twee van deze waren Amerikaanse banken, Citigroup en JPMorgan Chase, waar recentelijk ongewone sterfgevallen hebben plaatsgevonden.

DE RECHTBANK PROCEDURES ZULLEN ABSOLUUT DE MEGA-BANKEN VERNIETIGEN

De megabanken worden nu geraakt door een grote verscheidenheid aan schandalen, met LIBOR slechts als één voorbeeld. Ze worden systematisch ontmaskerd.

Gezamenlijk hebben deze schandalen onthuld dat deze criminele syndicaten elke mogelijke markt kunstmatig hebben gemanipuleerd in hun voordeel.

Dit feit is al algemeen bekend.

Rechtszaken zijn al door een groot aantal lokale en nationale overheden ingediend, evenals benadeelde bedrijven en zelfs de federale overheid.

Insiders hebben bekend gemaakt dat het aantal rechtszaken dat nu in gang gezet is tegen de mega-banken onvermijdelijk zal leiden tot hun ondergang. Ze bevinden zich in geleende tijd…

Echter, de uitslag van de zeer verdachte sterfgevallen onder de bankiers, suggereert dat een nóg schandaliger geheim nog steeds verborgen wordt gehouden.

DE BANKEN SLUITEN EEN LEVENSVERZEKERING AF OP DE MEDEWERKERS DIE ZE VERMOORDEN…ALS BIJVERDIENSTEN

Een andere laag van de puzzel, maar zeker niet de laatste, is dat deze banken geld kunnen innen na het vermoorden van hun eigen werknemers door middel van geënsceneerde zelfmoorden.

Wat zou er gebeuren als jij een levensverzekering afsluit op een familielid die daarna zomaar ineens van de trap valt?

Je zult hoogstwaarschijnlijk verwikkeld raken in een strafrechtelijk moordonderzoek.

Stel je nu eens voor dat een kleine onderneming een levensverzekering afsluit op een van zijn medewerkers

De medewerker sterft plotseling onder mysterieuze omstandigheden. Het bedrijf pakt dan al het verzekeringsgeld – en geeft niets aan de familie van de overledene.

Waarschijnlijk, in een geval als dit zal de familie een advocaat inschakelen en het bedrijf aan een misdaad-onderzoek onderwerpen. Wanneer ze dat zouden winnen, zou het bedrijf geliquideerd worden.

De megabanken verzekeren hun medewerkers altijd, inclusief degenen die dan sterven… Maar niemand kan ze aanpakken omdat ze ‘te groot zijn om te falen’.

Toen Pam en Russ Maartens van ‘Wall Street On Parade’ hun eigen onderzoek probeerden te starten naar de banken die dit doen, werd ze te verstaan gegeven dat het een ‘handelsgeheim’ was.

VERZILVERING NA DE DOOD VAN EEN MEDEWERKER IS EEN ‘HANDELSGEHEIM’

Hier is een passage uit Maartens’ onderzoek naar de steekmoord op een leidinggevende bij de bank, Melissa Millan, die in de hiervoor gepubliceerde lijst in deel 1 staat, bij november:

Dode Wall Street Executive onderzocht dode bankiers

Op donderdag 20 november 2014 werd het lichaam gevonden van de 54 jaar oude Melissa Millan, een gescheiden moeder van twee schoolgaande kinderen; het lichaam werd gevonden om ongeveer 8 uur ‘s avonds langs een jogging-pad.

Volgens het lijkschouwingsrapport werd vastgesteld dat Millans’dood was toe te schrijven aan een steekwond in de borst met een “puntig wapen”.

De politie oordeelde dat het om een moord ging, een zeldzaamheid voor deze stad, waar de inwoners zich veilig genoeg voelen om alleen te joggen op hetzelfde pad waar Millan liep.

Gebleken is nu dat Millan toegang had tot zeer gevoelige informatie betreffende bankwinsten, die het resultaat zijn van de winst die voortvloeit uit de opbrengst van levensverzekeringen van haar werkgever, de verzekeringsmaatschappij.

[Dit is] Informatie die een federale regelgever van banken had gekarakteriseerd als ‘handelsgeheimen’…

BOLI is een afkorting voor Bank-Owned Life Insurance, een controversiële praktijk waar banken collectieve levensverzekeringen afsluiten op het leven van hun medewerkers.

De uitkering bij overlijden gaat naar de banken in plaats van naar de familie van de overledene.

Zowel banken als andere soorten ondernemingen genieten enorme voordelen door het gebruik van dit soort verzekeringen.

De uitkering bouwt zich op met dit beleid en draagt bij aan de jaarlijkse winst, op belastingvrije basis, terwijl de uitkering bij overlijden (inkomsten)belasting-vrij wordt uitbetaald wanneer de medewerker sterft.

Zelfs als de medewerker niet langer bij de bank werkt, kunnen ze nog steeds van deze uitkering profiteren…

Omdat JPMorgan Chase een aantal gevallen van tragische overlijdens kent onder jonge medewerkers in hun 30e levensjaar, vroegen we de OCC om het aantal doden vanaf 2008 tot 21 maart 2014 waarvan JPMorgan Chase uitkeringen na overlijden heeft ontvangen…

We vroegen ook om collegiale onderzoeken, die dezelfde data lieten zien in vergelijking met JP Morgan Chase zoals Bank of America, Wells Fargo en Citigroup.

De OCC reageerde op ons verzoek op 18 april 2014, dat ze over documenten beschikken die aansloten bij onze vraag, maar dat alle documenten zouden worden achtergehouden omdat ze ‘privileged’ zijn of omdat het handelsgeheimen betreft.”

Terwijl OCC weigerde om deze informatie te verstrekken, bevond Millan zich in een groep buiten de Federale regulatoren, welke in een positie was om een breed scala aan gegevens te verkrijgen met betrekking tot de claims na overlijden, die waren ingediend door meerdere banken.

Gegevens vanuit meerdere banken zouden de collegiale onderzoeken die we bij OCC hebben opgevraagd, hebben vergemakkelijkt – bedrijfsgeheimen die Wall Street niet aan het licht wil laten komen.

VERDER BEWIJS DAT ISIS EEN GEËNSCENEERDE, WESTERSE OPERATIE IS
Het zou gemakkelijker slapen zijn als het mysterie daar zou stoppen. Banken, die mega-rechtszaken vrezen, slachten potentiële klokkenluiders af en maken daar winst uit.

Maar, de ‘rabbit-hole’ gaat veel dieper dan dat.

Deze banken zijn betrokken bij de meest doorwrochte en meedogenloze grote misdaden in de menselijke geschiedenis. Het maakt de mainstream media op zijn best surrealistisch, maar het is waar.

Ons wordt verteld dat onze vrijheid en stabiliteit worden bedreigd door terroristen die vliegtuigen neerhalen en schieten op massa’s onschuldige mensen.

Ons wordt verteld dat deze ongeregelde religieuze extremisten zo gewelddadig zijn, meedogenloos en machtig, dat niemand van ons ooit nog veilig zal zijn.

We weten nu dat deze terroristen essentiële financiering ontvangen, direct van de mega-banken zelf.

Zonder deze banken, zouden er geen terroristen zijn. Of, op zijn minst zouden ze veel minder effectief zijn bij het bereiken van hun doelen.

Welkom bij de waarheid. Het lijkt idioot. Het is echt, echt klote. Het is veel comfortabeler om te proberen het weg te redeneren. Maar helaas, de bewijzen zijn niet te ontkennen.

Everett Stern zal een van de weinige klokkenluiders zijn die geluk genoeg gehad heeft dat hij niet ‘gezelfmoord‘ is voor zijn werk van het onthullen van deze gruwelijke waarheid.

EEN MOOIE PARKEERPLAATS LANGS DE KANT VAN DE WEG – HET IS ALLEMAAL EEN GROOT MISVERSTAND

Onthoud: — Everett Stern luidde de klok. De banken gaven toe dat ze terroristen financieren. Ze hebben het in stilte gepubliceerd, betaalden de boete en gingen gewoon door.

Sommige sceptici of betaalde disinformatie-agenten (meestal genoemd disinfo-agenten, red.) konden toen zeggen dat de banken niet wisten waar het geld heen ging.

Ze zijn een zakelijke onderneming en hun onderneming bestaat uit bankieren.

Ze moeten het geld laten circuleren om winst te kunnen maken.

Ja, ze sturen honderden miljoenen naar landen als Iran, Libië, Sudan, Burma, Cuba en Mexico, maar dit was slechts voor het bouwen van wegen, bruggen en scholen.

Het was allemaal één groot misverstand. “Sorry mensen, we waren een beetje té hebzuchtig. Hoe konden we weten of ons voorstellen dat ze het geld zouden gebruiken om mensen te vermoorden?”

Dit zou een mooi eindpunt geweest kunnen zijn op deze weg.

Ze wijten het aan hun eigen hebzucht, zeggen dat ze niet wisten wat er gebeurde, betaalden de boete, ontsloegen wellicht een paar middenkader-mensen en gingen door met hun werk.

NIET SLECHTS GELD, MAAR DIRECTE FYSIEKE ONDERSTEUNING

De “rabbit hole” gaat zelfs nog dieper als we ontdekken dat de banken en hun dochterondernemingen deze terroristen directe fysieke support geven.

Dit behelst bewapening met alle soorten wapens en benodigdheden die ze moeten hebben, zoals we even later zullen zien.

Als dit bewezen kan worden, zijn alle mogelijke ontkenningen uitgeput. Hierover bestaat geen misverstand. Dit is hoogverraad – op elk denkbaar niveau.

Wat als we zouden aantonen dat de banken ook alle PR en marketing aansturen voor deze terroristen?

Wat als we zouden ontdekken dat de banken video’s voor ze produceren, en deze video’s promoten via de mediakanalen die ze bezitten en controleren?

Nu zijn we de grens overgestoken. Er is geen weg meer terug. De megabanken creëren en maken reclame voor deze schurken om hun plannen voor totale wereldcontrole te vervullen.

Dit is hoe je een wereldwijde ‘mega-schurk’ crëeert, die een psychologische impact heeft op miljoenen mensen door hun geest in verwarring te brengen om ze mee te sleuren in een volgende oorlog.

Ik begrijp dat dit zeer storende informatie is. Maar toch, als je hierover leert op dit moment, in plaats van dat je straks ineens alles tegelijk op je bord krijgt wanneer de volledige data-dump begint, kun je anderen bijstaan om hiermee om te leren gaan.

De ISIS-ONTHOOFDINGEN BLIJKEN FAKE-VIDEO’S TE ZIJN DIE GEPRODUCEERD ZIJN IN HET WESTEN

Deze volgende twee links die we postten in het artikel van 24 augustus “Terrifying Global Events” suggereert dat ISIS een geënsceneerde westerse operatie is zoals de overheden van Iran en Irak dat beschouwen als zijnde algemene kennis.

Een groep als ISIS zou dan niet zelf over geld beschikken, over de bronnen en de know-how om dit soort kwalitatieve videoproducties te maken – maar anderen doen dat zeker wel.

24/9: Video: Turkse TV heeft de ISIS onthoofdingen geënsceneerd

[Een trailer
van de Kurtlar Vadisi television show laat een bijna identieke scene zien als
wat we zagen in de ogenschijnlijke ISIS onthoofdingen]

Het idee dat Turkije ISIS support geeft, werd veel meer dan een urgent probleem toen we dit artikel gingen publiceren.

Turkije, een VS bondgenoot, schoot een Russisch gevechtsvliegtuig neer dat ISIS-posities aanviel in Syrië.

24/11: Putin zegt: het neerhalen van een Russische vliegtuig boven Syrië is een steek in de rug door terroristische medeplichtigen.

“Dit incident steekt af tegen het gebruikelijke gevecht tegen terrorisme. Onze troepen vechten heldhaftig tegen terroristen en riskeren daarbij hun leven.

Putin zei dat het vliegtuig werd geraakt door een Turks gevechtsvliegtuig terwijl het op een hoogte vloog van 6000 meter, ongeveer een kilometer van de Turkse grens.

Het werd geraakt door een air-to-air raket, afgevuurd door een Turkse F-16 Jet. De crash-site is vier kilometer afgelegen van de grens. Het vliegtuig vormde geen bedreiging voor de Turkse nationale veiligheid, benadrukte hij.

Rusland is zich al lange tijd bewust van het feit dat olie vanuit Syrië onder controle staat van de terroristen van Turkije, zei Putin.

Met het geld worden de terroristische groeperingen gefinancierd.

“IS heeft veel geld, honderden miljoenen of zelfs miljarden dollars, door de verkoop van olie. In ruil daarvoor worden ze beschermd door het leger van een hele natie.

“Men kan begrijpen waarom ze zo brutaal en schaamteloos handelen. Waarom ze mensen vermoorden op zulke afgrijselijke manieren. Waarom ze terroristische daden plegen overal in de wereld, inclusief in het hart van Europa,” zei de Russische leider.

Het neerhalen van het Russische vliegtuig gebeurde ondanks het feit dat Rusland een overeenkomst had getekend met de VS om dit soort incidenten te voorkomen in Syrië, benadrukte hij.

Turkije claimt deel uit te maken van de door de VS-geleide coalitie die in Syrië tegen IS vecht, voegde hij toe.

WACHT EVEN…

Zonder de hele context die we presenteren in dit onderzoek, moet dit voor veel mensen extreem verwarrend zijn.

Is ISIS niet zoals wordt verondersteld, de terroristische vijand van de VS? Wordt Turkije niet verondersteld een bondgenoot te zijn van de VS?

Als Rusland dan de ISIS posities bombardeert – dus vernietiging van de terroristische vijand van de VS – waarom in hemelsnaam zou Turkije willen dat ze daarmee ophouden?

Hoewel het moeilijk is om te geloven, hier is een idee om te overwegen:

ISIS is het terroristische proxy-leger van de Cabal. Turkije is een sterke Cabal-supporter. De Cabal heeft ISIS nodig om hun politieke doelstellingen te bereiken.

Elke aanval tegen ISIS is een aanval tegen de Cabal. Daarom, in wanhoop, valt een nabije Cabal bondgenoot -Turkije- een Russische vliegtuig aan die ISIS bombardeert.

Dit mag vrij surrealistisch klinken voor je, maar we hebben nog nauwelijks alle bewijzen overlegd.

LATEN WE NAAR DEZE VIDEO KIJKEN VAN INFOWARS

Deze keer includeren we de Infowars-video die toont hoe de Turkse TV een scene liet zien die er precies zo uitziet als de ISIS-onthoofdingen.

De video gaat veel verder dan het tonen van diepe connecties tussen ISIS en Turkije.

Nu, in het licht van het neerschieten van de Russische vliegtuig dat ISIS aanvalt en ons veilig moet stellen tegen terrorisme, is dit een must-see:

VOORMALIG PREMIER VAN LIBANON LUIDT DE KLOK

Als je kijkt naar bovenstaande video, zul je zien dat de voormalig premier van Libanon, Saad Hariri, zegt dat de VS de ISIS-operaties leidt in Irak vanuit hun ambassade in Ankara, Turkije.

Het doel was om Irak te balkaniseren, met hun olieschatten, in een groep natie-staten die veel gemakkelijker onder controle gehouden zou kunnen worden.

Hariri is geen gewone insider. Als voormalig premier van Libanon kun je er op rekenen dat hij absolute bewijzen heeft om zijn beweringen te staven.

NIEUW INFOWARS ARTIKEL TOONT VEEL DIEPERE BANDEN AAN TUSSEN TURKIJE, DE VS EN ISIS
Toen we dit zojuist wilden posten, vonden we een Infowars artikel dat zelfs diepere banden laat zien tussen Turkije, de VS en ISIS.

Hier is een klein gedeelte van wat erin wordt gemeld:

24/11: De NAVO zou de rol van Turkije bij de support van ISIS Jihadisten moeten onderzoeken.(Engels)

Een hoog geclassificeerd rapport dat is vrijgegeven aan het Senate Intelligence Committee over de Benghazi aanvallen in September 2012 beschrijft een overeenkomst tussen Obama en de Turkse premier Erdoğan om militaire voorraden te transporteren van Lybië door Turkije en dan naar de Islamitische groeperingen in Syrië.

De militaire transfer “rat line” werd gedocumenteerd door journalist Seymour Hersh, die werd gedumpt bij de New Yorker voor het ontmaskeren van de mythe die was gecreëerd door de Verenigde Staten over de dood van Osama bin Laden.

Volgens de Telegraph zou Jamal Maarouf, de leider van het Syrische ‘Revolutionary Front’, een groep die gecrëeerd is door de CIA, Saudische en Qatari inlichtingendiensten, geïnstrueerd zijn om wapens naar al-Nusra te transporteren.

Turkije helpt jihadi strijders—inclusief degenen van de Islamitische Staat —langs de grenzen van Syrië. “De support van Turkije was van vitaal belang voor de jihadisten om in en uit het land te kunnen reizen,” zei Orhan Kemal Cengiz, een Turkse krantencolumnist, vorig jaar…

Hillary Clinton en haar Republikeinse rivalen hebben opgeroepen tot een no-fly zone in Syrië. Ben Carson en Chris Christie hebben opgeroepen tot het neerschieten van Russische vliegtuigen als ze een no-fly zone binnendringen.

Beide politieke partijen zijn het eindelijk eens over iets! Je zou het niet zeggen.

Realiseren jullie je dat Frankrijk zojuist is opgeschrikt door ISIS door een aanval in de 9/11 stijl, en dat het Rusland bijstaat in de bombardementen van wat er dan ook van ISIS over is in Syrië?

De hele situatie wordt met de dag meer surrealistisch. De Cabal is wanhopig om te beschermen wat er nog over is van hun terroristische proxy leger.

Dit is een zeer sterke aanwijzing, dat wanneer de Cabal ISIS kwijtraakt, dat ze de mogelijkheid hebben verspeeld om Disclosure (onthulling) te voorkomen.

Laten we nu verder gaan met de tweede link die we postten in Terrifying Global Events.

Dit zou weleens de “smoking gun” kunnen zijn waarmee aan het licht komt dat de ISIS-onthoofdingen een Cabal-productie zijn.

RUSSISCHE HACKERS MAKEN EEN VERBAZINGWEKKENDE ACHTER-DE-SCHERMEN-VIDEO BUIT VAN DE ONTHOOFDING VAN JAMES FOLEY

In de volgende link krijgen we de originele Jihadi John te zien die journalist James Foley zou moeten onthoofden vanuit een veel meer onthullende hoek:

7/11/15: Geënsceneerde ISIS onthoofding video gelekt door McCain Staffer (Je moet het zien om het te geloven!)

Hackers van de CyberBerkut groep hebben een video vrijgegeven van de executie van gevangenen van de Islamitische Staat (AR), de Islamitische terroristische gewapende organisatie, die in overeenstemming met de beelden, is gefilmd in een opname-studio.

De hackers verklaarden dat ze de video gevonden hebben op een electronisch apparaat dat aan een connectie van de VS Senator John McCain toebehoorde.

“Wij, the CyberBerkut groep, hebben de beschikking over een bestand dat het moeilijk maakt om het belang ervan te onderschatten!

Beste Senator McCain, we adviseren u om geen geheime documenten mee te nemen bij uw reizen naar het buitenland, zeker in de Oekraïne.”

Beeld van de gehackte “Jihadi John” video

Jihadi John pretendeert James Foley’s keel door te snijden. Dan beginnen ze allebei te lachen en hij slaat hem op zijn rug in de gelekte video.

De James Foley video werd op brede schaal bekritiseerd door vooraanstaande experts toen er gesteld werd dat het blijkbaar nep was.

De video liet een fade out zien naar zwart, toen het onthoofdingsmoment startte. Er was geen bloed te zien.

Nu hebben we een andere hoek van de video uit dezelfde video. Direct na de zogenaamde onthoofding, lachen de beide mannen.

Net zoals het fake Bin Laden personage zei in de Alliance Disclosure film Ironman 3 zei ‘Het is allemaal ‘green screen’.

Rusland was verantwoordelijk voor het hacken en het vrijgeven van deze video van één van John McCain’s eigen stafmedewerkers.

Dit is een foto uit een spraakmakend Telegraph artikel dat de video van de Foley-onthoofding weleens ‘fake zou kunnen zijn’.

LATEN WE KIJKEN NAAR DE VIDEO

De totale lengte van deze video is vijf minuten. Je hoeft er niet helemaal doorheen te gaan om het te begrijpen.

Je kunt onder de video de play-knop heen en weer slepen en de belangrijkste punten zoeken in de video waar de onthoofding plaats zou moeten vinden, en waar het plotseling stopt.

Geen zorgen. Er gebeurt niets. Er is geen bloed, het is allemaal nep. Het zijn acteurs. Hij maakt een gewelddadige beweging bij de hals maar niemand is gewond.

Daarna hangen de jongens wat rond met elkaar alsof het goede vrienden zijn.

ELKE POGING OM DEZE GEHACKTE VIDEO AF TE KRAKEN IS RIDICUUL

Het is belachelijk om te suggereren dat iemand de tijd en de moeite zou spenderen die nodig zijn voor opzetten van een dergelijk uitgebreid fake-verhaal zoals wat we zien in deze uitgelekte video. (zie ook deze video, waaruit blijkt dat Foley’s stand-in een vrouw is, red.)

Er zijn op zijn minst zes crew-mensen, zes professionele studio lampen, 2 camera’s, een gigantische green-scherm en een hoop modder om de woestijn na te bootsen.

Twee van de stafleden houden cue-kaarten vast voor Jihadi John en James Foley om hun teksten te kunnen lezen.

De tweede man van links houdt een kleinere tekst-kaart vast en de rechter een grotere, terwijl deze op de vloer rust.

Het zal op zijn minst 10.000 dollar kosten om deze medewerkers te betalen, de uitrusting en de studiohuur om dit op te zetten, wanneer de hackers een hoax zouden proberen te creëren.

Professionele ‘driepunts verlichting’ wordt ingezet om er zeker van te zijn dat Foleys’hoofd de schaduw ‘afsnijdt’ tegen zijn rechterschouder, alsof dat door het zonlicht wordt gecreëerd.

Brede lichten worden gemonteerd aan de linkerkant tegen de groene achtergrond en zorgen ervoor dat het effect overtuigend zal zijn volgens de Hollywood normen.

In het ene beeld hierboven zie je een lichte zwarte lijn rond Foley’s schouder en zijn hoofd, in het bijzonder aan zijn rechterkant, consistent met green-screen “keying”.

Het zand en de lucht achter hem is waarschijnlijk afkomstig van een film die opgenomen is met een fotocamera in de woestijn.

Het lijkt erop alsof je de pixels te goed kunt zien op het gebied boven het zand, wat de suggestie wekt dat de foto niet genoeg resolutie had om overtuigend te zijn en om te kunnen inzoomen.

Op een echte film zouden deze pixels niet te zien zijn. Het enige wat echt is, is het zand waar Foley op knielt. Al het andere is toegevoegd in de nabewerking.

Een klein stukje haar is te zien boven zijn rechteroor, suggererend dat zijn hoofd vlak voor de film is geschoren, wat daarvoor niet zo was.

Deze conclusies verklaren ook het totale gebrek aan angst bij Foley. Hij wist dat hij aan het acteren was en dat hij niet zou sterven.

Het is bepaald verbazingwekkend dat de mega-filmhit Ironman 3 voorspelde dat we een fake-terrorist te zien zouden krijgen die werkt tegen een groen scherm, precies zoals we hier zien.

We hebben al eerder gemeld dat Ironman 3 en ‘Captain America: the Winter Soldier’ beiden zeer sterk beïnvloed zijn door de Pentagon-groep van de Alliantie.

ALS DE GEHACKTE VIDEO FAKE IS, WAAROM DAN NIET GEWOON HET PUBLIEK DAT VERTELLEN?

De opzet in deze gehackte video heeft alles in zich wat je nodig zou hebben om video’s te creëren die identiek zijn aan wat “ISIS” zelf heeft vrijgegeven.

Als dit alleen maar nep zou zijn, gemaakt door de veronderstelde hackers zelf, waarom zouden ze dan ook niet een fake video produceren die de media identificeren en blootleggen?

“Hier is de fake video waar de veronderstelde hackers al hun tijd en geld in gestopt hebben om deze te maken. Hier is de echte onthoofdingsvideo”. Zie je het verschil?

Waarom zouden hackers al hun tijd en geld stoppen in het creëren van een video die bijna niemand ooit te zien zou krijgen, buiten sommige alternatieve media-kringen om?

Zouden deze hackers ook in staat zijn om te bewijzen dat de video van John McCains’ stafmedewerker kwam, als iemand de moeite genomen had om hen te dagvaarden voor een getuigenis bij de rechtbank?

De bijna complete stilte van de westerse media is een ander signaal dat deze video te dicht bij de waarheid kwam, en daarom is hij genegeerd.

Teveel mensen zouden zich gaan richten op de bewegingen van de arm van Jihadi John net als uit de James Foley video, en ontdekken dat die twee identiek zijn.

NOG EEN LINK VAN DE MAINSTREAM IN DE ENGELSE PERS

Hier is een link waar de UK Daily Star verslag doet van dit schokkende verhaal, onthullend dat het hele ISIS-verhaal een westerse leugen is, gefinancierd door de megabanken.

Engeland is een van de landen waar zowel leden van de Alliantie en Cabal leden gelijktijdig werkzaam zijn in zowel de media als in de regering.

12/7/15: UK Daily Star Covers Leaked ISIS “Green Screen” Beheading Video Footage

De Islamitische Staat (ISIS) met hun onthoofdingsvideo bespotten miljoenen mensen over de hele wereld als ze kijken naar de video van Jihadi John waarin hij harteloos onschuldige burgers vermoordt in de woestijn op de meest barbaarse manier.

Maar deze laatste video suggereert dat de video is gemaakt met acteurs.

De korte beelden, die meer dan 120.000 keer zijn bekeken, laten een man zien die dezelfde zwarte kleren draagt als Jihadi John in de officiële ISIS-video’s.

Een andere man draagt een rode baseball-pet, misschien een regisseur, en die wisselt een paar woorden met de acteur en gaat dan weer achter de camera’s staan.

Andere TV-crewleden staan rond de set als de twee acteurs verschijnen voor het groene scherm, een productie-techniek die wordt gebruikt om speciale effecten te krijgen in de beelden.

De film, die ongeveer een minuut duurt, laten dan de smalle gemaskerde figuur zien die iets naar de camera roept, en maakt een gebaar met een groot mes, op dezelfde manier als Jihadi John doet in de afgrijselijke onthoofdingvideo’s.

Dan grijpt hij het hoofd van de ‘gevangene’ en beweegt met het mes in de richting van zijn hals voordat hij de onthoofding uitvoert.

Maar hij stopt een kleine seconde later en gaat achteruit voordat hij ‘speels’ zijn mede-acteur op zijn hoofd slaat.

MEGA-BANKEN ZIJN ABSOLUUT DEEL VAN HET PROBLEEM

De man in de slaapkamer.

Zie je hem al? Of is het nog steeds gemakkelijker om je ogen te sluiten, je oren af te dekken en te proberen om het allemaal weg te neuriën?

Nu hebben we bevestigd dat mega-banken terrorisme financieren, zeer waarschijnlijk klokkenluiders vermoorden, en ISIS zouden kunnen inzetten als proxy-leger.

Ze schijnen ze ook te helpen met PR en marketing, inclusief het produceren van hun video’s met gebruik van green screen in een grote studio.

Ze zouden deze video’s niet buiten durven opnemen want de satellieten van de alliantie zullen de scene in beelden kunnen vangen en dan onthullen dat het allemaal fake was – en dat er niemand dood is.

DE MEGA-BANKEN ZIJN VEEL MACHTIGER DAN DE MEESTEN VAN ONS ZICH REALISEREN

Dit is veel om te behappen – maar het is nog steeds niet het einde van het verhaal. Op dit punt moeten we zelfs nog wat verder kijken.

Hoeveel macht bezitten deze mega-banken werkelijk?

Een top Swiss FIT onderzoek, aangestuurd door Dr. James Glattfelder, bepaalde dat 80% van al het geld dat in de wereld wordt gemaakt, uiteindelijk terugvloeit naar 147 corporaties.

Dit was een belangrijk aandachtspunt in ons ‘boek-lange’ onderzoek Financial Tyranny.

Bijna niemand is zich bewust dat een het grootste deel van alle winsten in de wereld wordt binnen geharkt door zo’n kleine groep bedrijven.

De belangrijkste, tweederde van de top 50-bedrijven in deze lijst van 147, zijn de klassieke ‘te groot om te falen’- banken.

ZE SPANNEN ALLEMAAL SAMEN ALS EEN ENKELVOUDIGE EENHEID

Zoals we besproken hebben in Financial Tyranny, hebben deze banken 29 trillion dollars ontvangen aan bailouts in 2008, zonder dat er publiekelijk over gestemd is.

Hoe is het toch mogelijk dat er zoveel macht kan zijn in de handen van zo weinig mensen?

Het LIBOR schandaal onthulde dat deze banken slechts met elkaar in competitie ‘lijken’ te zijn.

In het geheim werken ze allemaal samen alsof ze één en dezelfde zijn.

Winst en vermogen worden drastisch opgeblazen – in het grootste piramidespel in de hele geschiedenis.

Deze enorme zakelijke mega-monopolie suggereert dat het probleem veel dieper gaat dan slechts het bankieren en financieren.

Als je zover gekomen bent in je eigen onderzoek, begin je slechts te begrijpen wat er echt allemaal gaande is.

VERTICALE INTEGRATIE

Uiteindelijk is het noodzakelijk om de super geheime groep te onderzoeken die deze torenhoge monopolie bewust ontworpen en gebouwd heeft.

Het is geen toeval dat “too big to fail” banken 80% domineren van alle geldmakende zaken in de wereld.

Deze geheime syndicaten zijn opgebouwd tot dit niveau van wereldwijde controle sinds tenminste 300 jaar. Veel grote geleerden puzzelen de stukjes bij elkaar.

Het schijnt helemaal terug te gaan naar het Romeinse rijk, de europese koningshuizen, de Khazaren, de Tempeliers, de jezuïetenorde en de geheime genootschappen.

De zelfmoorden van de bankiers zijn slechts een paar van de meest recente slachtoffers in de oneindige lijst van degenen die vermoord zijn in de zoektocht naar macht binnen deze groep.

Miljoenen mensen gebruiken potentieel misleidende termen zoals illuminati of new world order om deze groep te beschrijven. Wij hebben ervoor gekozen om ze de Cabal te noemen.

Deze groep heeft het voor elkaar gekregen om de massa-media te infiltreren en te domineren, verkiezingen, militaire organisaties en corporaties, wat ze ‘verticale integratie’ noemen.

Er is een flinke leercurve nodig om door deze eeuwen van media hersenspoeling heen te breken, in ieder geval sinds 1700, en om jezelf te onderwijzen over dit probleem.

Als je dat nog niet hebt gedaan, zou ik zeker Financial Tyranny nog gaan lezen om te zien wie en wat deze mensen zijn.

Het Russische netwerk REN-TV produceerde twee drie uur durende documentaires naar aanleiding van Financial Tyranny waar ik zelf ook in te zien ben, en ze bereikten gemiddeld zo’n 21 miljoen kijkers.

Deze REN-TV directeuren vertelden me dat dit de meest populaire prime time-special was die ze ooit hadden gemaakt.

HET ZAL TIJD KOSTEN VOOR DE MENSEN OM ZICH AAN TE PASSEN

Als alles eenmaal wordt onthuld, een onthulling van de waarheid, dan zullen de meeste mensen echt veel tijd nodig hebben om zich aan te passen aan al die nieuwe informatie.

Hoe meer onderzoek je doet naar deze dingen voordat de dam doorbreekt, hoe meer je in staat zult zijn om andere mensen bij te staan die geschokt zijn en zullen walgen van het nieuws.

Aan de andere kant is de positieve kant dat de Alliantie de details aan het uitwerken is ter verontschuldiging en ze werken aan vergoedingen die iedereen zal ontvangen als onderdeel van het helingsproces.

Het zal tijd nodig hebben en het zal zwaar zijn in het begin, maar iedereen zal zich realiseren hoeveel er tegen ze gelogen is, en is dan in staat tot een veel gelukkiger leven.

Financial Tyranny heeft nu meer dan 2 miljoen views en het is geheel gratis, in tegenstelling tot onze New York Times-bestsellers Source Field en Synchronicity Key.

Het is niet alleen onmogelijk maar ook niet verstandig om te proberen al die gegevens samen te vatten in elk nieuw artikel. Dat boek is uiteindelijk al geschreven.

De basis is, dat deze groep realiteit is. De beschietingen in Parijs kunnen een slordige actie zijn uit wanhoop die uiteindelijk zal laten zien wat ISIS in werkelijkheid is.

ER ZIJN SERIEUZE PROBLEMEN VOOR ISIS EN DE MENSEN DIE ZE FINANCIEREN

Is het je opgevallen hoe vreemd het is dat de VS zogenaamd tegen ISIS aan het vechten is, en dan komt Rusland binnenvallen en die richt veel meer schade aan?

Dat is het onhandige van het westen. De Russen roeien dezelfde vijand uit waar het westen zogenaamd tegen vecht.

Wat is er gebeurd met ‘de vijand van mijn vijand is mijn vriend?’

Het hele verhaal werd zelfs nog buitensporiger nadat Turkije, een VS bondgenoot, het Russische gevechtsvliegtuig neerschoot dat ISIS bombardeerde.

Om de enorme driedaagse Russische aanvallen tegen ISIS die werden aangekondigd op 9 november te kunnen begrijpen, is een beetje achtergrond informatie nodig.

6 NOVEMBER: CABAL NEEMT EEN TOP-BONDGENOOT VAN PUTIN WEG DIE WAARSCHIJNLIJK OPENBAARMAKING COÖRDINEERDE.

Het Russische verkeersvliegtuig werd neergehaald op 31 oktober. Daarna stierf de oprichter van Russia Today (RT) onder verdachte omstandigheden in een hotel in DC op 6 november.

Deze gebeurtenis werd nagenoeg over het hoofd gezien door de Amerikaanse media – maar het is van enorm groot belang voor ons verhaal.

Mikhail Lesin is de oprichter van Russia Today (RT).

Hij werkte op hoog niveau binnen de Russische regering, diende als Putin’s perssecretaris en was nog steeds een grote spil in de media toen hij stierf.

Dit betekent dat hij ongetwijfeld deel uitmaakte van het kleine selecte gezelschap dat een hoog niveau van vertrouwen had bereikt.

Hij zou ook over essentiële kennis beschikken betreffende de alliantie, en hij had vrijwel zeker een sleutelrol bij de inspanningen om de vrede en de vrijheid op de aarde te herstellen.

LESIN ZOU IN WASHINGTON DC GEWEEST ZIJN OM OP GROTE SCHAAL ONTHULLINGEN VAN SNOWDEN-DATA TE ORGANISEREN

Voor het geval je het niet wist, Russia Today heeft een enorme hoeveelheid data vrijgegeven die de Cabal ontmaskert, in het bijzonder in de afgelopen jaren.

Het is zeer waarschijnlijk dat Lesin in DC was om een grote data-dump van informatie te coördineren via RT, in samenwerking met de Pentagon-leden van de Alliantie.

Meerdere insiders hebben ons verteld dat zo’n data-dump met rasse schreden nadert en dat Rusland in de coördinatie van dat proces een zeer belangrijke rol speelt.

Merk op dat de Daily Mail van oordeel is dat Lesin’s dood zo duidelijk verdacht is, dat ze de term ‘hartaanval’ tussen aanhalingstekens zetten.

Er is sprake van de gebruikelijke bezoedelingen in dit artikel in een poging Lesin zwart te maken, zodat de lezer geneigd kan zijn om blij te zijn met zijn dood.

Zoals door hem af te beelden met een jonge vrouw en een glas champagne, pronkend met zijn rijkdom en door beschuldigingen over het witwassen van geld.

Het is ook interessant dat Russia Today wordt afgeschilderd als een “propaganda megafoon,” gezien de mate van belastende informatie die RT heeft uitgebracht tegen de Cabal.

De Cabal houdt zich vaak bezig met projectie – het beschuldigen van dappere mensen, en door tegen ze te strijden door ze van de criminele activiteiten te beschuldigen die ze zelf doen.

HUFFINGTON POST HAD EEN VEEL BELEEFDERE REACTIE

De Huffington Post gaf meer informatie over het verlies van Lesin, zonder het overduidelijke vooroordeel over propaganda zoals we zagen in het Daily Mail artikel.

Een essentieel detail is geïncludeerd in de Huffington Post versie. Lesin is niet vertrokken uit de Russische regering na 2009.

In plaats daarvan werd hij senior executive bij Ruslands grootste media holding. Dat betekent dat hij nog steeds zeer betrokken was toen hij stierf.

7/11: Russia Today oprichter dood gevonden in Washington Hotel.

WASHINGTON (AP) — Mikhail Lesin, een voormalig assistent van President Putin, die hielp om de Engelstalige nieuwszender Russia Today op te richten, is dood gevonden in een luxe hotelkamer in Washington.

De Russische ambassade in Washington bevestigde vrijdag de dood van Lesin, wiens lichaam donderdag werd ontdekt. Russia Today meldde op hun website dat Lesin, 57 jaar, stierf aan een hartaanval.

De woordvoerder van het politie departement in de hoofdstad, Officier Sean Hickman zei dat de officieren werden gebeld door het Dupont Circle Hotel rond 11.30 uur in de ochtend op donderdag en dat ze een dode man gevonden hadden. De woordvoerder van de Russische ambassadeYury Melnik, bevestigde dat het om Lesin ging.

Russia Today, algemeen bekend als RT, omschreven Lesin als ‘inspirerend voor de oprichting’ van het bureau.

Lesin diende als Russische persminister van 1999 tot 2004 en was de media adviseur van de president van 2004 tot 2009, meldde RT.

Daarna werd hij Senior Executive bij Gazprom-Media, Rusland’s grootste media holding company.

Een woord aan de wijzen: Insiders hebben me verteld dat wanneer je reden hebt om voor je leven te vrezen, dat je nooit om roomservice moet vragen in een hotel.

Er is heel veel niet-traceerbare medicatie die een hartaanval kunnen veroorzaken, zoals degene die uit de gifstoffen van schaaldieren bestaan.

Ze kunnen gemakkelijk in voedsel worden verwerkt, of via een klein pijltje worden ingespoten, of zelfs op het handvat van een wastafel in de badkamer worden geplaatst vlak voordat je deze gebruikt.

7 NOVEMBER, DE VOLGENDE DAG: PENTAGON VUURT NUCLEAIRE TEST-RAKET AF, EN SCHOOT DEZE IN DE RICHTING VAN RUSLAND EN CHINA.

Geloof je in toeval? Hoe ver ben je bereid om je geloof daarin uit te strekken?

Is het niet vreemd dat direct de volgende dag, de VS een test uitvoeren door een Trident II nucleaire raket af te vuren – en dat te doen in de richting van Rusland en China?

Dit was geen gewone test. Het creëerde de helderste, meest zichtbare en verbazingwekkende lichtshow boven de gehele westkust na lange tijd, misschien wel sinds aller tijden.

Als gevolg daarvan dachten honderdduizenden mensen dat ze een UFO zagen – en dat zorgde voor een storm aan tweets, video’s en speculaties op het internet.

Om zulke heldere beelden te creëren, moest het perfect getimed worden tijdens zonsondergang, zodat het licht goed werd opgevangen:

7/11: Marine raket-test veroorzaakt heldere lichtstrook in de lucht (Engels)

Een testraket, afgevuurd vanaf een duikboot deed honderden mensen van Zuid Californië tot Nevada en Arizona perplex staan, toen het zaterdag een strook helder licht veroorzaakte tegen de avondlucht.

Het Pentagon gaf een verklaring af dat de ‘systeem-strategische programma’s’ van de Marine een geplande test uitvoerde van een Trident II (D5) raket vanaf de USS Kentucky, een Ohio–klasse onderzeeër.

De raket was niet bewapend volgens de verklaring en de tests worden uitgevoerd op een regelmatige, terugkerende basis om de betrouwbaarheid van het systeem te waarborgen.

Inwoners van Ventura vanuit Nevada tot Arizona maakten foto’s en video’s van dit vreemde fenomeen rond 6 uur in de avond.

Het is onduidelijk of de omleidingen van de routes van de vluchten van het internationale vliegveld van Los Angeles over de Pacific iets te maken hebben met de raket-test.

Twitteraars raakten verwikkeld in een verhit debat over de oorsprong van het heldere licht en beweerden dat het geen raket-test was maar het zou een UFO of een komeet geweest kunnen zijn.

DE ‘LICHTSHOW’ WAS DUIDELIJK DOELBEWUST

De Washington Post rapporteerde al snel dat deze actie listig was opgezet om Rusland en China te bedreigen.

10/11: Test-raket Californië: De nachtmerrie van de sociale media of precies wat de marine wil? (Engels)

Er bestaat geen twijfel meer over dat duizenden ‘Westkusters’ getuige waren van een onbewapende raket – en geen komeet of buitenaardse UFO – die de avondlucht in het licht zette op zaterdagavond.

En wat er dan open blijft voor interpretatie: Waarom?

Waarom een testraket afvuren in het zicht van de twee na grootste stad van het land, dat sommige mensen angstig maakt, wat leidt tot duizenden tweets en facebook-berichten met wilde speculaties over het lichtgevende voertuig.

[Mysterieus licht raast door de Californische
lucht en veroorzaakt verwarring, opwinding en angst voor een buitenaardse
invasie
] (Engels)

Zou de marine gedacht hebben dat de test voor het grootste gedeelte niet opgemerkt zou worden door de bevolking? Zouden de ambtenaren hebben onderschat dat de sociale media in staat is om een ‘routinematige gebeurtenis’ om te zetten in voorpagina-nieuws?

Of was het juist al die tijd het plan, gebruikmakend van de onvermijdbare invloed van de sociale media om de waarnemers in Beijing en Moskou te laten buigen voor de macht van het Amerikaanse leger?

Het antwoord: het is gecompliceerd….

Volgens John Daniels, een officier van de openbare orde bij ‘strategische systeemprogramma’s’ van de Marine…. De test van zaterdag….. is uitgevoerd onder unieke omstandigheden.

Op een buitengewoon heldere avond, terwijl de zon verdween achter de horizon op precies de juiste tijd.

De marine heeft meerdere gelijkwaardige lanceringen gedaan, zei Daniels. Maar nooit met zulke zichtbare effecten dat het de aandacht zou krijgen van de inwoners van San Francisco tot Arizona.

“Die grote blauwachtige groene tint die iedereen zag was een gevolg van de tijd van die dag”, zegt Daniels, en hij merkt op dat het vervagende zonlicht gereflecteerd werd van de motor van de raket.

“Hadden we dit eerder op de dag gedaan, of later in de avond, dan had je waarschijnlijk de raket nog kunnen zien, maar niet op dezelfde manier.”

(Zie deel 1 hier)

Wordt binnenkort vervolgd met deel 3: ISIS een kopje kleiner gemaakt

Bron: David Wilcock
Translation/vertaling: Irma Schiffers

Bron: https://irmaschiffers2014.wordpress.com/deel-2-isis-ontmaskerd/

Oorspronkelijke bron: http://divinecosmos.com/start-here/davids-blog/1191-disclosure-showdown?showall=&start=1

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 25 november 2015

Blossom met de Galactische Federatie van Licht op 25 november 2015

Blossom: Hallo weer! Ik ben scherp om terug te komen om met jullie te praten na een onverwachte 14 dagen waarin ik weg was om op mijn kleinzoon te passen! Hoe is het met jullie?

Federatie van Licht: wij kunnen niet anders zijn dan geweldig goed en meer dan opgetogen om van dienst te zijn voor degenen die achten wat wij nodig vinden om te vertellen, in deze zeer opwindende tijd.

Bloss: Hoe heerlijk! Ik ben heel scherp om meer te praten over ‘De Illusie’… iets waar ik wat meer over wil snappen, omdat ik VOEL dat die inderdaad DE SLEUTEL is om een deur te openen. Maar, ik vraag me af of jullie kunnen praten over een paar zaken van lezers? Houd in gedachten, ik ben totaal niet gehecht dezer dagen aan iets… want ik VOEL dat ‘de tijdsframe’ zaak bij ons is geweest… en altijd zal zijn… ver weg op de Swanee Rivier zonder te peddelen! Dus… Jullie zeiden dat voordat het jaar voorbij is er massale veranderingen zullen zijn die voor iedereen duidelijk zullen zijn en ook, meer en meer Pilaren van Licht zullen er verschijnen en sommigen die zich zelf zullen vertonen als regenboog licht gekleurd. Het eind van het jaar is heel dichtbij en de mensen vragen dit opnieuw… waar zijn die dingen waar jullie over hebben gesproken?

Fed.v.L: We danken je om die zaken naar voren te brengen… want wij VOELEN ons niet verantwoordelijk, hoe dan ook, voor dat wat wel of niet aan jullie hemelen ‘verschijnt’ of ergens anders.

Liefste vrienden … de enige verantwoordelijkheid die Een Ziel heeft … of ze nu wonen op Aarde of ergens anders… is om te WORDEN WIE ZE ZIJN… IN WAARHEID. Door dat te ZIJN is ALLES waarop men hoopt… verwacht…wenst… nodig heeft… dat smelt weg. Want als men in de volheid IS van zijn Echte Werkelijkheid… doen al deze zaken er niet toe… niet een meer.

Bloss: Dan, met alle respect… en ik zeg dit Licht van hart (omdat sommige lezers, afhankelijk van waar ze in zichzelf zitten, mijn woorden willen lezen vanuit een andere ‘stemming’) ALS niets hiervan er toe doet… bijv. de Pilaren van Licht …Lichtschepen… Het Gebeuren enz… Waarom noemde je die dan? Waren jullie het niet die me vroegen om die boodschap van 14 oktober 2008 uit te zenden, welke jullie op de kaart bracht op de eerste plaats?

Fed.v.L: Ja, inderdaad. En wij zullen dit opnieuw verduidelijken. De boodschap van 14 oktober is in bedoeling net zo Waar toen als dat die nu zou zijn. Veel had plaats op veel niveaus en alhoewel wij/jij nog ‘terneergeslagen’ zijn dat het niet plaats vond… dit wordt gedaan door hen die hun hart niet open hebben. De abortus/afbraak van de volledigheid van dat Gebeuren MOEST plaats vinden zoals we uitlegden… maar, zo velen ervoeren zo veel op de wijze van contact via diverse middelen.

Ons punt hier is om niet te ‘verdedigen’… want wij daar hebben we geen behoefte aan, Blossom. Maar, we gebruiken deze datum in jullie verleden om de progressie te laten zien die er gemaakt is in de harten van velen in al die jaren. Door dit Gebeuren… zijn duizenden Ontwaakt voor de Liefde van binnen en zette hen op het pad naar VRIJHEID.

Wij WILDEN spreken over LIEFDE telkens weer want dit is ONZE BEDOELING … om de zielen te helpen om te Ontwaken uit de droom… en terwijl jullie tijd doorgaat… breiden wij onze kennis uit via onze boodschappen om door te gaan met de reis die we samen maken.

Als wij spreken over ‘Schepen aan de hemel’ … als wij spreken over ‘Pilaren van Licht’ en over ‘Wonderen zoals jullie nog nooit gezien of gevoeld hebben’… doen we dat niet zodat jullie…. of inderdaad wij … ons mee geamuseerd hebben!

WIJ SPREKEN OVER DEZE DINGEN OMDAT ZE ZULLEN WORDEN/ZIJN.

Bloss: Maar kennelijk, heeft jullie kalender en die van ons een totaal andere agenda! Vandaar, de verwarring van het volk dat vertrouwen opgeeft, als er niets in volheid schijnt te gebeuren. Ook al ‘gaan we door met doorgaan’ en ‘blijven we hangen aan een draadje’ om van zulke fenomenen getuige te zijn… niet noodzakelijk omdat we het NODIG hebben… maar omdat JULLIE dat gezegd hebben dat het zal gaan gebeuren. Deze zaak heeft ECHT uitleg nodig als jullie zo vriendelijk willen zijn?

Fed.v.L: We vinden het interessant dat kwalificaties omhoog zweven als de factor in het spel komt betreffende De Pilaren, De Schepen, De Wonderen, Het Gebeuren… en toch op een meer regelmatige basis als we telkens weer spreken over LIEFDE … is de algemene consensus/overeenstemming dat de kwalificaties wegvallen… als we het zo mogen zeggen.

Bloss: Dat mogen jullie… jullie deden het net!

Fed.v.L: Zulke fenomenen ZULLEN gebeuren… en toch, zoals we zo vaak hebben gezegd… de mate van wonderen kan alleen gebeuren als het niveau van Vibratie ALS EEN toeneemt… zodat dergelijke dingen plaats vinden. We kunnen iemands keuzes niet voorspellen… iemands besluiten… welke de over alles heen Vibratie laten stoppen… blijft dezelfde … of inderdaad … laat omhoog gaan.

Opdat ENIGE schepping van gedachte zich manifesteert moet er voldoende Energie ‘doorheen’ gaan … zodat het kan plaats vinden. Wij WETEN dat zulke dingen ZULLEN plaats vinden … ALS er genoeg Energie is om dat TE LATEN GEBEUREN.

Bloss: Maar… hoe dan… konden jullie het 14de oktober Gebeuren bij dat principe… waarvan jullie zeiden dat zou gaan gebeuren en dat het daarna werd geaborteerd/afgelast.

Fed.v.L: We zeggen zonder kwestie… dat toen de boodschap eenmaal ‘naar buiten was’, er meer dan genoeg Energie was om dat te laten gebeuren. Maar, zoals uitgelegd… hadden wij ons niet volledig gerealiseerd tot in welke mate degenen die dit niet wilden laten gebeuren, zouden gaan. Daarom maakten wij de beslissing om het af te gelasten… en toch, deden wij het beste wat we konden doen voor velen, dat veel schepen zouden worden gezien, door individuen… waar jullie je van bewust zijn.

Bloss: Ja, dat ben ik. Dus, in de grond, zeggen jullie dat je wilde doorgaan om ons boodschappen te geven van Liefde en dat dit met zich meebrengt( want ik weet dat het niet jullie ‘toneel’ is om te spreken over zaken van (conspiracy)‘complottheorieën’ en dergelijke) zodat wij onszelf kunnen begrijpen… hoe sneller dergelijke fenomenen zichzelf zullen presenteren.

Fed.v.L: Zoiets dan!

Bloss: Dat betekent?

Fed.v.L: Het is een beetje complexer dan dat.

Bloss: Dat nemen we… als je daar graag een beetje dieper in wilt gaan?

Fed.v.L: Het feit van de WAARHEID blijft, Blossom… dat ondanks dat de bewoners van jullie planeet zich ‘met kracht werpen om’ serieus in zichzelf te kijken … hoe minder waarschijnlijk het is dat deze dingen gaan gebeuren in de tijdslijnen die wij hebben gegeven.

Bloss: Het beste is het om geen tijdslijnen te geven… Ik dacht dat jullie die doorgekregen hadden en toch, gaven jullie ze!

Fed.v.L: Inderdaad.

Bloss: Ik hoor de gedachteoverdracht van ‘houd je hoed op’… waarvan ik denk dat de meesten daar een beetje ‘voorbij’ zijn, om eerlijk te zijn!

Fed.v.L: Maar, Liefste Zielen… als de ‘meesten’ zo eenvoudig zouden zijn… sluit jullie ogen op dit moment van het NU… adem een paar ademhalingen in van LEVEN-LIEFDE-LICHT om hun WAARHEID aan te raken… zulke gezegden zullen WAARHEID worden voor Elkeen. Want Ieder en Elkeen WEET dat ALS HET TIJD is … er geen hoed op een hoofd zal blijven… want het innerlijke oog zal geopend zijn voor de glorie van het Hemelse Licht dat in IEDER zit.

Bloss: Dank u. Ik veronderstel dat het allemaal een beetje terug gaat om dat op een wijze naar voren te brengen. Want, zeker…ALS de Pilaren van Licht, of ze nu Wit of in Regenboog kleuren zijn… DE GROTE TIJD moesten tonen… of sommige Schepen die aan de hemel blijven (zonder enige pogingen om ze in de vergetelheid te schieten) … of dat een of ander Groot Gebeuren zich zelf ZOU presenteren… zou dat dan niet het denken van velen VERANDEREN… zodat ze hun Waarheid KONDEN herkennen en de Liefde VOELEN die zij zijn?

Fed.v.L: Het is niet op die manier ontworpen… want het is veel meer gecompliceerd dan dat.

Bloss: Op welke manier dan?

Fed.v.L: Op manieren waarop het Grotere Plaatje is gepland. Een zeer ‘eenvoudig’ plan dan jullie denken, Blossom, maar consequenties moeten in kwestie gesteld worden…

Mogen wij PROBEREN om jouw denken en dat van velen tot rust te brengen… door deze suggestie te maken in jullie hart?

Als dergelijke ‘complicaties van het denken een verkeerd begrijpen’ op laten komen en men VOELT zich verbijsterd en verward door de wereld waarop men woont…

Als men het moeilijk vindt om zijn Vibratie in het Hoogst mogelijke te houden….

Als men zich gedesillusioneerd VOELT door het misdragen van anderen rondom hen en men gevoelens van groot verdriet heeft voor hen… want om hun wereld te zien/geloven die zo’n knoeiboel is…

We vragen jullie om daarmee te STOPPEN!

STOP met je denken te vullen met dat wat je niet dient…

STOP met het denken dat men dit of dat moet VOELEN…

STOP met in het gat te vallen dat anderen gegraven hebben en willen dat jullie daar voortdurend in vallen…

En…

BEGIN met Bewust in en uit te ademhalen… WETEND dat als jullie dat doen… je de Adem inhaalt en de ADEM VAN HET LEVEN UIT ADEMT … die alleen maar kan zijn …

DE ADEM VAN JE BESTAAN … DIE LIEFDE IS.

BEGIN de Vreugde in je leven te herkennen en maak een geconcentreerde poging om SLECHTS Vreugde te erkennen en als je iets anders dan Vreugde erkent…

STOP…

En BEGIN opnieuw te denken AAN Vreugde en Zegeningen en Dankbaarheid VOOR deze zegeningen.

BEGIN te besluiten dat JIJ als EEN individu… deel bent van het ENE hele… HIER BENT OP PLANEET AARDE OM JUIST DEZE TAAK TE DOEN!

Bloss: Mm! Zo’n karwei om van zichzelf te genieten!

Fed.v.L: En toch, Liefste Blossom… voor velen… voor zo velen… in feite voor de meesten… is het zo geworden! Stel je dat voor! Zo velen hebben vergeten hoe te leven in Vreugde en het is tijd om …

Je dat BEGINNEN TE HERINNEREN.

Het is tijd om…

TE BEGINNEN TE WETEN DAT JULLIE VREUGDE ZIJN…

En TE STOPPEN je voor te doen om iets anders te zijn dan WIE JULLIE ZIJN!

Als dit WETEN uitreikt naar IEDER EEN…

Als IEDER EEN elkaar even aanraakt om je dit BEGINNEN te herinneren…

DAN … Liefste, Meest Geliefde Zielen …

DAN …

Dan zullen jullie kloppen op de Hemelse deur… en die zal voor jullie opengaan…

Bloss: Aannemend, bedoel je … nog in het Menselijke frame?

Fed.v.L: Correct aangenomen. Want de Hemel ligt binnenin. Die zit in Ieder Een… en alles dat jullie nodig hebben is om het Liefde-Licht In te Ademen dat jullie aan je Goddelijkheid verbindt… om je weg daar te vinden. Om je weg naar Thuis te vinden.

Bloss: Dank u. Jullie hebben natuurlijk zo’n gelijk! Hoe gezegend zijn we dat jullie ons er aan laten denken.

Fed.v.L: Hoe gezegend om te ZIJN.

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

Link: http://youtu.be/MYeqbshjgmA

Veel dank.

Bron: http://www.blossomgoodchild.com/index.html?page=BG261nov25.html

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl