Het ontwaken van de mensheid in de kosmische gemeenschap – Updat e1, 12 oktober 2015

Het ontwaken van de mensheid in de kosmische gemeenschap – Update1, 12 oktober 2015

CosmicSociety: Awakening of humanity in the cosmic society Update 1

Geliefde Sterrenzaden, Geliefde Lichtdragers.

Ik wil jullie graag een update geven over de huidige status én een boodschap van onze sterren familie die zij ons gisteren zonden.

STATUS: NETWERK
Ik krijg veel mooie e-mails van sterrenzaden/lichtdragers over de wereld. Sommige e-mails moet ik nog vertalen omdat ze in talen zijn geschreven waar ik niet mee bekend ben.

Ik heb nu ondersteuning gekregen van ‘t Nederlands en Frans’ bijvoorbeeld en ik zal die e-mails zo spoedig mogelijk laten volgen.

Er zijn e-mails die van onze Chinese broeders een zusters komen die ook moeten worden gevolgd. Als iemand wil ondersteunen bij de vertaling en de coördinatie van Chinese correspondentie, dan zou dat geweldig zijn!

Stap voor stap zal ik terug komen op jullie aanbod voor ondersteuning en contact!

STATUS: NIEUW COMMUNICATIE PLATFORM

Ik ga verder door het nieuwe platform in te stellen dat onafhankelijk zal zijn van Facebook. Dit gemeenschapsplatform zal veel meer flexibele uitwisseling van informatie geven en dan zullen de individuele e-mail adressen beschikbaar zijn voor supporters
(ref. Update informatie#1)

Ik zal jullie hiervoor een update geven.

BOODSCHAP VAN ONZE STERREN FAMILIE

Zoals ik hierboven heb gezegd kreeg ik een boodschap van onze sterren familie voor alle sterren zaden/lichtdragers, die gaan over deze speciale tijd.

Dit is de boodschap die gegeven werd door de Arcturische Ben‘Sha die onze sterren families presenteerde:

BOODSCHAP VAN ONZE STERREN-FAMILIES 12 oktober 2015

Geliefde Sterrenzaden, geliefde kinderen,

Houd vol in deze tijd, wat een uitdrukking is van jullie bedoeling

Alle veranderingen die nu gaan komen zijn gebaseerd op het veld van jullie Liefde. Dus laat het gebeuren, omdat dit jullie wil is.

Wij zijn met jullie en zullen jullie altijd vergezellen.

Heb vertrouwen in jezelf, in je kracht, omdat die deze Nieuwe Periode heeft veroorzaakt.

Houd vast aan jezelf en geef jezelf in deze tijd liefde en dat is een nieuw begin voor veel mensen. Een nieuw begin dat onvoorstelbaar schijnt en alleen bestond in de wildste dromen.

Het is inderdaad een tijd van turbulentie. Maar, het is essentieel om deze stap te zetten.

Jullie weten dit, je voelt het.

Dus wees voorbereid op het volgende niveau.

Jullie Sterrenfamilie wacht op je!

Opmerking:

Als je het nieuwe communicatie platform wilt steunen als een moderator of administrator voor de verschillende talen, stuur me dan een e-mail. (alfred)

Door het hoge aantal e-mails dat me is gezonden / heb ik meer tijd nodig om bij je terug te komen. Maar dit zal verbeteren als het nieuwe platform wordt gelanceerd.

Dank jullie allen zo zeer! Groeten uit Duitsland.

In diepe liefde / Alfred

Vertaling: winnyd

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galac tische Federatie, 13 oktober 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 13 oktober 2015

Velen beschuldigen ons ervan te positief te blijven. Ons antwoord is dat Liefde is gekomen en een nieuwe serie wonderen zal iedereen bevrijden van schuld en gebrek aan vrijheid! Het slotdeel van de dans is bijna voorbij. Laat jullie vrijheid en nooit eindigende voorspoed maar komen! Op Vrijheid en op Waarheid!

13 Cimi, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Deze realiteit gaat door met verschuiven terwijl jullie een tijdperk van enorme transitie betreden. De verschillende welvaartsprogramma’s wikkelen de verplaatsing van fondsen naar hun uiteindelijke distributiecentra af. Al deze fondsenverplaatsingen zijn een herinnering aan het feit dat het nieuwe financiële systeem klaar staat om in werking te treden. We zien eindelijk dat de financiële kant van deze nieuwe realiteit klaar is om werkelijkheid te worden. De duistere cabal ziet hoe dicht deze wereld het punt van formele ‘disclosure’-mededelingen, door jullie belangrijkste regeringen, genaderd is. Onze connecties hebben deze duistere schooiers gewaarschuwd dat hun lange golf van onverschillige terreur ten einde zou komen. We zijn degenen die de afgelopen twee decennia bezig zijn geweest om ervoor te zorgen dat een aantal wettelijke voorbereidingen succesvol en tijdig afgerond zouden worden, uiterst dankbaar. Dientengevolge zijn de scenario’s van het duister om hun ondergang enigszins uit te stellen op dit moment voor hen niet beschikbaar. Aldus kan het nieuwe welvaartssysteem, dat gekoppeld is aan een nieuw financieel systeem, niet langer tegen gehouden worden. Daarbij is het einde aan de UFO-doofpot op handen. We hebben geweldig nieuws van onze vele aardse bondgenoten.

Tot voor kort zijn onze schepen aangevallen door de geheime ruimtevaartuigen van de V.S., Canada, Groot-Brittannië en Duitsland. Deze voertuigen zijn werkelijk een ergernis en we kunnen niet wachten tot deze duistere lastpakken eindelijk een vliegverbod krijgen. Het afgelopen Gregoriaans jaar zijn we begonnen een grotere macht dicht rond de aarde te stationeren. Deze schepen zijn in staat beter toezicht te houden op hoe de oppervlakte van Gaia verandert. Gaia activeert langzamerhand een aantal sleutel-knooppunten die bewegingen die jullie oppervlaktewereld zo enorm zullen veranderen, karakteriseren. De meeste van deze veranderingen zullen echter niet eerder volledig geactiveerd worden totdat jullie veilig Binnenaarde kunnen betreden. Hier kunnen de Kristallen Lichtkamers het proces van de terugkeer van een ieder van jullie naar een volledig bewuste staat, voltooien. De cabal gebruikt haar primitieve concepten van de werkelijkheid en poogt op één of andere manier het onvermijdelijke uit te stellen. Dat bewijzen de zinloze moorden op verschillende homeopathische artsen. Desondanks heeft het duister gefaald. Het doet je je enkel verbazen over deze vervelende groep van nu tandeloze schurken. De plannen voor hun arrestatie vorderen gestaag.

Terwijl de oude werkelijkheid van het duister langzaam uiteen valt, dienen jullie opnieuw vast te stellen hoe jullie de realiteit waarin jullie leven, zien. Op dit moment is er een proces aan het ontstaan dat verwijst naar de manier waarop jullie de rijkdom op deze aardbol waarnemen. Dit proces maakt deel uit van een grotere verandering, die de manier waarop de oppervlaktewereld van jullie is opgebouwd, zal veranderen. De oude families en het nieuwe bestuur weten dat ze letterlijk de “stier bij de horens” moeten vatten om deze talloze visies te wijzigen. Jullie werden hoofdzakelijk grootgebracht in een wereld die, behalve de opkomst van nieuwe elektronica, voornamelijk werd geregeerd door overtuigingen die sinds de opkomst van de Europese Renaissance zijn blijven bestaan. We hebben hier lange discussies over gevoerd met een groot aantal uiterst invloedrijke interculturele groepen. In veel gevallen hebben we ons vermomd zodat deze discussies niet beïnvloed werden door wie we zijn. Deze serie vrijmoedige gesprekken is het begin van het ervaren wat er nodig is om de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Jullie dienen je overtuigingen op een veel snellere manier aan te passen dan jullie nu ondervinden.

We hebben van afstand toegekeken hoe andere buitenaardse samenlevingen hun vaste overtuigingen hebben omgebogen. Deze studies lijken te bewijzen dat een belangrijke sleutel voor het slagen van deze buitenaardse samenlevingen een snelle verandering in de basisovertuigingen is. Dit is waarom we besloten hebben om ons mentorsysteem in te stellen. Jullie zullen daadwerkelijk te zien krijgen hoe de natuurlijke vooruitgang van jullie samenleving ontkracht kan worden. Onze wetenschappers zagen dit als essentieel aangezien jullie oorlogstechnologie zich zo veel sneller ontwikkelde dan elk ander onderdeel van jullie nieuwe technologie. Deze duistere trend moest worden tegengewerkt. Het resultaat was jullie creatie van NESARA en de verandering van aanpak in de wijziging van het oude financiële systeem door een aantal van jullie moedige wettelijke teams. Deze gezamenlijke operatie om jullie vaste overtuigingen te wijzigen nadert het punt waarop we dit kort en bondig met jullie kunnen bespreken. Dit proces is één van de eerste onderwerpen die door jullie mentoren met jullie besproken zullen worden. Zoals we al eerder duidelijk gemaakt hebben, is volledige kennis van jullie ware geschiedenis nogal noodzakelijk. Dit is iets dat in de nabije toekomst onomwonden aan jullie overgebracht dient te worden door jullie Opgestegen Meesters en ons!

Namaste! We zijn jullie Opgestegen Meesters! We komen met wat advies voor jullie. Op dit moment bestaat er een voortdurende immense instroom van kosmische kernenergie. Deze energie is gigantisch. Het zet een hergroepering van jullie energievelden op gang. Deze operatie is er één van een goddelijk soort. Voel maar eens hoe zeer jullie aan het veranderen zijn. Daardoor kunnen jullie steeds iets langer een glimp opvangen van jullie toekomstige realiteit. Jullie kunnen deze frequenties zelfs niet voor een korte periode verdragen zonder de hulp van deze energie. Deze zaken stellen jullie in staat te zien wat er voor jullie in het verschiet ligt. Grote series verantwoordelijkheden zijn voor jullie en voor ons op komst. We zijn ons ervan bewust hoeveel jullie nog moeten leren over de fysicaliteit/stoffelijkheid en jullie plaats daarin. Daarom hebben we met de Hemel afgesproken dat jullie een aantal speciale lessen krijgen als het nieuwe bestuur stevig geïnstalleerd is. Deze lessen zullen jullie informeren over jullie verloren gegane geschiedenis en welke invloed dat heeft gehad op jullie voorouders. In feite houdt deze geschiedenis consequenties in die voor jullie essentieel zijn om te kennen.

Terwijl jullie Geestelijk en in bewustzijn groeien, worden jullie je meer bewust van hoe verschillend en hoe gemanipuleerd jullie samenlevingen zijn. We hebben onze gezegende begeleiding ingezet om vele van jullie te helpen de daaruit voortkomende moeilijkheden in jullie levens te overwinnen. De Menselijke Geest werd in eerste instantie voornamelijk verstoord door de verschrikkelijke daden van de Atlantiërs. Wat er nu aan het ontstaan is, zijn wegen om eindelijk te ontzenuwen wat er bijna 13 millennia geleden is gebeurd. Deze gebeurtenis is jullie terugkeer naar volledig bewustzijn. Wij zijn jullie spirituele supervisors. Als zodanig kijken we constant naar jullie om en bieden we spiritueel gezien positieve manieren om jullie problemen te overwinnen. Deze goede daden zijn één van de manieren waarop we jullie helpen. We bidden en visualiseren hoe jullie met je leven vooruit kunnen gaan. Dit mededogen is een ander deel van onze taak. We willen graag dat jullie een beter begrip krijgen van hoe dit werkt. We willen dat jullie ons zien als onderdeel van een goddelijk partnerschap. De Hemel is dit nu aan het uitbreiden. Hosanna! Hosanna!

Barmhartigheid en genade zijn de belangrijkste onderdelen van goddelijke dienstbaarheid. Wij Meesters doen ons best om erop toe te zien dat de belofte van de Hemel om jullie nooit in de steek te laten, nauwkeurig wordt opgevolgd. Een ieder van ons geeft gehoor aan de positieve boodschap van goddelijke barmhartigheid: als er een manier is zal hij door ons gevonden worden. Wij komen eveneens bij een ieder van jullie om jullie te laten zien hoeveel genade jullie op een goddelijke manier bezitten. Voor iedere levende Ziel die op dit oppervlak van Gaia bestaat zal gezorgd worden en een gezegende oplossing zal zeker gezocht worden. Jullie kwamen hier naar een eerder vermaledijd rijk. Nu is het duister zich aan het terugtrekken en de golven van Licht brengen in deze werkelijkheid iedere dag wonderen teweeg. We verheugen ons dat onze goddelijke dienstbaarheid jullie, hoe gering ook, geholpen heeft bij deze gewijde reis naar een nieuw rijk. Dit land van Licht zal haar zusterplaneten zegenen met een nieuwe manier van leven en zal het een ieder van jullie mogelijk maken jullie wonderen en genade naar deze 11 afzonderlijke, in banen rondtrekkende rijken van Licht te brengen! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Vandaag vervolgden we onze wekelijkse boodschap. Velen beschuldigen ons ervan te positief te blijven. Ons antwoord is dat Liefde is gekomen en een nieuwe serie wonderen zal iedereen bevrijden van schuld en gebrek aan vrijheid! Het slotdeel van de dans is bijna voorbij. Laat jullie vrijheid en nooit eindigende voorspoed maar komen! Op Vrijheid en op Waarheid! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vertaling: Marja/Rob

Planetary Activation Organization

Mailing Address: P. O. Box 4975, El Dorado Hills, CA 95762 USA
E-mail: write2pao | Website address: www.paoweb.com

SaLuSa van Sirius via Mike Quinsey, 9 oktober 2015

SaLuSa van Sirius via Mike Quinsey, 9 oktober 2015

In dergelijke tijden maken mensen zich doorgaans druk over wat er zal gebeuren met hun familie en vrienden. Families zullen over het algemeen bij elkaar blijven en doorgaan met ervaren om zich gezamenlijk te ontwikkelen. Maar onthouden moet worden dat iedere ziel in iedere fase van zijn/haar ontwikkeling een keuze heeft en dat dient te worden gerespecteerd…

Er vindt zoveel plaats op Aarde dat het voor jullie moeilijk is om precies vast te stellen wat er gebeurt. Er wordt Karma uitgespeeld terwijl het Licht tegelijkertijd vooruitgang boekt met het brengen van meer van de hogere energieën. Steeds meer mensen beginnen te begrijpen hoe ze gemanipuleerd werden door de Illuminati en voelen zich terecht kwaad dat ze zo lang werden misleid. Niet alleen dat, maar de manier waarop ze jullie veel van de voordelen, die ze voor zichzelf hielden, hebben ontzegd. De waarheid is dat je ook, voordat je incarneerde, wist dat je een zware uitdaging in het afnemen van je vrijheid en je rechten zou ervaren. Je zou je je er echter niet van bewust kunnen zijn geweest dat je gekozen werd vanwege je achtergrond en ervaring. Er kunnen er een paar afvallen, maar het was bekend dat de grote meerderheid tegen de Duistere Garde zou opstaan. Als gevolg daarvan waren jullie in staat om hun acties te weerstaan, zozeer dat ze niet langer zeker kunnen zijn van het laten uitkomen van hun eigen agenda. Dus we kunnen zeggen dat het Licht de strijd tegen hen gewonnen heeft en hoewel ze tot het bittere einde doorvechten, kunnen ze niet winnen.

We zijn niet in staat vast te stellen op welke wijze gebeurtenissen zich voltrekken en kunnen derhalve niet voorspellen wanneer Ascentie zal plaatsvinden. De vooruitgang zou nu echter nog sneller moeten gaan en wij helpen jullie gaandeweg. Af en toe kan het lijken of zaken stagneren, maar wees ervan verzekerd dat alles goed gaat, en we zullen niet toestaan dat jullie worden opgehouden. Zeker, waar het ons is toegestaan zullen we jullie altijd helpen en dat is vaak een kwestie van jullie te adviseren wat de juiste manier of de beste tijd is om actie te ondernemen. We doen dit op subtiele wijze of wanneer we jullie tijdens je slaapperiode ontmoeten. De uitdaging die jullie onder ogen zien is er één waarmee jullie moeten afrekenen, maar desalniettemin is het ons toegestaan jullie te assisteren. Aangezien jullie bijna door het moeilijkste gedeelte van jullie evolutie heen zijn gegaan weten we dat jullie zullen overwinnen. Natuurlijk zullen bepaalde zielen hun leven verliezen in deze heftige tijden, maar dat is hun afgesproken karma waarvan ze zullen profiteren. Inderdaad geven de eindtijden jullie veel geweldige mogelijkheden om oud karma voor eens en voor altijd in te lossen.

De eindtijden geven eveneens grote mogelijkheden om ieders’ karma in te lossen, en zeker wanneer je Ascentie volgt is het noodzakelijk dit te doen. Je kunt het niet met je meenemen, maar we moeten eraan toevoegen dat je ervan kunt worden bevrijd wanneer de omstandigheden dat toelaten. Wat een heerlijke gedachte dat je gedag kan zeggen tegen enig verder karma nadat je eenmaal een bepaald punt in je evolutie hebt bereikt. Denk je eens even in, wanneer de trillingen verhoogd zijn is er een punt waar je alleen maar de waarheid kunt spreken, en dat alleen al zal vele karmische situaties vermijden. De mens is eraan gewend geraakt zo vaak halve waarheden te spreken dat het de normale manier van leven werd. Een deel van jullie probleem is dat de waarheid vertellen kan leiden tot problemen voor jezelf of voor anderen, zodat je de neiging hebt om de boel te verdoezelen. Wees ervan verzekerd dat je in de hogere dimensies niet dezelfde problemen zult tegenkomen, en het leven daar is zo heerlijk en probleemloos.

In algemene bewoordingen hebben we geprobeerd jullie een idee te geven hoe het is om in de hogere trillingen te leven, toch is het zonder de feitelijke ervaring ervan moeilijk om toereikende woorden te vinden. Laten we zeggen dat je dolblij zult zijn met de vrijheid die je gekregen hebt, en zult genieten van de gelukzaligheid en liefde die overal bestaat. Geen gezwoeg meer, geen klusjes meer, en de hele tijd wil je je voorliefde voor avontuur en nieuwe uitdagingen bevredigen. Volg de Wetten van Eén en je zult genieten van je nieuwgevonden vrijheid. Soms kan de Aarde je de meest opwindende uitdagingen voorzetten, maar deze zullen snel vergeten zijn als je het hele Universum hebt om te ervaren. Alle tijd en moeite die jullie erin hebben gestopt om zover te komen zal meer dan de moeite waard zijn geweest. Onthoud niet in het minst dat jullie opnieuw jullie geliefden en vrienden kunnen ontmoeten, en wat een glorieuze reünie zullen jullie hebben.

We vertellen je met plezier wat je te wachten staat als je eenmaal ascendeert, en jezelf vrijelijk kunnen uitdrukken als de liefdevolle ziel die je bent is zonder twijfel de meest bevredigende ervaring. Jullie zullen worden bejubeld om de ervaringen die jullie hebben gehad en vele zielen zullen jullie graag ontmoeten om er alles over te “horen”. Zoals we in een eerdere boodschap hebben gezegd, zullen inderdaad andere zielen vanwege jou niet noodzakelijkerwijs door precies dezelfde ervaringen hoeven te gaan als jij hebt gedaan. Jullie ervaring kan gedeeld worden ten voordele van andere zielen en zo gaat de leercyclus door. Mettertijd zullen jullie je Aarde-ervaringen achter je laten en zullen ze meer droomachtig worden, maar jullie zullen er altijd je voordeel van hebben. Natuurlijk hebben jullie dit pad eerder bereisd, maar wanneer je terugkeert zal het bijdragen aan jullie ervaringen, en zo gaat het door terwijl je naar een punt groeit waar je een Galactisch Wezen wordt.

Vanwege de verwarring en de toestand van de Wereld zal er binnenkort een tijd komen waarin vele mensen zich zorgen zullen maken door wat er om hen heen gebeurt. Dit is waar je hun angsten kunt sussen, maar wees voorzichtig dat jullie ze niet te veel belasten met details. Onmiskenbaar zal niet iedereen bereid zijn te luisteren naar wat je te zeggen hebt en voor sommigen van hen is de waarheid een brug te ver om te geloven. Geef ze de ruimte om hun eigen waarheid te vinden, maar spreek op alle mogelijke manieren met degenen die aangeven geïnteresseerd te zijn. In dergelijke tijden maken mensen zich doorgaans druk over wat er zal gebeuren met hun familie en vrienden. Families zullen over het algemeen bij elkaar blijven en doorgaan met ervaren om zich gezamenlijk te ontwikkelen. Maar onthouden moet worden dat iedere ziel in iedere fase van zijn/haar ontwikkeling een keuze heeft en dat dient te worden gerespecteerd.

Met alle negativiteit op Aarde in gedachten moeten we onthouden dat een huidig leven met veel uitdagingen niet een indicatie is voor je spirituele niveau, vooral omdat zo velen waarschijnlijk veel tijd besteden aan het inlossen van oude karmische zaken. Wellicht geeft het aan dat je het op je hebt genomen om karma in te lossen zodat je gezuiverd bent om te ascenderen. Dus wees voorzichtig in het vormen van een mening over iemands’ vooruitgang. Je kunt het niet echt weten, tenzij je de Akasha Kronieken hebt gelezen en zelfs dan zul je je niet bewust zijn van wat die ziel voor dit leven op zich genomen heeft. We willen benadrukken dat karma geen bestraffing is maar een kans om problemen te overwinnen die jullie vooruitgang zouden kunnen belemmeren. Wat mag lijken als een straf is eenvoudigweg de kans om problemen die je hebt recht te zetten, vaak met betrekking tot andere mensen.

Ik ben SaLuSa van Sirius en kom zoals altijd om jullie aan te moedigen en te garanderen dat jullie weten dat jullie nooit alleen gaan op je zielenpad. Er zijn altijd helpers en Gidsen die jullie voortgang volgen en die jullie een vriendelijk duwtje in de rug geven wanneer dat nodig is. We herinneren jullie er vaak aan dat ze er voor jullie zijn en jullie graag helpen wanneer jullie assistentie nodig hebben. Ongeacht welk fase in je ontwikkeling je hebt bereikt, er zijn altijd zielen die klaar staan om je te helpen en dat zal doorgaan totdat je het einde van je reis hebt bereikt. Volg je intuïtie wanneer je twijfelt, omdat ze je nooit zullen teleurstellen, en ze worden sterker naarmate jij je ontwikkelt. Het ego mag in de weg zitten, maar je kunt er zeker van zijn dat het zorg draagt voor je aardse behoeften die niet perse jouw prioriteit hebben.

Dankjewel SaLuSa,

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Nederlandse vertaling: Rob/Marja

Bron: etfirstcontact@et.treeofthegoldenlight.com

Bases op de Maan gevonden in Google Map, oktober 2015

Bases op de Maan gevonden in Google Map, oktober 2015

Zijn er werkelijk steden en bases op de Maan zoals verschillende klokkenluiders ons hebben verteld? Als dat zo is houdt onder andere de NASA het nog steeds voor ons verborgen. Alhoewel het lijkt dat zij nu zelf een tipje van de sluier oplichten. Immers op Google Earth kan je ook de Maan bekijken aan de hand van foto’s van de NASA. Het kan natuurlijk ook zijn dat de NASA gewoon heel slecht knip- en plakwerk aan Google heeft afgeleverd, maar dat vind ik minder geloofwaardig.

Sandra Elena Andrade is iemand die heel goed naar dit soort foto’s kijkt. Hieronder is een link opgenomen naar diverse YouTube filmpjes waarin zij laat zien wat zij heeft ontdekt. Zo ook een van haar laatste ontdekking via Google Earth.

Verder staat hieronder beschreven hoe je deze structuren zelf in Google Earth kan bekijken.

Bron tekst: C Club

Deze structuren zijn gewoon bizar en geweldig! Kijk naar de details van deze witte piramide structuren aan de rand van de kaart. Het is geen wonder dat de NASA het bedekt, want er zijn een heleboel structuren in dit gebied, waarschijnlijk een zeer grote stad op de oppervlakte van de Maan. Deze structuren werden gevonden door Sandra Elena Andrade van Youtube. Ik was zelf gaan kijken en het was groot! Ik nam de bovenstaande screenshot op Google Earth / Moon.

Een ooggetuige bevestigt:

De ufologist en onderzoeker Marcelo Irazusta verrast ons opnieuw met deze nieuwe ontdekking. Deze ontdekking bewijst ons het bestaan ​​van bases op de Maan. Ongelooflijke en spannende NASA beelden in Google Moon.. In de video de coördinaten om het zelf te controleren.

Zelf opzoeken?

Ga naar Google Earth en selecteer in het planeetvakje de Maan. Neem de coördinaten over in het plaatsmarkeringsvak (gele pin).

Bron: http://www.conspiracyclub.co/2015/10/10/city-on-the-moon-found-on-google-map-oct-2015/

Het Heilige Neutrale Gezichtspunt door Andrew Bartzis, 13 oktober 2015

Het Heilige Neutrale Gezichtspunt door Andrew Bartzis, 13 oktober 2015

Het heilige neutrale gezichtspunt is een presentatie van onze spirit evolutie in de huidige wereld van leven. Het betekent dat we voldoende van onszelf geheeld hebben om anderen te helen. Het betekent dat we de feiten leven, dat alle wezens een heilige innerlijke ruimte hebben.

Alle wezens hebben ruimte nodig om te evolueren in/op hun levenspad. Het betekent dat je dogma’s en politieke inzichten aan de kant hebt gezet om het begrip te bereiken dat alle leven heilig is en liefde nodig heeft zonder banden of bedekte motieven om een methode van verandering te bevestigen. Het betekent dat je het leven hebt geaccepteerd dat alle spirituele praktijken spirituele waarheden bevatten. Het betekent dat je niet een pad benadrukt als het enige Pad. Het betekent dat je het leven geleefd hebt als een neutrale observator en nog een levenspad hebt mede-geschapen zonder dat polariteit zich bemoeit met je spirituele en dagelijkse evolutie. Het betekent dat je accepteert dat alle paden een persoonlijke verdienste hebben voor de vrije wil van spirit die hun vorm uitdrukt van vertrouwen en liefde en wat die persoon ook bepaalt als spiritueel.

Alle geloven hebben ruimte nodig om te evolueren en het passeren van tijd te verdragen. Het is slechts met onze persoonlijke ‘input’ dat ons geloof zal evolueren buiten zijn huidige definitie. Als we ons geloof delen wisselen we levenskracht uit op en zeer oorspronkelijk niveau. Laten we die momenten als heilig houden, als een delen van een moment in ons eigen heilige innerlijke ruimte.

“Het betekent dat je dat ene pad niet bevestigt als het enige Pad. Het betekent dat je het leven geleefd hebt als een neutrale observator en toch een levenspad ‘mede-schiep’ zonder dat polariteit zich bemoeide met je spirituele en dagelijkse evolutie.”

– Andrew Bartzis

Vertaling: Winny winnyd