Deel 1.3 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Deel 1.3 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I – “De Honeycomb Aarde” – Vergaderingen van 3 en 4 september 2015…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Audiolink van het hele verslag (Engelstalig):

Deel 1.3

Binnen de groep die de Saturnus hangers droegen, waren er ook mensen die er ongeveer hetzelfde uitzagen, maar een iets andere soort lichaam hadden.

In aanvulling op de Saturnus symbolen, was er ook een zilveren ster, een gouden “gebogen” swastika (hoewel dit geen Nazi Break-Away groep was), een Omega symbool met een achtpuntige gouden ster in het centrum, en een symbool dat er uit zag als een zandloper. Dit kan een gestileerde weergave van de constellatie van Orion zijn geweest.

Ik moet toegeven dat het zien van dat swastika symbool, samen met enkele van hun andere voorwaarden en symbool sets, verontrustend genoeg was dat ik bijna dit hele verslag had weggegooid (begraven). Ik ben geenszins antisemitisch, en noch waren een van deze groepen – al lijken ze voor ons allemaal bekijken op het oppervlak met een verschillende mate van minachting.

Toen ik de swastika bij David Wilcock noemde, deelde hij mij mede dat de Duitsers dit symbool gecoöpteerd hebben na het kenmerken ervan gezien te hebben in een mind-blowing lezing door Gurdjieff in de vroege 20e eeuw.

Gurdjieff onthulde de verbazingwekkende voorkeur voor ditzelfde symbool bij culturen over de hele aarde – de Hindoes, de Hopi’s, de Japanners, de Eskimo’s, de Grieken, de Romeinen, noem maar op – op elk continent behalve Antarctica.

Dit was een van de belangrijkste symbolen die hun “goden” aan ze gaven om zichzelf te vertegenwoordigen. Gurdjieff zag het als duidelijk bewijs van een geavanceerde, wereldwijde intelligente beschaving, waartoe de Duitsers zich aangetrokken voelden.

Gurdjieff heeft het waarschijnlijk nagetekend van een zeer omstreden Yale University studie uit 1898 [http://www.richardcassar
o.com/tag/1898-yale-university-study
], dat later werd verboden toen de Nazi’s aan de macht kwamen. Wijdverbreide pogingen werden ondernomen om deze studie te van de academische lijst te halen, hoewel het dat nog steeds heeft overleefd.

Nadat de persoon aan de tafel de introducties had gedaan, realiseerde ik me dat er zeven verschillende groepen werden vertegenwoordigd – hoewel drie van hen duidelijk bondgenoten waren of genetisch verwant.

Elke groep bestond uit drie vertegenwoordigers. De ruimte waarin we zaten werd herhaaldelijk aangeduid als “de Schoot van Isis” (of de Baarmoeder van Isis). Ik ontdekte later dat dit een tempel complex was, gereserveerd voor geestelijke en politieke gebeurtenissen.

De meeste groepen bestonden uit één of twee vrouwen, behalve de groep met het achtpuntige ster symbool in de Griekse letter Omega, die geheel uit mannen bestond.

De duidelijke leider van deze groep verwees meerdere malen naar de “Prins van Venus, de Morgenster en de Drager van het Licht”. Dit vond ik zeer verontrustend vanwege de voor de hand liggende associatie van deze termen met Lucifer.

Ik pakte de energie van de andere groepen op, en allemaal leken ze niet erg op hun gemak bij deze specifieke groep, wat niet verrassend was. Een van de andere groepen heeft een bekende en krachtige vloot van vaartuigen waarvoor de Secret Space Programs (de geheim ruimtevaartprogramma’s) een gezond respect voor hebben ontwikkeld – en ik herkende hen en hun symbool onmiddellijk.

De discussies tussen deze groepen begon. Ze werden door de persoon die de inleidingen had gehouden gevraagd om voor hun gasten Engels te spreken, maar dat duurde niet lang.

Ze zouden Engels spreken om vervolgens over te schakelen naar een andere taal. Gonzales vertelde me later dat dit een oud Akkadisch taal die op het oppervlak van de planeet allang is uitgestorven. Dan zouden ze toch weer terugschakelen naar het Engels.

Er waren ook uitwisselingen in een paar andere lang vervlogen talen. Ook vond er telepathische communicatie plaats tussen individuen in de ruimte. Het was natuurlijk allemaal erg verwarrend en moeilijk voor mij om te volgen.

Het lukte me om er uit op te maken dat ze de aanvallen bespraken die tegen verschillende ondergrondse steden hadden plaatsgevonden, en de slachtoffers die zich hebben voorgedaan.

Ze hebben ook gesproken over het verraad waarvan ze te lijden hadden door bepaalde geheime genootschappen en groepen op het oppervlak terwijl ze eerder gedacht hadden dat ze die onder hun controle hadden.

Ook lukte het me er uit op te maken dat hun vijanden op het oppervlak van de Aarde nu de technologie hadden die hen in staat stellen om hun steden te kunnen lokaliseren en hun verdediging te omzeilen. De mensen op het oppervlak hadden exotische wapens ontwikkeld die kunnen doordringen tot de grootste dieptes en enorme schade kunnen toebrengen.

Dit betekende dat men niet meer op elkaar kon rekenen. Deze oppervlakte groepen waren inmiddels hun gewelddadige en meedogenloze vijanden. Ze voelden zich kwetsbaar en bedreigd, en moesten op elkaar vertrouwen voor bescherming.

Ze spraken er ook over dat de oppervlakte mensen steeds meer hun eigen steden onder de oppervlakte bouwen, en in deze ontwikkeling de vervuiling van het zeer delicate ondergrondse ecosysteem.

Ze hadden ook te maken met recente schermutselingen met diverse zeer vervelende niet menselijke (non-humane) ondergrondse groepen. Dit was de oorzaak van een grote bezorgdheid.

Het werd duidelijk dat al deze toenemende druk ervoor had gezorgd om een alliantie met elkaar te vormen – iets dat tot nu toe bijna onmogelijk te begrijpen zou zijn.

Deze discussie ging door voor ongeveer twee uur, en we waren alleen in staat om een ​​kleine hoeveelheid van wat er werd gezegd te volgen. Vervolgens nodigde de leider van de “Omega / Achtpuntige Ster” groep Gonzales uit om te spreken.

Gonzales vertelde me later dat deze persoon zijn gastheren niet het respect toonde door dit te doen. Gonzales kende de protocollen tussen deze groepen, en probeerde om deze zo zorgvuldig mogelijk te volgen.

Gonzales keek naar de vrouw die de Saturnus hanger met de roze gekleurde juweel droeg, en ze gaf hem een knikje dat hij zijn gang kon gaan. Toen stond hij op en sprak van waar hij naast me zat. Ik was niet in staat om naar hem op te kijken toen hij sprak, dus ik keek rond de ruimte terwijl hij zijn gang ging.

Gonzales noemde elke groep bij naam, en bedankte hen voor hun uitnodiging om als vertegenwoordiger van de Alliantie deel te nemen. Hij sprak zijn waardering uit voor de groep die gastheer (host) voor deze raadsvergadering was.

Hij verklaarde verder dat het een eer was om hun kleine delegatie te ontvangen en te hosten, die in de weken ervoor naar een van de SSP Alliance buitenposten in de Kuipergordel was gereisd met een groot persoonlijk risico.

Kaart van bekende objecten in ons zonnestelsel. Legenda: ██ Onze Zon ██ Gasreus planeet ██ Kuipergordel object ██ Scattered disk object of Centaur-planetoïden ██ Trojaan planetoïde van Jupiter ██ Trojaan planetoïde van Neptunus

Gonzales zei dat ondanks een aantal belangrijke verschillen in de standpunten, en de voormalige allianties die in direct conflict waren geweest met wat we nu allemaal hoopten te bereiken, was hij hier om de hoop van de SSP Alliance Raad over te brengen, dat een verstandhouding kon worden bereikt tussen alle partijen.

Dit zou veranderingen inhouden hoe deze groepen om zouden gaan met de regeringen en burgers met wie zij in contact waren op het oppervlak van de planeet.

Hij zweeg even, en ik kon zien dat hij zijn woorden zorgvuldig koos. Hij deed zijn best om zijn gedachten en emoties niet naar het uiterst scherpzinnige publiek uit te zenden.

Dan keek hij omhoog en gaf een wat op een terloops voorbereide toespraak leek, maar die kort was en toch meteen ter zake kwam (to the point).

Hij sprak over de ingewikkelde geschiedenis die deze en andere oude menselijke afgescheiden groepen (Ancient Human Break-Away) met oppervlakte beschavingen hebben gehad – die tienduizenden jaren terug gaat.

Hij sprak ook over elke groep die in de ruimte was, hen openlijk maande over hun vroegere en huidige misleidingen met overheden, militairen en burgers.

Hij eindigde zijn toespraak met de opmerking dat we een nieuw tijdperk ingaan die een open samenwerking en eerlijkheid zou moeten inhouden. Ik kon de plotselinge stijging van de spanning en de gemengde gevoelens en energie in de ruimte te voelen toen hij dit zei.

Gonzales boog zijn hoofd en ging weer naast me zitten, terwijl hij zijn blik in de richting van de delegatie rond de tafel hield.

Ze begonnen onder elkaar te praten in een paar verschillende talen. Soms spraken zij langs elkaar heen, of over elkaar. Tijdens deze onderhandelingen gebaarden ze vaak naar Gonzales en mij.

Ze waren rustig aan het praten, maar het was duidelijk dat ze niet blij waren met ten minste een deel van wat Gonzales net had gecommuniceerd.

­
Vervolgens hebben we een zeer neerbuigende verhandeling gekregen van elk van hen over waarom we het recht niet hebben om ze te beoordelen met onze beperkt begrip en kennis.

Ieder heeft hun perceptie van ons op het oppervlak beschreven als onbeschaafde barbaren die ziek en genetisch onzuiver zijn.

Ze zeiden dat zij de enigen waren die de verschillende oorspronkelijke aardse menselijke bloedlijnen hadden bewaard.

Golf na golf van vluchtelingen uit nabijgelegen planeten hadden sindsdien hun genen gemengd met de oorspronkelijke mensen van deze planeet, en hadden de oppervlakte wereld als een plaag over genomen.

Zij verklaarden dat in de bijna 20 miljoen jaar geleden dat de oorspronkelijke menselijke bloedlijnen op aarde waren ontstaan, er vier grote rampen waren geweest die ofwel aardas, de rotatie van de aarde of de omloopbaan rond de zon hadden veranderd.

Elke keer dat een van deze gebeurtenissen plaatsvonden, hielden de “elite” of priester kaste hun genetische lijn zuiver door middel van zichzelf te isoleren onder de grond. Deze kleine groepen overleefden, terwijl hun oppervlakte tegenhangende beschavingen omkwamen.

Na zeeën van tijd en kleinere vernietigende gebeurtenissen op het oppervlak, die nog steeds duidelijk rampzaling waren, werden bijna alle tekenen van hun vroegere beschavingen uit het geheugen van de overlevenden gewist. Alleen mythen en legenden van geavanceerde goden bleef.

Zij verklaarde dat zij ​​van tijd tot tijd tevoorschijn zouden komen om de beschaving van de overlevenden op te starten (kickstart) die in termen van hun genetica het meest nauw verwant aan hen waren.

Zij beweerden dat deze overlevende rassen aannamen dat zij de goden waren van hun eigen oude legenden. Er werd besloten dat zij hen die ze helpen toelieten om te geloven dat zij goden waren, om hun ondergrondse beschavingen geheim en veilig te houden.

Zij verklaarden dat er in deze tijdsperiode ook andere planeten in ons zonnestelsel werden bewoond, die ook te lijden hadden van extreme rampen.

Ter toevoeging aan dit ongelooflijke verhaal verklaarden zij dat er steeds meer geavanceerde groepen van buiten ons zonnestelsel begonnen te komen tijdens en na deze rampen.

Deze nieuwe groepen begonnen van de situatie te profiteren, zoals het cultiveren en manipuleren van de genetica van de inwoners van dit zonnestelsel.

Zij beweerden dat de aarde de bestemming werd van de vluchtelingen van deze andere bewoonde planeten. Geavanceerde ET verplaatste deze vluchtelingen hier naar toe in verschillende golven wanneer er op hun eigen planeten rampen hadden voorgedaan.

De vluchtelingen rassen waren genetisch vergelijkbaar met de oorspronkelijke mensen van de Aarde, maar waren veel agressiever.

Het bleek dat veel van deze vluchtelingen van een zeer geavanceerde beschaving waren die zichzelf door oorlog en high-tech had vernietigd.

Het gebruik van sommige van deze wapens veroorzaakten niet alleen vernietiging op interplanetaire schaal, maar wekte een unieke energetische signatuur op (handtekening / footprint).

Deze energetische signatuur trok de aandacht van de ET groepen die toe massaal ons zonnestelsel binnen kwamen, en die toen een genetisch cultivering experiment begonnen (farming).

De ondergrondse groepen beweerden dat er een oude beschaving was geweest die deze regio van de Melkweg letterlijk miljarden jaren lang had beschermd.

Ze werden aangeduid als “The Guardians” en het Secret Space Program (Geheim Ruimtevaart Programma) verwees naar hen als het “Oude Bouwer Ras” (Ancient Builder Race). Dit werd behandeld in eerdere afleveringen van Cosmic Disclosure en in geschriften op deze site.

Dit Guardian ras (Gardiaan / Wachter / Bewaker) was zeer geavanceerd. Er waren geen andere ET groepen die er maar zelfs aan zouden denken om hun regio van de ruimte te schenden.

De Wachters is sinds lange tijd uit onze frequentie verdwenen. Ze hadden een beschermend veld of technologie binnen hun gebied gecreëerd, zodat het veilig bewaard kon worden voor een enorme lange tijd nadat ze fysiek waren verdwenen.

Volgens hen die dit verhaal vertellen, hebben de inwoners van andere bewoonde planeten in ons zonnestelsel deze beschermende technologie onbewust verstoord, die was opgezet door de Guardians.

Wanneer zij hun geavanceerde wapens met geweld gebruikten tegen andere rassen, veroorzaakten dit dat zich er een massaal destructieve keten van gebeurtenissen voordeed. Dit had het ongelukkige gevolg van het uitschakelen van het beschermende veld, dat geplaatst was om hen te verzekeren van bescherming en overleving.

Wanneer het veld afnam, stuurde dit als een baken een signaal naar de rest van de kosmos.

De overlevenden van de bewoonde werelden in ons zonnestelsel zijn overgeplaatst naar de Aarde. Ze waren uiterst agressief en begonnen zich voort te planten en te kruisen met de originele mensen die op het oppervlak van de Aarde waren.

Het duurde niet lang voordat de ondergrondse groepen dit nieuwe gemengde ras als een bedreiging voor hun bestaan zagen. Dit nieuwe gemengde ras is de huidige oppervlakte bevolking van de aarde.

Ze wisten dat ze nu meer dan ooit hun beschavingen geheim moesten houden om hun genetische integriteit te bewaren, en de veiligheid van honderden van hun oude en geliefde ondergrondse tempels en steden.

Zij hadden de geavanceerde technologieën om zich zowel te verbergen en zich te verdedigen tegen deze ET groepen. Ze begonnen met een lange termijn strategische spel tegen hen, met behulp van het oppervlakte ras als pionnen waarin ET’s zo geïnteresseerd waren.

Ze bleven aan bepaalde verre genetische familieleden aan de oppervlakte verschijnen als goden en opgevaren leraren, om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun beschavingen en hun spirituele ontwikkeling. Dit werd gedaan in de hoop dat ze het agressieve gedeelte van hun genetische programmering zouden kunnen overwinnen.

Deze inspanning heeft zich tot aan de huidige tijd voortgezet.

Wordt vervolgd…

Bron:

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Advertenties