‘Steve Beckow met Aartsengel Michaël over 28 september, het Ascentie Portaal, de Pilaren en het Nieuwe Domein…’ 19 september 201 5

‘Steve Beckow met Aartsengel Michaël over 28 september, het Ascentie Portaal, de Pilaren en het Nieuwe Domein…’ 19 september 2015

Ik sprak met Aartsengel Michaël over 28 september als de datum van de eerste golf van Ascentie. Hij zei dat al enige tijd mensen zijn geascendeerd en teruggekeerd, dus is dit niet de eerste golf. Hij zei dat sommige mensen graag een gelegenheid willen markeren en een noodzaak voelen voor datums, dus werd deze datum gegeven. Maar mensen ascenderen nu de hele tijd al in deze verhoogde energie.

Hij bespreekt de situatie over pilaren en het nieuwe van het domein waar we “naartoe gaan” (Steve: ik kan stoppen met de noodzaak om het “er naar toe gaan” te gebruiken, omdat we nergens “naartoe gaan”).

Mijn missie is om met iedereen omhoog te gaan en jullie over mijn ervaring te schrijven als ik ga. Daarom deel ik meer mee dan de volgende persoon. Ik doe dat in het belang van om de bal naar voren te duwen, maar ook in verbinding met de benodigdheden van het bewuste pad om zoveel mogelijk transparantie te geven als verstandig is.
Dana bedankt voor onze transcriptie.

* * *

Steve Beckow: Is 28 september de dag van de eerste golf van Ascentie?

Aartsengel Michaël: Je weet dat wij niet over datums praten. Is het begin van de “exhale”(1) (= uitademing) reeds begonnen? Het antwoord is ja. Dus, als mensen datums willen, dan is dit een goede datum.

Steve: Die steun ik dan omdat zoveel andere mensen dat gezegd hebben: Matt Kahn, Patricia Cota Robles, SaLuSa. Was de channeling met u van Michael Love geloofwaardig?

AEM: Ja, die was het.

Steve: Oh! Well, nou u gaf daar een datum!

AEM: Laten we zeggen dat er mensen zijn die vragen en sterven voor datums. Dat heeft onze voorkeur niet, zoals je wel weet.

Steve: Dat weet ik. Ik probeer het alleen te begrijpen.

AEM: Het is die menselijke obsessie met: “Zeg ons de datum en de tijd.” Ze zouden heel blij zijn als we konden zeggen 11:11 uur [p.m.]. Het dient ook niet, als dat zou kunnen. Laten we het zo zeggen.
Maar omdat veel mensen zullen zeggen: “Op deze dag, zal ik me beter voelen en ben ik voorbereid om door te gaan,” dan zullen we een datum geven. Maar er zullen net zo veel mensen zijn die zullen zeggen: “De datum kwam en ging en ik voel niets.”
Dus zal het een 50-50 verdeling zijn.

Steve: Als pilaar, ascendeer ik dan in de vroege golven of ascendeer ik aan het einde?

AEM: Nu, laten we tegen je zeggen dat je al enige tijd in en uit dit Ascentie Portaal bent gevlogen. Dat zijn de diverse aanpassingen en toenames geweest in je frequentie en vibraties. Dit is de transformatieve liefde geweest die je gevoeld hebt. (2)
Wat betreft de pilaar, jullie hebben een uitdrukking: “de laatste man die nog stond.” “last man standing.” Dat is het.

Steve: Wat betekent het, Lord?

AEM: Het betekent dat je wacht tot het laatst, totdat iedereen is verder gegaan en jij de lichten uitdoet, zogezegd.

Steve: Sommige mensen denken dat als een mens opstijgt, ze niet terug komen. Als ze naar de Vijfde gaan, dan zitten ze in de Vijfde. Ze zitten dan niet in de Vierde, dus hebben ze niets meer te doen. Ze zijn verdwenen.

AEM: Dat is niet correct.

Steve: Okay, misschien kunt u hier over praten? Ik weet zeker dat er mensen zijn die dit willen weten.

AEM: Ten eerste, velen, velen van jullie zijn al in de Vijfde Dimensie en zitten er al een tijdje in. Sommigen van jullie zitten in de Zevende. Velen van jullie zitten in de Zesde. Jullie zitten in het proces om te veranderen.
Wat jullie willen dat het is, is een nieuwe ruimte, een nieuwe gesloten deur. Maar de werkelijkheid is dat jullie heen en weer gaan, dat jullie in beweging zijn omdat je je hebt toegewijd om de hele mensheid bij te staan.
Dus, zitten jullie in een andere, waar je van kunt denken als een mindset, in een ander denken, een hart-set? Het bestaan in een andere dimensionale werkelijkheid welke een helderder stroom geeft? Ja.
Maar deze verwijdert de andere dimensies niet. Dat zou beperkend zijn. En dat is niet de bedoeling van de Moeders creatie van deze planeet. Het is dat jullie alle dimensies ervaren.
Jullie verankeren je met Gaia. En velen van jullie zijn er al. Maar dat betekent niet dat je vergeten hebt, of nooit de andere werkelijkheden wilt bezoeken. Het betekent niet dat je je niet bewust bent van de wezens van de mensheid die zich nog vasthouden aan de oude Derde, die al sedert lange tijd is verdampt.
Jullie denken aan jezelf als uni-dimensionaal [eerder dan aan multi-dimensionaal]. En jullie denken er nog aan in termen van een hiërarchie [eerder dan aan een cirkel]. Dat is niet juist.

Steve: Dus is het anders en omgevingen zoals Schoonheid (Tiende Dimensie) en Meesterschap (Elfde Dimensie) en Eenheid (Twaalfde Dimensie) …

AEM: Dat is correct.

Steve: …en andere ervaringen.

AEM: Andere ervaringen, zeker een breder rijk aan talenten en vermogens omdat de energie niet beperkt is. Maar het betekent niet dat jullie ergens vast zitten!

Steve: Nou, aan de andere kant [dwz. het leven hierna] kan een mens die in de Astrale Laag resoneert, niet naar de Boeddhische Laag gaan, bijvoorbeeld zonder bescherming. Je loopt gewoon niet naar de Causale Laag of de Mentale Laag in. Nu is het dan niet hetzelfde geval hier dat een Vier Dimensionale Mens niet gewoon in de Zevende Dimensie kan gaan en daar een bepaalde tijd kan wonen?

AEM: Dat is juist maar wat jullie doen is jezelf voorbereiden, je werkelijkheid uitbreiden, je transformatieve hart uitbreiden, je begrip van eenheid, van vreugde, van verrukking uitbreiden om werkelijk in staat te zijn om de energieën vast te houden en te absorberen van de andere dimensies. Dus breiden jullie je uit en groeien erin.

Steve: Is dit nieuw? Is het rijk dat wij bouwen en waar we onze stoffelijke lichamen mee naartoe nemen helemaal nieuw?

AEM: Ja, dat is brand nieuw.

Steve: …Brand nieuw, en de regels zijn veranderd?

AEM: Dat is correct.

Steve: Okay, we moeten nog een discussie hierover hebben bij een andere gelegenheid. Ik vraag me af of het gepast zou zijn om met Sanat Kumara hierover te spreken bij An Hour with an Angel.

AEM: Ja, dat zou heel juist zijn.

[Later
in een antwoord op een vraag van een vriend: ]

AEM: Laten we je nog wat meer in verwarring brengen. Je bent er al geweest [door het
Ascentie Portaal]. Zie je, iedereen kijkt naar deze mooie datum in september als de eerste golf. Het is niet de eerste golf…
Dus jullie zijn al door het Ascentie Portaal geweest bij de eerste golf.

Steve: Dat zal ik hem vertellen [denkend dat hij over een ander sprak].

AEM: JIJ bent dat al.

Steve: Steve?

AEM: Steve, X, Y… Jullie hebben het allemaal al gedaan.
En jij deed het al ongeveer 16 maanden geleden. (3)
Nou zijn jullie terug gekomen en hebben die kritieke energie vast en dat uitgebreide besef, elk met een andere uitdrukking. Maar je weet heel duidelijk dat je een veel helderder, breder, dieper en meer liefdevoller energieveld hebt dan je had, zeg maar anderhalf jaar geleden.

Steve: Ja.

AEM: Dus jullie zijn er al doorheen gevlogen, terug gekomen, diep als een pilaar verankerd en de energie vasthoudend achteraan de lijn zodat je die kunt bewegen, mee kunt bewegen.
Als je je dan uitgeput voelde, vloog je terug door het Ascentie Portaal omdat die wijd open voor je staat en dan kom je terug en dan veranker je je weer, nog meer uitgebreid dan als een anker, een pilaar opnieuw, en zo verder omdat dit jouw zielen overeenkomst is geweest. Dat is de aard van je missie en bedoeling…

De oude Steve bestaat niet meer [niet langer meer] Zit hij nog ergens in? Ja. Maar, hebben jullie ook die toevoegingen beleefd de add-on, add-on, add-on (van de multidimensionaliteit] … ? Ja.

This material is copyright by Linda Dillon and the Council of Love 2015, Inc., and is used with permission.

Voetnoten

(1) Het spijt me dat ik niet snel genoeg was om hem te vragen wat “exhale” betekent. Duidelijk is het deze fase van de Ascentie.

(2) De ervaring van transformatieve liefde werd prominent na een harte opening op 13 maart 2015

(3) Na een rauwe stoot in mijn leven, zat ik zo erg in een afdaling van energie, dat Aartsengel Michaël zei dat hij me door het Ascentie Portaal heen trok voor healing en herstel op febr. 2015. Dat gebeurde in mijn slaap dus daar heb ik geen herinnering van.

Bron: http://goldenageofgaia.com/2015/09/19/archangel-michael-on-sept-28-the-ascension-portal-pillars-and-the-new-domain/

Vertaling: Winny winnyd

Advertenties