‘Ascentie en de Revaluatie (Opwaardering)…’ door Steve Beckow, 13 september 2015

‘Ascentie en de Revaluatie (Opwaardering)…’ door Steve Beckow, 13 september 2015

Wat een interessante serie aanwijzingen is ons gegeven.

Ons is verteld dat de eerste golf van Ascentie in het schema staat voor 28 september en de Reval(Evaluatie of Opwaardering) kan gebeuren in de tijd na 14 september …Hmmm

Hoe passen die twee bij elkaar?

Het verbindende stuk, voor mij is het begrip van spirituele looptijd/valuta.

Het is onze spirituele looptijd (liefde en licht) die ons laat opstijgen/ascenderen. Wij moeten voldoende opname (of opgestapeld) hebben verwerkt van liefde en licht (spirituele looptijd) voor de transformatie van het op koolstof gebaseerde lichaam naar het kristallijnen gebaseerde lichaam.

Zonder dat, kunnen we niet overleven in de hogere frequenties van de Vijfde Dimensie. Dit is gewoon een zaak van natuurkunde. In het leven hierna, kunnen mensen de hogere dimensies alleen bezoeken zo lang ze worden vergezeld door een bewoner van die dimensie die hun frequenties kort laat omhoog gaan, of dat ze enige vorm van energetische talisman hebben die ook voor dat doel dient.

Maar hun lichamen zal hen niet toestaan ze daar te laten wonen, en hetzelfde is hier ook zo. Dus liefde en licht zijn onze spirituele rijkdom, gezien vanuit de hoek van Ascentie.

Gezien vanuit de hoek van de Opwaardering, is het heilige geld van de Moeder waarvoor wij dienen als stewards, de bedoeling om die rijkdom rond ons heen te verspreiden, die maken de mensen van schulden vrij, van fonds-projecten, dat is weer een andere mening van spirituele looptijd (valuta). Dat is gespiritualiseerde valuta.

Indien wij de twee met onze kennis combineren, dat de gamma, de foto of de X-golf energieën deze maand omhoog gaan, is de maand van de Opwaardering gepland om aangekondigd te worden, we kijken uit naar de verwachting van het handelen van de heilige rijkdom van de Moeder van snel toenemende en bloeiende liefde, iets dat nog nooit eerder is gebeurd in de geschiedenis van de Aarde, zo ver als ik weet.

Een opmerking die Aartsengel Michaël naar me maakte in een reading begint nu betekenis te krijgen. Hij vroeg me om een week vrij te nemen na de Opwaardering en om gewoon adem te halen.

Als deze Reval/Opwaardering gebeurde enige tijd na de 14de, dan zou een week vrij ons geweldig dichtbij Ascentie brengen. Wilde hij me geen beslissingen te laten maken totdat na de Ascentie (veronderstel ik stijg op en blijf niet achter als een pilaar)? Zou het ’t best zijn om in ieder geval geen beslissingen te nemen tot na de Ascentie? Ik heb een reading op de 16de september en zal hem dat vragen.

Aartsengel Michael via Michael Love zegt ons iets om wat te verwachten na de Ascentie: “Er is een nivellering en aanpassingsperiode voor een paar maanden na sept 28 voor iedereen om volledig de nieuwe energieën te integreren en om de gedetailleerde vorming van hun paradijs te beginnen die genoemd wordt De Nieuwe Aarde”(1) “Om gedetailleerde vorming” van Nova Aarde kan betekenen, voor degenen die dat al niet hebben gedaan, plannen te doen met hun heilige rijkdom.

Hoe zal een veelvoud aan lichtwerkers, die met liefde overlopen tot aan de rand gevuld, met heilig geld omgaan? Hoe zal een troep van financiële wegwijzers, opgestegen en medelevend, zichzelf gedragen en met anderen omgaan? Welke verschillen zullen de bijna-conjunctie van de Reval en Ascentie maken?

Het enige dat me een houvast geeft is de manier waarop ik me voel als ik in transformatieve liefde zit. Als ik dat verveelvoudig door een paar ordes van grootheid en zie ik het omgaan met geld, de toekomst schijnt dan subliem. Ik zie een leger van goede schaapherders, van betrouwaardige stewards die zorgen voor de noodzaak en onbillijkheid waar die ook wordt gevonden.

Het kan niet zo zijn dat wij allen vreemde valuta hebben, opstijgen en dan deze dimensie verlaten. Het moet zo zijn dat Ascentie gewoon het omhooggaan van frequenties is maar dat we terugkomen uit de opgestegen staat, of die laten afnemen en die volledig met ons mee brengen, en dan werken met die drie-dimensionale mensen (feitelijk vier dimensionale) die blijven (sommige opgestegen mensen zullen kiezen om te vertrekken) om het speelveld te nivelleren, de ernstige noodzaak los te laten en op andere manieren de tweede en derde golven voor Ascentie voor te bereiden en om Nova Aarde op te bouwen.

Ik was geïnteresseerd om SaLuSa te horen zeggen dat de Galactische Federatie van Licht geïnteresseerd was om “ons plan zo lang mogelijk geheim te houden.” (2) Misschien is de datum van de Reval vast gelegd en bewaren ze die ook als geheim. En de levering van de welzijn pakketten en de afkoop van historische banden. Wat ook het geval is, ze hebben deze zaken duidelijk in de hand en wij moeten duidelijk met hen werken vanuit een bijna opgestegen, en dan opgestegen ruimte.

Dit is een experiment die uiteindelijk fascinerend zal zijn om naar te kijken: opgestegen financiële wegwijzers en rijke opgestegen mensen, die allemaal aan de spirituele valuta trekken om deze wereld uit de hebzucht en het duister te transformeren naar liefde en licht.

Voetnoten

(1) “Aartsengel Michael: September Kosmische Golf neemt Exponentieel Toe!” Gechanneld door Michael Love, 7 september 2015

(2) SaLuSa, 11 september 2015

http://goldenageofgaia.com/2015/09/13/ascension-and-the-reval/

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties