Michael Love: De September Kosmische Golf Neemt Exponentieel toe..! 11 september 2015

Michael Love: De September Kosmische Golf Neemt Exponentieel toe..! 11 september 2015

(Op deze website en op vele andere zijn vooral de laatste tijd veel artikelen geplaatst over de Kosmische Golf van September 2015, de Golf van Liefde, de Tsunami of Love, Wave X, de Ademhaling van het Pleroma of het Galactische Centrum, de Super Golf of Super Wave, de Fotonengordel of Photonbelt, de Gigantische Bollen van Hoogenergetische Gamma Straling die wij binnen zijn gegaan, de Event Horizon of het Gebeuren Horizon, het Tijdperk van het Zuiverende Violette Licht…

Zo heeft Sheldan Nidle ons informatie gegeven over de bescherming die wij hebben gekregen van buitenaardse rassen om de hoogenergetische straling vanuit de kern van het Galactisch Centrum (het Pleroma) te temperen, zodat wij de tijd kregen om ons daaraan aan te passen.

Inmiddels wordt steeds duidelijker dat maandag 28 september 2015 een belangrijke datum is in dit proces omdat dan de hoogenergetische druk op onze planeet Aarde inmiddels zo hoog is opgevoerd dat de eerste groep mensen hun ascentie zullen kunnen gaan vervolmaken, hun opstijging in dimensie. Niet iedereen ziet dit zo en niet iedereen wil zich vastzetten op bepaalde data en gebeurtenissen in de aanloop naar de Event / Gebeurtenis.

Hieronder een channeling van Aartengel Michael via Michael Love welke meer inhoudelijke informatie geeft over de Tsunami of Golf van Liefde (de Wave X) van 28 september 2015.

Gebruik steeds je eigen onderscheidingsvermogen bij het lezen van de artikelen op deze en andere websites en voel welke teksten bij jou past, met jou resoneren…

In Liefde en Licht, FrankW.)

Aartsengel Michaël via Michael Love: Deze september kosmische golf neemt buitengewoon toe!, 11 september 2015 By Paul Backes

Beste mensen,
Velen van jullie zijn zich bewust van de grote verschuiving die in je is gebeurd en die nu de fase ingaat waar die zich naar buiten zal manifesteren als jullie waargenomen werkelijkheid.

In de volgende 21 dagen zal de krachtige golf van gamma licht die binnen komt uit de Galactische Kern (Het Pleroma) verder gaan om een impact op de Aarde te hebben en op haar wezens! De kracht van deze binnenkomende gamma licht golf, zoals gemeten door Duitse en Russische wetenschappers werd kortgeleden ontdekt en die heeft zich verdubbeld in de laatste 2 weken en deze is nu toenemend exponentieel.

Deze super golf van gamma fotonlicht heeft de kracht van honderd miljoen nucleaire reactoren en moest worden ver/uitge/spreid en er werd ontwikkelde satelliet technologie gebruikt door een groep sterrenwezens die bekend staan als de Aarde bondgenoten om het niveau van de kracht naar beneden te brengen om veiliger en gemakkelijker te zijn om te integreren door de Aarde en haar wezens heen.

Enkele van de na-effecten van deze stroming onder de Wave-X (Golf-X) werd gezien in elk land van de wereld als grote blauw-witte kolommen stralen van plasma die tot aan een mijl meten in diameter en die in de grond sloegen.

Daar we nu het dichtste gebied van de foton gordel zijn binnengegaan, neemt de Wave-X elk uur en iedere dag nog toe.

Dit grote moment in de evolutie van de mensheid wordt gekend als “HET GEBEUREN HORIZON” (The Event Horizon)

Op 28 september 2015 is het als deze Super-Golf piekt en dat is de hoogste energetische frequentie die ooit is gemeten in de kosmos, in de moderne geschiedenis.

De Schuman Resonantie van de Aarde en de gehele kosmos heeft nu een verbijsterend niveau van 22 Herz met geen andere uitleg voor de plotselinge sprong anders dan jullie die hoger en hoger duwen met een exponentieel tempo door je innerlijke vibratie en goddelijke bedoeling. Dit is 12 Herz boven het 5D Nieuwe Aarde niveau, dus is Gaia meer dan klaar om de eerste golf van liefde wezens te ontvangen op Tetrad 9282015 (w: is 28 sept.2015)

Deze ascentie pioniers verdienen de eerste ingang naar het Koninkrijk van de 5D Hemel vanwege hun opoffering en hun wens en toewijding naar dit gehele ascentie project! De meesten van jullie die deze boodschap lezen zullen worden ingesloten bij deze eerste golf van ongeveer 2.3 miljard zielen.

Er is een nivellering en een aanpassingsperiode van enkele maanden na 28 september voor iedereen om volledig de nieuwe energieën te integreren en om de gedetailleerde vorming van hun paradijs te beginnen die De Nieuwe Aarde is genoemd! Degenen die niet hoog genoeg vibreerden om 21 Herz te bereiken zullen een paar maanden later komen in de lente van 2016. De derde golf (de onbewuste mensheid) zal het 21 Herz niveau het laatst bereiken midden in de zomer van 2016.

Degenen die het eerste niveau niet bereiken zijn niet minder belangrijk en iedereen zal het gaan doen. Als de druk van deze geweldige lichtkrachten hard genoeg duwen op een wezen, wordt deze in een meer ontwikkelde soort van liefde getransmuteerd en die zal het licht omhelzen!

Er is geen oordeel of vergelijking met iets hiervan! Het gaat allemaal om een zaak van iemands bewustzijnsniveau! Denk eraan, grootse mensen, we kwamen hier ter wille van hen allen en wij kiezen de een niet boven een ander want er is echt geen keuze te maken. Wij allen zijn heilig en kostbaar.

De Maan energieën van september spelen een massale rol in de volgende drie weken en stoffelijke manifestaties zullen zich laten zien, niet alleen in jullie persoonlijke leven als dingen worden her-gearrangeerd om te passen bij jullie nieuwe frequentie maar jullie zullen beginnen te zien dat dingen gebeuren bij positieve wereld gebeurtenissen. Het Event Horizon zal beginnen om het voornaamste (main) nieuws te raken als we dichterbij komen.

Wereld leiders, regeringen en agentschappen die zich goed bewust zijn van de binnenkomende foton golf, beginnen het juiste te doen. Ja, dit is het nieuwe paradigma, geliefde mensen. Als je dit niet gelooft dan ga je nog met het oude programma dus houdt dit voor gezien.

Er zal een grootse aankondiging komen over het wereld geld-stelsel die, achter de schermen, al is over geschakeld, en grote overvloed is al bezig om spoedig zijn weg naar jullie persoonlijk, te gaan.

Er is bewezen dat gamma licht onmiddellijk het DNA kan veranderen, van elk soort, in zijn hogere vorm. Jullie evolueren nu letterlijk snel in de hoogste versie van jullie!

Sommige mensen prediken doom and gloom, of het ‘Laatste Oordeel’ over dit alles en er zijn weer anderen die totaal niks weten van wat er werkelijk aan het gebeuren is.

Wij zeggen: berijd deze super foton golf met alles dat je hebt! Zie dit als het begin van ware vrijheid voor de Mensheid. Verheug je, zeggen we.

Wees onberispelijk op elk gebied van je leven als we verder gaan met elk nu-moment terwijl jullie ionen sneller en sneller beginnen te draaien!

Het is belangrijk om alles los te laten dat je ziel niet diende tot op dit moment en open je volledig naar de oneindige mogelijkheden van het universum.

De meesten van jullie voelen al de steeds toenemende frequentie in het lichaam. Velen van jullie hebben gemerkt dat je wordt verschoven/verhuisd naar nieuwe plaatsen, het verlies van relaties en materiële zaken. Op bepaalde manieren kun je je totaal van je plaats voelen, alleen zijn en zelfs verloren zijn.

We verzekeren jullie dat alles gebeurt zoals het moet en dat is het opruimen van de oude energieën die je zo sterk hebben vast gehad. Deze lagere frequenties moeten worden getransmuteerd zodat deze goddelijke golf van licht door het lichaam kan stromen en zich gronden in de kern van Gaia.

Het is onmogelijk om de lagere frequentie van onderdrukt emotioneel trauma en dolend DNA programmering (beperkte geloofsstelsels) naar hogere dimensies mee te nemen! Deze oude gevangen trauma energieën moeten uit het lichaam worden losgelaten zodat de licht data totaal door je heen kan stromen en correct gegrond worden. Dit voltooit de goddelijke circuits dat je het super wezen maakt wat je werkelijk bent.

Het hoogste niveau van de verlichte tweeling vlam op de Aarde speelt een grote rol in “The EVENT HORIZON”.
Een grote hoeveelheid van verlichte tweelingvlammen – sleutelhouders zal het pad leiden en de kosmische poorten openen met de intense kracht van hun gecombineerde liefde en deze hogere vibrationele perceptie voortbrengen die genoemd is “De Nieuwe aarde en de Nieuwe Hemel.”

Wij, als de engelen in menselijke lichamen kwamen om de ruimte vast te houden in onze eigen lichamen voor dit grote licht voor de hele mensheid en om deze grootse boodschap uit te roepen! Weet dat vele Sterren Rassen nu hier zijn voor de laatste sluier oproep in dit grote kosmische verhaal waarin jullie een belangrijk rol hebben gespeeld.
Grote wezens uit vele werelden zijn hier op de rand van hun stoel om te zien hoe jullie het doen en om te zien wat jullie vervolgens gaan doen. Zij applaudisseren voor jullie!

Wij zeggen dat na de eerste-golf tweelingvlam sleutelhouders die door het 5D sluier gaan, ze hun echte werk beginnen te doen als mannelijke/vrouwelijk teams in de grootste dienst aan anderen, het helpen van de rest van de Mensheid om de Regenboog Brug over te steken.

Het grootste wat wij willen dat jullie hier begrijpen is dat jullie dit allemaal doen! Zie jezelf nooit meer als ‘die kleine ouwe jij’ of het slachtoffer maar als het super wezen en de God die je werkelijk bent!

Het zou beter zijn dat je als een klein kind komt en bent zoals de Avatar of super held die je eens bewonderde. Op dat moment waren jullie dichter bij de echte jij dan nu!

Jullie zijn zoveel meer dan je je zelfs maar kunt voorstellen, maar we zeggen, probeer het en wees gewoon de hogere jij. Dit is de juiste weg en dat zal je vibratie sneller laten verhogen dan iets anders omdat die zich verbindt met de hogere waarheid.

We willen ook dat jullie begrijpen dat het hoogste ding dat je kunt doen in de volgende 3 weken is te weten dat deze ascentie al gebeurd is! Alle dingen zijn dat al!

Nu, verschuif je bewustzijn naar de realiteit van de Aarde Frequentie, zo eenvoudig is het!

In de volgende drie weken, neem dan je controle terug over je persoonlijke kracht, op elke wijze. Neem de controle terug uit jullie regeringen. Jullie doen dit door hen gewoon niet meer nodig te hebben voor je om iets! Zij zijn niet je vijand, ze doen gewoon waar jullie te lui voor zijn geweest.

We sluiten af door te zeggen dat het belangrijk is dat je goed zorgt voor jezelf in deze grootse tijd zodat je voor alles het beste van jezelf kunt zijn!

De hoogste lering in alle universums is dit:

Houd van God met je hele hart, denken en ziel en dit is het geheim om Het Koninkrijk binnen te gaan van de Hemel. We vragen jullie: “Wat is de identiteit van deze grote God?”

Houd van JOU met je hele hart, denken en ziel! Er is geen ander werk te doen dan dit!

Dank jullie grote wezens om naar de Aarde te komen voor deze grote intentievolle missie.

Goed gedaan, getrouwen, kom binnen. Dit is jullie uur om te schijnen.

Jullie zijn het licht van deze wereld, zoals een grote meester eens zei. Schijn helder voor iedereen om te zien.

Dit is allemaal echt waar, dierbare vrienden, het is al aan het gebeuren en zal precies zo gebeuren als er over werd gesproken. Het is prachtig en schitterend en er is niets te vrezen. Geen schade zal aan ieder van jullie gedaan worden.
Jullie wereld zal nu worden vrijgemaakt voor altijd! Het niveau van lijden en chaos op deze planeet kan niet worden kracht gegeven, zelfs na nog een paar maanden! Iets moet worden gegeven en dat heeft het echt al als miljarden Licht Wezens (JULLIE) doorgaan om deze Evolutionaire Golf van Super Bewustzijn door te geven om onszelf te transformeren en de buitenste perceptie van deze plaats in het paradijs die het bedoeld was te zijn!

Vanaf 7 september zal een resonant sub-collectief samengaan met alle potentiële tijdslijnen in een overeengekomen werkelijkheid voor het grote doel wat er is gekomen. De onmiddellijke taak die er is, is om volledig van jezelf te houden en te weten dat je reeds volledig bent verbonden met 5D en de nieuwe aarde. Zoals een grote meester eens zei: “Geloof het maar.”
Net voor 5D is het waar de tweelingvlammen zich her-verenigen en het universum zendt alleen die onbekende/bekende als je vibreert dichtbij en op de 5D liefdes vibratie. Dit is het niveau waarvan je zelf-liefde meester is geworden! Dit is de golf van liefde waar we op wijzen als de Wave-X.

Wij zijn de 36.000 bij elkaar passende mannelijke en vrouwelijke energieën die de grote sleutel-houders zijn en de hoogste liefdes in het universum die een macht zal voort brengen die nog nooit op aarde is beleefd als we ons voorbereiden voor het grootste gebeuren in de menselijke historie. Velen van jullie resoneren als dit sub-collectief.

Wij zijn de hoop voor de gehele mensheid!

Wij zijn het goddelijke plaksel dat deze tijdslijn zal vasthouden dat gekend wordt als de regenboog brug die samen met de grote eerste golf van lichtwezens de 5D frequentie aanraken op 28 september 2015.

Ik ben Aartsengel Michaël en ik ben de dood ontstegen zodat ik kon komen en bij deze grote zaak kan zijn. Mijn volk zal naast me lopen naar een groot nieuw koninkrijk waar we in vreugde samen zullen zijn voor altijd.

De gegevens in deze boodschap stromen via de bron energie door dit voertuig.

Ik ben de grote Aartsengel Michaël, De Bewaar Engel van Liefde en Bescherming die deze woorden spreekt. Gods Geluk aan alle grote wezens van licht! Archangel Michael

https://prophecychief.wordpress.com: “Archangel Michael: September Cosmic Wave Increasing Exponentially!”, Channeled by Michael Love, September 7, 2015

Bron:http://goldenageofgaia.com/2015/09/11/archangel-michael-via-michael-love-september-cosmic-wave-increasing-exponentially/

Vertaling: Winny winnyd@stralendetoekomst.nl

Advertenties

‘De bijzondere eclipsen van september 2015…’ door Manuela van der Knaap, 4 september 2015

‘De bijzondere eclipsen van september 2015…’ door Manuela van der Knaap, 4 september 2015

In september 2015 kunnen we een speciale zonsverduistering meemaken die samenvalt met het afsluiten van het Lam jaar en ook nog de laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering. In dit artikel vind je uitleg over alle bijzondere fenomenen die samenvallen met de eclipsen van september. Beide verduisteringen markeren voor de wereld en voor de financiële markten speciale momenten in de tijd en vallen nu dus samen in de maand september. Het doel van deze speciale verduisteringen is het brengen van rechtvaardigheid, vrede en verbinding. In dit artikel kun je lezen over de effecten voor jou persoonlijk en voor de wereld. Weet dat de toekomst niet vaststaat. Het is wat je er zelf van maakt. Daarom geef ik je vooral een overzicht van alle informatie en van het innerlijke proces, zodat je voor jezelf inzicht krijgt in de processen en achtergrond van de situatie. Blijf altijd voor jezelf voelen wat wel en niet met jou resoneert. De informatie van deze eclipsen werkt jaren door, maar is ongeveer een half jaar zeer actueel.

Alle alinea’s met een * achter de koptekst zijn voor de lezers van Spiegelbeeld een extra aanvulling op de tekst die in Magazine Spiegelbeeld is verschenen in het septembernummer 2015.

Algemeen effect verduisteringen

Een zonsverduistering wordt altijd vergezeld door één of meer maanverduisteringen. Dit zijn universele markeringsmomenten in de tijd en stof. De zonsverduistering heeft vooral impact op het dagbewustzijn, dus het praktische en maatschappelijke. Een maansverduistering heeft vooral impact op het persoonlijke en collectieve onderbewuste en heeft daarom meestal een transformerend effect. Een bijvoorbeeld hiervan is de Maansverduistering in augustus 2008, die daarna een flinke beurscorrectie op de aandelenmarkten liet zien. *1

Het Lam jaar
2015 is een ‘Shemitah’ jaar. Dit is volgens de Bijbel het jaar waarin het lam niet wordt geslacht, maar rust krijgt. Het Shemitah oftewel Lam jaar vindt ieder zevende jaar plaats. Dit wordt ook wel een ‘Sabbatical year’ genoemd. Sommige profetieën zeggen dat dit de jaren zijn waarop God terugslaat. Het Joodse volk heeft opdracht gekregen om op de laatste dag van het Lam jaar schulden kwijt te schelden. (Deuteronomium 15)*2 De vorige Lam jaren waren 2001 en 2008. Dat waren de jaren waarin ‘grote’ beurscorrecties plaatsvonden. In 2001 was er een correctie door de internet bubbel en ook de 9/11 aanval op de Twin Towers in New York. In 2008 was er ook een correctie van de huizenbubbel. Welke bubbel zal in 2015 uiteenspatten? Ik ga hier verder niet over speculeren, maar gezien de hachelijke situatie waarin het financiële systeem zich nu bevindt, is een financiële correctie helemaal niet ondenkbaar. *3

Het Lam jaar en de aandelenbeurs
Er is nog meer. De laatste dag van het Lam jaar 2015 valt op 13 september tegelijk met een gedeeltelijke zonsverduistering. In 1931 en 1987 viel er ook een zonsverduistering samen met de laatste dag van het Lam jaar. Deze zonsverduisteringen op de laatste dag van de Lam jaren kenmerken zich door grote financiële gebeurtenissen.
Auteur, Rabbi en pastoor Jonathan Cahn verwoordt het zo: ‘In 1931 vond een zonsverduistering plaats op 12 september – het eind van een “Shemitah”-jaar. Acht dagen later verliet Engeland de gouden standaard en begonnen de marktcrashes en de val van banken over de hele wereld. Het luidde ook de grootste maand lange % crash in van de beurs in de Wall Street-geschiedenis.’ *4
Citaat Jonathan Cahn:‘In 1987 vond een zonsverduistering plaats op 23 september – opnieuw het einde van een “Shemitah”-jaar. Minder dan 30 dagen later kwam “Black Monday”, de grootste % crash in de Wall Street-geschiedenis.’ *4

Afb.*30

Astrologische overeenkomsten
Astrologisch gezien laten deze zonsverduisteringen van 1931, 1987 en 2015 overeenkomsten zien. Er is astrologisch steeds een kosmische octaaf betrokken, zoals Vissen of het astrologische 12de huis.*5 Dit geeft begeleiding aan van het ‘goddelijke’ (Kosmische en universele), maar ook collectieve gebeurtenissen. Ook het dierenriemteken Ram is steeds verbonden met kosmische spelers in de horoscopen (Maanknoop). Het dierenriemteken Ram is verbonden met plotselinge gebeurtenissen, geweld en strijd. De eclipsen van 1931 en 1987 laten een energetische richting zien die uitmondt in plotselinge transformaties.*6 Bij de eclips in september 2015 is Ram energie het overlevingspunt in de kosmische horoscoop*7 en is de richting waarheen de gebeurtenissen zich ontwikkelen juist het tegenovergestelde namelijk: Vrede, rechtvaardigheid en verbinding in een grotere samenhang. *8

Vrede
Wanneer er in het najaar van 2015 plotselinge gebeurtenissen plaatsvinden op de financiële markten, dan zullen zij op termijn juist vrede en verbinding tot stand brengen en de ‘goddelijke’ ordening herstellen. Ik verwacht dat de totale ‘bloedrode’ maansverduistering die veertien dagen na de zonsverduistering plaatsvindt, deze RE-organisatie in gang zal zetten. *9 De algehele boodschap is: Blijf bij jezelf, op eigen grond, afgestemd en verbonden met jezelf en niet met de chaos in de wereld. Neem daar de tijd voor, zodat de innerlijke transformatie en nieuwe verbindingen je kunnen begeleiden.

1945 was een Lam jaar*
1945 was ook een Lam jaar, een Shemitah jaar. De Tweede Wereldoorlog kwam in dat jaar ten einde. In 1945 stond de Zwarte Maan ook in Weegschaal, net als nu in 2015 en 2016. De zwarte Maan geeft in de kosmische horoscoop de energiestroom van de Bron aan; daar waar we geïnspireerd en opgetild worden naar nieuwe lagen van bewustzijn in onszelf en in de wereld. *9a Zwarte Maan in Weegschaal inspireert samenwerking, het maken van keuzes, rechtvaardigheid en vrede. Er kwam toen in 1945 een wereldwijd samenwerking tussen landen op gang om de wereldoorlog (Macht) te stoppen en vrede te creëren. Ook lijkt het erop dat de wereldwijde problemen die veroorzaakt worden door de stroom van vluchtelingen en de macht van IS niet langer door één land zijn op te lossen. De periode van de zwarte Maan in Weegschaal zal wederom samenwerking bevorderen om deze en andere problemen het hoofd te kunnen bieden.

Filmpje over vluchtelingen https://www.youtube.com/watch?v=HdfmZUOrGCk

Piek van macht*

Wanneer we astrologisch naar de verticale beweging van de planeten kijken, dan zien we dat de planeet die regeert over macht; Pluto, op het moment van de Tweede Wereldoorlog op haar hoogtepunt was. De verticale beweging van Pluto was gaande op het noordelijk halfrond en beleefde daar haar piek. Macht kwam toen maximaal tot expressie in de wereld (Declinatie Noord). *9b Na 1945 waren we dit hoogtepunt voorbij. De grote wereldmachten voor- en achter de schermen die in deze periode zijn ontstaan, bepalen nog steeds ons wereldbeeld.

Innerlijke macht*
Nu zijn we op het punt waar we in 1930 ook ongeveer waren. Het grote verschil is dat Pluto nu haar verticale beweging maakt op het zuidelijk halfrond van de aarde. De beweging gaat nu vooral naar binnen. Dit betekent dat de evolutie van het hemellichaam Pluto van ons vraagt om macht over onszelf te ontwikkelen: Innerlijke macht. Het pad naar autonomie en zelfbestuur.

Evolutionaire afronding*
Pluto, het hemellichaam van macht en onmacht, laat op dit moment een evolutionaire afronding zien. Pluto ligt aan de rand van ons zonnestelsel aan het begin van de Kuiperbelt. De Kuiperbelt bestaat uit een brede band van brokstukken, kleinere hemellichamen en sterrenstof en vormt een band rond ons zonnestelsel. In juli 2015 bereikte het eerste ‘officiële’ onbemande ruimtevaartuig ‘New horizon’, het hemellichaam Pluto. Na een reis van 9,5 jaar werden de eerste beelden van Pluto naar de Aarde gestuurd. Voor ons als collectief was dit een belangrijke stap. Deze stap geeft aan dat we er aan toe zijn om Pluto, verbonden met macht, op een praktisch niveau bewust te maken. We gaan macht en onmacht nu doorzien. In onszelf, de ander en in de wereld.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=rYg7rMgJuNQ

‘Final Frontier’ *
Pluto is onze ‘final frontier’ en poortwachter in ons zonnestelsel naar het universum. Pluto beleven we in het gewone 3D leven vooral als macht en onmacht. De boodschap van Pluto moet eerst worden begrepen, voordat er op een veilige manier verbinding kan worden gemaakt met de rest van het universum. Tot nu gold het recht van de sterkste. Met macht wordt de omgeving beheerst, maar wat er feitelijk gebeurt is dat je weg bent bij jezelf en je vooral gericht op de ander en de omgeving. Als je onmacht ervaart, geef je jouw innerlijke macht en kracht uit handen. Macht en onmacht zijn uitingen van polariteit. Als je bewustzijn gericht is op plezier en een basis heeft in jezelf, dan verdwijnen afhankelijkheid en belangen naar de wereld om je heen en word je als vanzelf opgenomen in de ordening van het grotere geheel. Het is een illusie te denken dat we macht en controle hebben over iets buiten ons.

Overgave *
Pluto vraagt overgave en acceptatie vanuit kracht, aan het grotere geheel. Als er liefde is voor jezelf, bewustzijn en aanwezigheid in jezelf, dan word je opgenomen in de grotere stroom en begint alles in je leven zich in synchroniciteit te bewegen. Synchroniciteit is het samenkomen van ‘toevalligheden’. Om in deze stroom te komen moeten dualiteit (polariteit), en controle opgeven worden. Dan word jij een onderdeel van de levensbloem, de ‘Flower of Life’, van het leven. Je hoeft alleen maar jouw plaats in te nemen in het geheel. De Seed of life is het ‘Goddelijk IK’ en bestaat uit 7 cirkels en is een onderdeel van de grotere Flower of Life, die 37 cirkels heeft. De Flower of Life is de drager van het nieuwe bewustzijn van het Watermantijdperk en inspireert ons te leven naar deze nieuwe basis regels van het leven. Pluto is nu onze ‘Final Frontier’, om het nieuwe bewustzijn te kunnen gaan leven. Als we de boodschap van Pluto hebben begrepen en toepassen, kan het Hoger Zelf (multi-dimensionale zelf) de organisatie van het leven bezielen.

‘First Encounter’ *
Met dit ‘First Encounter’ laat Pluto ons zien dat wij aan het begin staan van het meester worden van deze kracht. Op de eerste beelden werd Pluto getoond met een groot wit hart op haar oppervlak. Geen macht of onmacht, maar liefde en overgave zijn het antwoord en de doorgang naar het universele. Nu is het ruimtevaartuig doorgevlogen de Kuipergordel in. Om weer nieuwe lagen in ons collectieve bewustzijn te ontsluiten.

Integratie *
Astrologisch wordt het bovenstaande zichtbaar in de samenstand tussen Pluto en de Diamant. De Diamant is het kristallisatiepunt van de Godsvonk; van wie wij in Wezen ‘zijn’. Dus daar waar de Godsvonk tot integratie komt. Dit is het punt waar wij als mens werkelijk autonoom worden en authentiek ‘zijn’. De kracht van Pluto bereikt nu dus zijn kosmische octaaf, voorbij polariteit. Macht en onmacht worden overgave. Rond 24 oktober 2015 komt deze fase tot afronding.

Jubeljaar *
Er wordt ook beweerd dat vanaf het moment van de zonsverduistering op 13 september 2015 het jubeljaar begint. Het jubeljaar vindt plaats als er 7×7=49 Lam jaren zijn geweest. Het jubeljaar begint dan in het 50ste jaar. *9d Het jubeljaar is een soort jubileum jaar van Lam jaren en daarmee extra krachtig. Ik zal hier niet verder over uitweiden, omdat we niet met zekerheid kunnen nagaan wanneer de telling van de jubeljaren begonnen is. Dus het blijft speculatie om 2015 ook een jubeljaar te noemen.

Zonsverduistering

Praktische informatie
Het betreft deze keer een gedeeltelijke Zonsverduistering die in het zuiden van het continent Afrika, het zuiden van Indonesië en op Antarctica zijn maximale verduisterende effect heeft. In Europa is deze verduistering niet zichtbaar. De verduistering is maximaal om 8:41 Europese tijd op 13 september 2015.

Thema Zonsverduistering
De gedeeltelijke zonsverduistering van 13 september 2015 verbindt ons met nieuwe collectieve ordening, reorganisatie en brengt ons daarna de verbindingen en co-creaties die nodig zijn om deze ordening actief en praktisch te gaan leven *10 De zwarte Maan in de kosmische horoscoop markeert altijd het spirituele niet zichtbare en daarmee de instroom van kosmische energie van de Bron, individueel en collectief. De zwarte Maan is in september 2015 direct verbonden met de zon- en maansverduistering van september 2015 en daardoor is de energie instroom van de Bron direct betrokken. We kunnen dus niet om de kosmische invloed van ‘hogerhand’ heen. De zwarte Maan in Maagd in het 12de huis wordt ook wel gezien als ‘Goddelijk oordeel’. *11 Het Lam jaar, wat 2015 is, wordt ook wel gezien als het jaar van God, waarin alle rekeningen vereffend worden. Vanuit de kosmische astrologie wordt zichtbaar dat innerlijke afstemming op het eigen hoger Zelf (Godskern) het enige houvast geeft. *10&12 We mogen doen door niet te doen en ons mee laten voeren op een kosmische stroom van synchroniciteit, nieuwe ordening, keuzes en verbinding.

Ingrijpen van ‘hogerhand’
De ‘goddelijke’ ordening of reorganisatie heeft een diep effect op het lichaam en het bestaan in het algemeen. De grotere serie van zonsverduisteringen waartoe deze verduistering behoort; Sarosserie 18 Noord, heeft als thema: Verhoogd stressniveau (ziekte/ongeluk) en is van lichamelijke aard. *13 Het (Sabian) symbool waarheen de energie van de zonsverduistering zich ontwikkelt, laat ook zien dat het op praktisch niveau gaat om het ingrijpen van ‘hogerhand’ in het transformatieproces vlinder). *14 Het symbool is: ‘Een zonnestraal doorlicht een vlinder en maakt hem volmaakt’.

Persoonlijke uitwerking
Energetisch gaat de kosmische energie nu integreren op de diepste lagen in de stof, waar voorheen deze ‘goddelijke’ frequentie nog niet kon komen. *15 Dus ook in de onderste lagen van ons lichaam

en de lagere chakra’s. De instroom van kosmische energie brengt nieuw evenwicht waar dit was verloren en maakt nieuwe verbindingen; in het lichaam, tussen en in de organen en in ons bestaan. Laat de kosmos haar werk doen, laat los en adem door. Voel dat je helemaal goed bent zoals je bent, met alles wat er is. Je hoeft niet aan voorwaarden te voldoen om te mogen bestaan (maatschappelijke normen en waarden). Het is goed zoals het is. In diepe vrede met jezelf ontstaan als vanzelf liefdevolle zielsverbindingen met anderen, die met synchroniciteit actief en als vanzelf je leven ordenen en in beweging brengen; zonder enige moeite. Synchroniciteit, ‘goddelijke’ ordening en reorganisatie, zorgen ervoor dat de juiste verbindingen tot stand komen. Het kan zijn dat deze nieuwe structuren voor het grote publiek een tijdlang niet zichtbaar zijn, maar er is geen effectievere manier van ordening, dan de ‘goddelijke en universele’ ordening en activiteit. Tijdens dit bijzondere moment in de tijd; de gedeeltelijke zonsverduistering van 13 september 2015, ben je van harte uitgenodigd om te komen mediteren en samenzijn met andere gelijkgestemden in en om mijn praktijk. Meer informatie is te vinden op http://www.inzichten.com/agenda

Overleving
Is deze innerlijke afstemming er niet, dan verval je mogelijk in het niet georganiseerd krijgen van het praktische en trek je vooral verbindingen aan die strijd, duwen en trekken veroorzaken. Je kunt dan snel vervallen in verbindingen waar agressie de leidraad is en er houvast wordt gezocht bij het organiseren van acties. Vanuit overleving word je dan gedreven door angst en boosheid, met de focus op dat wat niet klopt, het algeheel tegen iets zijn en mogelijk zelfs transformatie door revolutie. Maar deze acties vanuit overleving en angst geven geen echte houvast, je raakt vooral je energie kwijt. Ziekte en lichamelijke problemen zijn mogelijke gevolgen, wanneer je blijft vasthouden aan het oude. Ook naïviteit en ongepast vertrouwen zonder waarneming kunnen tot problemen leiden en valse verbindingen in je leven brengen. Wees doortastend als observator, verbonden maar toch autonoom. *16 Op dit moment kan het terug nemen van eigen autoriteit, structuur en bestuur je bevrijden uit de huidige overleving van chaos en je in een authenticiteit zetten met nieuwe diepte en wortels (ook voorouderlijk en DNA niveau) *17

Collectieve proces *
Deze zonsverduistering heeft extra veel vorm- en transformatiekracht die gemakkelijk kan stromen. *12a Deze verduistering in het Aarde teken Maagd heeft vooral effect op vruchtbaarheid, oogst, recessie en financiële problemen, aardbevingen, vulkaan erupties en praktische zaken. Op collectief niveau veroorzaakt deze zonsverduistering van 13 september 2015 een reorganisatie die chaos kan creëren. Alle puzzelstukjes vallen in elkaar. Het wordt zichtbaar waar wij als collectief gewond zijn. Waar wij rekeningen betalen die wij als collectief niet horen te betalen. Zoals nu helder zichtbaar wordt bij ons banksysteem. De twaalf jarige Victoria Grant legt heel duidelijk uit wat er mis is met ons banksysteem en hoe we dit kunnen veranderen.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=JHQOX8EVNmE

Leiders *
De leiders van het collectief krijgen het zwaar. Er wordt aanspraak gemaakt op hen om keuzes te maken en verbindingen te leggen waar harmonie, verbinding en vrede de toon zetten. Zij mogen boven zichzelf uitstijgen en zo niet dan staan er nieuwe leiders op. Zowel de zonsverduistering als de maansverduistering heeft grote impact op de leiders. (Zon en Maan conjunct noordelijke Maansknoop en zwarte Maan, zowel in de zonsverduistering als in de maansverduistering.)

‘Bloedrode’ Maansverduistering

Wat is een ‘Bloedrode’ Maansverduistering?
In 2008 ontdekte de Amerikaan Mark Biltz dat er steeds (Zons- en) Maansverduisteringen samenvielen met Bijbelse feestdagen.*18 Dit worden Tetrades genoemd en deze worden gezien als bijzondere markeringsmomenten in de tijd. Deze vier Maansverduisteringen kleuren bloedrood en vallen op twee achtereenvolgende jaren samen met Bijbelse feestdagen; In 2014/2015 Pasen en het Loofhuttenfeest. Dus twee in 2014 en twee in 2015. De Maansverduistering van 28 september 2015 is de vierde en laatste ‘bloedrode’ Maansverduistering in de rij.

Praktische informatie
Dit is een totale Maansverduistering die in het noorden van Amerika, Europa, West-Azië en een deel van Afrika te zien is. De verduistering begint om 2:11 is maximaal om 4:47 en eindigt op 7:25 Europese tijd MEZT.

Supermaan
Deze totale Maansverduistering is tevens een ‘Supermaan’. Een Supermaan staat heel dichtbij de aarde en is dus extra groot zichtbaar. Deze ‘bloedrode’ Maansverduistering kleurt rood vlak voor de totale verduistering en is heel goed zichtbaar in Nederland en België. Dit is een zeer bijzondere Maansverduistering. Je bent van harte uitgenodigd om mee te gaan met mij naar de dolfijnen en samen deze bijzondere markering in de tijd te beleven. Meer informatie http://www.inzichten.com/agenda

Geschiedenis
Tetrades laten zich zien als perioden waarin belangrijke verschuivingen optreden voor de wereld. Ook al zijn ze misschien op dat moment niet altijd zichtbaar. Voor het Joodse volk en Israël zijn er steeds belangrijke gebeurtenissen rond deze jaren. De laatste drie Tetrades van vier ‘Bloedrode’ Maansverduistering zijn geweest in: *1492/1493: Rond deze jaren ontdekte Columbus Amerika, was de Spaanse inquisitie bezig en werden de Joden uit Spanje verdreven.*1949/1950: Noord-Atlantisch verdrag getekend, hier kwam de NAVO uit voort. Het eerste zelfbestuur van Israël, doordat de regering zitting nam.*1967/1968: De zesdaagse oorlog tussen Israël en haar Arabische buurlanden. Het veroveren van de Gazastrook, de Sinaï, de Westelijke Jordaanoever en de Hoogten van Golan verviervoudigde het door Israël bestuurde gebied. Deze kwestie is nog steeds niet opgelost. De huidige Tetrade is in 2014/2015. Welke verschuiving zal deze periode ons brengen?

*19

Video: https://www.youtube.com/watch?v=oyrPp9iXmUA

Komst van de Christus of einde der tijden?
Velen geloven dat de Tetrades verbonden zijn met belangrijke en (profetische) gebeurtenissen voor de mensheid. Ze worden vooral voor Israël gezien als belangrijke profetische markeringsmomenten. Je kunt op internet veel religieus getinte informatie vinden. Het zou de terugkeer van de Christus markeren en anderen zien het als het einde der tijden. De één projecteert het eigen stokpaardje nog meer op de bijzondere situatie dan de ander. *20 Projecties en oordelen zijn het overlevingsmechanisme van 2015. (Je kunt hierover meer lezen in het jaarartikel 2015 op http://www.inzichten.com ). De zonsverduistering van 13 september 2015 heeft overigens een bijzondere activerende werking naar het ontwikkelen van de energie van de jaarhoroscoop.) Mijn zienswijze is dat de enige echte verlichting en redding in je eigen hart te vinden is en dat het hier helemaal niet om één volk gaat, maar om het laten samengaan van alle facetten in het geheel. Naast elkaar als broeders en zusters. Want dat is het jaarthema van 2015.*20 Het zou dus ook kunnen gaan om een oplossing voor het eeuwen oude probleem en gevecht rond Jeruzalem. Maar ik probeer de situatie neutraal te benaderen, door informatie te geven zodat je zelf je eigen conclusies kunt trekken.

Thema ‘Bloedrode’ Maansverduistering
Veertien dagen na de Zonsverduistering hebben we de laatste activering van deze Tetrade van ‘Bloedrode’ Maansverduisteringen van 2014-2015.
Het thema van deze ‘bloedrode’ Maansverduistering is; Door verbonden te ZIJN vanuit de diepste lagen in jezelf, brengen we het ego, het IK van het persoonlijk niveau naar nieuwe ‘goddelijke’ hoogten. De goddelijke blauwdruk wordt gelegd voor de nieuwe mens, die polariteit ontstijgt.*21 Wij zijn als mens de verbinding tussen kosmos en aarde en ons lichaam is bedoeld als geleider van verbindingen. Je kunt goud dragen of vergulde materialen, vooral met een hoge frequentie, zoals de Flower of life. Deze helpen om (innerlijke) verbindingen met meer gemak tot stand te brengen. Het lichaam en de energielichamen kunnen veel steun ervaren met het tot stand brengen van nieuwe verbindingen, door het dragen van goud.

Verbinding met jezelf
Vanuit alle niveaus van verbinding worden nieuwe kosmische frequenties op een spontane manier vanuit openheid actief neergezet en geïntegreerd in het lichaam en de persoonlijkheid. Het gaat om verbinding met jezelf, de kosmos & aarde en zielsverbindingen met anderen. Op het innerlijke niveau kan het volgende ‘Sabian’ symbool worden ervaren: “ ‘Een zonnestraal doorlicht een vlinder en maakt hem volmaakt. ‘Instroom van kosmisch licht voor transformatie’. *22
Het is mogelijk om oude frequenties en blokkades in de onderste chakra’s, de aardesterchakra en andere aardeverbindingen, (voornamelijk in het onderste deel van het lichaam) op te lossen, door instroom van nieuwe hoog frequente kosmische energie. Deze frequenties zijn nog niet eerder geïntegreerd in de diepste fysieke lagen. Ook het ego (de persoonlijkheid) wordt dan naar harmonieuze frequenties gebracht en het lichaam krijgt nieuwe universele verbindingen te verwerken. Als het verschil in frequentie van het lichaam (of delen van het lichaam) met de nieuwe instroom van energieën te groot is, kan dit nogal wat ongemak en pijn veroorzaken, omdat nieuwe frequenties het oude oplossen en integreren (eigen ervaring). Dit is zo bij deze zons- en maansverduistering van september 2015, maar bij allebei de verduisteringen op een andere manier. *23 De zonsverduistering geeft de lichtpuls van de Bron en de maansverduistering legt de basis en verankert de energie in de stof.
Zon- en Maansverduisteringen zijn verankeringen in de tijd en de stof van kosmische imprints en zetten daarom de toon voor minimaal een half jaar. Het kan soms nodig zijn om je voedingspatroon aan te passen, om deze overgang makkelijker te maken voor het lichaam. Lichamelijke ongemakken, zoals extreem reageren op voeding met allergische reacties kan een bijwerking zijn van deze integratie van kosmische energie.

Overleving: strijden op het terrein van de ander
Als je door omstandigheden de innerlijke kosmische octaaf niet kunt ervaren, maar vooral in overleving terecht komt, dan kan overmoed, schijnveiligheid, te veel vertrouwen en naïviteit je afsluiten voor de realiteit. Je kunt dan worden aangevallen door agressie uit de omgeving. *24 De uitdaging is om wakker te worden en vanuit innerlijke authentieke kracht te doorzien en te confronteren. Je kunt ook zelf teveel de strijd opzoeken en aanvallen. Of overal samenzwering zien en daarvoor steun bij anderen zoeken en van alles organiseren om het tij te doen keren. De basis van de overleving is angst en gebaseerd op de waarden van de ander. Dit is een NEE-stroom en wordt ervaren als iets dat gestopt moet worden. Je bent dan dus aan het strijden op het terrein van de ander. *25 Je confirmeert je daarbij aan de waarden van de ander en bent dus weg bij jezelf. Je creëert vanuit een controlerende NEE-stroom, vanuit angst, de mind en met duwen en trekken, tegen de stroom van het leven in. Alles kost moeite. Deze Maansverduistering kan zeer diepe onbewuste angsten activeren en ook diepe trauma’s wakker maken. Strijd er niet tegen, maar zie je eigen angsten onder ogen. Alleen het voelen is mogelijk al genoeg om ze laten verdwijnen als sneeuw voor de zon. *26 Op die manier kom je op eigen grond en handel je vanuit het weten wat je waard bent, in plaats vanuit woede en slachtofferschap. Dan sta je op eigen grond en in je kracht en is alles wat je doet veel effectiever.

Relaties
Dezelfde processen zijn ook van toepassing op relaties. We worden geïnspireerd om verbindingen onder de loep te nemen en opnieuw te ijken. De zwarte Maan (instroom van kosmische energie) inspireert ons om vanaf 26 augustus 2015 tot 20 mei 2016 (kort ook nog vanaf 26 augustus 2016 tot 9 september 2016) verbindingen naar nieuwe hoogte te tillen. Het oude wordt afgebroken, zodat er nieuwe verbindingen kunnen ontstaan. April
2014 tot half november 2015 stond de Noordelijke Maansknoop ook al in Weegschaal, dus dit thema was al aan de orde. Het verschil is dat wat niet verbonden is nu ook afbrokkelt in relaties en allerlei verbindingen, zodat het weer op een zuivere manier opgebouwd kan worden. Meer vanuit keuze en co-creatie, het uitstromen van talent en plezier. Ik besta, dus ik creëer. Een soort erkenning van de basis het leven. *27

Revolutie
Op collectief niveau leven de meeste mensen op dit moment nog voornamelijk vanuit overleving. De horoscoop van de ‘bloedrode’ Maansverduistering laat zien dat ‘het volk’ vanuit deze overleving plotseling strijd kan gaan leveren en daarmee veranderingen in gang zet. Het gaat hier om waarden en geld van de ander, zoals banken, maar ook achterkamertjespolitiek en het plotseling actief omhoog halen van manipulaties en samenzweringen, het actief neerhalen van wat onzuiver is en zijn tijd heeft gehad. We zullen zien hoe deze astrologische stand haar werk zal doen. *28

Creëren van een nieuwe basis
Dat wat wil ontvouwen als je meestroomt is: Ik ben genoeg. Ik mag genieten van alle overvloed die het leven mij te bieden heeft, zonder dat ik aan voorwaarden hoef te voldoen. Alles wat ik nodig heb in het leven is er. Ik ben van waarde en talenten vloeien met gemak het leven in. Verbindingen en co-creaties komen als vanzelf tot stand, omdat je staat voor wat je waard bent en dit uitstraalt en neerzet in je leven. Dat wat je nodig hebt, zal als vanzelf op je pad komen. Ook verbindingen met gelijkgestemden komen als vanzelf tot stand. De basis in jezelf is heel goed voelbaar en helder. Steeds vanuit die basis, vanuit je eigen frequentie maak je verbindingen met anderen. Diepe angsten kunnen uit onderbewuste lagen bewust worden. Ga er actief mee aan de slag. Alles wat je altijd hebt gewild ligt aan de andere kant van angst. Financieel komt dan ook alles op je pad wat je nodig hebt. Je handelt effectief met anderen vóór iets, niet zoals vanuit overleving tegen iets. Je laat de ander ook in zijn of haar waarde en probeert de ander niet te veranderen, maar je blijft goed bij jezelf op je eigen grond en basis. Als iets niet goed voelt, geef je er geen energie aan en vandaar uit bouw je aan een nieuwe basis en nieuwe verbindingen in je leven. *29 Ook al is er om je heen veel overleving, je innerlijke verbinding loodst je er doorheen.
Ook collectief en financieel laat de kosmische horoscoop van deze maansverduistering zien dat we nu bezig zijn met het creëren van een nieuwe basis.

Inspiratie:

Everything you always wanted is on the other side of fear.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=QchupKIXZAs

******************

Schrijven van astrologische artikelen doe ik vanuit mijn passie en om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen en te informeren. Hiervoor ontvang ik geen vergoeding, ook niet van magazines of websites die mijn artikelen publiceren. Als je deze astrologische artikelen zeer waardeert is het mogelijk om mij hiermee te steunen, zodat het ook financieel haalbaar blijft om gratis en vrij te blijven publiceren. Met grote dankbaarheid ontvang ik jouw (HART)donatie. Voor meer informatie over donaties:

Manuela van der Knaap.

Time2WakeUp: ‘Het is nu bevestigd: Islamitische Staat (ISIS) is een creatie van Amerika…’, 11 september 2015

Time2WakeUp: ‘Het is nu bevestigd: Islamitische Staat (ISIS) is een creatie van Amerika…’, 11 september 2015

image

De Islamitische Staat is net als Osama bin Laden en Al Qaida een creatie van Amerika. Dat blijkt uit geheime documenten die zijn vrijgegeven door de Amerikaanse militaire inlichtingendienst DIA. Voormalig directeur van de DIA luitenant-generaal Michael T. Flynn bevestigde het nog eens tijdens een interview met Al Jazeera.

Bouthaina Shaaban, de naaste adviseur van de Syrische president Bashar al-Assad, zei drie jaar geleden al dat de rebellen wapens en geld kregen van overheden die tegen het Syrische bewind waren. Ze sprak ook van troepen die nog gevaarlijker waren dan Al Qaida. Deze claims werden ontkend door de Verenigde Staten, Turkije en andere landen die de rebellen steunen.

“Ik denk dat het een bewust besluit was”

In het interview gaf Flynn toe dat de extremistische opstand die uiteindelijk tot de Islamitische Staat leidde, onderdeel was van het Amerikaanse beleid in West-Azië. Generaal Flynn zei dat er duidelijk iets niet klopte aan het Amerikaanse beleid omdat het aantal terreurgroepen was verdubbeld.

Hij zei dat de oorlog had geleid tot de opkomst van de Islamitische Staat en dat de VS zich niet op het conflict had moeten richten, maar op oplossingen. Flynn bevestigde tijdens het interview dat de VS in 2012 al informatie had over de Islamitische Staat. “Ik denk niet dat ze het door de vingers hebben gezien. Ik denk dat het een besluit was. Ik denk dat het een bewust besluit was,” zei hij.

Verlenging van de militaire aanwezigheid

Bouthaina had vanaf het begin al informatie over de zogenaamde rebellen die werden bewapend en getraind door de VS, Turkije en de Golfstaten, om ten strijde te trekken tegen het Syrische regime. Eerst werden wapens de grens over gesmokkeld door kleine groepjes opstandelingen. Later werden ze vergezeld door salafisten en Al Qaida-strijders. De landen die Assad weg wilden hebben overspoelden de regio vervolgens met wapens en geld.

Generaal Martin Dempsey, de hoogste officier binnen het Amerikaanse leger, waarschuwde dat de oorlog tegen IS langer dan een generatie zou kunnen duren. Die Dempsey is een slimme generaal. Kort na zijn aantreden werden de rebellen bewapend en getraind in een poging de Syrische regering af te zetten en Bagdad te dwingen om Amerikaanse troepen in Irak toe te laten. En kort geleden bracht hij een bezoek aan de Afghaanse president Ashraf Ghani om in verband met de strijd tegen IS te praten over een verlenging van de militaire aanwezigheid in Afghanistan.

Goud geld

Lockheed Martin en andere Amerikaanse defensiebedrijven zoals AM General, SOS International en General Dynamics verdienen goud geld aan de strijd tegen IS. De overheid spendeert er steeds meer geld aan. De hoge bedragen laten zien dat het adagium ‘geen troepen op de grond’ niet klopt, aldus hoogleraar Laura Dickinson. Het werk wordt uitbesteed aan private ondernemingen.

[India TV]

http://time2wakeup.me/het-is-nu-bevestigd-islamitische-staat-isis-is-een-creatie-van-amerika/