Deel 1.4 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Deel 1.4 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I – “De Honeycomb Aarde” – Vergaderingen van 3 en 4 september 2015…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Deze informatie die Corey Goode / GoodETxSG in dit verslag en zijn andere verslagen geef, kan voor mensen die hier geen kennis en ervaring mee hebben zeer vreemd en ongeloofwaardig overkomen.

Gebruik uw eigen onderscheidingsvermogen, oordeel niet maar voel wat er met uw hart resoneert. Een van de belangrijkste boodschappen die Corey Goode middels deze verslagen geeft is: Wees liefdevoller en mediteer…

Door meditatie maakt u een beter contact met uzelf. Door een liefdevollere houding een beter contact met anderen. Beide verhogen uw eigen trillingen, frequentie…

Audiolink (Engelstalig):

Deel 1.4

Ze besloten om te beginnen met zichzelf te presenteren als ET’s uit andere sterrenstelsels toen de oppervlakte bevolking technologisch meer ontwikkeld werd.

Ze zeggen dat ze dit zullen blijven doen om de mensen met wie ze contact maken naar de sterren te laten blijven kijken, in plaats van onder hun voeten.

Ze verklaarden verder dat onze recente onthulling over hun activiteiten zullen worden tegengegaan met tegenstrijdige informatie en communicatie die zij aan hun oppervlak contacten zullen geven.

De ingeplante desinformatie geeft aan dat er inderdaad bedriegers zijn, maar die zijn in contact met de echte ET groep, terwijl de andere contacten alleen communiceren met bedriegers.

(Voor alle duidelijkheid, dit impliceert niet dat alle contacten onder deze categorie vallen. Het aantal is echter vrij groot. In deel 2 van dit verslag zal ik het gebied beschrijven dat mij was getoond waar honderden van hun volk op hun rug lagen en mensen op het oppervlak bereikten met hun gedachten. Ze hadden een aantal extra programma’s waar ze in hun voertuigen fysiek contact maakten met de burgers aan de oppervlakte.)

Ze zeiden dat ze dit gebruik zullen blijven voortzetten totdat aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Een van die voorwaarden is dat de oppervlakte bevolking het huidige controle systeem moet verwijderen, dat wordt gerund door dezelfde ET groepen die zij hebben tegengewerkt.

Ten tweede zullen ze ook moeten zien dat de oppervlakte bevolking zijn barbaars, onbeschaafd gedrag en genetische programmering heeft overwonnen.

Zij verklaarden dat zij niet optimistisch zijn dat we zullen kunnen bereiken, zelfs met de voortdurende energetische veranderingen of terugkeer en bijstand van de Wachters (Guardians). Dit was heel verrassend om te horen, omdat zij kennelijk naar de Sphere Alliance verwezen als de Wachters.

[David Wilcock vertelde me dat de “Wet van Een” series (The Law of One) aangaf dat hun beschaving in een zeer vergevorderd stadium was ten opzichte van hun oorspronkelijk ontstaan op onze planeet Venus, 1,2 miljard jaar geleden.

Sinds dat ik door de Sphere Alliance persoonlijk gevraagd ben de Wet van Een te lezen, is dit een zeer interessante correlatie. David zei dat het een “game changer” (spelveranderaar) dat veel losse eindjes van het verhaal met elkaar
verbindt.

Het Oude Builder Ras (de Guardians) liet in ons gehele zonnestelsel een uitgebreide collectie van piramides, obelisken en andere dergelijke structuren achter, vaak gemaakt uit een glasachtige legering van transparant aluminium. Een
verscheidenheid van deze artefacten bestaan ​​nog steeds binnen enorme holtes onder het aardoppervlak.]

Deze onderaardse groepen hebben de indruk dat na een volledige onthulling gebeurtenis en de verwijdering van de manipulerende buitenaardsen van ons zonnestelsel, het voor ons nog vele generaties zal duren om te genezen en als een beschaving te evolueren.

Alleen dan zullen we in staat zijn om als gelijken open contact te hebben met hun beschavingen.

Ze waren niet echt enthousiast over de vorming van deze nieuwe raad, of het bereiken van de SSP Alliance Raad om te verzoeken om contact met de net teruggekeerde “Guardians”.

Blijkbaar waren de Wachters (Guardians) niet van plan om zelf met hen contact op te nemen. Als ze op de een of andere manier toegang wilden, moesten ze samenwerken als een team.

Ze verklaarden botweg dat ze dit onder dwang deden. Hun alliantie werd gedwongen te bestaan door de enorme hoeveelheid problemen die ze hadden. Hierbij inbegrepen het dodelijke verzet die ze ondervonden van verschillende ondergrondse ET vluchtelingen en “oude voor-menselijke Aardse rassen” (pre-human).

Hun problemen werden nog verergerd door het recente verraad waarvan ze te lijden hadden door bepaalde geheime genootschappen en koningschappen van de oppervlakte bevolking.

Zij verklaarden dat ze zich er goed van bewust waren dat verschillende leden van de SSP Alliance waren betrokken bij misdaden tegen de menselijkheid voordat ze weg vluchtten – om de activiteiten van de diverse ET en gemengde groepen van het oppervlakteras te weerstaan.

Ze waren terughoudend om een oordeel over ons te hebben, en over ons standpunt, net zoals wij terughoudend zouden moeten zijn om een oordeel over hen te hebben en over hun standpunt.

Dit was een duidelijke patstelling waarmee we niet verder kwamen. Gonzales stond op en snel boog zijn hoofd naar elk van de mensen die rond de tafel zaten en hadden gesproken.

Hij ging weer zitten, leunde naar me toe en fluisterde: ‘Dat ging goed, nietwaar?”

Ik gaf geen antwoord, want ik zat daar met al deze informatie die ik net had gehoord en die door mijn hoofd stroomde. Ik probeerde om het te verbinden met de gevestigde kennis die ik had opgedaan met de Smart Glass pads en de ontmoetingen met diverse andere groepen.

Veel hiervan was nieuw, of in ieder geval veel gedetailleerder dan alles wat ik eerder had gehoord. Ik was ook benieuwd hoe nauwkeurig het allemaal was, omdat het afkomstig was van een groep die had toegegeven dat zij de oppervlakte bevolking van de Aarde al vele duizenden jarenlang bedriegt..

Dit zijn inderdaad tijden voor ieder van ons om nieuwe informatie op een dieper niveau te onderscheiden dan onze gevestigde overtuigingen. Het is duidelijk dat het voor ons om veel meer gaat dan praten en beloftes om in staat te zijn om mensen te vertrouwen die hebben toegegeven dat zij ons bedriegen, en die alleen maar een alliantie hebben gevormd uit angst voor hun eigen vernietiging.
Ik was diep in gedachten verzonken toen ik wat stemmen hoorde die wel een mijl ver klonken. Iedereen rond de tafel stond op en plaatste de kappen terug op hun hoofd, dus deed ik snel hetzelfde.

Elk van de zeven groepen uitte een korte verklaring in deze oud-Akkadische taal. Toen begonnen aan te treden bij de enige deur naar de zaal – deze “Schoot van Isis”.

Niemand sprak, en alles wat je kon horen was het geschuifel van voeten en gewaden terwijl ze wachtten op de gastheren om iedereen uit de ruimte te laten gaan (dismiss).

Na een paar momenten, begon iedereen langzaam door de deur te gaan. Ik was nog steeds in mijn hoofd bezig met alle informatie die ik had net gehoord.

We gingen allemaal onze weg terug zoals we gekomen waren, door de reeks wenteltrappen, kronkelingen en bochten. We keerden terug naar waar we ons oorspronkelijk hadden bevonden in de hoofdgang.

Nu gingen we al lopend een lichte helling op naar de ruimte met de ceremoniële waterpartij. Dit zou ons dan direct terug leiden naar de zeer grote koepelvormige ruimte waarin ik aanvankelijk was aangekomen.

Ik bereidde mezelf mentaal voor om terug in de reinigingsruimte te gaan en geconfronteerd te worden met de mogelijkheid van een volgend scenario van publieke naaktheid – dit keer met een veel groter publiek.

Toen zag ik dat de groep voor ons de deur naar de ruimte passeerde en rechtdoor ging, en rechtstreeks naar een andere grote koepelvormige ruimte.

Net toen ik een zekere mate van opluchting voelde, voelde ik een tik op mijn linkerarm van Gonzales.

Ik keek achterom en zag een paar stappen achter me stoppen. Hij stond daar samen met twee van de opmerkelijke vrouwen uit de groep gastgevers.

Hij keek langs me heen naar de rest van de groep, terwijl zijn vinger op zijn lippen hield. Hij liet duidelijk merken dat hij wilde dat ik stil was.

Ik keek weer terug en kon zien dat er heldere lichtflitsen uit de grote koepelvormige ruimte kwamen waarin de rest van de groep naar toe was gegaan.

Ik draaide me om en ging naast Gonzales staan. Hij stond daar rustig op zijn gemak, met één hand zijn pols vasthoudend.

Ik had al gemerkt dat een van de vrouwen af en toe naar me keek. Nu had ik het gevoel dat ze iets te zeggen had.

Zodra de lichtflitsen aan het einde van de hal ophielden, stapte de vrouw die mij bij aankomst had begroet en de kledingstukken in de reinigingsruimte aangaf naar voren.

Ze zei: “Kom met me mee. Ik heb een persoonlijk verzoek”. Ik had te horen gekregen dat de delegatie een bezoek aan elk van hun lokale domeinen zou brengen en een aantal van hen zou terugkomen voor een zuivering of reinigingsceremonie en ik zou me kunnen voorstellen om hun kleren weer op te halen.

Gonzales keek me met een verwarde uitdrukking op zijn gezicht aan. Omdat ze me direct had aangesproken, vertelde ik haar dat ik zou blij zou zijn om haar verzoek te horen.

Ze glimlachte en zei: “Loop met me mee.” Ze begon in de richting van de grote ruimte te lopen waarin ik was aangekomen.

Gonzales en de andere vrouw liepen samen achter ons aan, ongeveer zo’n vijf stappen. Ik verwachte een verklaring, of om het verzoek te horen, maar in plaats daarvan liepen we enige tijd in stilte.

We liepen door de grote koepelvormige ruimte aan het einde van de gang, gingen dwars de ruimte door en gingen de deur aan de andere kant door.

De ruimte was nu leeg. Er stonden geen schilwachten bij de vier deuren.

We gingen een andere gang naar beneden in die meer deuren had dan de vorige. Ik vergat helemaal om stappen en deuren te tellen, of enige andere methode van inlichtingen verzamelen die we als standaard procedure (SOP) in een nieuwe faciliteit moesten doen.

Ik kon zien dat ze iets serieus te vragen hadden. Allerlei dingen gingen door mijn hoofd. Ik was waarachtig zenuwachtig over waartoe dit allemaal zou kunnen leiden. Dit leidde mijn gedachten af ​​van alle nieuwe gegevens die ik een ​​paar minuten eerder had geprobeerd te verwerken.

Iedere ruimtes in de gang had een soort van energieveld of “hard licht” die het mij belette om naar binnen te kijken.

Uiteindelijk stopten we na een paar bochten voor een van de deuren in de gang. Ze tikte op haar hanger, en de deur werd doorschijnend. Vervolgens kon ik in de ruimte kijken.

Het bleek een ​​soort van lounge of privévertrekken te zijn van wat ik vanuit de deuropening kon opmaken.

Ze keek naar Gonzales en zijn begeleidster, en zei: “Blijf hier”. Toen liep ze naar binnen, draaide zich om en keek me aan.

Ik keek naar Gonzales, die nog meer in de war leek. Ik liep toen met haar de ruimte in. Ze tikte op haar hanger en de energie barrière verscheen weer in de deuropening.

Omdat ik een introvert ben en een beetje verlegen met vrouwen die ik niet goed ken, begon ik me nerveus en een beetje oncomfortabel te voelen.

Ze begon toen telepathisch met mij te communiceren. Ze vroeg me om mezelf te ontspannen. Ze wilde weten of ik een jeugdervaring met haar zou willen delen.

Ze begon met te communiceren dat er een zeer speciale plek is voor haar volk dat al vele honderden jaren voor hen verboden is.

Ze communiceerde dat een niet-menselijke ondergrondse groep van deze plaats bezit had genomen.

Ze zijn een oude soort die oorspronkelijk op de aarde thuis horen, welke zij de “Dal-Azag” noemen (Feathered-Serpents = Gevederde Slangen).

Ze stuurde me een mentaal beeld van één van hen. Hoewel ik nooit een interactie met één van hen heb gehad, herkende ik hen van een database ik op een smart-glass pad had bekeken als Raptors.

Zoals ik al eerder zei, dit zijn enkele van de meest hardnekkige en gevaarlijke ondergrondse groepen waarmee we worden geconfronteerd. Voor ons lijken ze er afschuwelijk uit te zien. Ze zijn vleeseters, zeer agressief en zullen mensen aanvallen en opeten als zij ze zien.

Ze liet me een beeld zien van één van hun heersende kaste. Dit ras heeft verenpluimen langs de achterkant van hun hoofd en nek, bijna net zoals de kuif van een vogel (hanenkam).

Ik had gelezen hoe ze zich net als vogels op een schokkerige manier verplaatsen. Nu, haar mentale beeld gaf me een veel duidelijker beeld van hoe ze eigenlijk verschijnen en bewegen. Het was zeker verontrustend.

Ze communiceerde dat dit ras een nauwe alliantie heeft gehad met een aantal facties (groeperingen) van de menselijke beschaving op het oppervlak.

Deze wezens hebben ​​deze oppervlakte groep toegestaan om zich neer te wagen in hun domein. Echter, dit ras vereiste een geschenk van menselijk vlees, net als in de tijd voordat de Spanjaarden het land erboven veroverden.

Deze menselijke geheime genootschappen van de oppervlakte had geen morele wroeging tegen het hen voorzien van dergelijke geschenken.

Ik had dit alles eerder gehoord. Hoewel het verschrikkelijk was, was ik niet geschokt. Andere groepen hebben een soortgelijke regeling.

Ze kwam uiteindelijk tot het deel dat mijn eigen onmiddellijke aanwezigheid betrof.

Ze was zich er goed van bewust dat toen ik een puber was, ik mee naar een diepe kristallen grot werd meegenomen waar ik te horen kreeg dat de kristallen levend waren. Ik was op dat moment met een groep andere kinderen.

Ons werd verteld om de kristallen niet aan te raken, omdat het hen zou schaden of ze zouden ons kunnen schaden. We werden gevraagd om te proberen telepathisch met de kristallen te communiceren.

Ik was een van de velen geweest die in staat was om succesvol te communiceren met deze kristallijnen levensvormen.

[David Wilcock heeft gedeeld dat dit een andere intrigerende correspondentie is van de Wet van Een informatie. De serie vertelt ons dat toen de aarde voor het eerst werd klaargestoomd voor menselijk leven, werden hyper geavanceerde kristallen in de aarde geplaatst die hun eigen vorm van bewustzijn hadden (sentience).

De Wet van Een zei dat deze kristallen waren bedoeld om te werken zoals waar we nu aan zouden denken bij Internet servers. Zij beantwoorden de geestelijke (spirituele) oproepen die mensen doen wanneer ze beginnen te ontwaken.

De kristallen zijn geprogrammeerd om mensen te stimuleren meer liefdevol te zijn en te mediteren. Deze berichten zullen verschijnen worden in een variëteit aan vormen, waaronder dromen, synchroniciteit en visies.

Als deze aanwijzingen dan worden gevolgd, geven de kristallen een signaal aan meer geavanceerde welwillende groepen om binnen te komen en te zorgen voor veel genuanceerder en gedetailleerde spirituele instructies.

Toen David Wilcock me dit vertelde was ik deze informatie nog nooit eerder tegengekomen. Het was een van de tientallen fascinerende wisselwerkingen (correlaties) die ontstonden nadat we begonnen met elkaar te praten.]

Ik communiceerde terug dat ik me de ervaring herinnerde. Ik stuurde haar een mentaal beeld van de grot en de vreemde aurora van de energie die ik rond de kristallen zag.

Ze sloot haar ogen en glimlachte. Een grote traan rolde over haar fijne wang.

Ze vroeg of ik mijn volledige herinnering aan die ervaring met haar zou willen delen. Ik was niet zeker wat ze bedoelde. Ik vroeg haar wat dit zou inhouden.

Ze communiceerde dat het nodig was dat ze mijn handen zou vasthouden, en dat het nodig was om mijn geest voor haar te openen.

Ze communiceerde dat daarmee haar geest zou worden opengesteld voor mij. Dit werd onder haar volk beschouwd als een zeer intieme daad van delen.

Ik communiceerde dat ik het niet plezierig vond om mijn geest zo volledig voor iedereen te openen, en dat ik zou respectvol zou moeten weigeren.

Ze legde uit dat ze een hogepriesteres is, en dat ik haar een geschenk zou geven dat ze vervolgens kon delen met anderen.

Het zou ook een lange weg zijn om het vertrouwen tussen onze mensen te bewerkstelligen, want er was zo weinig geweest dat we hen tot nu toe in onze onderhandelingen hadden kunnen bieden.

Ze communiceerde dat de resterende informatie die ik had van mijn ervaring bij deze kristallen heel belangrijk voor hen was.

Ik draaide me om en liep de ruimte rond. Het was een mengelmoes in mijn hoofd van dit alles, en ik berekende verwoed hoe dit op een aantal manieren fout zou kunnen gaan.

Als ik mezelf op deze manier zou openen aan een vreemde vrouw die ik net had ontmoet, uit een cultuur die vijandig (antagonistisch) naar de meesten van ons was geweest, tot onze gemeenschappelijke vijanden hen tot een alliantie dwongen, hoe zal ik dan in de toekomst worden vertrouwd met gevoelige informatie?

Mijn verhouding met de SSP Alliance Raad was op zijn best gezegd al zwak. De sfeer wezens (sphere beings) leek veel meer vertrouwen in mij te stellen dan wie dan ook dit deed.

Ik vroeg haar eerbiedig of ik met Gonzales kon overleggen voordat ik haar mijn antwoord gaf.

Ze draaide onmiddellijk om verwijderde de belemmering voor de deur, en nodigde Gonzales uit de ruimte binnen te komen. Vervolgens verontschuldigde ze zich en stond buiten.

Gonzales vroeg, “Zo, wat is hier aan de hand?” Hij keek rond aandachtig toen hij dit zei.

Ik vertelde hem de details van deze “persoonlijke gunst”die aan mij werd gevraagd, en van mijn operationele veiligheid (OPSEC) en mijn zorgen over mijn persoonlijke soevereiniteit.

Hij vertelde me dat hij mijn zorgen begreep, en dat de SSP Alliance bepaalde operationele details vanwege veiligheidsbeleid niet met mij had gedeeld.

Hij zei dat ik toestemming kreeg (clearing) om verder te gaan, tenzij er “SBA” (Sphere Being Alliance) informatie was of persoonlijke ervaringen met Raw-Tear-Eir die ik vertrouwelijk wilde houden.

Ik zei tegen Gonzales dat ik er erg ongemakkelijk mees was om dit te doen. Echter, ze had medegedeeld dat het voor hun mensen zeer belangrijk was.

Ik zei dat dit het enige leek wat we hen hadden te bieden waar zij momenteel geïnteresseerd in waren – tenzij het allemaal een list was in mijn hoofd te komen en naar iets anders te zoeken.

Gonzales zei dat dit zeker niet het enige was wat we hen aan te bieden hadden.

Ze zouden deze nieuwe raad niet hebben gevormd en buiten hun gewoonlijke handelswijze treden om ons uit te nodigen als we geen waarde voor hen hadden – of ze nu bereid waren om dit toe te geven of niet.

Hij zei dat ik niet aan hem rapporteer. Zelfs als ik dat deed, zou hij me niet de opdracht geven om met dit door te gaan als ik me zo sterk er tegen zou voelen.

Hij zei dat het helemaal aan mij is, maar dat het nuttig zou kunnen zijn als het delen van informatie in twee richtingen gebeurt. Ik zou iets kunnen leren wat zeer nuttig voor de SSP Alliance kan zijn.

Zuchtend vertelde ik hem dat ik met haar zou praten. Ik vroeg hem om haar alsjeblieft naar binnen te sturen op zijn weg terug.

Ze kwam vlug weer in de ruimte terug. Ze boog snel haar hoofd en keek aandachtig in mijn ogen.

Ik communiceerde met haar dat ik verder zou gaan met haar “Vulkanisch samengaan van geheugen” (Vulcan mind meld) als een teken van vertrouwen en goede trouw tussen onze mensen. Ze was zichtbaar blij.

Ze liep naar de muur en kwam dan terug met een kristallen beker. Het was gevuld met een amberkleurige vloeistof.

Ze nam een ​​slok en bood het aan mij. Ik vroeg haar of het een of andere soort geneesmiddel was.

Ze communiceerde terug dat het de “Elixir van Isis” was en een wijn was gemaakt van een zeldzame bloem die alleen in het ondergrondse gebied groeit.

Ze nam nog een slok en gaf de beker aan mij. Ze deelde mee dat het niet noodzakelijk was voor het proces, maar werd beschouwd als een deel van de gebruikelijke ceremonie.

Ik vertelde haar dat ik hoopte dat ze niet beledigd zou zijn als ik weigerde. Vervolgens heb ik gaf de beker aan haar terug.

Ze glimlachte, nam een ​​paar slokjes van het elixer en plaatste het vervolgens op een tafel. De tafel stond naast de twee stoelen, en was naast iets dat ofwel een bank of een soort van klein bed was.

Ze vertelde me om te gaan zitten en het me gemakkelijk te maken..

Ze leek heel wat meer ontspannen te zijn nadat ze dit uiteraard krachtige elixer had gedronken.

Ik ging zitten. Ze geleidde de andere stoel zo dat die precies tegenover de mijne stond.

Toen ging ze in de stoel zitten. Ze schoof naar de rand van de stoel.

Ze vroeg me om dichterbij te komen. Toen ik dat deed, nam ze mijn beide handen in de hare.

Ze legde onze beide handen zo samen dat ze palm aan palm waren. Dan klemde ze onze vingers samen. Ze sloot haar ogen.

Haar huid was zeer zacht en zeer warm. Het was veel warmer dan normaal.

Ze zei me dat ik mijn ogen moest sluiten, en duidelijk mijn geest van alle gedachten leegmaken.

Ik gebruikte een aantal protocollen die ik had geleerd om mijn hoofd leeg te maken en in een diepere staat van bewustzijn te komen.

Zodra ik dat had gedaan, begon elk deel van mijn lichaam te tintelen.

Ik voelde mijn “astrale zelf” naar haar toe werd getrokken. Ik voelde dat haar energie en de mijne werden gemengd.

Ik weet niet precies hoe het proces werkte. Het voelde alsof het een mix van licht lichamen was.

Het was een zeer intense en krachtige ervaring – op een geheugen, lichaam en geest niveau (body, mind and spirit).

Ik bevond mezelf in een duidelijk nadeel ten opzichte van haar zeer geavanceerde geestelijke ontwikkeling. Doordat ze blijkbaar een hogepriesteres was te midden van haar volk, had ze zeer waarschijnlijk een nog krachtiger bewustzijn dan iedereen had.

Ik was op de hoogte van haar gerichte opzet voor bepaalde herinneringen van mij. Tegelijkertijd werd ik overspoeld met wat ik zag als meer dan 130 jaar van haar eigen herinneringen.

Flash! Flash! Flash! Ik sprong rond door vele verschillende scènes uit haar leven.

Ik ving een glimp op van haar in haar priesteres opleiding en plichten. Ik ervoer wat ze voelde in haar tijd als bondgenoot (liaison) tussen de verschillende geheime genootschappen in de VS en Europa.

Ik voelde hoe het voor haar was Amerikaanse en Europese militairen en regeringsfunctionarissen ontmoeten – gedurende verschillende perioden.

Ik was er duidelijk van bewust dat zij de rol als een afgezant van een ander sterrenstelsel had aangenomen – niet onthullend dat ze deel uitmaakt van een groep die hier al lange tijd op aarde leeft.

Er was een glimp van een jeugdvriend waarvan ze hield. Deze vriend was omgekomen bij een tragische onderaardse inval door een “insectoïde” soort van niet-aardsen.

Dan als ze zich richtte op mijn ervaring in de kristallen grot, begon ik mijn focus automatisch op haar te synchroniseren uit toen ze dezelfde leeftijd had.

Wordt vervolgd…

Bron: http://spherebeingalliance.com/blog/ancient-earth-break-away-civilization-subterranean-council-meeting-ssp-alliance-debrief-part-1.html

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Advertenties

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galac tische Federatie, 29 september 2015

Sheldan Nidle’s Update voor de Spirituele Hiërarchie en de Galactische Federatie, 29 september 2015

Verheug jullie en kom tezamen in een grote visie, die jullie kracht voegt bij die van het Licht. Wees dankbaar voor de werkwijze van de Almachtige! Aan jullie wordt een pad van Licht naar jullie dromen gegeven…

2 Eb, 5 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Deze wereld gaat nog steeds voorwaarts. Onze aardse bondgenoten zetten de elementen van een nieuw bankensysteem in positie. De duistere cabal kan niet langer het onvermijdelijke tegenhouden. De oude families in zowel Europa als Amerika, en natuurlijk China leggen de laatste hand aan de laatste voorraden van waaruit een grote zee aan gelden zal stromen. Degenen die aangesteld zijn als geldmeesters en tevens als veiligheidsmensen kennen de juiste goddelijke tijd om hun speciale taken te completeren. Op dit moment wordt de cabal geconfronteerd met een aantal crises, die simpelweg het teken zijn dat deze stroom bijna gaat beginnen. De tijd voor het einde van deze kwaadaardige oligarchen heeft echt te lang op zich laten wachten. We naderen de Gregoriaanse maand Oktober. Dit is in het Westen traditioneel gezien de tijd voor bangmakerij, kobolds en geesten. In feite is het een representatie van de tijd toen het machtige Atlantis, jullie oude thuis, in zee verdween. Deze gebeurtenis vond plaats bij het begin van Zac (de witte maand). Deze tijd wordt Halloween (geheiligde avond) genoemd, waarin de Lichten (Atlantische Wezens) vertrokken naar hun nieuwe thuis in Centaurus. Het is slechts een wonderlijk toeval dat deze periode een moment zou worden waarop jullie je zegeningen ontvangen!

Wat er op jullie wereld plaats vindt is een enorme shift in de manier waarop deze realiteit werkt. In voorgaande tijden was de oligarchie in staat om vast te stellen wat er ging gebeuren en te verzekeren dat het volgens plan uitgevoerd zou worden. Deze macht is hen nu ontzegd. Een omwenteling in de regulering van de migratie van mensen, macht en geld startte een transitie die binnenkort zal culmineren in een hele nieuwe manier om de dingen te doen. Dit heeft eveneens effect op de manier waarop enorme hoeveelheden geld zullen worden herverdeeld op jullie wereld. Deze herverdeling zal er uiteindelijk voor zorgen dat de machtsbasis van de cabal zal verpulveren en hun regeringen zullen falen. De uitkomst van deze snelle mondiale transitie is een zich verspreidende welvaart, gekoppeld aan de opkomst van een enorme mondiale reset van jullie huidige mondiale valuta. De laatste stappen betreffen de goud-ondersteuning van deze valuta en een nieuwe manier van functioneren van jullie banken. Deze enorme veranderingen zullen jullie bestuur brengen dat is toegewijd aan een terugkeer naar ware democratie en de opkomst van een veel breder concept van “people power” (macht van de mensen). Dit is een terugkeer naar het ware constitutionele bestuur.

Op dit moment worden jullie gebombardeerd door een geweldige hoeveelheid energieën. Deze energieën helpen de Hemel verder bij subtiele aanpassingen aan jullie fysieke, mentale en emotionele aspecten. Het doel van deze specifieke aanpassingen is om het jullie makkelijker te maken de nieuwe energieën die langzaam jullie lichaamsbasisfrequenties verhogen te absorberen. Deze energieën moeten omhoog gaan aangezien diverse nieuwe componenten door onze medische teams zullen worden toegevoegd. Dit is om het jullie mogelijk te maken je beter te stabiliseren wanneer jullie nu en dan geraakt gaan worden door de grote hoeveelheden energie die vanuit de galactische kern komen. Deze komende veranderingen gaan jullie verder verheffen naar een serie nieuwere kern opvattingen. Onze mentors willen dat jullie open staan voor een aantal realiteiten met betrekking tot jullie aanvankelijke “val” uit volledig bewustzijn. De Hemel verlangt dat jullie leren waarom deze enorme wijzigingen in bewustzijn verschenen. In die tijd wilden de Atlantiërs wanhopig graag hulp van hun duistere bondgenoten. Ze zagen dat een aantal andere ‘dochter’ kolonies heel erg weerstreefden wat Mu (Lemurie) was aangedaan, en er een rebellie gloorde.

De veranderingen die jullie ondergaan verhogen jullie basisfrequenties en maken jullie meer bewust van hoe jullie levenslange percepties geleidelijk veranderen. Jullie worden meer welwillend m.b.t. de goedgunstige aard van deze eerste contact-vloot. Ook zal Amerika in een heel ander licht gezien gaan worden. Na de overwinning op de As-mogendheden in 1945 nam het grootste deel van de wereld een pro-Amerika houding aan. Dit is grotendeels veranderd en de meesten hebben nu een negatievere kijk. Ondanks de vele tragedies die Amerika meemaakte, bleef dit zo. Wat er gaat gebeuren zal deze nog steeds groeiende overtuiging veranderen. Amerika’s ware aard staat op het punt te worden gered van de oligarchie. De belangrijkste oorzaak van deze verandering zal NESARA en haar verspreiding over de wereld zijn. Een andere is dat de UFO cover-up officieel zal ophouden. Het imperium van de Amerikaanse oligarchen is voorbij. Klaar met zinloze oorlog! Alles dat over zal blijven is Liefde en Eenheid met de hele mensheid. Een tijd van vrede en grote welvaart ligt in het verschiet. Gebruik deze momenten om Gaia te helpen en jezelf klaar te maken voor volledig bewustzijn!

Namaste! Wij zijn jullie Opgestegen Meesters! De positieve energieën van het Licht blijven in steeds grotere hoeveelheden stromen! De energieën van de Hemel worden naar ons toe gepompt door de kern van deze Melkweg. Deze energieën maken jullie allemaal sterker. Gebruik deze wonderbaarlijke en gezegende krachten om een collectieve visie voor vrijheid en welvaart te creëren. Wees positief en vrolijk aangezien deze energieën in staat zijn een glorieuze transformatie aan deze realiteit te brengen. Halleluja! Elke dag verhogen deze energieën jullie bewustzijn. De duistere cabal kan voelen hoe hun voormalige krachtige energieën om de overwinning door het Licht te voorkomen, wegglippen. Verheug jullie en kom tezamen in een grote visie, die jullie kracht voegt bij die van het Licht. Wees dankbaar voor de werkwijze van de Almachtige! Aan jullie wordt een pad van Licht naar jullie dromen gegeven. Onze medewerkers blijven ons alleen maar positieve berichten geven. Jullie zijn op een reis naar wonderen die jullie niet eerder gezien hebben.

Elk onderdeel van jullie fysieke, emotionele en spirituele lichaam wordt beïnvloed door deze grote instroom van spirituele energie. Dit is waarom we jullie vragen positief te blijven. Sluit je aan bij het collectief van de mensheid en bid en/of mediteer dagelijks. Visualiseer het rijk dat je wenst. Deze spirituele oefeningen stellen dit nieuwe rijk in staat zich sneller in dit rijk te manifesteren. Welvaart en vrede beginnen op te doemen. Voel deze wonderbaarlijke en toch subtiele visie en gebruik je vaardigheden om Gaia en ons te helpen bij het creëren van dit nieuwe rijk. In de komende weken zullen gebeurtenissen langzaam gaan verschijnen. Deze zullen een nieuwe realiteit toestaan diens transformatie te handhaven en jullie in deze nieuwe goddelijke plek duwen. Terwijl jullie deze magische tijd naderen gaan jullie gebeurtenissen zien die het duister lange tijd heeft vertraagd. Dit zal een tijd van opwinding en wonderen zijn! Wees geduldig en laat wat voor frustratie dan ook los. Een nieuwe wereld nadert!

Gezegend! Wees één met wat er nu op deze groen/blauwe bol gebeurt! Een stille revolutie van epische proporties verschijnt. De goddelijke wortels ervan begonnen in de kleine financiële bankzaken die over Afrika, Europa en de Amerika’s verspreid zijn. Deze gezegende handelingen vonden plaats tijdens de laatste paar decennia en creëerden een zelfregulerend sociaal – en medianetwerk. We keken toe hoe deze behoefte om vrij te zijn groeide en wachtten op een donor om deze kleine netwerken te ontwikkelen tot een middel om snel het aanzicht van dit vaak verguisde aspect van de mensheid te veranderen. We zegenen jullie en werken aan onze gezamenlijke visie om jullie tot bloei te zien komen. We verheugen ons in wat er gebeurt om deze goddelijke visie te zien slagen. Het zal worden samengevoegd met een speciale welvaart en heilige magie zal verschijnen. Uit deze kleine maar zeer gemotiveerde instituten zal een machtige eik groeien. Geloof in wonderen, wees sterk en kom tot bloei, uit naam van de Almachtige! Hosanna! Hosanna! Hosanna!

Vandaag brachten we jullie meer nieuws over het geen er stilletjes plaatsvindt op deze wereldbol. Gaia wacht op jullie en weet dat jullie zullen doen wat juist is met deze gewijde bronnen. Het is tijd deze serie mondiale gemeenschappen te herordenen en te vernieuwen. Wees geduldig en weet dat een grote golf van welvaart voor jullie zal zijn! Weet, Geliefden, dat de eindeloze overvloed en de nooit eindigende rijkdom van de Hemel inderdaad voor jullie zijn! Zo zij het! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriaans voor Wees Eén! En Wees Blij!)

Website: Planetary Activation Organization

Vertaling: R. van Voorst

The Portal: ‘Cobra’s Maandelijkse Update van September…’ 28 september 2015

The Portal: ‘Cobra’s Maandelijkse Update van September…’ 28 september 2015

Als u het maandelijkse update interview van september met Cobra door Rob Potter wilt beluisteren kan dat hier:

http://thepromiserevealed.com/2015-sept-23-qa-with-cobra/

Het transcript is beschikbaar op de dezelfde link.

De Youtube versie zal hier worden geplaatst zodra het beschikbaar is.

image

U kunt uw vragen te sturen rob@thepromiserevealed.com en velen van hen zullen worden beantwoord in het volgende maandelijkse update interview.

Zoals u kunt zien, is de wereld niet geeindigd in september, en de dingen zullen normaal blijven doorgaan tot de definitieve doorbraak zal plastsvinden. De Supermoon eclips was heel mooi en ik vond enkele foto’s van de gedeeltelijke umbral fase:

image

Van het eerste contact moment van de totale verduistering:

image

En van de totale maansverduistering zelf:

image

Geniet!

Cobra

Bron:   http://2012portal.blogspot.com/2015/09/september-monthly-update-by-cobra.html/

Vertaling:  FrankW  zielsvreugde@live.nl

Deel 1.3 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Deel 1.3 van…. ‘Verslag van de Oude Aarde Break-Away-Civilisatie Onderaardse RaadsVergadering & SSP Alliantie, Deel I – “De Honeycomb Aarde” – Vergaderingen van 3 en 4 september 2015…’ door Corey Goode / GoodETxSG, 23 september 2015

Audiolink van het hele verslag (Engelstalig):

Deel 1.3

Binnen de groep die de Saturnus hangers droegen, waren er ook mensen die er ongeveer hetzelfde uitzagen, maar een iets andere soort lichaam hadden.

In aanvulling op de Saturnus symbolen, was er ook een zilveren ster, een gouden “gebogen” swastika (hoewel dit geen Nazi Break-Away groep was), een Omega symbool met een achtpuntige gouden ster in het centrum, en een symbool dat er uit zag als een zandloper. Dit kan een gestileerde weergave van de constellatie van Orion zijn geweest.

Ik moet toegeven dat het zien van dat swastika symbool, samen met enkele van hun andere voorwaarden en symbool sets, verontrustend genoeg was dat ik bijna dit hele verslag had weggegooid (begraven). Ik ben geenszins antisemitisch, en noch waren een van deze groepen – al lijken ze voor ons allemaal bekijken op het oppervlak met een verschillende mate van minachting.

Toen ik de swastika bij David Wilcock noemde, deelde hij mij mede dat de Duitsers dit symbool gecoöpteerd hebben na het kenmerken ervan gezien te hebben in een mind-blowing lezing door Gurdjieff in de vroege 20e eeuw.

Gurdjieff onthulde de verbazingwekkende voorkeur voor ditzelfde symbool bij culturen over de hele aarde – de Hindoes, de Hopi’s, de Japanners, de Eskimo’s, de Grieken, de Romeinen, noem maar op – op elk continent behalve Antarctica.

Dit was een van de belangrijkste symbolen die hun “goden” aan ze gaven om zichzelf te vertegenwoordigen. Gurdjieff zag het als duidelijk bewijs van een geavanceerde, wereldwijde intelligente beschaving, waartoe de Duitsers zich aangetrokken voelden.

Gurdjieff heeft het waarschijnlijk nagetekend van een zeer omstreden Yale University studie uit 1898 [http://www.richardcassar
o.com/tag/1898-yale-university-study
], dat later werd verboden toen de Nazi’s aan de macht kwamen. Wijdverbreide pogingen werden ondernomen om deze studie te van de academische lijst te halen, hoewel het dat nog steeds heeft overleefd.

Nadat de persoon aan de tafel de introducties had gedaan, realiseerde ik me dat er zeven verschillende groepen werden vertegenwoordigd – hoewel drie van hen duidelijk bondgenoten waren of genetisch verwant.

Elke groep bestond uit drie vertegenwoordigers. De ruimte waarin we zaten werd herhaaldelijk aangeduid als “de Schoot van Isis” (of de Baarmoeder van Isis). Ik ontdekte later dat dit een tempel complex was, gereserveerd voor geestelijke en politieke gebeurtenissen.

De meeste groepen bestonden uit één of twee vrouwen, behalve de groep met het achtpuntige ster symbool in de Griekse letter Omega, die geheel uit mannen bestond.

De duidelijke leider van deze groep verwees meerdere malen naar de “Prins van Venus, de Morgenster en de Drager van het Licht”. Dit vond ik zeer verontrustend vanwege de voor de hand liggende associatie van deze termen met Lucifer.

Ik pakte de energie van de andere groepen op, en allemaal leken ze niet erg op hun gemak bij deze specifieke groep, wat niet verrassend was. Een van de andere groepen heeft een bekende en krachtige vloot van vaartuigen waarvoor de Secret Space Programs (de geheim ruimtevaartprogramma’s) een gezond respect voor hebben ontwikkeld – en ik herkende hen en hun symbool onmiddellijk.

De discussies tussen deze groepen begon. Ze werden door de persoon die de inleidingen had gehouden gevraagd om voor hun gasten Engels te spreken, maar dat duurde niet lang.

Ze zouden Engels spreken om vervolgens over te schakelen naar een andere taal. Gonzales vertelde me later dat dit een oud Akkadisch taal die op het oppervlak van de planeet allang is uitgestorven. Dan zouden ze toch weer terugschakelen naar het Engels.

Er waren ook uitwisselingen in een paar andere lang vervlogen talen. Ook vond er telepathische communicatie plaats tussen individuen in de ruimte. Het was natuurlijk allemaal erg verwarrend en moeilijk voor mij om te volgen.

Het lukte me om er uit op te maken dat ze de aanvallen bespraken die tegen verschillende ondergrondse steden hadden plaatsgevonden, en de slachtoffers die zich hebben voorgedaan.

Ze hebben ook gesproken over het verraad waarvan ze te lijden hadden door bepaalde geheime genootschappen en groepen op het oppervlak terwijl ze eerder gedacht hadden dat ze die onder hun controle hadden.

Ook lukte het me er uit op te maken dat hun vijanden op het oppervlak van de Aarde nu de technologie hadden die hen in staat stellen om hun steden te kunnen lokaliseren en hun verdediging te omzeilen. De mensen op het oppervlak hadden exotische wapens ontwikkeld die kunnen doordringen tot de grootste dieptes en enorme schade kunnen toebrengen.

Dit betekende dat men niet meer op elkaar kon rekenen. Deze oppervlakte groepen waren inmiddels hun gewelddadige en meedogenloze vijanden. Ze voelden zich kwetsbaar en bedreigd, en moesten op elkaar vertrouwen voor bescherming.

Ze spraken er ook over dat de oppervlakte mensen steeds meer hun eigen steden onder de oppervlakte bouwen, en in deze ontwikkeling de vervuiling van het zeer delicate ondergrondse ecosysteem.

Ze hadden ook te maken met recente schermutselingen met diverse zeer vervelende niet menselijke (non-humane) ondergrondse groepen. Dit was de oorzaak van een grote bezorgdheid.

Het werd duidelijk dat al deze toenemende druk ervoor had gezorgd om een alliantie met elkaar te vormen – iets dat tot nu toe bijna onmogelijk te begrijpen zou zijn.

Deze discussie ging door voor ongeveer twee uur, en we waren alleen in staat om een ​​kleine hoeveelheid van wat er werd gezegd te volgen. Vervolgens nodigde de leider van de “Omega / Achtpuntige Ster” groep Gonzales uit om te spreken.

Gonzales vertelde me later dat deze persoon zijn gastheren niet het respect toonde door dit te doen. Gonzales kende de protocollen tussen deze groepen, en probeerde om deze zo zorgvuldig mogelijk te volgen.

Gonzales keek naar de vrouw die de Saturnus hanger met de roze gekleurde juweel droeg, en ze gaf hem een knikje dat hij zijn gang kon gaan. Toen stond hij op en sprak van waar hij naast me zat. Ik was niet in staat om naar hem op te kijken toen hij sprak, dus ik keek rond de ruimte terwijl hij zijn gang ging.

Gonzales noemde elke groep bij naam, en bedankte hen voor hun uitnodiging om als vertegenwoordiger van de Alliantie deel te nemen. Hij sprak zijn waardering uit voor de groep die gastheer (host) voor deze raadsvergadering was.

Hij verklaarde verder dat het een eer was om hun kleine delegatie te ontvangen en te hosten, die in de weken ervoor naar een van de SSP Alliance buitenposten in de Kuipergordel was gereisd met een groot persoonlijk risico.

Kaart van bekende objecten in ons zonnestelsel. Legenda: ██ Onze Zon ██ Gasreus planeet ██ Kuipergordel object ██ Scattered disk object of Centaur-planetoïden ██ Trojaan planetoïde van Jupiter ██ Trojaan planetoïde van Neptunus

Gonzales zei dat ondanks een aantal belangrijke verschillen in de standpunten, en de voormalige allianties die in direct conflict waren geweest met wat we nu allemaal hoopten te bereiken, was hij hier om de hoop van de SSP Alliance Raad over te brengen, dat een verstandhouding kon worden bereikt tussen alle partijen.

Dit zou veranderingen inhouden hoe deze groepen om zouden gaan met de regeringen en burgers met wie zij in contact waren op het oppervlak van de planeet.

Hij zweeg even, en ik kon zien dat hij zijn woorden zorgvuldig koos. Hij deed zijn best om zijn gedachten en emoties niet naar het uiterst scherpzinnige publiek uit te zenden.

Dan keek hij omhoog en gaf een wat op een terloops voorbereide toespraak leek, maar die kort was en toch meteen ter zake kwam (to the point).

Hij sprak over de ingewikkelde geschiedenis die deze en andere oude menselijke afgescheiden groepen (Ancient Human Break-Away) met oppervlakte beschavingen hebben gehad – die tienduizenden jaren terug gaat.

Hij sprak ook over elke groep die in de ruimte was, hen openlijk maande over hun vroegere en huidige misleidingen met overheden, militairen en burgers.

Hij eindigde zijn toespraak met de opmerking dat we een nieuw tijdperk ingaan die een open samenwerking en eerlijkheid zou moeten inhouden. Ik kon de plotselinge stijging van de spanning en de gemengde gevoelens en energie in de ruimte te voelen toen hij dit zei.

Gonzales boog zijn hoofd en ging weer naast me zitten, terwijl hij zijn blik in de richting van de delegatie rond de tafel hield.

Ze begonnen onder elkaar te praten in een paar verschillende talen. Soms spraken zij langs elkaar heen, of over elkaar. Tijdens deze onderhandelingen gebaarden ze vaak naar Gonzales en mij.

Ze waren rustig aan het praten, maar het was duidelijk dat ze niet blij waren met ten minste een deel van wat Gonzales net had gecommuniceerd.

­
Vervolgens hebben we een zeer neerbuigende verhandeling gekregen van elk van hen over waarom we het recht niet hebben om ze te beoordelen met onze beperkt begrip en kennis.

Ieder heeft hun perceptie van ons op het oppervlak beschreven als onbeschaafde barbaren die ziek en genetisch onzuiver zijn.

Ze zeiden dat zij de enigen waren die de verschillende oorspronkelijke aardse menselijke bloedlijnen hadden bewaard.

Golf na golf van vluchtelingen uit nabijgelegen planeten hadden sindsdien hun genen gemengd met de oorspronkelijke mensen van deze planeet, en hadden de oppervlakte wereld als een plaag over genomen.

Zij verklaarden dat in de bijna 20 miljoen jaar geleden dat de oorspronkelijke menselijke bloedlijnen op aarde waren ontstaan, er vier grote rampen waren geweest die ofwel aardas, de rotatie van de aarde of de omloopbaan rond de zon hadden veranderd.

Elke keer dat een van deze gebeurtenissen plaatsvonden, hielden de “elite” of priester kaste hun genetische lijn zuiver door middel van zichzelf te isoleren onder de grond. Deze kleine groepen overleefden, terwijl hun oppervlakte tegenhangende beschavingen omkwamen.

Na zeeën van tijd en kleinere vernietigende gebeurtenissen op het oppervlak, die nog steeds duidelijk rampzaling waren, werden bijna alle tekenen van hun vroegere beschavingen uit het geheugen van de overlevenden gewist. Alleen mythen en legenden van geavanceerde goden bleef.

Zij verklaarde dat zij ​​van tijd tot tijd tevoorschijn zouden komen om de beschaving van de overlevenden op te starten (kickstart) die in termen van hun genetica het meest nauw verwant aan hen waren.

Zij beweerden dat deze overlevende rassen aannamen dat zij de goden waren van hun eigen oude legenden. Er werd besloten dat zij hen die ze helpen toelieten om te geloven dat zij goden waren, om hun ondergrondse beschavingen geheim en veilig te houden.

Zij verklaarden dat er in deze tijdsperiode ook andere planeten in ons zonnestelsel werden bewoond, die ook te lijden hadden van extreme rampen.

Ter toevoeging aan dit ongelooflijke verhaal verklaarden zij dat er steeds meer geavanceerde groepen van buiten ons zonnestelsel begonnen te komen tijdens en na deze rampen.

Deze nieuwe groepen begonnen van de situatie te profiteren, zoals het cultiveren en manipuleren van de genetica van de inwoners van dit zonnestelsel.

Zij beweerden dat de aarde de bestemming werd van de vluchtelingen van deze andere bewoonde planeten. Geavanceerde ET verplaatste deze vluchtelingen hier naar toe in verschillende golven wanneer er op hun eigen planeten rampen hadden voorgedaan.

De vluchtelingen rassen waren genetisch vergelijkbaar met de oorspronkelijke mensen van de Aarde, maar waren veel agressiever.

Het bleek dat veel van deze vluchtelingen van een zeer geavanceerde beschaving waren die zichzelf door oorlog en high-tech had vernietigd.

Het gebruik van sommige van deze wapens veroorzaakten niet alleen vernietiging op interplanetaire schaal, maar wekte een unieke energetische signatuur op (handtekening / footprint).

Deze energetische signatuur trok de aandacht van de ET groepen die toe massaal ons zonnestelsel binnen kwamen, en die toen een genetisch cultivering experiment begonnen (farming).

De ondergrondse groepen beweerden dat er een oude beschaving was geweest die deze regio van de Melkweg letterlijk miljarden jaren lang had beschermd.

Ze werden aangeduid als “The Guardians” en het Secret Space Program (Geheim Ruimtevaart Programma) verwees naar hen als het “Oude Bouwer Ras” (Ancient Builder Race). Dit werd behandeld in eerdere afleveringen van Cosmic Disclosure en in geschriften op deze site.

Dit Guardian ras (Gardiaan / Wachter / Bewaker) was zeer geavanceerd. Er waren geen andere ET groepen die er maar zelfs aan zouden denken om hun regio van de ruimte te schenden.

De Wachters is sinds lange tijd uit onze frequentie verdwenen. Ze hadden een beschermend veld of technologie binnen hun gebied gecreëerd, zodat het veilig bewaard kon worden voor een enorme lange tijd nadat ze fysiek waren verdwenen.

Volgens hen die dit verhaal vertellen, hebben de inwoners van andere bewoonde planeten in ons zonnestelsel deze beschermende technologie onbewust verstoord, die was opgezet door de Guardians.

Wanneer zij hun geavanceerde wapens met geweld gebruikten tegen andere rassen, veroorzaakten dit dat zich er een massaal destructieve keten van gebeurtenissen voordeed. Dit had het ongelukkige gevolg van het uitschakelen van het beschermende veld, dat geplaatst was om hen te verzekeren van bescherming en overleving.

Wanneer het veld afnam, stuurde dit als een baken een signaal naar de rest van de kosmos.

De overlevenden van de bewoonde werelden in ons zonnestelsel zijn overgeplaatst naar de Aarde. Ze waren uiterst agressief en begonnen zich voort te planten en te kruisen met de originele mensen die op het oppervlak van de Aarde waren.

Het duurde niet lang voordat de ondergrondse groepen dit nieuwe gemengde ras als een bedreiging voor hun bestaan zagen. Dit nieuwe gemengde ras is de huidige oppervlakte bevolking van de aarde.

Ze wisten dat ze nu meer dan ooit hun beschavingen geheim moesten houden om hun genetische integriteit te bewaren, en de veiligheid van honderden van hun oude en geliefde ondergrondse tempels en steden.

Zij hadden de geavanceerde technologieën om zich zowel te verbergen en zich te verdedigen tegen deze ET groepen. Ze begonnen met een lange termijn strategische spel tegen hen, met behulp van het oppervlakte ras als pionnen waarin ET’s zo geïnteresseerd waren.

Ze bleven aan bepaalde verre genetische familieleden aan de oppervlakte verschijnen als goden en opgevaren leraren, om hen te helpen bij de ontwikkeling van hun beschavingen en hun spirituele ontwikkeling. Dit werd gedaan in de hoop dat ze het agressieve gedeelte van hun genetische programmering zouden kunnen overwinnen.

Deze inspanning heeft zich tot aan de huidige tijd voortgezet.

Wordt vervolgd…

Bron:

Vertaling: FrankW zielsvreugde@live.nl

Dadelijk, zondag 27 september 2015 om 21:00 uur, weer de Wekelijkse Bevrijdings Meditatie…

Dadelijk, zondag 27 september 2015 om 21:00 uur, weer de Wekelijkse Bevrijdings Meditatie…

Tijdstip voor Amsterdam, Berlijn, Brussel, Lissabon, Luxemburg, Madrid, Parijs, Kopenhagen, Oslo, Zurich:

# Zomertijd: Iedere zondagavond om 21.00 uur;

# Wintertijd: Iedere zondagavond om 20.00 uur.

Voor andere tijdzones zie:

http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc

Het is van het grootste belang dat elke zondag zo veel mogelijk mensen meedoen met onze wekelijkse Bevrijdings Meditatie. Deze meditatie helpt de Lichtkrachten om de energie van Licht te aarden op het oppervlak van de planeet om het Lichtraster te versterken dat nodig is om het proces van de compressie doorbraak te versnellen. Het aantal mensen die de meditatie doen is de meest invloedrijke factor binnen de kracht van de menselijke oppervlakte bevolking voor het versnellen van de timing van de Event (de Grote Gebeurtenis).

Instructies:

1. Ontspan je lichaam en geest door je adem voor een paar minuten te volgen.

2. Visualiseer een pijler van elektrisch blauw licht afkomstig van de Galactische Centrale Zon, dat door je lichaam gaat naar het centrum van de Aarde. Houd deze zuil van Licht voor een paar minuten actief.

Visualiseren dan dat alle negatieve entiteiten rond de aarde worden verwijderd uit de plasma, etherische en astrale gebieden, samen met al hun negatieve spirituele technieken en magische gereedschappen en dat al die entiteiten hierbij begeleid worden door de niet-fysieke vrijheidsstrijders van het Licht. Visualiseer dat dit proces wereldwijd vreedzaam en soepel plaatsvindt.

Visualiseer dat de wereld eindelijk vrij is van geestelijke slavernij, vrij van alle kwade Archons, Reptielen, demonen, elementalen en andere negatieve niet-fysieke wezens. Visualiseer dat de trilling van de plasma, etherische en astrale gebieden steeds lichter en lichter wordt totdat alle duistere wezens zijn verdwenen en alleen Licht overblijft.

3. Visualiseer dat de leden van de fysieke duistere Cabal, zoals de centrale bank criminelen Rothschilds en Rockefellers, en andere leden van de Cabal zoals Henry Kissinger, George Bush, de Jezuïeten enzovoorts, zich vreedzaam overgeven en terugtreden uit hun posities van macht, de controle over het financiële systeem en de massamedia loslaten. Visualiseer dat het burgerlijk gezag die leden van de Cabal arresteren die zich niet wensen over te geven.

Visualiseer dat dit proces wereldwijd rustig en soepel plaatsvindt. Visualiseer de wereld eindelijk vrij van financiële slavernij, vrij van alle kwade dictators en corrupte politici.

4. Visualiseer dat een draaikolk van schitterend wit licht van de Ziel ster chakra van Cabal tussenpersonen (omgekochte congresleden, misleide vrijmetselaars op hoog niveau, hebzuchtige CEO’s van bedrijven, piloten van drones die actief doden, soldaten die de trekker overhalen, personeel werkzaam bij scalaire directionele wapens, Academi huurlingen , religieuze fanatici …) afdaalt in hun energieveld en hun persoonlijkheid, en hen ontwaken naar de realiteit van het Licht, en hen begeleiden om weg te stappen van de Cabal, waardoor ze de macht krijgen om zichzelf van het duister te bevrijden.

5. Visualiseer dat al die Cabal tussenpersonen toetreden tot het planetaire netwerk van Licht, hun wapens van vernietiging en bedrog neer leggen, leren samenwerken en de tot de menselijke samenleving op een constructieve manier toetreden.

6. Visualiseer een heldere nieuwe toekomst voor de mensheid, met een nieuw en eerlijk financieel systeem dat op zijn plaats valt, dat alle schulden geannuleerd zijn, dat welvaarts fondsen voor humanitaire projecten zijn vrijgegeven, geavanceerde technologieën geïntroduceerd, ecosysteem genezen en mensen eindelijk vrij van alle onderdrukking. Visualiseer een heldere spirituele gouden eeuw met engelen, feeën, dolfijnen, eenhoorns, spirituele gidsen en andere wezens van Licht die de etherische en astrale gebieden bewonen. Visualiseer dat alle wonden van de mensheid worden geheeld, de hele mensheid wordt geïnspireerd en begeleid en dat iedereen hun eigen verbinding met hun eigen ziel en de Bron heeft.

7. Sta op, hef je handen boven je hoofd en begin om je lichaam met de klok mee te draaien.

8. Terwijl je dat doet, zing de mantra iiii (uitgesproken ee-ee), zodat het door je hele lichaam trilt en visualiseer dat je lichaam verandert in een schitterende zuil van Licht, met miljoenen sterren in de kleuren van de regenboog verspreid binnen die pilaar van Licht.

9. Blijf de mantra zingen en roteren. Na een paar minuten, laat je je handen dicht bij je lichaam zakken en ga verder om met de klok mee te draaien.

10. Terwijl je dat doet, zing de mantra eeeaaa (e wordt uitgesproken als e in “proces”), zodat het door je lichaam trilt en visualiseer een regenboogachtige draaikolk van Licht die zich uitbreidt vanuit je hart naar buiten de hele planeet in. Doe een beroep op de aanwezigheid van je spirituele gidsen, Verrezen Meesters, Pleiadiërs, engelen, tweelingzielen, soulmates, ziel families en andere wezens van Licht.

Blijf de mantra zingen en roteren en blijf een tijdje in de aanwezigheid van al die wezens van licht. Wanneer u klaar bent, ga dan weer zitten, en kijk even naar je handpalmen om duizeligheid te verminderen.

11. Maak het jezelf gemakkelijk, omring jezelf met een roze ei vol energie van Liefde.

12. Omring uw dierbaren met gelijkaardige roze eieren vol energie van Liefde.

13. Omarm de hele mensheid en alle levende wezens van de planeet Aarde binnen een roze ei vol energie van Liefde.

Wij doen deze meditatie elke zondag altijd op 19:00 GMT, ongeacht de winter / zomertijd. U kunt 07:00 GMT converteren naar uw lokale tijdzone hier:

http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc

De Youtube video voor Wekelijkse Bevrijdings Meditatie is hier:

Als je van meditaties houdt, heb je hier ook de Roze Ei meditatie:

En de Doorbraak meditatie hier:

Er bestaat een zeer effectieve aanroeping voor het behoud van de energie van Licht in je plasma-energie field:

http://www.merlinsalchemyoflight.blogspot.co.uk/2015/01/self-sustaining-self-balancing-toriodal.html

U kunt helpen bij het creëren van het planetaire netwerk van Licht en in de planetaire transformatie door het zingen van de heilige woord OM:

http://www.om-healing.org/how-does-om-healing-work

U kunt dit doen voor jezelf, een groep opzetten of deelnemen aan een reeds bestaande groep:

http://www.om-healing.org/

Denkt u ook aan de Meditatie voor Europa van vandaag, om 19:00 uur..?

De Doorbraak is nabij!

Geplaatst door Cobra op 16 februari 2015

Bron: [http://2012portal.blogspot.nl/2015/02/weekly-liberation-meditation-update.html]

Vertaling: Frank [zielsvreugde@live.nl]

Meditatiegroepen:

Wil je de wekelijkse Bevrijdings Meditatie op zondagavond liever niet alleen doen, dan kan je jezelf aansluiten bij een reeds bestaande groep, of zelf een nieuwe groep in jouw omgeving opzetten.

Meer over bestaande groepen via:

# http://prepareforchange.net (algemene informatie)

# http://prepareforchange.net/facebook-groups-europe (groepen in Europa)

Voor de communicatie is het handig als je een Facebook account hebt. Veel communicatie van Prepare for Change gaat via Facebook (FB).

Zit er geen meditatiegroep of iemand anders die ook de meditatie doet bij je in de buurt, zoek dan naar anderen die daar interesse in kunnen hebben.

Maak bijvoorbeeld gebruik van websites of Facebook groepen die teksten van Cobra, Prepare for Change enzovoorts plaatsen.

Als je hierbij hulp nodig hebt, vraag er dan om.

Succes.

Dadelijk, zondag 27 september om 19.00 uur de wereldwijde ‘Meditatie voor Europa…’

Dadelijk, zondag 27 september om 19.00 uur de wereldwijde ‘Meditatie voor Europa…’

We zullen deze meditatie vandaag, zondag 27 september, doen om 07:00 pm Central European Summer Time (CEST). Dit is gelijk aan 19:00 uur in Amsterdam, Berlijn, Brussel, Helsinki, Kopenhagen, Lissabon, Luxemburg, Madrid, Oslo, Parijs, Rome, Stockholm, Wenen, Zurich, of 19:00 EET in Cairo, 06:00 BST in Londen, 01:00 EDT in New York, 12:00 (’s middags) CDT in Chicago, 11:00 MDT in Denver en 10:00 PDT in Los Angeles.

U kunt de tijd van de meditatie voor uw tijdzone hier controleren:

http://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Meditation+for+Europe&iso=20150920T19&p1=3904

Instructies:

1. Gebruik je eigen techniek om je in een ontspannen toestand van bewustzijn te brengen

2. Breng je intentie in een staat om vrede en genezing aan de situatie in Europa te brengen

3. Visualiseer een straal van licht afkomstig van je Ziel Ster (Soul Star) chakra (8 inch / 20 centimeter boven je hoofd) tot in de Soul Star chakra’s van iedereen die mediteert

4. Visualiseer dat de inmiddels collectieve straal van Licht zich uitbreidt in het Aarde energienet en Europa bereikt, een verbinding maakt met de Soul Star chakra’s van iedereen die betrokken is bij de situatie daar, hen harmoniseert en hen inspireert tot het vinden van een vreedzame oplossing. Visualiseer dat alle vluchtelingen voedsel, water, onderdak, medische bijstand en humane behandeling ontvangen. Visualiseer dat alle vluchtelingen en politieagenten die in gewelddadigheid kunnen uitmonden, kalmeren en kiezen voor vreedzame oplossingen. Visualiseer dat alle leden van de duistere krachten die in Europa proberen te infiltreren en die zich voordeden als vluchteling, als zodanig worden herkend en worden vastgehouden door de rechtshandhaving. Visualiseer dat Europa de vrede en stabiliteit behoudt die ze in de afgelopen 70 jaar heeft bereikt.

Het is zeer belangrijk voor de betrokkenen bij de Europese situatie te beseffen dat wij ze met deze meditatie zullen steunen zodat het energie van licht die we sturen zullen worden ontvangen en in staat is om de situatie te genezen. Daarom is jullie door de Lichtkrachten gevraagd om jullie contacten in Europa via e-mail, Facebook, Twitter en andere communicatiemiddelen op de hoogte te brengen dat wij hen zullen helpen met deze meditatie. Er wordt ook gevraagd dat mensen in Europa deze informatie binnen hun netwerken verspreiden.

Updates over de Meditatie voor Europa:

http://2012portal.blogspot.com

Cobra