Cobra Interview – Inleiding tot de Disclosure Chronicles, augustus 2015

Cobra Interview – Inleiding tot de Disclosure Chronicles, augustus 2015

image

Lynn – Welkom dames en heren bij een andere aflevering van Prepare for Change Radio Show. (Prepare for Change = Bereid je voor op Verandering). We gaan zo ongeveer beginnen met een nieuwe vorm van ons Cobra interview. Deze serie interviews zal De Disclosure Chronicles (de Onthulling Kronieken) worden genoemd. Het zal niet alleen willekeurige vragen en informatie bevatten die mensen WILLEN horen, maar zal ook vragen met belangrijke informatie bevatten die mensen NODIG moeten horen, zeker in deze overgangsperiode van de tijd die we op dit moment ervaren dat het einde van de duistere eeuwen die op onze planeet slavernij en controle heeft gebracht. Op dit moment gaan we over naar het begin van een wereld van vrijheid en liefde en overvloed zoals we nog nooit eerder ervaren hebben. Het doel van deze gesprekken is een baken van licht te zijn en de waarheid te laten zien aan alle mensen ontwaakt zijn en die echt willen zien, horen en voelen wat de waarheid te brengt. We zullen een periode van actuele vragen over de Event / Gebeurtenis toestaan.

We hebben nog nooit een nauwkeurig verslag van onze geschiedenis gekregen, want als gevolg van oorlogen door de eeuwen heen werden alle archieven / bibliotheken verbrand en mensen gedood. Binnenvallende strijdkrachten wilde geen verslag van wat eerder gebeurd was. Zo kon de geschiedenis in het voordeel van de overwinnaars worden geschreven. Dit is de reden waarom je niet weet wat de werkelijke geschiedenis is, maar het is nu tijd om dit te leren en Cobra zal ons helpen om de waarheid te ontdekken.

Voor de duidelijkheid en het gemak in het gesprek zal hier de “Hij-vorm” worden gebruikt. Dit is geen aanduiding van geslacht, maar leent zich eerder voor een gemakkelijkere bespreking met deze strijder voor het Licht. Cobra is een strijder voor het Licht op hoog niveau. Zijn bronnen van informatie zijn zowel intern als extern. Sommige, die onbekend met Cobra zijn, kunnen zich afvragen waarom hij zo geheimzinnig is? Soms kan zijn informatie leiden tot ongewenste gevolgen voor anderen zodat deze informatie om veiligheidsredenen geheim wordt gehouden. Vanwege zijn vermogen om een kracht voor verandering en licht op de planeet te zijn en de bestrijding van de krachten van de duisternis, is Cobra voor hen van het duister een doelwit van vernietiging geweest. Wezens van hoog niveau hebben hem voor zijn eigen bescherming opgedragen ​​in deze tijd “vermomd” (anoniem) te blijven. Bij het ​​doen van voice interviews wordt Cobra’s stem gemoduleerd. Hij wil niet over zichzelf in persoonlijke zin praten. Wij respecteren dat voor hem. Hij kreeg ook de opdracht om voor zijn eigen bescherming een alias te gebruiken. Waarom koos hij de naam COBRA? Hij koos de naam COBRA, want het is een beschrijving van zijn missie. Het betekent: “CO-mpression BRA-kethrough”. Op een niet nader genoemd tijdstip zal de kracht van deze planeet naar het Licht verschuiven. Duistere krachten zullen dan niet langer de greep op het leven en de geest van de mensen van de Aarde hebben. In plaats daarvan zal de planeet worden vervuld met de liefde, licht en de kennis van de waarheid. Liefde zal de overheersende emotie van ons mensen worden. Voor oorlog zal geen plaats meer in onze samenleving zijn. Wij willen vrede. De mensen van de Aarde zijn moe van het lijden het trauma van het verlies, het verliezen van familie en vrienden door oorlog. In oorlogen zijn geen overwinnaars, aan beide zijden zijn verliezers. In deze nieuwe wereld zal vrede, liefde, eenheid en broederschap zegevieren. Het zal de wil van het volk zijn. En zo zal het zijn!

De bedoeling is om deze gesprekken met Cobra periodiek te laten plaatsvinden, niet noodzakelijk maandelijks, maar wanneer de tijd er rijp voor is bij de mensen van Prepare for Change, en bij Prepare for Change Radio Show. De groep van Prepare for Change begon in mei 2013 op verzoek van Cobra met als doel de betrokkenheid van de mensen te vermeerderen bij het proces van de bevrijding van onze planeet. Je kan het zien als een duw in de goede richting en als je deel wilt uitmaken van deze wereldwijde beweging moedig ik u aan om naar http://prepareforchange.net/ te gaan en op bovenaan de pagina tevkijken bij ‘Event Support Groups’. Doe met ons mee! En zoals Cobra zegt: “De Doorbraak is nabij!” Hiermee verwelkom ik Cobra!

COBRA – Dank u voor uw uitnodiging.

Lynn – Dank u Cobra om bij ons te zijn. Heeft u iets toe te voegen aan wat ik zojuist heb gezegd?

COBRA – Dit is nogal een beschrijving van de groep, van een deel van mijn missie en het is eigenlijk niet zozeer van belang wie ben ik, het is veel belangrijker dat de bevrijding van de planeet plaats vindt en dat moet de focus van de gesprekken zijn.

Lynn – Ja. Nou dat is ook onze wens. Wat we wilden doen was om te beginnen met enkele algemene vragen die betrekking hebben op onze huidige situatie en waar we heen gaan en waar dat toe leidt. Dus dit is waar we met de vragen zullen beginnen en ik zal deze voorlezen.

Er is nu een vervelende financiële oorlog bezig, tussen de Chinezen, die beweren dat zij de rechten op ALLE goudvoorraden in diverse gebieden van Zuid-Oost-Azië en over de hele wereld bezitten, en daarom beweren de regelrechte eigenaar van de gehele rijkdom van de planeet te zijn; en tussen het Cabal gecontroleerde westerse banksysteem dat het fiat geld blijft drukken, hun leningen in onderpanden wegstrepen en gewoon nieuwe financiële Ponzi schema’s bedenken om hun nooit eindigende kasstroom gewoon te laten doorgaan en aan de macht te blijven.
Wat zijn de huidige plannen van de Verzetsbeweging (RM) om een duidelijk halt toe te roepen tot deze ‘Lord of the Rings’ stijl van financiële razernij en waanzinnige vernietigende kracht?

COBRA – OK. Ik heb dit plan eigenlijk vele malen besproken. Het is het plan voor de Event (de Gebeurtenis). Dus we zitten nu in een nieuwe fase met deze situatie en zoals ik al vele malen eerder zei in deze nieuwe fase moet er een bepaalde mate van consensus tussen de belangrijkste spelers op het oppervlak van de planeet komen over wat de toekomst zou moeten zijn. En zelfs als er geen consensus is bereikt, de energieën van het galactisch centrum worden steeds meer en intenser en dit betekent dat de situatie zal blijven escaleren, omdat alles wat is onderdrukt op de een of de andere manier naar de oppervlakte moet komen. Dus in deze situatie zitten we nu, ongeacht wat de oppervlakte bevolking doet, ongeacht wat elk van de fracties doet, het resultaat zal hetzelfde zijn. U kan het proces beïnvloeden om zo het gemakkelijker voor onszelf te maken en voor de planeet door het nemen van een gecoördineerde actie en het ontwaken van de mensen die samen werken in de richting van dat einddoel.

Lynn – De Red Dragons (Rode Draken) heeft publiekelijk toegegeven dat de Cabal altijd onder hun organisatiestructuur heeft gezeten, dat de Dragon families zelf de financiering van hun banken hebben gedaan die hun belangrijkste krachtbron zijn geweest. Waarom spelen deze twee ‘good cop bad cop’ voor iedereen? Ze zijn al lang samen!

COBRA – OK. Dit is waarschijnlijk niet afkomstig van de Red Dragons. Het is waarschijnlijk dat deze uitspraak afkomstig is van een van de internet bronnen. De echte Red Dragon families waren altijd aan het vechten tegen de Rothschilds en waren aan het vechten tegen de Jezuïeten. Maar er zijn veel mensen die beweren dat zij Red Dragons zijn dus je moet heel voorzichtig zijn met deze verklaringen. En de echte Red Dragon families waren nooit samen met de Cabal.

Lynn – OK. Dank u voor dat te verduidelijken. Wilt u ons informeren over de ware oorsprong en de geschiedenis van de ware Dragon Families en waarom klagen zij over de Cabal als het nu bekend is dat zij altijd, achter de schermen, de Illuminati al sinds de ons bekende geschiedenis hebben gefinancierd?

COBRA – De echte Red Dragon families ontstonden eigenlijk​​ in de Ming-dynastie toen ze het gevaar begonnen in te zien van de Archon inval in China. Sinsdien zijn ze ondergronds gaan werken om China te beschermen tegen de invasies. Ze waren daarin niet erg succesvol omdat ze ondergronds werkten. Er zijn eigenlijk veel verschillende aspecten van de verschillende Dragon families, de Red Dragons zijn meer gericht op het bezig zijn in de financiën en de politiek. De Blue Dragons (Blauwe Draken) zijn meer gericht op het spirituele werk en er zijn ook vele verschillende aspecten binnen dezelfde delen van de Dragons. Er zijn veel Blue Dragon families, vele Red Dragons families en ze zijn niet altijd in volledige harmonie met elkaar en ze zijn niet altijd volledig op elkaar afgestemd. Er is nog steeds veel betrokkenheid van de menselijke factor, maar de echte Dragon families zijn allemaal toegewijd aan de bevrijding van de planeet.

Lynn – Is er een Dragon familie of een fractie van een Dragon familie dat nu specifiek werkt voor het Licht?

COBRA – Er zijn veel Dragon families die niet werken met het Licht.

Lynn – Zijn er die dat doen?

COBRA – Zoals ik eerder heb gezegd, zoals in elke groep is het ook bij de Dragons, er zijn gemengde groepen, er zijn positieve groepen en er zijn negatieve groepen. Er zijn positieve Dragon families, er zijn gemengde Dragon families en er zijn mensen die rechtstreeks met de Cabal werken. En zelfs binnen een bepaalde familie zijn er mensen die toegewijd aan het Licht en er zijn mensen die tegen het Licht werken. We hebben vrij veel gemengde situaties op de planeet.

Lynn – OK. Dankjewel. Een andere vraag die ik heb is; realistisch gezien heeft iedereen van de koninklijke families over de hele wereld een bloed verband met elkaar en zij doen altijd gewoon ‘alsof’ zij ‘in oorlog’ met elkaar zijn om voortdurend hun machtsgreep op hun ‘onderdanen’ te consolideren – door de ‘Orde Door Chaos’ Modus Operandi. Kunt u met ons bespreken hoe dit ‘Wij zijn superieur’ koninklijk systeem eindelijk zal gaan eindigen als de families NOOIT hun macht zullen afstaan ​​aan de mensen?

COBRA – Ze zullen worden gedwongen om hun macht af te staan ​​bij de Event en het proces van de massa-arrestaties als de belangrijkste leden van de kliek zullen worden gearresteerd en zij berecht zullen worden in een eerlijk proces, maar zoals alles wat is onderdrukt, zal de hele waarheid blootgesteld worden en al hun acties zullen openbaar gemaakt worden en de massa’s (het grootste deel van de mensen) zal beginnen te begrijpen wat er gaande is op de planeet en het zal niet langer kunnen blijven.

Lynn – Dank u. Kunt u wat vertellen over de Global Collateral Accounts? Wat ze zijn en alle informatie die u ons daarover kunt geven?

COBRA – Het wereldwijde onderpand account (GCA) werd eigenlijk decennia geleden gevormd. Het oorspronkelijke doel van die onderpand rekeningen was voor hen om als instrument te dienen voor humanitaire projecten en de overvloed voor de mensheid bij hun geboorte, maar die zekerheden accounts werden door de Cabal families gekaapt en ze werden daadwerkelijk gebruikt om de mensheid lange tijd te controleren. En nu werken de positieve Dragon facties achter de schermen om de onderpand rekeningen opnieuw voor het oorspronkelijke doel in te stellen. En er is een heleboel manipulatie en er zijn een heleboel dingen aan de hand met betrekking tot deze rekeningen, vooral de laatste paar jaar en dit alles zal op het moment van de Event tot voltooiing worden gebracht.

Lynn – Volgens het verzet (RM), is er een update van de toekomstige plannen voor deze rekeningen of is er een verandering.

COBRA – Er zijn geen grote veranderingen geweest omdat het plan vrij veel tot in de perfectie wordt uitgewerkt met betrekking tot dit. Er zijn andere dingen die minder zijn afgerond en een beetje ingewikkelder zijn. Maar het financiële aspect van de situatie zal wanneer de tijd rijp is geen groot probleem zijn.

Lynn – Geweldig. Ongeveer 13.000 jaar geleden creerden de Draco’s de Illuminati en ondersteunden hen omdat ze de Reptiliaanse bevelen uitvoerden en door middel hiervan ons beheersten door chaos en geweld. Hoe kan een cultuur als de Illuminati, dat met opzet gecreëerd is uit oorlog & Satanisme, misschien ooit de hoop hebben om te worden hervormd?

COBRA – Oké, vele wezens binnen de Illuminati structuur waren daar niet door hun vrije wil en ze wilden daar uit komen en ze zullen in staat zijn om daar uit te komen en een deel van deze structuur zal dan naar het licht worden gebracht, dus is er veel hoop voor vele wezens die deel van die structuur hebben uitgemaakt.

Lynn – Onze hele menselijke geschiedenis en de geschiedenis van de schepping is veranderd, herschreven en bewerkt door een groep van individuen om de mensheid tot slaaf te maken. Welke bronnen van accurate informatie kan u adviseren waar we de echte geschiedenis kunnen vinden, zodat we kunnen beginnen met het leren van de echte geschiedenis van de mensheid en van de schepping?

COBRA – Er zijn geen perfecte bronnen van informatie over de menselijke geschiedenis. De algemene richting, zou ik zeggen, als mensen willen meer leren over de menselijke geschiedenis is om het bestaan ​​van Atlantis te bestuderen. Maar nogmaals, de meeste informatie over Atlantis is pure speculatie. Een paar jaar geleden heb ik een artikel over Atlantis op mijn blog gepost en er zijn links daar. Deze links zijn er erg vrij betrouwbaar.

Lynn – OK. Geweldig. Wat is de status van de ‘Event’ op dit moment volgens de Verzetsbeweging basis en wat kunnen we vandaag de dag doen om het proces van de totstandkoming van deze uiteindelijke overwinning van het licht door de Event te versnellen?

COBRA – OK. De situatie is vrijwel hetzelfde als het een paar weken geleden was. We zijn nog steeds in het proces van het opruimen van de strangelet bommen en de Chimera-groep en dit is het belangrijkste overgebleven obstakel. Er zijn veel kleine overwinningen, maar we hebben nog niet de definitieve doorbraak gemaakt en het belangrijkste wat mensen kunnen doen is om te helpen met de wekelijkse bevrijding meditatie (iedere zondagavond om 21:00 zomertijd en om 20:00 wintertijd in Amsterdam, Berlijn, Brussel, Kopenhagen, Madrid, Oslo en Parijs. Zie bijgaande YouTube-versie.) en om hun begrip van de situatie te verspreiden naar de massa om die te ontwaken. Hoe meer ontwaakten er op de oppervlakte van de planeet zijn, hoe makkelijker het is voor de lichtkrachten om te verwijderen van wat er is overgebleven om de Event / Gebeurtenis te voorkomen.

YouTube: Wekelijkse Bevrijding Meditatie 2015 (432 Hz) / Weekly Liberation Meditation (Dutch)

Lynn – Welke wijze raad heb je voor al degenen die nog niet ontwaakt zijn, die niets geloven van de komende planetaire fysieke en positieve geopolitieke veranderingen die op de planeet afkomen en al die ontwaakte individuen die nog steeds sceptisch zijn over de impact van de Event / Gebeurtenis?

COBRA – Een bepaald aspect van scepsis is goed. Er is geen bewijs voor de dingen die gaan gebeuren. Zelfs als mensen sceptisch zijn, is het goed dat ze geïnformeerd zijn over de mogelijke toekomst, want als er dingen beginnen te gebeuren en als ze op de hoogte zijn, zullen ze weten wat te doen. Het is goed voor iedereen om de situatie te bestuderen en zich te informeren en wanneer dingen beginnen te gebeuren zal er geen scepsis of twijfel meer nodig zijn omdat de dingen zullen gebeuren. Eigenlijk een deel van de psychologische oorlogsvoering voor de Cabal is om indrukken te geven aan de massa’s (mensen) dat er niets aan de hand is. Dit is een van de belangrijkste activiteiten van de Archons. Ze blijven de illusie handhaven dat alles hetzelfde blijft en dit zal worden gehandhaafd tot aan de definitieve doorbraak. Niets drastisch zal er gebeuren vóór de grote doorbraak komt. We zullen de impasse situatie helemaal tot het einde mee moeten maken, tot aan de doorbraak, de compressie doorbraak en dan zullen de dingen zeer snel gebeuren.

Lynn – En dan zullen we een heleboel mensen hebben die wakker worden / ontwaken. (Ja precies).

Lynn – Cobra kunt u ons het verschil vertellen tussen een licht-werker een licht-krijger?

(De onderstaande tekst is bij mij nog in bewerking maar deze werd door Irma Schiffers vertaald. Zie haar hele vertaling op https://eventnl.wordpress.com/2015/09/06/interview-met-cobra-30-augustus-2015-door-pfc/)

COBRA – Lichtwerkers houden zich alleen met het Licht bezig en hun doel is om Licht te verspreiden en het Licht te verankeren op de planeet, en zij neigen ertoe om het bestaan van het duister op deze planeet te ontkennen. Dus het grootste deel van de lichtwerkers heeft een zeker niveau van ontkenning over de aanwezigheid van het duister, maar zij doen heel goed werk door het Licht op de planeet vast te houden en te verankeren.
De lichtstrijders zijn gewoonlijk meer gefocust op het verwijderen van het duister van deze planeet en er moet een zekere balans worden gecreëerd tussen de benadering van de lichtwerkers en de benadering van de lichtstrijders ten aanzien van de situatie, want de waarheid ligt ergens in het midden. Het is belangrijk om je bewust te zijn van het duister, maar het is ook heel erg belangrijk om je te focussen op het Licht en om het Licht op de planeet te verankeren.

Lynn – Dank u. Welke boodschap van bemoediging kunt u vandaag geven, specifiek aan al die toegewijde lichtwerkers en lichtstrijders die actief zijn en het Licht vasthouden gedurende deze tumultueuze kritieke tijd?

COBRA – Ja. Feitelijk is het heel belangrijk om de dingen in perspectief te zetten. Ik weet dat iedereen moe is en dat het veel te lang duurt, maar wij moeten begrijpen dat wij nu bezig zijn om feitelijk een 25.000-jarige periode van duister teniet te doen. We zijn een quarantaine aan het afbreken die hier al 25.000 jaar is geweest en ons doel is om dit in een paar jaar tijd te doen.
We doen heel goed werk en we maken veel vooruitgang, en de finale doorbraak zal komen en als die gekomen is zullen wij allemaal beloond worden voor ons harde werken.

Lynn – Ik zie uit naar deze viering!

COBRA – Ja. Na de Event zal er een grote viering zijn en een periode van geluk zal aanbreken waar nooit een einde aan zal komen. Het was nooit zo bedoeld dat het lijden deel zou uitmaken van de levenservaring en het zal ook nooit meer zo zijn nadat het duister van deze planeet is verdwenen.

Lynn – Dank u. Met zoveel verhalen die op het net rondgaan over een multi dimensionale sprong, golven van licht, etc….. Wat voorziet u, Cobra, dat staat te gebeuren rondom de dagen van de laatste bloedmaan aan het eind van september?

COBRA – Het zal de normale gebruikelijke september zijn zonder enige drastische gebeurtenissen. Natuurlijk gebeuren er dingen zoals ze nu al gebeuren. Zij kunnen tot een zekere graad escaleren, maar ik verwacht geen grondbrekende gebeurtenis of enig cataclysme op dit punt. Er zijn grotere kosmische cycli die belangrijker zijn dan deze bloedmanen of wat dan ook dat de mensen voorspellen, en september is niet het tijdframe waarvan de RM verwacht dat de grote doorbraak plaatsvindt.

Lynn – Dus we kunnen nu allemaal achterover leunen en weten dat de Event waarschijnlijk niet in september zal plaatsvinden?

COBRA – Ik doe geen enkele specifieke voorspelling, maar ik zeg dat er geen noodzaak is om bang te zijn voor iets drastisch of negatiefs dat in het tijdsbestek van september van dit jaar zal plaatsvinden.

Lynn – OK. Er wordt veel gesproken over de valuta revaluaties vandaag de dag. Wat weet u hierover?

COBRA – Opnieuw, er zijn mensen die voorspellen dat deze valuta revaluaties vandaag of morgen zullen plaatsvinden en deze voorspellingen zijn al een paar jaar gaande. Feitelijk is de valuta revaluatie onderdeel van de reset die zal plaatsvinden op het moment van de Event, en niet eerder.

Lynn – OK, dus we blijven relaxed zitten en maken ons er nu geen zorgen over.

COBRA – Je kunt relaxen en blijven zitten, maar je kunt ook actief zijn om de wereld om je heen te veranderen.

Lynn – OK. Gebaseerd op uw informatie, wat voor advies kunt u geven aan al die obligatiehouders die proberen deze te verzilveren via de banken of via de verschillende ‘wereld erfgoedfondsen’? Maken zij enige kans dat dit zal gebeuren?

COBRA – Dat is op dit punt niet erg waarschijnlijk omdat de cabal het bankensysteem controleert. Ik wens ze geluk maar ik heb hierin niet veel vertrouwen op dit punt.

Lynn – OK. Wat gebeurde in Tianjin in China op 12 augustus? Er was een enorme paddenstoelwolk zoals een ontploffing van een nucleaire bom laat zien. Was dit het resultaat van een krachtige boodschap uit wraak van de illuminatie aan de Chinezen, die van hun script lijken af te wijken door hun valuta devaluatie op de dag ervoor, op 11 augustus?

COBRA – Dit is precies wat er gebeurde. Dit is onderdeel van de oorlog tussen de Oosterse alliantie en de cabal. En de cabal gebruikt smerige wapens zoveel als mogelijk was en deze situatie zal wat onverwachte consequenties voor de cabal in de toekomst tot gevolg hebben. Feitelijk hebben zij het proces hiermee versneld en zij hebben met deze actie, feitelijk….. er zullen zekere consequenties hierdoor zijn.

Lynn – OK. Speciaal gedurende de laatste paar decennia is de illuminatie erg succesvol geweest in het misleiden van de mensheid door deceptie, vooral “de grote truc die de duivel ooit speelde was de wereld ervan te overtuigen dat hij niet bestaat’. Waarom zijn er zo weinig mensen in de spirituele gemeenschap die praten over de rol van satan en lucifer gedurende deze kritieke tijd, en alleen maar praten over de buitenaardsen? Wat denkt u dat hiervan de oorzaak is?

COBRA – De reden hiervoor is dat OMDAT deze individuen die je noemde niet langer belangrijk zijn in het grote geheel.

Lynn – Wat bedoelt u Cobra? Waarom zijn zij niet belangrijk?

COBRA – Omdat een van hen van de planeet is verwijderd en naar de Centrale Zon is gebracht, en de ander is overgestoken naar het Licht en werkt voor de lichtkrachten .

Lynn – Welke werkt voor de lichtkrachten?

COBRA – Dat is nu nog geclassificeerde informatie.

Lynn – Oh. OK. Zou het redelijk zijn om te zeggen dat deze opstijgingtijden (ascentie) die we nu meemaken ook een ‘oogsten is van zielen’ door het Licht en door het duister?

COBRA – Ik ben het daar niet mee eens, want het woord ‘oogsten’ is erg emotioneel beladen. Ik zou zeggen dat de opstijging een proces is van het verhogen van de vibrationele frequentie van wezens op deze planeet en op andere planeten, en een aaneensmelten van persoonlijkheden van menselijke wezens met hun zielen en met de lichtfrequenties. Er zal geen oogsten van zielen plaatsvinden, noch door het Licht, noch door het duister. Het is simpelweg een revolutionair proces dat niet alleen ten tijde van de Event op zijn hoogtepunt zal zijn, maar met een verdergaande spirituele ontwikkeling die na de Event zal plaatsvinden.

Lynn – OK. Nadat de Event is geweest; kunt u enig detail met ons delen dat wij realistisch gesproken kunnen verwachten voor de volgende 10-20 jaren, aangaande de enorme komende aardeveranderingen die voor deze planeet gepland staan te gebeuren, of het terugbrengen tot zijn oorspronkelijke maagdelijke ongerepte conditie van een hemel op aarde?

COBRA – Na de Event zullen er vele, vele positieve veranderingen zijn die het uiteindelijke doel hebben om de Aarde weer een paradijsplaneet te laten zijn.

Lynn – Kunt u ons een voorbeeld geven?

COBRA – Na de Event zullen we het eerste contact hebben, en na dit eerste contact zijn er verschillende positieve rassen die technologie brengen om alle verontreiniging op te ruimen. Er zal een proces plaatsvinden van ontwaking van de massa’s, en dit hele proces zal leiden tot de creatie van een enorm positieve galactische samenleving op de oppervlakte van deze planeet.

Lynn – Fantastisch. Kunt u enig licht laten schijnen over de mysterieuze pilaren van licht die in de afgelopen weken over de hele wereld werden gezien? Wat is hun doel en hoe zijn zij gecreëerd?

COBRA – OK. De meeste hiervan zijn lichtreflecties in het landschap of een flitslicht verschijnsel dat met een camera is gemaakt. Er zijn wat echte waarnemingen van deze pilaren geweest en deze die echt zijn, ik zou zeggen dat tussen de 10-20% echt zijn, zijn manifestaties van de lichtkrachten die dit lichtfenomeen creëren om de massa’s te doen ontwaken. De bevolking wakker te schudden.

Lynn – Dank voor deze verduidelijking. Dat is wat ik ook ongeveer dacht. Nog een laatste vraag over de financiële situatie. Verwacht u nog steeds een volledig afsluiten of ineenstorting van het financiële systeem zodat het nieuwe systeem kan worden geïmplementeerd? Is iets hieromtrent veranderd?

COBRA – Het plan is niet gewijzigd. Het is nog steeds hetzelfde. Ik verwacht een volledige afsluiting van het bankensysteem voor een zekere gelimiteerde periode van tijd want het is de enige manier waarop een volledige transformatie kan plaatsvinden.

Lynn – OK. Dat waren de algemene vragen over de huidige gebeurtenissen.

Tussendoor aanbeveling:
Als deze informatie met u resoneert en u bent er klaar voor om u open te stellen voor datgene dat Cobra en de Prepare For Change.NET team gaan presenteren in de komende Disclosure Series, kunt u zich aanmelden voor de Prepare for Change nieuwsbrief en show updates op www.prepareforchange.net

Onze volgende show heeft de titel: The Disclosure Chronicles Series I –The Creation. Waar Cobra ons meeneemt in de tijd naar het begin van de Creatie. We willen er duidelijk over zijn dat de show van vandaag alleen een introductie is voor onze komende verbazingwekkende openheids (disclosure) series, waarvan we hopen dat ze u voorzien van de informatie en wijsheid die u zal voorbereiden op de verbazingwekkende aanstaande planetaire veranderingen, niet alleen in het fysieke, maar ook in het spirituele. Onze intentie is om u te helpen te leren hoe onderscheid te maken in informatie en daardoor alle speculatie, fictie, desinformatie en misinformatie te vermijden die op dit moment de mainstream media en het meeste van het wereldwijde web vult.

Cobra is het eerste individu dat in 2012 annonceerde wat hij noemt “de Event”, en waar nu veel andere namen voor worden gebruikt. U kunt al zijn verlichtende en informatieve updates op zijn website vinden:www.2012portal.blogspot.com
Zijn informatie bleek over de tijd gezien consistent accuraat te zijn.

Lynn – Waar ik nu naar toe zou willen gaan Cobra, is een sectie waarbij ik hoop dat u ons kunt helpen door ons een stukje van onze geschiedenis te geven. Het eerste waarover ik u feitelijk iets zou willen vragen is de compressie doorbraak. Als u dit min of meer in detail kunt beschrijven voor de nieuwere mensen die wellicht niet begrijpen wat dit betekent.

COBRA – De compressie doorbraak is een proces van Licht dat de oppervlakte van de planeet bereikt. We hebben lichtkrachten boven de oppervlakte van de planeet en we hebben lichtkrachten onder de oppervlakte van de planeet. Wanneer de lichtkrachten van beneden naar boven naar de oppervlakte werken, en de lichtkrachten van boven naar beneden naar de oppervlakte werken, en zij ontmoeten elkaar op de oppervlakte van de planeet, is dat het moment van de compressie doorbraak, en het is een proces dat zijn basis heeft in zekere hogere dimensionale hyper dimensionale fysica. Het is iets dat onvermijdbaar is. Het is iets dat moet plaatsvinden als een resultaat van de kosmische transformatie waar we in zitten.
En wanneer de lichtkrachten van boven en beneden elkaar op de oppervlakte van de planeet ontmoeten, zal er een drastische en hele intense transformatie op de oppervlakte van de planeet plaatsvinden, en dat is de compressie doorbraak.
En de compressie doorbraak heeft fysieke en niet-fysieke aspecten. De fysieke aspecten kennen we allemaal. Dat is de financiële reset, dat zijn de massa-arrestaties van de cabal, en het begin van het openheids proces. En het niet-fysieke aspect is voornamelijk de galactische golf, de golf van galactisch licht die op het oppervlak van de planeet komt, en de Event flits zal feitelijk de culminatie zijn van deze galactische energie die naar de oppervlakte van de planeet komt.
Er zijn in het verleden veel galactische super golven geweest, maar niets zoals wat nu zal gebeuren, omdat we nu in de fase zijn van de finale voltooiing van het verwijderen van het duister uit dit universum, en dit heeft nog nooit eerder plaatsgevonden. Het is iets dat uniek is. Iets dat nog nooit iemand heeft ervaren. We kunnen niet exact voorspellen hoe dit in detail eruit zal zien maar het zal absoluut de meest uitzonderlijke gebeurtenis in onze levens zijn.

Lynn – Ik kan niet wachten. Dit is geweldig. Dus, kunt u bevestigen Cobra, dat dit proces zowel het fysieke als het niet-fysieke betreft? (Ja, precies.)

Lynn – OK. Nu ga ik in op sommige vragen die vooral te maken hebben met onze geschiedenis. En we gaan in op een paar diepere onderwerpen, over geest en ziel, dus ik ga nu door. Kunt u iets meer uitleggen over mannelijke en vrouwelijke energie? Wat is het verschil en hoe we beide in ons hebben.

COBRA – OK. Mannelijke en vrouwelijke energieën zijn in dit universum aanwezig sinds de creatie van het universum. Zij zijn feitelijk, de mannelijke energie is de elektrische energie en de vrouwelijke energie is de magnetische energie en er is altijd sprake van interactie. Alle gemanifesteerde materie in dit universum is een resultaat van een dynamische beweging tussen vrouwelijke en mannelijke energieën en we hebben ook die twee polariteiten binnenin ons, en als we deze in een perfecte balans brengen is dat een heel belangrijk aspect van ons omhoog gaan.
Op deze planeet heeft de cabal kunstmatig het vrouwelijke principe onderdrukt, het vrouwelijke aspect, omdat zij weten dat -door dit te doen- het veel makkelijker is om de mensheid onder controle te houden. En nu komt vanuit het centrum van de Melkweg een hele krachtige vrouwelijke energie om het in balans te brengen. En deze nieuwe balans tussen vrouwelijke en mannelijke energieën is een heel belangrijk aspect van het proces waar we nu in zitten.

Lynn – Dank u. Kunt u ons iets vertellen over de geschiedenis van de Sisterhood of the Rose (SOTR)? Waar komt deze vandaan en wie waren er lid van?

COBRA – OK. In basis komt SOTR van de centrale stralen, de centrale civilisatie. Het is de eerste hoog spiritueel ontwikkelde civilisatie die zich heeft ontwikkeld in de centrale regio van deze Melkweg. Er waren bepaalde wezens die tot deze centrale civilisatie behoorden die dit begrip verspreidden en die het Licht van de Godin door de Melkweg verspreidden. En een van deze wezens kwam naar de planeet Aarde in Atlantis en heeft in de Atlantische tijd de SOTR gevormd. Er waren veel tempels van de Godin in Atlantis en hun doel was om de aanwezigheid van de Godin op de planeet te verankeren, en nadat de cabal deze tempels heeft vernietigd is deze balans verstoord en deze onbalans heeft feitelijk geresulteerd in de vernietiging van Atlantis.
En daarna waren de SOTR groepen aanwezig in vele landen. Ze probeerden in hun mysterie scholen deze balans zo veel als mogelijk was in stand te houden. Nu is de tijd voor ons gekomen om deze vrouwelijke aanwezigheid te laten her-ontwaken en om nieuwe SOTR groepen te formeren omdat dit heel belangrijk is ten tijde van de Event. Dus ik zou zoveel mogelijk mensen over de hele planeet willen vragen om deze groepen te formeren, om elkaar regelmatig op het fysieke vlak te ontmoeten en om de Godinnenenergie zoveel als mogelijk is te verankeren op deze planeet.

Lynn – Dank u voor dit Cobra. prepareforchange.net heeft SOTR in the healing groep opgenomen en we formeren deze groepen op dit moment over de hele wereld, dus voor iedereen die is geïnteresseerd, ga alsjeblieft naar www.prepareforchange.net en schrijf je in. We zullen komende activiteiten publiceren.
Ok Cobra, als we terug kunnen gaan naar de geest. Kunt u ons een beschrijving geven van het doel van de geest?

COBRA – OK. De oorsprong van de geest is de bron, is de Ene. En het doel van de geest is om alle creatie bij te staan bij het terugkeren in de Ene. Zoals ik eerder heb gezegd, is dit proces nu zijn hoogste punt aan het bereiken, dus het is nu de meest belangrijke tijd voor ieder individu om zich te verbinden met zijn hogere zelf, met zijn geest, met deze bron zoveel als mogelijk is.

Lynn – Wat is het verschil tussen geest en ziel?

COBRA – Er is een technisch verschil want de geest is de bron, waar de ziel van komt, maar beide zijn aspecten van onze hogere dimensie, onze hogere dimensionaliteit, onze hogere energielichamen zou ik willen zeggen. Er is altijd geest en materie, zijn beide aspecten van elkaar, en zij manifesteren zich op verschillende manieren door verschillende dimensies. Zowel geest als materie in verschillende manifestaties hebben hetzelfde uiteindelijke doel, om terug te keren in de Ene.

Lynn – Is er een zeker proces dat is betrokken in de evolutie van de ziel?

COBRA – Het is altijd een proces van evolutie omdat de ziel op het diepste niveau de herinnering heeft aan de Ene, omdat het van de Ene ontstaan is, en deze innerlijke sturing is natuurlijk van evolutie die zich altijd een beetje verschillend manifesteert voor verschillende mensen. Maar het uiteindelijke doel en de ultieme motivatie is hetzelfde.

Lynn – En zodra we uit de 3D gaan zullen we deze zaken begrijpen?

COBRA – Je kunt nu al beginnen met ze te begrijpen. Je hoeft niet te wachten tot je uit de 3D komt, omdat begrip niet is gelimiteerd in dimensies. Je kunt nu ook al dat begrip bereiken.

Lynn – Is ons lichaam een holografische creatie?

COBRA – Feitelijk is alles in dit universum, inclusief ons lichaam, een holografische creatie.

Lynn – Wow. Kunnen we overal leven en creatie ervaren zoals we maar willen?

COBRA – Nadat we een bepaald niveau van spirituele vrijheid hebben bereikt, ja.

Lynn – Wat is dat niveau? Hoe weten we dat we het hebben bereikt?

COBRA – Dit is mogelijk nadat we onze aandacht wijzigen. Als we niet langer onderworpen zijn aan de stoornis van deze lagere dimensies, dan zijn we absoluut vrij om te gaan waar we ook maar naar toe willen, om te ervaren wat we willen, uiteraard in volledige harmonie met het goddelijke plan.

Lynn – Dank u. Wat is bewustzijn?

COBRA – Bewustzijn is feitelijk een dynamische interactie tussen geest en materie. Het is de feitelijke intersectie tussen geest en materie. Het is de geest die begint zich van zichzelf bewust te zijn als materie die met zichzelf terug verbindt.

Lynn – Dus wilt u zeggen ….. Hoe is bewustzijn en geest verbonden?

COBRA – Feitelijk, de geest op een punt besloot om zichzelf te projecteren in materie, en bewustzijn is geboren als een resultaat van deze interactie.

Lynn – Wat zijn de voordelen van het verbinden met de geest?

COBRA – Dat is nogal duidelijk. Voordat we verbonden zijn met de geest leven we niet echt, want de geest is de bron van al het leven.

Lynn – Dus het is als de zaden. (Ja)
Mijn volgende vraag is: waarom zouden we het doen?

COBRA – Het is aan jezelf, je wordt niet gedwongen om het te doen, maar als je het doet zul je zeker meer innerlijk geluk bereiken en je zult ook andere wezens in dit universum assisteren om meer geluk te bereiken.

Lynn – Dat klinkt als een hele goede reden. (Ja, precies.)
Zullen we ons op enig moment herinneren wie we zijn en het doel van ons zijn op Aarde?

COBRA – Natuurlijk, iedereen herinnert zich zijn doel als je een bepaald niveau hebt bereikt in de verbinding met je hogere zelf, met je ziel.

Lynn – Kunt u ons wat aanwijzingen geven over hoe we ons het beste met de geest kunnen verbinden?

COBRA – Je kunt je altijd verbinden met je hogere zelf met meditatie, met een ervaring in schoonheid, en met het ervaren van plezier, dus wat jou plezier breng en wat jou inspireert in schoonheid is een aanwijzing om je te verbinden met je geest.

Lynn – Kunnen we ons verbinden met andere geesten?

COBRA – Ja natuurlijk, wanneer je bent verbonden met je eigen hogere zelf ben je altijd in eenheid met alle andere wezens van Licht.

Lynn – Kunt u ons iets vertellen over zielfamilies, wat ze zijn?

COBRA – Zielfamilies zijn groepen van zielen die zijn geboren in dezelfde stroom van leven door het portaal van de Galactische Centrale Zon op een zeker moment in de geschiedenis, en deelden sommige gelijksoortige ervaringen op hun reis door hun bestaan.

Lynn – Hebben we de mogelijkheid om ons te verbinden met mensen uit ons verleden, zoals voorouders, overleden familieleden en mensen die we in vorige levens hebben gekend?

COBRA – Ja, natuurlijk kun je je verbinden met deze mensen als je uitlijnt met hun vibrationele frequentie, als je eenzelfde vibrationele frequentie hebt als zij hebben. Er is altijd een mogelijkheid van verbinding.

Lynn – Hoe zit het met onze mogelijkheid om ons te verbinden met hoger ontwikkelde geesten zoals de opgestegen meesters?

COBRA – Opnieuw, als je verbonden bent met je ziel, met je hogere zelf, kun je door die verbinding altijd een verbinding maken met de opgestegen meesters.

Lynn – Waarom voelen zoveel mensen zich zo verbonden met buitenaards leven?

COBRA – Dat is eenvoudigweg omdat het leven nooit alleen tot deze planeet is geïsoleerd en het is een natuurlijke tendens van iedereen om zich te verbinden met hun sterrenbroeders en sterrenzusters van andere planeten en andere sterrenstelsels. Het is een heel natuurlijke tendens om je te verbinden met delen van je familie.

Lynn – Hoe is de geest betrokken bij uw informatie?

COBRA – Feitelijk, als iemand is verbonden met de geest is het veel makkelijker voor deze persoon om toegang te hebben tot bronnen van informatie, fysieke en niet fysieke.

Lynn – We weten dat u topgeheime informatie heeft die u niet kunt onthullen, maar heeft u interne bronnen die u bezoekt?

COBRA – Ja, natuurlijk heb ik interne en externe bronnen. Het is altijd beide.

Lynn – Kunt u ons hierover vertellen?

COBRA – Nee, nee, nee.

Lynn – OK. Is er al een goddelijk plan voor het menselijk ras vastgesteld, of is het een zaak van vrije wil in ons deel van de mensheid?

COBRA – Het goddelijk plan is altijd dynamisch en je kunt het altijd verbeteren door je vrije wil te gebruiken voor het Licht. Dus je kunt de zaken altijd beter maken. Er is een algemene schets maar er is altijd veel ruimte voor verandering en verbetering.

Lynn – OK. Is er iets wat u nog wilt zeggen Cobra, aan uw wereldpubliek, en iets dat u zou willen meegeven om te helpen voor te bereiden.

COBRA – Ik zou iedereen willen aansporen om mee te doen met de wekelijkse meditaties. Zij zijn nog steeds heel belangrijk. Ook zou ik iedereen willen uitnodigen om te helpen met het creëren van Sisterhood of the Rose groepen.
En ik zou willen zeggen dat het geen punt is dat het zo lang duurt. We maken heel veel vooruitgang en als je bedenkt dat er maar een heel klein percentage van de menselijke populatie gefocust is op de bevrijding van de planeet, zijn we extreem succesvol geweest en we zullen zelfs nog meer succesvol zijn in de toekomst.

Lynn – Kunt u ons uw website adres geven alstublieft?

COBRA – Je kunt in Google intypen Cobra portal 2012 en je komt dan heel makkelijk op mijn website.http://2012portal.blogspot.com

Lynn – OK, heel goed. Dank u heel erg Cobra voor uw tijd en aandacht en wij waarderen het allemaal dat u ons informatie geeft en ons blijft aanmoedigen, dus wij danken u heel erg.

COBRA – Ja, ik wil u danken voor de tijd en educatie om dit interview te creëren en ik wil iedereen bedanken die mijn missie ondersteunt. Mijn missie zou niet zo succesvol zijn zonder al deze ondersteuning en ik wil iedereen bedanken die voor het Licht werkt.

Lynn – Fantastisch, dank u heel erg Cobra. We praten binnenkort weer met u.

COBRA – OK. Heel goed. Victorie voor het Licht!

http://bbsradio.com/guestson/guest-cobra-and-prepare-change-interview-disclosure-chronicles

Advertenties