Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek: Jullie Eerste Contact – Hoofdstuk 5. De Heren van het Licht, deel 5.1.

Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek: Jullie Eerste Contact – Hoofdstuk 5. De Heren van het Licht, deel 5.1.

Hoofdstuk 5. De Heren van het Licht

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Hier spreekt jullie reisgids, Sandara.

Ons sterrenschip wordt nu op koers gezet naar ons volgend doel – de bron van al het bewuste Licht, het rijk dat bekend staat als ‘de Hemel’. Ga met ons mee naar deze heilige levensstromen van de Schepping en voel je vrij om de essentie van alle werkelijkheid binnen te gaan. Terwijl wij aan onze voorbereidingen voor deze reis beginnen, wil ik jullie voorbereiden op wat jullie te wachten staat. Om jullie de nodige achtergrondinformatie te geven, ga ik jullie iets vertellen over het wezen van de Hemel en haar positie in de Schepping.

(Figuur 14: De speciale scheppingskaart)

Elke ‘speciale’ vortex is vervlochten met de andere vortexen. Er zijn ontelbare vortexen die uit de singulariteit (uitzonderlijkheid) ontstaan. Sommige vortexen bezitten meer dimensies dan de andere.

Kijk nu even naar de speciale scheppingskaart die je op het beeldscherm ziet verschijnen (fig. 14). Toen de zesde Schepping werd gevormd, ongeveer 50 miljard jaar geleden, schiep de Schepper in grote getale de Heren van het Licht. Deze machtige Wezens van het Licht zijn bij jullie bekend als Heer Michaël, Moeder Maria, Heer Ariël, Heer Uriël, Heer Gabriël. Deze Wezens van het Licht houden toezicht op de talrijke dimensies van de Schepping en helpen bij het ontvouwen van het potentieel van het goddelijk plan. Wij verzoeken jullie ook naar het programma te kijken dat nu in de filmzaal wordt vertoond. De blauwdruk van de Schepping komt nu in beweging door de goddelijke gedachten van Heer Kuwea, een van de drie belangrijke aspecten van de Schepper. Deze heilige entiteit installeerde de heilige Raad van de Negen van de Grote Blauwe Loge van de Schepping in het heilige rijk A-E-O-N – de troon van de Schepper.

Heer Surea (een ander aspect van God) heeft het toezicht op deze goddelijke raad. De Raad van Negen staat onder leiding van Heer Aescapulus. Hij zal een van de gidsen zijn wanneer wij de Hemel bereiken. De vele Raden van Oryon worden geleid door de Raad van Negen, die toezicht houdt op de vele verordeningen van de Hemel. Onder deze zeer hoge Raden bevinden zich de grote Hemelse Orden.

(Figuur 15: De Ordening van de Hemel)

Talrijke Raden, Orden en Administraties (Bestuur) bestaan in de Hemel (zie fig. 15). Elke heilige organisatie leidt een aspect van het zich ontvouwend potentieel van het goddelijk plan. Elk verheven lichaam is verbonden met alle andere segmenten van de Hemel. Zoals opgemerkt, de Geest is de principiële leider van het zich constant openbarend potentieel van het goddelijk plan. Daarbij voorziet de Hemel in de alomtegenwoordige levende informatie-energieën die de talrijke manifestaties van de Schepping mogelijk maken. Een belangrijk doel van de Hemel is het uitvoeren van Gods heilige WIL of heilige gedachten. Deze taak wordt in vreugde, Liefde en doelbewust uitgevoerd. Intentie is het belangrijkste organiserende principe van de Schepping. Het openbaart zichzelf in het goddelijk plan en zijn heilig, aantrekkelijk doel doordrenkt de Hemel. Zijn heilige essentie doet alle dingen ontstaan. Hierdoor spreekt de Schepper tot zijn Schepping. De Schepper informeert al het Leven over de gratie, de schoonheid die elke werkelijkheid vormgeeft. Gratie, als het zich ontvouwend pad van het goddelijk plan, geeft een heilig doel aan de gehele Schepping. Deze goddelijke schoonheid omhult de heilige intentie of organiserende frequenties van de Schepping. Dit heilig doel bevindt zich aan de basis van elke Hemelse Orde. Geslacht, afkomst is belangrijk voor de Schepping. Het geeft alle heilige Wezens van de Geest hun grootste vreugde, want het toont hen hoe zij passen in de zich ontvouwende procedures. Als gevolg hiervan is de basis van elke Orde zijn goddelijke dienstbaarheid. De beloning voor deze diensten is gratie, dankbaarheid (samenhangende factor van elk aspect) en erkenning (samenhangende terugkoppeling) door de Hemel wanneer een taak goed volbracht is.

Geest is de gepersonifieerde vreugde! Geest is het gerealiseerde potentieel! Geest is een voltooide heilige verplichting! Deze dienstverlening wordt bereikt in een impliciete integriteit van de hoogste orde. Het wordt uitgevoerd om goddelijke perfecte Liefde (de energie van de Schepping) te brengen naar alle entiteiten. Dit maakt ze goddelijk – dat is, in een perfecte resonantie met elkaar.

Laat het duidelijk zijn, de Hemel is de kern van de Schepping. Op de beeldschermen, beste Harten, zien jullie dat zich een wolk aan het vormen is. Rond deze enorme wolk wordt nu een horizon of een grens van een nieuwe dimensionale werkelijkheid gecreëerd. Wij bevinden ons in een interdimensionale voortdurend veranderende (flux) ruimte (grenslaag tussen dimensies). Het brengt ons ruimteschip naar een speciaal geconstrueerd wormgat. Aan de basis van dit wormgat bevindt zich een enorme singulariteit of de grote nevelwolk. Alle andere dimensies of ‘niveaus’ van deze Schepping worden vanuit deze wolk gemanifesteerd. In het begin verschijnt dit hele proces als een immense spiraal. Door deze gade te slaan kun je een glimp van de geweldige schoonheid van de Schepping in zijn meest eenvoudige en kleurrijkste vorm zien.

De enorme singulariteit die je zo juist hebt waargenomen is het ‘zaad’ voor de uitbreiding van de Schepping. Het brengt de Schepping naar zijn grootste potentieel. Dat potentieel is de som van alle ‘werkelijkheden’ of de superhologrammen die de goddelijke blauwdruk kan manifesteren. Die manifestatie gebeurt door een verbazingwekkende uitwisseling van informatie-energie.

Wanneer je de spiraal nauwkeurig bekijkt, zie je hoe elke subspiraal wordt gevormd uit coherente resonantiepatronen (vibraties) in eenzelfde ‘toonzetting’ of harmonisch accent. Elk uniek deel van de spiraal is verstrengeld met een ander. Elk deel van een spiraal is ook gewikkeld in een schil (bedekking) die werkt als een organiserende vorm voor elke dimensie.

Houd in gedachten dat een dimensie gelijk is aan de som van zijn coherente (samenhangende) werkelijkheden. Luister goed … je kunt de ongelooflijke schoonheid van de tonen van de Schepping horen – een symfonie van een bijzondere eenvoud en diepe schoonheid.

Hier is Sandara! De lichte schok die je zo juist voelde is het gevolg van het kruisen van de hemelse horizon – de grens. De harmonische patronen van ons ruimteschip trekken ons nu snel door de hemelse grens naar de enorme singulariteit. Wij verzoeken jullie te blijven zitten wanneer we gaan landen. Daarna zullen wij jullie bij onze heilige gidsen introduceren.

Geniet van de buitengewone kleuren en de prachtige geluiden wanneer we al heel snel onze bestemming bereiken. Zij kunnen het beste via onze beeldschermen in de filmzaal bekeken worden. Het landen zal niet meer dan zeven minuten in beslag nemen. Wanneer jullie nog vragen hebben, stel ze dan nu aan jullie begeleiders door gebruik te maken van je eigen communicatiescherm die aan je stoel is bevestigd.

Wij hebben zo juist onze landingsprocedures voltooid. Voordat we het schip verlaten, zou ik jullie graag willen introduceren bij de twee gidsen voor deze minireis naar de Hemel. De eerste is Heer Michaël, een van de belangrijkste aartsengelen in de Hemel. De tweede is Heer Aescapulus, de leider van de Raad van Negen, van de Grote Blauwe Loge van de Schepping. Zij zijn hier om jullie een uitleg te geven over de Hemel, het goddelijk plan van de Schepping en het werk van de Geest. Ze zijn hier ook om jullie te begeleiden tijdens de grootse reis door deze hemelse rijken. Ik geef jullie nu over aan deze twee prachtige reisleiders!

Beste Zielen, jullie kennen mij in jullie werkelijkheid als Heer Michaël. Ik ben een dienaar van de Schepper – een gids voor allen naar hun heilig potentieel. Wij brengen vreugde en dankbaarheid naar alle werkelijkheden die het goddelijke plan van de Heilige Schepper openbaren. Jullie zijn geleid naar de bron van alle dingen – naar het rijk waarin het grootse potentieel van de Schepping in het allereerste begin is gemanifesteerd.

Ons Hemels doel is toezicht te houden op de openbaring van het volledige potentieel van de Schepping. Wij in de Hemel doen dit in grote dankbaarheid voor allen. Ieder van jullie omhelst de stoffelijke wereld zo volledig en zo lieflijk! Nu is jullie werkelijkheid zich snel aan het transformeren. Het laat de vreugde en de gratie van de Hemel jullie harten binnenkomen. Het geeft ons de kans in steeds grotere getale naar jullie toe te komen. Wij brengen de informatie-energieën van alle werkelijkheden van de Schepping naar jullie deel van het stoffelijk universum.

Deze informatie-energieën van de Hemel bezitten een vonk van het goddelijke. Deze vonk ‘belichaamt’ een groot potentieel welke afkomstig is van het oorspronkelijke superhologram (de goddelijke WIL van de Schepper) die de gehele Schepping omvat. Dit potentieel is zich voortdurend aan het manifesteren in de Schepping en bevat informatie-energie – het ultieme ‘Goede Nieuws’. De woorden van de Schepper verschenen oorspronkelijk als een intentie, wat zich heeft vertaald als een pad die ‘de Weg naar Gratie’ wordt genoemd. Gratie is een uitdrukking onder alle wezens dat in goddelijke dankbaarheid is gegeven voor het bestaan van elk ander wezen. Jullie bestaan in gratie zoals alle dingen. Elk deel van de Schepping is begiftigd met een doel die soevereiniteit verleent. Dat heilig doel brengt de hoogste vreugde voort wat de goddelijke dienst is.

Beste Harten, deze vonk van het goddelijk bestaan bestaat in alle dimensies van de Schepping. Het doordringt speciaal de gebieden van de stoffelijke werelden. Hier formuleert de aard van de stof vele unieke aspecten voor deze Schepping, die alle goddelijke vonken van de Schepper zijn. De Geest ontmoet deze facetten en transformeert ze! Er bestaat een speciale relatie tussen de stoffelijke en de spirituele wereld. Zij reflecteren elkaar. Ze leren van elkaar. Ze bestaan in elkaar. Ze zijn voor elkaar gecreëerd. Een organisch, symbiotisch organisme is tot aanzien gekomen. Dit speciale patroon wordt uitgedrukt in het goddelijk plan van de Schepper! Dimensies zijn gevormd uit het samenklonteren van vele werkelijkheden of superhologrammen. Gelijksoortige werkelijkheden bezitten een sympathisch trillend magnetisme dat een enorm coherentiepatroon creëert en derhalve de vele dimensies van de Schepping vormt. Onze heilige taak is de openbaring van het goddelijk potentieel te verzorgen. De heilige Schepper heeft een instrument van de hoogste eenvoud en goddelijke gratie gecreëerd. Zoals jullie al hebben opgemerkt, kan het scheppingssysteem vergeleken worden met wat jullie wetenschap een ‘hologram’ noemen.

Een hologram is louter een samenhangend (coherent) beeld dat gevormd wordt door gepolariseerd Licht. Het toont de ware diepte en nog enkele andere nuttige eigenschappen. Beste Zielen, laten we zien wat dit betekent. In een hologram worden de twee golven – de informatiegolf (het beeld) en de referentiegolf (referentiekader, inhoudsopgaaf) gesplitst van de oorspronkelijke gepolariseerde Lichtbron. Ze komen bij elkaar in de lichtgevoelige laag van een fotografisch beeld. Wanneer een lichtstraal gericht wordt op de rechter hoeken – door de andere kant waar de originele emulsie werd getoond – kan de diepte eenvoudig ontdekt worden. Bovendien kan, indien het getoonde stukje film in vele stukjes wordt geknipt, elk stukje het volledige plaatje laten zien.

Dat vermogen wordt gestopt op het moment dat het minimale niveau wordt bereikt welke nodig is om de coherentie (samenhang) te behouden. Laten we dit lagere vlak het ‘gefaseerde minimumniveau’ noemen. Laten we dan het onverknipte (hele) hologram het gefaseerde maximumniveau noemen. Elke dimensie bezit deze twee beginpunten (ingangen). In jullie fysieke vorm is het punt onder het gefaseerde minimumniveau het duister (volledige dissonantie) Het gebied boven het gefaseerde maximumniveau is het Licht (volledige resonantie). Interactie tussen Licht en donker is de basis van jullie fysieke werkelijkheid. De transformatie naar het hoogste potentieel (het gefaseerde maximumniveau) is wat jullie Ascension noemen.

De Hemel is belast met de twee overheersende aspecten van jullie werkelijkheid – de dualiteit van het Licht en zijn magnifieke schaduw, het duister. Het Licht is het machtige aspect en toch is het duister de trouwe reflectie (gefaseerde dissonantie) die het Licht zelfs wijzer maakt. Beide bestaan om te werken als voertuigen voor compassie en als instrumenten voor gratie – de goddelijke weg naar wijsheid.

Deze karakteristiek is zeer krachtig gemaakt. Licht is het belangrijke aspect van en het gevolg van de Schepping. Duister is slechts de beschermende, spiegelende reflectie of dissonantie, dat het Licht in staat stelt een steeds grotere kennis van zichzelf te verkrijgen. Als gevolg hiervan maakt de aanwezigheid van het duister het Licht zelfs wijzer. Je focus moet gericht blijven op de wezenlijke aard van het Licht en het duister. De Liefde verlicht alles met een schitterende compassie, die het duister omarmt waardoor deze zijn vormgevende reflecties opgeeft. Dus, beste Zelen, laten we nu eens naar de Liefde kijken.

De Liefde is de grote aantrekkingskracht. Haar doel is de talrijke resonantiepatronen te laten versmelten. Dit doet het op verschillende duidelijk onderscheiden manieren. Allereerst vormen informatie-energieën uit gelijksoortige werkelijkheden een soort kruisbestuiving. Zij vormen de ingangen voor gelijksoortige resonantie-energieën van deze werkelijkheden. Herinner je dat elke werkelijkheid een onderliggende basisresonantie bezit.

Een kritisch element in dit proces is de buitenmembraan van een dimensie, die flux wordt genoemd. Door gebruik te maken van het resonantie-aantrekkingsmechanisme (Liefdesenergieën) welke in elke dimensie wordt gevonden, transporteert het alles wat nodig is van de ene dimensionale werkelijkheid naar de andere. Vervolgens hebben de energieën van het goddelijk plan de potentiële wegen voor deze vereniging geïnstalleerd. Wanneer de resonantie-aantrekkingskracht gebruikt is, worden de resultaten van dit proces onmiddellijk gemanifesteerd. De Liefde is het speciale medium waardoor het enorme potentieel van elke werkelijkheid wordt onthuld!

Het duister is niets anders dan de grote dissonantie van een werkelijkheid. Jullie hebben het ‘chaos’ genoemd. Niettemin, het doel van chaos is de resonantieniveaus omhoog te brengen van dissonantie naar cohesie. De Engelen Rijken stimuleren deze ontwikkeling, welke uiteindelijk leidt naar een vereniging met het Licht. In het versmelten van een aangepast duister naar Licht, ontvangt het Licht een daaruit voortvloeiend aantal nieuwe mogelijkheden. Deze vergroting van het potentieel laat die werkelijkheid verschuiven naar een hogere vibratie. Wanneer een werkelijkheid een hogere frequentie bereikt, trekt het andere werkelijkheden aan van gelijke vibratie. Deze vele dimensionale werkelijkheden vormen daarna clusters (opeenhopingen). Wanneer deze groot genoeg zijn, verschuiven deze clusters hele dimensies naar een hogere dimensie. Dit is een ander aspect van Ascension.

Laten we eens terugblikken, beste Zielen. Wij hebben de procedure van de stoffelijke Schepping voor jullie beschreven en hoe het manifesteren van het goddelijk plan werkt. Wij van het Engelen Rijk zijn de doelbewuste managers die de talrijke dimensionale ‘fluxen’ reguleren en ook de resonantiepatronen van elke werkelijkheid (superhologram) binnen elke dimensie. Wij doen dit door een deel van de informatie-energie van het meester-superhologram van de Schepper (het hoofdmodel van de Schepping) van het ene deel van de fysische wereld naar het andere te brengen.

Zoals opgemerkt, bezit de goddelijke gedachte van de Schepper – de goddelijke WIL zelf – het meester-superhologram (het Al van Alles of het Licht der Lichten). Elk uniek stukje van het potentieel van het goddelijk plan bestaat hierin. Binnen de goddelijke WIL liggen ALLE dimensies en ALLE werkelijkheden. Het bewustzijn van de Schepper (goddelijke intentie) manifesteert nu de impliciete ordening van deze Schepping.

Als poortwachters, beste Harten, wordt er van ons verlangd dat wij deze speciale informatie-energieën in een voortdurende wervelende beweging houden. Om dit nauwkeurig en efficiënt te kunnen doen, hebben we myriaden Orden, Raden en Administraties gevestigd. De Engelen Orden zijn verantwoordelijk voor de grote Raden van de Schepper – de Raden van A-E-O-N. De Orden creëren op hun beurt een groot aantal Raden die samengesteld zijn uit de Goddelijke Verschijningen (de Verlichten) van elke werkelijkheid. Deze Raden zijn ook per sector georganiseerd in Administraties (besturen) die leiding geven aan delen (clusters) van gelijksoortige werkelijkheden die in elke fysische dimensie van deze Schepping bestaan.

Op die manier, gezegende Zielen, werken de goddelijke orden van de Hemel om de goddelijke gratie en intentie naar de stoffelijke werelden te brengen. Dit proces geeft de heilige wijsheid uit de stoffelijke wereld tevens terug aan de Geest. Deze voortdurende interactie heeft een bepaalde taak – de Manifestatie van het Goddelijk Plan.

Dit wonderbaarlijk proces wordt uitgevoerd in volledige samenwerking met de vele Hemelse Orden en dit brengt ons naar een belangrijk punt. De Schepping, beste Harten, is een gezamenlijke actie van de Geest en ALLES van de stoffelijke wereld. Elk van deze unieke elementen is een heilig en noodzakelijk onderdeel van het geheel. Om elkaar te leren begrijpen, dienen er gelegenheden te worden gecreëerd om de prachtige en speciale kwaliteiten van beiden te ervaren. Deze taak is de exclusieve verantwoordelijkheid van een zeer belangrijk segment van de vele Hemelse Orden – de fysieke Engelen.

Het Hemelse geslacht bestaat door de gehele Schepping. Het leven is een product van het Scheppingsproces. Zoals de vele Orden van Licht, bezit het fysieke leven vele takken die voor de Schepper allen even heilig zijn. Elke tak van het fysieke leven creëert, gebruikmakend van de goddelijke gratie, een duidelijk onderscheiden ontwerp dat voorziet in een bepaalde weg naar de goddelijke wijsheid. In de stoffelijke wereld heeft het Leven een ogenschijnlijk eindeloos patroon van intelligente levensvormen geproduceerd. De Hemelse taak, beste Zielen, bestaat eruit voor een geïncarneerde ziel een volledig spectrum aan ervaringen te creëren in deze vele diverse werkelijkheden. De groei van een ziel verschijnt als gevolg van het ervaren van deze veelsoortige diversiteit. Met alle opgedane ervaringen, bereiken de Orden van het Licht steeds dichter de verwerkelijking van hun heilige doelen.

Elke uitwisseling tussen de fysische en de spirituele rijken verstrekt elk Geslacht een ervaring van de fysieke Schepping. Dat betekent dat elke geïncarneerde ziel de Hemel een unieke hoeveelheid ervaringen verstrekt die met haar/zijn Geslacht gedeeld kan worden. Dit proces wordt genoemd ‘het brengen van kennis’. Als gevolg van dit proces is er een voortdurende leiding van het Hemels Geslacht bij de ervaringen van alle zielen in de stoffelijke wereld. Elke ervaring van de ziel leidt naar heilige kennis (wijsheid) over het werken in de stof. Elke ervaring stelt de Orden van het Licht in de gelegenheid de rijken van de Hemel geleidelijk te versmelten met de stoffelijke wereld. Zoals jullie kunnen zien is het hoofddoel van deze zesde Schepping de uiteindelijke hereniging van de Aarde en de Hemel. Om dit te kunnen bereiken zijn de fysieke Engelen (geïncarneerde zielen) door de Schepper voortgebracht. Zij moeten zorgdragen voor de heilige geest van de stoffelijke wereld. Als dispensatie door de Schepper hebben dergelijke geïncarneerde zielen een Hemels geschenk gekregen – zij mogen periodiek naar de Hemel terugkeren.

Het leven in de stoffelijke wereld is een serieuze reis met veel unieke ervaringen en vreemde sensaties. Tijdens een stoffelijke leven krijg je de gelegenheid mee te helpen bij het grootse werk van de Deva’s (natuurwezens). De Deva’s zijn naar de stoffelijke wereld gezonden om de ontwikkeling van de talrijke creaties te leiden in de planetaire biosfeer. Wanneer zij hun taken uitvoeren, kunnen de Deva;s de medewerking van de fysieke Engelen vragen bij het in stand houden van de richting en het doel van het goddelijk plan voor de stoffelijke wereld.

In het goddelijk plan van de Schepper is elk onderdeel op een unieke manier met het andere verbonden. Op het eerste gezicht lijkt dit goddelijk plan een grote chaos. In feite demonstreert zijn onvoorspelbaarheid een impliciete ordening van tijd en ruimte. Deze willekeurige orde gebeurt gelijktijdig in wat jullie het verleden, het heden en de toekomst noemen.

Daarbij is dit proces zeer elastisch. Het kan heel gemakkelijk veranderd worden wanneer de Geest, de medeschepper, dit wenselijke acht. In de manifestatie van het volledig potentieel wordt elk aspect van de Schepping gepland door de hoogste delen van het goddelijke. Deze ogenschijnlijk willekeurige interactie tussen de Geest en de Schepper ligt in het goddelijk plan opgesloten. Deze blauwdruk is een gedachte van perfectie, een zuivere weg van de goddelijke wijsheid, onthuld door de Geest.

Ik wil jullie nu graag overdragen aan Heer Aescapulus voor een nadere toelichting.

Ik groet jullie! Beste Zielen, jullie kennen me als Aescapulus, de heilige eerste Entiteit van de Raad van Negen van de Grote Blauwe Loge van de Schepping. Tot zover heeft Heer Michaël jullie het mechanisme uitgelegd waardoor bewustzijn wordt gemanifesteerd. Laten we hiermee verdergaan en het wat meer uitdiepen.

Gezegende Harten, wij vragen jullie eens te kijken naar deze grote nevelige wolk. Zie de vele wonderbaarlijke kleuren en hoor de geluiden. Zie hoe de vortexen in alle richtingen spiraalsgewijs bewegen. Deze verbazingwekkende formaties zijn enkele van de ontelbare rijken die de Schepping besturen. Ze zijn hier gevormd. Verbind je met de vortexen en voel hun essentie. Ze zijn slechts Licht, vervaardigd in een onvoorwaardelijke ordening van het proto-superhologram van de Schepper. Toch bezit dit proces hierin een inherente elasticiteit.

De elasticiteit van de onvoorwaardelijke ordening van het goddelijk plan wordt bereikt door de interacties van het Licht, Tijd en Ruimte. Al deze elementen bezitten een aantal scherp begrensde eigenschappen. Licht is de grote informatie-energie van de Schepping. Het is de katalysator van de goddelijke Tijd. Samen modelleren ze de Schepping. Tijd en Licht maken Ruimte mogelijk. De interactie tussen Tijd en Licht creëert een constante herdefiniëring van de Ruimte en veroorzaakt de vele dimensies van de Schepping.

Elke herdefiniëring verschijnt als een heilige ‘gebeurtenis’ of ‘werkelijkheid’. Elke ‘werkelijkheid’ heeft zijn eigen reeks impliciete ordeningen die ook ‘kleuren’ worden genoemd. De ‘kleur’ van elke werkelijkheid heeft een unieke speciale interactie met die van andere werkelijkheden. Dus op die manier heeft elke dimensie zijn eigen ordening. Dit proces heeft een goddelijk doel.

Elke gebeurtenis die Tijd en Ruimte doet versmelten, zet een speciale tijdlijn in beweging die, op zijn beurt, weer wordt beïnvloed door andere voorgeschreven acties. Deze acties creëren de modellen voor een speciale werkelijkheid. Toch bevat het goddelijk plan de uiteindelijke middelen om deze tijdlijnen met elkaar te laten samenvallen. Het kan deze zo nu en dan in elkaar laten storten. Op die manier ontvouwt de goddelijke bedoeling het potentieel van elke werkelijkheid. Dit proces is slecht één van de ontelbare mogelijke uitkomsten van het potentieel van het goddelijk plan. Het doel van de Schepping is zichzelf te reproduceren door zijn potentieel op het juiste goddelijke moment en in de juiste goddelijke relatie met deze zesde Schepping te manifesteren.

Elke speciale Schepping is een door de Schepper aangeboden les ten behoeve van al zijn kinderen. Elke Schepping heeft een expliciet doel. Terwijl jullie de spiralen waarnemen die zich voor jullie ogen vormen, zie dan hoe de energie van deze singulariteit (uitzonderlijkheid) wordt gevormd. Het ontstaat uit de informatie-energie die in de nevelige wolk ligt opgeslagen. Deze heilige energie verschijnt uit de goddelijke WIL. Deze meestergedachte vormde alle dingen en drukt zich uit in zijn meester-superhologram – het volledige potentieel van het goddelijk plan van de Schepper. Hieruit verscheen de meester-blauwdruk welke nu deze Schepping openbaart. Dit ontzagwekkende wonder van de Schepper kan ontdekt worden door nauwkeurig de micro-effecten te volgen. Deze micro-aspecten (elke superhologram of werkelijkheid), met een eigen groots doel, vinden hun terugweg naar de Schepper – terug naar hun sublieme eenheid.

Zoals jullie nu zien, is de Schepping een proces met vele elementen. Elk element produceert een speciaal aantal duidelijk onderscheiden mogelijkheden – het volledige potentieel. Het goddelijk plan gebruikt deze mogelijkheden en formuleert zorgvuldig en zeer gedetailleerd een methode om deze te managen. Dit wordt uitgevoerd door een uitwisseling van informatie-energie van het Engelen Rijk en dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de Heren van Licht. Deze speciale boodschappers van de Schepping voeren het goddelijk plan uit en ontwikkelen heilige strategieën, manieren waarop het volledige potentieel van de Schepping zich ontvouwt. Dit werk stelt de Hemel in staat toezicht te houden op de Schepping en deze te leiden. Elke beweging kan doelbewust en o zo gemakkelijk de Schepping beïnvloeden, maar wel zodanig dat een gewenste uitkomst van de Schepper (de goddelijke WIL) wordt bevorderd.

De Schepper brengt een goddelijke gedachte in het rijk van de Geest. Dit proces zet het goddelijk plan in beweging. Met elke duidelijke bedoeling wordt dit gelijktijdig de stoffelijke wereld binnengebracht. Deze heilige openbaring leidt naar de essentiële dualiteit van deze Schepping. Het geeft ook de ‘basisregels’ voor zijn uiteindelijke manifestatie (hoe de informatie-energie te gebruiken zoals het goddelijk plan voorschrijft). Het stelt deze zesde Schepping in de gelegenheid zijn heilig doel te realiseren – een sterker en meer intens Licht te produceren. Dit maakt interacties met het duister nodig. De donkere kant is slechts de zuiveraar of de definieerder van een grootser Licht. Het duister is slecht een gedesorganiseerde resonantie of een dissonantie. Hoewel het de cohesie van het Licht mist, probeert het deze toch te vertegenwoordigen. De duistere reflecterende kant of de onharmonieuze energieën geven het Licht een gelegenheid om zichzelf opnieuw te definiëren. Dat betekent, dat het Licht kan groeien naar wijsheid.

In elke Schepping is het Hemelse doel enigszins anders. De Hemelse benadering van zijn taak is het ontdekken van de manier waarop het element gratie – de hemelse weg naar goddelijke wijsheid – moet worden toegepast. De goddelijke gratie is belangrijk om twee hoofdredenen. Ten eerste bepaalt het de manier waarop de Hemel zijn goddelijke verantwoordelijkheid benadert. Deze verantwoordelijkheid verstrekt de geschikte intenties voor de manifestatie van het goddelijk plan. Ten tweede geeft de goddelijke gratie de reacties die nodig zijn om de openbaring van de stoffelijke Schepping voor de Hemel te onderzoeken en bepaalt vooraf de methode waarheen de stoffelijke wereld zich moet bewegen om een uiteindelijke vereniging met de Geest mogelijk te maken.

De vereniging van Geest en materie is een gemanifesteerde intentie en is een van de belangrijkste redenen voor elke Schepping. Wanneer de Geest naar materie kijkt, ziet deze een medium dat zichzelf reflecteert. De stoffelijke wereld bezit ook het vermogen de Geest van nieuwe ervaringen te voorzien. Deze bedoelde mogelijkheden verstrekken de talrijke aspecten die de Hemel nodig heeft om haar zeer heilige taken te volbrengen. Het goddelijk plan geeft de middelen en de redenen voor deze impliciete voorgeschreven interacties tussen de Geest en haar goddelijke reflectie, de materie. Daarbij worden deze interacties geleid door een natuurlijke kracht, een soort op samenhang (cohesie) gerichte entropie, die getoond wordt door de goddelijke WIL van de Schepper.

De Hemel is geconstrueerd uit drie belangrijke rijken – het Engelen Rijk, de Orden der Elohim en de vele Orden van Lichtheren. Elk van deze drie rijken bevat een aantal daarbij behorende administraties (besturen). Vervolgens bestaan er in de vele werkelijkheden van de stoffelijke Schepping Galactische Verschijningen, het rijk der Deva’s en de fysieke Engelen. Elk Lichtdeeltje heeft een speciale functie, die de levensenergie (het bewuste potentieel van de Schepping) de kans geeft deze van het ene naar alle andere delen over te dragen. Dus het goddelijk plan is tweevoudig ontworpen en ingevoerd.

Een dergelijke duale (tweevoudige) ontwikkeling geeft de mogelijkheid van een zekere mate van mee-scheppen binnen de Hemelse Orden. Het hemelse medescheppen is afkomstig uit de impliciete ordening van het goddelijk plan. Deze vermenging van de stoffelijke wereld met de Geest zorgt voor een speciale omgeving voor elke werkelijkheid.

Zoals is opgemerkt, is de Geest het instrument waardoor alle intenties van het medescheppen wordt uitgedrukt. Deze intentie of het potentieel wordt gemanifesteerd door het voertuig van de goddelijke WIL, die een grote zuiverheid, balans en een allesomvattende integriteit activeert. De vele hemelse Orden manifesteren uit elk moment van een eeuwig ‘NU’.

Elk moment van een eeuwig ‘NU’ bezit drie elementen:

1. De levensenergie, of het bewustzijnspotentieel van het moment

2. De informatie-energie van het goddelijk plan

3. De gemanifesteerde wens of (waar toepasbaar) de voorgeschreven samenhang van de medeschepping. Deze versmelting van gemanifesteerde percepties is het enige echte rijk. Elke andere is een illusie die velen op Aarde als de echte hebben geaccepteerd. Elk moment is niet meer of minder dan de entropie van het volledig potentieel.

Beste Zielen, wij willen nu twee belangrijke punten onder jullie aandacht brengen. Ten eerste, elke werkelijkheid die gebaseerd is op angst, macht en/of misleiding is in feite een illusie. Werkelijkheden worden gevormd uit een collectief potentieel. Om een negatief potentieel te creëren moet men zich massaal in totale ordeloosheid of in een volstrekte dissonantie storten. Een zeer geschikte werkelijkheid wordt gevonden in de Liefde. Liefde is een diepe zorg of compassie voor zichzelf en de anderen. Het is ook een diepe waarheid – een directe manifestatie van een positieve cohesie. Ten tweede, je leven heeft een goddelijk doel. Het is voor jou en de anderen van het grootste belang om deze illusie, dit geheugenverlies en het gebrek aan vertrouwen los te laten die nu je uiterlijke percepties doordringen. Luister naar je innerlijke Engelen Raad. Hierdoor ontwaak je en ontdek je de waarheid. Ervaar jezelf als iemand die op weg is naar het meesterschap van zichzelf. Je zult dan kunnen realiseren hoe werkelijk bekrachtigend de Waarheid kan zijn. De Waarheid is de elixer van een werkelijkheid. Het brengt je naar die dingen die wonderen mogelijk maken. Houd altijd in gedachten dat je in een werkelijkheid bestaat dat vervuld is van goddelijke gratie. Jullie werkelijkheid wordt georkestreerd door Lichtwezens die heel graag mee willen scheppen om wonderen mogelijk te maken. Jullie hebben de macht om jullie concept van deze werkelijkheid op zijn kop te zetten. Investeer in jezelf. Ontdek de wonderen van je Leven! De Hemel is zuiver Licht dat door compassie wordt aangestuurd.

Alle dingen in de Hemel ontwikkelen zich door balans. Jullie intenties dienen zich hierop te baseren. Balans vindt plaats wanneer je de manifestatie van de echte behoefte verlangt. Wanneer een dergelijk verzoek is gedaan, manifesteert de Hemel deze. Wanneer dit nog niet gebeurd is, komt dit omdat jij je Engelen Raad dit nog niet op de juiste manier hebt gevraagd. Wees in je waarheid. Kom tevoorschijn vanuit je macht. Wees gecenterd in je Licht. Weet dat je verzoek op het juiste moment geschiedt. Accepteer je rol als een vitaal deel van de Hemel. Luister naar je hart. Wil je dat er iets gaat gebeuren, dan moet je er echt in geloven.

(Figuur 16: De Goddelijke werking van de Hemel)

De Hemel is ontworpen om de informatie-energieën van de Schepping naar de dimensies te brengen. Wij willen in vreugde het goddelijk plan naar zijn bestemming brengen. Deze heilige taak verlangt van de Hemel dat we – zoals we hebben beschreven – een volledig gerealiseerd, positief samenhangend totaal zijn. Om deze toegewezen taken te volbrengen, heeft de Schepper de Hemel op twee elkaar overlappende manieren verdeeld.

De eerste methode maakte gebruik van het nu bekende drie-stappen-plan – Groepen, Orden en Administraties (besturen). Een tweede methode overlapt de eerste en maakt gebruik van een classificatie van de verschillende taken die uitgevoerd moeten worden. De Hemel startte elk systeem met een bepaald doel. Laten we de beide systemen onder de loep nemen, beste Zielen, en demonstreren hoe ze gebruikt worden.

Het tweede systeem opereert door de verschillende taken te groeperen rond een deel van de Hemel die aan elke groep is toegewezen. In elke groep:

· Is de taak van het Engelen Rijk hoofdzakelijk de goddelijke informatie-energie van de Schepping van de ene naar de andere dimensie over te dragen.

· Is aan de talrijke Elohim Orden de heilige taak toevertrouwd om de voortdurende dimensionale transformaties in stand te houden.

· En reguleren de grote Orden van Tijdheren de manier waarop het goddelijk plan wordt uitgevoerd. Dit zijn zeer complexe procedures die een kristalheldere strategie verlangen.

Elk deel van de Hemel is zich bewust dat de Hemel samengesteld is uit één Entiteit die met alles verbonden is. Een voorwaarde voor elke taak is dat alle drie aspecten hun aandeel in de strategie volbrengen. De informatie-energie van de Schepper bijvoorbeeld kan pas overgedragen worden wanneer het op de juiste manier in elke dimensie van de Schepping uitgebalanceerd is. Het Engelen Rijk verspreidt deze heilige energie onder de dimensies. De Elohim pakken deze dan op en transformeren het, wanneer nodig, voor elke dimensie. De Orden van Tijdheren volgen de tijdsstroom door de hele Schepping en verzekeren dat die stroom gestadig, doelbewust en helder volgens het goddelijk plan verloopt.

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

41F8bedI7tL._BO1,204,203,200_.jpg

Advertenties