Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.3. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

Unitynet:  Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.3. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Vervolg van hoofdstuk 4, deel 4.2. De Galactische menselijke samenleving.

De galactische samenleving maakt daarom altijd minutieuze aanpassingen in zijn verschillende bewustzijnsvelden. Elk bewustzijnsveld weerspiegelt voortdurend de innerlijke groei van zijn vele leden en elke verandering in hun perceptie. Daarom wordt elk individu gezien als een zeer belangrijke microkosmos van de gehele samenleving.

Laten we wat nauwkeuriger kijken naar deze belangrijke microkosmos – het individu. Je zult zien dat het individu een speciaal Wezen is. Als gevolg van de telepathische netwerken en de velden van samengesmolten tijd (verleden, heden en toekomst) die deze omringen, is elk individu een ware vertegenwoordiger van het geheel – een hologram, zoals je wilt. Toch personifieert elk persoon gelijktijdig een uniek en volledig bewust en gevoelig Wezen. Dergelijke multigelaagde vermogens geven deze individuen een absoluut zelfbewustzijn.

Gelijktijdig geeft het hen een totaal begrip van elk aspect van de samenleving. Dit vermogen is ook verweven in de dagelijkse interactie met de Spirituele Hiërarchie. Vervolgens is elk Wezen volkomen vertrouwd met de levensessentie van haar/zijn planeet. Dit prachtige Wezen leeft in Liefde en heeft zichzelf door wat jullie ‘het ego’ noemen heen gewerkt. Innerlijke groei is een onderling verweven proces en je fysiek bestaan wordt gezien als een onderdeel van een zeer heilige vortex, de fysieke bloei van de fysische Schepping.

Elk soort volledig bewuste levensvorm is ontworpen om door zijn bewoners te worden bewoond en door hen in stand te worden gehouden. Een van onze belangrijkste technieken is het groepsritueel. Wanneer een galactische samenleving zijn sterk dynamisch bewustzijnsveld bouwt, construeert het ook (door rituelen) een middel om de planeet van energie te voorzien. Er ontwikkelt zich snel een symbiotische relatie tussen onze samenleving en de planetaire biosfeer. Wanneer het bewustzijnsveld groeit, stimuleert en verrijkt het elk aspect van een levende planeet. Deze noodzakelijke interactie geeft de galactische samenleving de mogelijkheid om zijn deel in de openbaring van het goddelijk plan te verwerkelijken.

Een volledig bewust Wezen handelt als een verantwoordelijk en bevlogen fysieke Engel, die levensenergie (Liefde) binnenbrengt die nodig is om zijn wereld in stand te houden. Volledig bewuste Wezens assisteren de Spirituele Hiërarchie bij het uitvoeren van het goddelijk plan in hun sector van deze galaxy. Deze interactie bindt de locale Spirituele Hiërarchie aan zijn sterrenstaat en tevens aan de galactische Spirituele Hiërarchie. Hun doel is de fysische progressie van het goddelijk plan te bevorderen, zowel in hun sterrenstaat als in hun galaxy. Dit proces brengt hen uiteindelijk in de interstellaire ruimte naar een eerste contact om zich daarna te verenigen met andere gelijkgestemde galactische samenlevingen.

Dus, een sociaal bewustzijnsveld wordt uitgebreid naar de galaxy als een geheel, en hierdoor kan een veel grotere gecreëerd worden. Dergelijke galactische organisaties functioneren onder dezelfde heilige sociale wetten dan die welke aan alle galactische samenlevingen zijn verstrekt. Deze wetten leiden de groei en de ontwikkeling van de sterrenstaten. Een volgende reeks sociale wetten leidt deze galactische unie en werkt als de fundering voor toekomstige eerste contacten met sterrenstaten die zich anders ontwikkelen.

De Vrije Wil, die elk individu en elke galactische samenleving bezitten in de ontwikkeling van het zeer complexe goddelijk plan, is de norm. De Schepper heeft een speciaal labyrint gecreëerd, door middel waarvan het individu en haar/zijn vertegenwoordigende samenleving kan groeien en gelijktijdig kan helpen bij de openbaring van het schitterende ontwerp van de Schepper. Moeder/Vader God heeft een model ontworpen dat speciale situaties creëert die voortdurend een uniek, allesomvattend velddynamiek genereert. Deze situaties komen naar voren om de geldigheid van elke segment van de uit vrije wil gekozen ontwikkeling van de Schepping te testen en te bewijzen. De schoonheid van dit labyrint van de Schepping is dat je, door het te volgen, uiteindelijk de eenheid met alle anderen kunt bereiken.

De bedoeling van de stoffelijke Schepping is om de maximale mogelijke alternatieven voor zijn progressie te ontwikkelen. Deze verschillende processen dienen op een miraculeuze wijze samengebracht te worden tijdens de processen van bewustzijnsgroei die door het speciaal geconstrueerde labyrint van de Schepping is gecreëerd. Hoewel nogal complex, is dit proces ontworpen om alle hierbij betrokken volledig bewuste Wezens uiteindelijk te verenigen. Dientengevolge wordt de stoffelijke Schepping een omgeving om zowel de fysieke Wezens door verschillende bewustzijnsfasen te brengen als voor de formatie van hun verschillende dynamiekvelden.

Het wezenlijk doel van dit hele proces is dat de Schepping zichzelf als een doolhof openbaart. Het is ontworpen om veelsoortige effecten te bewerkstelligen op verschillende momenten voor alle verschillende aspecten van de stoffelijke Schepping. Deze variërende intelligente aspecten kunnen daarom van elkaar ‘leren’ over de ontzagwekkende aard van de Schepping. De Schepping werkt op een unieke manier die door deze interactie ontstaat. Normaliter wordt daarna door de dynamische velden de wijsheid doorgegeven die door de samenleving is gecreëerd. Een galactische samenleving is allereerst een voertuig voor volledig bewuste Wezens om de ontelbare wegen te ontdekken waarop de dynamische processen stromen. Uiteindelijk is het labyrint van de Schepping het middel om deze wijsheid door te geven aan de volgende generatie individuen.

De wijsheid van het volledig bewustzijn ligt in het feit dat het ontwerp vloeiend is. Dat betekent dat een volledig bewust Wezen volledig het feit accepteert dat zij/hij handelt door middel van de Schepping en op basis van die Schepping. Dit duale proces schept een speciale relatie tussen een volledig bewust Wezen, zijn stoffelijke omgeving en de enorme rijken van de Geest. Het veroorzaakt ook een speciale bewustzijnsdynamiek die de groei en de ontwikkeling van deze wonderbaarlijke bewustzijnsvorm bevordert. Jullie staan op het punt een schitterend bewustzijnsavontuur te beleven dat je uiteindelijk zal leiden naar een ontmoeting met allen van de stoffelijke Schepping.

Beste Harten, wij keren nu terug naar ons ruimteschip. Wanneer jullie je plaatsen innemen, ga dan eens naar je innerlijk en voel het absolute wonder van dit avontuur dat het bewustzijn is. Het is een verbazingwekkende weg die je naar de microwereld van het fysieke lichaam en zijn veranderingen brengt en die je vervolgens de macrowereld van onze galaxy en alles van de Schepping onthult.

Dit huidig aspect van onze reis is in feite de zaak waar alles om draait. Jullie hebben nu ontdekt hoe volledig bewuste samenlevingen de medescheppers zijn in deze galaxy. Nadat Washta nog een aantal vragen zal beantwoorden, zullen we straks gaan beginnen aan een nieuw deel van onze reis naar de Geest en zullen we ontdekken hoe dit aansluit bij het grootse avontuur van jullie allen!

VRAAG & ANTWOORD

V: Kun je beschrijven wat een volledig bewuste werkelijkheid in feite is?

A: Een dergelijke werkelijkheid is echt multidimensionaal van vorm. Je moet accepteren dat volledig bewuste individuen gelijktijdig op twee niveaus bestaan – op het persoonlijke en op het groepsniveau. In feite zijn dergelijke Wezens een echt hologram van het geheel en ook een volledige vertegenwoordiging van zichzelf. De mate waarin ze aanwezig zijn is werkelijk verbazingwekkend. Bovendien zijn ze vervuld van gratie, compassie en een natuurlijk begrip voor de anderen. Zij steunen op de wijsheid van hun voorouders en hun eigen gepasseerde levens, staan in contact met de Spirituele Hiërarchie en ze zijn werkelijk fysieke Engelen. Hun werkelijkheid kan waarschijnlijk nauwelijks door de meeste aardse mensen begrepen worden.

V: Wat inspireerde in de eerste plaats de Spirituele Hiërarchie om een galactische samenleving te creëren?

A: De Spirituele Hiërarchie creëerde de galactische samenleving als een voertuig voor de innerlijke groei en voor de ontwikkeling van een volledig bewuste mensheid. Het werd ook gevormd als een middel voor Gods fysieke Engelen om hun heilige taken uit te voeren bij de realisatie van de volledige bloei van de stoffelijke Schepping.

De fundering van deze heilige structuur zijn de sociale wetten. Elke wet functioneert als een basis voor één van de vier aspecten van de galactische samenleving. Die vier aspecten zijn – innerlijke groei van het individu, het ontdekken van de ware liefde met de ander, deze compassie te gebruiken om anderen in de directe omgeving te helpen en ten slotte het meester worden van de universele harmonie en dit toe te passen op de samenleving.

V: Wat is persoonlijke soevereiniteit?

A: Persoonlijke soevereiniteit is het recht van het individu om in alle vrijheid haar/zijn levensdoel te volgen en dit uit te breiden naar een volstrek respect voor anderen in hoe zij/hij zijn levenswerk aanpakt. Het impliceert dat jij je van God gegeven gaven gebruikt om dit doel en/of dit zoeken naar anderen uit te drukken. Het betekent vervolgens ook dat je overtuigingen volstrekt gerespecteerd worden door de samenleving. Met ander woorden, je wordt gezien als iemand van waarde met de mogelijkheid om die situaties te manifesteren die nodig zijn om je diepste wensen te realiseren.

V: Hoe werkt het vernieuwingsproces in een galactische samenleving?

A: Vernieuwing wordt gezien als een smeermiddel voor de lagers van de samenleving. Elk moment en elke interactie van enig individueel leven is verweven met het toepassen van creativiteit. Een gebeurtenis dient eerder gezien te worden als een zaak die creatief opgelost kan worden dan als een probleem.

Het denkbeeld van falen of ‘minder zijn dan’ bestaat niet in een dergelijke samenleving. Je wordt altijd aangemoedigd je speciale talenten te gebruiken om elk probleem op te lossen. Een dergelijke omgeving bevordert de creativiteit en moedigt de vernieuwing aan. Hierdoor is een gevoel van een groot zelfrespect, gratie en dankbaarheid voor elk individu mogelijk.

V: In deze minireis wordt gesproken over het scheppen van een velddynamiek van het bewustzijn. Hoe werkt dit precies?

A: Wanneer volledig bewuste Wezens het groepsritueel gebruiken en hun bewuste levensenergie richten, wordt er een specifiek bewustzijnsveld gecreëerd. Dit bewustzijnsveld wordt beïnvloed door de dagelijkse veranderingen in zijn trillingsfrequentie, veroorzaakt door de innerlijke groei van elk individu in de samenleving. Dag na dag creëert een continu groepsritueel en de veranderingen, gecreëerd door de samenleving als een geheel versterkt veld die de trilling steeds verhoogt, een fluïde dynamiek. De velddynamiek van het bewustzijn wordt ook onmiddellijk beïnvloed door een versmolten verleden, heden en toekomst.

Al deze variabelen komen bijeen en dwingen het veld een merkbaar bijeffect te creëren – een organisch Wezen wiens gedachten en intenties de gehele samenleving weerspiegelen. Dit organisch geheel wordt gelijktijdig gereproduceerd in elk individu van de groep. Dus functioneert het op twee niveaus – het individuele en het collectieve.

Het denken van het individu en de groep zijn altijd onderling verbonden. Zij ontwikkelen een dynamische veldtrilling met een groot aantal mogelijkheden, die elk gericht zijn op innerlijke groei en creatieve ideeën. Het Engelen Rijk werkt in dit proces als een gids die verzekert dat het dynamisch bewustzijnsveld nauwlettend de bedoelingen van het goddelijk plan volgen.

V: Hoe zijn de verschillende takken van de galactische samenleving georganiseerd?

A: De galactische samenleving is georganiseerd op drie hoofdniveaus – een veelheid aan familiegroepen, talrijke ‘pods’ en clans. Clans (stammen) zijn overal in de samenleving te vinden en zijn georganiseerd volgens een specifieke functie of een noodzakelijke bezetting van ingenieurs, wetenschappers of bestuurders. Daarbij varen de ‘pods’ (die uit een 500 ‘podlets’ of familiegroepen kunnen bestaan) onder de vlag van een clan. Een familiegroep bestaat uit maximaal 64 personen. Op elk niveau bestaat er een comité van het geheel, die werkt volgens het principe van de Fluïde Groepsdynamiek.

Elk clan bezit zijn eigen kleuren, motto en culturele traditie. Een clan heeft ook een consulaire raad die de nadrukkelijke wensen van de clan en van de Spirituele Hiërarchie uitvoeren. In alle gevallen worden het goddelijk plan en haar heilig werk en het levensdoel van elk individu door de Spirituele Hiërarchie en de adviseurs van de samenleving samengevoegd in een gekoesterde heilige harmonie. In het algemeen vervagen de vele onderafdelingen ten gevolge van de dynamiek van het bewustzijnsveld die de samenleving omringt en door de hoeveelheid gratie die allen van de Spirituele Hiërarchie ontvangen.

V: Hoe werken de verschillende soorten counseling met het individu van een galactische samenleving?

A: Adviseurs zijn onderwezen in het toepassen van twee belangrijke contactmethoden. De eerste betreft de innerlijke beschermengelen of gidsen die alle intelligente Wezens bezitten. Hun doel is die innerlijke raadgevers te consulteren om daarna met het individu te praten. Vanuit de feedback kan de adviseur onderscheiden hoe dit innerlijke groeipatroon uitgelijnd moet worden met de huidige levensstroom van het individu.

Een tweede procedure kan zijn het individu mee te nemen op volledige terugreis naar de Bron om belangrijke informatie te verzamelen. Wanneer beide methoden met elkaar in harmonie zijn kunnen de sleutelpunten ten aanzien van hoe een levensdoel kan uitwerken, getoond worden.

Daarbij kan het punt van het eeuwige ‘Nu’ gebruikt en overgebracht worden naar de toekomst, het verleden en weer terug. Deze techniek geeft de adviseur de mogelijkheid duidelijk te maken hoe het levensdoel bereikt kan worden en geeft hem de kans sommige van de meer belangrijke mensen te identificeren die kunnen helpen bij deze doelen. Het meest belangrijke punt blijft hoe het individu haar/zijn contract invult met de Spirituele Hiërarchie en belangrijke anderen.

V: Hoe houden de verbindingsadviseurs twee of meer groepen in harmonie met elkaar?

A: Omdat de gezamenlijke acties die deze groepen bij elkaar gebracht hebben gebaseerd zijn op de Fluïde Groepsdynamiek, bestaat er allereerst een creatieve reden voor hun vereniging dat zich leent voor een creatieve oplossing. Daarbij veroorzaakt deze samenwerking een groepsbewustzijnsveld welke ook een omgeving ontwikkelt die geschikt is voor creatieve oplossingen. Al deze punten kunnen gebruikt worden om harmonie en een succesvolle uitkomst te verzekeren in het samengaan van twee zeer verschillende groepen.

V: Hoe opereert een familiegroep?

A: Een familie- of groep van verwanten vormt het hart van deze samenleving. Het werkt zowel als een comité van het geheel die de Fluïde Groepsdynamiek gebruikt en tevens als een positieve en open omgeving voor het verzorgen, het grootbrengen, het opvoeden en de levensvoorbereidingen van de jeugd. Het is een uitgebreide familiekring.

Vervolgens bezit het vele adviseurs, wiens belangrijkste taak is op te letten dat elk onderdeel van dit proces operationeel blijft. Het resultaat is een organische groep die functioneert volgens zijn dagelijks veranderende situaties en vloeiend en behendig genoeg is om volledig operationeel te blijven. Vanuit dit functionele model kunnen die creatieve oplossingen of vernieuwingen tevoorschijn komen die voor een voortdurend bestaan nodig zijn.

V: Op welke manier komt de clanraad tot besluiten?

A: De clanraad baseert zijn besluitvorming op twee principes. Allereerst is hun doel het vernieuwingsproces te eren en te sanctioneren. Elk clanlid beweegt zich in een bewustzijnsoceaan, de wateren die de Spirituele Hiërarchie hebben gecreëerd. Als soevereine Wezens met een volledig zelfbewustzijn en doel zijn hun denkbeelden een grondige bijdrage aan de dynamiek van een samenleving.

Volgens het tweede principe volgen ze eenvoudig het goddelijk plan zoals het Engelen Rijk het aan hen heeft gepresenteerd. Dit proces stelt hen in staat de clan de leiding te geven die de plaatselijke Spirituele Hiërarchie eerder heeft goedgekeurd. De clanraad is alleen maar een plek waar die mensen geëerd worden voor hun diensten ten behoeve van de samenleving en de clan die daartoe zijn aangewezen.

V: Tijdens deze minireis heb je het individu en de samenleving besproken. Hoe is de verhouding tussen het individu en de samenleving?

A: Het individu vormt de kern van de samenleving. Vanaf zijn geboorte tot aan zijn volwassenheid sta je in het centrum van de belangstelling van je familiegroep. Je voert heilige rituelen uit met je ‘podlet’. Je wordt door deze groep opgevoed en je familiegroep adviseert je. Relatief vroeg in je puberjaren ga jezelf als vernieuwer bekend maken, wat leidt tot een levenslange betrokkenheid bij innerlijke groei, innovatie en goddelijke dienst.

Dit proces is gebaseerd op een noodzaak tot goddelijke dienstverlening en een wederzijdse diepe compassie. Je bent een volledig bewust en doelbewust Wezen, een deel van een geïndividualiseerd en collectief meesterbrein dat zich voortdurend op alle niveaus herschept. Daarom is het eenvoudig te beschrijven wat er gebeurt en je kunt zonder enige inspanning alles voelen en volgen wat er werkelijk plaatsvindt.

V: Hoe is het verband tussen het huidige ascensionproces of het transformatieproces van de ziel en het lichaam in relatie tot de creatie van een soort samenleving zoals nu op de Aarde?

A: Op jullie huidige wereld is je Geest afgedaald in je fysieke lichaam. Wanneer het volledig geïntegreerd is, creëert dit proces een volledig bewust Wezen. Dit volledig bewuste Wezen produceert een samenleving zoals we zo juist hebben beschreven. Een galactische samenleving is een speciaal spiritueel voertuig dat een dergelijk Wezen graag wil bewonen. Onze respectvolle rol is te wachten op het juiste goddelijke moment om daarna dat verrukkelijke voertuig naar jullie toe te brengen. Jullie mogen dit voertuig op een creatieve manier aanpassen wanneer jullie dit graag willen.

V: Tijdens deze minireis heb je een van de redenen genoemd waarom de Galactische Federatie werd gevormd. Hoe is de verhouding tussen deze Galactische Licht Federatie en een galactische samenleving?

A: De Galactische Federatie is een unie van gelijkgestemde sterrenstaten. Als zodanig is dit het directe gevolg van de laatste vier sociale wetten. De vierde wet zegt dat, wanneer volledig bewuste Wezens bijeenkomen, ze een harmonie willen creëren om hun bewustzijnsveld uit te breiden naar nieuwe gebieden waar additionele vernieuwingen gevonden kunnen worden.

Het volledige bewustzijn zoekt gezelschap door middel van ‘samenhang’. Wanneer deze processen benut worden vindt het volledig bewustzijn de creatieve oplossingen voor zijn uitdagingen en de middelen om zichzelf in een veel duidelijker, helderder Licht te begrijpen. Deze fundamentele noodzaak om de innerlijke en de buitenruimte te verkennen dient gesanctioneerd te zijn door de Schepper en de heilige Hemelse Afkomst en dit leidt natuurlijk naar de formatie van een federatie van verbonden sterrenstaten.

Vertaling:  Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)  – Unitynet

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties