Unitynet: Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.2. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

Unitynet:  Uit Sheldan Nidle’s boek Jullie Eerste Contact – Deel 4.2. ‘De Galactische menselijke samenleving…’

image

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Vervolg van hoofdstuk 4, deel 4.1. De Galactische menselijke samenleving.

Ons Sirisch bestuur is een eerste voorbeeld van de hoogte waartoe een dergelijke ontwikkeling kan leiden.

Bovendien is de volgende verdeling van onze galactische samenleving gericht op het aantal stamraden in een Sirische samenleving (zie fig. 12).

Hier zijn de principes van de vloeiende groepsdynamiek en het gebruik van de verbindingsadviseurs wijdverspreid. Besturen wordt gezien als het vervullen van een goddelijke dienst. Sinds elke lid van de samenleving soeverein is, weerspiegelt het bestuur slechts de goddelijke wil van de Spirituele Hiërarchie en de hulp aan elke clan (stam) om zijn meest heilige doeleinden te verwezenlijken. In bestuurlijke raden wordt de goddelijke hulp gezien als een manier om specifieke personen te eren voor hun wonderbaarlijke dienstverlening aan de gemeenschap. Uiteindelijk wordt het bestuur opgetild naar de wil van de vele gebieden van de Geest, zoals het wordt uitgedrukt door het goddelijk plan van de Schepper. Dus, de galactische samenleving voert het goddelijk plan uit en het Licht van God wordt gebracht naar zijn hoogste intonatie in de fysische wereld. De galactische menselijke samenleving is gebaseerd op een absoluut respect voor de goddelijke Wil van de Schepper. Het doel van de samenleving is het goddelijk plan zo perfect mogelijk uit te voeren.

image

(Figuur 12: Het individu in een galactische samenleving)

Ten alle tijden is deze samenleving bereid tot het perfectioneren en het uitvoeren van het heilige plan van de Hemelen. Dit wordt op een aantal manieren uitgevoerd. Allereerst is er een voortdurende interactie tussen de locale Spirituele Hiërarchie van een sterrenstelsel en de bestuursraad van dat sterrenstelsel. De samenwerking is gebaseerd op een periodieke taxatie hoe het goddelijk plan het beste kan worden uitgevoerd. De hele procedure ontvouwt zich in de juiste goddelijke relatie met die specifieke lessen en verlangde wijsheden die de samenleving misschien nodig heeft.

Bovendien bestaat er een voortdurende verplichting de specifieke levensdoelen van elk lid van de samenleving te checken. De leden opereren op een specifieke frequentie dat zich wijzigt in overeenstemming met hun innerlijke ontwikkeling en het bereiken van hun doelen. Er is een serieuze behoefte om de resonantie in stand te houden die de heilige balans tussen een planeet en zijn menselijke bewoners in stand houdt. Wanneer de bevolking van een planeet zich ontwikkelt en spiritueel groeit, verschuift de resonantiefrequentie van die galactische samenleving voortdurend. Daarom vinden er eindeloze momenten of de eeuwige ‘Nu’s’ plaats, die zich aanpassen volgens de waargenomen werkelijkheid. Deze veranderende balans tussen de samenleving en de planeet wordt gehandhaafd door een positief groepsritueel. Rituelen zijn een van de vele verantwoordelijkheden die elke ‘podlet’ deelt met alle andere. Het is een belangrijk onderdeel van het dagelijkse leven dat de vitale verbindingen tussen de planeet, het individu en de Geest uitdrukt en in stand houdt. Rituelen assisteren ook bij het communiceren in een gevoel van diepzinnigheid. Deze band is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor al het geluk en de groei van de ziel. Het ritueel is een van de basismanieren waarop de familiegroep zijn vele leden opvoedt.

.

image

(Figuur 13: De natuurlijke resonantie in een galactische samenleving)

Het ritueel wordt uitgevoerd in overeenstemming met de regionale locatie en het specifieke doel van elke groep. Het wordt ook gelijktijdig op een mondiale basis uitgevoerd. De galactische samenleving is op een dergelijke manier samengesteld dat vele groepen met gelijke doelstelling over de planeet verspreid zijn. Vermenging van groepen verzekert dat de resonantie van de planeet gemakkelijk in balans kan worden gebracht. Het stelt de groep ook in de gelegenheid met zoveel mogelijke doelen in contact te komen. De sleutel is allen te leren hoe ze hun energieën zo efficiënt en effectief mogelijk moeten samenvoegen en versmelten. Dus, zullen jullie misschien vragen – wat doen ze dan precies?

Positieve rituelen worden liefdevol uitgevoerd op de vele primaire energieknooppunten op het oppervlak van de planeet. Hier vinden we de grote rituele tempels van de galactische samenleving die altijd volgens de principes van de heilige geometrie zijn gebouwd. De tempels fungeren als plekken waar de talrijke resonantiefrequenties van de planeet op de juiste manier in balans worden gebracht (zie fig. 13).

Rituelen voor dit evenwicht bestaan uit gebeden, meditatie, intentie en zingen, die vergezeld gaan met het inspirerende gebruik van vele grote kristallen, instrumenten en trommels in de tempels. Leden van verschillende familiegroepen brengen in een processie de heilige geometrie tot uitdrukking en roepen de heilige eed van hun mensen. Zij voeren deze ceremonie uit om een nieuwe balans te creëren en steun te verlenen aan hun heilige Moeder – het heilige levende Wezen dat hun thuis is.

Beste Harten, nu we teruggekeerd zijn naar een van onze ondergrondse woongebieden, kun je zien hoe wonderschoon ze zijn. Het wonen hier is niet te vergelijken met het verblijf in een grot. Het is alsof je aan het oppervlak van onze prachtige wereld woont. Wij naderen momenteel een van onze grotere rituele tempels. Deze tempel staat bekend om zijn geweldige 76 meter hoge pilaren en zijn enorme ‘heilige geometrische’ galerijen. Het is schitterend versierd in de kleuren groen, bruin, blauw en het koraalroze. Het enorme gouden dak is gegraveerd met de emblemen van onze zon en dit geslacht van meesters. De gecombineerde gedachten van dit geslacht creëerden elk deel van deze tempel. Een van de 128 belangrijkste knooppunten van onze planeet bevindt zich in het centrum.

Zodra je binnenkomt, zul je de grote, speciaal gedecoreerde 5 meter grote drums horen die afgestemd zijn op de frequentie van dit planetaire knooppunt. Ook zul je iets horen dat klinkt als een koor van harpen en saxofoons die de drums versterken. Je zult op het knooppunt veel dansers zien en ook mensen die in een grote cirkel lijken te mediteren. De buitenste ring mensen zijn gekleed in koraalroze gewaden die helemaal afgestemd zijn op deze energie en die deze naar het knooppunt van de planeet zenden. Dit ritueel is gebaseerd op verschillende fundamentele waarheden.

Hun heilige Moederplaneet, heilig en levend, wordt in haar oerstaat in stand gehouden. Haar biosfeer blijft functioneren zoals de Moeder/Vader God heeft bedoeld. Elk soort leven op de planeet heeft een duidelijk en goddelijk doel dat gefundeerd is op de belangrijkste resonantiepatronen van de heilige Moeder.

Toegewijde wetenschappers en ingenieurs volgen elk aspect van haar biosfeer. Het doel van het heilige ritueel van de samenleving is de natuurlijke balans van onze wereld in stand te houden. Dit vitale proces vormt een van de grondbeginselen van een galactische samenleving – het vieren van de heiligheid van al het planetaire leven en het belang van Liefde en Compassie.

De galactische samenleving ziet zichzelf als een vertegenwoordiger van de Spirituele Hiërarchie en als de goddelijke dienaar van Gods heilige Wil. In dit concept ligt opgesloten dat alle hemelse lichamen intelligente en gevoelige levensvormen zijn. Het leven wordt gedefinieerd als datgene wat levenskracht en doel bevat. Bij hemelse lichamen is het levensdoel het in stand houden van het fysische universum. De mensheid is de hulp bij deze heilige taak en in dit proces zijn vele noodzakelijke lessen te leren. Het menselijke bestaan in de stoffelijke wereld wordt beperkt door de noodzaak om de aard van de fysische werkelijkheid te begrijpen en dit te gebruiken als een middel om zowel spiritueel te groeien als de Schepper te dienen.

De hoogste vorm van gehoorzaamheid aan Gods Wil is de goddelijke dienst. Met als gevolg dat de galactische samenleving gericht is op hulp, vrijwillig aangeboden, als een onderdeel van de innerlijke, spirituele groei die alle galactische mensen ondergaan tijdens hun vele levens. Elk leven dient een goddelijk doel te volgen. Na vele levens leidt de opeenhoping van goddelijke doelen naar een volledig begrip van de essentie van het leven en de wegen van de Geest. Deze wijsheid wordt toegepast op je familiegroep en op de vele subgroepen die hierboven bestaan. Elk aspect van de galactische samenleving wordt vastgelegd in het eerste geslacht.

Deze zaken brengen ons terug naar de tempelplekken en naar de ware aard van onze goddelijke dienst. Volledig bewuste Wezens bestaan in een gebied dat alles van de Schepping omvat. Onze energie wordt daarna gericht op een specifiek punt in de stoffelijke wereld waar we volledig aanwezig zijn. Elk van ons communiceert gelijktijdig met een ander. Deze gedeelde actie spreidt onze gerichtheid en vergroot onze aanwezigheid. Wij worden een met dit punt en met elkaar. Het planeet wordt aangepast en hierdoor alle levensvormen in haar biosfeer. Dus activeren gezamenlijke rituele activiteiten alle punten op de planeet. Wij vragen jullie hieraan mee te doen en de energie te voelen. Dergelijke heilige energie leidt ons naar een harmonie met elkaar en een harmonische vereniging van onze stammen.

Door het wijze gebruik van hun verbindingen, komen clans bijeen en vormen een planetair bestuur voor de gehele sterrennatie. Dit bestuur is anders dan die op Aarde. Hier is het een grote eer om een clan, een goddelijke planeet en boven alles, de Spirituele Hiërarchie te dienen. Een galactische menselijke relatie met de Geest is bijzonder diep, want de Geest bepaalt hun levens en maakt het levenscontract op dat hun hoofddoelen vastlegt. Voor de galactische mens is het Leven een grote, golvende stroom – een rivier van Geest dat vermengd is met de vele krachtige lessen van het stoffelijk leven. Toch bestaat in het midden van de rivier de noodzaak om het Leven volledig te ervaren en de reden te vinden voor en de vreugde in het fysieke leven.

De galactische samenleving bezit een rijke cultuur met vele rituelen, officiële en gewone feesten en vreugdevolle evenementen! Het leven is vrij van uiterlijke strijd. Behuizing, kleding, voedsel en transport zijn vrij beschikbaar. Geld wisselen is niet nodig en er bestaat geen herkenbaar economisch stelsel. Het doel van deze mens is gericht op het Leven, een opdracht dat bepaald wordt door het tweelingconcept – persoonlijke soevereiniteit en een grote compassie voor anderen. De verbinding tussen allen wordt door iedereen erkend en gerespecteerd. Een groot zelfrespect wordt gereflecteerd door de gratie, het gemak en de openheid tussen alle mensen.

Het denkbeeld van vrije en vruchtbare vernieuwing is de motor die de samenleving aandrijft. Individuen hebben bepaalde talenten die hen in staat stellen op een unieke manier hun bijdrage aan de samenleving te leveren. Vanaf de vroegste kinderjaren wordt het creatieve vernieuwingsproces aangemoedigd en op het juiste moment beginnen we onze levenslange bijdragen aan de samenleving te leveren. Wat wij aanbieden kan veel vormen aannemen. Het kan zijn dat we creatieve oplossingen bedenken voor onze uitgebreide groep of nieuwe uitvindingen ontwikkelen ten behoeve van de samenleving. Bijdragen worden beloond door middel van een speciaal honoreringssysteem van de groep of de subclan.

Dit systeem laat de Geest die personen belonen die een idee of een apparaat hebben ontwikkeld. Het erkent de persoonlijke soevereiniteit en het zelfrespect van het individu. De galactische samenleving wil zowel de soevereiniteit van het individu als haar/zijn noodzakelijke groei in de Geest aanmoedigen. Soevereiniteit is een denkbeeld dat velen op jullie planeet nog niet volledig begrijpen. Het transcendeert elk verondersteld recht en refereert daarentegen naar de vrijheid van het individu om in de Geest te groeien volgens Gods wensen.

Ware individuele soevereiniteit is het fundament voor het functioneren van een galactische samenleving. Binnen dergelijke gemeenschappen is de vrijheid van de ziel om naar een groter Licht van de Schepper te groeien onaantastbaar. Voordat we terugkeren naar de heilige plek van Moeder/Vader God, dient elk intelligent en gevoelig Wezen een speciale weg van de ziel te volbrengen. Dit heilige pad wordt aangemoedigd door ouders, de familiegroep en de vele adviseurs die men tijdens een leven ontmoet. Wanneer iemands Geest wordt verrijkt, zo verrijkt dit de Geest van de mensheid.

Elk aspect van je Wezen is uniek, toch is het ook verbonden met elk aspect van alle andere Wezens in de Schepping. Je innerlijke groei helpt de anderen en is een middel om de galactische samenleving naar nieuwe hoogten te stuwen. Dit onderling verbonden proces is de reden dat de galactische samenleving een zeer ingewikkelde, organische structuur bezit.

Het wezen van een galactische samenleving is werkelijk organisch. Het is een levend organisme met een vloeiende of veranderlijke vorm dat gebaseerd is op de dynamiek van vloeiend stromen en verbonden is met het natuurlijk ritme van de samenleving. Dit ritme wordt bepaald door de natuurlijke resonantie van de planeet en zijn vele bewoners. Het is vloeiend omdat geen duidelijk hiërarchisch concept bezit. Iedereen in de samenleving draagt effectief bij aan haar open dynamiek. Toch is dit organisme aangenaam en elegant voor haar innerlijke groei en bij het verspreiden van haar compassie. Het koestert alle intelligente en gevoelige Wezens in haar midden.

Laten we terugkeren naar een van onze ondergrondse woongebieden en kijken hoe deze samenleving werkt. We zien een familiegroep van 32 personen die deelnemen aan een tempelritueel. Zoals jullie zien zijn ze buiten de tempel met hun processie gestart. Zij leven in een woonomgeving die ‘Jaga’ of ‘de stad van grote vreugde’ wordt genoemd. Als ze verschijnen zul je zien dat iedereen naar de centrale ontmoetingsplek gaat, een groot octagonaal vertrek dat meer dan 18 meter groot is. Hier drukken de mensen hun dankbaarheid naar en hun liefde voor elkaar uit. Deze ceremonie van voortdurende dankbaarheid en koesteren is van het allergrootste belang voor onze samenleving en voert ons naar een belangrijk concept.

Het koesteren van het individu is een centraal aspect van de galactische beschaving. Vanaf de geboorte tot aan de volwassenheid stimuleren de ouders en alle andere groepsleden het ontwikkelen van gevoelens van zelfrespect en sociale waarde in elk persoon. Het simpele feit dat je bestaat en je voortdurende bijdrage levert aan de groep door eenvoudig de stoffelijke wereld binnen te komen, wordt altijd erkend. Elk kind wordt er constant aan herinnerd dat zij/hij op het juiste goddelijke moment creatieve vernieuwingen zal openbaren die de groep en de hele samenleving kunnen verbeteren.

Het gevoel dat men om je geeft, dat je gewenst bent, versterkt het zelfrespect en helpt het individu bij het te boven komen van elke verlegenheid.

De leden wordt geleerd hun bijdragen te leveren aan de groep en hulp te verlenen wanneer de talenten van anderen worden gemanifesteerd. Deze dynamiek versterkt de natuurlijke en vloeiende uitwisseling, die eindeloos stroomt overeenkomstig de essentie van de leden van de groep. Een geweldig, dynamisch bewustzijnsveld omringt voortdurend de groep en de hele galactische samenleving.

Intentie en haar manifestatie zijn het belangrijkste gevolg van deze dynamiek, met als gevolg dat er voortdurend een sfeer van creatieve vernieuwing en inspiratie aanwezig is. Tevens gaat dit dynamische veld gepaard met de realisatie van het volledige potentieel van elk persoon. De galactische samenleving bestaat om het levensdoel van iemand volledig te laten bereiken. In deze realisatie bloeit het individu volledig en dus ook de hele gemeenschap. Deze opmerkelijke dynamiek houdt de galactische samenleving open voor verandering en zo nodig voor een totale vernieuwing.

Een regelmatige uitwisseling onder de leden van de groep is zichtbaar in de verschillende soorten communicatie die plaatsvinden. Een gestage stroom van uitgedrukte gevoelens en overtuigingen wordt woordelijk of telepathisch uitgesproken. In de gemeenschappelijke ruimten of in de afzonderlijke huishoudens worden zij omhuld door een web van Liefde (bewustzijn). Uit het zuivere geluksgevoel dat van de ene persoon naar de andere stroomt, ontstaat een openhartigheid die door allen wordt aangemoedigd en beloond.

Wanneer jullie je multifunctionele scanners gebruiken, kunnen jullie deze situatie beleven en zien wat er gebeurt. De scène die jullie nu zien is het gevolg van volledige aanwezigheid en multidimensionaliteit. Volledige empathie is het leidende principe. Echte emoties en gevoelens kunnen niet verborgen blijven. Toch ligt hier een onderliggende structuur aan ten grondslag.

De enige structuur van een galactische samenleving wordt gevormd door de goddelijke sociale wetten en het heilige goddelijke plan van de Schepper. Beide grondslagen vormen een aanmoediging voor zijn organische velddynamiek. Houd in gedachten dat de galactische samenleving opereert als een multifunctioneel dynamisch krachtenveld. Het bezit een allesomvattend dynamisch veld en de gehele samenleving heeft het vermogen om het, indien noodzakelijk, te vergroten.

Dit immer dynamisch bewustzijnsveld heeft één hoofddoel – de samenleving een bepaalde richting uit te sturen. Op haar beurt gebruikt de galactische samenleving dit dynamisch bewustzijnsveld als het draaipunt waarop de essentiële werking berust.

Dit op het bewustzijn georiënteerde dynamische veld die de galactische samenleving heeft gecreëerd dient ook als basis voor individuele inspiratie en ontwikkeling. In dit dynamische bewustzijnsveld manifesteert zich het verleden, het heden en de toekomst. Dit interactieve energiepatroon bewijst overtuigend dat de bijdrage die je levert aan de samenleving en aan jezelf door alle betrokkenen wordt aangemoedigd en verzekerd. Dientengevolge wordt je in een positie gebracht om je volledig potentieel te bereiken en anderen aan te moedigen hetzelfde te doen. Deze energiedynamiek vergroot vervolgens het bewustzijnsveld van de groep, waardoor deze in staat wordt gesteld zijn eigen uniek volledig potentieel te bereiken. Tijdens alle perioden van het altijd groeiende eeuwige ‘Nu’ van de samenleving, stuurt deze activiteit de velddynamiek naar de voltooiing van het goddelijk plan.

Zoals al is opgemerkt, alle individuen voelen zich compleet verbonden met hun volledig bewuste zelf en met de volledig bewuste essentie van hun groep. Deze verbazingwekkende uitwisseling van energie stroomt onophoudelijk, voor- en achteruit, op een maximale trillingsfrequentie van deze complexe velddynamiek. Wanneer het groepsveld groeit, omringt het de planeet en de gehele sterrenstaat. Daarbij sluit het talrijke energieën in die afkomstig zijn van de locale Spirituele Hiërarchie en van de Schepper. Kosmische energieën vanuit het hart van de Schepping omhullen dit groeiend bewustzijnsveld en transporteren het naar zeer hoge extaseniveaus!

Laat het duidelijk zijn, een galactische samenleving functioneert op vele niveaus en heeft een natuurlijke wisselwerking met elke andere. Ieder niveau (individueel, gezin, groep, clan en de bestuursraden van de planeet) is gescheiden doch ‘samenhangend’ (van elkaar afhankelijk). Een ‘samenhangend geheel’ kan gedefinieerd worden als ‘een vrije associatie van soevereine Wezens die op een speciaal moment bijeenkomen om bepaalde problemen op te lossen’. Het enige doel van elk Wezen is dynamisch en interactief met alle anderen verbonden en bezig te zijn, daarbij hun gecombineerde creatieve talenten en hun collectieve acties gebruikend om een gewenste uitkomst te bereiken. Dat resultaat kan dan aan de gemeenschap gepresenteerd en gebruikt worden als een model voor verdere actie.

Dit multigelaagde netwerk van Wezens, in het bezit van hun volledig potentieel, is gebaseerd op het bovengenoemde principe van ‘een samenhangend geheel’. Wanneer situaties dat eisen, breiden deze groepen zich voortdurend uit. Daarom is de begrenzing tussen elk niveau zuiver organisch en bijzonder vaag. Het aantal volledig bewuste Wezens dat erbij betrokken is varieert naar gelang het specifieke probleem dat moet worden opgelost. De problemen die rechtstreeks de gehele samenleving beïnvloeden betreffen alle leden, terwijl kleinere problemen alleen de leden van een specifieke familie of groep aangaan.

Vernieuwende probleemoplossing wordt bereikt door een voortdurend gebruik van deze organische velddynamiek. Problemen worden gezien als mogelijkheden om zichzelf en de samenleving beter te begrijpen. Ieder probleem stelt de direct betrokkenen in de gelegenheid een bepaalde innerlijke groei te bereiken. Innerlijke groei geeft op zijn beurt de groep de kans grondiger zijn werkelijkheid te begrijpen en nieuwe percepties aan zijn innerlijke waarheid toe te voegen. Deze organische benadering van de werkelijkheid laat de groep en zijn leden gelijktijdig in vele richtingen groeien.

Dezelfde principes dienen op de galactische samenleving te worden toegepast. Onze bestuursraad bijvoorbeeld is totaal anders dan jullie je momenteel kunnen voorstellen. Het is wezenlijk geïntegreerd in onze samenleving en ontwikkelt zich gelijktijdig met die samenleving. Zoals een hologram bezit elk deel van het geheel (de vele niveaus van onze galactische samenleving) in zichzelf de enorme diversiteit van het geheel. Deze dynamiek veroorzaakt een waarneembare, bewuste interactie en de continuïteit van een organische ontwikkeling.

Om dit proces te verduidelijken gaan we nu naar de belangrijkste bestuursraad van de Sirius sterrenstaat. Hier zie je dat elk persoon niet alleen een clan vertegenwoordigt doch ook een Wezen is dat haar/zijn vermogens gebruikt om elk mogelijk probleem harmonieus op te lossen. Vervolgens kun je de verbindingsadviseurs in actie zien. Zij vormen de brug tussen elke groep en houden alles bijeen. Het resultaat is een bewustzijnsveld dat mogelijke problemen oplost en het sociale veld steeds verder uitbreidt. Wanneer jullie nu je multifunctionele scanners gebruiken kunnen jullie gemakkelijker de fijne nuances zien en aanvoelen hoe dit systeem zijn eigen ‘geschiedenis’ creëert.

De galactische samenleving is energetisch betrokken bij het creëren van een geheugenveld of verhalen die gebruikt worden om problemen op te lossen. Alle problemen hebben een wezenlijke oplossing welke te vinden is in een uitbreiding van de perceptie van zowel de groep als van de individuele ziel. De oplossing is een wijsheid die behulpzaam is bij je innerlijke groei. Het is een goddelijk object dat je bezit om je die speciale percepties te laten begrijpen die je Volledig Zelf en de Spirituele Hiërarchie voor je zielsgroei hebben gecreëerd. Een oud Sirisch gezegde luidt: ‘Een probleem heeft een doel. Om dit doel te ontdekken moet je de oplossing begrijpen.”

Het volledig bewustzijn laat een samenleving functioneren in het ‘Licht van de Engelen’. Het stelt de samenleving ook in staat zichzelf te zien zoals het was, is en zal zijn. De kunstmatige verdeeldheid van het verleden, heden en toekomst valt samen in één punt en wordt vervangen door een bewuste modellering. Dit niveau van voortreffelijkheid brengt de vooruitgang naar haar maximum en geeft elk individu de kans op de hoogst mogelijke niveaus met alle anderen een interactie aan te gaan.

Daarom is er binnen galactische samenleving een voortdurende innerlijke communicatie – een natuurlijk, telepathisch netwerk. Dit systeem werkt als een bron van informatie die de innerlijke groei van je ziel bevordert. Het creëert ook een natuurlijk bron voor elk soort informatie dat je nodig zou kunnen hebben.

Het allesomvattende doel van het netwerk is een katalysator te zijn voor frisse, nieuwe ideeën. Alle individuen zijn geboren in een levende zee van bewustzijn dat ervoor zorgt dat niemand zich alleen voelt. Alle volledig bewuste Wezens steunen elkaar liefdevol. Zij delen een voorliefde voor de gevarieerde innerlijke passies voor het leven en hebben geen enkele moeite elkaar hun compassie te laten blijken. Vernieuwing vloeit in geweldige Lichtgolven uit deze zeer gevoelige zee. Elk lid van de samenleving probeert dit schitterende medium te gebruiken voor het medescheppen.

Groepen leveren hun bijdragen door vernieuwing te belonen en deze nieuwe denkbeelden te delen met andere groepen en familie binnen hun clans. In alle gevallen wordt het speciale Wezen (gekozen door de Spirituele Hiërarchie als het voertuig voor een nieuw idee) naar behoren beloond. Volgens een oud spreekwoord ‘gebeurt alles voor een gewenst, goddelijk doel’. Het leven is een reeks vreugdevolle gebeurtenissen die je helpen bij het volledig begrijpen van je werkelijkheid. Wanneer je de beste voornemens voor jezelf en voor anderen hebt, kunnen slechts de meest positieve gebeurtenissen in je werkelijkheid plaatsvinden.

Volledig bewuste Wezens zijn individuen die hun verleden, heden en toekomst begrijpen. Ze scheppen en manifesteren in elke tijdschaal datgene wat hun succes bevordert. Elk persoon is verbonden met een speciale levensstroom of Hemels geslacht en incarneert volledig voorbereid om de aard van deze levensstroom tijdens haar/zijn leven uit te drukken. Je creëert in vol bewustzijn je toekomst en de uiteindelijke consequentie van je vernieuwing. Gelijktijdig ben je begiftigd met de kennis van je natuurlijk, telepathisch netwerk dat je kunt gebruiken op het moment dat je potentiële nieuwe ideeën wenst te evalueren.

Gebruik nu weer je multidimensionale scanner en stem je af op je Volledig Zelf. Voel hoe het met jou verbonden is op zoveel verschillende en prachtige manieren. Voel de absolute psychische, mentale en emotionele impulsen die je plotseling overstromen. Ervaar je diepe vreugde en besef hoe sterk je met alle anderen verbonden bent.

Deze oefening demonstreert hoe het volledige bewustzijn aanvoelt en gerealiseerd kan worden. Een volledig bewust Wezen leeft in een totaal andere werkelijkheid dan die van jullie. Toch ben jij dat Wezen – het Wezen dat geniet van haar/zijn volledig gerealiseerd potentieel. Het is het Wezen dat jij bent in een proces van wording. De samenleving die je nu waarneemt is het soort omgeving dat je voor jezelf gaat kiezen. Deze werkelijkheid is een deel van de impliciete orde die je elke dag voor jezelf creëert. Een dergelijke samenleving is in een aanhoudende toestand van voortdurende creatieve beweging.

Een galactische samenleving vernieuwt zich voortdurend. De vele natuurlijke netwerken werken als de draaipunten voor het communiceren van wijsheid, kennis en universele integrale principes. Deze processen helpen bij het evalueren van ideeën en verspreiden deze met de snelheid van het licht in de samenleving. Daarom gebeuren veranderingen organisch. In een galactische samenleving is traditie louter een basis voor het positieve, mondiale veranderingsritueel.

De galactische samenleving maakt daarom altijd minutieuze aanpassingen in zijn verschillende bewustzijnsvelden. Elk bewustzijnsveld weerspiegelt voortdurend de innerlijke groei van zijn vele leden en elke verandering in hun perceptie. Daarom wordt elk individu gezien als een zeer belangrijke microkosmos van de gehele samenleving.

Vertaling:  Harmen Schouwerwou (1937 – 2014)  – Unitynet

Bron:  http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

 

Advertenties