Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.3 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.3 De transformatie van Hemel en Aarde…

image

(Vertaald door Harmen Schouwerwou)

Vervolg…

Velen van jullie voelen heel sterk het prachtige proces dat zich nu in en rond jullie afspeelt. Dit gevoel heeft sommigen van jullie ertoe aangezet om samen te komen in een mondiaal netwerk om het bewustzijn van de samenleving te verhogen. Wij vragen jullie naar je innerlijke stem te luisteren en bijeen te komen. Gebruik jullie vele communicatie en mondiale organisaties om jullie planetaire familie te steunen. Benut dit groeiend netwerk en de vele centra die door jullie ‘Planetary Activation Organization’ zijn opgezet. Hun missie is jullie te onderwijzen en te assisteren in het voltooien van deze prachtige transformaties.

VRAAG & ANTWOORD

V: Je besprak in dit hoofdstuk de duisternis die deze galaxy in haar greep heeft gehouden. Op welke manier kon het zo donker worden?

A: Tijdens de vorming van de stoffelijke werelden ontwierp de Schepper deze galaxy als een gebied voor een belangrijk conflict tussen het Licht en het duister. In dit kosmische drama zou het moeten lijken alsof de duistere machten zouden overwinnen. Toch zouden ze, in overeenstemming met het goddelijke plan, op een miraculeuze wijze naar de kant van het Licht getransformeerd worden.

Vele miljarden jaren geleden werden hoge etherische Wezens van het Licht en het duister naar deze galaxy uitgezonden om dit plan uit te voeren. Ongeveer 100 miljoen jaren geleden verlieten de Lichtwezens – nadat ze de vele sterrenstelsels met hun nakomelingen hadden bevolkt – deze galaxy om deze aan hun duistere tegenhangers over te laten. Deze duistere Wezens ontwikkelden zich langzamerhand tot een entiteit die bekend staat als Anchara (Archons/Archonten). Zoals in dit hoofdstuk is opgemerkt, bracht Anchara ongeveer 35 miljoen jaar geleden beperkt bewuste Wezens voort. Dit duistere collectief gebruikte sinistere methoden om de grote galactische oorlogen uit te lokken, die resulteerden in een periode van enorme duisternis in jullie galaxy.

V: Hoe sluiten de goddelijke profetieën van Heer Michaël aan op onze galactische geschiedenis?

A: Deze galaxy werd gecreëerd door een reeks goddelijke intenties die uitgevaardigd werden door de plaatselijke Elohim Orden. Het was ontworpen als een voorbeeld-galaxy. Dit betekent dat het alle belangrijke elementen van de fysische Schepping bezit. De heilige Hemelse Raad schreef een heilig script uit dat al deze elementen bevat. Door het ontvouwen van dit plan kunnen alle gewenste doelen verwezenlijkt worden.

De Hemel formeerde jullie wereld – en speciaal deze galaxy – als een zeer goddelijke plek, eentje die voortdurend onder controle stond van volledig bewuste fysieke Wezens uit deze en andere dimensies. In feite zijn jullie getuige van en nemen jullie deel aan een goddelijke toneelstuk – het overgaan van duister naar Licht op een manier waardoor het Licht totaal verandert. Dit nieuwe en krachtiger goddelijk Licht is het fundament voor de volgende, of zevende, Schepping van de goddelijke Wil van de Schepper.

V: Welke nieuwe krachten gaan vergezeld met het volledige bewustzijn? Is educatie nodig?

A: Het volledige bewustzijn stelt je in staat oneindige vermogens en ook zeer versterkte nieuwe interpersoonlijke vermogens te manifesteren. Deze kunnen je overweldigen wanneer je niet op de juiste manier bent voorbereid. Daarom dien je de juiste bewustzijnsetiquette te leren. De mens kan zich snel aanpassen aan het volledig bewustzijn en zijn parameters. Hij bezit deze herinneringen. Om een simpel voorbeeld te gebruiken – het is te vergelijken met wanneer je een ernstige geheugenstoornis hebt gehad en vergeten bent hoe je een auto moet besturen. Plotseling zie je jezelf terug in de chauffeursstoel en je herinnering is terug. Je herinnert je de kleine dingetjes die je vergeten was, zelfs wanneer je nauwelijks beseft wat dit betekent.

Om je geheugen terug te krijgen, heb je een zorgvuldige instructie nodig. Het is alsof je, laten we zeggen, een ernstig auto-ongeluk hebt gehad. Na enige tijd begin je te herstellen, maar – afhankelijk van de ernst van de beschadiging – heb je revalidatie nodig. Je zult moeten oefenen hoe je de dingen moet doen die je vergeten bent en je zult ze dan misschien op een beetje andere wijze doen. Je doet dit tijdens dit leerproces. De begeleiders van de Galactische Licht Federatie zullen jullie assisteren tijdens deze overgangsperiode.

V: Wat gebeurt er met de mensen die weigeren te veranderen? Wat gaat er met hen gebeuren?

A: De Pleiadische Sterren Liga heeft een aantal zonnestelsels die heel geschikt zijn voor de mensen die weigeren te veranderen. Daar kunnen speciale getrainde technici hen helpen dergelijke veranderingen en methoden te leren gebruiken die hun werkelijkheid snel kan veranderen. Wanneer ze het op de juiste wijze gaan inzien, zullen ze naar de Aarde teruggebracht worden. Anderen die in deze huidige werkelijkheid willen blijven, kunnen naar een andere meer geschikt zonnestelsel overgebracht worden waar een werkelijkheid bestaat die dezelfde is als die ze nu kennen.

V: Veel gechannelde informatie komt nu vrij over de fysieke ascension. Hoe sluit die informatie aan op deze?

A: De fysieke ascension is een hereniging met het Lichtlichaam. Het geeft het vermogen dit fysieke voertuig te veranderen naar een lichaam dat met het Lichtlichaam resoneert. Wanneer je een wordt met het Lichtlichaam, kun je naar elke plek in de Schepping gaan die je wilt. Het proces van de fysieke ascension (of fysieke transformatie) is een onderdeel van het gehele proces om je naar het volledige bewustzijn terug te brengen.

Een Lichtwezen met een volledig bewustzijn is een Wezen dat weet dat zijn Lichtlichaam en zijn fysieke lichaam een en hetzelfde zijn. Dit verlichte individu reguleert haar/zijn Lichtlichaam indien dit nodig is. Het fysieke ascensionproces is werkelijk een onderdeel van deze fysieke transformatie naar het volledige bewustzijn.

V: De meesten van ons hebben wel een idee hoe een ruimteschip eruit ziet. Kun je voor ons een Engel beschrijven?

A: Op veel manieren lijkt een Engel op de engelen die je kunt visualiseren. Veel mensen die een bijna-doodervaring hebben gehad beschrijven engelen of op de traditionele manier – met vliegende witte gewaden, grote, fijnmazige vleugels en stralende gezichten – of als verschijningen zonder zichtbare vleugels maar met vele etherische kwaliteiten. Ze beschrijven engelen als wezens die sterk op ons lijken.

Engelen zijn, als kosmische energievormen, in staat zichzelf te laten zien naar elk beeld dat wij van hen hebben. Elke Engel is, evenals wij, een punt van Licht. Wij zijn het in feite die hun verschijning bepalen. Elk mens ziet slechts datgene wat hij/zij wenst te zien. Deze heilige visie is gebaseerd op onze eigen innerlijke perceptie van hoe engelen er in feite uit moeten zien.

V: Kunnen wij op de een of andere manier bij deze wezens een speciale energie of een aanwezigheid voelen die ons meer vertrouwen geeft in een dergelijke ervaring?

A: Ja. Er vindt een uitvergroting van dit proces plaats. Op een doodgewone dag voelen sommige mensen af en toe een plotselinge zachte bries over hun lichaam gaan of een heel bijzonder gevoel alsof ze aangeraakt worden. Deze bijzondere sensatie kan gevoeld worden wanneer onze eigen beschermengelen met ons proberen te communiceren. Deze communicatie zal tijdens het eerste contact veel vaker en op een veel grootsere manier plaatsvinden. De Spirituele Hiërarchie is deze schitterende werkelijkheid voor jullie aan het voorbereiden. Op het moment van het officiële eerste contact zullen we onze Spiritiele Hiërarchie gemakkelijk kunnen horen, voelen en zien.

V: Ontdekte het netwerk van radiotelescopen op Aarde het naderen van de fotongordel en de draaikolk?

A: Ja. Ze zagen het. Zo af en toe verschenen er korte artikelen in onopgemerkte publicaties. In de tweede helft van het jaar 1990 bijvoorbeeld waren de wetenschappers op zoek naar grote lichtbronnen in jullie omgeving van deze galaxy en toen ze die ontdekten waren ze verbaasd. Massale hoeveelheden gammastraling die afkomstig zijn uit bekende bronnen zijn dagelijks te zien in deze galaxy en worden gerapporteerd. Hoewel de astronomen in het algemeen zeer, zeer weinig informatie verstrekken, zijn ze dit keer wel met de verklaring gekomen dat er een fotongordel bestaat van die en die omvang. Wanneer astronomen dit doen staan ze onmiddellijk bloot aan de nodige kritiek die hun reputatie schaadt, waardoor ze ontslagen worden en hun boterham verliezen.

V: Waarom werd dit feit niet wereldwijd in de media gerapporteerd of door de wereldregeringen erkend?

A: De veiligheidsdiensten van regeringen en de wetenschappelijke organisaties die afhankelijk zijn van overheidssteun zijn van nature geneigd elke nieuwe informatie voor het publiek te verbergen wanneer ze het idee hebben dat het naar een mondiale paniek kan leiden. In de kwestie van UFO’s is dit een onderdeel geworden van een immense geheimhouding. Het enige doel is het publiek af te schermen van alles wat er werkelijk om hen heen gebeurt.

image

V: Ik heb een vraag over de fotongordel en de nulzone. Sommige wetenschappers zijn bezorgd geraakt over de aard van de fotongordel zelf. Ze hebben het sterke gevoel dat die enorme hoeveelheid gammastraling in de fotongordel al het leven op Aarde kan vernietigen. Is dit waar?

A: Om te beginnen, de fotongordel bevat multidimensionaal Licht. Deze unieke Lichtvorm bestaat op veel verschillende frequenties en in wisselende energietoestanden. Met als gevolg dat de wetenschappers met speciale meetapparatuur op hun radiotelescopen hier gevaarlijke hoeveelheden gammastraling ontdekken. Deze energie, die afkomstig is uit een bepaalde sector in de ruimte, werd gemeten als gigantische uitbarstingen van straling of als een massale golf energie van een zeer hoge frequentie. In het begin lijkt deze dodelijk te zijn, maar dat is deze niet.

Wanneer jullie eenmaal de fotongordel binnenkomen, zul je merken dat dit multidimensionale Licht zeer ongewone kwaliteiten bezit. Op dat moment zullen jullie dit anders zien. Het zal bijna verschijnen en aanvoelen als het bijbelse ‘Licht der Lichten’. Wanneer je je nieuwe Lichtlichaam gebruikt, zul je gemakkelijk resoneren met deze fotonenergie van een hogere frequentie. Het zal je in feite levendiger maken en het is werkelijk een levensgevende energie! Het heeft tot gevolg dat het je levensduur verlengt, wat in vele religieuze boeken en in de verschillende mythologieën op deze planeet beschreven wordt.

V: Momenteel heb ik een beperkt bewustzijn dat in relatie staat met onze technologieën. Ik vind het moeilijk me het vermogen van de wetenschappers van de Galactische Federatie voor te stellen die een geheel zonnestelsel kunnen beschermen door een hologram te gebruiken. Kun je dit nader uitleggen?

A: Allereerst, de Galactische Licht Federatie kan deze verbazingwekkende operatie nooit alleen uitvoeren. Ze werken samen met de vele goddelijke aspecten van de Hemel. Deze heilige aspecten (Orde der Tijdheren, Elohim en Engelenrijken) brachten de noodzakelijke energieën uit de eeuwige Hemelse bronnen naar de dimensies die ons omringen. Hun taak was interdimensionale ‘fluxlenzen’ en ook een ander, nogal wonderbaarlijk instrument te installeren. Het was een gezamenlijke en een goddelijke inspanning op vele dimensies om dit immense hologram te creëren.

V: Was de Galactische Licht Federatie zich bewust dat deze taak een geweldige onderneming was?

A: Absoluut. De Galactische Licht Federatie besefte dat de aardse bevolking geleidelijk zijn fysieke frequenties zou verhogen door middel van de plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Ze wisten ook dat vele personeelsleden van de Galactische Federatie zich hadden aangemeld om het leven op Aarde te ervaren. Met al deze feiten werd rekening gehouden toen zij het totale werkplan formuleerden. Bovendien zijn alle volledig bewuste en goddelijke partijen die hierbij betrokken zijn op de hoogte van de twee grote obstakels die resteren – de regeringen aan het oppervlak van de Aarde en de grote angst die de aardse mens nu beheerst.

V: Wanneer wij overgaan naar het volledig bewustzijn, zullen we dan een herinnering hebben of terugkrijgen van onze vorige levens?

A: Ja. Wij zullen ons dit herinneren. Het Akasha-geheugen is open voor een volledig bewust Wezen. Volledig bewuste Wezens hebben in alle tijden een volledig contact met hun spirituele gidsen. Zij kunnen het betrokken proces begrijpen. Met de juiste advisering bezit elk individu ook de volledige herinnering van elk leven.

V: Wat is het tijdschema voor deze bijzondere gebeurtenissen?

A: Houd in gedachten dat het allemaal geprogrammeerd is om op het juiste goddelijk moment plaats te vinden. De goddelijke blauwdruk van jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie is gebaseerd op een aantal energiemodellen. Deze modellen betreffen de manier waarop het bewustzijn op Aarde wordt getransformeerd. Wanneer het bewustzijn van jullie samenleving met onregelmatige sprongen groeit naar zijn hoogste potentieel, komt de D-dag (Divine-Day) steeds dichterbij. Elke beweging van het bewustzijn maakt de exacte datum steeds moeilijker te voorspellen.

Zoals jullie zien is de aardse bevolking de bepalende factor in dit tijdschema. Hoe jullie reageren, hoe jullie je ontwikkelen, wat jullie doen en hoeveel liefde jullie genereren – dit alles is van essentieel belang! Daarom is jullie betrokkenheid, waarover wij hebben gesproken, van zo’n grote betekenis voor die laatste handeling. Deze betrokkenheid bepaalt hoe dit scenario uitgespeeld gaat worden. JULLIE zullen het laatste kleine duwtje geven – jullie reactievermogen als individuen en de manier waarop jullie samenleving zich ontwikkelt.

Dit is belangrijk voor het gehele proces en toch hebben jullie ook een bestemming. Daarom zijn jullie op dit unieke moment in de tijd verschenen. Vele mensen op jullie planeet – die wij graag de ‘Grote Geheugenverlies Zone’ noemen – worden zich bewust waarom ze hier in werkelijkheid zijn. Deze individuen dienen de rest van de mensheid op het juiste moment wakker te maken om de anderen te helpen herinneren wie zij werkelijk zijn.

De Galactische Licht Federatie heeft jullie geconcentreerde acties nodig om het volgende deel van onze gezamenlijke heilige missie met succes te voltooien. Het bewustzijn van iedereen is aan het stijgen! De Galactische Licht Federatie en de plaatselijke Spirituele Hiërarchie voelen een grote vreugde wanneer zij dit transformatieproces waarnemen. Het combineert een hemels mengsel van het goddelijk plan, een wederzijdse samenwerking door alle partijen en de verschuiving van het potentieel van jullie samenleving naar zijn hoogste niveau. Het succesvolle samenvloeien van deze factoren bepaalt het feitelijke tijdschema.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties

CommunityLeadersBrief: ‘Steensoep…’, 31 juli 2015

CommunityLeadersBrief: ‘Steensoep…’,  31 juli 2015

Er was eens een tijd, ergens in het na-oorlogse Oost-Europa, dat er een grote hongersnood was en de mensen sloegen alle voedsel op dat ze konden vinden. Ze verborgen het zelfs voor hun vrienden en buren. Op een dag kwam een ronddwalende soldaat in een dorpje en begon vragen te stellen alsof hij voor de nacht wilde blijven. “Er is niets te eten, nergens in de hele provincie” werd hem gezegd, “je kunt beter verder trekken”. “Oh, maar ik heb alles wat ik nodig heb” antwoordde de soldaat. “Ik dacht er in feite over om steensoep te maken om met jullie allemaal te delen.” Hij trok een grote ketel van zijn wagen, vulde het met water en maakte er een vuur onder. Toen, met groot ceremonieel, haalde hij een gewoon uitziende steen uit een fluwelen zakje en gooide het in het water.

Inmiddels, door het gerucht van eten, waren de meeste dorpelingen naar het plein gekomen of ze keken uit hun ramen. Toen de soldaat aan de “bouillon” rook en in afwachting zijn lippen likte, begon de honger de overhand over het scepticisme te krijgen. “Ahh” zei de soldaat nogal luid tegen zichzelf, “ik vind de smaak van steensoep toch zo heerlijk. Natuurlijk zou het nog lekkerder zijn met kool erin, dat is haast niet te verslaan”. Al gauw kwam een dorpeling aarzelend dichterbij, met een kool die hij uit zijn bergplaats had gehaald, en hij deed deze in de ketel. “Geweldig” riep de soldaat. “Weet je, ik had eens steensoep met kool en ook een beetje gezouten rundvlees, en het was alsof het voor een koning was.” De plaatselijke slager vond wat gezouten rundvlees… en het ging erin, en vervolgens aardappelen, uien, wortelen, paddenstoelen, en zo door, totdat er inderdaad een heerlijk maal voor iedereen was. De dorpelingen boden de soldaat een grote som geld aan voor de magische steen, maar hij weigerde deze te verkopen en trok de volgende dag verder.

De moraal is dat je door samen te werken, waarbij iedereen bijdraagt wat hij kan, iets groters is bereikt.

Terwijl er ongetwijfeld veel mensen zijn die voor tenminste een paar weken voorraden in huis hebben, zal het overgrote deel van de mensen waarschijnlijk niet genoeg in huis hebben van alles wat ze nodig hebben om de periode van de banken / valuta reset te overbruggen. Zoals het verhaal van de “steensoep” laat zien, hoeft dit geen onoverkoombaar probleem te zijn. Gemeenschapsmaaltijden zijn een geweldige manier om het probleem op te lossen van het voeden van een groep buren als er niets te koop is. Andere lokale gewoontes zoals het bijeenkomen met vrienden, families en buren kunnen ook plaatsvinden. In sommige culturen zijn er tradities van “gebraad” of het lokale “vis bakken”. Dit zal duidelijk niet overal kunnen werken. Maar het punt is dat we lokale gemeenschapsbijeenkomsten houden om de problemen op te lossen in een tijd van grote verwarring en onzekerheid. Zelfs in stedelijke gebieden of gemeenschappen waar veel vegetariërs zijn. kunnen deze ideeën met veel succes worden toegepast. Klik op de link hieronder om een wekelijkse traditie in een gemeenschap van San Francisco te bekijken:

http://sf.funcheap.com/event-series/free-community-dinner/

image

Om de moraal van het “steensoep” verhaal nog eens te herhalen: “Door samen te werken, waarbij iedereen bijdraagt wat hij kan, is een groter doel bereikt.”

Als de menselijke vindingrijkheid wordt verbonden met grote compassie, kunnen mensen zich met elkaar verbinden en samen moeilijke tijden overwinnen. En dat zal dit keer niet anders zijn.

De mensheid kan – en zal – tieren gedurende de EVENT.

Het originele artikel vind je hier:
http://eventreference.org/2015/06/29/stone-soup/

De cursief geschreven tekst komt oorspronkelijk uit: http://www.extremelinux.info/stonesoup/stonesoup.html

Bron:  http://nl.communityleadersbrief.org/2015/07/31/steensoep/

Galactische Tsunami van Liefde. Service to Self – Service to Others: ‘Dienstbaar aan Jezelf – Dienstbaar aan Anderen…’

Galactische Tsunami van Liefde. Service to Self – Service to Others: ‘Dienstbaar aan Jezelf – Dienstbaar aan Anderen…’

image

The Tsunami of Love of de Tsunami van Liefde, the Wave of Love of de Golf van Liefde, Wave X, de Photonbelt of de Fotonengordel…

Allemaal aanduidingen voor de sterke kosmische golven van hoog frequente energieen die ons zonnestelsel momenteel raken en nog zullen gaan raken en die hele Aarde sterk beinvloedt. En dus ook ons.

Zo verandert nu al ons DNA, wordt ons bewustzijn sterk vergroot of vermeerdert, ondergaan we verschillende lichamelijke veranderingen en veranderingen in relaties, worden er nieuwe ontdekkingen gedaan en zijn er steeds meer onthullingen over zaken die voor ons verborgen werden gehouden of ons anders werden voorgespiegeld. Noem maar op.

Onze hele samenleving gaat er anders uitzien op onze weg naar en in het Gouden Tijdperk. Op onze weg naar een Galactische samenleving. Op onze Weg naar Zielsvreugde…

Deze veranderingen gaan niet zonder slag of stoot. Iedereen maakt heftige dingen mee. Thuis, in je relatie, met je kinderen, in je familie, in je werk.
Allerlei dingen spelen op en moeten gezien worden. Dingen die je weg hebt gestopt, dingen die lang geleden zijn gebeurd maar nog niet op hun plaats zijn gevallen. Dingen die nog geheeld moeten worden.

Ook dingen die je niet direct bij jezelf herkent, die in vorige levens speelden en nu tegen het licht gehouden willen worden. Oud karma dat naar boven komt. Groepskarma, niet direct van jezelf maar van de zielengroep waartoe jij behoort. Een van de belangrijkste dingen die je nu kunt doen is om dit karma los te laten. Te zien en te helen door get te omarmen en vervolgens te laten gaan, want daar is het nu de tijd voor. Vraag je niet af waar het vandaan komt, maar laat het gaan. Niet de oorzaak is belangrijk, maar het proces.

Vraag je niet af waarom jou dit overkomt, want daarop is maar een antwoord mogelijk: Omdat jij hiertoe in staat bent!

image

Hoe komen we deze tijd van verandering naar het Licht gemakkelijker door? Hoe maken we gemakkelijker gebruik van deze hoog energetische golf van Liefde?

Een rivier kun je niet duwen, maar he kunt wel mee deinen op de golven van verandering…

De golf van Liefde geeft al aan hie je op deze golven mee zou kunnen deinen. Door gebruik te maken van je eigen mogelijkheden tot Liefde. Van je eigen mogelijkheden om lief te hebben, liefde te geven, liefde te zijn. Gebruik je intuitie om jouw liefde verder uit te breiden. Houd van jezelf, en houd van anderen.

Vergeet niet om van jezelf te houden. Dit heeft niets met egoisme te maken, want hoe zou je van een ander kunnen houden als je niet weet hoe je van jezelf kunt houden?

Service to Self – Servive to Others is een prachtige manier om op de golven van Liefde mee te kunnen deinen. Overigens wordt met ‘Service to Self’ ook jouw dienstbaarheid aan jouw Ziel en je Hogere Zelf bedoeld.

Orienteer je elke dag steeds meer op ‘dienstbaarheid aan anderen’. Focus je meer op ‘Houden van’ en focus je meer op het verhogen van je ‘Niveau van Vibratie en Bewustzijn’ en leer om ‘Jezelf en anderen te vergeven’ en zo ‘Karma los te laten’. Dit zal de vibratie van onze planeet Aarde, het ‘Collectieve bewustzijn van de mensheid’ veranderen en de ‘Mensheid met zeker één persoon tegelijk’ veranderen, zelfs als jij zelf die éne persoon blijkt te zijn.

Dienstbaar aan jezelf – en dienstbaar aan anderen…

Hieronder volgt een opsomming op welke manieren je dienstbaar aan jezelf en dienstbaar aan anderen kunt zijn. Hoe jij jouw Liefde aan jezelf en jouw Liefde aan anderen kunt inzetten. Vul het voor jezelf aan.

# Wees mild voor jezelf – en wees mild voor anderen…

# Heb compassie voor jezelf – en heb compassie voor anderen…

# Kom op voor jezelf – en kom op voor anderen…

# Heb respect voor jezelf – en heb respect voor jezelf…

# Laat je niet kwetsen – en kwets een ander niet…

# Zorg goed voor jezelf – en zorg goed voor anderen…

# Vergeef jezelf – en vergeef anderen…

# Heb aandacht voor je eigen behoeften – en heb aandacht voor de behoeften van anderen…

# Geef je eigen mening – en luister naar de mening van anderen…

# Laat jezelf niet onderdrukken – en onderdruk anderen niet…

# Houd van jezelf – en houd van anderen…

# Doe dagelijks activiteiten die jouw vibratie verhogen (meditatie, wandelen of tijd doorbrengen in de natuur) – en nodig anderen uit om mee te gaan…

# Doe iedere dag iets voor een ander (een goede daad) – en sta toe dat een ander ook iets voor jou doet…

# Gun jezelf plezier – en gun anderen ook hun plezier(tjes)…

# Neem complimentjes in ontvangst – en geef anderen op tijd een complimentje…

# Voel de geborgenheid die anderen je geven – en geef anderen geborgenheid bij jou…

# Bedank een ander voor wat hij/zij doet – en sta open voor de bedankjes van anderen…

# Voel dat liefde en relatie sterker is dan het materiele – en straal dat ook naar anderen uit…

# Geef de ander de erkenning en waardering die hij/zij verdient – en geef jezelf ook de erkenning en waardering die jij verdient…

# Wees verantwoordelijk voor jouw eigen gedrag – en laat de verantwoordelijkheid voor het gedrag van anderen ook bij die ander…

# Jij kunt alleen jezelf veranderen – en anderen kunnen alleen zichzelf veranderen…

# Wees tevreden met wat jij bereikt hebt op jouw weg – en wees blij met wat anderen op hun weg hebben bereikt…

# Accepteer jouw weg naar zielsvreugde – en accepteer dat ieder zijn/haar eigen weg heeft naar zielsvreugde…

# Ontwikkel je intuitie met je (innerlijke) zelf – en ontwikkel je telepathische vermogens met anderen…

# Verhoog je vibratie – en laat anderen hiervan genieten…

# Laat angst los – en laat anderen zien hoe je dit doet…

# Deel met anderen wat je hebt – en ontvang wat anderen met jou kunnen delen…

# …

# …

Aanvullen
Heb je aanvullingen? Mail deze dan door naar zielsvreugde@live.nl onder vermelding van ‘Service to Self – Service to Others’

FrankW