Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.2 De transformatie van Hemel en Aarde…

Unitynet.nl: Uit Sheldan Nidle’s ‘Jullie Eerste Contact’ – Deel 2.2 De transformatie van Hemel en Aarde…

Ummac Dan

Vertaald door Harmen Schouwerwou

Vervolg van 2.1

Wanneer ons ruimteschip de baan van de Aarde kruist, kijk dan eens door de patrijspoorten naar buiten en zie de tijdplaatjes van het verleden. Zie hoe deze eindeloze galactische oorlogen een enorme scheur in de ruimte/tijd hebben gecreëerd die eruit ziet als vreemde, veelkleurige vlekken. Deze scheur was ondermeer verantwoordelijk voor de Grote Zondvloed en werd een belangrijke factor in de snelle val van jullie prehistorische beschavingen die op buitenaardse invloeden waren gebaseerd. Wij gaan nu in een lagere baan cirkelen die ons zal brengen naar de randen van deze nogal turbulente tijdscheur.

Wanneer we over de laatste golven van het verloren rijk Atlantis vliegen, merk dan op hoe deze tijdgolven een ‘tsunami’ lijken te vertegenwoordigen. Wij bevinden ons nu in een gebied dat gevuld is met ongewone tijdholtes, die in feite grote samengeklonterde tijddeeltjes zijn die de immense tijdgolven doen afbuigen. Zo nu en dan kunnen ze een tijdelijk effect veroorzaken (te vergelijken met meteorologische ‘windvlagen’) aan hun randen. Deze ‘windvlagen’ kunnen ons uit de koers gooien en ons in deze tijd vasthouden. Oei, het voelt of we iets geraakt hebben!

De cockpitbemanning informeert me dat het navigatiesysteem tijdelijk buiten werking is. We zullen slechts een korte tijd worden vastgehouden in deze episode van jullie geschiedenis na de val van Atlantis. De mensen die in dit tijdperk leven bevinden zich – zoals jullie nu – in een beperkt bewustzijn en zij missen de noodzakelijke bekwaamheden om hun samenleving te herbouwen die door een catastrofe is getroffen. Het is voor ons een zeer interessante periode in jullie geschiedenis om te bestuderen. Ons verkenningsteam is zich nu aan het voorbereiden. Wanneer jullie gereed zijn voor dit avontuur, verzoeken we jullie met ons mee te gaan op deze verkenningstocht! Kijk nu door de rechter patrijspoorten en jullie kunnen je bestemming zien liggen. Wij gaan naar de oostelijke kusten van de Middellandse Zee, ongeveer twaalf millennia geleden. In de verte, ver uit de kustlijn en aan de andere kant van die beboste heuvels, liggen een aantal primitieve dorpen. Ons verkenningsteam zal over ongeveer twaalf minuten met de shuttle vertrekken. Wij verzoeken jullie ons te vergezellen!

Mede-onderzoekers, neem plaats op jullie stoelen in het achterste deel van de shuttle. Onze eerste halte zal de kustlijn zijn, ongeveer 4,6 kilometer hier vandaan. Kijk rechts uit het raam wanneer we langs de kustlijn vliegen. Merk op dat het zanderig is zonder enig dierlijk leven, het is verlaten. Kijk, twee vissers hebben ons gezien en kijken verschrikt op, daar bij die heuvels. Het is tijd dat wij ons voertuig verhullen, onzichtbaar maken. Wanneer we het strand naderen zullen jullie omringd zijn door een onzichtbaar omhulsel. Alvorens we het binnenland ingaan, zullen we de oude resten van Pamalaka bezoeken, een vroegere Atlantische stad. Het is een zeer interessante ruïne. Wij verzoeken jullie in onze buurt te blijven. Wanneer wij dit voertuig verlaten blijf dan als groep bijeen.

Wij hebben Jolakarahm, de Atlantische geschiedschrijver van het oude bestuur van Pamalaka, gevraagd jullie langs de ruïnes van de stad te leiden. Hij zal ons daar ontmoeten. Jullie kunnen door de achterste deuren van de shuttle naar buiten gaan. Wanneer we drie groepen hebben gevormd, zal ons verkenningsteam jullie naar Pamalaka brengen. De rode gordels in die grote bak aan de rechter kant van de uitgang zijn de riemen die jullie onzichtbaar maken. We hebben maar één maat die voor allen geschikt is. Geniet van jullie reis naar het verleden!

Vorm drie groepen van twintig man en doe je gordel om met het blauwe ronde kant naar voren. Let op wanneer wij de gordel omdoen. De groene knop aan de bovenkant activeert de gordel. De gele knop aan de onderkant zet deze weer uit. Druk op de groene knop en volg ons. De personen die een gordel dragen kunnen de anderen ook zien wanneer deze geactiveerd is. Maak je geen zorgen! We weten altijd waar jullie zijn.

De stad is niet meer dan 400 meter ver. Je kunt Jolakarahm zien in zijn rode en witte pak en hij zwaait naar ons. De grote, granietachtige, steenblokken aan je rechterkant zijn de restanten van de buitenmuren van Pamalaka. Het grootste deel van de inwoners van deze stad zijn door de enorme vloedgolven van de Middellandse Zee onder het zand begraven.

Hallo! Ik ben Jolakarahm, de gids die jullie naar de nu verwoeste stad Pamalaka zal brengen.

De eerste interessante plek is hier aan jullie linkerkant. Buiten de kustlijn zie je een opeenhoping van heel grote en vreemd gevormde rotsblokken. Elke rotsblok weegt meer dan twintig ton. Ze waren een onderdeel van de vroegere enorme havens van deze stad. Eens leefden hier meer dan twee miljoen mensen. Het enorme paleis van Horuthep aan jullie rechterkant is nu niet meer dan een hoop zand en rode klei. Deze heuvel strekt zich meer dan 1,6 kilometer langs de kust uit.

Dit is het restant van de oude glorie van Pamalaka. Achter dit paleis bevinden zich de ruïnes van de wetenschapslaboratoria en de grote tempels die Vasahuri vereerden, een opstandige priesteres van Alfa Centauri. Zij was verantwoordelijk voor de genetische aanpassingen van de mensen in dit gebied. Haar hoofddoel was een ras van slaven te creëren die haar voor altijd zouden gehoorzamen. De kinderen van het slaafse prototype woonden in de dorpen die zich links achter de heuvel bevonden.

Kom, we wandelen nu langs het stoffige pad dat links van jullie loopt. Dit smalle pad – wat eens een hoofdweg was met aan weerskanten acacia bomen – brengt jullie naar het echte centrum van het zakendistrict dat rondom het paleis van Horuthep was gelegen. In minder dan twee minuten vernietigde een aantal vloedgolven van 91 meter hoog dit deel van de stad. Na de vernietiging vertrokken de Atlantische elite en hun buitenaardse krijgsbende of naar het sterrenstelsel Beta Centauri of bleven in dit zonnestelsel. Degenen die bleven waren de Anunnaki – de duistere wezens die deze planeet bestuurden. De strijdplaneet die jullie als Nibiru kennen diende als hun hoofdkwartier.

Nadat de vroegere tweede planeet van de Aarde – bij ons bekend als Nagash – geëxplodeerd was en Atlantis vernietigde, overspoelde een grote vloedgolf van water en stof de wereld. De overlevende Atlantische elite vluchtte, en liet hun slavenras zonder meester achter. Deze genetisch veranderde mensen moesten het nu zonder hun oude nuttige technologie doen.

De meeste van deze slaven, die slechts vage herinneringen hadden aan wat was geweest, stierven in de eerste paar jaar. Daarna keerden hun meesters terug in een nieuwe gedaante en met een nieuw plan – zij moesten ‘goden’ worden. In de volgende eeuwen vestigden kleine groepen, die een zeer primitieve gemeenschap vormden, zich overal op de wereld. De dorpen aan de andere kant van de heuvel aan jullie linkerkant zijn een voorbeeld hiervan.

Het Atlantische slavenras had het geluk dat de genetisch veranderingen destijds nooit helemaal waren voltooid. Het verzinken van Atlantis maakte een eind aan dit lopende project. Het gevolg was dat deze nu primitieve Wezens het vermogen behielden terug te kunnen keren naar wat zij eens waren – volledig bewuste mensen. Herinner je deze feiten wanneer jullie naar hun dorpen gaan, want zij zijn jullie voorouders. Zij zijn het begin van het geslacht dat jullie zullen perfectioneren.

Bedankt Jolakarahm. Ik ben Sandara, jullie reisleider. Kom om me heen staan, alsjeblieft.

De ruïnes van Pamalaka illustreren hoe de oorlogen in jullie vijandig sterrenstelsel de ontwikkeling van een galactische samenleving op Aarde beïnvloedde. Na de vernietiging van Atlantis begon een periode van historische aanpassing die eindigde met de Grote Zondvloed ongeveer tien millennia geleden.

Het tijdperk tussen het einde van Atlantis en de Grote Zondvloed is de grondslag van jullie mondiale mythologieën en het openingshoofdstuk van Genesis in jullie Bijbel. Laten we nu voor een kort ogenblik terugkeren naar onze shuttle. Aan de andere kant van deze heuvels ligt een weiland waar jullie je voorouders wat nauwkeuriger kunnen waarnemen. Houd je gordel op de stand ‘onzichtbaar’ totdat jullie weer terug zijn in de shuttle.

Zoals jullie zien zijn de dorpen zeer primitief. Kijk daarginds en zie de contouren van marmer en graniet. Deze stad werd door de ‘goden’ gebruikt. Twee gebeurtenissen vonden plaats. Ten eerste waren de ‘goden’ diep verdeeld en bevochten elkaar. Ten tweede leefden de bewoners, die als arbeiders gebruikt werden voor de bouw van de stad, in angst en ontzag voor de ‘goden’. Ze werkten alleen maar om hun meesters te behagen en te doen wat hen opgedragen was.

Er zijn perioden van oorlog en vrede. Wij zien nu een oorlogsperiode. Wanneer de ‘goden’ oorlog voeren, blijven de bewoners in hun eigen omgeving en voorzien zich van voedsel door langs de kust te vissen, op herten en ander klein wild in het nabijgelegen bos te jagen en gewassen te verbouwen. De ‘goden’ gaven hen vuur, bogen, speren, visnetten en een paar landbouwwerktuigen. De dorpsbewoners, hoewel nog geen grote buit voor de ‘goden’, belichamen een potentieel dat de ‘goden’ cultiveren.

De voortdurende oorlogen worden gevoerd door de verschillende elites van Atlantis die of het nu onafgemaakte genetische project proberen te voltooien of de Aarde naar de Gouden Eeuw van Lemurië willen terugbrengen. Zoals we hebben opgemerkt, deze stad – die bedoeld was voor de ‘goden’ – wordt gebouwd als ondersteuning van één van een aantal atmosferische watertempels voor dit gebied. Deze verschillende tempels houden de laatste twee lagen van het firmament in stand – een mondiale laag ijsdeeltjes dat zich op een hoogte van ongeveer 11,25 kilometer in de atmosfeer bevindt. De uiteindelijke vernietiging van dit mondiale netwerk van tempels was, als gevolg van de vele oorlogen, de oorzaak van de Grote Zondvloed.

Twee of meer enorme kristallen, van meer dan 7,6 meter hoog, vormen de krachtbron voor de watertempels. De ‘goden’ hebben ook een kleine landingsbaan in de stad gebouwd voor hun oorlogsschepen die waren uitgerust met laserwapens en een aantal atoombommen met een beperkte uitwerking. Omdat de bestaande technologie geen diepe ruimtereizen mogelijk maakte, konden deze oorlogsschepen alleen maar heen en weer naar de Maan vliegen.

We zullen met onze shuttle over enkele minuten landen. Het is belangrijk dat jullie bij ons in de buurt en onzichtbaar blijven. Onze hoofdscanner op het schip heeft geconstateerd dat er oorlogsschepen van de ‘goden’ in dit gebied zijn. Wanneer ze jullie zouden zien kunnen ze jullie vernietigen. Wanneer wij uitstappen ga dan weer drie groepen van twintig personen vormen.

Onze eerste excursie gaat naar de prachtige marmeren stad aan het eind van het weiland. Voor de ‘goden’ en de dorpsbewoners is deze stad van steen en kristal bekend als Makadu, ‘de plek van de waterrituelen’. Wij zullen eerst van dichtbij een Lemurische watertempel bekijken. Laten we nu beginnen aan onze unieke ontdekkingsreis!

Volgens het protocol voor dergelijke reizen, moeten we tweemaal controleren of de knop die jullie onzichtbaar maken de juiste stand aangeeft. De kristallen stad Makadu kunnen we, vanaf het vertrekpunt, in ongeveer tien minuten wandelend bereiken. Wanneer jullie de buitenwijken van de stad binnenkomen, kunnen jullie de schoonheid van Makadu bewonderen. Haar bouwwerken volgen de klassieke Griekse stijl. In het hoofdgebouw van het tempelcomplex zie je het schitterende contrast van de perzikkleurige daken met de barokke roze en witte pilaren. Laten we nu een cirkel vormen rond de enorme kristallen in het centrum, die in het hele kleurenspectrum gloeien. Hoor, hoe ze een vaag en nauwelijks hoorbaar gezoem uitzenden.

Plotseling verschenen twee oorlogsschepen van de regionale ‘goden’ aan de overkant. Hun blauwgroene scanners zochten de omgeving van de tempel af en verdwenen even snel als ze gekomen waren. Onze reisgroep werd niet ontdekt. Toen we klaar waren met het bezichtigen van de kristallen stad, staken we de weide over om de nabijgelegen dorpen te bezoeken. Toen we de dorpen naderden, leek het of de woningen willekeurig verspreid lagen zonder enig verband. De vele kleine gemeenschappen waren nogal chaotisch gebouwd. Hun simpele hutten, willekeurig bijeengevoegd, waren niets anders dan rechthoekige houten schuurtjes met strodaken. Elk nietige optrek leek niet meer dan een tijdelijke schuilplaats te zijn.

De dorpsbewoners lijken ons op de een of andere manier te voelen, maar ze kunnen ons onmogelijk zien. Gealarmeerd door dit ongemakkelijk gevoel en door de waarschuwingen van de twee vissers die ons eerder hebben gezien, proberen ze nu hun kinderen en zichzelf gerust te stellen. Onze onzichtbare reisgroep nadert nu de dorpsbewoners, die voor hun hutten staan en elkaar levendig en uitvoerig de mythologische verhalen vertellen over de vele wonderen van het gevallen rijk der Atlantiërs Wij luisteren naar hun Atlantische dialect die ze van hun ‘goden’ overgenomen hadden. De vrouwen en mannen zijn gekleed in zelfgesponnen kleren. Hun sociale structuur is rond een opperhoofd georganiseerd, wiens voorouders door de ‘goden’ officieel waren aangesteld.

In het centrum van het dorp bevindt zich een enorme stookplaats die voor formele rituelen dient maar meestal gebruikt wordt om eten te koken. Het leven in een dorp lijkt bijna niet voor te stellen – een zuiver op overleven gerichte vorm van bestaan. Toch zien we bij de dorpsbewoners nog steeds een overblijfsel van hun vroegere volledige bewustzijn. Dit is een flauwe flikkering van het Licht van hun bewustzijn, wat nu een gestaag groeiende, zachte schittering in jullie allen is. Dit potentieel brengt jullie nu naar de transformatie van jullie samenleving.

Deze primitieve dorpsbewoners zijn de afstammelingen van de slaven die de laatste dagen van Atlantis hebben overleefd en die door de Atlantiërs heel slecht behandeld zijn. Elk gering verzet van de massa tegen de regerende elite werd bestraft met een gevreesde opsluiting in de cellen achter het wetenschap/tempelcomplex van de belangrijkste steden van het Atlantische rijk. Uiteindelijk beroofden de Atlantische wetenschapper/priester hen van hun grootste schat – het volledige bewustzijn. Sommige groepen kinderen van de elite die deze opsluiting verafschuwden, werden uiteindelijk verbannen naar de verre Ionische kolonies. Aan dit langdurige karma wordt door jullie huidige transformaties een einde gemaakt.

De tijd is gekomen, beste Harten, dat we terugkeren naar de weide en aan boord gaan van onze shuttle. Wanneer we langs het pad teruglopen, kijk dan naar rechts waar je een steenachtige structuur zult zien aan de rand van het dorp. Deze troosteloos hoop rotsen is in feite een ritueel heiligdom voor hun ‘goden’ en symboliseert de totale onderworpenheid aan hen. De ‘goden’ beïnvloedden de spirituele neigingen van hun onderdanen door deze om te buigen naar hun eigen zelfzuchtige motieven. En toch was dit een proces die de dorpsbewoners stimuleerden, al was het nog zo weinig, hun houvast bij het Licht te zoeken. Dit proces is een barst in de deur die de Spirituele Hiërarchie de kans gaf de erfenis van Atlantis geleidelijk naar het Licht te transformeren.

Bezie alles wat jullie hebben gezien als de eerste kleine stapjes naar het transformeren van jezelf naar volledig bewuste Wezens – de glorieuze fysieke Engelen. Jullie hebben de ruïnes van Pamalaka kunnen aanschouwen. Jullie hebben gezien in welke toestand dit zieke Atlantische rijk jullie voorouders heeft achtergelaten. Voor hen ligt nog de komst van de Grote Zondvloed en het begin van jullie bekende geschiedenis. Deze nachtmerrie vormt de bodem voor een geweldig ‘zaad’ van waaruit jullie met succes tevoorschijn zullen komen. Kijk, daar ligt ons schip. Onze vluchtleider informeert me dat alle noodzakelijke hersteloperaties voltooid zijn. Zodra we aan boord stappen dienen we onmiddellijk in onze stoelen plaats te nemen, waarna we onze reis zullen vervolgen.

Dit is jullie reisleider, Sandara.

Zodra ons ruimteschip haar baan om de Aarde van 12 millennia geleden verlaat, onderzoek deze gebeurtenissen dan met je hart. Na de val van Atlantis heeft jullie Spirituele Hiërarchie een zeer ingenieus plan ontwikkeld voor de uiteindelijke spirituele opwekking van de aardse mensheid. Dit proces transformeert jullie opnieuw naar fysieke Engelen en naar volledig bewuste Lichtwezens. Bovendien heeft Moeder Aarde zichzelf magisch voorbereid op de langverwachte transmutatie naar haar volledig bewuste zelf. Dit verbazingwekkende proces is in het tweede gedeelte van jullie twintigste eeuw in een hogere versnelling gebracht.

In de zeventiger en tachtiger jaren, toen de duistere Anchara Alliantie nog steeds aanrommelden met de geheime machthebbers van jullie planeet en hun wereldwijde bondgenoten in de regeringen, bereiden de Lichtkrachten de Aarde en haar mondiale samenleving voor op een zeer grondig, nieuw model. Wij hopen dan ook dat deze reis jullie gebracht heeft tot het beter begrip van dit nieuwe, zich vormend model en de verschillende consequenties. Onze tocht zal zoveel mogelijk zowel informatief als experimenteel zijn.

De machten van het duister hebben nooit de absolute macht over jullie wereld gehad. Vele ondersteunende instituten en dappere individuen bevinden zich in jullie samenleving. Gebonden door een noodzakelijke geheimhouding, hebben deze dappere vrouwen en mannen het Licht op jullie wereld laten schijnen. Deze organisaties en individuen hebben vele moedige en succesvolle acties voor jullie uitgevoerd. De bevolking van jullie planeet zal inderdaad spoedig weten wat zij hebben gedaan en wat ze binnenkort gaan doen. De duistere elites en hun geheime wegen blijven echter een verstorende factor. Hun geheimhouding kon de vele smerige plannen tijdens de laatste decennia van de Aarde verborgen houden.

Geheime, exotische ruimteprogramma’s en werkelijk fantastische programma’s inzake tijdverandering zijn in de negentiger jaren tot ontwikkeling gebracht. De belangrijkste regeringen van jullie planeet, die geassisteerd werden door vele geheime buitenaardse groeperingen, waren begonnen aan het controleren van de ontwikkeling van jullie onmiddellijke toekomst. Deze programma’s zijn een illustratie van de plannen van de geheime manipulators van jullie samenleving.

De geheime bestuurders van jullie planeet zijn even verslaafd aan macht als een drugverslaafde aan heroïne. Totale macht en controle zijn hun belangrijkste doeleinden. De voortdurende en absolute controle over de bewoners van de Aarde is hun uiteindelijk doel. Om dit doel te bereiken zijn ze bereid werkelijk alles in te zetten van hun onwettig verkregen rijkdom. Zij hebben in de loop van de afgelopen drie eeuwen in het geheim het meeste rijkdommen vergaard.

De geheime regeringsprojecten van deze kliek maakten gebruik van speciale geheime en buitenaardse wapens om hun illegale claims op jullie Maan en Mars gedurende de vijftiger en zestiger jaren te verdedigen. Inderdaad, jullie planetaire kliek leek in deze tijd op het punt te staan sommige van hun meest complexe en smerige plannen uit te voeren.

Niettemin, leken ze serieus gedwarsboomd te worden door de goddelijke strijdkrachten die ze niet konden controleren. Om een ommekeer te bewerkstelligen was de galactische Spirituele Hiërarchie begonnen met bepaalde programma’s die het bewustzijn verhoogden waardoor jullie duistere onderdrukkers uiteindelijk zouden verliezen. Deze zeer uitgebreide acties beïnvloedden jullie wereld en jullie gehele galaxy. Het samenkomen van de fysieke Engelen en hun voorouders in de Hemel transformeren voor altijd jullie werkelijkheid van het beperkte aardse 3-D bewustzijn.

Een belangrijk aspect van deze goddelijke interventie betrof de snelle val van het enorme Sovjet Imperium. Kort na het einde van de Tweede Wereldoorlog, hadden de talrijke communistische volgelingen van de Sovjet Unie Oost-Europa onder haar invloedssfeer gebracht. De goddelijke bewustzijnsprogramma’s van de Hemel begonnen hun doelen in de tweede helft van de tachtiger en in het begin van de negentiger jaren te realiseren Zij bevrijdden een groot deel van de mensheid van hun onderdrukkers. Deze bijzondere stoot naar bevrijding en zelfbevestiging creëerde een atmosfeer die cruciale en verborgen technologieën aan het licht brachten die tot dat moment ontkend werden.

De bevrijding gaven vele belangrijke uitvinders en wetenschappelijke vernieuwers de kans om naar voren te treden. Al snel zou hun werk zijn magie beginnen te manifesteren op jullie wereld. Toch was deze frisse wind maar tijdelijk voelbaar. De duisternis van jullie wereldlijke elite, die al heel lang jullie wereldlijke regeringen had omringd, kon opnieuw toeslaan. Zelfs in deze overweldigende schaduw blijft het heldere Licht over Oost-Europa schijnen. Ditzelfde schitterende Licht van Hemelse afkomst is voorbestemd jullie wereld helder te verlichten.

Een ander aspect van dit goddelijk programma had een grote invloed op deze galaxy. Het betreft de profetie van de duistere schepper Anchara. Bij het begin van ons verhaal, zond Anchara een groot aantal volgelingen erop uit om onze galaxy onder controle te krijgen. Zelfs in deze duistere periode was er toch een sprankje Licht – een potentieel voor galactische harmonie.

In het begin van het jaar 1994 verstuurde Anchara’s meest begaafde priesteres een gewijzigde proclamatie naar de duistere strijdmacht. Deze verklaarde ondubbelzinnig de volgende grootse waarheid – eindelijk is de goddelijke tijd gekomen voor een galactische bestand! Anchara deed de Galactische Licht Federatie een verzoek voor een permanent vredesverdrag. In een van de bepalingen van dit permanente vredesverdrag beloofde de duistere strijdmacht van de Anchara Alliantie eindelijk zijn claims op de Aarde op te geven.

Deze verbazingwekkende afkondiging uit de orakelplaneten van Anchara veroorzaakte door de gehele alliantie een geweldige aardschok. Dit had duidelijke gevolgen voor de vele duistere gebieden. Zij waren woedend en voelden een grote weerzin om alles op te geven waarvoor ze gevochten hadden. Vele felle gevechten braken uit tussen de in verwarring gebrachte en rebellerende schepen van de duistere Anchara Alliantie.

Toen de boosheid eindelijk was uitgewoed, hadden de strijdkrachten van het galactische bestand een grootse overwinning behaald. De weinige nog resterende schepen van het duister trokken zich terug naar hun thuiswerelden aan de rand van de melkweg.

Zich vastklampend aan de laatste restjes van hun woede, hebben deze kleine groepen zich nu opnieuw gegroepeerd en wachten hun tijd af. Zij zijn nog steeds vastbesloten de nieuw gevormde Lichtvloot aan te vallen.

In de tweede helft van het jaar 1994 vroegen de onderdelen van de vroegere Alliantievloot die de overwinning hadden behaald of ze een permanent vredesverdrag konden sluiten, waardoor ze zich als speciale leden bij de Galactische Licht Federatie konden aansluiten. In dit nieuwe verdrag werd de belofte van de vroegere sterrenstaten van de Alliantie gerealiseerd om hun enorme vloot met die van de Galactische Federatie te integreren. De vroegere vloot van het duister was nu bereid om de wetten van de Galactische Licht Federatie te accepteren.

Het enige gevoelige punt was hoe ze hun oude claims op planeet Aarde moesten opgeven. Omdat ze niet bereid waren hun toegang tot deze zeer heilige waterplaneet op te geven, verzochten de vroegere leden van de Alliantie om een aantal speciale ambassadeurs aan te mogen stellen die permanent op de Aarde gestationeerd zouden worden. Deze speciale ambassadeurs zouden daar geplaatst worden op het moment dat de Aarde en haar bewoners naar het volledig bewustzijn terugkeerden. Op dat moment zou de getransformeerde samenleving op de Aarde een volledig functionerend lid van de Galactische Licht Federatie zijn geworden.

In een ander deel van dit verdrag beloofden de vroegere leden van de Alliantie enkele geheime verdragen met de belangrijkste regeringen aan het oppervlak van de Aarde op te zeggen. Als demonstratie van hun serieuze bedoelingen met betrekking tot de decreten van Anchara, trokken de Alliantie-leden al snel hun vele ambassadeurs, technici en wetenschappers van de Aarde terug. In de loop van de volgende twee jaren verlieten de meeste van deze buitenaardse wetenschappers en technici jullie planeet. De effecten van deze talrijke geheime verdragen zijn voor jullie vrijheid van groot belang geweest. Hun plotselinge vertrek was opnieuw een barst in het kwaad dat jullie wereld omringt.

Dit scheurtje werd al snel een gapend gat toen jullie vroegere geheime meesters, de Anunnaki, een verrassende en zeer fortuinlijke beweging maakte. De buitenaardse mentoren van jullie elite waren onverwachts overgestapt naar de Galactische Licht Federatie. Zij, die nu bekend staan als ‘Annanuki’ (de naam was veranderd om hun nieuwe richting aan te geven) waren lang het meesterbrein achter de acties van jullie mondiale kliek en de door hen gekozen wrede en autocratische heersers. Zij dienen nu als Annanuki het Licht. Hun kennis van de duistere wegen van de elite werd het zwaard van Damocles dat boven de collectieve hoofden van jullie duivelse onderdrukkers hangt. Het programma van de Annanuki zal hun vroegere invloed gebruiken om jullie vele onderling verbonden intriganten een nieuwe weg op te sturen. Tot nu toe zijn er vorderingen gemaakt. Toch wensen de vele mondiale manipulators – hoewel ze langzaam veranderen – hun macht waaraan ze gewend zijn niet op te geven. Deze passie om alles te controleren heeft hen tijdelijk verdeeld gehouden over de noodzaak te reageren op de strenge eisen van de Annanuki. Het heeft ook tot gevolg gehad dat de geheime heersers van jullie planeet vreemde verzoeken richten aan hun vroegere meesters.

Een aantal plotselinge veranderingen deden jullie vele geheime bestuurders op hun fundamenten schudden. Om een simpel voorbeeld te gebruiken, de onderling verbonden geheime intriganten werden gedwongen enkele belangrijke chirurgische ingrepen in de hersenen te ondergaan! De hoogste niveaus van hun vroegere stevige commandostructuur waren nu tot chaos vervallen. Talrijke elementen van hun mondiale structuur waren nu verwikkeld in een geheime strijd op leven en dood. Deze bijzonder gevaarlijke reorganisatie bleef voortduren tot de eerste helft van het jaar 2000.

Terwijl deze verbazingwekkende transformerende gebeurtenissen zich magisch uitwerken en jullie planetaire intriganten in verwarring brengen, bereidt de plaatselijke Spirituele Hiërarchie jullie voor om volledig bewuste Wezens te worden. Sinds de zeventiger jaren heeft de plaatselijke Spirituele Hiërarchie jullie lichaamsfrequenties verhoogd. Aan dit gebeuren werken tevens mee jullie innerlijke engelen en adviseurs die onder leiding staan van jullie plaatselijke Spirituele Hiërarchie. Dit gezamenlijk project richt zich ook op de transmutatie, in elke cel van je lichaam, van zijn RNA/DNA proteïnestrengen.

Een van de resultaten van deze complexe transformaties was de mondiale opkomst van een enorme spirituele renaissance. Dit is de eerste keer in jullie recente geschiedenis dat zo’n groot deel van jullie wereldbevolking geïnteresseerd is in Engelen, in alle soorten ‘gechanneld’ materiaal en in de oorsprong en de reden voor de op handen zijnde komst van buitenaardse ruimteschepen. Hieraan kun je zien dat jullie gereed gemaakt worden voor een eerste contact en voor de heilige terugkeer van de Hemelse goddelijke wetten.

Terwijl de genen van jullie cellen snel muteren, worden ook de energiesystemen van je lichaam (chakra’s) aangepast. Jullie gaan over van een stelsel van zeven chakra’s naar een stelsel van dertien chakra’s. Momenteel reguleren deze multivoudige energiecentra de levenskracht van het lichaam. Wanneer deze geïntegreerd worden in je lichaam, zullen deze nieuwe chakra’s er voor zorgen dat elk deel van je lichaam gemakkelijker kan communiceren met de andere delen.

Deze koninklijke verandering en integratie kan je naar een bijzonder Lichtwezen transformeren. (Voor een nadere beschrijving van dit verbazingwekkend proces, zie hoofdstuk 3: De ontwikkeling van je nieuwe jij.) Dit speciale Lichtwezen wordt door ons een fysieke Engel genoemd. Als volledig bewuste Wezens zijn jullie werkelijk fysieke Engelen. Jullie werken als de bemiddelaars tussen de fysische en spirituele universa. Dit wonderbaarlijke Lichtwezen (of ‘Nieuwe Jij’) dient een belangrijke rol te spelen in het dagelijks bestaan van jullie volledig bewuste planeet – de Nieuwe Moeder Aarde.

Door gebruik te maken van een bewust groepsritueel reguleren de fysieke Engelen – wat hun taak is – de verschillende planeten en sterren. Dit opmerkelijke groepsritueel bezit het vermogen de verschillende knooppunten (onderling verbonden energiepunten, zoals de meridianen van je lichaam) van het magnetische of zwaartekrachtraster van elk hemellichaam te activeren en in balans te houden. Hierdoor wordt de planeet of ster voortdurend geactiveerd om op piekniveau te opereren.

Dergelijke volledige bewuste Wezens reguleren de frequentie van de elektromagnetische velden van een planeet. Deze wonderbaarlijke activiteit wordt volbracht door het veranderen van de frequentie van het lichaam van een fysieke Engel naar de meest gunstige frequentie voor de planeet en haar biosfeer.

Als gevolg hiervan helpen de fysieke Engelen een planeet bij het handhaven van de optimale condities voor de vele plantaardige en dierlijke levensvormen (de biosfeer van een planeet). Fysieke Engelen opereren ook als de hoeders van een planeet. Hier creëren zij een speciale melodie of het noodzakelijke vibratiepatroon welke het reproductieve vermogen van de vele planten en dieren van de planeet in stand houden.

Laat het duidelijk zijn, de fysieke Engelen spelen een belangrijke rol in het leven van elk bewust hemellichaam. (meer over fysieke Engelen, zie hoofdstuk 6: Fysieke Engelen.) Dit feit leidt naar het tweede punt van onze korte beschrijving. Alle hemellichamen zijn levend! Ze zijn een unieke levensvorm. Hun levenskracht werkt als een elektrische zwaartekracht, terwijl die van jullie elektromagnetisch is. Op dit punt dienen we te benadrukken dat de levensvormen met een elektrische zwaartekracht de elektromagnetische nodige hebben om zo efficiënt mogelijk te functioneren. De een heeft de ander nodig om te overleven. Wanneer beide levensvormen op hun maximale vermogen opereren, complementeren zij elkaar.

Naast alle prachtige ontwikkelingen die we zo juist beschreven hebben, is er nog een ander element dat zijn eigen unieke rol speelt in dit verhaal. Het is een hemels fenomeen dat al eerder voor veel opwinding heeft gezorgd binnen jullie galaxy. Het is een positieve voorloper van, of een voertuig voor, jullie vele goddelijke transformaties. Om dit zo goed mogelijk uit te leggen, gaan wij ons nu scharen rond een eigenaardig ‘holografisch’ kampvuur van het schip. Daar zal ik, geassisteerd door Washta, ons verhaal vervolgen.

Eonen geleden, toen de melkweg gecreëerd werd, kreeg het door middel van de grote Heersers der Hemel een prachtige Lichtgordel. Vanaf zijn ontstaan had deze Lichtgordel een volledige baancyclus gekregen van ongeveer 26.000 zonnejaren. De fotongordel is een enorme ring van interdimensionaal fotonenergie (Licht) dat ongeveer 15.000 lichtjaar in doorsnee is of bijna éénzesde van de omvang van de melkweg. De ‘torroid’, of de ring van de fotongordel is in twee secties verdeeld: een scheermesdunne nulzone en zijn hoofdzone. De membraamachtige nulzone is een gebied dat zowel de elektromagnetische energieën in elkaar laat storten als opnieuw aanpast.

De fotongordel bezoekt ons zonnestelsel elke 12.000 tot 13.000 jaar. Volgens schema zou het jullie aan het eind van het Gregoriaanse jaar 1996 opnieuw gaan bezoeken. Dit bijzondere bezoek zou een middel worden waardoor een aantal zeer wonderbaarlijke veranderingen in de mensen van de Aarde zou optreden. Echter, enkele verrassende gebeurtenissen in 1986 en in 1995 veranderde dit scenario. (Later zullen we deze bijzondere gebeurtenissen gedetailleerd bespreken.)

Een fotondeeltje is een klein, subatomisch deeltje dat ontstaat (in tweeën gesplitst) door een botsing tussen een elektron en een positron (een positieve of een anti-elektron). Dit contact dwingt de twee extreem kleine deeltjes elkaar uit te schakelen (neutraliseren). De resulterende massa uit deze botsing wordt omgezet in pure energie, die bekend staat als foton- of lichtdeeltjes. In 1961 ontdekte een satelliet van de Amerikaanse regering in de nabijheid van de Pleiadense Sterrencluster in de Taurus Constellatie opnieuw de fotongordel.

Het onderzoek waaraan zijn geheime Amerikaanse ontdekkers werkten, steunden de vroegere bevindingen van Paul Otto Hesse, Edmund Halley en Frederick Wilhelm Bessel. Paul Otto Hessel volgde nauwkeurig de ontdekkingen van Edmund Halley (de 18-eeuwse ontdekker van de Komeet Halley) en van Frederick Wilhelm Hessel, een 19-eeuwse Duitse astronoom. Hesse had de Pleiaden in de eerste helft van de 20e eeuw bestudeerd. Hij ontdekte een fotongordel, of een grote magnetische ring met een diameter van bijna 2.000 lichtjaren. Deze gordel, of ring bezat de absoluut juiste hoek op de beweging van de sterren van de Pleiaden.

Paul Otto Hesse geloofde ook, gebaseerd op de beweging van de fotongordel, dat het periodiek grote veranderingen teweegbracht in de aardse beschavingen. Ongeveer 26 jaar na de ontdekking van de fotongordel, werd een extreem belangrijk element toegevoegd aan ons verhaal, dat illustreert hoe de mensen van de Aarde en de Galactische Federatie kunnen samenwerken.

In het vroege voorjaar van 1987, ontstond er een nova (een exploderende ster), bekend als Nova 1987A, in de omgeving van de Magellanen Wolk. Een enorme interne explosie veranderde vervolgens in een neutronenster, onder de naam Avalus. Wat heel belangrijk was het gegeven dat de explosie een grote draaikolk creëerde die bestond uit fotonen, gammastralen en een enorm aantal antimateriedeeltjes. Het werd met zeer grote snelheid op een zwaartekrachtgolf van die sterrenexplosie meegenomen, richting het aardse zonnestelsel. Een serieuze bezorgdheid over de gevolgen van deze nova (draaikolk) leidde jullie wetenschappers tot het opnieuw ontdekken van de hoofdfotongordel in 1995.

Eind 1995 ontdekten de astronomen dat het zich snel voortbewegende ruimtelijk object (de draaikolk) in botsing zou komen met jullie zonnestelsel aan het eind van het jaar 1996. Dit binnenkomend astronomisch lichaam bezat het vermogen om de atmosfeer van jullie planeet weg te rukken waardoor uiteindelijk de aardse biosfeer zou worden vernietigd.

Door gebruik te maken van nieuw geïnstalleerde instrumenten (speciale ontworpen kleurspectrometers) ontdekten de aardse wetenschappers de sterk toegenomen kracht van de fotongordel. Zij stelden vast dat de fotongordel het zonnestelsel op exact hetzelfde tijdstip zou bereiken als de veel kleinere draaikolk.

Veel wetenschappers in het zeer geheime fotongordelproject waren ernstig bezorgd dat dit in de loop van 1996 het totale einde van alle leven op de planeet Aarde zou betekenen. Om te weten te komen wat er bezig was, begonnen ze iemand te zoeken die in staat was contact te leggen met de welwillende ET’s.

In de zomer van 1996, konden de astronomen door middel van een tussenpersoon in contact komen met enkele wetenschappers van de S&E vloot van de Galactische Federatie, die jullie wereld observeerden, om hen vragen te stellen over de twee ruimte-objecten. De meest belangrijke vraag was inderdaad of de mensheid slechts tot het eind van het jaar de tijd had alvorens de ramp zou toeslaan.

De wetenschappers van de Galactische Federatie antwoordden dat de betreffende draaikolk de hoofdfotongordel aan het eind van het jaar zou neutraliseren. De aardse wetenschappers gingen ermee akkoord de bemiddelaar te voorzien van foto’s, video’s en andere kritische informatie, die door dit geheime duistere project was verzameld over de twee binnenkomende hemelse objecten.

In de herfst van 1996 verifieerde het team van het geheime fotongordelproject de informatie van de wetenschappers van de Galactische Federatie. De draaikolk kwam inderdaad in botsing met de grotere fotongordel, even voordat deze het zonnestelsel bereikte. Dit incident zou beginnen op 31 december 1996 om 23.45 GMT, waarna de hoofdfotongordel op 1 januari 1997 3.00 uur GMT dit zonnestelsel zou binnendringen. De draaikolk boorde in de hoofdfotongordel (figuur 5) een ‘vacuüm’ (lege ruimte) van anderhalf maal de diameter van het zonnestelsel.

Het meeste resterende straling van deze botsing werd opgevangen door de planetaire magnetische velden van Jupiter en Saturnus. Jupiter bewees hierbij van groot nut te zijn. In de zomer van 1994 hadden de vele botsingen van de eigenaardig gefragmenteerde Schumacher-Levy Komeet de natuurlijke resonantie van zijn zwaartekracht en magnetische velden veranderd. In deze veranderde toestand neutraliseerde Jupiter de dodelijke straling van de draaikolk. De Aarde ontving slechts weinig van deze straling waardoor het in geringe mate werd beïnvloed.

Zoals verwacht kwamen de twee grote objecten even voor middernacht op 31 december 1996 met elkaar in botsing. Het vacuüm, gecreëerd door de botsing van de draaikolk met de hoofdfotongordel, gaf het zonnestelsel de gelegenheid de hoofdfotongordel binnen te gaan op 1 januari 1997. De sterk gereduceerde straling van de draaikolk kwam de aardse atmosfeer binnen in de vroege ochtend van 1 januari 1997.

Op 7 januari 1997 werd de resterende gevaarlijke straling belangrijk verminderd door de natuurlijke interactie met de aardse atmosfeer. Belangrijke neveneffecten waren o.a. de verschijnselen van rode luchten, opmerkelijke aurora-effecten in de bovenste atmosfeer en de komst van bijzonder koud weer overal op de wereld. Op 11 januari 1997 bewoog jullie zonnestelsel zich van de rand van het ‘vacuüm’ – gecreëerd door de draaikolk – naar de totale ‘lege ruimte’ binnenin de fotongordel.

Net voordat jullie deze wonderbaarlijk gecreëerde ‘lege ruimte’ binnenkwamen, plaatsten speciale Galactische teams, geassisteerd door de vele Orden van Elohim jullie in een nieuw hologram. Dit had een tweevoudig doel. Allereerst was het ontworpen om de effecten van de hoofdfotongordel te maskeren. Dit werd bereikt door het gebruik van speciale interdimensionale lichtnetten en andere lichtvelden, die ons verbinden met een meesterlijke illusie ‘dat alles goed is’. Ten tweede was dit hologram ontwikkeld om, wanneer jullie op de juiste wijze de fotongordel binnenkomen, afgezonderd te worden wanneer jullie de speciaal gecreëerde lege ruimte moeten verlaten.

(Figuur 5: Jullie zonnestelsel komt de fotongordel binnen – niet op schaal)

Als onderdeel van de volgende fase van jullie komend fotongordelscenario, heeft de Schepper gearrangeerd dat jullie zonnestelsel een interdimensionaal sterrenpoort binnengaat, die jullie uit de fotongordel door de vijfde dimensie zal slingeren en jullie in een positie brengt op een afstand van drie lichtjaren van het Sirius sterrenstelsel. Sirius is ongeveer 8,3 lichtjaren van de Aarde verwijderd. Jullie zonnestelsel is voorbestemd om deze sterrenpoort op 21 december 2012 te bereiken. (zie figuur 6)

Wanneer het zonnestelsel eenmaal op de juiste wijze in de fotongordel gepositioneerd is, vindt er een ‘fotonlichtschok’ plaats en de sluier van het beperkte bewustzijn valt weg. Deze verschuiving naar het volledig bewustzijn zal relatief snel plaatsvinden. De fotonlichtschok werkt als een signaal en is het alarm voor je Volledig Zelf en al je componenten om te ‘openen’ wat nog niet was aangepast. Het lichaam volgt een impliciete opdracht of blauwdruk. Floep! Het is gebeurd!. Jullie zijn werkelijk intelligente Wezens die leven in de werkelijkheid van het Licht.

Jullie fysieke en psychische gaven kunnen dan naar jullie terugkeren en het proces van jullie thuiskomst kan voltooid worden. Het laatste onderdeel van deze procedure is een eerste contact met de Galactische Licht Federatie. Wij zijn in werkelijkheid jullie oudere broeders en zusters. Wij zullen komen omdat de geprofeteerde tijd voor onze terugkeer gearriveerd is.

(Figuur 6: Jullie zonnestelsel als een onderdeel van het Sirius-sterrenstelsel)

Wanneer jullie op de juiste wijze de fotongordel verlaten, verschuiven jullie van een grotendeels driedimensionale wereld naar een vijf- of multidimensionale werkelijkheid. Jullie zullen dan gaan begrijpen waarom deze episode van het beperkte bewustzijn in jullie geschiedenis plaatsvond. Jullie samenleving staat aan de rand van het Gouden Tijdperk welke door vele religieuze profetieën in de afgelopen zes millennia voorspeld zijn.

In deze Gouden Eeuw hebben de Aarde en haar bewoners de gelegenheid alles te worden waartoe ze bestemd zijn. Deze bijna dertienduizend jaar durende periode, vanaf het einde van Atlantis en het begin van jullie vreemde aardse 3-D ervaring, is nu bijna voorbij.

De rol van de Spirituele Hiërarchie is toezicht te houden op al deze gebeurtenissen en zeker te stellen dat jullie transformaties jullie innerlijke vreugde vergroten. Hun spirituele activiteiten worden uitgevoerd met een heilig doel – het openbaren van de goddelijk plan voor de Schepping. Deze heilige energieën bestaan in het fysische universum om jullie planeet in balans te houden. Alle mensen zijn hier om hun doelen te bereiken. Het is een absolute noodzaak dat jullie deze verlangde transformaties in vrijheid en – wat het belangrijkste is – in vreugde voltooien.

Velen van jullie voelen heel sterk het prachtige proces dat zich nu in en rond jullie afspeelt. Dit gevoel heeft sommigen van jullie ertoe aangezet om samen te komen in een mondiaal netwerk om het bewustzijn van de samenleving te verhogen. Wij vragen jullie naar je innerlijke stem te luisteren en bijeen te komen. Gebruik jullie vele communicatie en mondiale organisaties om jullie planetaire familie te steunen. Benut dit groeiend netwerk en de vele centra die door jullie ‘Planetary Activation Organization’ zijn opgezet. Hun missie is jullie te onderwijzen en te assisteren in het voltooien van deze prachtige transformaties.

Wordt vervolgd…

Vertaling: Harmen Schouwerwou (1937 – 2014) – Unitynet.nl

Bron: http://www.bovendien.com/unitynet/boeken/Jullie%20Eerste%20Contact/start.htm

Advertenties